just seal it!

Click here to load reader

Post on 28-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

39-00053-14-JSI_Brosch-tr.inddJust seal it! Conta macunlar, tamir takmlar ve yaltm malzemeleri
¬ 2
Orijinal malzeme üreticisi ve yedek parça tedarikçisi olarak Dana, VICTOR REINZ markas altnda, yüksek kalitede yenilikçi szdrmazlk teknolojileri sunar. Geni ürün yelpazesindeki bütün yedek parçalar, OEM kalitesinin yüksek standartlarn karlar.
Dünya çapndaki otomobil üreti- cilerinin bilinen hemen tüm mar- ka ve modelleri, Dana’nn motor ve egzos alanlarndaki profesyo- nel szdrmazlk çözümleri ile do- natlmtr. irket, kullanlabilirlik
çindekiler 4 Conta macunlar 5 REINZOSIL – Silikon conta macunlar 6 REINZOSIL – effaf silikon conta macunlar 7 REINZOPLAST – Poliüretan conta macunlar 8 RE-MOVE – Conta sökücü Poster Conta macunlarnn uygulama alanlar 10 Yaltm malzemeleri 11 XL ve XXL tamir takmlar 12 Makara eklinde yaltm malzemeleri 13 Yaltm malzemelerinin uygulama alanlar 14 Tezgâh ve zemin display’leri
ve tedarik ile ilgili olarak, büyük satn alma kooperatiflerinin üst tedarikçilerinden biridir.
Dana’nn müterileri, en iyi hiz- meti aldklarna güvenebilirler. Bu sadece kiisel danmalar deil, ayn zamanda istenen parçalarn hzl teslimatn da içerir. Kendile- rini youn ekilde ilerine adam olan çalanlar, büyük yenilikçi güç, younlam uzmanlk ve hepsinden önemlisi, deimeyen bir tutku ile müteri ihtiyaçlarn karlamaktadrlar.
Genel merkezi Amerika’da olan Dana Holding irketi akslar, direksiyon milleri, arazi tipi an- zmanlar, szdrmazlk ve termal yönetim ürünleri ile orijinal yedek parçalarn, dünya çapnda önde gelen salaycsdr. Güç Tekno- lojileri Grubu ad altnda, grup güçlerini szdrmazlk teknolojisi alannda bir araya getirmitir. Dana halen dünya çapnda be ktada, yaklak 21.500 çalana i vermektedir.
Conta macunlar
macunlarna ihtiyaç duymaz.
Daha kolayn ve daha hzlsn rüyanzda bulamazsnz – Just seal it!
3 yol – 1 hedef Daha kolay ve daha hzl yaltm
Sradan bir i gününde yaltlmas gereken çok eyle karlamyor musunuz? VICTOR REINZ ile her ey çok daha kolay!
Doru conta macununu nasl en hzl ve güvenilir ekilde uygulayacanz üç seçenek içinden seçin. Ekteki uygulama posterinde bulacanz üç seçim
¬ 1. seçenek – Filler çaks ve yaltm aral
Profesyoneller için çözüm: Filler çaks size neyin ne olduunu gösterir: Kapatlacak iki yüzey arasndaki boluk 0,14 mm’den fazla olmad takdirde REINZOPLAST en doru seçimdir. Yüzey arasndaki boluk daha fazla olduunda ( 0,15 mm), bu bölgenin hzl ve güvenilir yaltlmasn REINZOSIL salar.
¬ 2. seçenek – Özellikler
Seçiminizi yapmanzda scaklk ve madde dayanm ile kuruma süreleri daha önemli bir rol oynuyorsa “Özellikler” ksmn okuyun. Burada REINZOSIL ve REINZOPLAST’n teknik özellikleri hakknda ayrntl bilgi bulabilirsiniz.
¬ 3. seçenek – A´dan Z´ye kadar uygulamalar
Burada size akslardan silindir ayana kadar bir çok konuda geni bir bilgi verilmitir. Bu bilgi sayesinde sorununuzun çözümünde REINZOSIL veya REINZOPLAST arasndan hangisini seçeceinize hangisinin doru bir conta macunu olacana karar verebilirsiniz. Hzl, net ve komple.
kriteri sayesinde REINZOSIL ve REINZOPLAST arasndan hangisini seçeceinize karar verebilirsiniz.
Çünkü dier üreticilerin size alt, sekiz ya da on conta macunu sunmak zorunda olduklar yerde VICTOR REINZ ile sadece “iki” taneye ihtiyacnz vardr.
Daha çok macuna kimsenin ihtiyac yok!
Hangi yolu seçerseniz seçin, gerçek u: Bu iki ürünle her yaltm noktasn güvenilir ekilde kontrol altna alabilirsiniz!
¬ 5
REINZOSIL
Yüksek scaklklarda ar yüksek dayankllk
Tanm Kapatma aralkl düzlemsel ba- lantlarn sökmeye gerek duyma- dan da kapatlabilmesi için hzl sertleen silikon conta macunu.
Özellikler ¬ 50 °C ila +300 °C arasndaki
yüksek scaklklara dayankllk (ksa süreli uç scaklk)
¬ Benzin, dizel, biyodizel, ya, gres, yalama ürünü, su, deniz suyu, n ve ozona kar çok iyi dayankllk
¬ Çok iyi konumlama ve ekil verme yetenei
¬ Kolay uygulama ¬ Milimetrik konumlama yetenei ¬ Homojen yapkan conta ¬ Artk brakmadan boaltma ¬ Koruyucu balk sayesinde
püskürtme aznda kuruma olmaz
¬ Yaptrma yüzeylerinin koroz- yonunu önler
¬ Asitsiz sertleir ve bunun sonu- cunda plastik parçalar, elektrik- li bileenler vs. zarar görmez
¬ Dier silikon conta macunlar- na göre daha hzl sertleir
¬ Üzerinde açklayc bir etiket ya da iaret bulunmamaktadr
¬ Kokusuz ¬ Dikey ve ba aa kullanlabilir Kullanm alanlar Özellikle motor, anzman, aks, silindir gömlekleri ve plastik gövdeler gibi parçalardaki tüm szdrmazlk yüzeylerinin yaltm içindir. Pürüzlü szdrmazlk yü- zeyleri için idealdir. Tüm motor ve araç üretici firmalarnda üniversal kullanm vardr.
Teslimat ekli REINZ No. Ambalaj birimi
Tüp 70 ml 70-31414-10 Tezgâh display’inde 20 tüp
Basnçl kutu 200 ml 70-31414-20 Beyaz karton kutuda 10 basnçl kutu
Teknik bilgi kart REINZOSIL www. reinz.com/jsi-datasheet
Malzeme güvenlik bilgi kart REINZOSIL www. reinz.com/jsi-datasheet
¬ 6
Tanm Kapatma aralkl düzlemsel balantlarn sökmeye gerek duymadan da kapatlabilmesi için effaf, hzl sertleen silikon conta macunu. Özellikler ¬ 50 °C ila +200 °C arasndaki
yüksek scaklklara dayankllk (ksa süreli uç scaklk)
¬ Benzin, dizel, ya, gres, ya- lama ürünü, su, deniz suyu, güne n ve ozona kar çok iyi dayankllk
¬ Çok iyi konumlama ve ekil verme yetenei
¬ Kokusuz ¬ Yaptrma yüzeylerinin koroz-
cunda plastik parçalar, elektrik- li bileenler vs. zarar görmez
¬ Dier silikon conta macunlar- na göre daha hzl sertleir
¬ Üzerinde açklayc bir etiket ya da iaret bulunmamaktadr
¬ Dikey ve ba aa gelecek ekilde kullanlabilir
Kullanm alanlar Kaporta, ön cam, far gövdeleri ve camlarn balants içindir. Elek- trik balantlarnn yaltlmas ve kapsüllenmesi içindir. Yaptrma ve yaltm içindir.
Otomobil, iki tekerlekli araç, bot, karavan, ev ve bahçe için. Tüm motor ve araç üretici firmalarnda üniversal kullanm vardr.
REINZOSIL-t
Tüp 70 ml 70-31453-00 Tezgâh display’inde 20 tüp
Teknik bilgi kart REINZOSIL-t
www. reinz.com/jsi-datasheet
Yaltm aral olmadan, örn. titreimlerde olduu gibi çok fazla zorlanan yaltml balantlar için yüksek akkan özellikli, çözücü madde içermeyen, sü- rekli plastik kalan, sertlemeyen poliüretan yaltm maddesi.
Özellikler
yol açmaz ¬ -50 °C ile +300 °C arasndaki
yüksek scaklklara dayankllk (ksa süreli pik scaklklar)
¬ Benzin ve dizel yaktlarna, ya- lara, greslere, yalama madde- lerine, katklara, antifrize, su ve gazlara kar yüksek kimyasal mukavemet
¬ Yaltm aral olmadan slak yaltm için
¬ Mükemmel akkanlk ¬ Hemen montaj yaplabilir ¬ Hemen tam yük uygulanabilir ¬ 3 yla kadar saklanabilir
Kullanm alanlar
Motorlarda, anzman ve akslar- da yer alan hassas ve çok hassas ilenmi yap parçalarnn yalt- mnda. Vida dii yaltmlarnda. Pompa- ve enerji santral ya- pmnda. Bütün motor ve tat üreticileri tarafndan çok yönlü kullanlabilir.
REINZOPLAST
Teknik bilgi kart REINZOPLAST www. reinz.com/jsi-datasheet
Malzeme güvenlik bilgi kart REINZOPLAST www. reinz.com/jsi-datasheet
Teslimat ekli REINZ No. Ambalaj birimi
Tüp 80 ml 70-24571-20 Tezgâh display’inde 20 tüp
Kartu 300 ml 70-24575-20 Kartonda 12 kartu
¬ 8
RE-MOVE
Saniye hzyla conta sökme
Tanm Eter çözücü ve itici gaz içeren, çok etkin ve tasarruflu conta sökücü.
Özellikler
sk yapan ve çok etkin bir sv film tabakas oluur
¬ Eimli ve dikey yüzeylerde dahi kullanlabilir
¬ Reçine ve boya artklarnn çkartlmas için de uygundur
¬ Saniye hznda uygulama ¬ Szdrmazlk yüzeyleri zarar
görmez
Kullanm alanlar Contalar, conta artklar ve conta macunlarnn çkartlmas için. Yapkan maddeler, reçine ve vernik artklarnn çkartlmas için de uygundur. Tüm motor ve araç üretici firmalarnda üniversal kullanm vardr.
Teslimat ekli REINZ No. Ambalaj birimi
Kutu sprey 300 ml 70-31415-00 Kartonda 12 kutu
Teknik bilgi kart RE-MOVE
www. reinz.com/jsi-datasheet
Yaltm malzemeleri
ve ar scaklklar
AFM 22, tayc olarak ie ge- çirilmi ve galvanize çelik sacdan oluur. Bunun üzerine, her iki ta- raf aramid elyaf, inorganik dolgu ve balayc madde gibi yüksek kaliteli elastomerler içeren as- bestsiz yumuak bir kütle sarlr. AFM 22’nin mekanik dayankl- l çok iyi, scakla ve basnca kar dayankll çok yüksektir; buna ramen conta yüzeylerine iyi uyar. Madde, yalara, motor yaktlar- na ve antifriz ile bozulmaya kar maddelerin sulu karmlarna kar dayankldr.
Orta alan. AFM 37/8, asbest içermeyen bir yaltm malzemesidir. Bu malze- me, yüksek basnç ve scaklkta elastomerlerle ilemden geçen aramid elyaf ve scaa dayankl asbeste e deer özellikte baka bir madde içerir. AFM 37/8, iyi bir mekanik ve ter- mik dayanklla sahip olduun- dan, çok kullanldr ve özellikle sv ya ve dier svlarn yalt- mnda kullanlmaya uygundur. Çok azdan orta yüklere maruz kalan yaltm noktalarnda.
REINZOLOID FS 53 temelinde yapkanla balanm selüloz lifi olan su geçirmez bir yaltm malzemesidir. Conta ham maddesinin ya ve motor yaktlarna kar yüksek dayankll vardr. Bunun dnda madde younlatrlr bir madde olmasnn yan sra kullanldr da. RGC 257, nitril kauçuk bal mantardan olumaktadr. Bu yaa ve motor yaktna da- yankl maddenin yaps birbirine kenetlenmeyi ve esneklii garanti eder.
Eski conta kullanlamyor ve ara- nlan parça hiçbir yerde yok! Sorun yok. Tek yapacanz ken- dinize yeni bir tane hazrlamak. Dört malzeme arasndan, bir-
leme noktasna en iyi uyacak malzemeyi seçin. Sayfa 13’teki uygulama tablosu size nerede, hangi koullarda, ne tip bir malzemenin kullanlmas
gerektii hakknda bilgi verir. Yaltm noktanzn ablonunu aln, aleti aln ve ilemi yapn.
Soft’tan Heavy’ye bireysel kullanm
¬ 11
Bireysel uygulama için
Tanm XL ve XXL tamir takmlar, pratik DIN A4 formatnda (XL) ya da DIN A3 formatnda (XXL) metal taycl ya da taycsz yaltm malzemeleri içerir. Malzeme, kalnlk ve ebat seçi- minde, daha küçük onarmlar için XL kullanlrken daha büyük çapl parçalar için XXL kullanlr.
Kullanm alanlar Hem otomobil ve iki tekerlekli araçlarda, hem bot ve karavan- larda, hem de ev ve bahçelerde. Uygulama ve scaklk aralna uygun kullanm (Bk. Sayfa 13 Yaltm malzemlerinin kullanm alanlar).
Teslimat ekli REINZ No. Ambalaj birimi
XL tamir takm 16-27250-03 1 DIN-A4 plaka (210 x 297 mm)
AFM 22* 1,20
AFM 37/8 0,50
AFM 37/8 1,00
REINZOLOID FS 53 0,50
REINZOLOID FS 53 1,00
XXL tamir takm 16-31990-01 1 DIN-A3 plaka (297 x 420 mm)
AFM 22* 1,20
AFM 37/8 0,50
AFM 37/8 1,00
REINZOLOID FS 53 0,50
REINZOLOID FS 53 1,00
Teknik bilgi kartlar AFM 22, AFM 37/8 ve REINZOLOID FS 53 www. reinz.com/jsi-datasheet
* metal taycl
AFM 22 70-31212-10 0,75 1500x500
70-31213-10 1,00
70-31214-10 1,20
70-31215-10 1,30
70-31216-10 1,50
70-35154-00 0,50
70-35155-00 0,75
70-35156-00 1,00
70-35157-00 1,50
70-29216-10 0,50
70-29217-10 0,75
70-29218-10 1,00
70-29219-10 1,50
70-31223-00 3,00
70-31224-00 4,00
Bireysel büyük ölçekli kullanmlar için pratik makara
Tanm Aramid lifli (Bunlar, çelik tay- cl veya taycsz olabilir.) ya da makara eklinde selülozlu ve mantarl yaltm malzemeleri. Makara ekli büyük tüketicile- rin ihtiyacna uygun olarak özel olarak tasarlanmtr.
Kullanm alanlar Hem otomobil ve iki tekerlekli araçlarda, hem bot ve karavan- larda, hem de ev ve bahçelerde. Uygulama ve scaklk aralna uygun kullanm (Bk. Sayfa 13 Yaltm malzemlerinin kullanm alanlar).
Teknik bilgi kartlar AFM 22, AFM 37/8, RGC 257 ve
REINZOLOID FS 53 www. reinz.com/jsi-datasheet
* stek üzerine özel formatlar ve özel uygulamalar
¬ 13
Pratik bilgi zolasyon malzemesi seçimi yap- mak hiç bu kadar kolay olmad:
1. Uygulamay seçin 2. Scaklk aral ile madde da-
yanklln kontrol edin 3. Yaltm malzemesini seçin ve
yerletirin Hepsi bu kadar.
Yaltm malzemelerinin kullanm alanlar
Ham madde * Metal taycl aramid elyaf
Aramid elyaf Selüloz Kauçuk mantar
Uygulama Emme manifoldu Egzoz manifoldu anzman flan Silindir kapa vb.
Akslar Emme manifoldu Cihazlar anzman Ya karteri Pompalar Boru hatlar Supap kapa vb.
Akslar Flanlar anzman Yakt pompalar Ya pompalar Kumanda mahfazas Termostatlar Karbüratör Su pompalar vb.
anzman kapa Ya karteri Ayar cihazlar Supap kapa vb.
Scaklk aral [ºC] < 400 < 300 < 120 < 150 Madde dayankll Yaktlar
Yalar Antifriz ve korozyona kar koruyucu madde
Yaktlar Yalar Antifriz ve korozyona kar koruyucu madde
Yaktlar Yalar Antifriz ve korozyona kar koruyucu madde
Yaktlar Yalar
Tezgâh display’i
Sistemle sunum: REINZOSIL 200 ml basnç tüpü ve REINZOPLAST 300 ml kartular dndaki tüm conta macunlar artk tezgâh display’inde alacaksnz: VICTOR REINZ tezgâh display’i, dorudan sat noktasndaki sessiz satcnz.
Zemin display’i XXL formatnda sunum. Bu, VICTOR REINZ’n yeni zemin display’idir. Zemine yerletirme sistemi, VICTOR REINZ ürünleriy- le kiiye özel olarak donatlabilir: Conta macunlar, conta sökücü- ler, tamir takmlar, yaltm malze- meleri conta setlerimiz.* VICTOR REINZ programna genel bak.
* Zemine yerletirme sistemlerinin (REINZ No. 39-00239-00) teslimat kapsamna tezgâh ve zemin display’leri dâhil deildir
Tezgâh ve zemin display’leri
VICTOR REINZ ürün programnn optimum sunumu
Teslimat ekli REINZ No. Ambalaj birimi
Zemin display’i 39-00239-00 1 zemin display’i
REINZ-Dichtungs-GmbH REINZstraße 3-7 89233 Neu-Ulm Almanya Tel. +49 (0)731 7046-0 Faks +49 (0)731 719089 www. REINZ.com
Power Technologies Group
Akslar
Supap bal modülü
Termik/akustik muhafaza sistemleri
Dana Holding irketi
Dana, otomotiv sanayisine kazan- drd tahrik gruplar, szdrmazlk sistemleri ve s yönetimi ürünleri ile dünyada ba çeken tedarik- çilerden olmasnn yan sra tüm büyük otomobil, ticari tat ve “off-highway”irketlerinin global or- ta durumundadr. 1904 ylnda kuru- lan irket, bugün be ktada binlerce çalanyla hizmet vermektedir. Dana’nn size ne gibi bir yardm
dokunabilir?
Dana, otomotiv sanayinin üç temel dalnda nitelikli yüksek kaliteli ürün çözümleri sunmaktadr. Bunlar, tahrik grubu, conta sistemleri ve s yönetimidir. Gerek önemli otomobil merkezleri gerekse yeni pazarlarda olsun, araç üreticileri için bu, tek el- den teknoloji ve tüm dünyada esnek- lik anlamna gelmekte ve ürünlerin en yeni teknie uygun ve söz konusu pazarlara uyarlanm olmasn garanti etmektedir. Dana mühendisleri, tüm dünyadaki teknoloji merkezleri ile müterilerinin bireysel isteklerini karlayabilmek amacyla gelitirme, tasarm ve üretim konusunda en iyi kaynaklardan yararlanmaktadr. Bu yakn ibirlii Dana’nn özel tek parçalardan tutun tamamen entegre modüler sistemlere dein her eyi imal edebilmesine imkân tanr.
Almanya’da bastrld 01/11 . 39-00053-14 © 2011 Dana Limited