jan amos komenskÝ

Download JAN AMOS KOMENSKÝ

Post on 21-Jan-2016

25 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JAN AMOS KOMENSKÝ. VY-32-INOVACE-PED-111. AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková. ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • AUTOR: Mgr. Lenka BevakovANOTACE: Tento modul slou jako vukov materil pro ky 1. ronku oboru Pedkoln a mimokoln pedagogikaKLOV SLOVA: Jan Amos Komensk, Velk didaktika, Informatorium pro koly matesk, Brna jazyk oteven, Svt v obrazechJAN AMOS KOMENSKVY-32-INOVACE-PED-111

 • Jan Amos Komensk (1592-1670)-vynikajc esk myslitel, posledn biskup Jednotybratrsk, teolog, pedagog. Poloil svm dlem zklady novodob pedagogiky.

  Zdroj: http://www.labyrint.cz/cs/komensky

 • narodil se 28.bezna 1592 na Morav. Po studiu na univerzitch vHerbornu a Heidelbergu uil od roku 1614 na bratrsk kole vPerov a od roku 1618 byl duchovnm sprvcem ve Fulneku. Po Bl hoe roku 1620 se musel skrvat ped pronsledovnm. Roku 1628 byl nucen odejt natrvalo zvlasti, nejprve do polskho Lena, kde zvelebil bratrsk kolstv, a kde il s pestvkami (Anglie 1641-42, vdsko 1642-48, Uhry 1650-54) do roku 1656.

 • Po poru Lena se roku 1656 uchlil do Amsterodamu, kde 15.listopadu 1670 zemelobecn vchovn cl vidl Komensk vpprav kvnmu ivotu (v duchu svho nboenskho pesvden)podle Komenskho se lovk stv lovkem pouze vchovou (pedagogick optimismus)zkladnm didaktickm zkonem Komenskho, kter dkladn uplatoval vcel sv nauce, byl poadavek uit vemu pkladem, pravidlem, praxKomensk rozpracoval tak zkladn didaktick principy, kter jsou dosud platn

 • Hlavnm principem Komenskho didaktiky byl princip nzornosti, vysoce zdrazuje tak princip systematinosti (hlubok nvaznosti informac nejen vrmci jednotlivch pedmt, ale i mezioborov). Principem aktivnosti rozuml pedevm poadavek vychzet ze zjmu k. Modern zn princip pimenosti jako poadavek respektovat pi vuce vkov a individuln zvltnosti k

 • voblasti kolsk organizace doporuuje kolu pro vekerou mlde lennou na tyi estilet stupn: 1) do 6 let kola matesk (kterou rozuml soustavnou vchovu vrodin)2) od 6 do 12 let kola obecn vmateskm jazyce3) od 12 do 18 let kola latinsk vuniverzlnm svtovm jazyce 4) od 18 do 24 let akademie

 • Dlo: Velk didaktika koncepn spis, kter e zkladn cle vchovy, jej obsah, principy a metody a pin nvrh organizan struktury kolstv pro vekerou mlde. Informatorium pro koly matesk systematick nvod pro matky, jak spn rozvjet vchovu nejmench vrodin a jak je pipravovat na koln dochzkuBrna jazyk oteven progresivn uebnice latiny a dalch cizch jazykkola na jeviti soubor didaktickch her

 • Nejnovj metoda jazyk spis o jazykovm vyuovn. Dest kapitola tohoto spisu Analytick didaktika obsahuje nejkoncentrovanj Komenskho analzu zkladnch didaktickch problm

  Svt vobrazech mezinrodn proslaven obrzkov uebnice, kter vilustrovan podob pin vybran partie zBrny jazyk

  Veobecn porady o nprav vc lidskch (Vevchova Pampaedia) pedstavuje Komenskho ideu o celoivotnm vzdlvn

 • POUIT ZDROJE:www.glassschool.czJVA, V. a JVA, V.: Strun djiny pedagogiky. 1.vyd. Brno: Paido, 1997. 80 s. ISBN 80-85931-43-5

  CHARVT,J.: Svtov djiny. 5.vyd. Praha: SPN, 1967. 584 s.

  *********

Recommended

View more >