jedanaesta ku†a

Download Jedanaesta ku‡a

Post on 03-Jul-2015

793 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Jedanaesta kua Tradicionalno poznata kao "kua Dobre sree", 11. kua upravlja prijateljstvima, podrkom, dobrotvorima i svima onima koji nam direktno ili indirektno pomau. Ovo je kua dobre sudbine, pozitivne nade, poverenja, pohvala, udobnosti, ciljeva i ambicija. U modernoj astrologiji vlada irim drutvenim krugovima i poznanicima, veim ambicijama, politikim idealima i onima koji dele naa uverenja. Njena postavka oznaava prave i/ili lane prijatelje, a takoe upravlja i naim usponom preko preporuke drugih. Istorijski je povezana sa kraljevim (ili vladarevim) miljenicima, odbornicima, savetnicima, slubenicima ili njihovim saradnicima i saveznicima. Predstavlja skuptinu i savete generalno, kao i podrku vladi i vladaru. Ovo je kua ambicija, slobode, optimizma i poverenja, koja oznaava linu snagu, motivaciju i napredak. Dobra 11. kuca u bilo kojoj karti je veoma pozitivan upliv. U horarnoj: prijatilji pitaa. Pastorci, kada ih ne smatramo svojom decom (peta od 7). Prihod od profesije (druga od 10), majin novac (druga od 10), nade, elje i line aspiracije. Lili zapaa da ako pita ima tajnu koju ne eli da otkrije, stanje ove kue e pokazati da li e dobiti to sto eli. Takoe se naziva kuom udobnosti i pomoi i pokazuje mesta gde se oseamo sigurno - neto kao sigurna luka u pomorskim kartama. U mundanoj: Parlament, posebno Donji dom, gradski i dravni saveti i slina tela. Prijatelji i saveznici naroda. U kartama izbora 11. kua e pokazati adute stranke na vlasti. U graanskom ratu sutinu i snage vladajue klase. Nade nacije. Voters kae:"Kada je aflikovana, pokazuje razoarane ljude". Dugorone nacionalne planove i programe za napredak. Kempion, Begent i Harvi kazu: "takoe se odnosi na dugorone nade, ambicije, elje i ideale drutva". Mesta i institucije gde se nude olakanja i sklonita (bolnice, azili i ostale institucije gde nam je sloboda ograniena tradicionalno su prikazani 12. kuom, ali u sluaju kada bolnicu posmatramo kao mesto koja e nam olakati bol i nelagodnost ona je prikazana 11. kuom). U pravnim pitanjima: kada posmatramo suenja, ova kua moe biti vana kada razmatramo odbranu - pored toga to daje opte smernice o tome koliko e odbrana biti uverljiva, kao kua slobode i oslobaanja, srena i naglaena 11. kua protivi se zatvoru i ukazuje na oslobaanje zatvorenika putem albe. Dogaaji: kao to je navedeno, ukazuje na akciju. Kada je kua istaknuta i neaflikovana u karti dogaaja, imamo razloga da se nadamo pozitivnom ishodu i dobrim posledicama dogaaja. Medicinska pitanja: noge do lanaka. Pozitivan duh predstavljen 11. kuom pokazuje dobar mentalni stav i opti otpor loim faktorima bolesti. Poslovno: agenti ili posrednici koji deluju u ime prodavca ili osobe sa kojom trgujete. Boja: uta. Kvalitet: sukcedentna, muka, dnevna. Ptolomej istie 11. kuu kao vaan uticaj, jer izlazi nakon MC-a. On joj daje vladarstvo nad decom, uticaj koji je takoe predloen u nekim kasnijim radovima, na primer gde Simonid pie da Mars u 11. daje "zlu decu". Lili primeuje

da ima podjednak uticaj kao i 4. i 7. kua. Pravac: jug-jugoistok Srodne planete: Jupiter uziva u ovoj kuci i mnoga srodna znacenja pripisuju se ovoj kuci. Kosignifikatori su Sunce i Vodolija. Imena: dobra sreca. Kuca prijatelja Dvanaesta kua 12. kua predstavlja stvari koje su skrivene, uzdrane, tajne, neposobne za akciju ili teko razumljive. Ono ponekad daje stanja koja su u ranoj fazi razvoja i jo uvek nisu prepoznata od strane svesnog (kao navedeno horarno pitanje "Da li u zatrudneti?" pokazuje da je osoba koja pita ve trudna, ali ne zna to zbog separatnog trigona Meseca i Venere, vladara V kue, koji se nalazi u 12.) Tradicionalno, to je potpuno malefina kua, povezana sa loim dogaajima, tugom, anksioznou, nevoljama, ropstvom, zatvorom, progonom, tekim radom, svakim vidom nevolje i samounitenjem. Predstavlja mesta gde javnost nema pristup, posebno onim koja se odnose na izolaciju, ili tamo gde je ogranien bezbrian ivot - na primer bolnice ili zatvori. Mnogi izvori povezuju 12. kuu sa manastirima kao mestima izolacije, ali monasi i mohahinje spadaju u 9. kuu. Vlada i skandalima uopte, linim strahovima i "prljavim veom" porodice. Primetio sam da tranzit Urana kroz ovu kuu donosi otkrivanje tajni i skrivenih poroka. Tada morate poraditi na svom stidu i strahu od buduih posledica. Barbara Voters primeuje: "izrazito loa povezanost izmedju 8, 12 i 1. kuce moe znaiti da natus razmilja o samoubistvu", dok Lili zapaa: "signifikator u 12. kui moe pokazati oajnog oveka". Njegovi opisi ukljucuju tajne, nepoznate neprijatelje, recimo ljude koji namerno podrivaju svoje susede ili ih tajno prijavljuju, izdajnici, pijuni, vraare, loe misli kojih se ne moe osloboditi, slabosti, bolesti, ropstvo. Takoe vlada velikim ivotinjama kao to su konji, volovi, slonovi, ili kao to Ezra kae "Oni koji slue da nose mukarce". Kroz nju vidimo majine roake (trea od 10), finansije prijatelja (druga od 11), bolest suprunika (esta od 7), smrt dece (osma od 5). U horarnoj: kao to je gore navedeno U mundanoj : zatvorski sistem, reformatori. Kriminalci, pijuni, tajni neprijatelji nacije (domai ili strani). Nelegalni pokreti, tajna drutva i okultne (i skrivene) grupe. Manastiri ili mesta izolacije. Prognana ili zatvorena lica. Bolnice, azili, ustanove za slabe, nemone i one kojima je potrebna pomo i nega, i u zemljama gde su takve stvari zastupljene, koncentracioni logori i oni koji su u zarobljenitvu ili ropstvu. Beskunici, ranjenici i nemoni. U sudskim pitanjima, sporovima i dogadjajima: ovo je kua zatvora i stoga kada je istaknuta u karti moe da ukae na zatvorsku kaznu za optuenog. Nevezano za krivina pitanja, moe pokazati da je poinilac zloina nepoznat ili se skriva. U konfliktima ili nesrenim dogaajima pokazuje rad sabotera, nesrene sudbinske dogaaje ili nepoznate faktore razaranja. Sunce u 12. kui u karti nekog nesrenog dogaaja pokazuje da e osnovni uzrok ostati nepoznat U medicinskim pitanjima: konkretno stopala, ali je opti pokazatelj bolesti i loeg zdravlja

U poslovnim pitanjima: posebnu panju obratiti ako je 12. kuca istaknuta u kartama vezanim za biznis. Moe biti nepoznatih faktora u radu, relevantni detalji mogu biti "isputeni" i generalna reputacija firme loa. Istaknutost ove kue ne obeava dobar ishod poslovnih aktivnosti. Boja: zelena Kvalitet: kadentna, enska, nona. Mrana kua, vai za najmalefiniju u karti Pravac: istok-jugoistog Srodne planete: Saturn uiva u ovoj kui. Lili zapaa "prirodno, Saturn je gospodar pakosti i tete". Kosignifikatori su Ribe i Venera. Imena: Loa srea. Kua neprijatelja. Lili kae: "prosto reeno - vue na dno, kao to to rade i sve ostale kadentne kue". PRVO POLJE KLJUNA RE identitet (telo) POLJE ivota ugaono kardinalno lino PRIRODNO ovan Ar PREDSTAVLJA samu linost, fiziko telo, pojava, izgled, karakter, temperament, prirodne sklonosti, zdravlje, individualnost, nain izraavanja, kako osobu drugi vide, nain na koji eli da ga drugi vide, kako pristupa ivotu, godine ranog detinjstva, pogled na svet, poetak svih poduhvata, vrline, mane, uspeh i neuspeh, sposobnost, nain delovanja, osnova ivota, neke nasledne tendencije sudbine, ivotna energija, duevne dispozicije, latentne mogunosti, inicijativa, aktivnost, borba za egzistenciju, dinamika, tendencije. DRUGO POLJE KLJUNA RE vrednosti POLJE vrednosti (sutine) koje sledi fiksno poseda (materijalnih dobara) PRIRODNO bik Ta PREDSTAVLJA svaki dobitak ili gubitak naim delovanjem, imovina bez nekretnina, finansijsko poslovanje, investicije i mogunost zarade, dobit od rada, finansijske mogunosti, veze, bogatstvo, unutranji talenti i resursi, oseanje sopstvene vrednosti, potreba za ispunjenjem linih emocija i vrednosti uopte, materijalni dug, lina sloboda, tekua imovina, dnevne potrebe, hrana, vlasnitvo, korienje okoline, uivanje, promenljiva imovina, obrtna sredtsva, sloboda, srea nesrea u materijalnom smislu, odnos sa posrednicima, kraj koji sami uzrokujemo. TREE POLJE KLJUNA RE svest POLJE odnosa padajue promenljivo relacija (komunikacija)

PRIRODNO blizanci Ge PREDSTAVLJA svi oblici komunikacije, praktian intelekt, inteligencija, svesni ili objektivni um, nain miljenja, blia okolina, sestre i braa, roaci, komije, veoma bliski prijatelji, saobraaj i saobraajna sredstva, kratka putovanja, pisanje, govorpisma, dokumenta, jezik, izleti, ogranieni horizont, line vetine koje uzima zdravo za gotovo, nove ideje koje moe prihvatiti, sposobnost uklapanja u okruenje, potreba stvaranja. ETVRTO POLJE KLJUNA RE bezbednost POLJE zavretka ugaono kardinalno zatvoreno PRIRODNO rak Ca PREDSTAVLJA poetak i kraj ivota (zavrne godine ivota), majka u mu. otac u en. dom, roditelj koji je vie uticao, porodica, privatni ivot, sve to je privatno, privatnost, koreni, dom koji e stvoriti, naslee, imovina u nekretninama, zavretak svih stvari, posmrtna slava, mesto sahrane, subjektivno JA, temelj na kojem gradimo svoj karakter. Rasa, domovina, zaviaj, nekretnine, tajni trezor, ognjite, karakter, naslee oca, pretci, naslee predaka, embrio i grob, kolevka, atavizmi, elja sigurnosti, nasledni talenat, sudbinsko polje, psiholoki koreni. PETO POLJE KLJUNA RE kreativnost POLJE ivota koje sledi fiksno lino PRIRODNO lav Le PREDSTAVLJA deca, ljubav, ljubav koju prua, emotivni stav, eros (seks), zadovoljstva, sport, zabava, mesta zabave, laka zarada, pekulacije, oblast u kojoj je kreativan i originalan, dramska knjievna i uopte umetniku sposobnost, mladost, kola, lutrija, igre na sreu, igre, hobi, razbibriga, veselje, veze mladosti, ispunjene elje, darovi, talenat za javne nastupe, praznici, godinji odmori, izdavatvo, politika, drutvena pitanja, obrazovanje dece, klubovi i udruenja kojima pripada, vebe, odgoj, ukras, rasno poreklo, otkria, odela, preduzea, trudnoa. ESTO POLJE KLJUNA RE dunost POLJE vrednosti (sutine) padajue promenljivo poseda PRIRODNO devica Vi PREDSTAVLJA svakodnevnica, lini rad, navike, posao, zanimanje, kolege, okruenje na radnom mestu, sve okolnosti koje utiu na zdravlje (ne bolest, eventualno profesionalna bol