javascript zadaci

Download Javascript Zadaci

Post on 28-Jan-2016

106 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Riješeni zadaci iz JavaScripta

TRANSCRIPT

J A V A S C R I P T Z A D A C I (http://www.w3resource.com/javascript-exercises/javascript-basic-exercises.php)1. Napiite JavaScript program koji prikazuje trenutni dan i vrijeme.Rjeenje:

var dayInWeek = new Date(); var weekday = new Array(7); weekday[0] = "Nedjelja"; weekday[1] = "Ponedjeljak"; weekday[2] = "Utorak"; weekday[3] = "Srijeda"; weekday[4] = "etvrtak"; weekday[5] = "Petak"; weekday[6] = "Subota"; document.getElementById("danTjedna").innerHTML = "Danas je: " + weekday[dayInWeek.getDay()];

var varTime = setInterval(myTimer, 1000);

function myTimer() { var d = new Date(); document.getElementById("demo").innerHTML = "Trenutno vrijeme je: " + d.toLocaleTimeString(); }

2. Napiite JavaScript program koji prikazuje trenutni dan i vrijeme u zadanom formatu.Primjer: Danas je: PetakTrenutno vrijeme je: 4 PM : 50 : 22Rjeenje:

var today = new Date(); var day = today.getDay(); //vraa dan u tjednu kao broj: 0 - nedjelja, 1 - ponedjeljak, 2 - utorak, itd.... var daylist = ["Nedjelja", "Ponedjeljak", "Utorak", "Srijeda", "etvrtak", "Petak", "Subota"]; console.log("Danas je: " + daylist[day] + "."); var hour = today.getHours(); var minutes = today.getMinutes(); var seconds = today.getSeconds(); var prepand = (hour >= 12) ? "PM" : "AM"; hour = (hour >= 12) ? hour - 12 : hour; if (hour === 0 && prepand === 'PM') { if (minutes === 0 && seconds === 0) { hour = 12; prepand = 'Noon'; } else { hour = 12; prepand = 'Noon'; } } if (hour === 0 && prepand === 'AM') { if (minutes === 0 && seconds === 0) { hour = 12; prepand = 'Midnight'; } else { hour = 12; prepand = 'AM'; } } console.log("Trenutno vrijeme je: " + hour + prepand + ":" + minutes + ":" + seconds);

3. Napiite program koji ispisuje vrijednost upisanu u TextBox kao sadraj html oznake.Rjeenje:

Vjeba javascript

Unesi svoje ime ovdje:
function displayName() { document.getElementById("demo").innerHTML = document.getElementById("namehere").value; }

4. Napiite program koji ispisuje sluajan broj izmeu 1 i 100.Rjeenje: Ver.1

Slucajan Broj

var x = Math.floor(Math.random(x) * 100 + 1); document.getElementById("slucajanBroj").innerHTML = x; Rjeenje: Ver.2

Slucajan Broj


function fjaSlucajanBroj(){ var x = Math.floor(Math.random(x) * 100 + 1); document.getElementById("slucajanBroj").innerHTML = x;}

5. Napiite JavaScript program koji printa sadraj trenutnog prozora. Rjeenje:

Printanje web stranica

Kliknite na gumb kako bi printali trenutnu stranicu Print function print_current_page() { window.print(); }

6. Napiite Javascript program koji ispisuje Hello World!Rjeenje:

Hello World!

function alertFunkcija(textToAlert) { alert(textToAlert); } alertFunkcija("Hello World!") 7. Napiite Javascript program koji ispisuje trenutno vrijeme u formatima:mm-dd-yyyy, mm/dd/yyyydd-mm-yyyydd/mm/yyyy Rjeenje:

JavaScript program koji vraa trenutno vrijeme

var today = new Date(); var dd = today.getDate(); //Vrijednost koju vraa getMonth je izmeu 0 i 11, gdje se 0 odnosi na Sijeanj, 1 na Veljau itd... var mm = today.getMonth() + 1; var yyyy = today.getFullYear(); if (dd < 10) { dd = '0' + dd; } if (mm < 10) { mm = '0' + mm; } today = mm + '-' + dd + '-' + yyyy; alert(today); today = mm + '/' + dd + '/' + yyyy; alert(today); today = dd + '-' + mm + '-' + yyyy; alert(today); today = dd + '/' + mm + '/' + yyyy; alert(today);

8. Napiite Javascript program koji ispisuje povrinu trokuta kojem su stranice duine 5, 6, 7.Rjeenje:

Povrina trokuta

Stranica a = 5
Stranica b = 6
Stranica c = 7

Povrina trokuta je: var a = 5; var b = 6; var c = 7; var perimetar = (a + b + c) / 2; var area = Math.sqrt(perimetar * (perimetar - a) * (perimetar - b) * (perimetar - c)); document.getElementById("demo").innerHTML = area;

9. Napiite Javascript program koji sadri HTML obrazac s jednim gumbom naziva Poruka. Klikom na gumb otvara se prozor sa natpisom Osnove JavaScripta.Rjeenje:

Primjer HTML obrasca sa gumbom "Poruke" function prva() { window.alert('Osnove JavaScripta'); }

10. Napiite JavaScript program koji rotira string w3resource u desno uklanjajui periodino po jedno slovo sa kraja stringa i stavljajui ga na poetak stringa.Rjeenje:

JavaScript osnovna animacija function animate_string(id) { var element = document.getElementById(id); var textNode = element.childNodes[0]; //pretpostavlja da nema druge djece var text = textNode.data;

setInterval(function () { text = text[text.length - 1] + text.substring(0, text.length - 1); textNode.data = text; }, 100); }

w3resource

11. Napiite JavaScrit kod koji utvruje je li uneena godina prijestupna ili ne?Rjeenje:

Prijestupna godina

//Prijestupne godine su sve djeljive s 4, ako nisu djeljive sa 100, kojima se dodaju one koju su djeljive sa 400 year = window.prompt("Unesi godinu: "); x = (year % 100 === 0) ? (year % 400 === 0) : (year % 4 === 0); alert(x);

11. Napiite JavaScript kod koji odreuje koji je 1. sijeanj od 2014. - 2050. nedjelja.Rjeenje:

Program koji prinalazi je li 1. sijeanj od 2014 - 2050 nedjelja

console.log('--------------------------'); for (var year = 2014; year 25) { cmas.setFullYear(cmas.getFullYear() + 1);

} var one_day = 60 * 60 * 24 * 1000;

alert(Math.ceil((cmas.getTime() - today.getTime()) / (one_day)) + " ostalo je dana do Boia!");

14. Napiite JavaScript program koji dijeli ili mnoi dva broja koja je unio korisnik.Rjeenje:

Dijeljenji i mnoenje brojeva body {margin: 30px;} function mnozi() { var br1 = document.getElementById("prviBroj").value; var br2 = document.getElementById("drugiBroj").value; document.getElementById("rezultat").innerHTML = br1 * br2; }

function dijeli() { var br1 = document.getElementById("prviBroj").value; var br2 = document.getElementById("drugiBroj").value; document.getElementById("rezultat").innerHTML = br1 / br2; }

Prvi broj :
Drugi broj:

Rezultat je:

15. Napiite JavaScript program koji prikazuje URL trenutne stranice.Rjeenje:

JavaScript prikaz URL stranice alert(document.URL);

16. Napiite JavaScript program koji e biti u zasebnoj datoteci i koji e na klik gumba prikazivati poruku: Osnove Javascripta.Rjeenje:

JavaScript u zasebnom file-u

//obrasac.jsfunction prva() { window.alert('Osnove JavaScripta');}

17. Napiite JavaScript program koji pretvara temperaturu iz celsiusa u fahrenheit-e i obrnuto.Rjeenje:

Celsiusu u Fahrenheit - Fahrenheit u Celsiuse

function cToF(celsius) { var cTemp = celsius; var cToFahr = cTemp * 9 / 5 + 32; var message = cTemp + '\xB0C je ' + cToFahr + '\xB0F.'; console.log(message); }

function fToC(fahrenheit) { var fTemp = fahrenheit; var fToCel = (fTemp - 32) * 5 / 9; var message = fTemp + '\xB0F je ' + fToCel + '\xB0C.'; console.log(message); } cToF(60); fToC(45);

18. Napiite JavaScript program koji sadri jedno tekstno polje i jedan gumb. U tekstno polje se unosi ime korisnika, a pritiskom na gumb Provjeri ispisuje se u novom prozoru uneseno ime. ProvjeriUnesite ime:

Rjeenje:

Unesi ime function provjeri() { var sIme = ''; sIme = document.forms[0].ime.value; window.alert('Ime je: ' + sIme); }

Unesi ime:

19. Napiite JavaScript funkciju koja okrene broj. Primjer: x = 32243; Izlaz: 34223Rjeenje: Ver. 1

Okreni string function okreni(s) { var o = ''; s = s.toString(); for (var i = s.length - 1; i >= 0; i--) { o += s[i]; } return o; } alert(okreni(32243));

20. Napiite JavaScript kod koji se sastoji od tekstnog polja, labele i gumba. Labela ima natpis Unesi ime te korisnik mora unijeti ime u tekstno polje te klikom na gumb na kojem pie Provjeri, provjerava vrijednost unesenog teksta. Ako je tekstualno polje prazno klikom na gumb treba iskoiti prozor sa natpisom Ime je prazno!, a ako je ime uneseno, klikom na gumb pojavljuje se prozor u kojem pie Ime je: Ime.

Rjeenje:

function provjeri() { var sIme = '';

sIme = document.getElementById('ime').value