jezi ni fenomeni i normiranje

Upload: catcher-mk

Post on 03-Jun-2018

229 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  1/34

  Sadrajno oznaivanje

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  2/34

  Problem jezika

  lingvistiki problemi

  problem organiziranja i opisa

  informacijskih objekata ukorijenjeni su u

  jeziku

  jezik kao izvor problema koji oteava

  organizaciju

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  3/34

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  4/34

  Prirodni jezik u oznaivanju

  prirodni jezik:

  poznaju ga svi lanovi zajednice visoko je ekspresivan

  negativne osobine prirodnog jezika uinformacijskom smislu:

  dvosmislenost dvoznanost

  nejasnost

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  5/34

  Prirodni jezik

  kod upotrebe prirodnog jezika mogui

  problemi: sinonimija, homonimija,odnosi srodnosti

  KONCEPT

  POJAM

  POJAM

  POJAM

  POJAM

  KONCEPT

  KONCEPT

  KONCEPT

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  6/34

  kod upotrebe prirodnog jezika mogui

  problemi: sinonimija, homonimija, odnosi

  srodnosti

  primjeri:

  Mediteran : Sredozemlje; apoteka : ljekarna

  list (riba, anatomija, papir...)

  nastava : kolski sat; crkva : katedrala

  gerilja : borci za slobodu; tratinica : bellis

  peneris (kontekstualno odreena sinonimska

  zamjenjivost)

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  7/34

  sinonimi: zamjenjivi u gotovo svim

  okruenjima, ukljuujui ona za

  pronalaenje informacija

  oekujemo da e pretraivanje pod jednim

  terminom pronai sve dokumente koji se

  mogu pronai pretraivanjem po drugim

  terminima (tratinica bellis perenis, kaljua bara)

  homonime korisnici ele njihovo

  razlikovanje

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  8/34

  Kontrolirani (indeksni) jezici

  (J. Rowley)

  Kontrolirani indeksni jezici su indeksni jezici ukojima su i pojmovi koji predstavljaju predmet ipostupci dodjeljivanja pojmova dokumentimakontrolirani tj. izvrava ih osoba.

  postoji popis termina (liste predmetnih odrednicaili tezaurus) koji slue kao normativni popispojmova koji se dodjeljuju dokumentu.

  od korisnika se oekuju da konzultira popistermina u tijeku oblikovanja strategijepretraivanja

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  9/34

  daljnja pojmovna odreenja:

  kontrolirani rjenik kao vrsta

  metapodataka koja predstavlja podskup

  prirodnog jezika

  kontrolirani rjenik slui za prikaz relacija

  izmeu razliitih koncepata koje baza

  podataka pokriva u svrhu poveanja

  uinkovitosti sustavahttp://www.boxesandarrows.com/view/what_is_a_controlled_vocabulary_

  http://www.boxesandarrows.com/view/what_is_a_controlled_vocabulary_http://www.boxesandarrows.com/view/what_is_a_controlled_vocabulary_
 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  10/34

  Prednosti kontroliranih rjenika:

  vea vjerojatnost da e i osoba koja indeksira i

  korisnik neki koncept izraziti na isti nain

  i osoba koja indeksira i korisnik e jednako

  izraziti neku temu jer ih kontrolirani rjenikupuuje na najrelevantniji pojam: iri pojam, ui

  pojam, srodni pojam, vidi, vidi i

  Konzistentnost procesa indeksiranja

  Fokusiranje misli

  uniformnost sustava za pretraivanja

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  11/34

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  12/34

  Problemi kontroliranih rjenika:

  Cijena

  Vrijeme

  Ljudska greka

  Zastarijevanje rjenika kad korisnika prisiljavamo na koritenje

  kontroliranog rjenika, onemoguavamo mu dadetaljno opie informacijsku potrebu.

  nemogunost praenja dinaminih promjena ineupotrebljivost za modernog korisnika

  jednaka teina pojmova?

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  13/34

  Prirodni jezik u pretraivanju

  informacija

  (natural-language systems)

  razlozi razmatranja koritenja prirodnog jezika upretraivanju: poveanje broja dokumenata koje treba indeksirati

  poveanje opsega dokumenata dostupnih u punomtekstu

  trokovi povezani s razvojem, odravanjem,primjenom kontroliranih jezika

  zastoji/kanjenja u obradi zbog vremena potrebnogza indeksiranje dokumenta

  upitna prilagoenost krajnjem korisniku

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  14/34

  problemi prirodnog jezika:

  za korisnika sustava tee je postaviti

  strategiju pretraivanja

  mora se osloniti na vlastito znanje i

  poznavanje terminologije

  ako mu nisu poznati svi sinonimi ili semantiki

  srodni pojmovi, pretraivanje nee biti

  obuhvatno

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  15/34

  Kontrolirano oznaivanje Slobodno oznaivanje

  kontrolirani

  rjenikoznaitelj

  dokument

  dokument

  oznaitelj

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  16/34

  Vrste kontroliranih jezika

  hijerarhijski/klasifikacijski sustavi

  ope i specijalne klasifikacije

  abecedni sustavi za oznaivanje

  predmetni sustavi

  tezaurusi

  razliiti rjenici (taksonomski i ontoloki)

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  17/34

  preciznost, izvrsni rezultati u

  pronalaenju individualnih pojmova

  iscrpnost visok odziv

  aktualnost autorove rijei (bez krive

  interpretacije)

  nii trokovi

  razmjena podataka izmeu baza pod.

  nema ljudske greke

  olakava pretraivanje:

  razrjeava sinonimiju

  kvalificira homografiju

  nudi biljeke o opsegu uputni sustav

  sloenim izrazima izbjegava

  sintaktike dvojbe

  iskljuuje dokumente od perifernog

  interesa

  intelektualno zahtjevnije za korisnika

  (mora poznavati rjenik podruja)

  vee optereenje korisnika

  problemi s jezinog aspekta

  iscrpnost moe rezultirati gubitkom

  preciznosti

  nedovoljna specifinost

  nedovoljna iscrpnost (cijena

  indeksiranja)

  upitna aktualnost

  mogunost krivog tumaenja autorovih

  rijei; ljudske greke

  korisnik mora nauiti umjetni jezik

  inkompatibilnost

  cijena

  PRIRODNI JEZIK KONTROLIRANI J.

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  18/34

  unato raspravama o prednostima i

  nedostacima prirodnih i kontroliranih

  jezika, informacijska zajednica se jo nije

  opredijelila

  ope je miljenje da je potrebno razvijati

  sustave koji se komplementarno temelje i

  na kontroliranom i na prirodnom jeziku.

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  19/34

  Normiranje jezika

  (ili kako prirodni jezik postaje indeksni?)1. odabir naziva/rjenika

  2. razrjeenje dvosmislenosti (kvalifikatori,

  napomene, hijerarhija)

  3. uspostava meusobnih odnosa znaenja

  (relacije)

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  20/34

  Odabir rjenika

  preuzimanje rijei i fraza prirodnog jezika - nazivljepredmetnog podruja

  problem je u izgradnji predmetnog jezika odluiti totreba sainjavati terminoloku jedinicu

  utjecaj predmetnog podruja (d-h znanosti sadrevelik broj apstraktnih pojmova s nepreciznimznaenjem: dobro, zlo, ljepota...)

  indeksni je rjenik nadziran, normiran, time toodabire iz prirodnog jezika ogranieni skup rijei i

  fraza cijena rjenika proporcionalna je njegovoj veliini,

  nuno je da ga se ogranii na one nazive koji supotrebni i dostatni za postizanje njegovih ciljeva

  k it iji i b

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  21/34

  kriteriji za izbor

  naziva/proputanje rijei

  prirodnog jezika u rjenikpredmetnog jezika

  jamstvo predloka jamstvo uporabe

  strukturno jamstvo

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  22/34

  u 2. polovici 19. st. zapoelo se sa runimindeksiranjem / klasificiranjem grae uknjinicama

  dominantne predmetne pristupnice:

  klasifikacijske oznake, predmetne odrednice prevladavajua logika u predmetnom pristupu:

  odozgo-prema-dolje (podjela znanja premaunaprijed odreenim pravilima)

  takav pristup nadograen jamstvima kojipoivaju na empirijskom pristupu

  Razlozi uvoenja jamstva

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  23/34

  jamstvo predloka

  pojam koji je W. Hulme uveo 1911.

  nalae da se rjenik predmetnog jezika

  empirijski izvodi iz literature koju namjerava

  opisati (Hulme je radio u Kongresnoj knjinici, literatura

  koja je sluila kao jamstvo bile su knjige

  pohranjene u Kogresnoj knjinici)

  popis kanonskih tekstova za odreeno podruje

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  24/34

  jamstvo uporabe

  mora odgovarati jeziku onih koji trae

  informacije; rjenik korisnika

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  25/34

  strukturno jamstvo

  nazivi sa strukturnom funkcijom

  strukturni se nazivi mogu upotrebljavati kaonamdomjestak za manjkave veze u hijerarhiji;

  poboljavaju odziv i tonost u pronalaenju,omoguavaju prebiranje, npr. ZIDNI SVODOVI(ne upotrebljavaju ni autori ni korisnici), noprikladno okuplja nazive CIGLENI SVODOVI,

  KAMENI SVODOVI, CRIJEPNI SVODOVI obavljaju korisne funkcije okupljanja i kretanja

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  26/34

  Kontrola/normizacija jezika

  1. odabir naziva

  2. razrjeenje dvosmislenosti (kvalifikatori,

  napomene, hijerarhija)

  3. uspostava meusobnih odnosa znaenja

  (relacije)

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  27/34

  metode razrjeenja dvosmislenosti

  (kvalifikatori, napomene, hijerarhija)

  kvalifikatori: tradicionalna metoda, koritenje

  okruglih zagrada; smatra se da je sastavni dio

  naziva i za sadrajno oznaivanje i za

  pretraivanje napomene: objanjavaju uporabu naziva unutar

  konteksta odreenog predmetnog jezika

  hijerarhija: kontekstualizacija naziva u

  hijerarhijskim strukturama(Merkur ima iri naziv

  Element ili Planet)

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  28/34

  Kontrola/normizacija jezika

  1. odabir naziva

  2. razrjeenje dvosmislenosti (kvalifikatori,

  napomene, hijerarhija

  3. uspostava meusobnih odnosa znaenja

  (relacije)

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  29/34

  3. relacije

  uspostava meusobnog odnosa znaenja

  zahtjev odziva i cilja okupljanja skupiti

  sva djela o istom predmetu

  za to je potrebno uspostaviti odnose

  istoznanosti

  hijerarhijskih

  srodnosti

  I t t

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  30/34

  Istoznanost

  izmeu dviju ili vie ortografskih varijanta, varijanta oblika

  rijei, sintaktikih varijanta ili sinonima

  meusobno zamjenjivi u gotovo svim okruenjima,ukljuujui ona za pronalaenje informacija; podrazumijevase da e pretraivanje pod jednim nazivom pronai sve

  dokumente koji se mogu pronai pretraivanjem pod drugima

  tehnike: uporaba uputnica vidiili upotrijebiuz prethodnoodabiranje jednog naziva; opa uporaba

  kada je doista rije o sinonimima (gerila, borci za slobodu, /movare, movarna tla, bare, kaljue) kad bi se ove nazivetretiralo kao sinonime, poboljao bi se odziv, ali na rauntonosti za nekog znanstvenika, kojemu su te razlike bitne

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  31/34

  Srodnost

  dovode korisnike do djelotvorno artikuliranihupita za pretraivanje

  tee definirati uvjete pod kojima se dva nazivamogu smatrati srodnima (npr ako se smatra dabi korisnik, kad ispituje jedan naziv, mogaopoeljeti da ga se prisjeti na postojanje drugog);subjektivni kriterij koji dovodi do nedosljednosti ukonstruiranju odnosa srodnih nazva

  tehnike: uputnicama Vidiili RT (Related term),SN (Srodni naziv)

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  32/34

  Hijerarhijski odnosi

  najdjelotovrniji u poboljanju cilja okupljanja

  sredstvo optimiranja odziva i tonosti

  rod-vrsta, cjelina-dio.

  perspektivni hijerarhijski odnosi (nisu iskljuivi) tehnike: uzastopno uvlaenje retka, BT-NT (iri

  naziv-ui naziv)

  tip hijerarhijskog odnosa koji se uvodi u

  predmetni jezik ovisi o: prirodi rjenika,svrha...korisnici, podruje

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  33/34

  FLAGELATA

  upotrijebi za: biai ODNOSI EKVIVALENCIJE

  iri pojam: Protozoa HIJERARHIJSKI ODNOS

  ui pojmovi: euflagelata, euglenidae,

  chromomonadinae HIJERARHIJSKI ODNOSsrodni pojmovi:-- ASOCIJATIVNI

 • 8/12/2019 Jezi Ni Fenomeni i Normiranje

  34/34

  SUKOB

  Upotrijebi za: konflikt ODNOS

  EKVIVALENCIJE

  Ui pojmovi: drutveni sukob, sukob

  generacija HIJERARHIJSKI ODNOS

  Srodni pojmovi: agresija, odnosi meu

  skupinamaASOCIJATIVNI