joga i emocije

Download Joga i Emocije

Post on 04-Jun-2018

228 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 8/13/2019 Joga i Emocije

    1/19

    JOGA I EMOCIJE I deo

    Da li se ikada oseate zarobljeni u svom telu na fizikom, mentalnom i emocionalnom planu?

    Verovatno ste primetili da se svaki put kada praktikujete jogu oseate drugaije. Nekih dana isteasane su nam lake, a nekih ne. Ponekad ne moete nikako da se opustite u pozi, dok ponekad nemoete da odravate ravnoteu. Kao to svako od nas ima lini doivljaj asana prakse, ona nasmoe dotai na razliite naine zavisno od toga gde u telu nakupljamo emocije i stres. Tokomjoga asa, dok isteemo i jaamo miie, organe, zglobove i kosti, mi oslobaamo blokiranu iliuspavanu energijukako fiziku tako i energetsku i emocionalnu. Telesna energija je uneprekidnom kretanju ali, zbog nesvesnog ivljenja, trauma ili dispozicije, ovaj neprekidni protokstagnira u pojedinim delovima tela.

    Reima joge, ne moemo razdvojiti um, telo i duh. Sva tri postoje kaojedno (jedna od definicijarei joga); ono to se deava umu takoe se deava telu i duhu i obrnuto. Svako od nas je

    psihosomatska mrea. Psihosomatsko znai da su nae telo, misli i emocije intimno povezani.Drugim reima, ukoliko vas neto uznemirava duhovno, emocionalno ili mentalno najverovatnijee se odraziti i na fizikom telu. Menjajui nae emocije mi automatski menjamo nae fizikostanje. Upravljanje emocijama se danas smatra oblikom prevencije bolesti.Dok leimo emocije,mi leimo i telo.

    Dok radite na produbljivanju vae joga prakse, emocionalna pitanja e se najverovatnije pojaviti.Oseanje koje je pre svega bilo nesvesno za praktikanta, moe se aktivirati tokom praktikovanja

  • 8/13/2019 Joga i Emocije

    2/19

    joge. Holistiki sistem joge je koncipiran tako da se emocionalna oslobaanja deavaju ubezbednim uslovima. Asane otvaraju energetske kapije umnogome na slian nain kao to ihotvaraju i akupresurne ili akupunkturne take.U nauci joge vidimo emocionalno telo kao jedan prekriva ili sloj. Manomaja koa (ponekad senaziva astralno telo) sadri sve nae emocije. Kada se emocije zaglave u ovom sloju strah, bes,

    tuga, radost ili bilo koja druga emocija, to za posledicu moe imati da energija ostane zarobljenanegde u fizikom telu, ukljuujui i unutranje organe. Dok neki ljudi mogu manifestovatianksioznost u grlu (tj. imaju potekoa sa izraavanjem svojih emocija), drugi e doiveti ististres u organima za varenje ili u jetri (tj. teko vare svoja oseanja i moe se rei da ne moguneto da svare). Bez joga prakse koja neutralie ovaj nedostatak u protoku vitalne energije,moemo se fiziki razboleti ili se zatvoriti za dublja oseanja.

    U stvari, mentalni i emocionalni obrasci se mogu pojaviti kao energetske blokade u telu, narazliitim nivoima i nazivamo ih energetskom zatitom: kao miina napetost, organska napetost,u nervnom sistemu, kao inhibicija prirodnog dubokog toka disanja. Ukoliko se ignoriugodinama, mogu prerasti u sve vrste telesnih bolesti :- Emocionalni i psiholoki problemi vezani za nesigurnost; stalna potreba za ljubavlju,odobravanjem i naklonou, problemi u uivanju u seksualnosti kao i potiskivanje spontanosti ilipitanja u vezi komunikacije, autoriteta, depresije itd.- Sve vrste fizikih simptoma kao to su glavobolje i bolovi u leima. Sindrom iritabilnog kolona,problemi sa telesnom teinom, astma, artroze, itd.-Simptomi koji se odnose na nervni sistem kao to su nemir, nesanica, poremeaji u ishrani.

    Indijski jogiji i taoistiki jogiji u Kini su primetili korelaciju izmeu odreenih emocija ipojedinih delova tela. Viak straha oteuje bubrege (anksioznost je locirana u bubrezima).Previe ljutnje oteuje jetru (bes je u jetri). Previe uzbuenja teti srcu (strah je u srcu), dokpreterana tuga oteuje plua (tuga je u pluima). Previe saaljenja oteuje slezinu, dokdepresija unitava mozak a briga stomak. Ove asocijacije imaju smisla i za nas zapadnjake. Kadatugujemo, naa plua su u gru (plakanje), kada se iznenada uplaimo nae srce pone dapreskae (ili doivimo srani udar jer smo na smrt preplaeni); Kada smo uzrujani dobijemo irna elucu, kada nam je jetra oteena moemo svoje voljene izloiti ekstremnim napadima besa -ega je veina porodica alkoholiara svesna (otuda izraz una rasprava); kada smo uplaeni,aktiviraju se nae nadbubrene lezde pripremajui nas da ili pobegnemo, ili se borimo sa onimsa ime se suoavamo.Frustracija u telu: Kada se oseamo frustrirano, to obino znai da ne klizimo kroz iskustvaivota. Umesto toga, ili neto guramo od sebe, ili se opiremo neemu. Frustracija se ondanakuplja u telu. Mnogi od nas je osete u ramenima, vratu, donjem delu lea i kukovima. Problemu ramenima predstavljaju razdraljivost i otpor prema promenama. Problemi u leima mogu da seodnose na represiju ili restrikciju u vaem ivotu, bolna iskustva iz prolosti, ili potrebu da nositeteinu sveta. Potisnuta ljutnja stvara napetost u vratu dok potiskujute svoja oseanja niz grloumesto da kaete ta imate. Moete bukvalno da osetite bol u vratu zbog nekoga ili neega tovas ljuti. Emocionalni bol iz prolosti moe ostati uspavan u flaksorima kuka . Obratite panju naosobe koje esto stoje sa rukama na kukovima. Ovo je gest oseanja frustracije i gubljenjakontrole.

  • 8/13/2019 Joga i Emocije

    3/19

    Sa holistikog stanovita, kako naa nasleena konstitucija tako i sve ono to smo uneli u sebe,kako ishranom tako i kroz ivotna iskustva, ostavili su trag na elijskom nivou u naim telima i

    oblikovali ono to nazivamo ja. Dakle, mi se uglavnom nesvesno identifikujemo sa naomistorijom, detinjstvom, mentalnim i emotivnim utiscima, traumama kroz koje smo proli. Zbognae ranjivosti dok smo bili deca, morali smo da se zatitimo energetskim titovima i potisnemonau svetlu i blistavu ivotnu energiju.Kao odrasli, esto nesvesno aktiviramo nae obrasce ponaanja tako da stvaramo iste prie usvakodnevnom ivotu. Tada se pitamo zato nam se ivot ne menja na bolje pa radimo, borimo sesvim silama kako bismo se promenili , reili problem , postali bolja srenija osoba a sve to odtoga dobijamo jejo vie stresa i frustracije.Iako su drevni jogiji shvatili da se emocionalna previranja odvijaju u umu, telu i duhu, zapadnamedicina je bila spora u prihvatanju ovoga. Mnogi doktori, psihoterapeuti i kiropraktiari danasipak prihvataju ove nalaze, pa sada preporuuju jogu kao pomo pacijentima koji imaju problem

    koji bi samo pre nekoliko godina posmatrali i tretirali iskljuivo u biomehanikom smislu.

    Joga nije samo atletski sistem, to je duhovni sistem. Asane su osmiljene tako da utiu nasuptilno telo u cilju duhovnog preobraaja. Ljudi poinju sa praktikovanjem asana radi fizikekondicije i fizikog zdravlja, ili ak i zbog toga to su uli da je ona dobra za relaksaciju, alikrajnja svrha joge je duhovni razvoj.

    Ovaj razvoj zavisi od prodiranja kroz mesta u suptilnom telu koja su blokirana sa nereenimpitanjima i energijom. Svaki put kada radite sa telom, vi radite i sa umom i energetskim sistemom

    kao mostom izmeu tela i uma. Poto to podrazumeva rad sa emocijama, emocionalna

    oslobaanja se mogu videti kao znaci napretka na linom i duhovnom putu.

  • 8/13/2019 Joga i Emocije

    4/19

    Emocije nisu poremeaji inae mirnog i razumnog iskustva. One su u samom srcu naeg iskustva,odreuju na fokus, utiu na nae interese, daju smisao naem svetu. Oseanja nas pokreu. Onasu na unutarnji barometar, na bogomdani sistem za orijentaciju. Emocije nam obezbeujunajosnovniju unutarnju mreu komunikacije, pomaui nam da poveemo dogaaje, odnose iiskustva koja ine nae ivote.

    Nae emocije i nae zdravlje su blisko povezani. Raspoloenje i stavovi direktno utiu na naa

    tela. Nereene, uznemirujue emocije su toksine i faktor rizika za nae zdravlje. Ali kada ihuoimo, razumemo i izrazimo, one su vredne poput nekog leka.Obratite detaljno panju na emocije i pratee fizike senzacije: ta oseate, kako diete, kakavvam je puls, postoji li poveana tenzija u vaoj vilici, ramenima, vratu? Da li oseate grenje ustomaku ili teskobu u grudima. U zavisnosti od intenziteta vaih emocija, moete doiveti talasejeze kroz kimu, napetost u ramenima ili teinu u srcu sa suzama u oima. Na primer, ukolikooseate da ste uplaeni, primetite kako doivljavate strah: moj dah je krai i isprekidan; mojaramena su napeta; moje misli su zamagljene i ne mogu da se fokusiram.

    Joga nam otkriva da unutar tela drimo emocije i pogrene misli koje nas spreavaju da

    dostignemo Samadhi, definisan kao svesno prosvetljenje. Bilo koji oseaj nelagode ili bolesti utelu nas ometa u dostizanju i doivljavanju ovog stanja. Asane su jedan put ka blaenomzadovoljstvu, one rade na tome da nas priblie fokusiranom umu i osloboenju bilo kojeemocionalne ili unutarnje tenzije u naem telu.

    JOGA I EMOCIJE II deo

  • 8/13/2019 Joga i Emocije

    5/19

    Kako joga deluje

    Svako ko je praktikovao jogu moe da potvrdi injenicu da nam asane kombinovane sa dubokimdisanjem pomau da se bolje oseamo. Nedavno, naunici su otkrili bioloke reakcije odgovorneza poboljanje raspoloenja putem joge.

    Po zapadnjakom miljenju, naa tela reaguju na stres i traumu aktiviranjem simpatikog nervnogsistema, takoepoznatog kao bori se ili bei reakciju. Kada smo pod stresom krv juri u naeekstremitete i otkucaji srca, krvni pritisak i frekvenca disanja nam rastu.Istovremeno nam seprotok krvi u digestivnom traktu usporava.Pod normalnim okolnostima, kada opasnostproe, telonam se vrati u stanje ravnotee. Ali, kada smo suoeni sa hroninim stresom telo nam ostaje ubori se ili bei modu, postepeno troei na sistem, to moe dovesti do hronine anksioznosti,depresije pa ak i fizike bolesti.Studije su pokazale da praktikovanjem joge aktiviramo parasimpatini nervni sistem, to dovodido usporavanja pulsa, frekvence disanja i krvnog pritiska. Nivo kortizola pada (hormon koji luinadbubrena lezda kao odgovor na stres) i hipofiza lui oksitocin i prolaktin - hormonezadovoljstva koji su odgovorni za oseanja ljubavi. Takoe odreene metode disanja u jogi mogu

    stimulisati vagusni nerv, to je jedan od naina leenja depresije.Po jogikom nain