izvješće - unios · pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo (prilog)...

of 87/87
Klasa: 003-07/16-01 Urbroj: 2158-18-01/16-1 Osijek, 21. siječnja 2016. P O Z I V za sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Pravnog fakulteta u Osijeku, koja će se održati u srijedu 27. siječnja 2016. godine u 11,00 sati sa sljedećim d n e v n i m r e d o m 1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. prosinca 2015. godine (prilog) 2. Doc. dr. sc. Dubravka Akšamović - izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredna profesorica - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog) 3. Doc. dr. sc. Marin Mrčela - izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta - - Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog) 4. Imenovanje Povjerenstva za reformu studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (prilog) 5. Prijedlog Studijskog programa preddiplomskog studija "Socijalni rad" Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek (prilog) 6. Raspisivanje natječaja za specijalistički stručni studij Javna uprava (prilog) 7. Odluka o raspisivanju natječaja i imenovanje povjerenstava za izbor: - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana Upravno pravo i uprava (prilog) - dva/ije nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana Kazneno pravo, kazneno procenso pravo, viktimologija i kriminologija (prilog) - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana Povijest hrvatskog prava i države (prilog) - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana Europsko pravo (prilog) - dva/ije nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana Građansko pravo i građansko procesno pravo (prilog) - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana Pomorsko i općeprometno pravo (prilog) - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana Radno i socijalno pravo (prilog) - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana Opća ekonomija (prilog)

Post on 09-Mar-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Klasa: 003-07/16-01

  Urbroj: 2158-18-01/16-1

  Osijek, 21. siječnja 2016.

  P O Z I V

  za sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Pravnog fakulteta u Osijeku, koja će se održati u

  srijedu 27. siječnja 2016. godine u 11,00 sati sa sljedećim

  d n e v n i m r e d o m

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. prosinca 2015. godine (prilog)

  2. Doc. dr. sc. Dubravka Akšamović - izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredna profesorica

  - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  3. Doc. dr. sc. Marin Mrčela - izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta - - Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  4. Imenovanje Povjerenstva za reformu studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (prilog)

  5. Prijedlog Studijskog programa preddiplomskog studija "Socijalni rad" Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek (prilog)

  6. Raspisivanje natječaja za specijalistički stručni studij Javna uprava (prilog) 7. Odluka o raspisivanju natječaja i imenovanje povjerenstava za izbor:

  - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,

  znanstvena grana Upravno pravo i uprava (prilog)

  - dva/ije nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena

  grana Kazneno pravo, kazneno procenso pravo, viktimologija i kriminologija

  (prilog)

  - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,

  znanstvena grana Povijest hrvatskog prava i države (prilog)

  - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,

  znanstvena grana Europsko pravo (prilog)

  - dva/ije nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena

  grana Građansko pravo i građansko procesno pravo (prilog)

  - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,

  znanstvena grana Pomorsko i općeprometno pravo (prilog)

  - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,

  znanstvena grana Radno i socijalno pravo (prilog)

  - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija,

  znanstvena grana Opća ekonomija (prilog)

 • 8. Rekapitulacija ispita na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju i Stručnom upravnom studiju (prilog)

  9. Izdavačka djelatnost - nadopuna Plana izdavačke djelatnosti – znanstvena monografija dr. sc. Davora

  Muhvić pod naslovom "Transnacionalne korporacije kao subjekti međunarodnog

  prava"

  - imenovanje recenzenata za zbornik radova "Current Problems of Legal Theory and

  Comparative Law" (prilog)

  10. Odluka o načinu postupanja s otpisanom građom nakon provedenog otpisa (prilog) - Dopuna i izmjene Pravilnika o radu Knjižnice (prilog)

  11. Informacije

  Za točnost otpravka

  T a j n i k: D e k a n:

  Ljerka Dumančić, mag. iur. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v. r.

 • Klasa: 003-07/16-01

  Urbroj: 2158-18-01/16-2

  Osijek, 15. veljače 2016.

  P O Z I V

  za sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Pravnog fakulteta u Osijeku, koja će se održati u

  srijedu 2. ožujka 2016. godine u 10,30 sati sa sljedećim

  d n e v n i m r e d o m

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. siječnja 2016. godine (prilog)

  2. Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović – izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje društvenih

  znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava (prilog)

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

  3. Odluka o raspisivanju natječaja i imenovanje Povjerenstava za izbor: - jednog/e nastavnika/ce u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na

  radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje

  pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i

  viktimologija (prilog)

  4. Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta (prilog) 5. Daniel Haman – imenovanje Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti izradom i

  javnom obranom doktorskog rada bez upisivanja na Poslijediplomski doktorski studij

  (prilog)

  6. Prijedlog Studijskog programa preddiplomskog studija "Socijalni rad" Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek (prilog)

  7. Informacije

  Za točnost otpravka

  T a j n i k: D e k a n:

  Ljerka Dumančić, mag. iur. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v. r.

 • Klasa: 003-07/16-01

  Urbroj: 2158-18-01/16-1-3

  Osijek, 11. ožujka 2016.

  P O Z I V

  za 419. sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Pravnog fakulteta u Osijeku, koja će se održati

  u četvrtak 17. ožujka 2016. godine u 10,00 sati sa sljedećim

  d n e v n i m r e d o m

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 2. ožujka 2016. godine (prilog)

  2. Doc. dr. sc. Anita Blagojević - imenovanje Povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno zvanje više

  znanstvene suradnice, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno

  polje pravo, znanstvena grana Ustavno pravo (prilog)

  3. Dr. sc. Dunja Duić - izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje

  pravo, znanstvena grana europsko pravo (prilog)

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

  4. Dr. sc. Paula Poretti - izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje

  pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo (prilog)

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

  5. Dr. sc. Davorin Pichler - izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje

  pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo (prilog)

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

  6. Dr. sc. Jelena Dujmović Bocka - izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje

  pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava (prilog)

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

  7. Dr. sc. Mato Arlović – imenovanje Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje

  pravo, znanstvena grana ustavno pravo na osobni zahtjev (prilog)

  8. Odluka o raspisivanju natječaja i imenovanje povjerenstava za izbor: - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno

  mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,

  znanstvena grana Financijsko pravo (prilog)

  - jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice i na radno mjesto docenta/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,

  znanstvena grana Obiteljsko pravo (prilog)

  9. Izvještaj o provedenoj internoj anketi zimskoga semestra akademske 2015./2016. godine

  10. Informacije

  Za točnost otpravka

  T a j n i k: D e k a n:

  Ljerka Dumančić, mag. iur. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v. r.

 • Klasa: 003-07/16-01

  Urbroj: 2158/95-01/16-1-5

  Osijek, 18. svibnja 2016.

  P O Z I V

  za 421. sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Pravnog fakulteta u Osijeku, koja će se održati

  u ponedjeljak 23. svibnja 2016. godine u 11,00 sati sa sljedećim

  d n e v n i m r e d o m

  1. Izgradnja nove zgrade Pravnog fakulteta Osijek (Rrektor prof. dr. sc. Željko Turkalj) 2. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. travnja 2016.

  godine (prilog)

  3. Obavijesti dekana 4. Odluka o prekidu postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice za dr. sc.

  Jelenu Dujmović Bocka (prilog)

  5. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za dr. sc. Dunja Duić - Izvješće s nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  6. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za dr. sc. Paula Poretti - Izvješće s nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  7. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za dr. sc. Davorin Pichler - Izvješće s nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  8. Doc. dr. sc. Anita Blagojević - izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno

  polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo (prilog)

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

  9. Dr. sc. Nataša Lucić - izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje

  pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo (prilog)

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

  10. Dr. sc. Biljana Činčurak Erceg - izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje

  pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo (prilog)

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

  11. Imenovanje Povjerenstva za reformu studijskog programa Stručnog upravnog studija (prilog)

  12. Zamjena predsjednika Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (prilog)

  13. Zamjena člana Odbora za studijski program i izvedbeni plan (prilog) 14. Zamjena člana Etičkog povjerenstva (prilog)

 • 15. Zamjena člana Povjerenstva za zamolbe studenata za akademsku 2015./2016. godinu (prilog)

  16. Zamjena člana Povjerenstva za reformu studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (prilog)

  17. Izdavačku djelatnost - dopuna Plana izdavačke djelatnosti – izdavnje udžbenika (prilog)

  18. Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova – ZIR (prilog) 19. Informacije

  Za točnost otpravka

  Tajnica: D e k a n:

  Marijana Ljubić, mag. iur. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v. r.

 • Klasa: 003-07/16-01

  Urbroj: 2158/95-01/16-1-6

  Osijek, 9. lipnja 2016.

  P O Z I V

  za 422. sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Pravnog fakulteta u Osijeku, koja će se održati

  u utorak 14. lipnja 2016. godine u 11,00 sati sa sljedećim

  d n e v n i m r e d o m

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. svibnja 2016. godine (prilog)

  2. Obavijesti dekana 3. Izvedbeni plan nastave

  - za I. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (prilog)

  - za I. godinu Stručnog upravnog studija (prilog) 4. Program združenog studija “Javna uprava u tranziciji” (Joint Study Programme

  “Governance in Transition”) (prilog) 5. Dr. sc. Mato Arlović - izvješće Povjerenstva za izbor u naslovno znanstveno

  zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti,

  znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo (prilog)

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

  6. Zoran Vladović - imenovanje Povjerenstva za izbor u zvanje višeg predavača i radno mjesto višeg predavača, za znanstveno područje društvenih

  znanosti, znanstveno polje humanističkih znanosti, znanstvena grana kineziologija

  (prilog)

  7. Odluka o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor: - jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje poslijedoktoranda/ice i na

  suradničko radno mjesto poslijedoktoranda/ice, za područje društvenih znanosti,

  znanstveno polje pravo, znanstvena grana Povijest prava i države (prilog)

  8. Odluka o produljenju roka završetka poslijediplomskih specijalističkih studija 9. Odluka o kolektivnom godišnjem odmoru (prilog) 10. Informacije

  Za točnost otpravka

  Tajnica D e k a n

  Marijana Ljubić, mag. iur. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v. r.

 • Klasa: 003-07/16-01

  Urbroj: 2158/95-01/16-1-7

  Osijek, 14. srpnja 2016.

  P O Z I V

  za 423. sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Pravnog fakulteta u Osijeku, koja će se održati

  u srijedu 20. srpnja 2016. godine u 9,30 sa sljedećim

  d n e v n i m r e d o m

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. lipnja 2016. godine (prilog)

  2. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje redoviti/a profesor/ica u trajnom zvanju i na radno mjesto redoviti/a profesor/ica u

  trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,

  zananstvena grana financijsko pravo (prilog)

  3. Željko Rišner, prof - imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka reizbora nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i radno mjesto višeg

  predavača, za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje

  filologija, znanstvena grana Anglistika (prilog)

  4. Izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda/ice i radno mjesto poslijedoktoranda/ice iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene

  grane Povijest prava i države

  5. Akcijski plan za unapređenje kvalitete i godišnje izvješće o ostvarenju akcijskog plana Pravnog fakulteta u Osijeku (prilog)

  6. Izdavačka djelatnost - dopuna Plana izdavačke djelatnosti – izdavanje udžbenika (prilog)

  7. Informacije

  Za točnost otpravka

  Tajnica D e k a n

  Marijana Ljubić, mag. iur. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v. r.

 • Klasa: 003-07/16-01

  Urbroj: 2158/95-01/16-1-8

  Osijek, 14. rujna 2016.

  P O Z I V

  za 424. sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Pravnog fakulteta u Osijeku, koja će se održati

  u utorak 20. rujna 2016. godine u 10,00 sa sljedećim

  d n e v n i m r e d o m

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. srpnja 2016. godine (prilog)

  2. Obavijesti dekana 3. Izvedbeni plan nastave za

  - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (prilog) - Stručni upravni studij (prilog)

  4. Prof. dr. sc. Renata Perić – izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice – trajno zvanje

  - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja - Odluka o izboru

  5. Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević – izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice

  - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja - Odluka o izboru (prilog)

  6. Zoran Vladović, prof. – Izvješće Stručnog povjerenstva za provedbu postupka reizbora u nastavno zvanje višeg predavača i na radno mjesto višeg predavača, za

  znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena

  grana Kineziološka edukacija

  - Odluka o reizboru 7. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj – imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu

  postupka reizbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice i na radno

  mjesto izvanredne profesorice, za znanstveno područje društvenih znanosti,

  znanstvenog polja pravo, znanstvene grane Pomorsko i općeprometno pravo

  8. Imenovanje Povjerenstva za nastupno predavanje za: a) dr. sc. Biljanu Činčurak Erceg za znanstveno-nastavno zvanje docentice,

  znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena

  grana pomorsko i općeprometno pravo

  b) dr. sc. Katarinu Knol Radoja za znanstveno-nastavno zvanje docentice, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena

  grana građansko pravo i građansko procesno pravo

  c) dr. sc. Višnju Lachner za znanstveno-nastavno zvanje docentice, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest

  hrvatskog prava i države

  d) dr. sc. Natašu Lucić za znanstveno-nastavno zvanje docentice, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana

  obiteljsko pravo

  e) dr. sc. Katarina Marošević za znanstveno-nastavno zvanje docentice, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana opća

  ekonomija

  9. Dr. sc. Emina Jerković – izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice i radno mjesto docentice za znanstveno područje društvenih znanosti,

  znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

 • 10. Dr. sc. Anton Petričević – izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti,

  znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

  11. Izmjene i dopune Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 12. Odluka o uvjetima prijelazima studenatana s drugih visokih učilišta na Stručni

  upravni studij Pravnog fakulteta Osijek

  13. Izdavačka djelatnost - imenovanje recenzenata za udžbenik pod naslovom "Prometno pravo i

  osiguranje" autora izv. prof. dr. sc. Aleksandre Vasilj i dr. sc. Biljane Činčurak

  Erceg

  14. Odluka o provođenju redovite revizija cjelokupnog knjižničnog fonda Knjižnice 15. Informacije

  Za točnost otpravka

  Tajnica D e k a n

  Marijana Ljubić, mag. iur. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v. r.

 • Klasa: 003-07/16-01

  Urbroj: 2158/95-01/16-1-10

  Osijek, 21. listopada 2016.

  P O Z I V

  za 426. sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Pravnog fakulteta u Osijeku, koja će se održati

  u četvrtak 27. listopada 2016. godine u 11,00 sa sljedećim

  d n e v n i m r e d o m

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednica Fakultetskog vijeća održanih 20. rujna 2016. i Elektronske sjednice 10. listopada 2016. godine (prilog)

  2. Obavijesti dekana 3. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za dr. sc. Biljana Činčurak Erceg

  - Izvješće s nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  4. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za dr. sc. Katarina Knol Radoja - Izvješće s nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  5. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za dr. sc. Višnja Lachner - Izvješće s nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  6. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za dr. sc. Nataša Lucić - Izvješće s nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  7. Željko Rišner, prof. – Izvješće Stručnog povjerenstva za provedbu postupka reizbora u nastavno zvanje višeg predavača i na radno mjesto višeg predavača, za znanstveno

  područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana

  anglistika

  - Odluka o reizboru 8. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje

  izvanredni/a profesor/ica i na radno mjesto izvanredni/a profesor/ica za znanstveno

  područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana

  organizacija i menadžment

  9. Odluka o imenovanju članova Fakultetskog vijeća u akademskoj 2016./17. godini (prilog)

  10. Odluka o Ustrojstvu Pravnog fakulteta u Osijeku u akademskoj 2016./17. godini (prilog)

  11. Imenovanje Povjerenstva za nastupno predavanje za: a) dr. sc. Eminu Jerković za znanstveno-nastavno zvanje docentice, znanstveno

  područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana

  financijsko pravo

  b) dr. sc. Anton Petričević za znanstveno-nastavno zvanje docenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i

  socijalno pravo

  12. Dr. sc. Mato Arlović – dopunjeno i izmijenjeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za znanstveno područje društvenih

  znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, temeljem zahtjeva

  Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Matičnog

  odobra za područje društvenih znanosti – polje prava, od 7. srpnja 2016. godine

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog)

 • - Mišljenje i prijedlog (prilog) 13. Izmjena člana Odbora za završne i diplomske radove (prilog) 14. Izmjena člana Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog

  obrazovanja (prilog)

  15. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama Pravnog fakulteta Osijek (prilog) 16. Plan rada Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za akademsku

  2016./2017. godinu (prilog)

  17. Daniel Haman – izmjene članova Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti izradom i javnom obranom doktorskog rada bez upisivanja na Poslijediplomski

  doktorski studij (prilog)

  18. Imenovanje demonstratora na: Katedri Trgovačko pravo (prilog)

  Katedra Kazneno-pravnih znanosti (pirlog)

  19. Informacije

  Za točnost otpravka

  Tajnica D e k a n

  Marijana Ljubić, mag. iur. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v. r.

 • Klasa: 003-07/16-01

  Urbroj: 2158-18-01/16-1-12

  Osijek, 20. prosinca 2016.

  P O Z I V

  za 428. sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Pravnog fakulteta u Osijeku, koja će se održati

  u četvrtak 22. prosinca 2016. godine u 11,00 sati u dvorani II/13. sa sljedećim

  d n e v n i m r e d o m

  DODJELA NAGRADA STUDENTIMA

  STUDENTSKI ZBOR - ZAHVALNICE

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. listopada 2016. godine (prilog)

  Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. studenog 2016.

  godine (prilog Zapisnik i Primjedbe prof. dr. sc. Mire Lulić na točku 1. i 2. dnevnog

  reda)

  2. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta - dr. sc. Emina Jerković Izvješće s nastupnog predavanja (prilog)

  Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog)

  Odluka o izboru (prilog)

  3. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta - dr. sc. Katarina Marošević Izvješće s nastupnog predavanja (prilog)

  Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog)

  Odluka o izboru (prilog)

  4. Izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta - dr. sc. Stjepan Gluščić Izvješće s nastupnog predavanja (prilog)

  Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog)

  Odluka o izboru (prilog)

  5. Odluka o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor: - jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno

  mjesto redovitog profesora, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje

  pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo (prilog)

  - jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora, za područje društvenih znanosti, znanstveno

  polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države (prilog)

  - jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena

  grana međunarodno pravo na Katedri međunanrodnog prava (prilog)

  - jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena

  grana uravno pravo i uprava na Katedri upravne znanosti (prilog)

  6. Izvješće dekana o djelatnosti Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj 2015./2016. godini (prilog)

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) 7. Vrednovanja rada asistenata u akademskoj 2015./2016. godini:

  - Marko Sukačić: Izvješće mentora (prilog) Odluka o ocjeni rada asistenta (prilog)

 • - Lidija Šimunović: Izvješće mentora (prilog) Odluka o ocjeni rada asistenta (prilog)

  - Ivica Pavić: Izvješće mentora (prilog) Odluka o ocjeni rada asistenta (prilog)

  - Toni Pranić: Izvješće mentora (prilog) Odluka o ocjeni rada asistenta (prilog)

  8. Razrješenje i imenovanje članova Uredništva časopisa "Pravni vjesnik" (prilog) 9. Plan izdavačke djelatnosti (prilog) 10. Razno

  Za točnost otpravka

  T a j n i k D e k a n

  Marijana Ljubić, mag. iur. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v. r.

 • Z A P I S N I K br. 10.

  sa 426. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u četvrtak, 27. listopada 2016. godine, u 11. sati

  Ispričani: prof. dr. sc. Miro Gardaš, izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko, izv. prof. dr. sc.

  Dubravka Akšamović, izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša, izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar, doc.

  dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, doc. dr. sc. Nikol Žiha, Dubravka papa, Tina Aničić

  Neispričani: doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić, doc. dr. sc. Mato Palić, doc. dr. sc. Predrag Zima

  Prisutni po popisu.

  Dekan izv. prof. dr. sc. Boris Bakota predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednica Fakultetskog vijeća održanih 20. rujna 2016. i Elektronske sjednice 10. listopada 2016. godine (prilog)

  2. Obavijesti dekana 3. Odluka – cjeloživotno obrazovanje – program aktivnosti Jean Monnet u akademskoj

  2016./2017., 2017./2018., 2018./2019. godini (prilog)

  4. Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja 5. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za dr. sc. Biljana Činčurak Erceg

  - Izvješće s nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  6. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za dr. sc. Katarina Knol Radoja - Izvješće s nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  7. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za dr. sc. Višnja Lachner - Izvješće s nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  8. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za dr. sc. Nataša Lucić - Izvješće s nastupnog predavanja (prilog) - Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (prilog) - Odluka o izboru (prilog)

  9. Željko Rišner, prof. – Izvješće Stručnog povjerenstva za provedbu postupka reizbora u nastavno zvanje višeg predavača i na radno mjesto višeg predavača, za znanstveno

  područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana

  anglistika

  - Odluka o reizboru 10. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje

  izvanredni/a profesor/ica i na radno mjesto izvanredni/a profesor/ica za znanstveno

  područje društvenih znanosti, znanstveno polje eknomija, znanstvena grana

  ogranizacija i menadžment (prilog)

  11. Odluka o imenovanju članova Fakultetskog vijeća u akademskoj 2016./17. godini (prilog)

  12. Odluka o Ustrojstvu Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj 2016./17. godini (prilog) 13. Imenovanje Povjerenstva za nastupno predavanje za:

  a) dr. sc. Eminu Jerković za znanstveno-nastavno zvanje docentice, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana

  financijsko pravo (prilog)

  b) dr. sc. Anton Petričević za znanstveno-nastavno zvanje docenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i

  socijalno pravo (prilog)

 • 14. Dr. sc. Mato Arlović – dopunjeno i izmijenjeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za znanstveno područje društvenih

  znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, temeljem zahtjeva

  Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Matičnog

  odbora za područje društvenih znanosti – polje prava, od 7. srpnja 2016. godine

  - Odluka o prihvaćanju Izvješća (prilog) - Mišljenje i prijedlog (prilog)

  15. Izmjena člana Odbora za završne i diplomske radove (prilog) 16. Izmjena člana Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog

  obrazovanja za akademsku 2016./2017. godinu (prilog)

  17. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama Pravnog fakulteta Osijek (prilog) 18. Plan rada Povjerenstva za osiguravanje I unaprjeđivanje kvalitete za akademsku

  2016./2017. godinu (prilog)

  19. Danijel Haman – izmjene članova Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti izradom i javnom obranom doktorskog rada bez upisivanja na Poslijediplomski

  doktorski studij (prilog)

  20. Imenovanje demonstratora na: Katedri trgovačkog prava (prilog)

  Katedri upravnog prava (pirlog)

  Katedri stranih jezika (prilog)

  21. Informacije

  Dekan Fakulteta je predložio nadopunu dnevnog reda točkom 3. Odluka o cjeloživotnom

  obrazovanju programa aktivnosti Jean Monnet u akademskoj 2016./2017., 2017./2018.,

  2018./2019. godini. Prof. dr. sc. Mira Lulić predložila je za nadopunu dnevnog reda točku 4.

  raspravu članova Fakultetskog vijeća o radu Fakulteta i aktivnostima Odbora za provjeru

  ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja, ističući da bi bilo primjereno raspraviti predloženu

  točku dnevnog reda prije izbora kolegica u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Nakon dva

  pokušaja glasovanja za prihvaćanje dnevnog reda, uz nadopunu pod točkom 3. i 4., dnevni red

  je prihvaćen sa 6 glasova protiv.

  Ad 1)

  Zapisnici sa sjednica Fakultetskih vijeća održanih 20. rujna 2016. i Elektronske sjednice

  vijeća od 10. listopada 2016. godine jednoglasno su prihvaćeni.

  Ad 2)

  Dekan izvještava članove Vijeća o sljedećem:

  - AZVO je obavijestio Fakultet da će se u 2017. godini provesti reakreditacija našeg doktorskog studija. Budući da je samo jedna osoba do sada stekla akademski stupanj

  dr. sc. i da nijedna generacija nije još završila studij tražili smo razjašnjenje,

  - Pravni fakultet Osijek učlanjen je u ELFA, - Smotra Sveučilišta održat će se dana 9. i 10. prosinca 2016. godine, - promocije će se održati dana 9. i 10. prosinca 2016. godine, - Fakultet je posjetila Srednja škola Pitomača, smjera upravnog referenta – budući

  studenti su se informirali o studijima na Fakultetu,

  - Senat je donio suglasnost na Pravilnik izmjenama i dopunama ustrojstva Fakulteta.

  Ad 3)

  Jednoglasno je donesena Odluka o konceptu cjeloživotnog obrazovanja – program aktivnosti

  Jean Monnet u akademskim 2016./2017., 2017./2018. i 2018./2019. godinama. Na Pravnom

  fakultetu Osijek će se izvoditi predmeti novog nastavnog kurikuluma: "Jean Monnet katedra

  za prekogranično kretanje djeteta u EU" (engl. "Jean Monnet Chair for cross-border

 • movemnet of a child in the EU"). Polaznicima će se za položeni kolegij izdati potvrda o

  završenom programu i ostvarenim ECTS bodovima.

  Ad 4)

  Nakon duže rasprave o radu Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanje gdje su

  se za riječ javili prof. dr. sc. Mira Lulić (koja je predsjednica Odbora – tražila je neke

  odgovore u vezi dr. sc. Jelene Dujmović Bocka), dekan, prodekan doc. dr. sc. Tunjica

  Petrašević, doc. dr. sc. Josip Berdica, prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nihada Mujić

  Mehičić, izv. prof. dr. sc. Mario Vinković i prof. dr. sc. Boris Ljubanović. "Prof. dr. sc. Mira

  Lulić dala je ostavku na mjesto predsjednice Odbora za provjeru uvjeta za izbore u

  znanstveno-nastavna zvanja u znak protesta na prijetnje, ucjene i pokušaje diskreditacije od

  strane dekana izv. prof. dr. sc. Borisa Bakote, izrečene u uredu dekana 19. listopada 2016. i

  prozvala dekana za zloupotrebu svog položaja. Također je upoznala Fakultetsko vijeća da

  dekan nije samo pokušao diskreditirati nju, već i preostala tri člana Odbora (prof. dr. sc.

  Renatu Perić, prof. dr. sc. Nihadu Mujić Mehičić i prof. dr. sc. Miru Gardaša). Profesorica se

  posebno i više puta požalila Fakultetskom vijeću da prolazi višemjesečni mobing dekana

  Bakote zbog razotkrivanja „slučaja dr. sc. Dujmović Bocka i izv. prof. dr. sc. Borisa Bakote“.

  Dekan je čitao dijelove izvještaja profesorice Lulić iz 2014. koji je imao na stolu tijekom

  Vijeća i prozivao profesoricu Lulić tijekom Vijeća. Profesor Ljubanović je upozorio dekana

  da ne smije osporavati ni izvještaj profesorice Lulić ni tuđe izvještaje, koji su u skladu s

  propisima prošli svu potrebnu proceduru na raznim tijelima i odborima i da to može samo

  sud. Konačno, profesorica Lulić zatražila je od dekana da podnese ostavku na mjesto glavnog

  i odgovornog urednika Pravnog vjesnika zbog zloupotrebljenog položaja vezanog uz rad koji

  je predao uredništvu Pravnog vjesnika 20. rujna 2016." (izvod iz autoriziranog teksta rasprave

  prof. dr. sc. Mire Lulić). Predloženo je da se na idućoj sjednici imenuju novi članovi Odbora

  jer su prof. dr. sc. Mira Lulić i prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić dale ostavku. Odluka o

  razriješenju predsjednice i članice Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja

  donesena je sa 17 glasova "za", 4 glasa "protiv" te 2 glasa "suzdržan".

  Ad 5)

  Jednoglasno je donesena Odluka o izboru dr. sc. Biljane Činčurak Erceg u znanstveno-

  nastavno zvanje docentice i radno mjesto docentice iz znanstvenog područja društvenih

  znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane pomorsko i općeprometno pravo.

  Ad 6)

  Jednoglasno je donesena Odluka o izboru dr. sc. Katarine Knol Radoja u znanstveno-

  nastavno zvanje docentice i radno mjesto docentice iz znanstvenog područja društvenih

  znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane građansko pravo i građansko procesno

  pravo.

  Ad 7)

  Jednoglasno je donesena Odluka o izboru dr. sc. Višnje Lachner u znanstveno-nastavno

  zvanje docentice i radno mjesto docentice iz znanstvenog područja društvenih znanosti,

  znanstvenog polja pravo, znanstvene grane povijest prava i države.

  Ad 8)

  Jednoglasno je donesena Odluka o izboru dr. sc. Nataše Lucić u znanstveno-nastavno zvanje

  docentice i radno mjesto docentice iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog

  polja pravo, znanstvene grane obiteljsko pravo.

 • Ad 9)

  Na prijedlog dekana jednoglasno je donesena Odluka o reizboru Željka Rišnera, prof. u

  nastavno zvanje višeg predavača i radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja

  humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika.

  Ad 10)

  Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u

  znanstveno-nastavno zvanje izvanredni/a profesor/ica i na radno mjesto izvanredni/a

  profesor/ica za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje eknomija,

  znanstvena grana ogranizacija i menadžment, na nedoređeno vrijeme u punom radnom

  vremenu.

  Ad 11)

  Članovi Vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o imenovanju članova Fakultetskog vijeća za

  akademsku 2016./2017. godinu.

  Ad 12)

  Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o ustrojstvu Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj

  2016./2017. godini.

  Ad 13)

  a) Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja pristupnice dr. sc. Emine Jerković, poslijedoktorandice, u postupku izbora

  u znanstveno-nastavno zvanje docentice, za znanstveno područje društvenih znanosti,

  znanstveno polje prava, znanstvena grana financijsko pravo, u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Renata Perić, redovita profesorica Pravnog fakulteta Osijek, predsjednica

  2. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Osijek, član 3. Doc. dr. sc. Igor Vuletić, docent Pravnog fakulteta Osijek, član

  b) Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja pristupnika dr. sc. Antona Petričevića, poslijedoktoranda, u postupku

  izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice, za znanstveno područje društvenih

  znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana radno i socijalno pravo, u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, izvranredni profesor Pravnog fakulteta Osijek, predsjednik

  2. Doc. dr. sc. Igor Vuletić, docent Pravnog fakulteta Osijek, član 3. Doc. dr. sc. Nikol Žiha, docentica Pravnog fakulteta Osijek, članica

  Ad 14)

  Članovi Vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o prihvaćanju pozitivnog Izvješća Stručnog

  povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za

  znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno

  pravo za pristupnika dr. sc. Matu Arlovića.

  Također je jednoglasno doneseno Mišljenje i prijedlog Matičnom odboru da dr. sc. Mato

  Arlović izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 • Ad 15)

  Na prijedlog dekana jednoglasno je donesena Odluka o zamjeni člana Odbora za završne i

  diplomske radove. Prof. dr. sc. Ivana Barković razrješava se dužnosti članice Odbora za

  završne i diplomske radove. Imenuje se članom Odbora doc. dr. sc. Ante Novokmet.

  Utvrđuje se sastav Odbora za završne i diplomske radove:

  - Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević, predsjednica - Doc. dr. sc. Ante Novokmet, zamjenik predsjednice i član - Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko, član - Doc. dr. sc. Dubravka Klasiček, članica - Doc. dr. sc. Helga Špadina, članica

  Ad 16)

  Također je jednoglasno donesena Odluka o zamjeni člana Povjerenstva za unaprjeđivanje i

  osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Tina Aničić razrješava se dužnosti članice, a

  imenuje se Krešimir Novoselić za člana.

  Utvrđuje se sastav Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja:

  - Doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, predsjednica - Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević, zamjenica predsjednice i članica - Dubravko Marjanović, predsjednik zbora HOK, vanjski član - Margareta Krivić, odvjetnica Zajedničkog odvjetničkog ureda Krivić-Krivić-

  Aćimović-Ranđelović, zamjenica vanjskog člana

  - Marijan Dumančić, član - Krešimir Novoselić – student, član

  Ad 17)

  Vijeće je jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Pravnilnika o plaćama.

  Ad 18)

  Iznesen je plan rada za akademsku 2016./2017. godinu Povjerenstva za osiguranje i

  unaprjeđivanje kvalitete, popis aktivnosti, a izvještaj će podnijeti krajem godine. Plan je

  jednoglasno prihvaćen.

  Ad 19)

  Jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni članova Povjerenstva za stjecanje doktorata

  znanosti izradom i javnom obranom doktorskog rada bez upisivanja na Poslijediplomski

  doktorski studij pristupnika Danijela Hamana.

  Prof. dr. sc. Mira Lulić, prof. dr. sc. Josip Vrbošić i prof. dr. sc. Miro Gardaš razrješavaju se

  dužnosti predsjednice i članova Povjerenstva. Utvrđuje se sastav Povjerenstva:

  - Prof. dr. sc. Renata Perić, predsjednica - Prof. dr. sc. Vlado Belaj, član - Prof. dr. sc. Marko Petrak, član - Doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić, član - Doc. dr. sc. Višnja Lachner, članica

  Ad 20)

 • a) Jednoglasno je doneseno Rješenje za demonstratora na Katedri za trgovačko pravo u akademskoj 2016./2017. godini, te se imenuje Mario Vrdoljak, redoviti student V.

  godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

  b) Jednoglasno je doneseno Rješenje za demonstratora na Katedri upravnog prava u akademskoj 2016./2017. godini, te se imenuje Petar Grgur, redoviti student IV.

  godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

  c) Jednoglasno je doneseno Rješenje za demonstratoricu na Katedri stranih jezika u akademskoj 2016./2017. godini, te se imenuje Isidora Stanić, redovita studentica IV.

  godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

  Ad 21)

  Prof. dr. sc. Renata Perić predlaže da u Odboru za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u

  zvanja budu izv. prof. dr. sc. Mirela Župan i izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević.

  Prodekan, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević izvještava da je donesen novi Pravilnik za izvješća

  asistenata i poslijedoktoranada na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je

  dostavio putem elektronske pošte svim asistentima i poslijedoktorandima zajedno s obrascem

  Izvješća.

  ______________________________________

  Sjednica je završena u 13:30 sati

  Zapisničar D e k a n

  Manda Mađarić Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota

 • Z A P I S N I K br. 11.

  sa 427. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u srijedu, 30. studenog 2016. godine u 11,00 sati

  Ispričani: prof. dr. sc. Miro Gardaš, izv. prof. dr. sc. Mirela Župan, doc. dr. sc. Paula Poretti,

  doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, doc. dr. sc. Dunja Duić, doc. dr. sc. Helga Špadina, doc.

  dr. sc. Martina Mikrut, dr. sc. Nataša Lucić, Ena Ikica, Ivana Martić, Nikola Tufeković,

  Isidora Stanić

  Neispričani: izv. prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, doc. dr. sc. Katarina Knol Radoja, doc.

  dr. sc. Predrag Zima

  Prisutni po popisu.

  Dekan izv. prof. dr. sc. Boris Bakota predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. listopada 2016. godine (prilog)

  2. Obavijesti dekana 3. Odluka o razrješenju prodekanice za projekte i međunarodnu suradnju 4. Ostavka doc. dr. sc. Nikol Žiha na radno mjesto prodekanice za projekte i

  međunarodnu suradnju

  5. Izvješće o radu na funkciji prodekanice za projekte i međunarodnu suradnju u razdoblju od studenog 2014. do studenog 2016.

  6. Odluka o izboru prodekana za projekte i međunarodnu suradnju 7. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj. – Izvješće Stručnog povjerenstva za provedbu

  postupka reizbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice i na radno

  mjesto izvanredne profesorice, za znanstveno područje društvenih znanosti,

  znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo

  8. Odluka o reizboru (prilog) 9. Dr. sc. Ana Đanić Čeko – izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda/ice i radno

  mjesto poslijedoktoranda/ice iz znanstvenog područja društvenih znanosti,

  znanstvenog polja prava, znanstvene grane Upravno pravo i uprava

  10. Odluka o izboru (prilog) 11. Raspisivanje natječaja za izbor: 12. jednog nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje redoviti/a profesor/ica i na radno

  mjesto redoviti/a profesor/ica za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno

  polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava (prilog)

  13. jednog nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje redoviti/a profesor/ica i na radno mjesto redoviti/a profesor/ica za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno

  polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo (prilog)

  14. jednog nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni/a profesor/ica i na radno mjesto izvanredni/a profesor/ica za znanstveno područje humanističkih

  znanosti, znanstveno polje filologija (prilog)

  15. Prijedlog Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva (prilog) 16. Odluka o donošenju Poslovnika (prilog) 17. Imenovanje predsjednika i člana Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u

  zvanja (prilog)

  18. Odluka o raspisivanju natječaja za program cjeloživotnog obrazovanja za pravnike – lingviste (prilog)

  19. Informacije

 • Dekan izv. prof. dr. sc. Boris Bakota predlaže nadopunu dnevnog reda – Odluku o

  imenovanju recenzenata za knjigu pod naslovom "Suvremeni instituti obiteljskog prava i

  postupka" autorice izv. prof. dr. sc. Branke Rešetar. Prof. dr. sc. Mira Lulić predlaže dopunu

  dnevnog reda – Problemi na Fakultetu. Dekan ne podržava prijedlog uz objašnjenje da se to

  trebalo najaviti ranije. Prof. dr. sc. Boris Ljubanović objašnjava kako točka dnevnog reda ne

  može biti općenito razgovor o problemu, već treba biti precizno određena. Nakon toga doc.

  dr. sc. Tunjica Petrašević sugerira kako za takve stvari postoji točka 11. Informacije. Nakon

  kratke rasprave prof. dr. sc. Mira Lulić pristaje da se o istome raspravi u točki 2. Obavijesti

  dekana.

  Dnevni red uz nadopunu prihvaćen uz jedan glas protiv.

  Ad 1)

  Zapisnik br. 10. sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. listopada 2016. godine nije

  prihvaćen. Jednoglasno je odlučeno da zapisnik br. 10. ide na ispravke i dopune. Izv. prof. dr.

  sc. Rajko Odobaša iznio je primjedbu da se ispričao. Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar navodi

  kako nije na popisu.

  Autorizirani tekst rasprave prof. dr. sc. Mire Lulić od 12. prosinca 2016. godine „Primjedbe

  na točku 1. dnevnog reda: Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 27.

  listopada 2016. godine.“ sastavni je dio ovog Zapisnika.

  Ad 2)

  Obavijesti dekana:

  - Promocija će se održati 9. i 10. prosinca 2016. godine - Smotra Sveučilišta će se održati 9. i 10. prosinca 2016. godine - Zadnji dan nastave bit će 21. prosinca 2016. godine - Svečana sjednica održat će se 22. prosinca 2016. godine - Božićni domjenak bit će organiziran predveće - 23. prosinca 2016. godine Fakultet neće raditi - Nastava počinje 9. siječnja 2017. godine - Na sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izdana je

  suglasnost za izvedbu novog nastavnog kurikuluma "Jean Monnet katedra za

  prekogranično kretanje djeteta u EU" u okviru koncepta cjeloživotnog učenja

  - Završena je Sveučilišna Anketa - Imenovanje novog člana Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  predstavnika ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i

  stručna zvanja te administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja do 16.

  prosinca 2016. godine, budući da je istekao mandat članu Senata.

  Nakon kratke rasprave o adventskom putovanju, nadoknađivanju nastave u drugim terminima,

  prof. dr. sc. Mira Lulić otvara najavljenu temu – Problemi na Fakultetu. Vodila se rasprava o

  otvorenoj kuverti naslovljenoj na Etičko povjerenstvo Pravnog fakulteta u Osijeku, ostavci

  dekana kao urednika Pravnog Vjesnika, Jelena Dujmović Bocka - predsjednica Katedre,

  mišljenju Reakreditacije – previše administracije, izvještaju o troškovima putovanja,

  dekanskom roku, slabom broju upisanih studenata na više godine studija, normama,

  seminarskim grupama.

  Autorizirani tekst rasprave prof. dr. sc. Mire Lulić od 12. prosinca 2016. godine „Primjedbe

  na točku 2. dnevnog reda: Obavijesti dekana.“ sastavni je dio ovog Zapisnika.

  Ad 3)

 • Odluka o razrješenju doc. dr. sc. Nikol Žiha, prodekanice za projekte i međunarodnu suradnju

  prihvaćena je sa dva suzdržana glasa.

  Ad 4)

  Jednoglasno je donesena Odluka o reizboru izv. prof. dr. sc. Aleksandre Vasilj u znanstveno-

  nastavno zvanje izvanredne profesorice i na radno mjesto izvanredne profesorice, za

  znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko

  i općeprometno pravo.

  Ad 5)

  Jednoglasno je donesena Odluka o izboru dr. sc. Ane Đanić Čeko u suradničko zvanje

  poslijedoktorandice i radno mjesto poslijedoktorandice iz znanstvenog područja društvenih

  znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane upravno pravo i uprava.

  Ad 6)

  Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog

  nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje redoviti/a profesor/ica i na radno mjesto

  redoviti/a profesor/ica za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,

  znanstvena grana upravno pravo i uprava na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

  Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Duško Lozina, redoviti profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, predsjednik

  2. Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, professor emeritus, član 3. Prof. dr. sc. Boris Ljubanović, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Osijeku, član

  Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog

  nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje redovitog/e profesora/ice i na radno mjesto

  redovitog/e profesora/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,

  znanstvena grana radno i socijalno pravo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

  Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

  2. Prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, redovita profesorica u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

  3. Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, professor emeritus

  Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog

  nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog/e profesora/ice i na radno mjesto

  izvanrednog/e profesora/ice, za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija,

  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

  Ad 7)

  Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju predsjenika i člana Odbora za provjeru

  ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja.

  1. Prof. dr. sc. Boris Ljubanović, imenuje se predsjednikom Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja.

  2. Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević imenuje se članicom Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja

  Utvrđuje se sastav Odbora:

  - Prof. dr. sc. Boris Ljubanović, predsjednik - Prof. dr. sc. Vlado Belaj, zamjenik predsjednika i član

 • - Prof. dr. sc. Renata Perić, članica - Prof. dr. sc. Miro Gardaš, član - Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević, članica

  Ad 8)

  Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja za program cjeloživotnog

  obrazovanja za pravnike – lingviste u akademskoj 2016./2017. godini, u sklopu koncepta

  cjeloživotnog obrazovanja.

  Ad 9)

  Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju recenzenata za knjigu pod naslovom

  "Suvremeni instituti obiteljskog prava i postupka" autorice izv. prof. dr. sc. Branke Rešetar.

  Ad 10)

  Jednoglasno je donesena Odluka o izboru prodekana za projekte i međunarodnu suradnju.

  Doc. dr. sc. Mato Palić bira se na dužnosti prodekana za projekte i međunarodnu suradnju

  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnog fakulteta Osijek.

  Ad 11)

  Započinje rasprava o prijedlogu Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva. Prof. dr. sc. Renata

  Perić je postavila pitanje kvoruma. Utvrđeno je da su pristuna 23 člana Fakultetskog vijeća, te

  da nema kvoruma za nastavak sjednice.

  _________________________________________

  Sjednica je zaključena u 13:16 sati.

  Zapisničar Dekan

  Sanja Arbanas Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota

  Prilog:

  - Primjedbe na točku 1. i 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. studenog 2016. prof. dr. sc. Mire Lulić

 • Primjedbe na točku 1. i 2. sjednice Fakultetskog vijeća

  održane 30. studenog 2016. prof. dr. sc. Mire Lulić:

  "Molim da se ovaj moj tekst u cijelosti unese u elektronsku verziju zapisnika koja će biti

  dostupna online i u svakom trenutku svim članovima Fakultetskog vijeća (Intranet i

  http://vijece.pravos.hr/).

  Primjedbe na točku 1. dnevnog reda: "Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Fakultetkog vijeća održane 27. listopada 2016. godine":

  Molim Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta u Osijeku da glasa PROTIV „Zapisnika br. 10. sa

  426. sjednice Fakultetskog vijeća održane u četvrtak, 27. studenoga 2016. godine“ iz više

  razloga. U zapisnik su unesene netočne i pretjerano skraćene informacije o važnim temama o

  kojima se na prošlom Vijeću razgovaralo dva i pol sata. Također, neophodne su intervencije

  ne samo u elektronsku verziju zapisnika koja je pred nama, nego i u tekst zapisnika koji je

  rukom vodila gđa Manda Mađarić tijekom same sjednice. Gđa Mađarić dobre volje se složila

  da se te intervencije naprave jer da nije sve stigla zabilježiti. Molim da me obavijestite kada

  će se i kako službeno napraviti intervencije i u pisanu verziju zapisnika.

  U pogledu ove elektronske verzije zapisnika koji nam je dostavljen uz poziv za ovo današnje

  Vijeće od 30. studenog 2016., moji su prigovori:

  1. Po dnevnom redu Fakultetskog vijeća od 27. listopada 2016. godine trebali smo imati 19 točki. Dodane su još dvije – Jean Monnet i rad Odbora za ispunjavanje uvjeta u

  znanstveno-nastavna zvanje. Znači, trebali smo imati 21 točku dnevnog reda u današnjem

  Zapisniku. No, iz ovog Zapisnika koji nam sad nudite imamo samo 18 točki. Neće

  štimati.

  2. Krivo je navedeno da je sjednica br. 426. održana 27. studenog 2016. godine, već je održana 27. listopada 2016.

  3. U tekstu ima tipfelera i gramatičkih i pravopisnih propusta. Molim da se i to korigira za sljedeće Fakultetko vijeće.

  4. Onda se pod točkom 13. dva puta spominje nastupno predavanje dr. sc. Emine Jerković i ispada da su njoj određena dva različita povjerenstva profesora za nastupno predavanje.

  Molim da to korigirate za sljedeće Fakultetsko vijeće.

  5. Odvjetnici Margareti Krivić nije točno naveden odvjetnički ured u kojem kolegica radi. 6. Iako dekan uvijek svoje zapisnike sjednica potpisuje i završava s rečenicom „Sjednica je

  završena u toliko i toliko sati“, ovo je prvi put da je dekan namjerno taj podatak izostavio.

  Nigdje u zapisniku ne piše da je završena nakon 2,5 sata rasprave. Kako iz zapisnika koji

  nam je dan uopće ne proizlazi ni najmanja natruha nesloge, prigovora i optužbi koje su

  iznešene na dekanova postupanja i rad, jasno je da bi podatak o vremenskom trajanju

  Vijeća bio u koliziji s onim što se pokušava provući u zapisniku.

  7. Dekan je odgovoran što je u „Zapisnik br. 10.“ naveo netočnu informaciju „Dnevni red uz nadopunu pod točkom 3. i 4. jednoglasno prihvaćen“ kada se o dnevnom redu doslovno

  tri (3) puta glasalo. Odnosno kad su se o dekanovim prijedlozima točki dnevnog reda

  članovi Fakultetskog vijeća dva put usprotivili i negativno glasali, a o mom prijedlogu

  dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća su se većinom glasova pozitivno očitovali.

  8. U tekstu „Zapisnika br. 10.“ pod „Ad. 4“ (str. 4.-5.) stoji: „Nakon duže rasprave o radu Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanje

  gdje su se za riječ javili prof. dr. sc. Mira Lulić (koja je predsjednica Odbora – tražila je

  neke odgovore u vezi dr. sc. Jelene Dujmović Bocka), dekan, prodekan doc. dr. sc.

  Tunjica Petrašević, doc. dr. sc. Josip Berdica, prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc.

  Nihada Mujić Mehičić, izv. prof. dr. sc. Mario Vinković i prof. dr. sc. Boris Ljubanović,

  predloženo je da se na idućoj sjednici imenuju novi članovi Odbora jer su prof. dr. sc.

  Mira Lulić i prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić dale ostavku.“

  što je zloupotreba položaja dekana koji je odgovoran za pravilno i istinito vođenje

  zapisnika i koji je potpisan na kraju ovog ponuđenog Zapisnika. Molim da se ovaj

  http://vijece.pravos.hr/

 • Zapisnik br. 10 ne usvoji, da ga dekan korigira i da na usvajanje za sljedeće Fakultetko

  vijeće.

  Koji je minimum informacija trebao biti naveden? Molim da se u cijelosti unese u Zapisnik

  sjednice Vijeća od 30. studenoga: „Prof. dr. sc. Mira Lulić dala je ostavku na mjesto

  predsjednice Odbora za provjeru uvjeta za izbore u znanstveno-nastavna zvanja u znak

  protesta na prijetnje, ucjene i pokušaje diskreditacije od strane dekana izv. prof. dr. sc.

  Borisa Bakote, izrečene u uredu dekana 19. listopada 2016. i prozvala dekana za zloupotrebu

  svog položaja. Također je upoznala Fakultetsko vijeća da dekan nije samo pokušao

  diskreditirati nju, već i preostala tri člana Odbora (prof. dr. sc. Renatu Perić, prof. dr. sc.

  Nihadu Mujić Mehičić i prof. dr. sc. Miru Gardaša). Profesorica se posebno i više puta

  požalila Fakultetskom vijeću da prolazi višemjesečni mobing dekana Bakote zbog

  razotkrivanja „slučaja dr. sc. Dujmović Bocka i izv. prof. dr. sc. Borisa Bakote“. Dekan je

  čitao dijelove izvještaja profesorice Lulić iz 2014. koji je imao na stolu tijekom Vijeća i

  prozivao profesoricu Lulić tijekom Vijeća. Profesor Ljubanović je upozorio dekana da ne

  smije osporavati ni izvještaj profesorice Lulić ni tuđe izvještaje, koji su u skladu s propisima

  prošli svu potrebnu proceduru na raznim tijelima i odborima i da to može samo sud. Konačno,

  profesorica Lulić zatražila je od dekana da podnese ostavku na mjesto glavnog i odgovornog

  urednika Pravnog vjesnika zbog zloupotrebljenog položaja vezanog uz rad koji je predao

  uredništvu Pravnog vjesnika 20. rujna 2016.“.

  Ne smijemo glasati za ovakav zapisnik, radi se o ozbiljnoj cenzuri, izvrtanju istine, netočnim

  podacima i skrivanju stvarnih događanja. Molim da se glasa protiv ovog Zapisnika, a kada se

  korigira u skladu sa stvarnim događanjima prva ću ga prihvatiti. Hvala.

  Primjedbe na točku 2. dnevnog reda: "Obavijesti dekana":

  Molim dekana da nas obavijesti

  1. je li odgovoran on ili netko drugi od članova Uprave, za otvaranje pošte jasno naslovljene na Etičko povjerenstvo Pravnog fakulteta Osijek? Presretanjem pošte upućene Etičkom

  povjerenstvu, teško se ometa rad ovih tijela kao i krše temeljna prava na privatnost osoba

  koja se navode u takvim pismima. Također molim da dekana da nas obavijesti zašto o toj

  pošti nije uopće obavijestio predsjednicu Etičkog povjerenstva nekoliko dana nakon što

  ste tu poštu protupravno otvorili?

  2. zašto nije dao ostavku ostavku na mjesto glavnog i odgovornog urednika Pravnog vjesnika jer postoje osnovane sumnje da je zloupotrebio tu svoju funkciju zbog rada

  predanog u rujnu 2016.?

  3. zašto je imenovao asistenticu, dr. sc. Jelenu Dujmović Bocka, za predsjednicu Katedre za upravnopravnu znanost? Zašto si je kao dekan imenovao, kada (a) za to nije bilo potrebe,

  jer nije sama na Katedri, (b) na čelu „katedre za znanost“, ne može biti netko tko sam nije

  znanstvenik i (c) ona kao asistentica ne može ispunjavati prava i obveze predsjednika

  Katedre iz čl. 7. st. 3. Statuta Pravnog fakulteta Osijek?

  4. jesmo li u zadnjih godinu dana zapošljavali nove ljude u administraciju Fakulteta, unatoč ozbiljnim upozorenjima Reakreditacijskog tijela da imamo previše administracije? Ako

  jesmo, koliko smo zaposlili tijekom 2016. godine?

  5. zašto je povukao svoj rad predan Uredništvu Pravnog vjesnika 20.9.2016. koji je prošao dvostruku recenziju i dobio dvije pozitivne recenzije, točno na dan kad je cijeli Pravni

  vjesnik bio u tisku, što je slučaj bez presedana u povijesti Fakulteta?

  6. zašto na ovom Fakultetskom vijeću nemamo tekst izvještaja o radu Uprave u akademskoj godini 2015./2016., kao i financijski izvještaj vezan uz putovanja i sve troškove vezane uz

  putovanja članova Uprave? Koliko vidim, izvještaj o svom radu jedino je uredno i u

  skladu s propisima Fakultetskom vijeću podnijela samo prodekanica doc. dr. sc. Nikol

  Žiha.

  7. zašto je propustio na prošlom Vijeću pa tako i na ovom, obavijestiti članove Fakultetskog vijeća o slabim rezultatima upisa studenata na drugu godinu? Zašto je tako jako pao broj

  upisanih studenata na više godine? Kako to Uprava objašnjava? Mi smo do prije dvije-tri

 • godine imali 170 i više studenata na drugoj godini, a prošle i ove godine na drugoj godini

  imamo samo 111, 100, odnosno ove godine samo 92 na drugoj godini od 200 upisanih

  studenata na prvu godinu. Koji su razlozi tako dramatičnog pada broja studenata?

  8. molim da nas obavijesti zašto nije kao i na drugim fakultetima dana mogućnost našim studentima za tzv. "dekanskim rokom", odnosno trećim rokom? Zašto smo kao članovi

  Fakultetskog vijeća na sjednici u rujnu 2016. godine informirani da je dekanski rok

  protupravan i da ga nema na našem Sveučilištu kada je moguće imate tri redovna roka

  uvedena na vrijeme u ISVU sustav (jedan krajem kolovoza, a dva u rujnu) i kad su takva

  tri roka uvedena na nekim sastavnicama našeg Sveučilišta?

  Hvala."

  Osijek, 12. prosinca 2016. godine Prof. dr. sc. Mira Lulić

 • Prof. dr. sc. Renata Perić, predsjednica

  Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, član

  Doc. dr. sc. Igor Vuletić, član

  SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

  U OSIJEKU

  PRAVNI FAKULTET OSIJEK

  FAKULTETSKO VIJEĆE

  PREDMET: Ocjena nastupnog predavanja pristupnice dr. sc. Emine Jerković, više

  asistentice, u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice,

  za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,

  znanstvena grana financijsko pravo - dostavlja se

  Odlukom Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek od 21. listopada 2016. (KLASA: 003-

  07/16-01, URBROJ: 2158/95-01/16-1-10) imenovani smo članovima Povjerenstva za ocjenu

  nastupnog predavanja pristupnice dr. sc. Emine Jerković, više asistentice, u postupku izbora

  u znanstveno-nastavno zvanje docentice, za znanstveno područje društvenih znanosti,

  znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo. U skladu s Odlukom Rektorskog

  zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna,

  umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, br. 129/05), slobodni smo, nakon

  održanog nastupnog predavanja pristupnice dr. sc. Emine Jerković, Fakultetskom vijeću

  Pravnog Fakulteta Osijek dostaviti jednoglasnu

  OCJENU NASTUPNOG PREDAVANJA

  1. Pristupnica dr. sc. Emina Jerković (u daljnjem tekstu: pristupnica) održala je 7. studenog

  2016. godine, s početkom u 10:00 sati, u okviru rasporedom utvrđene nastave iz predmeta

  Porezni postupak i institucije, nastupno predavanje pod naslovom «Načelo pravednosti

  prilikom oporezivanja dohotka».

  2. Predavanju su nazočili redoviti studenti 3. godine stručnog upravnog studija i nastavnici

  Pravnog fakulteta Osijek.

  3. Nastupno predavanje trajalo je 50 minuta, nakon čega je slušateljima otvorena mogućnost

  postavljanja pitanja.

  4. U pogledu prosudbe sposobnosti pristupnice, Povjerenstvo ocjenjuje:

  a) stručna kompetentnost

  Pristupnica pokazuje iznimno visoku razinu stručne kompetentnosti u području

  društvenih znanosti, polju prava, grana financijsko pravo. Tome u prilog govore i

  istraživačke aktivnosti pristupnice, objavljeni radovi i sudjelovanje na više

  međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

  b) pobuđivanje interesa za predmet

 • Pristupnica je temu predavanja izložila sustavno, jezgrovito i stručno. Interakcija sa

  studentima ostvarena je višekratno tijekom predavanja. Prilikom predavanja

  pristupnica je ukazivala na probleme i specifičnosti prezentirane materije. U tom

  kontekstu, ostvareno je i povezivanje općih pravnih znanja i specifičnosti

  prezentirane materije, te je predmetna tema potkrijepljena komparativnim prikazom

  pojedinih zemalja Europe (Slovačka, Mađarska, Srbija, Crna Gora).

  c) primjerenost iznijetog gradiva i pristupa određenoj godini studija

  Studijskim programom stručnog upravnog studija kolegij Porezni postupak i

  institucije utvrđen je kao kolegij 3. godine, 5. semestra studija. Prilikom prezentiranja

  sadržaja nastupnog predavanja pristupnica je pozorno vodila brigu o prethodno

  stečenim znanjima studenata. U tome je smislu, ne samo prilagodila način izlaganja

  razini prethodno stečenog znanja studenata, nastojeći ga proširiti novim sadržajem,

  već potaknula sudjelovanje u raspravi i zaključivanje utemeljeno na njihovoj

  informiranosti iz tematskog područja.

  d) govorničke vještine

  Pristupnica u cijelosti ispunjava nužne sposobnosti i vještine koje se traže za

  nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Na pristupačan, razgovijetan i

  stručan način izlaže predmetnu materiju. Jezik kojim se služi je stručan, gramatički i

  književno korektan.

  d) korištenje nastavnih pomagala

  Pristupnica se u nastupnom predavanju služila vizualnom prezentacijom (power

  point), izrađenom po pravilima struke. Prezentirani sadržaji bili su u mjeri koja ne

  opterećuju izlaganje, ali diferencira sve potrebne pojmove i relevantne institute.

  f) druga zapažanja

  Pristupnica u cijelosti zadovoljava postavljeni didaktičko-metodički standard nastave

  u visokom obrazovanju, te se nastupno predavanje može ocijeniti iznimno visokom

  ocjenom.

  Slijedom navedenoga predlažemo Fakultetskom Vijeću Pravnog fakulteta Osijek

  da prihvati pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja pristupnice dr. sc. Emine

  Jerković, povodom njena izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice i na

  radno mjesto docentice na Pravnom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja

  Strossmayera u Osijeku.

 • U Osijeku, . studenog 2016.

  __________________________________________

  Prof. dr. sc. Renata Perić, predsjednica

  __________________________________________

  Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, član

  __________________________________________

  Doc. dr. sc. Igor Vuletić, član

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Pravni fakultet Osijek

  Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja

  Klasa: 643-04/16-01

  Ur. broj: 2158/95-01/16-15-12

  U Osijeku 13. prosinca 2016.

  Fakultetskom vijeću Pravnog fakulteta Osijek

  Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (u daljnjem tekstu: Odbor), kao

  stručno tijelo Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek, u skladu s čl. 93. Zakona o

  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04.,

  2/07. – Odluke USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i Odluke USRH 101/14.

  i 60/15.), čl. 89. Statuta Pravnog fakulteta Osijek te čl.32. Pravilnika o provedbi postupka

  izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera

  u Osijeku i Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja ("Narodne novine" broj 84/05.,

  100/06., 42/07., 120/07., 71/10., 38/01., 26/13., i 99/13.) donosi sljedeće

  I Z V J E Š Ć E

  o provjeri ispunjenosti uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke Rektorskog zbora za ocjenu

  nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i

  znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za dr. sc. Eminu Jerković

  1. Podaci o natječaju

  Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Osijek donijelo je 17. ožujka 2016. odluku o raspisivanju

  natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno

  područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo

  (predmet : Financijsko pravo i financijska znanost). (Klasa: 003-07/16-01, Ur. broj: 2158-18-

  01/16-1-3)

  Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 27 od 25. ožujka 2016., u dnevnom listu

  Glasu Slavonije od 25. ožujka 2016., na službenoj web-stranici Pravnog fakulteta u Osijeku,

  na portalu za radna mjesta europskog istraživačkog prostora te na mrežnim stranicama

  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Osijek, Ulica kneza Trpimira 2, HR-31000

  Osijek dana 23. ožujka 2016. godine. Natječaj je zaključen 25. travnja 2016. godine.

  U propisanom roku na natječaj se prijavila jedna pristupnica: dr. sc. Emina Jerković.

 • 2. Biografski podaci o pristupnici

  Emina Jerković (rođena Konjić) rođena je 28. ožujka 1983. u Osijeku. Osnovnu školu i II.

  Gimnaziju završila je u Osijeku. Pravni fakultet u Osijeku upisala je 2001. te diplomirala

  2006. godine. Tijekom studija korisnica je stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i

  športa RH.

  Na Pravnom fakultetu u Osijeku zaposlena je od 1. siječnja 2007. godine kao asistentica, a od

  ožujka 2014. kao viša asistentica-poslijedoktorandica na Katedri financijskih znanosti. Na

  Pravnom fakultetu u Osijeku sudjeluje u izvođenju nastave na predmetu Financijsko pravo i

  financijska znanost na integriranom sveučilišnom studiju prava te na predmetima Financiranje

  javnih potreba, Porezni postupak i institucije te Financiranje komunalnog gospodarenja na

  stručnom upravnom studiju. Pristupnica je bila i jest komentorica u izradi više diplomskih radova. Upisana je u upisnik znanstvenika pod brojem 294102.

  U rujnu 2009. upisuje Poslijediplomski doktorski studij iz financijskopravnih znanosti

  “Fiskalni sustav i fiskalna politka”na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Dojktorsku disertaciju

  naslova „Razvoj sustava i modeli oporezivanja dohotka“ obranila je na Pravnom fakultetu u

  Zagrebu 7. ožujka 2014. pod mentorstvom prof.dr.sc. Renate Perić.

  Profesionalna aktivnost pristupnice zapaža se i kroz njezin rad na znanstveno-istraživačkom

  projektu "Europeizacija hrvatske lokalne i regionalne samouprave". U okviru

  znanstvenoistraživačkog rada sudjelovala je i na 3 međunarodna znanstvena projekta: 1.

  EUNICOP, Pravni aspekti međugranične suradnje i EU integracija: Mađarska- Hrvatska,

  Pečuh-Osijek 2011., EUNICOP, IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Croatia,

  Pravni fakultet Osijek, Pravni fakultet Pečuh; 2. SUNICOP: Projekt Jačanje sveučilišne

  suradnje Osijek – Pečuh (Strengthening UNIversity Cooperation Osijek-Pécs); 3. DUNICOP

  Pravo-regije-razvoj, DUNICOP, IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Croatia,

  Pravni fakultet Osijek, Pravni fakultet Pečuh.

  U svom dosadašnjem znanstvenom djelovanju objavila je sedamnaest radova iz područja

  financijskog prava. Jedan je u postupku objavljivanja. Prezentirala je radove na trinaest

  međunarodnih konferencija u zemlji i inozemstvu.

  U srpnju 2010.godine stručno se usavršavala na CEE Vienna Tax Law Summer School na

  Institutu za austrijsko i međunarodno porezno pravo na Sveučilištu u Beču u Austriji (Institute

  for Austrian and International Tax Law at WU, Austria). Godine 2012. završila je pedagoško-

  psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Godine

  2014. završila je stručno usavršavanje unutar programa cjeloživotnog obrazovanja za

  pravnike-lingviste na Pravnom fakultetu u Osijeku (engleski, njemački, francuski jezik).

  3. Ispunjenost uvjeta sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na

  odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i

  Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

  Odbor je utvrdio da dr. sc. Emina Jerković ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-

  nastavno zvanje i radno mjesto docenta, kako slijedi:

  - upisana je u Upisnik znanstvenika pod brojem 294102,

 • - ima potvrdu o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika Matičnog odbora za

  područje društvenih znanosti - polje pravo (Klasa: UP/I-640-03/16-01/0844, Ur. broj: 355-

  06-04-16-0002) od 6. listopada 2016. godine,

  - ima potrebne psihofizičke osobine, što dokazuje potvrdom liječnika specijaliste medicine rada o ispunjavanju neophodnih psihofizičkih osobina od 12. travnja 2016. godine,

  - ima potvrdu ovlaštenog visokog učilišta o završenom programu općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja (Potvrda Učiteljskog fakulteta

  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (broj: 112), od 27. lipnja 2012.

  4. Ispunjenost uvjeta iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

  U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne

  djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine br. 106/06.), (u

  daljnjem tekstu: Odluka Rektorskog zbora), za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta,

  pristupnik, uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom

  obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 105/04., 174/04), uz opći, treba ispuniti i dva (2) od

  četiri (4) uvjeta iz čl. II. Odluke Rektorskog zbora.

  Opći uvjet:

  - Odbor je utvrdio kako dr. sc. Emina Jerković ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje od dana 6. studenog 2016. godine Povjerenstva za ocjenu nastupnog

  predavanja u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Boris

  Bakota, član i doc .dr .sc. Igor Vuletić.

  Uvjeti iz čl. II. Odluke Rektorskog zbora:

  Uvjet Ispunjenost uvjeta

  1. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, uključujući i

  status znanstvenog novaka,

  računajući razdoblje od pet

  godina prije datuma pokretanja

  izbora sudjelovao/ sudjelovala u

  izvođenju nastave na nekom

  visokom učilištu od barem

  devedeset (90) norma sati

  Odbor je utvrdio da je dr. sc. Emina Jerković u

  suradničkim zvanjima (asistentica i viša asistentica-

  poslijedoktorandica) od akademske 2010./2011. godine

  izvodila nastavu na Pravnom fakultetu Osijek te ima

  ukupno 744 norma sata. (Potvrda Pravnog fakulteta

  Osijek, Klasa: 035-01/16-01, Ur. broj: 2158/95-01/16-31

  , od 22. travnja 2016. godine).

  2. da je pomagao/pomagala studentima

  preddiplomskih/diplomskih

  studija pri izradi

  završnih/diplomskih radova i pri

  tome objavio/objavila barem

  jedan rad u koautorstvu sa

  studentom

  Nije ispunjeno.

  3. da se u svom znanstvenom području, struci ili nastavi

  usavršavao na međunarodno

  prepoznatim institucijama u

  zemlji ili inozemstvu u trajanju

  od najmanje tri mjeseca;

  Nije ispunjeno.

  4. da je kao autor/koautor prezentirao/ prezentirala

  Odbor je utvrdio da je dr. sc. Emina Jerković izlagala

  radove na sljedećim međunarodnim znanstvenim

 • najmanje tri rada na znanstvenim

  skupovima, od kojih jedan na

  međunarodnom znanstvenom

  skupu

  konferencijama:

  1. “Contracting projects of public private partnership” - izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ICES 2008, International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo, University of Sarajevo, Bosnia and Hezegovina, 2008. Konferencija je održana u Sarajevu, 09.-10. listopad 2008. godine.

  2. “Financial Measures for Adjustment to Smoke Ban” - izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu 7th International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation", University of Rijeka –Faculty of Economics,- Jean Monnet Chair, University of Ljubljana- Faculty of Economics- Jean Monnet Chair, University of Antwerp- Jean Monnet Centre of Excellence, Opatija, 2009. Konferencija je održana u Opatiji, 02.-03. travnja 2009.

  3. “Financial measures and instruments for harmonisation of agriculture for EU accession” - izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Interdisciplinary Management Research V, The Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economic in Osijek, Croatia, Hochschule Pforzheim University, Osijek, 2009. Konferencija je održana u Poreču 08.-10. svibanj 2009. godine.

  4. “Tax Exemption and Tax Relief in Profit Tax System of the Republic of Croatia”- izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Interdisciplinary Management Research VI, the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economic in Osijek, Croatia, Hochschule Pforzheim University. Konferencija je održana u Poreču, 7.-9. svibnja 2010. godine.

  5.“Mogućnost financiranja i pravna regulativa cjeloživotnog učenja” - izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu 2nd International Conference "Vallis Aurea" Focus on: Regional development, Požega-Vienna, Croatia-Austria, 2010. Konferencija je održana u Požegi 3. rujna 2010. godine.

  6. “Politika zaštite potrošača s motrišta javne uprave u Republici Hrvatskoj”- izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Međunarodna konferencija Razvoj

 • javne uprave, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Vukovar, 2011. Konferencija je održana u Vukovaru 27. i 28.05.2011.

  7. "System of financing and budget of local and regional self-government units "- izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Pravni aspekti međugranične suradnje i EU integracija: Mađarska- Hrvatska, Pečuh-Osijek 2011., EUNICOP, IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Croatia– zajedničko izlaganje s dr. sc. Ercseyom Zsomborom, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. (Pécs, Mađarska 16.-18. rujna 2010. godine)

  8.“Personal income tax: provisions regarding fairness”- izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Suvremeni pravni izazovi: EU-Mađarska-Hrvatska; Pečuh-Osijek, 2012. SUNICOP– zajedničko izlaganje s dr. sc. Ercseyom Zsomborom, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu.(Osijek, Hrvatska 16.-18. veljače 2012. godine)

  9. “Prihodi proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave” - izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu III. Međunarodna konferencija Razvoj javne uprave, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2013. (19.-20. travnja 2013. godine)

  10. “The finances of local and regional self-government units”- izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Pravo-regije-razvoj, DUNICOP, IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Croatia, Pravni fakultet Osijek, Pravni fakultet Pečuh, 2013. – zajedničko izlaganje s dr. sc. Ercseyom Zsomborom, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. (Pécs, Mađarska 20.-22. lipnja 2013. godine)

  11. “Personal income tax system: provisions regarding fairness and equality”- izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu 9th International Conference “Economic Integrations, Competition and Cooperation”, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Opatija, 2013. (17.-19. travnja 2013. godine)

 • 12. „Principle of fairness in regard to personal income tax“ - izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu IMR Interdisciplinary Management Research XI, the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economic in Osijek, Croatia, Hochschule Pforzheim University, Osijek,. 2014. (16.-18. svibnja 2014. godine)

  13. “Importance of models of personal income taxation”- izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu International Conference ICABE, Delphi, Greece, 2014. ( Delphi, Grčka, 23.-25. listopada 2014. godine)

  Ukupno:

  dva (2) uvjeta

  ZAKLJUČAK S PRIJEDLOGOM FAKULTETSKOM VIJEĆU

  Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja utvrdio je da dr. sc. Emina Jerković

  ispunjava uvjete u skladu s čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

  čl. 89. Statuta Pravnog fakulteta Osijek, čl. 32. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora

  u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te

  opći i dva (2) od četiri (4) posebna uvjeta utvrđena čl. II. Odluke Rektorskog zbora.

  U skladu s navedenim u ovom Izvješću, Odbor predlaže Fakultetskom vijeću Pravnog

  fakulteta Osijek da se dr. sc. Emina Jerković izabere u znanstveno-nastavno zvanje docentice

  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, grana Financijsko pravo

  na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja:

  __________________________________________

  Prof. dr. sc. Boris Ljubanović, predsjednik

  __________________________________________

  Prof. dr. sc. Vlado Belaj, zamjenik predsjednika i član

  __________________________________________

  Prof. dr. sc. Renata Perić, članica

  __________________________________________

  Prof. dr. sc. Miro Gardaš, član

  __________________________________________

  Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević, članica

 • P R I J E D L O G

  Klasa: 643-04/16-01

  Ur.broj: 2158/95-01/16-

  Osijek, 2016.

  Na temelju članaka 93. stavka 2. podstavka 1. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i

  visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04., 174/04., 2/07.,

  46/07., 45/09.,63/11., 94/13. 139/13., 101/14. i 60/15.) i sukladno članku 78., 79. i 80.

  Statuta Pravnog fakulteta i Pravilnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o

  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta (prosinac

  2015.), a na temelju pozitivnog Izvješća Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor

  u zvanje od 13. prosinca 2016. godine Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta (u daljnjem

  tekstu: Fakultetsko vijeće) na 428. sjednici u akademskoj 2016./2017. godini održanoj

  22. prosinca 2016. godine pod točkom ___. dnevnog reda donijelo je sljedeću

  O D L U K U

  1. Dr. sc. Emina Jerković bira se u znanstveno-nastavno zvanje docentice i radno mjesto

  docentice iz znanstvenog područja DRUŠTVENIH ZNANOSTI, znanstvenog polja

  pravo, znanstvene grane financijsko pravo.

  2. Docentica iz točke 1. ove Odluke izabrana je na vrijeme od pet (5) godina u skladu s

  člankom 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne

  novine”123/03., 198/03.,105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. 139/13.,

  101/14. i 60/15.)

  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Obrazloženje

  Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 5. siječnja

  2016. godine (Klasa: 602-04/16-02/11, Urbroj: 2158-60-01-16-1) za raspisivanje

  Natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto

  docenta, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 17. ožujka 2016. godine donijelo je

  Odluku o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje

  docenta i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti,

  znanstvenog polja prava, znanstvene grane financijsko pravo.

  Na natječaj objavljen dana 25. ožujka 2016. godine u ”Narodnim novinama” i 23. ožujka

  2016. godine u ”Glasu Slavonije”, na oglasnim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda

  za zapošljavanje, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog

  istraživačkog prostora i Internet stranici Fakulteta za izbor jednog nastavnika u

  znanstveno-nastavnom zvanju docenta i radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja

  društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane financijsko pravo,

  prijavu je u otvorenom roku podnijela jedna pristupnica dr. sc. Emina Jerković. Rok za

  prijavu na Natječaj je bio 30 (trideset) dana, te je zaključen dana 14. ožujka 2016.

  godine.

  Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta za izbor u znanstveno

  zvanje znanstvenog suradnika, imenovano Odlukom Fakultetskog vijeća Pravnog

  fakulteta od 17. ožujka 2016. godine u sastavu: (1) prof. dr. sc. Renata Perić, redovita

  profesorica Pravnog fakuteta Osijek, predsjednica i članovi: (2) izv. prof. dr. sc. Nataša

  Žunić Kovačević, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, (3) izv.