jigsaw tekniği ( ayrılıp birleşme)

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

1.996 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jigsaw Tekniği

TRANSCRIPT

  • 1. JGSAW TEKN

2. Jigsaw Teknii ( AyrlpBirleme)Jigsaw teknii nedir?UygulanYararlarSnrllklar 3. Jigsaw teknii nedir ? birliine dayal renme ynteminintekniklerinden biridir. 1978 ylnda Aronson tarafndangelitirilmitir 1980 ylnda 2. Jigsaw modeli Slovintarafndan gelitirilir ( rekabet amac gder) 3. Jigsaw modeli ise 1986 ylnda Kagantarafndan gelitirildi (iki dil ) 4. Bu teknikte rencilerden 2-6 kiilikheterojen guruplar oluturulur. Konular, ye says kadar kk paralaraayrlr Her gruptan bir ye ayrlr ve yeni bir grupoluur 5. Yeni grup yeleri alma yapar rendiklerini eski grup yelerine aktarr Gruplara snav verilir, sonular bireyselolarak deerlendirilir. 6. Jigsaw-Takmlar Ev Takmlar(kark olarak 5 veya 6 kiiden olumaktadr)Uzman Takmlar(her uzman takmnda her bir ev takmndan 1 kii yer almaktadr) 7. I.AamaGiri Aamas Snf her biri 2-6 kiiden oluan heterojengruplara ayrlr Ortak amalar aklanr Grup yeleri bir grup bakan seerler ve ; Gruplarna isim verirler 8. II.AamaUzman aamas Asl gruplarnda ayn konuyu alan rencileribir gruba toplayarak uzman gruplar denilenyeni gruplar oluturulur. Bu aama da uzman gruplar asl gruplarnadndklerinde arkadalarna reteceklerikonu balklarn belirlerler aratrr vetartrlar renciler fikirlerini aklama, paylama veyardmlama gibi etkinlikte bulunurlar 9. III. Aama Rapor Aamas Rapor hazrlama Yeniden biimlendirme Bu srete de asl grup arkadalar ilederinlemesine tartarak konu balklarn iyicerenir ve retirler. Asl gruplardaki grup elemanlarnn hepsi konubalklarn birbirlerine rettikten sonra birrapor hazrlayarak almalarn tamamlarlar. 10. Tamamlama ve deerlendirme aamasolan son aamada, retmen rencilerinrenmelerini btnletirmek iinbireysel, kk grup ya da tm snfnkatld bir aktivite gerekletirilebilir. 11. IV.AamaTamamlama ve DeerlendirmeAamas Tamamlama Deerlendirme Tamamlama ve deerlendirme aamas olanson aamada, retmen rencilerinrenmelerini btnletirmek iin bireysel,kk grup ya da tm snfn katld biraktivite gerekletirilebilir. 12. Yararlar birliine dayal beceriler kazandrr rencilerin dikkat ve gdlenmelerini artrr Olumlu dayanmay salar Sorumluluk duygusu katar Hogrl olma empati kurma Elencelidir Her renciye grup iinde dersin her birblm iin bilgi karlatrmas yapma frsattannr 13. Snrllklar Gveni az olan renciler gruba aitolmakta zorlanabilirler. Sorumluluk tamayanlar, renmekisteyenleri engelleyebilirler. Gruplarn uygun yapsal zelliklere sahipolmad durumlardarnein:Hep ayn dzeye sahip renciler 14. Kaynaka Buzluda, P. , 6.Snf Fen ve Teknoloji DersiCanllarda reme, Byme ve Gelime nitesininbirlikli renmeyle ( Jigsaw Teknii) retimininrenci Baarsna Etkisi, Yksek Lisans Tezi, Fratniversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Elaz, ubat2010 Yazman, ., birlikli Jigsaw Teknii ve 5E Modeliyleretimin 7.Snf rencilerinin Fen ve TeknolojiDersinde Yaylar Tanyalm le ve EnerjiKonularndaki Baarlarna ve Kalclk DzeylerineEtkisi, Yksek Lisans Tezi, Kafkas niversitesi, FenBilimleri Enstits lkretim Anabilim Dal, Kars,Mays 2013 15. Dellalba,O., Jigsaw ve Grup AratrmasTekniklerinin lkretim 8.Snf rencilerininAkademik Baarlarna Etkisi, Yksek Lisans Tezi,Atatrk niversitesi, Eitim Bilimleri Enstitslkretim Anabilim Dal, Erzurum, Ocak 2012 -birlikli renme Modelinde Kullanlan Yntemve Teknikler, 2.Ulusal Kimya Kongresi, 5-8Temmuz 2011:Erzurum -Efe, R. ve Ketani, S. (2008). birlikli renme -Teori ve Uygulama, stanbul: Elif Yaynevi -Snmez, V. (2009). retim lke veYntemleri,Ankara: An Yaynclk -Akgz, K. birliine Dayal renme KuramAratrma Uygulama, Malatya, Uurel Matbaas,1992,