joe abercrombie prije njihova vjeanja

Download Joe abercrombie prije njihova vjeanja

Post on 18-Nov-2014

786 views

Category:

Documents

75 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. PRIJE NJIHOVA VJEANJA Joe Abercrombie Prtvi zakon - knjiga druga
  • 2. Za etvero itatelja Vi znate koji ste
  • 3. DIO PRVI Trebamo opratati svojim neprijateljima, ali ne prije nego to ih dostignu vjeala. Heinrich Heine
  • 4. VELIKI UJEDNAITELJ Prokleta magla. Zavue ti se u oi tako da ne vidi dalje od par koraka pred sobom. Zavue ti se i u ui pa nita ne uje, a kad i uspije uti, ne zna iz kojeg pravca zvuk dopire. Zavue ti se u nos pa ne osjeti nita osim vode i mirisa vlage. Prokleta magla. Pravo je prokletstvo za izviae. Preli su Bjelotok nekoliko dana ranije, sa Sjevera u Anglandiju, i Cucak je cijelim putem bio na rubu ivaca. Izvianje nepoznatog terena, usred rata koji se njih zapravo i ne tie. Svi su momci bili nervozni. Izuzev Trodrvaa, nitko se od njih nikada nije maknuo sa Sjevera. Osim moda Mrki. On nije priao gdje je sve bio. Proli su uz nekoliko spaljenih farmi, uz selo u kojem vie nije bilo ive due. Unijske kue, velike i pravokutne. Vidjeli su tragove konja i ljudi. Mnogo tragova, ali nikad i same ljude. Cucak je, meutim, znao da Bethod nije daleko, da mu se vojska rairila po zemlji u potrazi za gradovima koje e spaliti, hranom koju e ukrasti, ljudima koje e ubiti. Za raznoraznim opainama. Sigurno posvuda ima izviae. Kad bi uhvatio Cucka ili bilo koga od ostalih, vratio bi ih u blato, i to ne po kratkom postupku. Krvavi kri, glave na kolcima i sve ostalo, Cucak nije uope sumnjao. Ako ih Unijci uhvate, opet su mrtvi, po svoj prilici. Ta ipak je rat, a ljudi u ratu ne razmiljaju svojom glavom. Cucak nije oekivao da e tratiti vrijeme na razluivanje prijateljski nastrojenih Sjevernjaka od neprijateljski nastrojenih. ivot je, bome, proet opasnostima. Bilo je to dovoljno da svi budu napeti, a on sam i u najboljim je vremenima sklon napetosti. Stoga nije teko uvidjeti da mu je magla dola kao sol na ranu, recimo to tako. Od svog tog silnog uljanja po mraku samo je oednio, pa se oprezno zaputio kroz masno grmlje u pravcu iz kojega je uo uborenje rijeke. Klekne na rub vode. Bilo je muljevito tamo dolje, od trulei i mrtvog lia, ali Cucak zakljui da mu od malo mulja nee biti nita, i tako je ve bio prljav preko svake mjere. Zagrabi vode u dlanove i otpije. Ondje dolje osjetio se daak vjetra, onkraj drvea, i as je gurao maglu prema njemu, a as je vukao od njega. A onda ga Cucak ugleda. Leao je na trbuhu, s nogama u vodi i gornjom polovicom tijela na obali. Zurili su jedan u drugoga neko vrijeme, oboje potpuno zapanjeni i zaueni. Dugaak mu je tap strao iz lea. Slomljeno koplje. Tada je Cucku sinulo da je ovaj mrtav. Ispljune vodu i priulja mu se blie, pun opreza da ga netko ne doeka s noem u lea. Truplo je bio mukarac od kojih dvadeset i pet godina. utokos, sa smeom krvlju na sivim usnama. Na sebi je imao pojastuenu jaknu, napuhnutu od vode, onakvu kakvu bi ovjek nosio ispod oklopa. Borac, znai. Neki zaostali, moda, izgubio je svoju ekipu pa su ga pokosili. Unijac, nesumnjivo, ali Cucku ili bilo kome drugome nije izgledao tako razliito ovako mrtav. Sva trupla izgledaju manje-vie isto. Veliki Ujednaitelj, Cucak proape sebi u bradu, budui da je bio u nekom misaonom stanju uma. Tako je brani zovu. Smrt, naime. Ona ujednauje sve razlike. Velika imena i nikogovie, junjake i sjevernjake. Sve ih dostigne na kraju, i svakog ovjeka tretira jednako.
  • 5. Po svemu sudei, ovaj je bio mrtav ne vie od par dana. To znai da bi, tko god da ga je ubio, mogao jo uvijek biti u blizini, a to je zabrinulo Cucka. Magla mu se sad inila puna zvukova. Mogue je da ih stotinu karlova eka tik izvan vidokruga. A mogue je i da to samo rijeka pljuska po obalama. Cucak ostavi truplo da lei i odulja se meu drvee, trkarajui nisko od debla do debla kako su mu se pomaljala iz sivila. Umalo se popikne preko jo jednog trupla, napola ukopanog u hrpi lia, izvaljenog na leima rairenih ruku. Na koljenima proe uz jednoga s nekoliko strijela u boku, licem u praini, guzicom u zraku. U smrti nema dostojanstva, to je injenica. Cucak je poeo uriti, nestrpljiv da se to prije vrati ostalima i kae im to je vidio. Nestrpljiv da se makne od tih leeva. Vidio ih je dosta, dakako, i vie nego to bi trebao, ali nikad mu nije bilo ugodno u njihovoj blizini. Tako je lako od nekoga napraviti le. Znao je tisuu naina kako to uiniti. Ali jednom kad to napravi, vie nema natrag. Jedan as je ovjek, sav pun nadanja, razmiljanja i snova. ovjek s prijateljima, obitelji i domom. Sljedei as je blato. Cucka to podsjeti na sve okraje u kojima je bio, svih bitaka u kojima je sudjelovao. Podsjeti ga da ima sree to jo uvijek die. Glupe sree. Podsjeti ga da ta njegova srea moda nee potrajati. Sad je ve skoro trao. Nepromiljeno. Bludio je po magli kao neiskusan klinac. Nije si uzeo vremena, nije njuio zrak, nije oslukivao. Veliko ime kao to je on, izvia koji je proao Sjever uzdu i poprijeko, trebao bi biti pametniji, ali ne moe cijelo vrijeme biti budan. Nije ni vidio to ga je snalo. Neto ga pogodi u bok, jako, baci ga ravno na nos. Uzjagmi se da ustane, no netko ga nogom gurne na pod. Cucak se opirao, ali tko god bio taj gad, bio je strahovito snaan. Prije nego se uope snaao, bio je na leima u praini, i sam si je bio kriv za to. On sam, leevi i magla. Ruka ga epa za vrat i pone mu stezati dunik. Grgh, zakreti, prtljajui po ruci i razmiljajui kako mu je kucnuo zadnji as. Razmiljao je kako su mu se sve nade pretvorile u blato. Veliki Ujednaitelj konano je doao po njega... A onda prsti prestanu stiskati. Cucak? ree mu netko na uho. Si to ti? Grgh. Ruka mu pusti vrat i on usie dah. Osjeti kako ga netko podie za kaput. Sranje, Cucak, mogo sam te ubit! sad je, bome, prepoznao glas. Crni Dow, gad jedan. Cucak je bio napola bijesan to ga je zamalo nasmrt zadavio, a napola glupo sretan to je jo uvijek iv. uo je Dowa kako mu se smije. Grubim smijehom, nalik na dozivanje vrana. Si dobro? Znali su me i srdanije doekivati, grakne Cucak, jo uvijek se trsei da doe do zraka. Smatraj se sretnikom, mogao sam te i hladnije doekati. Mnogo hladnije. Mislio sam da si jedan od Bethodovih izviaa. Mislio sam da si ti skroz dalje u dolini.
  • 6. Kao to vidi, proape on, nisam. Gdje su ostali? Gore na brdu, iznad ove jebene magle. Razgledaju. Cucak kimne prema pravcu iz kojeg je stigao. Ondje ima leeva. Masa njih. Masa njih, veli? upita Dow kao da misli da Cucak ne zna kako izgleda masa leeva. Hah! Aha, podosta njih u svakom sluaju. Unijskih leeva, rekao bih. Izgleda da je ovdje dolo do okraja. Crni Dow se opet nasmije. Okraj? Misli? Cucku nije bilo jasno to je time mislio. Sranje, ree on. Stajali su na brdu, njih petorica. Magla se raistila, no Cucak bi gotovo radije da nije. Sad je sasvim jasno vidio to mu je Dow htio rei. Cijela je dolina bila puna mrtvaca. Bili su posipani visoko po padinama, uglavljeni izmeu stijena, razvueni po borovici. Bili su razbacani po travi u dnu doline kao avli rasipani iz vree, iskrivljeni i polomljeni po smeoj zemljanoj cesti. Bili su nagomilani uz rijeku, nagomilani na obalu u hrpi. Ruke, noge i polomljena oprema strali su iz posljednjih traaka magle. Bilo ih je posvuda. Naikani strijelama, izbodeni maevima, sasjeeni sjekirama. Vrane su se dozivale dok su skakutale s jednog obroka na drugi. Bio je to dobar dan za vrane. Dugo je ve prolo otkad je Cucak zadnji put vidio poteno bojite i prizor mu je vratio neka gorka sjeanja. Uasno gorka. Sranje, ree jo jednom. Nije mogao smisliti to bi drugo rekao. Rekao bih da je Unija marirala ovom cestom. Trodrva se sav namr- tio. Rekao bih da su se urili. Pokuali uhvatiti Bethoda nespremnog. Izgleda da nisu ba paljivo izviali teren, zagrmi Tul Duru. ini se da ih je Bethod uhvatio. Moda je bila magla, ree Cucak, kao danas. Trodrva slegne ramenima. Moda. Takvo je doba godine. Bilo kako bilo, bili su na cesti, u koloni, umorni od cjelodnevnog pjeaenja. Bethod ih je napao odavde i s onog tamo grebena. Prvo strijelama da ih raspri, a onda su se karlovi urlajui sjurili s visina, spremni za akciju. Unijci su se brzo rasprili, rekao bih. Jako brzo, ree Dow. A onda je nastao pokolj. Raireni po cesti. Zbijeni uz vodu. Nisu imali ba kamo pobjei. Pokuavali su skinuti oklope, pokuavali preplivati rijeku u oklopima. Zbijali se i penjali jedni preko drugih dok su strijele pljutale po njima sa svih strana. Neki od njih moda su se i domogli one ume, ali sveznajui Bethod imao je pospremljenih par konjanika, spremnih da poliu tanjur. Sranje, ree Cucak s nemalom muninom. I sam se jednom bio naao na krivoj strani pomora, a uspomena nije bila ni najmanje lijepa.
  • 7. Uredno kao dobar av, ree Trodrva. Bethodu se mora odati priznanje, tom gadu. Zna svoj posao, nitko bolje od njega. Ovo je onda kraj, efe? upita Cucak. Bethod je ve pobijedio? Trodrva odmahne glavom, fino polako. Puno je tih junjaka. Jako puno. Veina ih ivi s druge strane mora. Kau da ih ondje ima vie nego to moe prebrojati. Vie ljudi nego to je drvea na Sjeveru. Moda e im trebati neko vrijeme da dou ovamo, ali doi e. Ovo je tek poetak. Cucak baci pogled prema mokroj dolini, prema svim onim mrtvacima, sklupanim, opruenim i iskrivljenim po terenu, tek hrani za vrane. Nije im ba neki poetak. Dow uvine jezik i hrane, najglasnije to je mogao. Zatvoreni u tor i poklani kao stado ovaca! eli tako umrijeti, Trodrvau? Ha? eli stati na stranu takvih? Jebeni Unijci! Ne znaju oni nita o ratu! Trodrva kimne. Onda ih valjda mi moramo nauit. Oko ulaznih dveri vladala je velika guva. Bilo je tu ena, mravih i izgladnjelih. Bilo je tu djece, odrpane i prlj