KALE ERABILERAREN NEURKETA

Download KALE ERABILERAREN NEURKETA

Post on 10-Jan-2016

36 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KALE ERABILERAREN NEURKETA. ZUMAIA. 2006ko neurketa. Euskara gaitasuna eta erabilera. Erabileraren bilakaera (2000-2006). Zonaldekako erabilera. Zonaldekako erabileraren bilakaera. Euskararen erabilera adin taldeen arabera. Erabileraren bilakaera adin-taldeka. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p>KALE ERABILERAREN NEURKETAZUMAIA2006ko neurketa</p></li><li><p>Euskara gaitasuna eta erabilera</p></li><li><p>Erabileraren bilakaera (2000-2006)</p></li><li><p>Zonaldekako erabilera </p></li><li><p>Zonaldekako erabileraren bilakaera </p></li><li><p>Euskararen erabilera adin taldeen arabera </p></li><li><p>Erabileraren bilakaera adin-taldeka</p></li><li><p>Erabilera neurraldi bakoitzean</p></li><li><p>Sexuaren eragina erabileran</p></li><li><p>Haurren presentziaren eragina (I)</p></li><li><p>Haurren presentziaren eraginaren bilakaera (I) </p></li><li><p>Haurren presentziaren eragina (II)</p></li><li><p>Taldearen osaeraren araberako erabilera</p></li><li><p>Adin-talde berekoen arteko erabilera</p></li><li><p>Euskararen ezagutza Zumaian</p></li><li><p>Ezagutzaren bilakaera</p></li><li><p>Ezagutzaren bilakaera adin taldeka</p></li><li><p>Ezagutzaren bilakaera adin taldeka (II)</p></li><li><p>ESPERO DAITEKEEN ERABILERA ETA ERABILERA ERREALA</p></li><li><p>Espero daitekeen erabilera -isotropiakoa- (adibidea)Euskararen ezagutza mailaren arabera, espero daitekeen erabilera kalkulatzen da. Hau da, ezagutza hainbestekoa izanik, euskaldunak euskaldunekin elkartzeko ze aukera dagoen aztertzen da (bikotekako, hirukotekako, eta laukotekako elkarrizketetan); alegia, euskaraz hitz egitea estatistikoki zenbatean den posible. Horretarako, gure hipotesian, euskaldunak euskaldunekin elkartzen direnean BETI euskaraz mintzatuko direla suposatuko dugu; egoera baikorrena, beraz. Hipotesi horri jarraituta, ezagutzaren eta erabileraren arteko erlazioa aztertuko dugu.Adibide bat:</p></li><li><p>Espero daitekeen erabilera -isotropiakoa- (adibidea)Eman dezagun laukote batean (A, B, D, eta C) hiru elebidun ditugula: A, B, eta D. Laukote horretan euskararen ezagutza % 75ekoa da, lautik hiru baitira euskaraz hitz egiteko gai. Azter dezagun jarraian euskararen erabilera konbinaketak eginaz:</p><p>EUSKARAZ: AB, AD, BD; ABDGAZTELANIAZ:AC, BC, DC; ABC, BDC eta ADC</p><p>Ondorioa garbia da: hamaika taldetatik 6 bikote, 4 hirukote eta laukote 1 lau taldetan arituko dira euskaraz 3 bikotetan eta hirukoteko batean. Hau da, taldeen % 36,4ean arituko dira euskaraz.</p></li><li><p>Espero daitekeen erabilera (isotropiakoa) eta kalean neurtutakoa</p></li><li><p>Inguruko herriekiko alderaketa</p></li><li><p>Eskualdea, probintzia, eta EH</p></li><li><p>Bilakaera datozen urteetan (prospekzioa)</p></li><li><p>ONDORIO NAGUSIAK (I)Erabilera indizea % 58 da. 2000tik 2006ra, apalki bada ere gora egin du erabilerak; 2,2 puntu igo da. 2) Zonaldeka:Amaia Plazatik itsasargira bidean jaso da erabilera altuena (% 64) Erdialdeko erabilera 4,5 puntu baxuagoa izan da (% 59,5). Erabilera baxuena, berriz, zubiaz bestaldera jaso da (% 52). 2000n ere zubiaz bestalderako gunean erabilera baxuena. Altuena, aldiz, erdialdean jaso zen (amaia plazatik itsasargira baino 10 p. altuagoa).</p><p>3) Adin-taldeka: haurrak dira euskara gehien erabiltzen dutenak (% 80); ondoren gazteak, 15 p. gutxiagorekin (% 65). Gutxien, berriz, helduak (% 46), adinekoak baino 7 puntu gutxiagorekin.</p></li><li><p>ONDORIO NAGUSIAK (II)Bilakaera adin-taldeka (2000-2006): Haurrengan, bilakaera positiboa izan da (8 p. gora). Gazteengan ere, goranzko bilakaera gertatu da (12,5 p.). Helduen eta adinekoen erabilerak, apalki bada ere, behera egin du (3 p. eta p.1, hurrenez hurren).</p><p>4) Sexua: gizonezkoek emakumezkoek baino euskara erabiltzeko joera handixeagoa (2,5 puntuko aldea); aldea ez da esanguratsua.</p><p> Haurren presentzia: eragile garrantzitsua, haurrak presente izanik erabilera nabarmen igotzen da (35 puntu). 2000n ere joera bera, baina aldagaiaren eragina apalagoa. Haurrak mintzakide direnean (elkarrizketan zuzenean parte hartzean), erabilerak nabarmen gora; bereziki haurren beraien artean. Haurraren presentzia soilak badu eragina nagusien erabileran. </p></li><li><p>ONDORIO NAGUSIAK (III)6) Taldearen osaera: adin-talde ezberdinekoen artean erabilera altuagoa jaso da. haurren arteko eta gazteen arteko elkarrizketetan jaso da erabilerarik altuena. helduen artean, berriz, erabilerarik baxuena.</p><p>7) Espero zitekeen erabilera (% 45) kale neurketak jaso duen erabilera erreala baino 13 p. baxuagoa (% 58). Inguruko herrietan ere (Getarian izan ezik) joera bera.</p></li></ul>