java. receptury

Click here to load reader

Post on 21-Aug-2015

1.359 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Java. RecepturyKATALOG KSIEK Autor: Ian F. DarwinTumaczenie: Piotr RajcaISBN: 83-7197-902-9 KATALOG ONLINETytu oryginau: Java CookbookFormat: B5, stron: 886ZAMW DRUKOWANY KATALOG Przykady na ftp: 1157 kB TWJ KOSZYKKsika Java. Receptury zawiera kolekcj rozwiza setek problemw, z ktrymi DODAJ DO KOSZYKA programi ci uywajcy jzyka Java spotykaj si bardzo czsto. Receptury znajdujzastosowanie w szerokim spektrum zagadnie: od cakiem prostych, takich jakokre lanie zmiennej rodowiskowej CLASSPATH, a do cakiem zoonych programwCENNIK I INFORMACJE pokazujcych jak obsugiwa dokumenty XML lub wzbogaci sw aplikacjo mechanizmy obsugi poczty elektronicznej.ZAMW INFORMACJENiezalenie od tego, jak planujesz wykorzysta t ksik czy jako rdo pomyswO NOWO CIACHi inspiracji, czy te jako sposb poszerzenia swej wiedzy o jzyku Java zawsze bdzieona stanowi wan cz Twojej biblioteki. Mao ktra ksika prezentuje tak wieleZAMW CENNIKmoliwo ci Javy oraz nauczy Ci praktycznego wykorzystania omawianych zagadnie.W ksice zostay omwione nastpujce zagadnienia: CZYTELNIA Kompilacja, uruchamianie oraz testowanie programw napisanych w Javie Interakcja ze rodowiskiem FRAGMENTY KSIEK ONLINE acuchy znakw oraz dopasowywanie wzorcw Tablice oraz inne kolekcje danych Programowa obsuga portw szeregowych i rwnolegych Pliki, katalogi i system plikw Tworzenie programw sieciowych penicych funkcje klientw oraz serwerw Aplikacje internetowe, w tym take aplety Serwlety oraz dokumenty JSP Poczta elektroniczna Obsuga baz danych Wykorzystanie XML Programowanie rozproszone Introspekcja Wydawnictwo Helion Tworzenie programw wielojzycznych ul. Chopina 6 Wykorzystanie grafiki oraz d wiku 44-100 Gliwice Tworzenie graficznego interfejsu uytkownika tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected]
  2. 2. Spis treciWstp................................................................................................................................ 15Rozdzia 1. Rozpoczynanie pracy: kompilacja, uruchamianie i testowanie ... 311.0. Wprowadzenie................................................................................................................... 311.1. Kompilacja i uruchamianie programw napisanych w Javie JDK ................................ 321.2. Edycja i kompilacja programw przy uyciu edytorw wyposaonych w kolorowanie syntaktyczne............................................................................................. 371.3. Kompilacja, uruchamianie i testowanie programw przy uyciu IDE ............................. 391.4. Wykorzystanie klas przedstawionych w niniejszej ksice............................................... 441.5. Automatyzacja kompilacji przy wykorzystaniu skryptu jr ............................................... 451.6. Automatyzacja procesu kompilacji przy uyciu programu make..................................... 461.7. Automatyzacja kompilacji przy uyciu programu Ant ..................................................... 481.8. Uruchamianie apletw ...................................................................................................... 511.9. Komunikaty o odrzuconych metodach ............................................................................. 531.10. Testowanie warunkowe bez uycia dyrektywy #ifdef .................................................... 551.11. Komunikaty testowe........................................................................................................ 571.12. Wykorzystanie programu uruchomieniowego................................................................ 581.13. Testowanie jednostkowe jak unikn koniecznoci stosowaniaprogramw uruchomieniowych?..................................................................................... 601.14. Dekompilacja plikw klasowych Javy ............................................................................. 631.15. Zapobieganie moliwoci dekompilacji plikw klasowych Javy..................................... 651.16. Uzyskiwanie czytelnych komunikatw o wyjtkach....................................................... 661.17. Poszukiwanie przykadowych kodw rdowych......................................................... 681.18. Program Debug................................................................................................................ 70Rozdzia 2. Interakcja ze rodowiskiem............................................................ 712.0. Wprowadzenie................................................................................................................... 712.1. Pobieranie wartoci zmiennych rodowiskowych............................................................. 71
  3. 3. 4Spis treci 2.2. Waciwoci systemowe .................................................................................................... 73 2.3. Tworzenie kodu zalenego od uywanej wersji JDK ........................................................ 75 2.4. Tworzenie kodu zalenego od uywanego systemu operacyjnego .................................. 77 2.5. Efektywne wykorzystanie zmiennej CLASSPATH ........................................................... 79 2.6. Stosowanie rozszerzajcych interfejsw programistycznych lub APIzapisanych w plikach JAR................................................................................................. 82 2.7. Analiza argumentw podanych w wierszu wywoania programu................................... 83Rozdzia 3. acuchy znakw i przetwarzanie tekstw.................................. 89 3.0. Wprowadzenie................................................................................................................... 89 3.1. Odczytywanie fragmentw acucha ................................................................................ 92 3.2. Dzielenie acuchw znakw za pomoc obiektu klasy StringTokenizer......................... 93 3.3. czenie acuchw znakw przy uyciu operatora + i klasy StringBuffer ..................... 96 3.4. Przetwarzanie acucha znakw po jednej literze............................................................. 97 3.5. Wyrwnywanie acuchw znakw.................................................................................. 98 3.6. Konwersja pomidzy znakami Unicode a acuchami znakw ...................................... 101 3.7. Odwracanie kolejnoci sw lub znakw w acuchu..................................................... 102 3.8. Rozwijanie i kompresja znakw tabulacji........................................................................ 104 3.9. Kontrola wielkoci liter.................................................................................................... 108 3.10. Wcinanie zawartoci dokumentw tekstowych ............................................................ 109 3.11. Wprowadzanie znakw niedrukowalnych .................................................................... 111 3.12. Usuwanie odstpw z koca acucha .......................................................................... 112 3.13. Przetwarzanie danych rozdzielonych przecinkami ....................................................... 113 3.14. Program proste narzdzie do formatowania tekstw............................................... 118 3.15. Program fonetyczne porwnywanie nazwisk ........................................................... 120Rozdzia 4. Dopasowywanie wzorcw i wyraenia regularne ...................... 125 4.0. Wprowadzenie................................................................................................................. 125 4.1. Skadnia wyrae regularnych ........................................................................................ 128 4.2. Jak wyraenia regularne dziaaj w praktyce? ................................................................ 130 4.3. Wykorzystanie wyrae regularnych w jzyku Java ...................................................... 132 4.4. Interaktywne testowanie wyrae regularnych .............................................................. 134 4.5. Okrelanie tekstu pasujcego do wzorca......................................................................... 135 4.6. Zastpowanie okrelonego tekstu ................................................................................... 136 4.7. Wywietlanie wszystkich wystpie wzorca .................................................................. 137 4.8. Wywietlanie wierszy zawierajcych fragment pasujcy do wzorca .............................. 139 4.9. Kontrola wielkoci znakw w metodach match() i subst() ............................................. 141 4.10. Prekompilacja wyrae regularnych.............................................................................. 141
  4. 4. Spis treci 5 4.11. Odnajdywanie znakw nowego wiersza ....................................................................... 143 4.12. Program analizowanie danych .................................................................................. 144 4.13. Program pena wersja programu grep ...................................................................... 146Rozdzia 5. Liczby............................................................................................. 151 5.0. Wprowadzenie................................................................................................................. 151 5.1. Sprawdzanie, czy acuch znakw stanowi poprawn liczb......................................... 154 5.2. Zapisywanie duych wartoci w zmiennych mniejszych typw................................. 155 5.3. Pobieranie uamka z liczby cakowitej bez konwertowania godo postaci zmiennoprzecinkowej .................................................................................... 156 5.4. Wymuszanie zachowania dokadnoci liczb zmiennoprzecinkowych ............................ 158 5.5. Porwnywanie liczb zmiennoprzecinkowych ................................................................. 160 5.6. Zaokrglanie wartoci zmiennoprzecinkowych ...............................