kadikÖy beledİyesİ koŞuyolu mahalle evİ aÇiliŞina …sağlıklı yaşlanma, her yaştan...

of 45/45
KADIKÖY BELEDİYESİ KADIKÖY BELEDİYESİ KOŞUYOLU MAHALLE EVİ AÇILIŞINA HOŞGELDİNİZ

Post on 29-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KADIKÖY BELEDİYESİKADIKÖY BELEDİYESİKOŞUYOLU MAHALLE EVİ

  AÇILIŞINAHOŞGELDİNİZ

 • Sağlıklı Kentler ProjesiSağlıklı Kentler Projesi

  WHOAvrupa Bölge Bürosu

  Avrupa Sağlıklı

  T.C.Sağlık Bakanlığı Kadıköy Belediyesi

  Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı

 • This is to confirm that

  Kadiköy District Municipality

  Kadiköy District Municipality is committed to achieve the goals and deliverables of Phase IV of the Healthy Cities Network and to

  is hereby designated as a member of the

  World Health Organization

  Healthy Cities Network for Phase IV (2003-2007)

  Signed on behalf of WHO

  Signed on behalf of

  Kadiköy District Municipality

  of Phase IV of the Healthy Cities Network and to work in partnership with WHO and other cities for

  a healthy and sustainable future.

 • Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre

  Sağlıklı şehir nedir ?

  Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre Sağlıklı Şehir:

  kentte yaşayan ve çalışan bireylerin, maksimum potansiyellere ulaşmak için, etkin ve sürdürülebilir katılımının ve etkin ve sürdürülebilir katılımının ve destek ortamının sağlanması ile çevresini iyileştirip, geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen kenttir.

 • Sağlıklı Kentler Projesi’nin hayata geçirilmesinde Sağlıklı Kentler Projesi’nin hayata geçirilmesinde öncü görev:•yerel yönetimler•kentte yaşayan insanlar,•sivil toplum örgütleri,• üniversiteler• resmi ve gayri resmi kuruluşlar,• resmi ve gayri resmi kuruluşlar,•medya•yerel halk sağlığı çalışanları,•halk sağlığı uzmanları

 • Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle

  Vizyon

  Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik sağlık,eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı yaşlanma ve fiziksel aktiviteyi de destekleyen hedefler ve projeler geliştirmek. de destekleyen hedefler ve projeler geliştirmek.

 • Pilot Proje

  Pilot Bölge olarak “Koşuyolu Mahallesi ” seçilmiş Pilot Bölge olarak “Koşuyolu Mahallesi ” seçilmiş olup Mahalle Planlaması, Sağlıklı Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite konularının birlikte ele alındığı ve hedef grubu olarak öncelikle dezavantajlı gruplardan birisi olan 60 yaş ve üzeri mahalle sakinlerinin seçildiği bu proje, ilerleyen sakinlerinin seçildiği bu proje, ilerleyen dönemlerde tüm kent geneline yaygınlaştırılacaktır.

 • Koşuyolu Mahallesi

 • Pilot Proje

  Bu pilot projeyle hedef grubu olan 60 yaş ve üzeri nüfusta sağlıklı yaşlanmayı belirleyici faktörlerin düzey ve değişimi

  Sağlık durumu Fiziksel işlevsellik Bilişsel işlevsellik Sosyal işlevsellik

  sağlıklı yaşlanmayı belirleyici faktörlerin düzey ve değişimi iyileşme amaçlanmaktadır:Bu faktörler:

  Sosyal işlevsellik Çevresel nitelik Mahalle planlaması,sağlıklı yaşlanma ve fiziksel

  aktivite konularında kurumsallaşma

 • KADIKÖY BELEDİYESİ

  SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ

  KOŞUYOLU MAHALLESİ

  Katılımcı Proje Modeli

  Kadıköy Belediyesi Mahalle Muhtarı

  ProjeOrtaklığı

  Mahalle GönüllüleriMarmara ÜniveristesiTıp Fakültesi

  Maltepe Üniversitesi

  Kadıköy Belediyesi Mahalle Muhtarı

  Maltepe ÜniversitesiMimarlık Fakültesi

  Proje Danışmanı

  Uygulama SeminerlerAktiviteler

  Danışma Grubuİstanbul Üniversitesi

  Cerrahpaşa Tıp Fak.

 • KADIKÖY BELEDİYESİSAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ

  KOŞUYOLU MAHALLESİPROJE YÖNETİM ŞEMASI

  Kadıköy Belediyesi

  Sağlıklı Şehir Planlama Projesi

  Koşuyolu Mahallesi Proje Yönetim Şeması

  Proje Ortakları• Kadıköy Belediyesi • Koşuyolu Mahalle Gönüllüleri• Koşuyolu Mahalle Muhtarlığı• Maltepe Üniversitesi

  Proje Yürütme Kurulu

  1- • Kadıköy Belediyesi Sağlıklı Şehirler Proje Koord. / Şule ONUR2- • Kadıköy Belediyesi Sağlıklı Yaşlanma Proje Koord. /Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ3- • Koşuyolu Mahalle Gönüllü Başkanı/ Sezer ARSLAN4- • Koşuyolu Mahalle Muhtarı 5- • Koşuyolu Mahalle Evi Sorumlusu/ Nebahat ARISOY

  Mahalle Planlaması Çalışma Grubu Sağlıklı Yaşlanma Proje GrubuSosyal Planlama Çalışma Grubu

  Pro

  je D

  an

  ışm

  a K

  uru

  lu

  Yürütme Kurulu

  Tasarım Çalıştayları

  Pro

  je D

  an

  ışm

  a K

  uru

  lu

  • Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ• Maltepe Üniversitesi

  • Marmara Üniversitesi• İstanbul Üniversitesi• STK P

  roje

  Da

  nış

  ma

  Ku

  rulu

  Yürütme Kurulu• Kadıköy Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü• Koşuyolu Mahalle Gönüllü Başkanı• Koşuyolu Mahalle Muhtarı• Mahalle Evi Sorumlusu

  Pro

  je D

  an

  ışm

  a K

  uru

  lu

  ALTUĞ• Dr. Suphi BİNGÖL• Dt. Burcu DOĞU KURUSOY• Asiye YETKİNER Sağlık Eğitmenleri

  • Psikiyatr Dr. Elif YILMAZ TURHAN• Nörolog Dr. Nilüfer ÜLGENER• Psikolog Dr. Vicdan YÜCEL• Fizik Tedavi Uzmanı Nazan ONAR• Uzman Dr. Aslan DAĞAR• Dr. Erdinç KÖKSAL• Diyetisyen Binnur OKAN• Diş Hekimi Belme ERENEL

  Mahalle Evi:• Sağlık Çalışma Grubu

  - Gönül TÜREL• Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu

  - Rana ERDOĞAN- Filiz ANTİK

  • Mahalle Evi Teknik Altyapı Çalışma Grubu (Semih BİLGİN) • Üniversiteler• STK’lar• Meslek Odaları

  • Prof. Dr. Tanju BEĞER• Prof. Dr. Vecdet TEZCAN• Prof. Dr. Öget TANÖR• Prof. Dr. Engin EKER• Prof. Dr. Murat EMRE• Prof. Dr. Hıfsı ÖZCAN

 • KADIKÖY BELEDİYESİKOŞUYOLU MAHALLE EVİ

  YÖNETİM ŞEMASI

  SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ KOŞUYOLU MAHALLESİ PROJE YÜRÜTME KURULU :•Kadıköy Belediyesi Sağlıklı Şehirler Proj.Koord. / Şule ONUR•Kadıköy Belediyesi Sağlıklı Yaşlanma Prj.Koord./ Prof.Dr.Korkmaz ALTUĞ•Koşuyolu Mahalle Gönüllü Başkanı / Sezer ASLAN•Koşuyolu Mahalle Gönüllü Başkanı / Sezer ASLAN•Koşuyolu Mahalle Evi Sorumlusu / Nebahat ARISOY•Koşuyolu Mahalle Muhtarı / Taşkın Tuna

  Mahalle Evi Sorumlusu

  Mahalle Evi SekreteriMahalle Evi

  Sorumlusu YardımcılarıYardımcıları

  Sağlık Çalışma Grb.Sorumlusu/ Gönül TÜREL

  Teknik Altyapı Grb.Sorumlusu/Semih BİLGİN

  Kültürel & SosyalEtk. Grb.Sorumlusu/Filiz ANTİK &Rana

  ERDOĞAN

  DanışmanlarMahalle Gönüllüleri

  DanışmanlarMahalle Gönüllüleri

  DanışmanlarMahalle Gönüllüleri

 • Hedefler

  Mahalle Planlaması Hedefleri Mahalle Planlaması Hedefleri

  Sağlıklı Yaşlanma Hedefleri

  Fiziksel Aktivite Hedefleri

 • Mahalle Planlamasının Amacı

  Mahalle vizyonunu oluşturmakMahalle olma bilincini arttırmak Mahalle olma bilincini arttırmak

  Yerel Yönetim-Mahalle işbirliğini artırmak Mahalle Planlamasını Kadıköy genelinde

  yaygınlaştırmak

  Planlama süreci boyunca mahalle sakinleri ve diğer hak sahipleri tarafından saptanacak mahalle sorunlarını çözüm yöntemlerini belirlemek, ilkeler ve eylemler geliştirmek

  Yeni Gelişmelere yönelik prensipler sunmak

  Mahalle sakinlerini proje süreci içerisinde yetkilendirmek

 • Süreç ve Halk Katılımı

  1. Planlama : Mahallenin tetkik ve analizlerinin yapılması

  2.Mahalle Evi : 2.Mahalle Evi :

  Mahalle Evinin ikinci katı, planlama sürecine daha geniş bir katılımı sağlamak üzere halkın gün boyunca iştirak etmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

  3. Katılım Toplantıları ve Çözüm Önerileri Çalıştayları:yapılan tetkik ve analizlere göre sentezler yapılması yapılan tetkik ve analizlere göre sentezler yapılması ,mahallenin- özellikle hedef grubun - belirli sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı çalıştaylar, toplantılar düzenlenecektir.

 • 4.Tasarım Uygulaması : Mimarlar, şehir plancıları, inşaat

  Süreç ve Halk Katılımı

  Mimarlar, şehir plancıları, inşaat mühendisleri,peyzaj mimarları gibi teknik elemanlar ile mahalle gönüllüleri biraraya gelerek Koşuyolu mahallesi ile ilgili tasarım alternatifleri geliştirme fırsatı bulacaklardır.

  Koşuyolu mahallesine özgü ilkeler oluşturulacaktır.

  5.Yapılan çalışmaların Sunumu:mahallelinin yapılan 5.Yapılan çalışmaların Sunumu:mahallelinin yapılan çalışmalardan ve uygulamalardan haberdar edilmesi.

 • Planlamanın Hedef ve Eylemleri

  konut Çevre Çevre Trafik, güvenlik, mobilite ve temel hizmetlere erişim

  ,yaya yolları ve kaldırımları,açık alanlar,meydanlar, bina girişleri, parklanma

  sağlık ticaret Eğitim Eğitim Yeşil alanlar:Parklar, çocuk bahçeleri, pasif yeşil

  alanlar,spor alanları İdari tesisler Kent mobilyaları Dini tesisler

 • Uygulama

  Her bir hedefe ilişkin için uygulama programı Her bir hedefe ilişkin için uygulama programı hazırlamak ve hayata geçirmek

 • Stratejileri Denetleme

  Planlama sürecini ve uygulamayı belli Planlama sürecini ve uygulamayı belli periyotlarda gözden geçirmek

  Mahalle sakinlerini bilgilendirmek

 • Sağlıklı Yaşlanma HedeflerİSağlıklı Yaşlanma, her yaştan insanın sağlıklı, güvenli ve sosyal anlamda aktif olabileceği bir hayat tarzıdır.

  Sağlıklı Yaşlanma stratejisinin genel amacı güçlü yerel politik kararlar üretmek ve yaşlıların bakım ihtiyaçları ile sağlık gelişimlerine dengeli bir yaklaşım sağlayacak ilkeler ve planlama süreçleri oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusundaki hedeflerimiz;

  Sağlıklı Yaşlanma kavramının bütün olarak anlaşılmasını sağlamak ve duyarlılığı artırmak,

  politikalar üretilirken karar mekanizmalarına yaşlıları dahil etmek,

  yaşlanmanın fonksiyonel kapasitesini ve dezavantajlı grupları göz önüne alarak sağlıklı yaşlanmayı destekleyen iyi tasarlanmış, güvenli ve ulaşılabilir yaşam ortamları yaratmak,

  yaşlıların bakımına, ailelerine ve bakıcılarına destek vermek üzere sağlık ve sosyal bakım hizmetleri oluşturmaktır.

 • 1.Sağlıklı Yaşlanma Profili :

  Sağlık

  Eğitim Eğitim

  Ulaşım

  Barınma

  Yoksulluk

  Ev Güvenliği

  Boş zamanlarını değerlendirme ve eğlence aktiviteleri

  Yaşlı istismarı konularında mahalle profili çıkarmak

  2.Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı hazırlakmak

 • Mahalle Evinde verilecek eğitim seminerleri ve uzmanların isimleri şöyledir:

  •Baharda ruhsal sorun olur mu? Bahardaki ruhsal sorunlar nelerdir ?( Psikolog Dr.Vicdan Yücel )•Yaşlılarda ruhsal ve bilişsel yetilerde değişim ve tedavisi •Yaşlılarda ruhsal ve bilişsel yetilerde değişim ve tedavisi ( Psikiyatr Dr. Elif Yılmaz Turhan )•Felç ve felçten korunma ( Nörolog Dr. Nilüfer Ülgener )•Osteoporoz ( kemik erimesi ) ( Fizik tedavi uzmanı Nazan Öner )•Diyabet – Dr. Aslan Dağar•Alzaymer – Nörolog Dr .Nilüfer Ülgener •Yaşlılıkta bel ağrıları- Fizik tedavi uzmanı Nazan Öner •Yaşlılıkta jinekolojik sorunlar- Dr Erdinç Köksal•Yaşlılıkta jinekolojik sorunlar- Dr Erdinç KöksalYaşlanma ile birlikte görülen ağız fonksiyonu değişiklikleri ve protez kullanımı- Diş Hekimi Belme Erenel

 • o İlaçların doğru kullanımı ile ilgili bilgilendirmeo Yoga

  Ayrıca:

  o Yoga o Ev kazalarına karşı risklerin azaltılmasıo Kadıköy Belediyesi hizmetlerinin ve hizmet birimlerinin tanıtılması ve ulaşımıo Mahallenin fiziksel sorunlarının tespiti ve çözümüne tasarım çalıştayları düzenlenmesio Depreme karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirmeo Temel afet bilinci eğilimlerio Yaşlı istismarı ve kentte suç ve şiddet konusunda bilgilendirmeo Trafik güvenliği-yaya-sürücü-yolcu olarak dikkat edilmesi gereken hususlaro Trafik güvenliği-yaya-sürücü-yolcu olarak dikkat edilmesi gereken hususlaro Bilgi ve teknoloji iletişim tekniklerio Peyzaj ve bahçe düzenleme teknikleri hakkında bilgilendirmeo Atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması konusundaki

  bilgilendirme konularında çalışmalar yürütülecektir.Bunlara ek olarak mahalle gönüllülerinin düzenlediği sosyal etkinlikler programda yeralacaktır.

 • Fiziksel Aktivite Hedefleri

  Fiziksel aktivite; yürüyüşü, ulaşım için bisiklete binmeyi, dansı, bahçe ve ev işleri ile uğraşmayı, spor gibi diğer aktiviteleri içerir.

  Amaç , sadece sporla sınırlı kalmayıp, herkes (özellikle yaşlılar, çocuklar, gençler, engelliler ) için fiziksel aktivite yapacakları ulaşım çeşitleri ve mekanları oluşturmaktır. Sağlıklı Şehir Planlamasında fiziksel aktivite ile aktif yaşam tarzını günlük hayatla aktivite ile aktif yaşam tarzını günlük hayatla bütünleştirerek sürdürülebilir sağlıklı yaşlanma hedeflenmektedir.

 • Fiziksel Aktivite Hedefleri

 • YAŞAM PARKI

 • YAŞAM PARKI

 • YAŞAM PARKI

 • Koşuyolu Mahalle Evİ

  Koşuyolu mahalle evi belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmaların yürütüleceği;doğrultusunda çalışmaların yürütüleceği;

  mahallelinin sorun ve çözüm önerilerini, belediye ile beraber analiz edebileceği;

  uzmanların belirlediği konularda eğitim alabilecekleri , çeşitli sosyal aktiviteler düzenleyerek aynı zamanda sosyal bir mekan olarak kullanabilecekleri bir merkez olacaktır.kullanabilecekleri bir merkez olacaktır.

  Mahalle Evi’nin tefrişi bu amaca hizmet edecek şekilde yapılmıştır.

 • Mahalle Evinin Eski Hali

 • Mahalle Evi-renovasyon

 • Mahalle Evi-renovasyon

 • Mahalle Evinin Son Hali

 • Mahalle evi:Zemin kat

 • Tefrişli Zemin Kat Planı

  Zemin Kat Planı

  Bu kat farklı oturma düzenleri ile değişik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde cafe olarak tasarlanmıştır. Sosyal etkinliklerin bu katta yapılması planlanmaktadır.

 • Tefrişli Zemin Kat Planı

 • Mahalle Evi: Birinci Kat

 • Tefrişli 1. Kat Planı

  İdari Ofis Bölümünün yanı sıra 15 kişilik büyük bir sınıf ve18 kişilik küçük bir sınıf mevcuttur. Bu katta boş zamanlarıdeğerlendirilme ve beceri kursları düzenlenecektir.

 • Tefrişli 1. Kat Planı

 • Mahalle Evi: Çatı Katı

 • Tefrişlİ Çatı Katı Planı

  Bu kat olarak tasarlanmış ve 80-90 kişilik bir Seminer Salonu olarak tasarlanmıştır. Eğitim Seminerlerinin bu katta yapılması düşünülmektedir.

 • Tefrişli Çatı Katı Planı

 • DİNLEDİĞİNİZİÇİNİÇİN

  TEŞEKKÜR EDERİM