ką sako vadovėlių autoriams pirls ir timss ......

Click here to load reader

Post on 27-May-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •  Strateginių programų biuras Ką sako vadovėlių autoriams IEA

  PIRLS ir TIMSS

  dr. Rita Dukynaitė

  2013–02–26

 •  Strateginių programų biuras Tarptautiniai tyrimai: Lietuvos dalyvavimas

  IEA

  TIMSS, 4 kl. ir 8 kl.

  PIRLS, 4 kl.

  ICCS, 8 kl.

  SITES / ICILS, pedagogai, 8 kl.

  OECD

  PISA 15-mečiai

  TALIS, mokytojai

  PIAAC, suaugę

  CAN

  ESPAD, 15-16 m. mokiniai

 •  Strateginių programų biuras Skaitymo paskirtis ir teksto suvokimo procesai

  Skaitymo paskirtis

  Teksto suvokimo procesai

  Skaitymas literatūrinei

  patirčiai įgyti (grožiniai tekstai)

  Skaitymas informacijai

  gauti ir panaudoti (informaciniai

  tekstai) Sutelkti dėmesį ir rasti aiškiai pateiktą informaciją

  20 %

  Daryti tiesiogines išvadas 30 %

  Interpretuoti ir integruoti idėjas bei informaciją

  30 %

  Ištirti ir įvertinti turinį, kalbą bei teksto elementus

  20 %

  50 % 50 %

 •  Strateginių programų biuras Matematiniai

  gebėjimai Matematikos turinys

  Matematinės žinios

  Matematikos taikymai

  Matematinis mąstymas

  %

  Skaičiai ir skaičiavimai 50

  Geometrinės figūros ir matavimai 35

  Duomenų pateikimas 15

  % 40 40 20 100

  4

  8

  Matematikos turinio ir gebėjimų sritys

  Matematiniai gebėjimai

  Matematikos turinys

  Matematinės žinios

  Matematikos taikymai

  Matematinis mąstymas

  %

  Skaičiai ir skaičiavimai 30

  Algebra 30

  Geometrija 20

  Statistika ir tikimybės 20

  % 35 40 25 100

 •  Strateginių programų biuras Gamtos mokslų

  gebėjimai Gamtos mokslų turinys

  Gamtamokslinės žinios

  Gamtamoksliniai taikymai

  Gamtamokslinis mąstymas

  %

  Biologija 45

  Fiziniai mokslai 35

  Fizinė geografija 20

  % 40 40 20 100

  4

  8

  Gamtos mokslų turinio ir gebėjimų sritys

  Gamtos mokslų gebėjimai Gamtos mokslų turinys

  Gamtamokslinės žinios

  Gamtamoksliniai taikymai

  Gamtamokslinis mąstymas

  %

  Biologija 35

  Chemija 20

  Fizika 25

  Fizinė geografija 20

  % 35 35 30 100

 •  Strateginių programų biuras Bendrieji skaitymo rezultatai

  Lietuva (528 taškai) yra 26 pozicijoje iš 45, statistiškai reikšmingai aukščiau už PIRLS skalės vidurkį.

  21 šalies rezultatai

  statistiškai reikšmingai aukštesni už Lietuvos rezultatus.

 •  Strateginių programų biuras M

  LIETUVA

  4 kl. mokinių matematikos rezultatų pasiskirstymas

  • Lietuvos rezultatas – 534 skalės taškai. • Lietuva užima 14 poziciją iš 50 šalių dalyvių. • Statistiškai reikšmingai Lietuvą lenkia 11 šalių.

 •  Strateginių programų biuras GM

  4 kl. mokinių gamtos mokslų rezultatų pasiskirstymas

  • Lietuvos rezultatas – 515 skalės taškų. • Lietuva užima 26 poziciją iš 50 šalių dalyvių. • Statistiškai reikšmingai Lietuvą lenkia 18 šalių.

  LIETUVA

 •  Strateginių programų biuras M

  • Lietuvos rezultatas – 502 skalės taškai. • Lietuva užima 14 poziciją iš 42 šalių dalyvių. • Statistiškai reikšmingai Lietuvą lenkia 8 šalys.

  8 kl. mokinių matematikos rezultatų pasiskirstymas

  LIETUVA

 •  Strateginių programų biuras GM

  8 kl. mokinių gamtos mokslų rezultatų pasiskirstymas

  • Lietuvos rezultatas – 514 skalės taškų. • Lietuva užima 14 poziciją iš 42 šalių dalyvių. • Statistiškai reikšmingai Lietuvą lenkia 11 šalių.

  LIETUVA

 •  Strateginių programų biuras Skaitymo rezultatų kaita

  2011 528 (2,0) -9 -15 

  2006 537 (1,6) -6 

  2001 543 (2,6)

 •  Strateginių programų biuras M

  4 kl. mokinių matematikos ir gamtos mokslų rezultatų kaita

  2011 m. Lietuvos 4 kl. mokinių matematikos rezultatas, palyginti su 2007 m., pakilo 3 taškais, t.y., sutampa su 2003 m. rezultatu.

  2011 m. Lietuvos 4 kl. mokinių gamtos mokslų rezultatas, palyginti su 2007 m., pakilo 1 tašku ir yra 3 taškais aukštesnis už 2003 m. rezultatą.

  GM

 •  Strateginių programų biuras M GM

  8 kl. mokinių matematikos ir gamtos mokslų rezultatų kaita

  2011 m. Lietuvos 8 kl. mokinių matematikos rezultatas, palyginti su 2007 m., nukrito 4 taškais ir sutampa su 2003 m. rezultatu

  2011 m. Lietuvos 8 kl. mokinių gamtos mokslų rezultatas, palyginti su 2007 m. ir 2003 m., krito 5 taškais

 •  Strateginių programų biuras Mokymo priemonės ugdymo procese

  Kaip pagrindinę priemonę

  Kaip pagalbinę priemonę

 •  Strateginių programų biuras Naudojamos mokymo priemonės – 4 klasė, gamtos mokslai

 •  Strateginių programų biuras Naudojamos mokymo priemonės – 8 klasė, gamtos mokslai

 •  Strateginių programų biuras Naudojamos mokymo priemonės – 4 klasė, matematika

 •  Strateginių programų biuras Naudojamos mokymo priemonės – 8 klasė, matematika

 •  Strateginių programų biuras Pradinės išvados (1)

  • Pasiekimų rezultatai susiję su: – ugdymo kokybe (švietimo politika, vadyba, ugdymo aplinka, finansų nukreipimas) – mokytojų pasirengimu (profesijos populiarumas, kompetencija) – šalies bendrąja kultūra (požiūris į išsilavinimą, dėmesys, žiniasklaida) – šeimos įtaka (tėvų išsilavinimas, ankstyvasis ugdymas, knygos namuose,

  maitinimasis, miegas) – regioniniais skirtumais (kaimas, miestas, atskiri rajonai)

  • Lietuvoje itin pasitikima vadovėliais. Todėl svarbu skirti daug dėmesio jiems: – rengti (darbas su autoriais, leidyklomis) – vertinti (rengti vertintojus) – recenzuoti (kur, recenzijų prieinamumas, viešumas) – atrinkti (mokytojų, pavaduotojų, metodinių tarybų vaidmuo) – tobulinti (nauji leidimai pagrįstumas, vieši svarstymai)

 •  Strateginių programų biuras Grožinių ir

  informacinių tekstų skaitymo rezultatų kaita

  • Stebint paskutinį penkmetį Lietuvoje grožinių tekstų skaitymo pasiekimai smuko kur kas labiau nei informacinių.

  • Grožinių tekstų skaitymo rezultatų kritimas statistiškai reikšmingas.

 •  Strateginių programų biuras Teksto

  suvokimo procesų

  rezultatų kaita • Lietuvoje kur kas

  labiau smuko interpretavimo, integravimo, įvertinimo – dar vadinamų aukštesniaisiais gebėjimais – rezultatai.

  • Rezultatų kritimas statistiškai reikšmingas.

 •  Strateginių programų biuras

  Tikrinamas teksto suvokimo procesas:

  Sutelkti dėmesį ir atrasti aiškiai pateiktą informaciją.

  Šalys Mokinių procentas 1. Olandija 95 (1,0)↑

  ...

  22. Lietuva 81 (1,9)↑

  ...

  30. PIRLS 75 (0,3)

  ...

  45. Marokas 42 (2,4)↓

 •  Strateginių programų biuras

  Tikrinamas teksto suvokimo procesas:

  Sutelkti dėmesį ir atrasti aiškiai pateiktą informaciją.

  Šalys Mokinių procentas

  1. Rusija 90 (1,2)↑

  ...

  30. PIRLS 67 (0,3)

  ...

  36. Lietuva 57 (2,0)↓

  ...

  45. Marokas 27 (1,8)↓

 •  Strateginių programų biuras

  Tikrinamas teksto suvokimo procesas:

  Daryti tiesiogines išvadas.

  Šalys Mokinių

  procentas

  1. Čekija 86 (1,6)↑

  ...

  8. Lietuva 79 (1,7)↑

  ...

  30. PIRLS 70 (0,3)

  ...

  45. Marokas 35 (1,8)↓

 •  Strateginių programų biuras

  26

  Tikrinamas teksto suvokimo procesas:

  Interpretuoti ir integruoti idėjas bei informaciją.

  Šalys

  Mokinių, surinkusių 2 taškus, procentas

  1. Honkongas 60 (1,9)↑

  ...

  25. PIRLS 33 (0,3)

  ...

  30. Lietuva 29 (2,0)

  ...

  45. Marokas 3 (0,6)↓

 •  Strateginių programų biuras

  Tikrinamas teksto suvokimo procesas:

  Ištirti ir įvertinti turinį, kalbą bei teksto elementus.

  Šalys

  Mokinių, surinkusių 2 taškus, procentas

  1. Danija 70 (1,7)↑

  ...

  29. PIRLS 41 (0,3)

  30. Lietuva 33 (1,9) ↓

  ...

  45. Marokas 6 (0,7)↓

 •  Strateginių programų biuras Pradinės išvados (2)

  • Vadovėlių metodinis „aparatas“ – užduotys ne vien pagal dalyko turinio, bet ir pagal gebėjimų sritis

  • Reikalingas vadovėlis, siūlantis mokymosi strategijas

  • Taikomojo pobūdžio užduotys • Ir grožiniai, ir informaciniai tekstai vi

View more