jemaah nazir kementerian pendidikan sulit sulit jemaah nazir dan jaminan kualiti, kpm...

Download Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan SULIT SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM BimbingankepadagurudanAKP

Post on 01-Sep-2019

42 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia

 • SULIT

  SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM

  APA YANG KITA ADA?

  i

  PdPc Pemimpin

  Organisas

  KurikulumKokurikulum

  HEM

 • SULIT

  SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM

  Bimbingan kepada guru dan AKP Bimbingan kepada barisan pemiminan SLT dan MLT

  PGB SEBAGAI PEMBIMBING

  PGB SEBAGAI PENDORONG

  • SKPMg2 • Punca kuasa SPI, SPP,AP, AK,PKPA

  PGB SEBAGAI PENERAJU

  • Hala tuju sekolah yang terancang • Rancangan Pemajuan Sekolah • Pemantauan Pengoperasian Sekolah • Aktiviti Instruksional dalam PdPc • Instruksional Dalam Pencerapan PdPc. • Instruksional dalam Pemantauan PdP • Menangani masalah pengoperasian

  sekolah

  Instrumen • Dorong warga sekolah menjadi Suri

  Teladan • Galak warga sekolahmemberi input 

  pemajuan sekolah • Gerak warga sekolah laksana

  tanggungjawab

  Perincian fungsi PGB dalam aspek KEPEMIMPINAN

 • SULIT

  SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM

  Pemimpin berimpak tinggi bagi memajukan sekolah1 Kepimpinan Instruksional yang berkesan menjamin persekitaran pembelajaran holistik2

  Pengurusan program pendidikan bersepadu dan cemerlang, kualiti sekolah gemilang3

  Pemantauan yang efektif pendorong operasi berkualiti4

  Budaya kerja berkualiti tunggak keberhasilan optimum5

  Pembangunan aktiviti kokurikulum yang menyeluruh6

  Pembangunan sahsiah menjamin kemenjadian murid holistik7

  PdP berasaskan PAK21 yang berkesan menjamin kemenjadian murid holistik8

  8 MESEJ STRATEGIK

 • SULIT

  SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM

  Pengetua berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong yang berkesan bagi memastikan kualiti sekolah yang tinggi dan cemerlang.

  Maksud Mesej

  Cadangan

  • BPSH/IAB • JPN/PPD • SIP+

  Situasi Sekolah

  1. Pasukan kerja yang mantap dalam kalangan pengurusan tertinggi belum diwujudkan.

  2. Peranan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong belum tuntas.

  3. Peranan sebagai pemimpin instruksional belum dihayati sepenuhnya.

  4. Pemantauan operasi sekolah tidak sistematik dan efektif.

  5. Pemimpin pertengahan dan pihak pemegang taruh tidak diupayakan.• Memantapkan kualiti kepemimpinan

  khususnya dalam aspek;  Penetapan hala tuju  Pembinaan pasukan kerja  Penghayatan kepimpinan instruksional  Memantapkan mekanisme

  pemantauan  Mengupayakan kumpulan pemimpin

  pertengahan dan pemegang taruh.

  Tindakan

  Pemimpin berimpak tinggi dapat memajukan sekolah.1

 • SULIT

  SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM

  Kepimpinan Instruksional yang berkesan menjamin persekitaran pembelajaran positif dan kemenjadian murid yang holistik.

  KI yang efektif dapat memastikan persekitaran dan operasi pembelajaran yang kondusif dan menyeluruh diwujudkan.

  Maksud Mesej KI belum menyeluruh khususnya

  dalam aspek pemantapan kandungan kurikulum dan penyeliaan prestasi murid

  Situasi Sekolah

  • Memantapkan penguasaan pemimpin semua peringkat tentang KI.

  • Berfokus dan relevan dengan isu semasa.

  Cadangan

  • JPN/PPD/SIP+/SISC+ • Pengetua/PK/GKMP/KP

  Tindakan

  2

 • SULIT

  SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM

  MM • Pengurusan setiap bidang secara terpisah dan tidak berfokus.

  • Kekuatan sumber manusia dan komuniti tidak diurus dengan cekap bagi mengurus program pendidikan dengan cemerlang.

  • Pengurusan maklumat tidak cekap

  • Dokumentasi tidak ditegaskan menyebabkan kerja tidak sistematik

  Program pendidikan yang diurus dengan cekap dan sistematik dapat mengoptimumkan semua sumber yang ada bagi meningkatkan kualiti pembelajaran murid.

  • Urus bidang Kurikulum, Kokurikulum dan HEM secara bersepadu.

  • Memperkasa CPD dan PLC

  • Laksanakan pengurusan berasaskan data dan membuat penandaarasan (benchmarking)

  • Buy‐in komuniti untuk menyokong sekolah.

  • JPN/PPD/SIP+

  • Pengetua/PK/GKMP/KP/Penyelaras Unit

  Pengurusan program pendidikan bersepadu dan  cemerlang, kualiti sekolah gemilang.

  Maksud mesej

  Situasi sekolah

  TindakanCadangan

  3

 • SULIT

  SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM

  Pemantauan yang efektif menjamin operasi program pendidikan berkualiti

  Pemantauan yang  sistematik membolehkan penambahbaikan berterusan berlaku.

  Maksud Mesej

  Pemantauan tidak sistematik dan berfokus. Mekanisme yang  digunakan tidak bersesuaian.

  • Memantapkan kemahiran melaksanakan pemantauan yang sistematik dan penggunaan mekanisme yang sesuai.

  • Laksanakan penilaian program dan penambahbaikan berterusan

  • PPD/SIP+/SISC+ • Pengetua/GPK/GKMP/KP/KU

  Tindakan

  Cadangan

  Situasi Sekolah

  4

 • SULIT

  SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM

  Budaya kerja berkualiti menjadi tunggak keberhasilan kerja yang optimum

  MAKSUD MESEJ Komitmen tinggi, proaktif, ada prosedur dan sasaran kerja serta semangat kerjasama.

  CADANGAN • Mantapkan LDP fokus

  kepada budaya kerja berkualiti

  • Agihan tugas mengikut merit  professional

  TINDAKAN • JPN/PPD/SIP+/SISC+ • Pengetua/GPK/GKMP/KP/KU

  SITUASI SEKOLAH • Melaksanakan kerja rutin dan

  tidak fokus kepada isu. • Budaya tunggu arahan dan

  tiada ‘sense of urgency’. • Prosedur kerja tidak jelas/tidak

  dipatuhi. • KPI tidak spesifik/berfokus • Berlaku konflik bidang tugas

  antara guru baharu dengan guru lama.

  • Comfort zone. 

  5

 • SULIT

  SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM

  Pembangunan sahsiah menjamin kemenjadian murid holistik

  MAKSUD MESEJ

  CADANGAN

  SITUASI SEKOLAH

  TINDAKAN

  2

  34

  1

  6

 • SULIT

  SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM

  Pembangunan aktiviti kokurikulum yang menyeluruh menyokong pembelajaran murid

  MAKSUD  MESEJ

  SITUASI  SEKOLAH

  TINDAKAN

  CADANGAN

  mmm

  bbbb…

  • Dddd….

  • Ggg….

  7

 • SULIT

  SULIT JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, KPM

  Guru berperanan sebagai pemudahcara berasaskan PAK21 untuk merealisasikan;  FPK  Sasaran Mikro dalam ‘Melangkah

  Ke Hadapan’

  MAKSUD MESEJ

  CADANGAN

  • BPHS/IPG • JPN/PPD/SIP+/SISC+ • Pengetua/GPK/GKMP/KP

  SITUASI SEKOLAH

  • Guru tidak berperanan sebagai pemudahcara dengan berkesan selaras Std.4 SKPMg2, khususnya dalam aspek pembimbing dan pendorong.

  • PdP berpusatkan guru dan berorientasikan peperiksaan.

  • Perancangan PdP guru tidak merujuk dokumen kurikulum terkini.

  • Pedagogi PAK21 tidak diaplikasi. • PBD tidak dilaksanakan dengan berkesan. • Murid masih menjadi pembelajar pasif.

  TINDAKAN • Memantapkan amalan PAK21 dalam

  kalangan guru. • Memperkasa PLC/Panitia Mata 

  Pelajaran. • Pencerapan berterusan menggunakan

  Standard 4 SKPMg2.

  PdP Berkesan, Perkembangan Potensi Diri Murid Seimbang dan Holistik8

 • Sekian TERIMA KASIH