jerusalim u kuranu - imran n hosein

Post on 08-Apr-2018

299 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Jerusalim u Kuranu - Imran N Hosein

  1/155

 • 8/7/2019 Jerusalim u Kuranu - Imran N Hosein

  2/155

  NASLOV ORIGINALA:

  JERUSALEM IN THE QUR'AN

  AN ISLAMIC VIEW OF THE DESTINY OF JERUSALEM

  INCLUDING: A MUSLIM RESPONSE TO THESEPTEMBER 11 ATTACK ON AMERICA

  IMRAN N. HOSEIN

  IZDAVA:

  PROMETEJ

  DRUTVO ZA IZDAVAKU I KNJIARSKU DJELATNOST

  JERUSALIM

  Islamski pogled na (Ukljuujui i musli

  SAD, 11.PRIJEVOD SA ENGLESKOG:

  AMERA ISLAMOVI

  ImCIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo297 : 281 . 914

  HOSEIN, Imran N.Jerusalim u Kur'anu : islamski pogled na sudbinuJerusalima (ukljuujui i muslimanski odgovor na napad na

  SAD, 11. septembra 2001.) _ Imran N. Hosein ; [prijevodsa engleskog Amera Islamovi].- Sarajevo : Prometej, 2003. - 301 str. ; 21 cmPrijevod djela: Jerusalem in the Qur'an. -Biljeka o autoru: str. 301 ISBN 9958-9548-1-8 COBISS/BH-ID 11763462http://freepalestine.blogger.ba/ Online obrada: (Emela i Amer)

  http://freepalestine.blogger.ba/http://freepalestine.blogger.ba/
 • 8/7/2019 Jerusalim u Kuranu - Imran N Hosein

  3/155

  ENSARI SPOMEN-SERIJA

  1. VANOST ZABRANE KAMATE (RIBA) U ISLAMU

  2. ZABRANA KAMATE U KUR'ANU I SUNNETU

  3. STRATEKO ZNA

  ENJE RAMAZANSKOG POSTA, ISRA I MIRAD4. IBRAHIMOVA VJERA I DRAVA IZRAEL - KUR'ANSKI POGLED

  5. JEDAN DEMAT - JEDAN VLADAR: ORGANIZACIJA MUSLIMANSKEZAJEDNICE U RAZDOBLJU ISKUENJA (FITAN)

  6. HLLAFET, HLDAZ I SAUDIJSKO-VEHABIJSKA NACIONALNADRAVA

  7. SNOVI U ISLAMU - PROZOR KA ISTINI I PUT DO SRCA

  Dragom turskom studentu,

  Suatu Levantu Demirgilu,

  znak zahvalnosti za njegovu ljuba odanost, panju i brigu

 • 8/7/2019 Jerusalim u Kuranu - Imran N Hosein

  4/155

  ENSARI SPOMEN-SERJJA

  Ensari spomen serija objavljena je uast uvaenog islamskog uenjaka, filozofa isufijskog ejha, alima dr. Muhammeda Fadlur-Rahmana Ensarija (1914.-1974.).Objavljivanje serije poelo je 1997. godine, u znak obiljeavanja 25-ogodinjicenjegove smrti.

  Alim Ensari bio je islamski uenjak, uitelj i duhovni voda, koji je ivot proveoorei se za svetu stvar islama u jednom, u sutini, bezbonom svijetu. Njegovi

  napori na toj svetoj stvari poveli su ga, nekoliko puta, 1950-ih i 1970-ih godina,na put oko svijeta, kada je odrao niz predavanja o islamu. Tada je naputao svojnovi dom u Karaiju (jer je migrirao iz Indije kada je Pakistan oformljen, 1947.godine) i putovao na zapad, a vraao bi se mjesecima kasnije, negdje iz pravcaistoka.

  Njegova ivotna misija bila je jasna i uzviena. Shvatio je da obnavljanje islamakao drave, socio-ekonomskog i politikog sistema nije mogue bez prethodneobnove osobne vjere pojedinca. Upravo je osobna vjera bila metanajsofisticiranijeg, najprijevarnijeg, najopasnijeg i najneumornijeg napada uhistoriji. Taj napad je poeo moderan, bezboan svijet, a voenje prvo sa bri-tanskog oto ja, potom iz Sjedinjenih Amerikih Drava, te konano od DraveIzrael. Ali, sve vrijeme, kljunu ulogu u ovoj drami imao je Evropljanin, odjeven uodjeu jevreja.

  Upravo takvu vrstu borbe vodio je Alim cijeli svoj ivot, poitavom svijetu -orbu za oivljavanje vjere u Allaha, Uzvienog. Upotrijebio je svoj izniman

  intelekt i izvanredno obrazovanje kako bi vodio intelektualnu borbu u ime islama.Iskoristio je i magnetinu mo i privlanost koja izvire iz duhovnosti kako bidotaknuo srca onih s kojima je dolazio u dodir. Zahvaljujui njegovim naporima uorbi za Istinu, veliki broj muslimana, na Istoku i Zapadu, obnovili su i ojaali

  svoje

 • 8/7/2019 Jerusalim u Kuranu - Imran N Hosein

  5/155

  JERUSAUM UK UR'ANU E NSARI SPOMEN-SERIJA

  mogu se prepoznati i razumjeti Allahovi znakovi(Ayatullah)i samo tako moe setano proitati, a potom i razumjeti, dananji svijet. Oni koji sagledavaju realnostdananjeg svijeta znaju da mi ivimo u dobu zvanom doba iskuenja(Fitan), tj. u posljednjem razdoblju prijeKijameta(Kraja svijeta).

  uvjerenje i osobnu vjeru u islam. Hiljade su ih postali njegovi duhovni uenici isljedbenici, a veliki je broj i onih koji su preli na islam, sluajui njegova predavanja.

  ewlana (Alim)diplomirao je na Aligarh muslimanskom univerzitetu, u Indiji, gdjee studirao filozofiju i religiju. Svoju filozofsku i duhovnu misao o islamu izveo jeiz uenja islamskog uenjaka, dr. Muhammeda Ikbala. Ikbal je bio autor remekdjelaislamske uenosti: Obnova vjerske misli u islamu.Ensarijevo najvee djelo izislamske duhovnosti,Kur'anski temelji i struktura muslimanskog drutva, predstavljalo je odgovor na Ikbalov poziv zaobnovu vjerske misli.

  ewlana (Alim)Ensari posvetio je posljednjih deset godina svog ivota (1964.-1974.) utemeljenju Aleemiyah instituta za islamske studije u Karaiju, gdje se borioda osposobi novu generaciju islamskih uenjaka - uenjaka koji bi bili duhovno iintelektualno sposobni koristiti se Kur'anom i Hadisom, prvo, kako bi razumjelimoderno doba, a potom da bi na prikladan nain odgovorili na njegove zastraujueizazove. Iz ovih njegovih napora, pojavili su se mislioci poput dr. WeffieMuhammeda, dr. Abul-Fadla Muhsina Ibrahima, Siddikija Ahmeda Nasira, AliMustafe, Muhammeda Ali Hana, Beira Ahmeda Keenoa, Raoufa Zamana,Muhammeda Saffiea, Imrana

  Duhovno uenje primio je od alima 'Abdula 'Alima Siddikija, islamskog uenjaka,

  sufijskog ejha, islamskog misionara. Najvanije od svega, sufijsku epistemologiju primio je i od Ikbala i odmewlane (alima)Siddikija te je prenio svojim studentima.Prema sufrjskoj epistemologiji, kada se Istina prigrli (kada se prihvati islam) i kadase ivi iskreno i u predanosti Uzvienom Allahu, tada Istina konano ulazi i u srce(islamprerasta uiman).U Hadisi-Kudsijinavodi se daje Uzvieni Allah rekao:Neobuhvataju Me ni nebesa ni zemlja, ali Me obuhvata srce Moga iskrenog roba.Ovaj hadis ivo opisuje implikacije ulaska Istine u srca vjernika.

  N. Hoseina i mnogih drugih koji su diplomirali na Aleemiyah institutu za islamskestudije u Karaiju, u Pakistanu. Ensari spomen-serija sastoji se od slijedeih osamknjiga, koje je napisao jedan od spomenutih studenata:

  Jerusalim u Kur'anuKada Istina ude u srca, tada u njih ulazi i boansko svjetlo(nurullah),a to svjetloomoguuje vjerniku sposobnost opservacije i unutranji intuitivni, duhovni uvidkojim prodire s onu stranu 'izvanjske' pojavnosti stvari i dosee do njihove'unutranje' realnosti. Na ovom stepenu irastanja Istine u srcu, vjernik vidi sa obaoka - onim 'vanjskim' i onim 'unutranjim'(Deddal,lani Mesija, vidi samoednim okom - onim 'vanjskim'). Vjernik koji slijedi'Diihad fillah' (borbu 'u'

  Allahovo ime) blagoslovljen je izrastanjem njegove vjere izimana na stepenihsana.Ovo je poznato i pod nazivomtesawwuf.Samo unutranjim svjetlom u srcuiskrenog vjernika

  Ibrahimova vjera i Drava Izrael -kur'anski pogled

  Vanost zabrane kamate (riba) u islamu

  Zabrana kamate u Kur'anu i sunnetu

  Snovi u islamu - prozor ka Istini i put do srca

  Hilafet, Hidaz i saudijsko-vehabijska nacionalna drava

  Strateko zna enje ramazanskog posta, Isra i Mirad

  Jedan demat -jedan vladar: organizacija muslimanskeajednice u razdoblju iskuenja (Fitan)

 • 8/7/2019 Jerusalim u Kuranu - Imran N Hosein

  6/155

  JERUSALIM UK UR'ANUENSARI SPOMEN-SERIJA

  Ova serija koja opisuje barem neke od 'plodova'Mewlaninog 'stabla', posveena jenaporu za razumijevanje 'realnosti' dananjeg svijeta, precizno ga pojanjavajui itano odgovarajui na njegove neuvene izazove. Ovaj napor je, naravno, uvijek predmet kritikih vrjednovanja i osvrta.

  bi se utemeljio status Jerusalima i kako bi se dao pogled na historiju ovog svetoggrada, onako kako se ona navodi u Kur'anu. Treba istai da knjigaJerusalim u

  Kur'anunastoji otkriti i objasniti sudbinu Jerusalima i Svete zemlje. Iz spomenutestudije proizlazi otroumno objanjenje vie od stotinu posljednjih godina

  savremene meunarodne politike i ekonomije, onako kako se one odnose na jorastuu dramu sudbine Svete zemlje. Moemo, takoer, saznati i to da sada ivimo u

  vremenu kada jednu"vodeu silu (ruling state),tj. SAD treba zamijeniti druga, jevrejska Drava Izrael, na manje-vie isti nain na koji je Britaniju zamijenila

  Amerika kaovodea dravau Prvom svjetskom ratu. Ovaj transfer moi ostvarenjekao posljedica jednog teroristikogina koji se zbio u ljeto 1914. godine. Taj

  prijenos moi danas se deava na slian nain. U ono vrijeme ljudi

  Allah, Uzvieni, osigurao je svojim vjernicima medij putem kojeg mogu dobiti potvrdu da li su blagoslovljeni mogunou unutranjeg, intuitivnog znanja (onogznanja koje se vidi srcem). Taj medij su 'istiniti i dobri snovi, i vizije', iskustvo kojeini posljednji dio poslanikog djelovanja(nubuwwah),koje i dalje preostaje nasvijetu, nakon smrti Poslanika (s.a.v.s.). Ensari spomen-serija tako ukljuuje ineveliko, pionirsko djelo u ovoj zaboravljenoj oblasti znanja, tj.Snovi u islamu.

  Intuitivno znanje je, takoer, nezamjenjivo kako bi se proniknulo u teme odstratekog znaenja u savremenom svijetu, kao to suZabrana kamate u Kur'anu i sunnetui Ibrahimova vjera i Drava Izrael - kubanski pogled,te su takve temedobile na vanosti i u Ensari seriji. tavie, moe se utvrditi daje 'lak-mus-test' za prepoznavanje duhovnosti u modernom dobu na: 1) mogunosti pronicanja,razumijevanja i tanog odgovora na zastraujui izazov kamate moderne sekularneekonomije i politikogirkamoderne sekularne drave i 2) mogunosti pronicanja,razumijevanja i tanog odgovora na taj strani i zloslutan dogaaj u savremenojmeunarodnoj politici, tj. na povratak

  odgovorni za taj teroristiki in krivnju su prebacili na Ruse. Ovaj put, zateroristiki napad na Ameriku, 11. septembra, krivnju su prebacili na Arape imuslimane.

  Samo se intuitivnim znanjem(Firasa) moe doi do potvrde da mi sada ivimo udoba iskuenja, zvanoFitan, u posljednjem