jagoda - agrounija-zr.co.rs · investicija u kap po kap investicija (cena u €) za navodnjavanje...

of 28 /28
JAGODA JAGODA Kap po kap Kap po kap sistem za navodnjavanje sistem za navodnjavanje Toro Irrigation Solutions Precise. Efficient. Practical. AGROUNIJA DOO AGROUNIJA DOO Regiona Regionalni distributer firme: lni distributer firme: Toro Ag Irrigation Toro Ag Irrigation

Author: others

Post on 18-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JAGODAJAGODA

  Kap po kapKap po kap

  sistem za navodnjavanjesistem za navodnjavanje

  Toro Irrigation Solutions

  Precise. Efficient. Practical.

  AGROUNIJA DOOAGROUNIJA DOORegionaRegionalni distributer firme:lni distributer firme:

  Toro Ag IrrigationToro Ag Irrigation

 • • Veći prinos, bolji kvalitet, sigurnija berba

  PrednostiPrednosti kapkap--popo--kapkapnavodnjavanjanavodnjavanja

 • • Nizak radni pritisak smanjuje troškove za pumpu i utrošenu energiju

  • Jednostavnost automatizacije

  PrednostiPrednosti kapkap--popo--kapkapnavodnjavanjanavodnjavanja

  • Jednostavnost automatizacije

  • Hodanje i vožnja po terenu je moguća u bilo kom trenutku

 • • Prihranjivanje kroz sistenm kap po kap

  • Smanjuje se pojava

  PrednostiPrednosti kapkap--popo--kapkapnavodnjavanjanavodnjavanja

  • Smanjuje se pojava korova

  • Jagode ostaju suve, smanju je se rizik od bolesti

 • PrednostiPrednosti kapkap--popo--kapkapnavodnjavanjanavodnjavanja

  • Smanjuje rasipanje vode prouzrokovane vetrom

  • Poboljšava pristupnost parceli

  • Eliminiše mokre puteve

  • Nema potrebe za pomeranjem • Nema potrebe za pomeranjem teških cevi za rasprskivače

 • Primeri sa terena

 • Primeri sa terena

 • Primeri sa terena

 • Primeri sa terena

 • Primeri sa terena

 • Primeri sa terena

 • Tereni sa nagibom

 • Sekundarni usev kao

  odbrana od vetra

 • Zagarantovan prinos

 • Zagarantovan prinos

 • Klju čni delovisistema sistema

  kap po kap

 • Filtracija

 • Filtracija

 • Regulacija pritiska

 • Prihranjivanje

 • Vazdušni ispusni ventili

 • Fiksiranje spojeva

 • Prednosti sa manjim rastojanjem Prednosti sa manjim rastojanjem kapaljkikapaljki

  0,57 l/h razmak 30cm 0,38 l/h razmak 20 cm

  Isti protok po dužnom metru!Isti protok po dužnom metru!

 • Investicija u kap po kap

  Investicija (cena u €) za navodnjavanje kap po kap u jagodiPovršina u ha 0,5 1,0 2,0 5,0Širina parcele u m 50 50 100 200Dužina reda u m 100 200 200 250Jagoda dvoredni uzgoj 1,2 m x 0,33 m

  Uv malč folija 40mic. 1,2mDisk Filter 100 110 110 220Peščani filter 1.250 1.250Peščani filter 1.250 1.250Injektor prihrane 120 170 170 170Ventili 51 51 102 205Regulacija pritiska 79 79 157 315Automatski vazdušni ispusni ventil 180 180 270 360Layflat 4 bar 100 200 400 864Fitinzi za Aqua-TraXX 70 70 140 280Fitinzi za Layflat 40 40 80 200Aqua-TraXX 16 mm - 8 mil - 20 cm 350 700 1.400 3.500Ukupno u € 1.090 1.600 4.080 7.363Ukupno u €/ha 2.180 1.600 2.040 1.473

  * Cene su informativnog karaktera i podložne promeni u zavisnosti od terena

 • Kap-po-kap profit

  Dva test polja A i B (oba od po 10 ha)Investicija za navodnjavanje : 15.000 €Investicija za rasad: 80000 €Investicija za mulch foliju: 13.000 €Investicija ukupno: 108.000 €Investicija ukupno: 108.000 €Kultivacija : 2 godine

  A. Navodnjavanje prskalicana:Prinos : 1 godina=10 t/ha, 2 godina=17 t/ha, Cena : 1,- €/kgUkupan prihod za 2 godine : 170.000 €

 • Kap-po-kap profit

  Dva test polja A i B (oba od po 10 ha)Investicija za navodnjavanje : 15.000 €Investicija za rasad: 80000 €Investicija za mulch foliju: 13.000 €Investicija ukupno: 108.000 €Kultivacija : 2 godine

  B. Navodnjavanje kap-po-kapom:Prinos : 1 godina=17 t/ha, 2 godina=20 t/ha, Cena : 1,- €/kgUkupan prihod za 2 godine : 370.000 €

 • Kap-po-kap profit

  Iz ovog testa može da se zaključi da se korišćenjem kap po kap sistema ostvaruje korišćenjem kap po kap sistema ostvaruje

  dodatni ukupan prihod od 185.000 € na kultivaciji 10 hektara jagoda