javascript - receptury

Click here to load reader

Post on 25-Nov-2015

19 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SPIS TRECIOD REDAKCJI..................................................................................................................................9

  WSTP..............................................................................................................................................10CO POWINIENE WIEDZIE ..............................................................................................................10UYCIE CZCIONEK...........................................................................................................................10UKAD KSIKI ..............................................................................................................................11

  Wymagania programu ...............................................................................................................11Struktura programu ...................................................................................................................11Techniki jzyka JavaScript.........................................................................................................11Kierunki rozwoju........................................................................................................................11

  O KODZIE ........................................................................................................................................11PROGRAMOWANIE I TESTOWANIE ...................................................................................................11PODZIKOWANIA ............................................................................................................................12

  WPROWADZENIE.........................................................................................................................13ZALETY JZYKA JAVASCRIPT..........................................................................................................13

  Prostota, szybko i efektywno ...............................................................................................13Wszechobecno.........................................................................................................................13Redukcja obcienia serwera ....................................................................................................14JavaScript rozwija si ................................................................................................................14By moe nie ma wyboru............................................................................................................14I wiele innych zalet.....................................................................................................................14

  PODSTAWOWA STRATEGIA PROGRAMOWANIA W JAVASCRIPT........................................................14Co moe aplikacja?....................................................................................................................15Kim s nasi odbiorcy .................................................................................................................15Jak radzi sobie z przeszkodami? ..............................................................................................16

  Uwzgldniaj wszelkie uywane przegldarki ........................................................................16Dyskretnie obniaj jako ......................................................................................................16Mierz nisko ............................................................................................................................16Mierz wysoko.........................................................................................................................16Udostpniaj wiele wersji jednej aplikacji ..............................................................................16

  UYCIE JZYKA JAVASCRIPT W PREZENTOWANYCH APLIKACJACH................................................16Wielokrotne uycie kodu przyszoci narodu ...........................................................................17Wydzielanie JavaScriptu ............................................................................................................17Deklarowanie zmiennych globalnych i tablic na pocztku........................................................17Deklarowanie konstruktorw po zmiennych globalnych ...........................................................17Definiowanie funkcji zgodnie z porzdkiem chronologicznym..............................................17

 • 2Kada funkcja realizuje jedno zadanie ......................................................................................17W miar moliwoci uywaj zmiennych lokalnych.....................................................................17

  NASTPNY KROK.............................................................................................................................18

  1..................................................................................................................................................19WYSZUKIWANIE DANYCH PO STRONIE KLIENTA..........................................................19

  WYMAGANIA PROGRAMU................................................................................................................21STRUKTURA PROGRAMU .................................................................................................................22

  Plik nav.html ..............................................................................................................................22Plik records.js ............................................................................................................................25Zmienne globalne.......................................................................................................................25Funkcje.......................................................................................................................................26

  validate() ................................................................................................................................27convertString() .......................................................................................................................27allowAny() .............................................................................................................................28requireAll() ............................................................................................................................29verifyManage() ......................................................................................................................31noMatch()...............................................................................................................................31formatResults() ......................................................................................................................32Nagwek i tytu dokumentu HTML .....................................................................................32Wywietlanie tytuw, opisw i adresw URL dokumentw................................................33Dodanie przyciskw Poprzedni i Nastpny ....................................................................34prevNextResults() ..................................................................................................................34Tylko przycisk Nastpne ....................................................................................................34Przyciski Nastpne i Poprzednie.....................................................................................35Tylko przycisk Poprzednie .................................................................................................35

  Kod HTML .................................................................................................................................38TWORZENIE BAZY DANYCH W JZYKU JAVASCRIPT ........................................................................38KIERUNKI ROZWOJU........................................................................................................................39

  Zgodno z jzykiem JavaScript 1.0...........................................................................................39NICTJDO ...................................................................................................................................39Odporno na bdy ...................................................................................................................40Wywietlanie reklam ..................................................................................................................40Rozszerzenie moliwoci wyszukiwania .....................................................................................40Zapytania predefiniowane .........................................................................................................41

  2..................................................................................................................................................42TEST SPRAWDZANY NA BIECO.........................................................................................42

  WYMAGANIA PROGRAMU................................................................................................................45STRUKTURA PROGRAMU .................................................................................................................45

  index.html ramki .....................................................................................................................46

 • Spis treci3

  question.js plik rdowy JavaScript.......................................................................................47administer.html ..............................................