izveštaj o održanoj obuci “office informatika”¡taj o održanoj obuci “office informatika”...

3
Izveštaj o održanoj obuci “OFFICE INFORMATIKA” Akronim: WBC-VMnet Ime projekta: WBC Virtual Manufacturing Network – Fostering an Integration of the Knowledge Triangle, Broj projekta: 144684-TEMPUS-2008-RS-JPHES Datum: 20.06.2011 Lokacija: CTC Podgorica - Berane

Upload: phungthien

Post on 10-Apr-2018

228 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Izveštaj o održanoj obuci “OFFICE INFORMATIKA”¡taj o održanoj obuci “OFFICE INFORMATIKA” Akronim: WBC-VMnet Ime projekta: WBC Virtual Manufacturing Network – Fostering

Izveštaj o održanoj obuci “OFFICE INFORMATIKA”

Akronim: WBC-VMnet

Ime projekta: WBC Virtual Manufacturing Network – Fostering an Integration

of the Knowledge Triangle,

Broj projekta: 144684-TEMPUS-2008-RS-JPHES

Datum: 20.06.2011 Lokacija: CTC Podgorica - Berane

Page 2: Izveštaj o održanoj obuci “OFFICE INFORMATIKA”¡taj o održanoj obuci “OFFICE INFORMATIKA” Akronim: WBC-VMnet Ime projekta: WBC Virtual Manufacturing Network – Fostering

www.wbc-vmnet.rs [email protected] tel.: +381 34 501 201 fax: +381 34 501 901

2

Kooperativni trening centar Univerziteta Crne Gore je u periodu od 23. maja 2011. do 27.

Maja 2011. godine realizovao obuku „OFFICE INFORMATIKA“. Predavač je bio doc. dr Mileta Janjić sa Mašinskog fakulteta u Podgorici. Grupu od 13 polaznika su činila zaposlena lica. Svi polaznici su obuku završili sa uspehom. Osobe koje su pohañale obuku u CTC centru su:

1. Aličković Ilma 2. Brzać Melisa 3. Cecunjanin Selma 4. Ćirković Edita 5. Dobardžić Dalila 6. Došljak Suzana 7. Erović Ismet 8. Golubić Olivera 9. Gredić Mela 10. Kalač Almina 11. Sabina Nurković 12. Komatina Ljubica 13. Zekić Maida

Tabela sa kontaktima i osnovnim podacima:

C2/11 OFFICE INFORMATIKA

R. Broj Ime i prezime Preduzeće Telefon Broj

dolaska Ukupno časova

Izdat sertifikat Ocena

1 Aličković Ilma Apoteka "Gušmirović" 068750417 5 40 Da Odličan

2 Brzać Melisa Zavod za statistiku 068206909 5 40 Da Odličan

3 Cecunjanin Selma Apoteka "Prima" 068178650 5 40 Da Odličan

4 Ćirković Edita Apoteka "Prima" 067655824 5 40 Da Odličan

5 Dobardžić Dalila Apoteka "Gušmirović" 067671785 5 40 Da Odličan

6 Došljak Suzana Apoteka "Galinus" 068320773 5 40 Da Odličan

7 Erović Ismet MD-com 068761562 5 40 Da Odličan 8 Golubić Olivera "Rejkom" 068530846 5 40 Da Odličan

9 Gredić Mela Zavod za statistiku 068687742 5 40 Da Odličan

10 Kalač Almina DOO "Nursat" 068750417 5 40 Da Odličan 11 Sabina Nurković Autoshop 068274545 5 40 Da Odličan 12 Komatina Ljubica Kuća hemije 068611610 5 40 Da Odličan

13 Zekić Maida Crna Gora put "Strabag" 068204214 5 40 Da Odličan

Page 3: Izveštaj o održanoj obuci “OFFICE INFORMATIKA”¡taj o održanoj obuci “OFFICE INFORMATIKA” Akronim: WBC-VMnet Ime projekta: WBC Virtual Manufacturing Network – Fostering

www.wbc-vmnet.rs [email protected] tel.: +381 34 501 201 fax: +381 34 501 901

3

Statistika Evaluacionih upitnika polaznika obuke:

1. Opšta ocena obuke 4.75 2. Ocena kvaliteta nastavnog materijala 4.35 3. Ocena znanja i stručnosti predavača 5.00 4. Ocena načina prezentovanja tema 4.75 5. Ocena prostorije u kojoj se izvodila obuka 4.75 6. Ocena organizacije obuke 4.75 7. Značaj tema obuke 4.25 8. Ocena štampanih materijala 3.85 9. Ocena praktičnih primera za vežbanje 5.00

U Podgorici, 20.06.2011 Koordinator CTC centra Podgorica ____________________________

Doc. dr Mileta Janjić