jezične prijevod

Download Jezične prijevod

If you can't read please download the document

Post on 16-Dec-2015

18 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jezične 3

TRANSCRIPT

Mladi predaje zahtjev (podnosi zahtjev) za osobnu iskaznicu.Mladi dobiva obrazac.

Podnositelj zahtjeva ita obrazac.

Podnositelj zahtjeva upisuje(unosi) dan roenja i mjesto roenja.

Gospoa Hofman upisuje(unosi) djevojako prezime.

Brano stanje se unosi u 4 stupac/u 4.redak.

Umirovljenik ispunjava 4.stupac.

Umirovljenik postavlja zahtjev.

Ured za socijalnu skrb obrauje zahtjev.

Ured za socijalnu skrb izdaje potvrde.

Matini ured izdaje rodne listove, smrtovnice i vjenane listove.

Matini ured biljei roenja i smrtne sluajeve.

Matini uredi biljee sklapanje braka.

Oni koji se ele vjenati javljaju se u matinim uredima.

Knjige roenih nalaze se u matinim uredima.

Ured za pronaene i izgubljene stvari nalazi se u zgradi gradske uprave.

Ured za pronaene i izgubljene stvari daje * informacije o pronaenim stvarima.

Ured za strane dravljane izdaje boravine dozvole.

Ured za strane dravljane je nadlean za boravine dozvole.

Ured za graditeljstvo je nadlean za graevinske dozvole.

Ured za graditeljstvo je odobrio molbu za gradnju.

Sluba je odobrila zahtjev.

Sluba je odluila o zahtjevu.

Ured je odluio o produenju roka.

Ured je odbio produiti rok. /2 naina!

Ured je uskratio dozvolu.

Opinsko vijee je opozvalo dozvolu.

Opinsko vijee je oklijevalo sa suglasnou.

Gradonaelnik je oklijevao s odlukom.

Gradonaelnik je donio odluku.

Gradsko vijee je poduzelo niz mjera

Ured za cestogradnju zagovara (zalae se) za izgradnju obilaznice.

Niz graana se protivi (opire se) izgradnji obilaznice.

Niz graana se ne slae s izgradnjom obilaznice.

Vlasnik zemljita se nije slagao s opinskim planovima.

Opina je obavijestila vlasnika zemljita.

Opina je ispitala vlasnike susjednih zemljita.

Vlasnici susjednih zemljita su se obratili opini.

Nezaposleni se obratio zavodu za zapoljavanje.

Nezaposleni je bio prijavljen u zavodu za zapoljavanje.

Nezaposleni se javio u zavodu za zapoljavanje.

Beskunik se javio u uredu za socijalnu skrb.

Beskunik ima pravo na dravnu pomo.

Siromani imaju pravo na socijalnu pomo.

Ured za socijalnu skrb odobrava socijalnu pomo.

Obitelji u oskudici su upuene na socijalnu pomo.

Obitelji u potrebi su upueni na novanu potporu.

Drava je ovisna o poreznim prihodima.

Drava treba porezne prihode.

Porezni novci su potrebni za financiranje javnih radova.

Ministar objanjava financiranje javnih radova.

Ministar obeava poticanje zdravstva.

Drava je obvezna poticati zdravstvo.

Financijska uprava mora davati informacije.

Financijska uprava provjerava porezne prijave.

-II-

Porezne prijave se predaju u financijskoj upravi.

Porezne prijave se moraju predati u odreenom roku.

Podnositelj zahtjeva se mora pridravati odreenog roka.

Podnositelj zahtjeva mora pohraniti dokumentaciju.

Dokumentacija se mora pohraniti u arhivu.

Dokumentacija sadri osobne podatke. ????

Raunalo pohranjuje osobne podatke.

-II-

Slubenik stalno dopunjava osobne podatke.

Opina postavlja slubenika.

Opina ubire pristojbe (naknade)

Diktator je ubrzao naoruavanje vojnih(oruanih) snaga.

Diktator je uveo opu vojnu obvezu.

Diktator je stalno odravao vojne parade.

Susjedna drava je prosvjedovala protiv vojnih parada.

Susjedna drava je naredila opu mobilizaciju.

Susjedna drava je sklopila savez s Nigdjezemskom.

Susjedna drava je stavila svoju flotu u spremnost za uzbunu.

Ministar rata je pregledao (inspicirao) flotu.

Reim (vlast) je naoruao flotu.

Reim je susjednoj dravi objavio rat.

Reim je napao susjednu dravu.

Postrojbe susjedne drave su napale dravu.

Uporite je napadnuto u rano jutro.

Napad se dogodio (je uslijedio) u rano jutro.

Napad se usmjerio prema spremniku goriva.

Napad je oznaen kao odmazda.

Napad je trajao samo nekoliko sati.

Rat je trajao od 1939. do 1945.

Rat se proirio na sjever zemlje.

Rat je podnio mnoge rtve.

UN je zahtijevao prekid (obustavu) borbi.

UN je osudio napade.

Vojnici su odbili napade.

Civilno stanovnitvo je patilo pod napadima.

Civilno stanovnitvo je trailo zaklon od napada.

Ljudi su traili zaklon u zranim sklonitima.

Ljudi su pobjegli u zrana sklonita.

Ljudi su proveli no u zranim sklonitima.

Vojnici su proveli no u rovu.

Vojnici su se sklonili iza breuljka.

Vojnici su izvrili naredbu.

Vojnici su se istaknuli (odlikovali) velikom hrabrou.

Vojnici su uli(umarirali, kroili) u selo.

Vojnici su naletjeli na estok otpor.

Jedinice su pruale estok otpor.

Jedinice su pretrpjele teke gubitke.

Napadai su opkolili naselje.

Oklopne snage su opkolile naselje.

Naselje je gaano granatama.

Naselje je pretvoreno u prah i pepeo.

Neprijateljske postrojbe su opustoile naselje.

Nacionalna vojska je natjerala neprijateljske postrojbe u bijeg.

Nacionalna vojska je protjerala neprijateljske postrojbe.

Nacionalna vojska je povukla jedinice.

Nacionalna vojska je zapoela povlaenje.

Pobunjenici su se povlaili.

Pobunjenici su raznijeli most.

Pobunjenici su postavili mine.

Pobunjenici su osvojili zranu luku.

Pobunjenici su zaposjeli zranu luku.

Branitelji su napustili zranu luku.

Vojnici su napustili radijsku postaju.

Vojnici su se vratili na svoje poloaje.

Vojnici su se predali nadmonoj sili.

Satnija se predala nakon viednevnih borbi.

Satnija je bila naoruana tekim orujem.

Vojnici su bili naoruani strojnicama.

Vojnici su maskirali(kamuflirali) vozila.

Vojnici su nadgledali vozila.

Skladite(logor) je danonono nadgledano.

Logor je bio zatien bodljikavom icom.

Logor je bio okruen bodljikavom icom.

Logor je napadnut iz zraka.

Glavni stoer je napadnut raketama.

Mlanjaci su napali glavni stoer.

Partizani su digli u zrak glavni stoer.

Partizani su opsjedali graninu stanicu. ??

Vojnici su prebjegli partizanima.

Vojnici su odbili (uskratili) posluh.

Vojnici su izvedeni pred vojni sud.

Vojnici su osueni zbog pobune.

Vojni bjegunac je osuen na smrt.

Vojnici su ranjeni pri napadu.

Bolniari su zbrinuli vojnike.

Ranjenici su dobili lijekove (su opskrbljeni lijekovima).

Ranjenici su dovedeni u vojnu bolnicu.

Mnogi su lijeeni u vojnoj bolnici.

Mnogi su poginuli u napadima.

Vojnici su se branili od napada.

Samo neki(rijetki) su preivjeli napade.

Zrane snage (ratno zrakoplovstvo) su pojaale napade.

Zrane snage su bombardirale opskrbne putove.

Vojni zrakoplovi su bombardirali tvornicu oruja.

Vojni zrakoplovi su bacili bombe.

Vojni zrakoplovi su unitili mnoge tenkove.

Vojni zrakoplovi su srueni u Atlantik.

Vojni zrakoplovi su potopili nosa aviona.

Helikopter je sletio na nosa aviona.

Helikopter je sletio u blizini skladita streljiva.

Bomba je eksplodirala u blizini skladita streljiva.

Mlanjak je eksplodirao u zraku.

Zrakoplov je u zraku natoen gorivom.

Zrakoplov je povrijedio egipatski zrani prostor.

Zrakoplov je prodro u egipatski zrani prostor.

Podmornica je prodrla u teritorijalne vode Iraka.

Vojska je prodrla na jug zemlje.

Vojska je prela granicu.

Jedinice su stacionirane(smjetene, postavljene) na granici.

Jedinice su se ukljuile u vojnu vjebu.

Novaci su krenuli (poli) na vojnu vjebu.

Novaci su odsluili vojni rok.

Novake su obuavali doasnici.

Novaci su sudjelovali u vojnoj obuci.

Novaci su bili smjeteni u vojarnama.

Vojni padobranci su se vratili u vojarne.

Vojni padobranci su se angairali u osvajanju otoka.

Specijalna jedinica je zatoila padobrance.

padobranci su razoruani pri uhienju.

asnik je zatoen.

Ratni zatoenici su puteni na slobodu.

Ratni zatoenici su obavljali prisilni rad.

Prema ratnim zarobljenicima se postupalo prema odredbama enevske konvencije.

Ratni zatoenici su razmijenjeni posredovanjem crvenog kria.

Ratni zatoenici su ustrijeljeni pri pokuaju bijega.

Partizani su strijeljani zbog veleizdaje.

Partizani su zapoeli paljbu.

Okupatori su prekinuli paljbu.

Borbe su prekinute na svim bojitima.

Borbe su ponovno izbile u noi na utorak.

Borbe su nastavljene unato primirju.

Mirovni pregovori su nastavljeni na tajnom mjestu.

Vrhovni zapovjednici su pregovarali na tajnom mjestu.

Ministar obrane je pregovarao s pobunjenicima.

Ministar obrane je pobunjenicima postavio ultimatum.

Ministar obrane je prijetio bombardiranjem luke.

Ministar rata je prijetio topnitvom.

Ministar rata je naredio (zapovjedio) blokadu.

Ministar rata je ukinuo blokadu grada.

Ministar rata je ustrajao na bezuvjetnoj kapitulaciji.

General je potpisao bezuvjetnu kapitulaciju.

General je upozorio na vojni udar.

Visoki asnici su planirali vojni udar.

Pobunjenici su planirali atentat na glavni stoer.

Pobunjenici su izvrili napad na glavni stoer.

Pobunjenici su opljakali skladite oruja.

Pobunjenici su iskazali spremnost za prekid paljbe.

Sukobljene strane su dogovorile prekid paljbe.

Sukobljene strane su sklopile primirje.

Postrojbe UN-a su nadzirale primirje.

Plave kacige su nadzirale primirje.

Zaraeni protivnici su vie puta prekinuli primirje.

Zaraeni protivnici su potivali primirje.

Posrednik je zaraenim stranama predlagao mir.

Predsjednik je zaraene strane pozvao na pomirenje.

Savezni predsjednik je poglavar savezne republike.

Savezni predsjednik predstavlja saveznu republiku u inozemstvu.

lanovi savezne skuptine biraju saveznog predsjednika.

Parlament se bira svake 4 godine.

Parlament se sastoji od saveznog parlamenta i saveznog vijea.

Savezno vijee se sastoji od predstavnika saveznih zemalja.

savezni parlament se sastoji od preko 600 zastupnika.

Savezni parlament se sastoji od predstavnika stranaka.

Savezni parlament moe biti rasputen samo u iznimnim sluajevima.

Savezni parlament sudjeluje u zakonodavstvu.

Savezno vijee ima utjecaj na zakonodavstvo.

Parlament ima utjecaj na politiku vlade.

Savezni parlament kontrolira politiku vlade.

Parlament kontrolira politiku vlade (pasiv=

Vlada je odgovorna parlamentu.

Parlament moe sruiti vladu.

Savezni parlament moe sruiti saveznog kancelara.

Savezni kancelar se bira na tajnim izborima.

Savezni kancelar odreuje smjernice politike.

Savezni kancelar odreuje savezne ministre.

-II-

Savezni predsjednik imenuje savezne ministre.

Savezni ministri ine kabinet.

Dravni tajnici podravaju savezne ministre.

Strunjaci podravaju rad parlamenta.

Odbori ispituju strunjake.

Odbori se sastoje od predstavnika svih stranaka.

Odbori se izjanjavaju o nacrtima zakona.

Savezno vijee moe odbiti nacrte zakona.

Savezno vijee moe odbiti prijedloge zakona.

Zakoni se raspravljaju u odborima.

Savezni parlament usvaja zakone.

Zakoni stupaju na snagu odreenog dana.

Ustav je stupio na snagu 8.svibnja 1949.

Ustav (njemaki) sadrava ustav savezne republike.

Zastupnici su raspravljali o novom zakonu o pobaaju.

Ministrica obitelji je zagovarala novi zakon o pobaaju.

Ministrica obitelji je branila svoju namjeru.

Povjerenstvo se kritiki izjasnilo o namjeri,

Povjerenstvo se bavilo planiranim zakonom.

Povjerenstvo je raspravljalo o izmjeni zakona.

Parlament je glasovao o izmjeni zakona.

Oporba je htjela sprijeiti izmjenu zakona.

Oporba je glasovala protiv prijevremenih izbora.

Neki zastupnici su glasovali za prijevremene izbore.

Neki zastupnici nisu prisustvovali glasovanju.

Neki zastupnici su se suzdrali od glasovanja.

Kranska demokratska zajednica je zahtijevala promjenu izbornog prava.

Savezni parlament je usvojio promjenu izbornog prava.

Ljeviarske stranke su pozdravile promjenu izbornog prava.

SPD je pozdravila ishod glasovanja.

Zeleni su bili razoarani ishodom glasovanja.

Zeleni su dali nove prijedloge.

Stranke su vijeale o novim prijedlozima.

Stranke su vijeale o udruivanju.

Stranke su se udruile u koaliciju.

Odcijepljene stranke su se udruile u novu stranku.

Odcijepljene stranke su raspolagale trima mjestima u parlamentu.

Vladajua koalicija je raspolagala neznatnom veinom.

Vladajua koalicija je izgubila neznatnu veinu.

Vladajua koalicija je pretrpjela poraz prilikom glasovanja.

Ministar unutarnjih poslova je odstupio zbog poraza prilikom glasovanja.

Ministar unutarnjih poslova je snosio posljedice zbog poraza.

Ministar unutarnjih poslova je kritizirao oporbu.

Ministar financija je kritizirao oporbu.

Ministar financija je predstavio proraun za nadolazeu godinu.

Ministar financija je objasnio svoje planove za tekuu godinu.

Predsjednik vlade je objasnio svoju koncepciju vanjske politike.

Predsjednik vlade je sudjelovao na sjednici.

Predsjednik stranke je sudjelovao na javnom skupu.

Predsjednik vlade je drao govor na javnom skupu.

Njemaka je diplomatski priznala nigdjezemsku.

Indija je uspostavila diplomatske odnose s nigdjezemskom.

SAD je prekinuo diplomatske odnose s nigdjezemskom.

SAD je prekinuo pregovore s nigdjezemskom.

Rusija je nastavila pregovore s Kinom.

Rusija je pregovarala s Turskom.

Nigdjezemska je zatvorila konzulat u Turskoj.

Nigdjezemska je otvorila veleposlanstvo u Argentini.

Nigdjezemska je izgradila odnose s Argentinom.

Ministar vanjskih poslova je odnose nazvao izvrsnima.

Ministar vanjskih poslova je kontakte oznaio /okarakterizirao korisnima.

Predsjednik je ugovor oznaio primjernim.

Predsjednik je produio ugovor za 5 godina.

Iran je raskinuo ugovor s Velikom Britanijom.

Filipini su potvrdili/ratificirali ugovor s Velikom Britanijom.

Filipini su potpisali sporazum o pravnoj pomoi.

Sporazum su potpisale sve lanice Europske Unije.

Sporazum vrijedi za sve lanice Europske Unije.

Sporazum regulira meunarodnu plovidbu.

Sporazum obvezuje drave na nepristranost.

UN poziva drave na solidarnost.

UN zahtjeva nenasilje od stranaka u sukobu.

EU zahtjeva pravo na samoodreenje za sve narode.

EU ustraje na provedbi demokratskih izbora.

EU ustraje na zatiti nacionalnih manjina.

Ugovor jami zatitu nacionalnih manjina.

Ugovora se pridravaju obje drave.

Izbori se odravaju u objema dravama.

Pregovori su se odrali na nepoznatom mjestu.

Pregovori su protekli u nepristranoj atmosferi.

Pregovori nisu uspjeli zbog beskompromisnog stava nigdjezemske.

Planovi Un-a nisu uspjeli zbog nedostatka novca.

Ujedinjeni narodi su se alili na nedostatak novca.

Ujedinjeni narodi su pomirili meunarodne sukobe.

Ujedinjeni narodi su se umijeali u meunarodne sukobe.

Ujedinjeni narodi su primili nigdjezemsku kao lanicu.

NIgdjezemska je ugroena graanskim ratom.

Politiki posmatrai upozoravaju na graanski rat.

Komentatori upozoravaju na dravni udar.

Politiari predviaju dravni udar.

Politiari ele izbjei krvoprolie.

Predsjednik eli izbjei irenje sukoba.

Predsjednik rauna s dravnim udarom.

Mnogi su raunali s opim trajkom.

Sindikati su proglasili opi trajk.

Javni ivot je opim trajkom doveden do zastoja.

Promet je obustavljen barikadama/preprekama.

Prosvjednici su postavili barikade.

Policija je uklonila prepreke.

Policija je rastjerala mnotvo.

Policiju su gaali kamenjem.

Policija je raspustila prosvjed.

Policija je upotrijebila vodobaca i suzavac.

Ministar unutarnjih poslova je upotrijebio postrojbe.

Ministar unutarnjih poslova se bojao djela sabotae.

Od ministra unutarnjih poslova je zatraena ostavka.

Ministar unutarnjih poslova je odbio ostavku.

Prosvjednici su odbili kompromisnu ponudu.

Prosvjednici su pozvali na bojkot izbora.

Prosvjednici su blokirali promet.

Prosvjednici su odrali javni skup.

Prosvjednici su se skupili na prostoru sveuilita.

Policajci su okruili prostor sveuilita.

Sveuilite su okruili naoruani policajci.

Sveuilite je pretraeno zbog oruja.

Sveuilite je zatvoreno na neodreeno vrijeme.

Zrana luka je zatvorena zbog prijetnji bombom.

Policija je za ozbiljno uzela prijetnje bombom.

Stanovnitvo se preplailo zbog prijetnje bombom.

Stanovnitvo je moralo trpjeti nemire.

Stanovnitvo se nije pridravalo zabrane izlaska.

Stanovnitvo je zanemarilo zabranu izlaska.

Vlada je naredila informacijsku blokadu.

Vlada je ponovno ukinula informacijsku blokadu.

Vlada je uvela cenzuru.

Studenti su prosvjedovali protiv cenzure.

Studenti su zahtijevali kraj diktature.

Novine su zahtijevale pomilovanje politikih zarobljenika.

Predsjednik vlade je razmotrio pomilovanje politikih zarobljenika.

Predsjednik vlade je razmotrio zabranu politikih organizacija.

Ministar je ustrajao u zabrani politikih organizacija.

Ministar je bio umijean u skandal.

tajni agenti su bili umijeani u pokuaj ubojstva.

Politiar je izmaknuo pokuaju ubojstva.

Politiara su pratili agenti.

Politiar je vodio vie telefonskih razgovora.

Tajna policija je prislukivale mnoge telefonske razgovore.

Tajna policija je uhodila oporbene stranke.

Tajna policija je muila politike zatvorenike.

Zarobljenika je muila tajna policija.

Zarobljenika je satima ispitivala tajna policija.

Zarobljenik je pokuao pobjei.

Straari su sprijeili pokuaj bijega.

Straa je sprijeila otmicu zrakoplova.

Straa je sprijeila/onemoguila napad na efa policije.

Napad je sprijeen u posljednjoj minuti.

Udar je bio dugo i pomno planiran.

Napad su izvrili lanovi pokreta otpora.

Policija je uhitila lanove pokreta otpora.

Mukarac je uhien zbog navodnog posjedovanja oruja.

Trgovac je uhien zbog pijunae.

Trgovac je iz protesta poeo trajkati glau.

Trgovac je osloboen nakon vietjednog pritvora.

Talac je osloboen otkupninom.

Otmiari su pobjegli s otkupninom.

Otmiari su pobjegli preko granice.

Terorist je uhvaen na granici.

Terorist je izruen vicarskoj.

Zloini se kanjavaju zatvorskom kaznom.

Prijestupi se kanjavaju zatvorskom ili novanom kaznom.

Zloinci se kanjavaju prema vaeem pravu.

Zloinci su ranije kanjavani smrtnom kaznom.

Smrtna kazna je trebala zastraiti zloince.

Sudovi su esto dosuivali smrtnu kaznu.

Neki ljudi zagovaraju smrtnu kaznu.

Neki ljudi ele uvesti smrtnu kaznu.

Parlament je ukinuo smrtnu kaznu.

Parlament donosi/usvaja zakone.

Graani se pridravaju zakona.

Graani trebaju potivati zakone.

Graani se pridravaju zakona.

Kriminalac se ne pridrava zakona.

Kriminalac kri zakone.

kriminalci ine kaznena djela.

Mukarac je poinio ubojstvo.

Mukarac je poinio pljaku.

ena je poinila krau.

ena je zateena pri krai.

Banda je zateena pri provali.

Mukarci su uhvaeni pri provali.

Provalnik je uhvaen na djelu.

Provalnik je pobjegao s plijenom.

Nepoznati poinitelj je pobjegao kroz otvoreni prozor.

Nepoznati poinitelj je pobjegao policiji.

Nepoznati poinitelj se sakrio od policije.

Nepoznatog poinitelja je pratila/progonila policija.

Lopova je pratio detektiv u robnoj kui.

Lopova su zadrali prodavai.

Lopov je uhien u lokalu.

Lopova su uhitili policajci.

Supoinitelja je uhvatila policija.

Supoinitelj se opirao uhienju.

Razbojnik je pruao otpor pri uhienju.

Razbojnika je svladao policijski slubenik.

Policajci su zaplijenili krijumarenu robu.

Policajci su provjerili osobne podatke uhienog.

Policajci su razoruali nepoznatog poinitelja.

Policajci su pretraili stan sumnjivca.

Kriminalist je pretraio vilu.

Vila je sluila kao skrovite.

Policija je otkrila skrovite.

Policija je otkrila otiske prstiju poinitelja.

Policija je tragala za razbojnicima.

Razbojnici su napali vozilo za prijevoz novca.

Nepoznati poinitelj je opljakao vozilo za prijevoz novca.

Nepoznati poinitelj je oteo dijete.

Mukarac star oko 30 godina se obratio djetetu.

Policija sumnja na mukarca starog oko 30 godina.

Mukarac star oko 30 godina je pod policijskom istragom.

Policija sumnjii mukarca starog oko 30 godina.

Mukarac se sumnjii za sudjelovanje u pljaki banke.

Domar je osumnjien za krau.

Pokradeni je prijavio domara.

Zastupnik je prijavljen zbog prevare.

Zastupnik je prevario tvrtku.

Tvrtka je prevarena za veliki novani iznos.

Blagajnica je pronevjerila veliki iznos novca.

Blagajnica je uhiena zbog sumnje na prevaru.

Policijski inspektor je ispitao blagajnicu.

Zatvorenik je ispitivan nekoliko sati.

Ispitivanje je trajalo nekoliko sati.

Ispitivanje se odravalo u nazonosti tumaa.

Ispitivanje se odravalo u policijskoj postaji.

Sumnjivac je doveden u policijsku postaju.

Sumnjivac je uskratio iskaz.

Sumnjivac je odbio dati iskaz.

Voza automobila je odbio napustiti svoje vozilo.

Voza automobila se morao podvrgnuti analizi krvi.

Voza automobila je morao platiti novanu kaznu. (globu)

Kradljivac je morao platiti novanu kaznu.

Sudac je naredio istrani pritvor.

Mukarac se nalazi u istranom pritvoru.

Mukarac je puten iz istranog pritvora.

Varalica je puten iz zatvora.

Ubojica lei u zatvoru.

Ubojica izdrava dugogodinju zatvorsku kaznu.

Mukarac izdrava kaznu zbog nanoenja tjelesnik ozljeda.

Mukarac je postupio u nunoj obrani.

Poinitelj je postupio/ivrio djelo u ljubomori.

Poinitelju se sudi zbog ubojstva iz nehaja.

Mukarac se sudi zbog silovanja.

Mukarac je optuen zbog trgovanja drogom.

Gospoa je optuena zbog ubojstva svog mua.

Gospoa je osloboena zbog nedostatka dokaza.

Osumnjieni je puten uz jamevinu.

Osumnieni se pojavio na sudu.

Osumnjieni se pojavio na raspravi.

Sudac je otvorio raspravu.

Sudac je ispitivao optuenog.

Sudac je optuenog ispitao o predmetu.

Predsjedavajui je ispitao svjedoka.

Svjedok je dao iskaz pod prisegom.

Svjedok je teretio optuenu.

Svjedokinja je proturijeila optuenoj.

Svjedokinja je potvrdila iskaz optuenog.

Tuma je preveo iskaz optuenog.

Dravni odvjetnik je iskaz optuenog smatrao nevjerodostojnim.

Dravni odvjetnik je zatraio iskljuenje javnosti.

Dravni odvjetnik je zatraio vjetaenje.

Strunjak je izradio ekspertizu.

Strunjak je proitao vjetaenje/ekspertizu.

Dravni odvjetnik je proitao optunicu.

Dravni odvjetnik je sumnjao u alibi optuenog.

Dravni odvjetnik je sumnjao u nevinost optuenog.

Dravni odvjetnik smatrao je optuenog krivim.

Dravni odvjetnik je traio strogu kaznu.

Branitelj je zahtijevao da se svjedok obvee prisegom.

Branitelj je rekao da je optueni nevin.

Branitelj je traio oslobaajuu presudu.

Branitelj je raunao s oslobaajuom presudom.

Optueni je raunao s obustavom postupka.

Optueni je povukao svoje priznanje.

Optueni je porekao podmiivanje.

Optueni je porekao krivotvorenje dokumenata.

Optueni je priznao bijeg s mjesta nesree.

Optueni je priznao podmetanje poara.

Mukarac je osuen zbog podmetanja poara.

Mukarac je osuen na temelju indicija.

Mukarac je osuen na zatvorsku kaznu od 2 godine.

Mukarac je osloboen zbog dokazane nedunosti.

Optuena je osloboen optubi zbog ucjene.

Optuena je pokazala kajanje zbog djela.

Optuena je molila blagu presudu.

Sluatelji su oekivali blagu presudu.

Sluatelji su napeto ekali presudu.

Sud je vijeao o presudi.

Sud se povukao na vijeanje.

Sud se sastojao od sudaca i porotnika.

Sud je izrekao presudu.

Sutkinja je objavila presudu.

Poinitelj je prihvatio presudu.

Osueni je uloio albu na presudu.

Osueni je bio prethodno kanjavan.

Sudac je nabrojao prethodne kazne.

Sudac je naredio smjetanje/upuivanje u ustanovu za lijeenje.

Sudac je napustio sudnicu.

Osueni je izveden iz sudnice.

Odueni je odveden u lisicama.

Osueni je odveden u zatvor.

Osueni je predao predsjedniku molbu za pomilovanjem.

Osueni je pomilovan.

Osueni je puten na slobodu.

Stolar proizvodi stol.

Neke igrake se runo proivode.

Neke igrake se prozvode u kunoj radinosti.

Auti se proizvode na pokretnoj traci.

Hladnjaci se proizvode na pokretnoj traci.

Ovaj proizvod se proizvodi u radu u akordu.

Televizore proizvode brojne tvrtke.

Televizorima se provjerava kvaliteta.

Obrtnik pazi na kvalitetu.

Mehaniar je pazio na paljivu izradu.

Mehaniar je koristio elektroniki ispitiva.

Izumitelj je izumio elektorniki ispitiva

Ininjer je razvio novi potupak.

Japanksa tvrtka se sluila novim postupkom.

Proizvoa je dao patentirati novi potupak.

Proizvoa koristi uobiajene materijale.

Kova koristi tradicionalni alat.

Kova radi u radionici.

Tvornica radi 24 h dnevno.

Tvornica proizvodi eljezariju.

Struja se proizvodi u hidroelektranama.

Struja pokree strojeve.

Stroj se pokree strujom (elektrinom energijom).

Vie radnika obsluuje stroj.

Stroj zamjenjuje vie radnika.

Strojevi zamjenju ljudsku radnu snagu.

Raunala upravljaju strojevima.

Raunala upravljaju proizvodnjom.

Prozvodnja ide prema planu.

Proizvodnja se premjeta u inozemstvo.

Ovaj model se proizvodi u inozemstvu.

vedska tvrtka proizvodi uredsku lapu.

Uredska lapmpa dolazi na proljee na trite.

Proizvodnja je planirana za proljee.

Proizvodnja kree sljedee godine.

Proizvodnja se nastavlja u jesen.

Tvrtka isporuuje robu maloprodaji.

Tvrtka isporuuje strojeve u SAD.

Tvrtka je osnovala podrunicu u SAD-u.

Koncern je zatvorio podrunicu zbog trokova.

Koncern je zatvorio tvornicu zbog nedostataka narudbi.

ef je ocijenio tvornicu neisplativom.

ef je ocijenio trgovinu sportskom opremom rudnikom zlata.

Sin preuzima oevu trgovinu sportskom opremom (sportsku radnju).

Gospodin Krone kupuje sportsku radnju za pola milijuna.

Pogon kupuje papir od finske tvrtke.

Pogon prodaje zamjenske dijelove ginskoj tvrtki.

Kupac se raspituje o zamjenskim dijelovima za svoj auto.

Kupac se raspituje o dodatnoj oprami za svoj auto.

Poduzee trguje priborom za elektroniku obradu.

Poduzetnik je trgovao programima za elektronsku obradu podataka.

Poduzetnik se raspitao o dodatnim ureajima za elek obradu podataka.

Poduzetnik se raspitivao o svojim izgledima na svjetskom tritu.

Poduzetnik je plasirao/prodavao svoje proizvode na svjetsko trite

Trgovac prodaje svoje proizvode po izrazito niskim cijenama

Tvrtka predstavlja proizvode na sajmu

Modna kua predstavlja svoju najnoviju kolekciju na sajmu

Modna kua predstavlja svoju najnoviju kolekciju tisku

Modna kua pokazuje svoje nove modele u izlogu

Modna kua nudi svoje nove modele po povoljnim cijenama

Tvrtka Hausen d. d.1

nudi svoje proizvode na brazilskom tritu

Tvrtka Hausen d. D naruuje uredske potrebtine u veleprodaji.

Tvrtka Hausen d. D skladiti robu u hali

Banka skladiti zlato u trezoru.

Umjetnik prerauje zlato u nakit

Tvornica prerauje sirovine u gotove proizvode

Tvornica nabavlja sirovine iz istone Europe

Tekstilno poduzee nabavlja svilu iz Kine

Tekstilno poduzee trai poslovne partnere u Kini

Tekstilno poduzee trai kupce za svoje prozvode

Tekstilno poduzee je trailo (prodajna) trita u prekomorju

Tekstilno poduzee je ostvarilo dobit u prekomorju

Njemaka izvozi industrijske proizvode u Nizozemsku

Njemaka uvozi poljoprivredne proizvode iz zemalja 3. Svijeta

Europska unija proiruje trgovinu sa zemljama 3. Svijeta (zemlje u razvoju)

EU poveava promet u zemljama 3. Svijeta

Eu je poveala robnu razmjenu s Izraelom

Novozemska je udvostruila robnu razmjenu s Belgijom

Novozemska je udvostruila izvoze u Europsku uniju

Novozemska je poveala uvoze iz EU

Novozemska je ograniila uvoz iz SAD-a

Vlada je smanjila uvoz za polovinu

Poduzee je smanjilo trokove proizvodnje za 10%

Poduzee je smanjilo trokove proizvodnje racionalizacijom

Trokovi prozvodnje su u 2 godine smanjeni za 10 posto

Trokovi radne snage su porasli u 2 godine za 3 posto

Potronja energije se smanjila u godini dana za 3 posto

Rokovi isporuke su se u proloj godini smanjili za nekoliko tjedana

Rokovi isporuke su varirali/ iznosili od 3-4 mjeseca

Voditelj prodaje procjenjuje rok isporuke na 3-4 mjeseca

Poduzetnik procjenjuje vee izdatke na 100.000 eura

Poduzetnik isporuuje robu za 100.000 eura

Tvrtka isporuuje opremu za kampiranje unaprijed

Kupac u svom dopisu prilae ek

Trgovac je svojoj poiljci priloio katalog

Klijentica je zamolila kuu s katalokom prodajom za katalog

Klijentica je ugovorila s tvrtkom rok isporuke

Klijentica je dala tvrtki narudbu

Tvrtka je od klijentice zaprimila narudbu

Tvrtka je izdala kupcu raun na 260 eura

Autokua je pozvala klijenta na probnu vonju

Autokua je kupcu poslala2

cjenik

Kupac je zahtijevao od tvrtke cjenik

Kupac je od tvrtke zahtijevao odtetu

Kupac je zamolio tvrtku za odgodu plaanja

Dunik je molio vjerovnika za odgodu plaanja

Vjerovnik je dunika podsjetio na neplaeni iznos

Poduzetnik ulae u nove strojeve.

Klijent banke je podigao 250 eura na bankomatu.

Klijent banke je podigao veu svotu novca sa iro rauna.

Klijent banke je uplatio iznos na svoj iro raun.

Banka je skinula iznos sa iro rauna.

Veina doputa da se telefonske pristojbe skidaju sa iro rauna.

Obitelj Kunze daje stanarinu skinuti sa iro rauna svakog prvog u mjesecu.

Obitelj Kunze uplauje stanarinu na poetku mjeseca.

Iznos rauna e biti u roku od tjedan dana uplaen na moj raun.

Iznos rauna iznosi 74 eura.

Kamatna stopa iznosi 3,8% godinje.

Kamatna stopa se poveala sa 3,8 na 4,1 posto.

Kamatna stopa je narasla u roku od mjesec dana za 0,3%.

Banka je poveala kamatnu stopu za 0,3%.

Trgovac je dugovao banci visoki iznos.

Trgovac je uzeo kredit u banci.

Zakupac je u banci uzeo zajam.

Banka je klijentu odobrila zajam.

Vjerovnik je duniku odobrio odgodu plaanja.

Vjerovnik je ugovorio s dunikom odgodu plaanja.

Tvrtka je ugovorila posao s bankom.

Tvrtka je vratila iznos banci.

Poslovna ena je dugove vratila nakon godinu dana.

Dugovi su otplaeni u mjesenim ratama.

Zajam je otplaen u mjesenim ratama.

Poslovni ovjek je udvostruio mjesene rate.

Banka je udvostruila naknade za voenje rauna.

Banka je povisila kamate na tedne raune.

Banka je smanjila kamate za iro raune.

Klijent je ocijenio kamate preniskima.

Klijent je ocijenio banku nepouzdanom.

Odvjetnica je dala banci trajni nalog.

Odvjetnica je u banci predala ek.

Odvjetnica je unovila ek u tedionici.

Klijentica je ispunila ek tiskanim slovima.

Banka je klijentici odobrila (pripisala) ek.

Banka je pripisala kamate na raun.

Studentica je otvorila raun u Potanskoj banci.

Studentica je smjesta dala blokirati raun.

Klijentica je prekoraila svoj raun za 150 eura.

Klijentica je zatvorila raun u Njemakoj banci.

Klijentica je na alteru podigla ekovnu karticu.

Bankovni slubenik je uruio klijentu ekovnu karticu.

Bankovni slubenik je poslao izvode rauna na novu adresu.

Klijent je svrstao izvode rauna prema datumu.

Bankovna slubenica je drala novanice prema svjetlu.

Bankovna slubenica je svrstala novanice prema vrijednosti.

Bankovna slubenica je trgovcu preporuila novano ulaganje/investiciju.

Financijski savjetnik je poslovnoj eni preporuio vrijednosnice.

Financijski savjetnik je poslovnoj eni predloio kupnju akcija.

Financijski savjetnik se raspitivao o financijskom stanju klijenta.

Financijski savjetnik se raspitao o dobiti kod trgovca automobilima.

Ja sam se raspitivao o deviznom teaju u banci.

Pitao sam bankarskog slubenika za devizni teaj.

Ga Wimmer je pitala bankarskog slubenika za stanje na raunu.

Ga Wimmer se radovala pozitivnom stanju njezinog rauna.

Ga Wimmer je oroila novac na godinu dana.

Poslovni ovjek je uloio novac u dionice.

Poslovni ovjek je posudio novac od banke.

Poslovni ovjek je promijenio kovanice u novanice.

Turistica je ubacila kovanice u automat.

Turistica je promijenila dolare u rublje.

Turistica je nakit platila ekom.

Poslovna ena je minibus platila na rate.

Nepoznati poinitelj je platio raun krivotvorenim novcem.

Trgovac je podmirio raun gotovinom.

Trgovac je provjerio potpis na eku.

Varalica je lairao (krivotvorio) potpis na eku.

Uenica je dobila od svog ujaka ek.

Uenica je napunila kasicu sitniem.

Uenica tedi novac za bicikl.

Poduzetnik uva novac u trezoru.

Baka skriva novac pod madracem.

Ga Witmann je napisala pismo ZDF-u.

Ga Witmann je presavila pismo dva puta.

ovjek je pismu priloio sliku.

ovjek je stavio pismo u omotnicu.

Mladi je lijepio prigodne potankse markice na omotnicu.

Mladi je kupio 20 markica po 1 euro.

Mladi je na alteru pitao za nove potanske markice.

Mladi je pitao slubenicu za potanski broj.

Djevojica je pitala slubenicu za pismo poste restante (potanski pretinac).

Djevojica je ubacila dopisnicu.

Potar je ubacio dopisnicu u na potanski sandui.

Potar je od primatelja zahtijevao razliku potarine.

Primatelj je potaru platio razliku potarine.

Primatelj je odbio primiti poiljku.

Primatelj je potvrdio primitak paketia

Potanska slubenica je potvrdila uplatu.

Potanska slubenica je provjerila teinu paketia

-||-

Potanska slubenica je obraunala potarinu za paket.

Potanska slubenica je udarila peat na pismo

Poiljatelj je poslao pismo zranom potom.

Poduzetnik je raun poslao preporueno.

Poduzetnik je predao telegram na poti.

Poduzetnik je unajmio potanski pretinac u poti.

Sluebenik stavlja pisma u potanski pretinac.

Pota alje pisma na novu adresu.

Tvrtka alje pisma urno.

Tvrtka alje robu poduzeem.

Tvrtka alje prospekte kao veliku poiljku tiskanica.

Pota alje prospekte po snienim cijenama.

Pota prenosi pakete do 20 kg.

Pota ne prenosi opasnu robu.

Pota prazni potanski sandui i nedjeljama

Pota dostavlja hitne poiljke i nedjeljama.

Hitne poiljke se dostavljaju izmeu 6 i 22 h.

Hitne poilje se uruuju i lanovima obitelji primatelja.

Gospodin S. je stao u red telefonske govornice.

Gospodin S je otvorio telefonski imenik.

Gospodin S je potraio pozivni broj.

Gospodin S je birao navedeni broj.

Gospodin S je uo znak zauzea.

Gospoa H je ula kako telefon zvoni.

Gospou Hofer je nazvala prijateljica.

Stanodavca su nazvali ljudi u potrazi za stanom.

Stanodavac je telefonirao sa stambenim uredom.

Stanodavac (iznajmljiva) je dva puta birao krivi broj.

Stanodavac se ispriao zbog svoje zabune.

Stanodavac se dao spojiti s gradonaelnikom.

Stanodavac se javio svojim imenom.

Stanodavac ima automatsku telefonsku sekretaricu.

Tvrtka raspolae automatskom telefonskom sekretaricom.

Tvrtka ima (raspolae) faks.

Tvrtka je dostupna pod brojem 311574.

Direktor je dostupan prijepodne u svom uredu.

Direktor je spustio slualicu.

Tajnica je podigla slualicu/ se javila.

Tajnica se vodila mjesne razgovore.

Pota je poskupila mjesne razgovore.

Pota uspostavlja meunarodne razgovore (razgovore izvan mjesta).

Pota pojeftinjuje meunarodne razgovore.

Pota prodaje telefonske kartice.

Telefonske kartice se prodaju u svakom potanskom uredu.

Telefonske kartice su dostupne u svakom potanskom uredu.

Mnogo ljudi skuplja telefonske kartice.

Mnogo ljudi koristi telefonske informacije.

Telefonske informacije stoje svim telefonskim korisnicima na raspolaganju.

Telefonski imenik stoji suradnicima na raspolaganju.

Telefonski imenik sadri imena i telefonske brojeve.

Poslovni imenik sadri popis privatnih tvrtki.

Poslovni imenik ima ute stranice.

Poslovni imenik je posloen prema gospodarskim granama.

Imena tvrtki su poredana abecedno.