izrada elaborata i strateške karte buke - airport dubrovnik. upravljanje bukom.pdf · od proteklih...

of 29 /29
DARH 2 d.o.o. za arhitekturu i akustiku, Sjedište društva: Ljubičin prolaz 3, 10 430 Samobor, Republika Hrvatska. Registracija pri Trgovačkom sudu u Zagrebu; MBS: 080337435, OIB: 27165475250; MB: 00848204. Tem. kapital 20,000.00 kuna uplaćen u cijelosti. Članovi Uprave: Branko Doračić, ing.građ. & dr.sc. Alan Štimac, dipl.ing.el. Kunski žiro računi: 2340009-1110442537 Privredna banka Zagreb d.d.; 2360000-1101304418 Zagrebačka banka d.d.; Devizni žiro račun: HR17 2340 0091 1104 4253 7 Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb, / SWIFT PBZGHR2X Naručitelj: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. Dobrota 24 20 213 Čilipi Izrada elaborata i strateške karte buke Zračne luke Dubrovnik - HR sažetak Strateška karta buke Zračne luke Dubrovnik za ocjensku godinu 2014. Oznaka dokumenta: 2015-SKB-022/02

Author: others

Post on 01-Nov-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DARH 2 d.o.o. za arhitekturu i akustiku, Sjedište društva: Ljubičin prolaz 3, 10 430 Samobor, Republika Hrvatska.

  Registracija pri Trgovačkom sudu u Zagrebu; MBS: 080337435, OIB: 27165475250; MB: 00848204. Tem. kapital 20,000.00 kuna uplaćen u cijelosti.

  Članovi Uprave: Branko Doračić, ing.građ. & dr.sc. Alan Štimac, dipl.ing.el.

  Kunski žiro računi: 2340009-1110442537 Privredna banka Zagreb d.d.; 2360000-1101304418 Zagrebačka banka d.d.;

  Devizni žiro račun: HR17 2340 0091 1104 4253 7 Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb, / SWIFT PBZGHR2X

  Naručitelj: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.

  Dobrota 24

  20 213 Čilipi

  Izrada elaborata i strateške karte buke

  Zračne luke Dubrovnik - HR sažetak

  Strateška karta buke Zračne luke Dubrovnik za ocjensku

  godinu 2014.

  Oznaka dokumenta: 2015-SKB-022/02

 • 1. SAŽETAK

  Projekt strateške karte buke Zračne luke Dubrovnik izrađen je u skladu s zahtjevima

  Smjernice 2002/49 Europskog parlamenta i Vijeća u svezi ocjenjivanja i upravljanja bukom,

  Zakona o zaštiti od buke (NN 153/13; 55/13; 30/09) te Zakonom o zračnom prometu (NN

  84/11; 54/13; 127/13; 92/14) čime je ocjenjena buka zračnog prometa odnosno

  industrijskih pogona i postrojenja Zračne luke Dubrovnik na području Općina Konavle i Župa

  Dubrovačka. Strateška karta buke izrađena je kombiniranim metodama računalnog

  modeliranja buke okoliša i akustičkih mjerenja prilikom čega je za analizu buke zračnog

  prometa u okolini Zračne luke Dubrovnik korišten međunarodni standard ECAC.CEAC Doc.

  29 „Normirana metoda proračuna krivulja – jednakih razina – buke u okolini civilnih zračnih

  luka“, dok ja za analizu buke stajanke zrakoplova korišten standard ISO 9613-2: „Akustika

  – Gušenje zvuka pri širenju na otvorenom, 2. dio: Opća metoda proračuna“. U okviru

  računalne analize buke okoliša izrađen je akustički model zračne luke koji je uključivao niz

  podataka koji opisuju topografiju poletno sletne staze (npr. koordinate referentne točke,

  nadmorsku visinu, krajnje točke i širinu), meteorološke uvjete kao i sve podatke iz

  aerodromskih dijagrama. Područje izrade akustičkog modela obuhvaća pravokutno područje

  veličine cca 20 x 20 km za koje je izrađen digitalni model reljefa uključujući pokrov terena i

  položaj građevinskih objekata s relativnom visinom. Za analizu buke zračnog prometa

  obrađena je svaka operacija zrakoplova, prilikom čega je provedena klasifikacija s obzirom

  na vrstu operacije (dolazak/odlazak), datum i vrijeme operacije, odredište za odlazne

  operacija kao i vrsta zrakoplova s obzirom na ICAO (International Civil Aviation

  Organization) međunarodne kodove zrakoplova koji sadrže podatak o emisiji buke pojedinih

  vrsta zrakoplova. Tijekom 2014.g. obrađeno je ukupno 16367 operacija, s prosječnim

  dnevnim brojem operacija cca 44,8. Od navedenog broja, cca 36 operacija se odvija tijekom

  razdoblja dana, 6,5 tijekom razdoblja večeri, dok se približno 2 operacije odvijaju tijekom

  razdoblja noći. Iz podataka o prometu vidljivo je da se skoro 2/3 operacija odvija preko

  praga 12, što u bitnome opisuje oblik kontura buke na području općine Konavle. Za razliku

  od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke

  uključeni su i izvori koji nisu obuhvaćeni preporučenom metodom za proračun buke zračnog

  prometa, a moguće je da utječu na razine buke u najbližim dijelovima naselja Općine

  Konavle, a u bitnome potječu sa stajanke zrakoplova. Polazna osnova za analizu utjecaja

  buke sa 19 stajanki Zračne luke Dubrovnik bio je prostorni smještaj stajanki nadopunjen s

  rezultatima akustičkih mjerenja provedenih tijekom kolovoza/rujna 2015.g. na 10 najčešćih

  vrsta zrakoplova koji čine preko 90% od ukupnog broja operacija na zračnoj luci.

  Za procjenu analize izloženosti stanovništva preuzeti su podaci od strane Državnog zavoda

  za statistiku i Državne geodetske uprave temeljeni na popisu stanovništva iz 2011.g.

  Temeljem podataka popisnih krugova na području obuhvata projekta uključeno je cca

  16800 stanovnika u cca 5200 kućanstava što daje cca 3,2 osobe/kućanstvu. Po izradi

  akustičkog modela i verifikaciji istog, proračun razina buke zračnog prometa je proveden

  korištenjem programskog paketa Integrated Noise Model (INM), inačice v.7.0d (2013-06),

 • Federal Aviation Administration, Office of Environment and Energy (AEE-100). Sukladno

  zakonskim uvjetima, kao i stručnoj praksi, tijekom proračuna razina buke, korišteni su

  indikatori buke zračnog prometa Lnight i Lden prilikom čega je izračunata razina buke u mreži

  10 m x 10 m. Na identičan način provedena je i analiza razina buke stajanke kako bi se

  procijenila važnost buke sa stajanke zrakoplova. Rezultati izloženosti stanovništva pokazuju

  izloženost cca 1800 stanovnika u 600 stambenih jedinica razinama (55-59,99) dB(A)

  indikatora buke Lden, dok je cca 100 stanovnika izloženo razinama (50-54,99) dB(A)

  indikatora buke Lnight. Postojeće opterećenje bukom sa stajanke ukazuje da u okolini Zračne

  luke ne postoji stanovništvo koje je izloženo razinama buke koje struka smatra kao

  mogućim izvorom smetnje za život i boravak. Na osnovu rezultata strateške karte buke,

  pokrenuta je analiza konfliktnih razina buke te su prepoznata 5 (pet) „područja upravljanja

  bukom“. Tijekom postupka akcijskog planiranja, kroz tri stupnja aktivnosti provesti će se

  analiza svakih od navedenih područja kako bi se ocijenile mogućnosti provedbe određenih

  aktivnosti koje bi pridonijele boljem upravljanju razinama buke okoliša. Temeljem

  provedene ocjene biti će razrađeni prijedlozi scenarija za upravljanja bukom, te će

  predloženi scenariji biti predmet akcijskog plana upravljanja bukom okoliša Zračne luke

  Dubrovnik.

 • env ironmenta l no ise management consu l tancy

  STRATEŠKA KARTA BUKE

  I AKCIJSKI PLAN

  UPRAVLJANJA BUKOM

  ZRAČNE LUKE DUBROVNIK

 • env ironmenta l no ise measurement

  Sažetak

  O projektu i području obuhvata Podaci o modelu zračne luke Podaci o zračnom prometu Podaci o industrijskim pogonima Rezultati O akcijskom planiranju

 • env ironmenta l no ise measurement

  Područje obuhvata

  Površina ≈ 47 km2, opseg ≈ 91 km Općina Konavle i Župa Dubrovačka 16802 stanovnika

 • env ironmenta l no ise measurement

  Metodologija izrade strateške karte buke slijedi iz:

  Smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise”, i

  Preporuke 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.

  Karta buke izrađuju se pomoću računalnih metoda proračuna emisije i propagacije zvuka/buke emitiranih od poznatih izvora buke u geografskom prostoru poznatih karakteristika uz korištenje akustičkih mjerenja.

  Kako se izradila strateška karta buke ???

 • env ironmenta l no ise management consu l tancy

  Korištene računalne metode

  ECAC.CEAC Doc. 29 »Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports«, 2nd Edition; 1997.

  Preporuka Europske komisije 2003/613/EC od 2003–08-05 za revidirane privremene računalne metode za proračun buke, industrijskih postrojenja, zračni, cestovni i pružni promet i njima povezanim podacima o emisiji buke.

  ISO 9613-2: „Akustika – Gušenje zvuka pri širenju na otvorenom, 2. dio: Opća metoda proračuna“.

 • env ironmenta l no ise measurement

  Proces izrade strateške karte buke ULAZNI PODACI IZRADA I PRORAČUN MODELA IZLAZNI PODACI

  Proračun razina Ocjena izloženosti

  Numerički podaci Informacija za javnost

  Podaci o zračnoj luci

  3D Model terena

  Foto-snimke

  Uvjeti korištenja prostora

  Podaci o prometu

  Zgrade, zidovi, objekti

  Podaci o stanovništvu

  Ostalo

  Pokrov terena

  Akustička mjerenja

 • env ironmenta l no ise management consu l tancy

  Ulazni podaci za stratešku kartu buke Podaci o zračnoj luci Referentna točka zračne luke; podaci o PSS Pomaknuti pragovi; visine prijelaza praga; koordinate praga prilaženja Koordinate početka polijetanja Meteorološki uvjeti uzletišta

  Podaci o digitalnom modelu terena; pokrovu terena Kretanje zrakoplova Podaci o letovima zrakoplova; ukupni broj letova Stupanj udaljenosti i profili letova Korištenje PSS; putanje zrakoplova; rasap putanja; pridruživanje zrakoplova

  putanjama Zamjenske vrste zrakoplova pri modeliranju

  Podaci o industrijskim pogonima i postrojenjima Podaci o stanovništvu i stambenim jedinicama

 • env ironmenta l no ise management consu l tancy

  3D model terena

 • env ironmenta l no ise management consu l tancy

  Pokrov terena

 • env ironmenta l no ise management consu l tancy

  Podaci ukupnom broju letova za 2014 g.

  Vremensko razdoblje

  Broj ukupnih operacija godišnje

  Udio dolazaka

  preko praga 12

  Udio odlazaka

  preko praga 12

  Udio dolazaka

  preko praga 30

  Udio odlazaka

  preko praga 30

  Udio dolazaka

  bez podataka o

  smjeru

  Udio odlazaka bez podataka o

  smjeru

  dan 13210 32,36% 22,42% 5,11% 5,03% 2,90% 12,89%

  večer 2370 7,01% 3,02% 0,18% 1,21% 0,41% 2,47%

  noć 787 1,77% 1,72% 0,04% 0,32% 0,04% 0,93%

  24 h (dan-večer-

  noć) 16367 41,14% 27,16% 5,50% 6,56% 3,35% 16,28%

 • env ironmenta l no ise management consu l tancy

  O tipovima zrakoplova

  Tip zrakoplova

  Broj operacija

  Udio u ukupnom prometu

  A319 3779 23,1% A320 2889 17,7% DH8D 1950 11,9% B738 1498 9,2% A321 1112 6,8% B733 706 4,3% B734 522 3,2% E190 349 2,1% B737 186 1,1% SR22 172 1,1% B752 168 1,0%

 • env ironmenta l no ise management consu l tancy

  Akustička mjerenja na stajanci zrakoplova

 • env ironmenta l no ise management consu l tancy

  Prikaz jednog mjernog mjesta

 • env ironmenta l no ise management consu l tancy

  Stajanka zrakoplova

 • construction design of noise abatement measures

  Podaci o stanovništvu

 • noise pred ict ion and impact assessment

  Proračunate razina buke zračnog prometa - Lnight

 • noise pred ict ion and impact assessment

  Proračunate razina buke zračnog prometa - Lden

 • noise pred ict ion and impact assessment

  Proračunate razina buke industrijskih izvora (stajanke)

 • noise pred ict ion and impact assessment

  Proračunate razina buke industrijskih izvora (stajanke)

 • noise pred ict ion and impact assessment

  Proračunate razina buke industrijskih izvora (stajanke)

 • noise pred ict ion and impact assessment

  Izloženosti stanovništva tijekom 24 h

 • noise pred ict ion and impact assessment

  Izloženost stanovništva tijekom noći

 • noise pred ict ion and impact assessment

  Postupak akcijskog planiranja upravljanja bukom

  Analiza područja s razinama buke Lnight > 50 dB(A) i Lden >55 dB(A)

  Izrada konfliktne karte buke

  Proračun prioritetnih razina prekoračenja

  Definiranje 5 područja upravljanja bukom (skr. „PUB”)

  Određivanje prioriteta

  Izrada scenarija mjera upravljanja bukom

  Analiza projekta zaštite od buke stajanke

  Prijedlog prostorno-planskih mjera

  Analiza tehnoloških trendova razvoja zrakoplova u razdoblju do

  2032.g.

 • noise pred ict ion and impact assessment

  Područja upravljanja bukom

 • noise pred ict ion and impact assessment

  Sadržaj akcijskog plana upravljanja bukom naziv s definiranim sadržajem, opis naseljenoga područja koji je bio predmet razmatranja, podatke o naručitelju i ovlaštenoga subjekta za izradu akcijskoga plana, pravnu osnovu za provedbu akcijskoga plana, važeće dopuštene razine buke, pregled rezultata izrađene strateške karte buke, ocjenu stanja buke na temelju procijenjenoga broja ljudi izloženih

  određenim razinama buke, prepoznavanje problema i situacija koje treba poboljšati,

  sažetak rezultata javne rasprave, postojeće i do sada predviđene mjere zaštite od buke, aktivnosti koje naručitelj izrade akcijskoga plana namjerava poduzeti u

  sljedećih pet godina, uključujući sve mjere za očuvanje tihih područja, dugoročnu strategiju zaštite od buke, elemente vrednovanja provedbe akcijskoga plana, procjenu smanjenja broja ljudi na koje djeluje buka preko dopuštenih

  razina.

 • env ironmenta l no ise management consu l tancy

  Izrada:

  DARH 2 d.o.o. za arhitekturu i akustiku

  Ljubičin prolaz 3, 10 430 Samobor

  Voditelj projekta: dr.sc. Alan Štimac

  http://www.darh2.hr ; [email protected]

  http://www.darh2.hr/mailto:[email protected]

  Upravljanje bukom ZLD sazetakUpravljanje bukom ZLD prezentacijaSTRATEŠKA KARTA BUKE�I AKCIJSKI PLAN UPRAVLJANJA BUKOM�ZRAČNE LUKE DUBROVNIKSažetakPodručje obuhvataKako se izradila strateška karta buke ???Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Podaci o stanovništvuProračunate razina buke zračnog prometa - LnightProračunate razina buke zračnog prometa - LdenProračunate razina buke industrijskih izvora (stajanke)Proračunate razina buke industrijskih izvora (stajanke)Proračunate razina buke industrijskih izvora (stajanke)Izloženosti stanovništva tijekom 24 hIzloženost stanovništva tijekom noćiPostupak akcijskog planiranja upravljanja bukomPodručja upravljanja bukomSadržaj akcijskog plana upravljanja bukomSlide Number 26