kablosuz ağlar olcay ocak

Click here to load reader

Post on 11-Apr-2017

106 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KABLOSUZ ALAR

KABLOSUZ ALARHazrlayan : Olcay Ocak

Kablosuz iletiim, kablolu iletiimin yan sra bir noktadan baka bir noktaya kablo hatt kullanmadan veri, ses veya grnt tanmasna denir. Buna gre kablosuz iletiimi kablolu iletiimden ayran nemli nokta, iletim ortam olarak havann kullanlmasdr. Modern kablosuz iletiim, Heinrich Rudolph Hertzin radyo dalgas olarak bilinen elektromanyetik dalgalar kefetmesiyle 1800l yllarn sonunda balar. Guglielmo Marconi 1901 ylnda radyo dalgalarn kullanarak Atlantik Okyanusunun karsna kablosuz telgraf ile mesaj gndermitir. 1920de radyo, telgraf ve radyo telefonlar kullanlmaya balanmtr.

KzltesiKzltesi (IR: Infrared), nispeten daha dk seviyeli bir enerji olup duvar veya dier nesnelerden geemez. Radyo frekanslaryla deil k darbeleriyle alr. Bu nedenle veri iletiminin olmas iin iki cihazn birbirini grmesi gerekir. Kiisel Saysal Yardmc (PDA), kiisel bilgisayar, uzaktan kumanda aygtlar gibi aygtlar arasnda balant kurmak amacyla kullanlabilir.

Radyo FrekansRadyo frekans (RF) dalgalar duvarlardan ve dier nesnelerden geerek kzltesinden daha geni bir aralk kullanr. RF bantlarnn belirli alanlar kablosuz yerel alan a (WLAN), kablosuz telefon ve bilgisayar evresel aygtlar gibi lisanssz aygtlarn kullanmna ayrlmtr. Bu alanlar, 900 MHz, 2.4 GHz ve 5 GHz frekans aralklarndadr. 2.4 GHz ve 5 GHz bantlar kullanan teknolojiler, eitli IEEE( Elektrik Elektronik Mhendisleri Enstits) 802.11 standartlarna uygun modern kablosuz LAN teknolojileridir. Bunlar daha yksek g dzeyinde iletim salayp daha geni aralk sunarak bluetooth teknolojisinden ayrlr.

Kablosuz A eitleri

Kablosuz Kiisel Alan AKablosuz kiisel alan a (WPAN: Wireless Personel Area Network), yakn mesafedeki elektronik cihazlar (PDA), fare, klavye, cep telefonu, dizst bilgisayar vb. kablosuz olarak birbirine balayan alardr. Kablosuz kiisel alan alar dier alara kyasla daha dk veri hzna ve daha ksa iletiim mesafesine sahiptir. Kablosuz kiisel alan alarn hzlar 1 Mbps ve kapsam 10 metre civarndadr. Bu alar, HomeRF ve Bluetooth teknolojisini uygulamalar iin kullanr.

Kablosuz Yerel Alan A Kablosuz yerel alan a (WLAN: Wireless Local Area Network ), iki ynl geni bant veri iletiimi salayan, iletim ortam olarak kablo yerine Radyo Frekans (RF) veya Kzltesi (IR) nlar kullanan ve bina, kamps gibi snrl alanda alan iletiim alardr. Kablosuz yerel alan alar genellikle kablolu yerel alan an snrlarn geniletmek iin kullanlr. Bu alar IEEE 802.11 standartlarna gre alr. Kablosuz LAN (WLAN) sistemleri kullanclara kablosuz geni bant internet eriimi, sunucu zerindeki uygulamalara ulam, ayn aa bal kullanclar arasnda elektronik posta hizmeti ve dosya paylam gibi eitli imknlar salamaktadr. Kablosuz LAN sistemlerinin mesafesi 25-100 metre civarndadr. Dnyada yaygn olarak kullanlan iki tr kablosuz LAN teknolojisi mevcuttur. Bunlardan birisi Amerika tabanl IEEE 802.11x, dieri ise Avrupa tabanl HiperLAN sistemleridir.

Kablosuz Metropol Alan A Bir ehri kapsayacak ekilde yaplandrlm iletiim alarna veya birbirinden uzak yerlerdeki yerel bilgisayar alarnn birbirleri ile balanmasyla oluturulan alara Metropol Alan Alar (MAN) denilmektedir. Metropol alan alarda (MAN) ve geni alan alarda (WAN) genellikle kiralk hatlar veya telefon hatlar kullanlmaktadr. Bu tr alanlarda kablo yerine uydu veya RF iletiim teknolojileri kullanlmas durumunda Kablosuz Metropol Alan Alar (WMAN: Wireless Metropol Alan A) olarak isimlendirilmektedir.

Kablosuz Geni Alan ABir lke ya da dnya apnda yzlerce veya binlerce kilometre mesafe arasnda kablosuz iletiimi salayan alara Kablosuz Geni Alan A (WWAN: Wireless Wide Area Network) denilmektedir. En iyi rnei cep telefonu ebekeleridir. Bu alar, Kod Blmeli oklu Eriim (CDMA) veya Mobil letiim iin Kresel Sistem (GSM) gibi teknolojileri kullanr ve genellikle kamu kurumlar tarafndan dzenlenir.

Kablosuz Yerel Alan A Cihazlar802.11x, IEEE tarafndan tanmlanm ve kablosuz a cihazlarnn nasl alacann belirtildii standartlar dizisidir. Bir standart kabul edildikten sonra WLAN iindeki tm bileenlerin o standarda uymas veya en azndan o standartla uyumlu almas nemlidir. Bir kablosuz ortama balanabilen tm bileenler an istasyonlar olarak adlandrlr. Tm istasyonlar kablosuz a kartlar ile donatlmtr. Kablosuz istasyonlar, eriim noktalar (APAccess Point) ve kablosuz istemciler olarak iki ayr kategoriye ayrlr. Eriim noktalar, ynlendiriciler ve baz istasyonlardr. Kablosuz istemciler ise dizst bilgisayarlar, masast bilgisayarlar, kablosuz telefonlar, mobil cihazlar gibi kablosuz a kart ile donatlm dier cihazlardr.

Kablosuz ModemKablosuz modem internetten gelen verileri alr, radyo frekanslarna dntrr ve zerindeki anten ile bulunduu ortama yayar. Kablosuz istemcide bulunan kablosuz a arayz kart (PIC, PCMCIA) sayesinde yaylan sinyal yakalanr ve bilgisayar dili olan binary sisteme(1 ve 0lara) dntrlr. Bu ilemi tersi veriler, istemciden radyo sinyali olarak yaylr ve modem tarafndan alglanp zlr. Bylece cihazlar birbirlerini alglayacak programlama dilleri ile iletiim kurmu olur.

Kablosuz bir modemin kurulumu

Eriim Noktas Eriim noktas (AP: Access Point), kablosuz LAN sisteminin kurulmas iin merkez konumda olan ve kapsama alan ierisindeki tm trafii yneten bir kablosuz cihazdr. Byk alveri merkezi, hava alan, tren istasyonu, otobs terminali, otel veya restoran gibi ak alanlarda kablosuz a kullanarak internete genellikle bir eriim noktas aracl ile balanlr. Bu durumda eriim noktasnn (APnin) oluturduu kablosuz internet balantsnn fiziksel alan Eriim Alan-Kapsama Alan olarak adlandrlmaktadr. Kablosuz cihazlarda bulunan a kartlar otomatik frekans tarama zelliine sahip olduklarndan kendilerine ulaan kablosuz LAN sinyalini alglayabilir. A kart tarafndan doru frekans kanal (802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n) bulunduktan sonra eriim noktas ile kablosuz cihazlar arasnda balant kurulumu balatlr.

Kablosuz stemciKablosuz aa katlabilen herhangi bir bilgisayara denir. Kablosuz istemci, istasyon (STA) olarak da isimlendirilir. Kablolu aa balanabilen ou cihaz, uygun kablosuz a kartna (NIC) ve yazlma sahipse kablosuz LANa da balanabilir. Kablosuz istemci sabit veya hareketli olabilir. Kablosuz istemci dizst bilgisayarlar, kiisel bilgisayar (PC), kiisel saysal yardmc (PDA), yazclar, projektrler veya kablosuz a kart (NIC, Network Interface Card) ile aa katlan herhangi bir cihaz olabilir. Kablosuz a kartlar (NICler) RF ve kzltesi kullanarak takl bulunduu cihaz ile eriim noktas (AP) arasndaki balanty salar.

Antenler sinyali gcn artrr. Kablosuz istemci gibi dier cihazlarn sinyalini alr. Bir antenin sinyal gcndeki arta kazan denir. Yksek kazanlar genellikle yksek iletim mesafelerine evrilir. 36 Anten, elektromanyetik dalgalar yaymak veya yakalamak iin kullanlan elektronik devre elemandr. Antenler vericilere bal olarak kullanldklarnda enerjilerini, frekans ayarlanabilir bir g osilatrnden alr. Kk bir ksm sya evrilip harcanan enerjinin geri kalan blm, anten tarafndan bolua yaylr. Alclara bal kullanlan antenler ise boluktaki elektromanyetik enerjiyi yakalayp bunu bir transmisyon hatt vastasyla alc devreye iletmektir. Alc ve verici antenleri, fiziki zellikleri nazara alndnda farkszdr hatta bir anten ayn anda hem alc hem de verici vazifesi grebilir. Antenler, sinyal yayma biimlerine gre tek yne ak (unidirectional) ve tm yne ak (omnidirectional) olmak zere iki ekilde snflandrlr. Tek yne ak antenler, sinyal gcn bir yne verir. Tm ynlere ak antenler sinyal gcn tm ynlere eit olarak verecek ekilde tasarlanmtr.

Hazrlayan : Olcay Ocak

Kaynaka: http://www.megep.meb.gov.tr