izvod iz registra ugovora o koncesijamakomisijazakoncesije.me/images/pdf/ugovori-27-05-2019.pdf ·...

Click here to load reader

Post on 18-Oct-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vlada Crne Gore

  Komisija za koncesije

  IZVOD IZ REGISTRA

  UGOVORA O KONCESIJAMA

 • 2

  U G O V O R

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  Datum upisa

  Naziv

  koncesionara

  Naziv koncedenta

  Predmet koncesije

  Datum i broj zaključenja ugovora o koncesiji

  Vrijeme trajanja ugovora o koncesiji

  Napomena

  1. 07.09.2010. „Bast“ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Istraživanje vodotoka „Zaslapnica“ za male hidroelektrane

  26.09.2008. Br.01-683/2

  30 godina

  28.06.2015.

  25.06.2014. Br.01-1571/1

  Sporazumni raskid Ugovora zbog kašnjenja u realizaciji projekta

  2. 07.09.2010. „Dekar“ d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Istraživanje vodotoka „Crnja“ za male hidroelektrane instalisane snage do 10 MW-DBOT aranžman

  26.09.2008. Br.01-746/2

  30 godina

  28.06.2015. 20.05.2014. Br.01-28/108

  Izmjene i dopune Ugovora-produženje faze na 18 mjeseci

  04.12.2015. 30.11.2015. Br.01-6/512

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora-rok skraćen na 29 godina

  3. 07.09.2010. „Kroling“ d.o.o. Danilovgrad

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Istraživanje vodotoka „Babinopoljska“ za male hidroelektrane instalisane snage do 10 MW-DBOT aranžman

  26.09.2008. Br.01-823/2

  25 godina

  28.06.2015. 11.04.2013. Br.01-826/1

  Izmjene i dopune Ugovora- Mogućnost promjene idejnog rješenja i postupka ekspropriacije

  28.06.2015. 23.12.2014. Br.04-28/287

  Produženje faze III Ugovora

  28.09.2015. 31.08.2015. Saglasnost Koncedenta na

 • 3

  Br.01-6/349 prenos udjela u koncesionom preduzeću

  15.02.2016. 23.12.2014. Br.04-28/228

  Ugovor u vezi sa osnovnim ugovorom

  4. 07.09.2010. „Haider Extrem Energy“ Sarajevo – BIH

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Istraživanje vodotoka „Bjelojevićka“ za male hidroelektrane instalisane snage do 10 MW-DBOT aranžman

  26.09.2008. Br.01-849/2

  30 godina

  28.06.2015. 03.07.2009. Br.01-325/1

  Izmjene i dopune Ugovora

  28.06.2015. 09.04.2013. Br.01-802/1

  Izmjene i dopune Ugovora

  28.06.2015. 14.06.2013. Br.01-27/79

  Raskid zbog neispunjavanja Ugovora-nedostatak bankarske garancije

  5. 07.09.2010. „Haider Extrem Energy“ Sarajevo – BIH

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Istraživanje vodotoka „Bistrica“- desna pritoka Lima za male hidroelektrane instalisane snage do 10 MW-DBOT aranžman

  26.09.2008. Br.01-846/2

  30 godina

  28.06.2015.

  03.07.2009. Br.01-322/1

  Izmjene i dopune Ugovora

  28.06.2015. 09.04.2013. Br.01-801/1

  Izmjene i dopune Ugovora

  28.06.2015. 14.06.2013. Br.01-27/80

  Raskid Ugovora zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza-nedostatak bankarske garancije

  6. 07.09.2010. „Energie Zotter Bau GmbH & Co KG“ Judenburg - Austrija

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Istraživanje vodotoka „Grlja“ za male hidroelektrane instalisane snage do 10 MW-DBOT aranžman

  26.09.2008. Br.01-794/2

  30 godina

 • 4

  31.05.2016. 13.05.2016. Br. 01-1273/1

  Sporazum o raskidu ugovora

  7. 07.09.2010. „Hidroenergija Montenegro“ d.o.o. Berane

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Istraživanje vodotoka „Šekularska“ za male hidroelektrane instalisane snage do 10 MW-DBOT aranžman

  26.09.2008. Br.01-799/2

  27 godina

  28.06.2015. 26.12.2012. Br.01-25/143

  Izmjene i dopune Ugovora –mogućnost promjene idejnog rješenja

  28.06.2015. 01.08.2014. Br.01-28/190

  Izmjene i dopune Ugovora i Aneksa I-produženje faze izgradnje

  15.12.2015. 25.09.2015. Br.01-6/375

  Ugovor u vezi sa osnovnim ugovorom

  28.03.2016. 18.02.2016.

  Stavljanje van snage Ugovora u vezi sa osnovnim ugovorom 01-6/375 -Zaključak Vlade Br.08-185

  31.05.2016. 18.05.2016. Br.01-1320/1

  Aneks III- izmjene i dopune osnovnog ugovora, Aneksa I i Aneksa II

  8. 07.09.2010. „Hidroenergija Montenegro“ d.o.o. Berane

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Istraživanje vodotoka „Bistrica“ za male hidroelektrane instalisane snage do 10 MW-DBOT aranžman

  26.09.2008. br.01-803/2

  27 godina

  20.12.2018 „Hidroenergija Montenegro“ d.o.o. Berane

  Vlada Crne Gore Ministarstvo ekonomije

  12.12.2018 310-1453/2018

  Aneks broj 4 Ugovora o koncesiji

  28.06.2015. 26.12.2012. Br.01-25/142

  Izmjene i dopune Ugovora-mogućnost promjene idejnog rješenja

  28.06.2015. 01.08.2014. Br.01-28/189

  Izmjene i dopune Ugovora i Aneksa I-produženje faze izgradnje

 • 5

  15.12.2015. 25.09.2015. 01-6/375

  Ugovor u vezi sa osnovnim ugovorom

  28.03.2016. 18.02.2016.

  Stavljanje van snage Ugovora u vezi sa osnovnim ugovorom 01-6/375 -Zaključak Vlade Br.08-185

  31.05.2016. 18.05.2016. Br.01-1319/1

  Aneks III-izmjene i dopune osnovnog ugovora, Aneksa I i Aneksa II

  9. 27.09.2010. „Sport's Man-First production“ Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu d.o.o. Šavnik

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Veliki Maljen“

  26.08.1999. Br.327/99-0501-3275

  20 godina

  27.09.2010.

  14.06.2004. Br.327/04-0702-2078/4

  Izmjena naziva koncesionara Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju vode i hrane „Gorska – Šavnik„

  19.03.2013. 28.07.2010. Br.801/2

  Stavljanje van snage Aneksa I

  20.03.2013. 04.03.2013. Br.11/13-0101-175

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza.

  10. 27.09.2010. „Tim“ d.o.o. Banatski Karlovac RJ Radigojno - Kolašin

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Đedov izvor“

  16.04.2004. Br.327/03-0802-6388/3

  30 godina

  27.09.2010. 30.03.2006. Br.11/06-0101-2412

  Prenos prava na novog koncesionara D.O.O. „AQUA BIANCA“ Podgorica

  11. 27.09.2010. „Fin Invest“ d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Prenošenje prava korišćenja voda izvorišta „Ropušica“

  08.05.2002. Br.327/01-0701-1476/12

  10 godina

 • 6

  27.09.2010. 09.12.2002. Br.327/02-0602-6014/5

  Produženje koncesije 10 +10 godina

  15.02.2016. 11.07.2003. Br.327/03-0601-3616/3

  Produženje ugovora na 6 mjeseci

  12. 27.09.2010. Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge „Rocky & Pistolato“ d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Bukovička vrela“

  18.07.2005. Br.327/05-0701-4641

  25 godina

  27.09.2010. 14.12.2005. Br.327/05-0701-4641/4

  Produženje prava na novog koncesionara „Water Group“ d.o.o. Kolašin

  13. 27.09.2010. Preduzeće za trgovinu na veliko i malo „Nicco“ d.o.o. Beograd

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Jeremija“

  12.07.2005. Br.327/04-0801-3129/4

  30 godina

  14. 27.09.2010. „Monglobal“ Montenegro Rožaje

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Vrelo“

  16.04.2004. Br.327/03-0802-6397/3

  30 godina

  27.09.2010. 21.07.2005.g. Br.060/327/05- 0701-120/2

  Naziv izvorišta „Vrelo“ zamjenjuje se riječima „Lučičko vrelo“

  21.06.2015.

  12.05.2010 Br.383/2

  Prenos na novog koncesionara „AQUA PLUS PRO VITA“ d.o.o.-Rožaje

  19.03.2013. 04.03.2013. Br. 11/13 0101-176

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovornih obaveza

  15. 27.09.2010. Preduzeće za investicije,

  Vlada CG Ministarstvo

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Gusarevci“

  28.07.2006. Br.327/06-

  30 godina

 • 7

  konsalting i marketing „Soa Invest“ d.o.o. Šavnik

  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  0701-5851

  12.12.2010.

  12.11.2010. Br.1100/2

  Prenošenje prava na novog koncesionara „EKOPER“ d.o.o. Šavnik

  16.

  27.09.2010. „Božja voda“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, export-import Cetinje

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Božja voda“

  28.07.2006. Br.327/06-0701-5849

  30 godina

  17. 27.09.2010. Društvo za proizvodnju I promet roba I usluga „Đekić“ d.o.o. export-import Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Javor“

  28.07.2006. Br.327/06-0701-5850

  30 godina

  17.12.2011. 06.12.2011. Br.1466

  Produženje roka za vodnu saglasnost saglasnost u skladu sa Zaključkom Vlade

  18. 27.09. 2010. „Bast“ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Pasišta“

  08.09.2006. Br.327/06-0701-6888

  30 godina

  24.12.2011. 22.12.2011. Br. 1543

  Produženje roka za vodnu saglasnost u skladu sa Zaključkom Vlade

  19. 27.09.2010. „Vektra“ Montenegro d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Drijenak“

  01.08.2007. Br.01-5439

  30 godina

  17.12.2011. 06.12.2011. Br. 1454

  Produženje roka za vodnu saglasnost saglasnost u skladu sa Zaključkom Vlade

 • 8

  20. 27.09.2010. „Deus-Kom“ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Zmajevac“

  30.07.2007. Br.11-5350

  30 godina

  13.12.2011. 29.11.2011. Br. 11/11-0101-1429/2

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  21. 29.09.2010. „Shanik Trading Corp“ – New York, NY 10009

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Šanik“

  30.07.2007. Br.01-5351

  30 godina

  05.12.2011. 29.11.2011. Br.11/11-0101-1430/2

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  22. 29.09.2010. „K & M Sistem“ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda izvorišta „Bukovik“

  30.07.2007. Br.01-5354

  30 godina

  05.12.2011. 29.11.2011. Br. 11/11-0101-1429/3

  Raskid ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  23. 29.09.2010. „Hidromont Mercur“ d.o.o. Budva

  Vlada CG Uprava za vode

  Crpljenje podzemnih voda sa izvorišta „Sutorinsko polje“

  07.05.2009. Br.370

  30 godina

  05.12.2011. 18.11.2011. Br.1380

  Prenos prava na novog koncesionara „Mercur System“ AD Budva

  24. 29.09.2010. „Novus naložbeno podjetje“ DD Maribor

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda „Alipašini izvori“

  30.07.2007. Br.01-5352

  19 godina

  29.09.2010. 15.02.2008. Br.327/08- 0701-892

  Prenos prava na novog koncesionara „Novus Montengro“ d.o.o. Gusinje

 • 9

  25.02.2019 Novus

  Montenegro DOO Gusinje

  Vlada Crne Gore Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za vode

  Raskid Ugovora o koncesiji Na osnovu Odluke o raskidu Ugovora („Službeni list CG“, broj 80/18)

  05.12.2011. 30.11.2011. Br.1439

  Produženje roka za vodnu saglasnost saglasnost u skladu sa Zaključkom Vlade

  25.

  14.02.2011. „Bokić“ d.o.o. Herceg Novi

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena „Bjelotina“

  17.12.2009. br.01-2398/1

  11 godina

  26.

  14.02.2011. „Mat Company“ d.o.o. Pljevlja

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Otilovići“

  11.12.2009. Br.01-2338/1

  11 godina i 6 mjeseci

  24.02.2010. 19.02.2010. Br.01-255/6

  Prenos prava na novog koncesionara „Mat Constructions “ d.o.o. Pljevlja

  26.01.2018. 10.11.2017. Br. 970-365/2017-6

  Sporazumni raskid Ugovora

  27.

  11.05.2011. „WELLINGTON EUROPE LTD“ Erico House, 93/99 Upper Rishomnd road, London SW 15 2 TG, Great Britain

  Vlada CG – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Pravo korišćenja dijela voda sa izvorišta „Ravnjak“ - Mojkovac

  25.04.2002. Br. 327/01-0701-1476/11

  25 godina

  05.12.2011. 29.11.2011. Br.11/11-0101-1430

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

 • 10

  05.12.2011.

  27.12.2002. Br. 327/02-0602-8033

  Produženje roka za pribavljanje vodoprivredne saglasnosti (čl.5 Ugovora)

  28.

  14.02.2011. „Ramini company“ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Eksploatacija nemetaličnog arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Tijesna Vala“

  03.12.2009. Br.0502-1875/2

  15 godina

  12.09.2017. 04.09.2017. Br.970-304/2017

  Izjava o raskidu ugovora

  29.

  14.02.2011. „Tehnomont“ d.o.o. Budva

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Geološka istraživanja i eksploatacija nemetaličnog arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Ubla“

  26.01.2010. Br.01-258/1

  11 godina

  29.03.2013. 20.03.2013. Br. 01-474/1

  Raskid zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza

  30.

  14.02.2011. „Bemax“ d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Sađavac“

  27.03.2009. Br.01-2491/1

  11 godina

  16.02.2019 „Bemax“ d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  28.01.2019. Br.970-348/2018

  Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena „Sađavac“

  31.

  14.02.2011. „W&R Dinamic Company Limited“ d.o.o. Kotor

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Rudine 2- Nalježići“

  11.12.2009. Br.01-2337/1

  11 godina i 6 mjeseci

  10.02.2012. 31.01.2012. Br.01-1724/11-2011

  Izmjene osnovnog Ugovora

  23.05.2015. 06.10.2011. Izmjene i dopune Ugovora

 • 11

  Br.01-2646/1

  01.12.2017 14.11.2017. Br. 970-325/2017-6

  Sporazumni raskid Ugovora

  32.

  14.02.2011. „Aqvarius“ d.o.o. Budva

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Presjeka“

  25.05.2009. Br.01-3918/1

  11 godina

  13.09.2013. 19.04.2013. Br.01-846/2

  Izmjene i dopune osnovnog ugovora

  13.11.2015.

  11.11.2015. Br.01-627/6

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  33.

  14.02.2011. „Tehno-put“ d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Potoci“

  03.04.2009. br.01-2707/1

  11 godina

  28.12.2016. 15.11.2016. Br.01-1762/3

  Izmjene i dopune osnovnog ugovora

  34.

  14.02.2011. „Montenegroput“ d.o.o. Bijelo Polje

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Lješnica-Bioče“

  06.04.2009. Br.01-2752/1

  11 godina

  15.02.2011. 17.12.2010. Br.01-3719/1

  Izmjena osnovnog Ugovora-definisanje obima eksploatacije i iznosa koncesione naknade

  04.11.2013. 18.10.2013. Br.01-707/5

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  35.

  14.02.2011. „Rudnik uglja“ AD Pljevlja

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija mineralne sirovine mrkolignitnog uglja „Glisnica“

  01.06.2009. Br.01-4147/1

  13 godina i 8 mjeseci

  36. 15.02.2011. “Media System“ Vlada CG Detaljna geološka istraživanja i 25.12.2009. 11 godina

 • 12

  d.o.o. Nikšić Ministarstvo ekonomije

  eskploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Stubica“

  Br.01-2500/1

  15.02.2012. 26.01.2012. br. 01-214/1

  Raskid Ugovora zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza

  37.

  15.02.2011. “Zeković Gradnja“ d.o.o. Žabljak

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične minieralne sirovine šljunka i pijeska „Ražano polje“

  15.12.2009. Br.01-2374/1

  11 godina

  23.11.2015 11.11.2015. Br.01-627/5

  Raskid Ugovora zbog uvođenja stečaja nad koncesionarom

  38.

  15.02.2011. „Šofranac“ d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Dubovica“

  18.09.2009.g. Br.01-1235/1

  11 godina

  22.02.2012. 13.02.2012. Br.01-1808/19

  Raskid Ugovora zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza

  39.

  15.02.2011. „Mermer Perović“ d.o.o. Danilovgrad

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eskploatacija nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Lupoglav“

  18.03.2009. Br.01-953/1

  11 godina

  29.03.2013. 20.03.2013. Br. 01-473/1

  Raskid zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza

  40.

  15.02.2011. MAL. Magyar Aluminium Zrt, Budimpešta – Mađarska

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine crvenog boksita na prostoru istražno-ekspoloatacionog bloka br.4 širem u reonu „Nikšićke Župe“

  18.07.2008. Br.01-341/28-07

  10 godina

  10.03.2012. 28.02.2012. Br. 01-549/1

  Raskid Ugovora zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza

 • 13

  41.

  15.02.2011. „Kobra“ d.o.o. Budva

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Brankov krš“

  10.11.2010. Br.01-3336/1

  11 godina

  27.10.2016. 21.10.2016. Br.01-531/7

  Anex I – izmjene i dopune osnovnog ugovora

  42.

  15.02.2011. „Progres & Co“ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Jargič“

  23.11.2010. Br.01-3439/1

  11 godina i 6 mjeseci

  29.03.2013. 20.03.2013. Br. 01-472/1

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  43.

  15.02.2011. „Đurković“ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Grabova kosa“

  30.11.2010. Br.01-3509/1

  22 godine

  28.12.2016. 14.11.2016. Br.01-1711/4

  Izmjene i dopune osnovnog ugovora

  44.

  15.02.2011. „Krušo“ d.o.o. Herceg Novi

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kruševice II“

  17.11.2010. Br.01-3393/1

  11 godina

  45.

  15.02.2011. „W&R Dinamic Company Limited“ d.o.o. Kotor

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Krivošije Donje“

  11.11.2010. Br.01-3342/1

  21 godina i 6 mjeseci

  31.05.2016. 10.05.2016 Br.08-530/3

  Aneks I- izmjene i dopune osnovnog ugovora

  46.

  15.02.2011. „Krušo“ d.o.o. Herceg Novi

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-

  17.11.2010. Br.01-3392/1

  11 godina

 • 14

  građevinskog kamena „Kruševice I“

  47.

  15.02.2011. „Muriz“ d.o.o. Bar Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kalac“

  31.12.2010. Br.01-3879/1

  21 godina i 6 mjeseci

  48.

  15.02.2011. „Muriz“ d.o.o. Bar Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Todorov krš“

  31.12.2010. Br.01-3878/1

  21 godina i 6 mjeseci

  49.

  17.02.2011. „Boksiti“ AD Cetinje

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Produženje prava na eksploataciju bijelog boksita „Ravna aluga“ „Trebovinski pod“ i „Poljane“,

  20.03.2006. Br.01-993/1

  10 godina

  17.02.2011. 14.02.2011. Br.01-321/6

  10 godina

  Izmjene osnovnog ugovora

  01.11.2015. 29.10.2015. Br.01-1997/5

  Izmjene osnovnog ugovora -

  50.

  17.02.2011. „Rudnici boksita“ AD Nikšić

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Produženje prava na eksploataciju rude crvenog boksita Nikšićka Župa

  21.11.2005. Br.01-4935/1

  20 godina

  23.05.2015. 26.10.2010. Br.01-8/191

  Dopune osnovnog Ugovora

  10.09.2015. 15.07.2015. Br.01-1497/5

  Raskid Ugovora zbog stečaja nad koncesionarom

  51.

  17.02.2011. Rudnik uglja „Ivangrad“ AD u stečaju – Berane

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Produženje prava na eksploataciju i i istraživanje mrkog uglja „Petnjik“

  17.09.2007. Br.01-26/6

  20 godina

  17.02.2011. 20.11.2008. Br.05.01-2235/8

  Izmjene osnovnog ugovora

  23.11.2013. 09.11.2012. Br. 01-

  Izmjene i dopune Ugovora i Aneksa I

 • 15

  2558/1 27.10.2016. 04.07.2016.

  Br.01-1699/1

  Prenos prava na novog koncesionara d.o.o. „Rudnici Berane“

  27.10.2016. 04.07.2016. Br.01-1700/1

  Aneks III – izmjene i dopune ugovora

  52.

  17.02.2011. Rudnik uglja AD Pljevlja

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Produženje prava na eksploataciju mrkolignitnog uglja na eksploatacionom polju „Pljevaljski ugljeni basen“

  21.03.2006. Br.01-1025/1

  20 godina

  21.07.2012. 12.07.2012. Br. 01-1787/1

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  53.

  21.06.2015. Preduzeće „Mermer“ a.d. Danilovgrad

  Vlada RCG Ministarstvo privrede

  Eksploatacija arhitektonsko-građevinskog kamena “Krute“-Ulcinj

  22.09.2000. Br.013507/1

  10 godina

  54.

  17.02.2011. „Božović“ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Darza“

  09.11.2007. Br.01-9524/1

  10 godina

  17.02.2011. 10.02.2011. Br.01-321/8

  Izmjene Ugovora o koncesiji

  16.05.2015. 02.10.2013. Br.01-938/4

  Prenos na novog koncesionara „Euromix Beton“-Bar

  55.

  17.02.2011. „Sport Billy“ d.o.o. Ulcinj

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Ristova ponta“

  21.02.2006. Br.01-639/1

  10 godina

  17.02.2011. 10.02.2011. Br.01-321/7

  Izmjene Ugovora o koncesiji

  15.02.2016. 22.01.2016. Br.01-190/11

  Istek ugovorenog roka

  56. 17.02.2011. „Toffi“ d.o.o. Vlada CG Eksploatacija nemetalične 30.03.2006. 10 godina

 • 16

  Rožaje

  Ministarstvo ekonomije

  mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Krš“ (Kaluđerski laz)

  Br.01-787/1

  57.

  17.02.2011. „Carinvest“ d.o.o. Budva

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Platac“ (Grbalj)

  21.02.2006. Br.01-636/1

  10 godina

  02.03.2017. 22.12.2016. Br.01-855/7

  Aneks I- Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  58.

  17.02.2011. „Tujko“ d.o.o. Kotor

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Rudine“ (Nalježići)

  02.11.2007. Br.01-9285/1

  10 godina

  17.02.2011. 10.11.2008. Br. 01-9218/1

  Izmjene osnovnog Ugovora

  16.05.2015. 25.11.2010. Br.01-3461/1

  Izmjene osnovnog Ugovora

  06.02.2018. 20.12.2017. Br. 970-109/2017-5

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  59.

  17.02.2011. „Željezara“ AD Nikšić

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Produženje prava na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena „Midova kosa“

  23.03.2006. Br.01-1067/1

  10 godina

  17.02.2011. 12.02.2011. Br.01-321/11

  Izmjene osnovnog Ugovora

  28.01.2012. 26.01.2012. Br. 01-236/1

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  60.

  17.02.2011. „Novi prvoborac“ AD Herceg Novi

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Produženje prava na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena „Podi“

  17.10.2006. Br.01-1305/10

  10 godina

  17.02.2011. 11.02.2011. Br.01-321/10

  Izmjene osnovnog Ugovora

 • 17

  28.01.2012. 26.01.2012. Br.01-237/1

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  61.

  17.02.2011. „Put“ AD Bar

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Produženje prava na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na ležištu “Goron”

  23.10.2007. Br.01-8723/2

  10 godina

  62.

  17.02.2011. „Zavod za izgradnju Bara“ AD Bar

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Produženje prava na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena „Velji Zabio“

  23.10.2007. Br.01-8724/2

  10 godina

  17.02.2011.

  11.02.2011. Br.01-321/5

  Izmjene osnovnog Ugovora

  22.05.2015. 03.10.2014. Br.01-976/7

  Raskid-uvođenje stečaja nad koncesionarom

  63.

  17.02.2011. „Montenegro“d.o.o. Bar

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Produženje prava na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena „Haj Nehaj“

  17.10.2006. Br.01-2091/9

  10 godina

  15.02.2016. 22.01.2016. Br.01-190/10

  Istek ugovorenog roka

  64.

  17.02.2011. „Crnagoraput“ AD Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Produženje prava na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena „Štitarica-Okruglički krš“

  13.02.2007. Br.01-1094/3

  10 godina

  01.11.2015. 29.10.2015. Br.01-1997/4

  Izmjene osnovnog ugovora

  65.

  17.02.2011. „Crnagoraput“ AD Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Produženje prava na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena „Štitarica-Taskavac“

  13.02.2007. Br.01-1094/2

  10 godina

  01.11.2015. 29.10.2015. Br.01-

  Izmjene osnovnog Ugovora

 • 18

  1997/3 66.

  17.02.2011. GP „Građevinar“ A.D. Pljevlja – u stečaju

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Bušnje“

  22.04.2010. Br.01-3143/1

  10 godina

  67.

  17.02.2011. „Primorje“ AD Ulcinj

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Produženje prava na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena „Borik II“

  17.10.2006. Br.01-2091/8

  10 godina

  03.02.2012. 26.01.2012. Br.01-212/1

  Raskid Ugovora zbog pokretanja stečajnog postupka nad koncesionarom

  68.

  17.02.2011. Javno komunalno preduzeće „Kotor“ Kotor

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Produženje prava na eksploataciju šljunka i pijeska „Nalježići“

  05.07.2006. Br.01-2662/1

  10 godina

  03.03.2011.

  23.02.2011. Br.01-321/9

  Izmjene osnovnog Ugovora

  11.02.2012. 02.02.2012. Br. 01-349/1

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  30.07.2012. 27.07.2012. Br. 01-349/2

  Zaključak Vlade-ostaje na snazi Aneks I i Ugovor

  01.11.2015. 29.10.2015. Br.01-1997/6

  Izmjene osnovnog Ugovora

  69.

  17.02.2011. “MBM Granit KOP“- d.o.o. Herceg Novi

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Eksploatacija nemetalične mineralne sirovine šljunka i pijeska „Kameno“

  05.06.2009. Br.01-2072/7

  11 godina

  23.06.2015. 26.01.2012. Br.01-213/1

  Raskid Ugovora zbog nesipunjavanja ugovorenih obaveza

  70.

  17.02.2011. „Geoservis“ d.o.o. –Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo privrede

  Pravo na ekspolataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Radujev krš“

  29.10.2002. Br.01-3099/1

  10 godina

  71. 17.02.2011. „Mermer“ AD Vlada CG Pravo na ekspolataciju 17.05.1999. 10 godina

 • 19

  Danilovgrad

  Ministarstvo privrede

  arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Maljat“

  Br.01-1751/1

  23.06.2015. 29.05.2009. Br.0501-2072/6

  Produženje Ugovora na 10 godina

  27.10.2016. 21.09.2016. Br.01-1761/2

  Anex I – izmjene i dopune osnovnog ugovora

  72.

  17.02.2011. „YU Briv“ d.o.o. Kotor

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Geološka istraživanja i eksploatacija pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Lješevići –Gajevi“

  26.10.2007. Br.01-9032/1

  10 godina

  17.02.2011.

  02.12.2009. Br.01-1874/2

  Izmjena osnovnog Ugovora-definisan obim eksploatacije i koncesione naknade

  17.02.2011. 25.12.2009. Br.01-1874/4

  Dopuna Anexa I

  73.

  17.02.2011. „Gradir Montenegro“ d.o.o.- Nikšić

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Pravo na eksploataciju rude cinka i olova „Šuplja stijena“, „Đurđeve vode“, „Paljevine“ i „Ribnik“

  25.08.2006. Br.01-3439/1

  20 godina

  74.

  17.02.2011. PP „Breznik“ PGM Pljevlja

  Vlada CG Ministarstvo privrede

  Pravo na eksploataciju opekarske gline „Maljevac“

  29.10.2002. Br.01-3100/1

  20 godina

  14.02.2011. 03.02.2011. Br.01-321/2

  Jednostrani raskid ugovora po Zaključku Vlade od 20.01.2011.

  75.

  18.02.2011. „Mat Company“ d.o.o. Pljevlja

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eksplatacija nemetalične sirovine tehničko-građevinskog kamena „Rajčevo brdo“

  11.12.2009. Br.01-2339/1

  11 godina i 6 mjeseci

  18.02.2011.

  19.02.2010. Br.01-255/7

  Prenos prava na novog koncesionara „Mat Constructions“

 • 20

  d.o.o. Pljevlja 26.01.2018. 10.11.2017.

  Br. 970-365/2017-5

  Sporazumni raskid Ugovora

  76.

  18.02.2011. „North Mining“ d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija sulfidne polimetalične rude „Brskovo“

  10.12.2010. Br.01-3660/1

  30 godina

  10.06.2011. 19.05.2011. Br. 01-764/5

  Izmjene osnovnog Ugovora

  16.05.2015. 31.01.2012. Br.01-143/2

  Izmjene i dopune Ugovora

  16.05.2015. 30.07.2014. Br.01-131/7

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  28.10.2016. 21.11.2016. Br.01-1877/5

  Izmjene i dopune osnovnog ugovora

  77.

  18.02.2011. „Franović“ d.o.o. Kotor

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija pojave nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Đurići-Greben“

  30.01.2008. Br.0503-655/1

  11 godina

  22.02.2011.

  11.02.2011. Br.0702-321/3

  Jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zaključkom Vlade od 20.01.2011.

  78.

  18.02.2011. „Šišković“ Danilovgrad

  Vlada CG Ministarstvo privrede

  Pravo na geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena „Visočica“

  22.09.2000. Br.01-3503/1

  10 godina

  18.02.2011. 28.12.2006. br.01-1305/12

  Dopuna i bliže definisanje osnovnog ugovora

  21.06.2015.

  30.09.2011. Br.01-2609/1

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  79.

  30.03.2011. „MBM Granit KOP“ d.o.o. – Herceg Novi

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Pravo na geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine šljunka i

  05.06.2009. Br.01-2072/6

  11 godina

 • 21

  pijeska „Lećevine“-Kameno 06.02.2012. 26.01.2012.

  Br.01-213/1 Raskid Ugovora zbog

  neizvršavanja ugovorenih obaveza

  80.

  30.03.2011. „Krušo“ d.o.o. Herceg Novi

  Vlada CG Ministarstvo za ekonomski razvoj

  Pravo na geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine šljunka i pijeska „Batnjica“-Herceg Novi

  10.04.2009. Br.01-2915/1

  11 godina

  „Krušo“ d.o.o. Herceg Novi

  Vlada Crne Gore Ministarstvo ekonomije

  6.12.2018 970-354/2018

  Sporazum o raskidu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine šljunka i pijeska „Batnjica“

  81.

  30.03.2011. „Montim“ d.o.o. Beograd

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Pravo na geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Možura-Orlovo“ Bar

  30.06.2006. Br.01-1705/7

  12 godina

  30.03.2011. 15.09.2009. Br. 01-435/3

  Izmjene i dopune Ugovora

  30.03.2011. 28.02.2011. Br. 01-777/1

  Izmjene Ugovora i Aneksa I

  82.

  30.03 2011. „Unimus“ d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Korišćenje dijela voda sa izvorišta „Vrela Tunjeva-Milojevićka vrela“ Nikšić

  16.04.2004. Br.327/03-0802-6419/3

  30 godina

  30.03.2011. 01.07.2008. Br. 327/08-0701-4826

  Odobrenje roka od 24 mjeseca za realizaciju Ugovora o koncesiji

  15.02.2016. 22.11.2007. Br.327/07-0701-8483

  Raskid ugovora o koncesiji

  83.

  30.03.2011. „Naja“ d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

  Korišćenje dijela voda sa izvorišta „Naja“ Podgorica

  18.07.2005. Br.327/05-0701-4640

  30 godina

 • 22

  vodoprivrede

  30.03.2011. 20.02.2008. Br. 327/07-0701-1056

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  84.

  30.03.2011. 23.02.2019.

  Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Budva Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Budva

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za vode

  Korišćenje dijela voda sa izvorišta „Reževića rijeka„ u Reževićima- Budva

  08.11.2006. Br. 327/06-0701-8451

  30 godina

  Raskid Ugovora o koncesiji na osnovu Odluke o raskidu ugovora („Službeni list CG“, broj 80/08)

  85.

  30.03.2011. „Račica-Tivat“ AD Kotor

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Pravo na geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „-Grabovac“ – Kotor

  24.02.2011. Br.01-637/1

  11 godina

  86.

  11.05.2011. “DAŽ –Aleksandrija“- Herceg Novi

  Vlada CG Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Pravo korišćenja kompleksa poljoprivrednog zemljišta „Grahovo Polje“

  10.04.2006. Br.320/05-0401-5684/16

  20 godina

  11.05.2011.

  03.03.2011. Br. 330/11-0301-251/2

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  87

  03.10.2011. ,,BLIŠKOVO’’ d.o.o. Bijelo Polje

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Mejdanica-Lisa’’

  25.02.2010. Br.852

  7 godina

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1676

  Prilog osnovnom ugovoru

  88. 03.10.2011. ,,BOR-TRADE’’ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Štitovo’’

  12.10.2010. Br.6123

  5 godina

  22.06.2015.

  01.12.2014. Br.322-

  Istek ugovorenog roka

 • 23

  167/14-6 28.12.2015. 21.10.2010.

  Br.6312

  Prilog osnovnom ugovoru

  89.

  03.10.2011. ŠIK ,,POLIMLJE’’ Berane

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J. ,,Turjak’’

  29.07.2008. Br.3450

  15 godina

  03.10.2011.

  10.03.2009. Br.769

  Izmjene i dopune osnovnih ugovora

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.773

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 26.10.2009. Br.4664

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1682

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 24.09.2010. Br.5700

  Prilog osnovnom ugovoru

  90.

  03.10.2011. ,,JASEN’’ d.o.o. Pljevlja

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J. ,,Petinske šume’’

  15.09.2008. Br.4435

  7 godina

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1459

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1665

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 13.01.2011. Br.79

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 13.01.2011. Br.80

  Izmjena priloga ugovora

  15.02.2016. 01.12.2014. Br.322-167/14-8

  Istek ugovorenog roka

  91.

  03.10.2011. 'RADMANCI’ d.o.o. Berane

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Mrtvica’’

  29.07.2008. Br.3452

  7 godina

  22.06.2015.

  05.09.2011. Br.4188

  Sporazumni raskid Ugovora

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1453

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 13.01.2010. Br.40

  Prilog osnovnom ugovoru

 • 24

  92.

  03.10.2011. ,,PELENGIĆ-TRADE’’ d.o.o. Bijelo Polje

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Pčinja-Pješčanica’’

  29.07.2008. Br.3447

  7 godina

  03.10.2011. 08.12.2008. Br.6303

  Izmjene pojedinih odredbi osnovnog Ugovora

  22.06.2015. 01.12.2014. Br.322-167/14-8

  Istek ugovorenog roka

  28.12.2015. 12.05.2009. Br.1544

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 03.12.2009. Br.6206

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1669

  Prilog osnovnom ugovoru

  93.

  03.10.2011. ,,DUGA’’ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Župa-Piva’’

  05.08.2008. Br.3574

  7 godina

  28.12.2015. 21.09.2009. Br.3753

  Prilog osnovnom ugovoru

  94

  03.10.2011. ,,BREZNA’’ d.o.o Plužine

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Planina Piva’’

  05.08.2008. Br.3576

  15 godina

  22.06.2015. 21.07.2011. Br.3247

  Sporazumni raskid Ugovora

  28.12.2015. 10.07.2009. Br.2524

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 25.05.2010. Br.2896

  Prilog osnovnom ugovoru

  95.

  03.10.2011. ,,MILKOM'' d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J. ,,Donji Šaranci’’

  05.08.2008. Br.3581

  7 godina

  22.06.2015. 06.10.2010. Br.5947

  Sporazumni raskid Ugovora

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1456

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 20.11.2009. Br.5719

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1691

  Prilog osnovnom ugovoru

 • 25

  28.12.2015. 20.08.2010. Br.5043

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 22.09.2010. Br.5654

  Prilog osnovnom ugovoru

  96.

  03.10.2011. ,,19 DECEMBAR’’ d.o.o. Andrijevica

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Kutska rijeka’’

  08.07.2008. Br.3059

  7 godina

  06.12.2015 10.10.2013. Br.4715

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1449

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1681

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 17.06.2010. Br.3398

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 22.06.2010. Br.3652

  Prilog osnovnom ugovoru

  97.

  03.10.2011. ,,KARAPIDIS BROS CO-SPAIK’’ d.o.o. Žabljak

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Komovi II ’’

  10.07.2008. Br.3140

  7 godina

  22.05.2015.

  16.06.2014. Br.2462

  Raskid Ugovora zbog neizvršenih obaveza

  98.

  03.10.2011. ŠIK ,,LIM’’ Bijelo Polje

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Bliškovo’’

  11.11.2008. Br.5676

  15 godina

  03.10.2011. 10.03.2009. Br.761

  Izmjene i dopune osnovnih ugovora

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.764

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 26.10.2009. Br.4666

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 23.03.2010. Br.1423

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 20.08.2010. Br.5045

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 20.08.2010. Br.5047

  Prilog osnovnom ugovoru

 • 26

  28.12.2015. 21.10.2010. Br.6313

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 12.11.2010. Br.6796

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2016. 14.11.2016. Br.6764

  Aneks 2-izmjene i dopune osnovnog ugovora

  99.

  03.10.2011. ,,MI-MA’’ d.o.o. Berane

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Kaludarsko-dapsićke šume’’

  29.07.2008. Br.3449

  7 godina

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1454

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 13.11.2009. Br.5258

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1685

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 20.08.2010. Br.5050

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 25.08.2010. Br.5111

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 25.08.2010. Br.5112

  Prilog osnovnom ugovoru

  100.

  03.10.2011. ,,KARAPIDIS BROS CO-SPAIK’’ d.o.o. Žabljak

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J. ,,GornjiŠaranci’’

  10.07.2008. Br.3142

  15 godina

  22.05.2015. 17.04.2013. Br.1339

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  101.

  03.10.2011. ŠIK ,,LIM’’ Bijelo Polje

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Rudo polje’’

  08.07.2008. Br.3051

  15 godina

  03.10.2011. 10.03.2009. Br.761

  Izmjene i dopune osnovnih ugovora

  28.12.2015. 23.09.2010. Br.5676

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 20.08.2010. Br.5046

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Prilog osnovnom ugovoru

 • 27

  Br.1674 28.12.2015. 20.08.2010.

  Br.5044 Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 26.10.2009. Br.4665

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.763

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2016. 14.11.2016. Br.6765

  Aneks 2-izmjene i dopune osnovnog ugovora

  102.

  03.10.2011. ’’VERAKI’’ d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Opasanica Travska gora’’

  09.07.2008. Br.3073

  7 godina

  22.06.2015. 01.12.2014. Br.322-167/14-5

  Istek ugovorenog roka

  22.06.2015 12.06.2015. Br.2270

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora-produženje prava do 2015.

  28.12.2015. 05.11.2010. Br.6648

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 05.02.2010. Br.490

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 05.11.2009. Br.5005

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1448

  Prilog osnovnom ugovoru

  103.

  03.10.2011. ,,WOOD’’ d.o.o. Žabljak

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Donji Šaranci“

  05.08.2008. Br.3582

  7 godina

  19.03.2013. 17.02.2012. Br. 480

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  28.12.2015. 05.11.2009. Br.5004

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1457

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 30.12.2009. Br.6976

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1692

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 20.08.2010. Prilog osnovnom ugovoru

 • 28

  Br.5038 28.12.2015. 20.08.2010.

  Br.5037 Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 21.10.2010. Br.6317

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 28.01.2011. Br.338

  Prilog osnovnom ugovoru

  104

  03.10.2011. ,,TRUDBENIK’’ d.o.o. Mojkovac

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,R.Rijeka-Vranještica“

  24.07.2008. Br.3418

  7 godina

  28.12.2015. 13.08.2010. Br.4713

  Prilog osnovnom ugovoru

  105.

  03.10.2011. ,,GRANDEKS’’ d.o.o. Berane

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Kaludarsko-dapsićke šume“

  29.07.2008. Br.3445

  7 godina

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1455

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1687

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 20.08.2010. Br.5049

  Prilog osnovnom ugovoru

  106. 03.10.2011. ,,PELENGIĆ-TRADE’’ d.o.o. Bijelo Polje

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J. ,,Komovi I“

  08.08.2008. Br.3652

  15 godina

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1450

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 21.07.2009. Br.2680

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1668

  Prilog osnovnom ugovoru

  107.

  03.10.2011. ŠIK ,,POLIMLJE’’ Berane

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Jelovica“

  29.07.2008. Br.3446

  15 godina

  03.10.2011. 10.03.2009. Br.769

  Izmjene i dopune ugovora

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.770

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1684

  Prilog osnovnom ugovoru

 • 29

  28.12.2015. 06.07.2010. Br.3868

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 20.08.2010. Br.5039

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 20.08.2010. Br.5040

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 24.09.2010. Br.5699

  Prilog osnovnom ugovoru

  108.

  03.10.2011. ,,TRUDBENIK’’ d.o.o. Mojkovac

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Petrovića Omar-Buren“

  24.07.2008. Br.3417

  15 godina

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1446

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 21.09.2009. Br.3574

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1673

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 20.08.2010. Br.5048

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 02.09.2010. Br.5206

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 25.01.2011. Br.272

  Prilog osnovnom ugovoru

  109.

  03.10.2011. ,,BREZNA’’ d.o.o Plužine

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Vojnik-Brezna“

  24.07.2008. Br.3397

  15 godina

  110.

  31.10.2011.

  ,,TRUDBENIK’’ d.o.o. Mojkovac

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Komarnica Dragišnjica’’

  26.09.2008. Br.4792

  7 godina

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1444

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 19.08.2009. Br.3107

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 20.10.2009. Br.4517

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 03.12.2009. Br.6218

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Prilog osnovnom ugovoru

 • 30

  Br.1672 111.

  31.10.2011. ,,BREZNA’’ d.o.o Plužine

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Župa-Piva’’

  05.08.2008. Br.3575

  7 godina

  16.05.2015.

  23.03.2015. Br.6661-2-990

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  112. 31.10.2011. ŠIK ,,POLIMLJE’’ Berane

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Mrtvica’’

  29.07.2008. Br.3451

  15 godina

  31.10.2011.

  10.03.2009. Br.769

  Izmjene i dopune osnovnih ugovora

  22.06.2015. 05.09.2011. Br.4187

  Sporazumni raskid Ugovora

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1441

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 26.10.2009. Br.4661

  Prilog osnovnom ugovoru

  113.

  31.10.2011.

  ,,PELENGIĆ-TRADE’’ d.o.o. Bijelo Polje

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Čakor-Visitor’’

  08.07.2008. Br.3058

  15 godina

  28.12.2015. 19.08.2009. Br.3117

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 10.04.2010. Br.1694

  Prilog osnovnom ugovoru

  114.

  31.10.2011.

  ,,JAVORAK’’ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Njegoš’’

  24.07.2008. Br.3410

  15 godina

  20.06.2015. 20.06.2014. Br.2606

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1661

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 22.06.2010. Br.3547

  Prilog osnovnom ugovoru

  115.

  31.10.2011.

  ,,TRUDBENIK’’ d.o.o. Mojkovac

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Jezer.G.Štitarica’’

  24.07.2008. Br.3416

  15 godina

  116.

  31.10.2011.

  ,SAVA TRANS’’ d.o.o. Cetinje

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Ponikvica’’

  09.07.2008. Br.3069

  7 godina

 • 31

  117.

  31.10.2011.

  ŠIK ,,Lim’’ Blijelo Polje

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Bjelasica’’

  08.07.2008. Br.3052

  15 godina

  31.10.2011. 10.03.2009. Br.761

  Izmjene i dopune osnovnih ugovora

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.762

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 26.10.2009. Br.4662

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 17.02.2010. Br.718

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1675

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 21.10.2010. Br.6358

  Prilog osnovnom ugovoru

  118.

  31.10.2011.

  ,,KARAPIDIS BROS CO-SPAIK’’ d.o.o. Žabljak

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Donji Šaranci’’

  08.08.2008. Br.3649

  7 godina

  22.05.2015. 17.04.2013. Br.1339

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  119.

  31.10.2011.

  ,,JAVORAK’’ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Duga-Golija’’

  24.07.2008. Br.3408

  15 godina

  20.06.2015.

  20.06.2014. Br.2606

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  120.

  31.10.2011.

  ,BOJ KOMERC’’ d.o.o. Andrijevica

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Mojanska rijeka’’

  08.07.2008. Br.3054

  15 godina

  31.10.2011. 10.03.2009. Br.752

  Izmjene i dopune ugovora

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.753

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 26.10.2009. Br.4672

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1680

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 19.01.2011. Br.258

  Prilog osnovnom ugovoru

  121. 31.10.2011. ,,JASEN’’ d.o.o. Vlada CG Pravo korišćenja šuma 20.01.2009. 7 godina

 • 32

  Pljevlja

  Uprava za šume područja G.J.,,Kozička rijeka’’ Br.86

  06.12.2015. 21.08.2015 Br.3504

  Prenos na novog koncesionara D.O.O „BAMBIS“ Podgorica

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1443

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 30.06.2009. Br.2286

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 08.05.2009. Br.1509

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 29.06.2009. Br.2233

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 05.11.2009. Br.5009

  Prilog osnovnom ugovoru

  122.

  31.10.2011.

  ,,JAVORAK’’ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Bijela Vojnik’’

  24.07.2008. Br.3407

  15 godina

  123.

  31.10.2011.

  ,,KARAPIDIS BROS CO-SPAIK’’ d.o.o. Žabljak

  Vlada CG – Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Mušovića rijeka’’

  10.07.2008. Br.3143

  7 godina

  25.06.2015. 16.06.2014. Br.2463

  Raskid zbog neizmirenih obaveza

  124.

  31.10.2011.

  ,,JAVORAK’’ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Somina’’

  24.07.2008. Br.3406

  15 godina

  31.10. 2011.

  03.02.2009. br.312

  Izmjene i dopune osnovnih ugovora

  31.10.2011.

  10.03.2009. Br.774

  Izmjene i dopune osnovnih ugovora

  20.06.2015. 20.06.2014. Br.2606

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.775

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 26.10.2009. Br.4660

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 05.11.2009. Br.5007

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1662

  Prilog osnovnom ugovoru

 • 33

  28.12.2015. 22.06.2010. Br.3548

  Prilog osnovnom ugovoru

  125.

  08.11.2011.

  ,,BREZNA’’ d.o.o Plužine

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma područja G.J.,,Goransko’’

  08.07.2008. Br.3055

  15 godina

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.756

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 26.10.2009. Br.4669

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1677

  Prilog osnovnom ugovoru

  126.

  08.11.2011.

  ,,ALPET’’ d.o.o. Plav

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma u državnoj svojini

  16.03.2006. Br. 559

  za 2006-tu godinu

  08.11.2011.

  15.12.2006. Br.2945

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  127.

  08.11.2011.

  ,,ALPET’’ d.o.o. Plav

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma GJ ,,Trokuz ribljak’’

  08.07.2008. Br.3057

  15 godina

  08.11.2011. 16.03.2009. Br.865

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  19.03.2013. 20.11.2012. Br.7579

  Raskid Ugovora zbog neizmirenih obaveza

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1693

  Prilog osnovnom ugovoru

  128.

  08.11.2011.

  ’’BOGIĆEVICA’’ d.o.o. Plav

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma GJ ,,B.Polje-Treskavac’’

  28.07.2008. Br.3443

  7 godina

  19.03.2013. 22.06.2011. Br.2728

  Raskid Ugovora zbog neizmirenih obaveza

  28.12.2015. 03.06.2009. Br.1812

  Prilog osnovnom ugovoru

  129.

  08.11.2011.

  ,,MILKOM'' d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma GJ ,,Planina Piva’’

  05.08.2008. Br.3577

  7 godina

  22.06.2015. 10.02.2012. Br.413

  Saglasni raskid Ugovora

  28.12.2015. 10.07.2009. Br.2522

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 25.05.2010. Br.2897

  Prilog osnovnom ugovoru

 • 34

  28.12.2015. 17.06.2010. Br.3399

  Prilog osnovnom ugovoru

  130.

  08.11.2011.

  ,,VEKTRA-JAKIĆ’’ d.o.o. Pljevlja

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma ,,Ljubišnja’’, ,,Kovač’’, ’’Tara-Kosanica’’, “Maosnica’’,“Obzir-Buren’’,“Korijen’’,“Bukovica’’“Vezišnica’’, „Voloder 1’’,“Otilovići-Obarde’’, „Jugoštica’’,“Voloder II ’’i ’’Potkovac’’

  17.04.2007. Br. 482

  za period 2007 do 2036 godine

  131.

  08.11.2011.

  ,,JAVORAK’’ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma GJ ’’ZLA GORA’’

  24.07.2008. Br. 3405

  15 godina

  22.06.2015. 20.06.2014. Br.2606

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  132.

  08.11.2011.

  ,,BREZNA’’ d.o.o Plužine

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma GJ ’’Volujak-Mratinje’’

  20.10.2008. Br. 5226

  7 godina

  16.05.2015. 26.03.2015. Br.6664-2-987

  Raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  133.

  08.11.2011. ŠIK ,,POLIMLJE’’ Berane

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma GJ ’’Šekular’’

  29.07.2008. Br.3448

  15 godina

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.772

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 10.07.2009. Br.2526

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 03.12.2009 Br.6213

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1683

  Prilog osnovnom ugovoru

  08.11.2011.

  10.03.2009. Br.769

  Izmjene i dopune ugovora

  134. 08.11.2011. ,,VUKMAN Vlada CG Pravo korišćenja šuma 23.07.2008. 7 godina

 • 35

  KRUŠČIĆ’’ d.o.o. Mojkovac

  Uprava za šume

  GJ’’Vučje’’

  Br. 2378

  08.11.2011. 15.05.2009. Br. 1597

  Izmjene i dopune ugovora

  20.06.2015. 22.06.2011. Br.2952

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1452

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 15.05.2009. Br.1596

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1666

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 12.11.2010. Br.6794

  Prilog osnovnom ugovoru

  135.

  08.11.2011.

  „BOJ KOMERC’’ d.o.o. Andrijevica

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma GJ’’Jelovica Gradišnjica’’

  08.07.2008. Br. 3053

  15 godina

  28.12.2015. 17.06.2010. Br.3400

  Prilog osnovnom ugovoru

  136.

  08.11.2011.

  ,,JAVORAK’’ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma GJ ’’Javorak-Vojnik’’

  24.07.2008. Br. 3404

  7 godina

  08.11.2011. 10.03.2009. Br.774

  Izmjene i dopune osnovnih ugovora

  20.06.2015. 20.06.2014. Br.2606

  Raskid Ugovora zbog neizmirenih obaveza

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.777

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 26.10.2009. Br.4673

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 05.11.2009. Br.5008

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 12.11.2010. Br.6797

  Prilog osnovnom ugovoru

  137.

  08.11.2011.

  ,,BREZNA’’ d.o.o Plužine

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma G.J.’’Bundos’’

  08.07.2008. Br. 3056

  15 godina

 • 36

  08.11.2011. 10.03.2009. Br.754

  Izmjene i dopune osnovnih ugovora

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.755

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 26.10.2009. Br.4668

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1679

  Prilog osnovnom ugovoru

  138.

  08.11.2011.

  ,,JAVORAK’’ d.o.o. Nikšić

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma G.J.’’Latično’’

  24.07.2008. Br. 3409

  15 godina

  08.11.2011. 10.03.2009. Br.774

  Izmjene i dopune osnovnih ugovora

  20.06.2015. 20.06.2014. Br.2606

  Raskid Ugovora zbog neizmirenih obaveza

  28.12.2015. 10.03.2009. Br.776

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 05.11.2009. Br.5006

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 26.10.2009. Br.4674

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1660

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 22.06.2010. Br.3546

  Prilog osnovnom ugovoru

  139. 08.11.2011.

  ,,19 DECEMBAR’’ d.o.o. Andrijevica

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma G.J.’’Piševska rijeka’’

  08.07.2008. Br.3060

  7 godina

  28.12.2015. 06.05.2009. Br.1442

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 25.05.2010. Br.2898

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 17.06.2010. Br.3397

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 23.09.2010. Br.5675

  Prilog osnovnom ugovoru

  140.

  08.11.2011.

  ,,VUKMAN KRUŠČIĆ’’ d.o.o. Mojkovac

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma G.J.’’Lepenac-Palješka gora’’

  24.07.2008. Br. 3419

  7 godina

 • 37

  08.11.2011.

  15.05.2009. Br.1597

  Izmjene i dopune osnovnih ugovora

  20.06.2015. 22.06.2011. Br.2952

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  28.12.2015. 06.09.2009. Br.1445

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 15.05.2009. Br.1595

  Prilog osnovnom ugovoru

  141.

  08.11.2011.

  ,,KARAPIDIS BROS CO-SPAIK’’ d.o.o. Žabljak

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma G.J.’’Tepačke šume’’

  10.07.2008. Br. 3141

  15 godina

  22.05.2015. 17.04.2013. Br.1339

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  142.

  08.11.2011.

  ,,VUKMAN KRUŠČIĆ’’ d.o.o. Mojkovac

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma G.J.’’Vučji potok’’

  23.07.2008. Br. 2379

  7 godina

  20.06.2015.

  22.06.2011. Br.2952

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1670

  Prilog osnovnom ugovoru

  143.

  08.11.2011.

  ,,VUKMAN KRUŠČIĆ’’ d.o.o. Mojkovac

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma G.J.’’Bukovi potok-Sušac’’

  08.07.2008. Br. 3050

  7 godina

  07.12.2015. 22.06.2011 Br.2952

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  144.

  08.11.2011. ’’NIKOLA’’ d.o.o. Berane

  Vlada CG Uprava za šume

  Pravo korišćenja šuma G.J.’’Skrivena’’

  24.07.2008. br. 3381

  7 godina

  28.12.2015. 21.09.2009. Br.3751

  Prilog osnovnom ugovoru

  28.12.2015. 01.04.2010. Br.1686

  Prilog osnovnom ugovoru

 • 38

  28.12.2015. 06.09.2010. Br.5268

  Prilog osnovnom ugovoru

  145.

  12.11.2011. ’’ARIZONA’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Tare „Bijeli potok“

  05.08.2011. Br.892

  5 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-717/3

  Istek roka ugovora o koncesiji

  146.

  23.01.2012. ,,Femić kompani’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Lim “Pašića polje“

  05.08.2011. Br.893

  5 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-718/2

  Istek roka ugovora o koncesiji

  147.

  23.01.2012. ,,Kajić komerc’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Lim“Čoče brdo“

  05.08.2011. Br.894

  5 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-719/2

  Istek roka ugovora o koncesiji

  148.

  23.01.2012. ,,Kop-co’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Lim“Lug Rakića“

  05.08.2011. Br.895

  5 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-719/3

  Istek roka ugovora o koncesiji

  149.

  23.01.2012. ,,Elisa’’d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Tare“Lugovi“II

  05.08.2011. Br.898

  1 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-720/3

  Istek roka ugovora o koncesiji

  150.

  23.01.2012. ,,Čelebić’’

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Morače“Mišurica“

  08.08.2011. Br.899

  5 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-717

  Istek roka ugovora o koncesiji

  151. 23.01.2012. ,,BOJ TRANS’’ Vlada CG Pravo na eksploataciju riječnih 10.08.2011. 1 godina

 • 39

  d.o.o.

  nanosa iz korita rijeke Grnčar“Grnčar“II

  Br.906

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-720/2

  Istek roka ugovora o koncesiji

  152.

  23.01.2012. ,,Šukurica’’ d.o.o. Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Lim“Lozna“

  10.08.2011. Br.913

  1 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-723

  Istek roka ugovora o koncesiji

  153.

  23.01.2012. ,,Integral inženjering’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Lim“Ržanica“II

  12.08.2011. Br.928

  5 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-721/3

  Istek roka ugovora o koncesiji

  154.

  23.01.2012. ,,MBM Trans’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Morače “Radovina“

  15.08.2011. Br.931

  5 godina

  15.02.2016. 28.11.2016. Br.08-2676/4

  Raskid ugovora odlukom Vlade

  155.

  23.01.2012. ,,Metro company’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Lim“Pločice“

  16.08.2011. Br.941

  1 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-722

  Istek roka ugovora o koncesiji

  156.

  23.01.2012. ,,Dejo komerc’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Tare“Lugovi I“

  19.08.2011. Br.963

  5 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-718

  Istek roka ugovora o koncesiji

  157.

  23.01.2012. ,,Gradnja’’ d.o.o. Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Lim“Nedakusi“

  19.08.2011. Br.966

  5 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Istek roka ugovora o koncesiji

 • 40

  Br.11/16-0101-719

  158.

  23.01.2012. ,,Gradnja’’ d.o.o. Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Lim“Lukavica“

  19.08.2011. Br.967

  5 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-718/3

  Istek roka ugovora o koncesiji

  159.

  23.01.2012. ,,Zlaić’’ d.o.o. Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Lim“Sakate-Zaton“

  25.08.2011. Br.988

  5 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-720

  Istek roka ugovora o koncesiji

  160.

  23.01.2012. ,,Vuković LN’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Tare“Rušov vir“

  19.08.2011. Br.968

  5 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-717/2

  Istek roka ugovora o koncesiji

  161.

  23.01.2012. ,,Gradnja inžinjering’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Gračanice“Ozrinići“

  30.08.2011. Br.1006

  1 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-721

  Istek roka ugovora o koncesiji

  162.

  23.01.2012. ,,Morača komerc’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Morače“Muljage“

  06.09.2011. Br.1039

  5 godina

  15.02.2016. 12.09.2013. Br.08-2072/3

  Raskid ugovora odlukom Vlade

  163.

  23.01.2012. ,,Granit mont’’ d.o.o.

  Vlada CG

  Pravo na eksploataciju riječnih nanosa iz korita rijeke Ibar“Bać“

  10.10.2011. Br.1203

  3 godine

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-721/2

  Istek roka ugovora o koncesiji

 • 41

  164.

  23.01.2012. ,,Oksarela’’ d.o.o. Vlada CG

  Korišćenje dijela voda sa izvorišta Drijenak-Rajsko vrelo Kolašin

  12.07.2011. Br.793

  30 godina

  165.

  23.01.2012. 23.02.2019

  Igor Maslakov Igor Maslakov

  Vlada CG Vlada Crne Gore Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za vode

  Korišćenje dijela voda sa izvorišta ,,Jasen’’-Bar Korišćenje dijela voda sa izvorišta ,,Jasen’’-Bar

  15.07.2011. Br.801

  30 godina Raskid Ugovora o koncesiji na osnovu Odluke o raskidu Ugovora („Službeni list CG“, broj 80/18)

  166.

  23.01.2012. ,,Jadransko brodogradilište’’ AD Bijela

  Vlada CG – Lučka uprava

  Koncesiona djelatnost u brodogradilišnoj luci- Bijela

  19.11.2010. Br.01-248

  30 godina

  28.06.2015. 19.12.2012. Br.01-820

  Izmjene i dopune Ugovora

  15.12.2015. 01.07.2015. Br.2/119-103

  Otvaranje stečaja nad koncesionarom

  167.

  23.01.2012. ,,Luka Bar’’ AD Bar Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

  Ustupanje morskog dobra u opštini Bar u zahvatu luke Bar

  15.01.2008. Br.0210-70/3

  12 godina

  23.01.2012.

  27.07.2011. Br.01-445

  Novi naziv koncendenta je ’’Lučka uprava Crne Gore’’ a umjesto ,,morsko dobro’’ stoje riječi ,,lučko područje’’

  28.06.2015.

  16.08.2012. Br.527

  Dopune osnovnog Ugovora

  28.06.2015. 22.10.2014. Br.01-969

  Izmjene i dopune Aneksa II

  168.

  23.01.2012. ,,OMP Ekomedika’’

  Vlada CG Ministarstvo zdravlja

  Finansiranje, izgradnja i upravljanje medicinskim otpadom u CG

  05.07.2011. Br.04-2053/11

  15 godina

 • 42

  169.

  23.01.2012. IASON GmbH, Feldkirchnerstrase 4, A8054 Graz-Seiersberg, Austrija’

  Vlada CG Ministarstvo zdravlja

  Sporazum o finansiranju, izgradnji, i korišćenju PET/CT Centra po B.O.T sistemu u okviru KCCG –Podgorica

  25.10.2010. Br.01-697/09

  25 godina

  28.05.2015. 02.09.2013. Br.404-2/2013-18

  Aneks uz osnovni sporazum o finansiranju, izgradnji i korišćenju PET/CT Centra po B.O.T sistemu u okviru KCCG u Podgorici

  28.05.2015. 27.11.2014. Br.08-2617/3

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  170. 26.03.2012. „Tehnostar –izgradnja“ d.o.o.

  Vlada CG Eksploatacija šljunka i pijeska-lokacija „Talum“ na rijeci Lim-Berane

  11.11.2011. Br.1354

  1 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-723/2

  Istek roka ugovora o koncesiji

  171. 26.03.2012. Goran Medojević Beograd

  Vlada CG Korišćenje voda – izvorište „Vrelo“ Mojkovac

  22.12.2011. Br.1542

  30 godina

  19.03.2013. 23.02.2019.

  Goran Medojević Beograd

  Vlada Crne Gore Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za vode

  Korišćenje voda – izvorište „Vrelo“ Mojkovac

  17.09.2012. Br. 811

  Prenos prava na novog koncesionara „H2O Montenegro“ Raskid Ugovora o koncesijama na osnovu Odluke o raskidu ugovora („Službeni list CG“,broj 80/08)

  172. 17.06.2015. DP Solana “Bajo Sekulić” Ulcinj

  Vlada RCG Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

  Pravo na eksploataciju soli iz morske vode

  16.03.1995. Br.02-4237/94

  10 godina

 • 43

  173. 19.02.2013. “Feyur” d.o.o. Bar Vlada CG Uprava za vode

  Korišćenje voda “Moračko Trebaljevo” Sjerogošte Kolašin

  23.05.2012. Br.484

  30 godina

  174. 19.02.2013. Idrizović Mirsada Bijelo Polje

  Vlada CG Uprava za vode

  Korišćenje voda za proizvodnju i promet kalifornijske i potočne pastrmke-Bistrica

  06.09.2012. Br.780

  30 godina

  175. 19.02.2013. “Hidromont Merkur” d.o.o. Budva

  Vlada CG Uprava za vode

  Korišćenje voda za vodosnabdijevanje bunar-Cetinje

  19.09.2011. Br.1100

  30 godina

  19.03.2013. 18.11.2011. Br.1381

  Prenos prava i obaveza na novog koncesionara “Merkur System”A.D. Budva

  176. 19.02.2013. Konzorcijum “PLOČA”- Rožaje

  Vlada CG Uprava za šume

  Korišćenje šuma GJ.”Balotičke šume”

  05.09.2012. Br.4924

  7 godina

  28.12.2016. 10.11.2016. Br.6683

  Izmjene i dopune osnovnog ugovora

  177. 19.02.2013. Konzorcijum “LOVNICA”- Rožaje

  Vlada CG Uprava za šume

  Korišćenje šuma GJ.”Lovničke šume”

  05.09.2012. Br.4926

  7 godina

  178. 19.02.2013. Konzorcijum “JELA”- Rožaje

  Vlada CG Uprava za šume

  Korišćenje šuma GJ.”Crnja Ibarac”

  05.09.2012. Br.4923

  7 godina

  28.12.2016. 31.10.2016. Br.6370

  Izmjene i dopune osnovnog ugovora

  179.

  19.02.2013. Konzorcijum “BAĆ BESNIK”- Rožaje

  Vlada CG Uprava za šume

  Korišćenje šuma GJ.”Bać Besnik”

  05.09.2012. Br.4927

  7 godina

 • 44

  15.03.2018. 08.12.2016. Br. 7367

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  180. 19.02.2013. Konzorcijum “LOVNICA”- Rožaje

  Vlada CG Uprava za šume

  Korišćenje šuma GJ.”Vučansko biševske šume”

  05.09.2012. Br.4925

  7 godina

  181. 13.09.2013. “Račica” AD Tivat

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena “Kameno more”

  30.04.2013. Br.01-956/1

  30 godina

  182. 04.11.2013. “Bemax” d.o.o Podgorica

  Vlada CG Minstarstvo ekonomije

  Eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena “Vilići”-Pljevlja

  17.10.2013. Br.0702-847/27

  3 godine

  183. 22.06.2015. ”Bjelasica-Rada” AD Bijelo Polje

  Vlada RCG Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

  Eksploatacija mineralne vode sa izvorišta „Čeoče“

  08.03.1999. Br.01-815/1

  10 godina

  22.06.2015. 22.03.2001. Br.01-937/1

  Izmjene i dopune Ugovora

  22.06.2015. 28.03.2014. Br.01-350/4

  Izmjene i dopune Ugovora-istek roka

  184. 22.06.2015. “Ćetković Kop” d.o.o Podgorica

  Vlada CG Uprava za vode

  Eksploatacija šljunka i pijeska „Zabrani“ na rijeci Morači-Podgorica

  16.10.2012. Br.910

  5 godina

  185. 22.06.2015. “Miki Trans” d.o.o. Gusinje

  Vlada CG Uprava za vode

  Eksploatacija šljunka i pijeska „Lukin Vir“ vodotok, MZ Trešnjevo-Lim-Andrijevica

  30.12.2011. Br.1566

  1 godina

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-722/2

  Istek roka ugovora o koncesiji

  186. 22.06.2015. “Miki Trans” d.o.o. Gusinje

  Vlada CG Uprava za vode

  Eksploatacija šljunka i pijeska“Grnčar I“ vodotok Grnčar-Plav

  30.12.2011. Br.1567

  1 godina

 • 45

  27.10.2016. 16.09.2016. Br.11/16-0101-722/3

  Istek roka ugovora o koncesiji

  187. 22.06.2015. “FAGUS ELEMENTI” d.o.o. Berane

  Vlada CG Uprava za šume

  Korišćenje šuma GJ “KOMOVI I“

  08.08.2008. Br.3653

  15 godina

  22.06.2015. 27.05.2014. Br.1897

  Raskid zbog stečajnog postupka

  188. 22.06.2015. ”MARADOM” d.o.o. Pljevlja

  Vlada CG Uprava za šume

  Korišćenje šuma GJ “K.GORA-BUNETINA“

  15.09.2008. Br.4434

  7 godina

  22.06.2015. 01.12.2014. Br.322-167/14-7

  Istek ugovorenog roka

  189. 22.06.2015. ”SAVA TRANS” d.o.o. Cetinje

  Vlada CG Uprava za šume

  Korišćenje šuma GJ“PREKORNICA“

  09.07.2008. Br.3068

  7 godina

  22.06.2015. 01.12.2014. Br.322-167/14-2

  Istek ugovorenog roka

  190. 23.06.2015. ”ILIJA NOVAKOVIĆ ICO” d.o.o.

  Vlada CG Uprava za vode

  Eksploatacija šljunka i pijeska “SJEVERNICA“ vodotok Morača-Podgorica

  30.01.2012. Br. 86

  5 godina

  23.06.2015. 27.03.2015. Br.11/14-0101-1131/3

  Raskid Ugovora na zahtjev koncesionara

  191. 23.06.2015. ”ILIJA NOVAKOVIĆ ICO” d.o.o.

  Vlada CG Uprava za vode

  Eksploatacija šljunka i pijeska“DROMIRA“ vodotok Morača-Podgorica

  30.01.2012. Br.85

  5 godina

  23.06.2015. 27.03.2015. Br.11/14-0101-1132/3

  Raskid Ugovora na zahtjev koncesionara

  192. 23.06.2015. “BAMBIS STOLARIJA” d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Uprava za šume

  Korišćenje šuma GJ “Kozička rijeka“-Pljevlja

  09.07.2014. Br.3017

  7 godina

 • 46

  15.03.2018. 27.10.2016. Br. 6329

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  193. 23.06.2015. KONZORCIJUM ”PAUČINA 2012 –El prom”-Rožaje

  Vlada CG Uprava za šume

  Korišćenje šuma GJ “PAUČINSKE ŠUME“

  18.04.2013. Br.1364

  7 godina

  194. 23.06.2015. ”LUKA BAR” a.d. BAR

  Vlada CG Ministarstvo privrede

  Eksploatacija tehničkog-građevinskog kamena „VOLUJICA“-Bar

  22.09.2000. Br.01-3506/1

  10 godina

  23.06.2015. 21.09.2009. Br.01-1251/1

  Izmjene i dopune Ugovora

  195. 23.06.2015. Rudnik uglja ”PLJEVLJA” Pljevlja

  Vlada RCG Ministarstvo privrede

  Eksploatacija tehničkog-građevinskog kamena“VILIĆI“-Pljevlja

  23.02.2001. Br.01-613/1

  10 godina

  196. 23.06.2015. ”CRNAGORAPUT” a.d. Podgorica

  Vlada RCG Ministarstvo privrede

  Eksploatacija šljunka i pijeska “CIJEVNA“ Podgorica

  23.02.2001. Br.01-614/1

  10 godina

  23.06.2015. 25.10.2010. Br.01-865/3

  Raskid zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza

  197. 27.06.2015. IGMA GRAND d.o.o. Andrijevica

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane “Bradavec“ na vodotoku Bradavec Andrijevica

  06.03.2013. Br.01-554/1

  30 godina

  27.06.2015. 11.03.2015. Br.01-6/151

  Izmjene i dopune Ugovora

  28.06.2015. 11.03.2015. Br.01-6/152

  Prenos prava i obaveza na Koncesiono Društvo IGMA ENERGY-Andrijevica

  15.02.2016. 30.12.2015. Br.01-6/569

  Aneks ugovora

  198. 27.06.2015. IGMA GRAND d.o.o. Andrijevica

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane “Piševska rijeka“ na vodotoku Piševska rijeka Andrijevica

  28.01.2014. Br.01-28/17

  30 godina

  11.11.2015. 04.11.2015. Br.01-6/448

  Izmjene i dopune Ugovora

 • 47

  11.11.2015. 04.11.2015. Br.01-6/449

  Prenos koncesije na Koncesiono Društvo IGMA ENERGY d.o.o. Andrijevica

  13.11.2017. 02.10.2017. Br.310-827/2017-1

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  199. 27.06.2015. DEKAR d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane“LJEVIŠKA RIJEKA-IZVOR MORAČE“ –Kolašin

  29.06.2012. Br.01-1670/1

  30 godina

  27.10.2016. 12.09.2016. Br.01-6/234

  Aneks I – izmjene i dopune osnovnog ugovora

  200. 27.06.2015. Konzorcijum ”mHidro CG”- Nova Gorica-Slovenija

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane-vodotok VRBNICA

  23.09.2010. Br.01-1352/2

  25 godina

  27.06.2015. 21.02.2013. Br.01-27/22

  Raskid zbog osnivanja preduzeća na način koji nije definisan Ugovorom

  201. 27.06.2015. “Kroling” d.o.o. Danilovgrad

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane-vodotok TUŠINA

  30.09.2010. Br.01-1365/2

  30 godina

  27.06.2015. 12.04.2013. Br.01-27/51

  Sporazumni raskid Ugovora zbog mogućnosti izgradnje samo jedne elektrane umjesto četiri predviđene

  202. 27.06.2015. KOL ENERGY d.o.o. Kolašin

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane“Raštak“na vodotoku Raštak, Kolašin

  28.03.2012. Br.01-25/81

  30 godina

  31.05.2016. 18.05.2016. Br. 01-1318/1

  Aneks I-izmjene i dopune osnovnog ugovora

  12.09.2017. 07.08.2017. Br. 310-657/2017-4

  Anex II-izmjene i dopune osnovnog ugovora

 • 48

  203. 27.06.2015. KONZORCIJUM ”Elektrotehna-Radius”-Berane

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane “MURINSKA RIJEKA“

  17.09.2010. Br.01-1022/3

  30 godina

  27.09.2015. 31.08.2015. Br.01-6/303

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora-produženje prve faze

  28.03.2016. 23.03.2016. Br.01-06/103

  Prenos prava na novog koncesionara Industriaimport-Industriaimpex a.d Podgorica

  204. 27.06.2015. KONZORCIJUM ”Elektrotehna-Radius”-Berane

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane “TREPAČKA RIJEKA“

  17.09.2010. Br.01-1021/3

  30 godina

  27.06.2015. 29.04.2011.

  Prenos prava na novog koncesionara Konzorcijum “Dekar-Hidro“ Podgorica-Zaključak Vlade Br. 03-3702/2 od 21.04.2011. godine

  27.06.2015. 20.06.2013. Br.01-96/2

  Izmjene i dopune Ugovora- skraćen rok na 29 godina

  27.09.2015. 31.08.2015. Br.01-6/350

  Izmjene i dopune Ugovora –produženje druge faze

  205. 27.06.2015. KOL ENERGY d.o.o. Kolašin

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane“Raštak 2“ na vodotoku Raštak, Kolašin

  24.04.2014. Br.0502/28-95

  30 godina

  206. 27.06.2015. Mr RADOSLAV KOVAČEVIC Budva

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane“Rijeka Reževića ijeka“ na vodotoku Reževića Rijeka, Budva

  03.02.2014. Br.01-28/18

  30 godina

  04.12.2015. 08.05.2015. Br.08-974 Odluka Vlade Crne Gore

  Mirovanje prava i obaveza iz Ugovora zbog vanrednih okolnosti

  207. 27.06.2015. SINERGY d.o.o. Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane“Vrelo“ na vodotoku Vrelo, Bijelo Polje

  11.06.2012. Br.01-25/84

  30 godina

 • 49

  15.02.2016. 03.02.2016. Br.01-6/50

  Izmjene i dopune osnovnog ugovora

  208. 27.06.2015. Konzorcijum ”Kutska i Mojanska”- Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane“KUTSKA RIJEKA“

  12.05.2014. Br.0502-28/102

  30 godina

  04.12.2015 16.11.2015. Br.01-6/474

  Novo idejno rješenje i definicija procesa eksproprijacije

  02.08.2018. 27.07.2018. Br. 310-897/2018-1

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  209. 27.06.2015. Konzorcijum ”Kutska i Mojanska”-Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane “MOJANSKA RIJEKA“

  12.05.2014. Br.0502-28/103

  30 godina

  04.12.2015. 16.11.2015. Br.01-6/473

  Novo idejno rješenje i definicija procesa eksproprijacije

  02.08.2018. 27.07.2018. Br. 310-896/2018-1

  Izmjene i dopune osnovnog Ugovora

  210. 27.06.2015. Konzorcijum ”Plava Hydro Power” Bijelo Polje

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane “ĐURIČKA RIJEKA“

  23.04.2014. Br.0502-28/94

  30 godina

  211. 27.06.2015. Konzorcijum ”Interenergo” Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane “VRBNICA“

  23.04.2014. Br.0502-28/92

  30 godina

  17.06.2016. 03.06.2016. Br.01-1447/1

  Aneks I-izmjene i dopune osnovnog ugovora

  212. 27.06.2015. “Hidroenergija Montenegro” d.o.o. Berane

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane “KALUDARSKA“

  23.04.2014. Br.0502-28/91

  30 godina

  15.02.2016. 25.09.2015. Br.01-6/375

  Ugovor u vezi sa osnovnim ugovorom

 • 50

  28.03.2016. 18.02.2016.

  Stavljanje van snage Ugovora u vezi sa osnovnim ugovorom br. 01-6/375 –Zaključak Vlade br.08-185

  213. 27.06.2015. Konzorcijum ”Hydro Bistrica” Podgorica

  Vlada CG Ministarstvo ekonomije

  Izgradnja male hidroelektrane “BISTRICA-PRITOKA LJUBOVIĐE“

  23.04.2014. Br.0502-28/93

  30 godina

  28.03.2016. 21.03.2016. Br.01