ix4 serisi yazıcı kullanıcı kılavuzu

of 96/96
i iX4 Serisi Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu http://www.argox.com [email protected] V1.3 6-10-2020

Post on 25-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

klavuzlarn doru olmasn salayacak tedbirleri almaktadr, ancak
hatalar meydana gelebilir. Argox, söz konusu hatalar düzeltme
hakkn sakl tutmaktadr ve bu hatalar neticesinde ortaya çkabilecek
yükümlülükleri reddetmektedir. Söz konusu hasarlarn meydana gelme
olasl konusunda Argox'a bilgi verilmi olsa dahi Argox veya ürünün
(donanm ve yazlm dahil) oluturulmas, üretimi veya teslimatnda yer
alan herhangi bir kii, bu ürünün kullanmndan veya kullanmnn ya
da kullanlamamasnn sonucundan ortaya çkan her türlü hasardan
(snrl kalmamak kaydyla ticari kar kayb, i kesintisi, ticari bilgi kayd
veya dier maddi zararlardan kaynakl hasarlar) yükümlü
olmayacaktr.
FCC Uyum Beyan
Bu ekipman, test edilmi ve FCC Kurallar bölüm 15 uyarnca bir Snf
A dijital cihaza yönelik snrlara uygun olduu tespit edilmitir. Bu
snrlar, bir ev kurulumunda zararl parazite kar makul bir koruma
salamak üzere tasarlanmtr. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi
üretmektedir, kullanmaktadr ve yayabilmektedir, ve talimatlara uygun
olarak kurulmamas ve kullanlmamas halinde, telsiz iletiimlerinde
zararl parazitlere neden olabilir. Ancak, parazitin belirli bir kurulumda
meydana gelecei yönünde herhangi bir garanti bulunmamaktadr.
Ekipmann, ekipman çaltrp kapatarak belirlenmek üzere radyo
veya televizyon almnda zararl bir parazite neden olmas durumunda,
kullanc aadaki tedbirleri uygulayarak paraziti düzeltme konusunda
tevik edilmektedir:
Ekipman ve alc arasndaki mesafeyi arttrmak.
Ekipman farkl bir devre üzerindeki farkl bir prize takmak.
Yardm için satcya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine
danmak.
Bu ünite, çevrebirim aygtlarda klfl kablo ile test edilmitir. Klfl
ii
Kullanc, Argox Information Co., Ltd. tarafndan açk bir ekilde
onaylanmayan deiiklikler veya modifikasyonlarn, kullancnn
ekipman çaltrma yetkisini geçersiz klabilecei konusunda
uyarlmaktadr.
Bu, A Snf bir üründür. Ürün, yaam ortamlarnda telsiz iletiimlerinde
parazite neden olabilir. Böyle bir durumda kullancnn, etkin tedbirler
kullanarak paraziti düzeltmesi önerilmektedir.
klabilir.
Tüm haklar sakldr. Telif Hakk © 2020 Argox Information Co., Ltd
iii
çindekiler
1.4.1 Durum klar ............................................................................... 6
2.2 Yazcy çaltrma/kapatma.................................................................. 10
2.3.3 Kat tipleri.................................................................................. 25
2.4 Ribon Yükleme........................................................................................ 27
3 Yazc operasyonu ............................................................................................ 31
3.1.1 LCD Fonksiyonu Ayarlama Prosedürü .................................. 32
3.2 Kat Kalibrasyonu ve Konfigürasyonu Yazdrma ............................. 39
3.3 Bir Konfigürasyon Raporu Yazdrma ................................................... 40
3.4 Fabrika Varsaylan Ayarlarna Sfrlama ............................................. 52
3.5 Kat alglama ......................................................................................... 53
3.5.1 Aktarc sensör ........................................................................... 53
3.5.2 Yanstc sensör ......................................................................... 54
3.6 letiim ...................................................................................................... 56
3.6.1 Arayüzler ve Gereksinimler...................................................... 56
59
iv
3.7.2 Bir Yazc Sürücüsü Kurma (USB dndaki arayüzler için) 65
4 Bakm .................................................................................................................. 71
4.1 Temizlik .................................................................................................... 72
5 Sorun Giderme .................................................................................................. 75
5.1 Yazc sorunlar ....................................................................................... 75
5.2 Kat sorunlar ......................................................................................... 76
6.2 Kat ve Ribon ........................................................................................ 85
6.3 Barkodlar.................................................................................................. 86
6.5 Fiziksel boyut .......................................................................................... 87
Bir Argox iX4 Serisi endüstriyel barkod yazcs satn aldnz için
teekkür ederiz. Bu klavuz, yazcnz nasl kuracanz ve
çaltracanz, nasl kat ve ribon yükleyebileceiniz ve yaygn
sorunlar nasl çözebileceiniz konusunda bilgiler vermektedir.
Çizimler, yazcy hzl bir ekilde örenmenize yardmc olmak üzere
sunulmutur.
letiim
RS-232.
Online yönetim
Çift USB ana makine ilevi
Bamsz tarayc modu / klavye birden fazla giri cihaz
Yeni kat kalibrasyonu
1 Giri Paket çerii
emin olunuz.
Yazcy aldnzda, paketini hemen açnz ve sevkiyat srasnda
hasar görüp görmediini kontrol ediniz. Herhangi bir hasar görmeniz
durumunda, nakliye irketi ile iletiime geçiniz ve bir hak talebinde
bulununuz. Argox, sevkiyat srasnda meydana gelen hasarlardan
sorumlu deildir. Nakliye irketinin incelemesi için tüm paket
materyallerini saklaynz.
görüünüz.
1 Giri Yazc kontrol paneli
6
1.4 Yazc kontrol paneli
Ön panelin üzerinde üç adet k vardr - READY, MEDIA ve RIBBON.
Bu göstergeler, yazcnn çalma durumunu gösterir. FEED, PAUSE
ve CANCEL olmak üzere üç buton, yazcnn basit ilevlerini kontrol
eder.
Aada yer alan tablolar, durum klarn ve bunlarn belirttii
durumlar göstermektedir.
READY AÇ IK AÇ IK AÇ IK Yazc hazr moddadr.
PRINT HEAD
gerekiyordur.
COMMAND
ERROR
komut hatas bulunmutur.
meydana gelmitir.
biçimlendirirken bir silme
hatas meydana gelmitir.
7
güncellemesinde hata
durdurmak ve silmek için
kesicinin içerisinde kat
veya formlarla yüklü olmas
nedeniyle yazc tampon bellei
Kat sensörü, etiket
CANCEL + POWER ON
RS232 iletiim format veya
için FEED + POWER ON
8
UPGRADING
FW.
Yanp
Sönüyor
RIBBON OUT Yanp
PAUSE ve POWER ON
bitmitir. Yazc, kat boluunu
kat skmas olumutur.
Buton 1. Fonksiyon 2. Fonksiyon
FEED Bir etiketi besler
balatmak için tekrar basnz
ve siler
9
2.1 Güç kablosunu takma
1. Güç anahtarnn OFF konumunda olduunda emin olunuz.
2. Yazcy, ana makineye ve yazcya kablo (USB veya Seri kablo)
mesafesinde yerletiriniz.
4. AC güç kablosunun dier ucunu duvardaki prize taknz.
Uyar AC güç kablosunu slak ellerle takmaynz veya yazc ya
da güç kaynan, slanabilecek bir alanda çaltrmaynz. Bu
eylemler neticesinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir!
2 Balangç Yazcy çaltrma/kapatma
makineyi açmadan önce yazcy çaltrmanz ve yazcy kapatmadan
önce ana makineyi kapatmanz daha iyi olacaktr.
2.2.1 Yazcnz çaltrma
Anahtarn açnz. “I”, ON pozisyonudur.
2. READY, MEDIA ve RIBBON LED'leri düz mavi renk olur. Ardndan,
LCD ekranda donanm yazlm sürümü gösterilirken READY LED'i
birkaç saniye söner. LCD ekran, yazcnn yazdrmaya hazr
olduunu gösterir ve READY LED'i tekrar düz mavi renge döner.
2 Balangç Yazcy çaltrma/kapatma
düz mavi renk olduundan emin olunuz.
2. Yazcnz kapatmak için, aada gösterildii ekilde Güç
Anahtarn kapatnz. “O”, OFF pozisyonudur.
kaz Veri iletimi srasnda yazcnz kapatmaynz.
2 Balangç Kat yükleme
iX4 Serisi yazclar, üç farkl yükleme modu sunar: standart, ayrma
veya kesici.
Standart mod, her bir etiketi serbest bir ekilde almanz salar.
Syrma modu, yazdrma ileminin ardndan etiketin arkasn syrr.
Etiket çkartldktan sonra bir sonraki etiket yazdrlr.
Kesici modu, yazdrma ileminin ardndan otomatik olarak etiketi
keser. Kad kesmek için döner kesici ve giyotin kesici türleri
bulunmaktadr.
kullanacanz zaman, ön panelde SIYIRICININ veya
KESCNN bulunduundan emin olunuz. Panel ayar
hakknda daha fazla bilgi için CH 3.1.1 LCD Fonksiyon ayar
Prosedürü bölümüne baknz.
2.3.1 Kad Hazrlama
çe sarl ve da sarl kat rulolar, yazcya ayn ekilde yüklenir.
Kat rulosunun sevkiyat, kullanm veya depolama srasnda
kirlenmesi halinde, kadn d ksmn çkartnz. Yapkan ve kirli
kadn, yazc kafas ve merdane arasnda sürüklenmesini önlemeye
yardmc olur.
2.3.2 Kat rulosunu yerletirme
Standart Modda Kat Yükleme
1 Kat bölmesine ulamak için üst kapa ve önden eriim kapan
kaldrnz.
2 Kat rulosunu kat miline taknz ve kat klavuzunu içeri doru
çeviriniz.
Kat
Klavuzu
15
3. Kafa mandaln saatin ters yönünde çeviriniz ve kat yerletirmek için d
kat klavuzunu saatin ters yönünde açnz.
4. Yazc kafas modülü araclyla kad gönderirken etiket yukar
bakmaldr. Kat, "D Kat Klavuzu" kilitlenmeden önce "kat
klavuzunun" altnda ve iki halkann arasnda olmaldr. Ardndan, kat
sensörü klavuzu modülünün altnda ve silindirin üzerinde olmaldr.
Yazc Kafas
5. D kat klavuzunu geri yerletiriniz ve kafa mandaln taknz.
6. Ön eriim kapan ve üst kapa kapatnz.
D Kat Klavuzu
Ö nemli
etmek için kat kalibrasyonu yapnz.
Not Bçak izi kadn etiket uzunluunun, delikli koparma modunda
direkt termal yazdrma için en az 25 mm veya daha uzun olduundan
emin olunuz.
Adm 1 ila 3, "Standart Mod" ile ayndr.
1. Kat bölmesine ulamak için üst kapa ve önden eriim kapan
kaldrnz.
2. Kat rulosunu kat miline taknz ve kat klavuzunu içeri doru çeviriniz.
3. Kafa mandaln saatin ters yönünde çeviriniz ve kat yerletirmek için d
kat klavuzunu açnz.
4. Kat rulosunun ön ucundan, 6 inç arkalk kad çkartmak için yeterince
etiketi çkartnz.
5. Arkalk kadn, yazc kafas modülünün altndan geçiriniz. Daha spesifik
kat yerletirme ilemleri için 4. admda standart moda bavurunuz.
Yazc Kafas
19
6. Syrma mekanizmas ayrma kolunu aa itiniz ve arkalk kadn syrc
modülünün arkasna yerletiriniz.
kapatnz. D kat klavuzunu geri yerletiriniz ve kafa mandaln taknz.
Syrma
Kolu
20
8. Üst eriim kapan kapatnz ve yazcy çaltrnz ya da yazc zaten
çalr durumdaysa FEED butonuna basnz.
Ö nemli
etmek için kat kalibrasyonu yapnz.
2 Balangç Kat yükleme
Adm 1 ila 3, "Standart Mod" ile ayndr.
1. Kat bölmesini açmak için üst kapa kaldrnz.
2. Kat rulosunu kat miline taknz ve kat klavuzunu içeri doru
çeviriniz.
3. Kafa mandaln saatin ters yönünde çeviriniz ve d kat klavuzunu
açnz.
4. Yazc kafas modülünün altnda ve silindirin üzerindeki kat sensörü
klavuzunun altnda olana kadar kad yerletiriniz. Daha spesifik kat
yerletirme ilemleri için 4. admda standart moda bavurunuz.
Silindir
5. D kat klavuzunu geri yerletiriniz ve kafa mandaln taknz.
6. Üst eriim kapan kapatnz ve yazcy çaltrnz ya da yazc zaten
çalr durumdaysa FEED butonuna basnz. Bunun ardndan yazc,
etiketleri kesici üzerinden otomatik olarak besleyecektir.
Ö nemli
etmek için kat kalibrasyonu yapnz.
D Kat Klavuzu
Adm 1 ila 3, "Standart Mod" ile ayndr.
1. Kat bölmesini açmak için üst kapa kaldrnz.
2. Kat rulosunu kat miline taknz ve kat klavuzunu içeri doru
çeviriniz.
3. Kafa mandaln saatin ters yönünde çeviriniz ve d kat klavuzunu
açnz.
4. Kad, yazc kafas modülünün altna ve silindirin üzerindeki kat
sensörü klavuzunun altna yerletiriniz. Daha spesifik kat yerletirme
ilemleri için 4. admda standart moda bavurunuz. Kesici modülünü
açnz ve Giyotin Kesiciden mekanizma ayrma kolunu aa çekiniz ve
kad Giyotin Kesiciden geçiriniz.
24
5. Giyotin Kesiciyi geri çekiniz, d kat klavuzunu geri yerletiriniz ve kafa
mandaln taknz.
6. Üst eriim kapan kapatnz ve yazcy çaltrnz ya da yazc zaten
çalr durumdaysa FEED butonuna basnz. Bunun ardndan yazc,
etiketleri kesici üzerinden otomatik olarak besleyecektir.
Ö nemli
etmek için kat kalibrasyonu yapnz.
D Kat Klavuzu
Yazcnz, süreksiz form, sürekli form ve kvrml kat bata olmak
üzere çeitli kat tiplerini desteklemektedir. Aada yer alan tablo,
bunlar hakknda bilgi vermektedir.
Kat Tipi Görünümü Açklama
olarak kullanlan bir kat tipidir. Yapkanl
etiketler ve yapkansz etiketler kat,
kuma veya kaln kat gibi çeitli
materyallerden üretilirler ve boluklar,
astarl olarak kendinden yapkanlyken,
bazlarnda ise astar bulunmamaktadr.
2 Balangç Kat yükleme
siyah iaret bulunmamaktadr. Verileri,
yazdrmanza izin verir. Etiketlerin
kullanlmaktadr.
etiketlerin katlar halinde ayrlm olmas
nedeniyle süreksiz form olarak
bulunmaktadr.
Yapkansz
kattan üretilir. Yapkan veya astar
bulunmamaktadr ve genellikle
olabilir.
geçerlidir.
Direkt termal, ribonun yüklenmesine ihtiyaç duymaz.
iX4 Serisi yazclar, hem içe sarl ribon hem de da sarl ribon
uygulamaktadr. Yazclar, otomatik olarak dier moda geçirilebilmektedir.
Not
tiplerinin doru olarak eletirilmesi gerekmektedir.
- Yazc kafasn anmaya kar korumak için her zaman kattan
daha geni ribon kullannz.
2 Balangç Ribon Yükleme
2.4.1 Ribon Rulosunu Yerletirme
1. Kat bölmesine ulamak için üst kapa ve önden eriim kapan
kaldrnz.
Kafa
Mandal
3. Ribonu açnz ve ribon rulosunu borudan ayrnz. Ribon rulosunu,
ribon sevk miline yerletiriniz.
boruya taknz ve bir parça sarnz. Ribonun kapl tarafnn aa
yöne baktndan emin olunuz.
olmasn salamak için toplama milini çeviriniz.
6. Üst kapa ve ön eriim kapan kapatnz ve yazcy çaltrnz.
Ribon Toplama Mili
31
3.1 Ö n Panel
Butonlar Fonksiyon
PAUSE+CANCE
Ayar modundan çkp normal moda dönmek için tekrar
basnz.
CANCEL Bir parametreyi seçer ve kalc FLASH bellee kaydeder.
Panel veya komut araclyla deitirilmedii sürece,
yazcy yeniden balatsanz bile parametre kaydedilir.
Uyar Yazdrma ilemi srasnda veya yazdrma verilerini
gönderirken ayarlar deitirmeyiniz.
32
Aada belirtilen prosedür, direkt termal yazdrma moduna ilikin bir ayarlama
prosedürü örneidir:
CANCEL butonlarna basnz ve
butonlar braknz.
basnz.
33
Farkl dilleri ayarlamak için 5 saniye süresince PAUSE + CANCEL butonlarna
basnz.
FRENCH,
GERMAN,
ITALIAN,
SPANISH,
PORTUGUESE
NGLZCE
Yazc fonksiyonunu ayarlamak için 1 saniyeden az bir süre boyunca PAUSE +
CANCEL butonlarna basnz.
balatnz)
yazc, yazdrma ileminden önce bir
sonraki boluu / siyah iareti alglamak
için 1-2 etiket besler.
yazdrmaya balar. Yazdrma ileminden
pozisyonuna düzgün bir ekilde
3 Yazc operasyonu Ö n Panel
34
balatnz)
3
CONTROL
balatnz)
Kesme ve syrma pozisyonlarn
Dikey yazdrma pozisyonunun kenardan
sorunlarnn çözülmesinin ardndan
balatnz)
8
PEELER
INSTALLED
NO
YES
NO
9
STANDLONE
(Ayar deiiklii sonras yazcy batan
balatnz)
10
WIN. CON. LEN. 0 ~ 254 mm 000 mm Paketli gelen yazc sürücüsü ve sürekli
form için sadece Windows'ta mevcuttur.
11
Sensör ayarn deitirdikten sonra,
yazdrma ilemi öncesinde kalibre
35
balatnz)
14
mevcuttur.
10~40 mm 22 mm Sadece BACK FEED etkin olduunda
mevcuttur.
18
/ 19200 / 38400 /
57600 / 115200
olmaldr.
balatnz)
19
PARITY
(RS232)
NONE
ODD
EVEN
olmaldr.
balatnz)
20
LENGTH
(RS232)
olmaldr.
balatnz)
21
etiket formlar, yüklenebilir fontlar ve
grafikler silinir.
balatnz)
22
SETTING
PRIORITY
COMMAND/
36
balatnz)
24
yüklenir.
FACTORY:
NO.17, NO.27~30 yüklenir.
balatnz)
37
yazc çaltrldktan sonra otomatik olarak DHCP
sunucusu tarafndan atanr.
ADDRESS, SUBNET MASK ve DEFAULT
GATEWAY ayarlar gösterilir.
mesaj gösterilir.
28 IP
DHCP devre d olduunda, varsaylan IP adresi
192.168.1.100'dür.
durumdadr.
bir parametrenin üçüncü hanesinde olmaldr, örnein,
xxx).
38
deitirmek için, DEFAULT GATEWAY ayarna
giriniz, CANCEL butonuna bir kez basnz;
LCD'de “ETHERNET CARD UPDATE FINISH…”
mesaj çkar
Ethernet ayarlar hakknda daha fazla bilgi için
Ethernet Kullanc Klavuzuna bavurunuz.
Wi-Fi modülü (Opsiyonel)
Madde Aralk Açklamalar
WIFI SSID Salt okunur WIFI modülü, iX4 Serisi için opsiyoneldir. Yazcy
bilgisayara balaynz ve WIFI modülünü ayarlamak
için Print Tool'u kullannz. Daha fazla bilgi için Print
Tool kullanc klavuzuna bavurunuz.
39
doru olarak yüklendiinden emin olunuz. Etiket sensörünün, indeks
etiketlerinin boluklarn / çentiklerini / deliklerini doru olarak alglamas
gerekmektedir. Kât yüklendikten sonra, yazdrma öncesinde etiket
sensörünü kalibre etmek için kat kalibrasyonu yapnz. LCD'siz yazc için
göstergelere baknz.
3. LCD üzerinde “CALIBRATION …” mesaj görüntülendiinde ve hem
READY hem de MEDIA göstergeleri yanp söndüünde, PAUSE
butonunu braknz.
5. “READY” mesaj gösterildiinde, READY ve MEDIA göstergeleri yanp
sönmeyi brakr ve sabit olarak yanar.
3 Yazc operasyonu Bir Konfigürasyon Raporu Yazdrma
40
Yazdrma
Bir oto snama testi yapmak ve bir konfigürasyon raporu yazdrmak, yazcnn
bask kalitesini ve iç ayarlarn kontrol etmeye yardmc olur. Admlar aadaki
gibidir:
3. Yazcy çaltrrken FEED butonunu basl tutunuz.
4. LCD'de “SELF-TEST …” mesaj görüntülendiinde FEED butonunu
braknz.
5. Yazc bir konfigürasyon raporu yazdrr (örnei sonraki sayfada yer
almaktadr). Tüm karakterler 2 sütun halinde yazdrlr. Sadaki sütun,
sisteminizden daha önce alnan karakterleri gösterir. Soldaki sütun ise
karakterlerin ilgili onaltlk deerlerini gösterir. Kullanclarn veya
mühendislerin, program dorulamasn ve sorunlar gidermesini salar.
LCD'siz yazc için göstergelere baknz.
Not: SADECE PPLB Yazc, yazdrma konfigürasyonunun ardndan Atk
(Dump) moduna geçer. Atk modundan normal çalma moduna dönmek için
CANCEL butonuna basnz. Bunun bir baka yolu ise yazcnn gücünü kapatp
ardndan yazcy yeniden balatmaktr.
41
42
43
2. Standard RAM
Toplam SDRAM boyutu.
3. Available RAM
5. Available Flash
Flash'ta indirilen font says.
RAM'da indirilen font says.
USB ana makinede indirilen font says.
9. H. Position Adjust
10. Sensor Type
11. Label-less Calibration Value
Bulunmuyorsa, deer 0000'dr.
12. RTC Time
ay/gün/yl (saat:dakika:saniye). Yazcnzn yerleik bir RTC'si varsa,
burada RTC saati gösterilir.
13. Max Label Height
modeller için 100 inçtir; 300 dpi modeller için 50 inçtir.
14. Print Width
Süreksiz formlar için, iki etiketin üstü arasndaki uzunluktur.
3 Yazc operasyonu Bir Konfigürasyon Raporu Yazdrma
44
17. Darkness
Mevcut koyuluk.
18. Print Method
Ya termal transfer (TT) ya da direkt termal (DT) yazdrmadr. TT, ribon
gerektirir; DT ise gerektirmez.
RS-232C ayarlarn u srada listeler: baud hz, veri uzunluu, parite
kontrolü, durma biti ve ak kontrolü.
22. Code page
Karakter seti tablosu.
Intelli modu: Etiketleri yerletiriniz, yazdrma modülüne geçiniz, FEED
butonuna bir kez basnz. Bunun ardndan yazc, yazdrma ileminden
önce bir sonraki boluu / siyah iareti alglamak için 1-2 etiket besler.
FEED butonuna baslmadysa, yazdrma ilemi öncesinde yazc
otomatik olarak 1-2 etiket besler.
Smart modu: Etiket uzunluu ayarna göre hemen ilk etiketten itibaren
yazdrmaya balar. Yazdrma ileminden önce etiketin alt kenarn
kesme pozisyonuna düzgün bir ekilde ayarladnzdan emin olunuz.
25. Backfeed Enabled/Disabled
tekrar baladnda ise kad önceden tanmlanan uzunlukta geri
3 Yazc operasyonu Bir Konfigürasyon Raporu Yazdrma
45
26. Cutter Enabled/Disabled
27. Dispenser Enabled/Disabled
28. Cutter/Dispenser Offset
Köeli parantez içerisindeki deer kenardan uzaklk birimidir.
29. IP Address
30. Subnet Mask
“255.255.255.0”.
“0.0.0.0”.
33. DHCP
DHCP etkin olduunda, yazcya otomatik olarak bir IP adresi atar.
34. DHCP Client ID
Yazc için bir IP adresi ayrmak üzere DHCP'ye gönderilen bir rastgele
deerdir.
parametreler alr veya ayarlar.
geçer.
46
bulunmaktadr: MANUAL, DHCPv6 veya AUTO.
40. IPv6 Type
NORMAL, EUI ve ANY.
verilmektedir.
45. CG Enable
Gelitiricilerin sorun gidermesi için.
Gelitiricilerin sorun gidermesi için.
Gelitiricilerin sorun gidermesi için.
49. Reflective Sensor Profile
Gelitiricilerin sorun gidermesi için.
50. See-Through Sensor Profile
Gelitiricilerin sorun gidermesi için.
51. Ribbon Sensor Profile
Gelitiricilerin sorun gidermesi için.
52. Reflective Sensor Offset
Gelitiricilerin sorun gidermesi için.
53. See-Through Sensor Offset
Gelitiricilerin sorun gidermesi için.
47
59-64. TPH Test Pattern
kullanabilirsiniz.
48
aada belirtilen girileri içerir:
2. Date
3. IP Address
atanan IP adresini gösterir; DHCP devre d olduunda, manuel
olarak belirtilen IP adresini gösterir.
4. Subnet mask
atanan a maskesini gösterir; DHCP devre d olduunda, manuel
olarak belirtilen a maskesini gösterir.
5. Gateway
atanan a geçidini gösterir; DHCP devre d olduunda, manuel
olarak belirtilen a geçidini gösterir.
6. Mac address
7. DHCP
DHCP etkin olduunda, yazcnza otomatik olarak bir IP adresi atar.
8. DHCP Hostname
49
addr.
11. Mode
Geçici ve altyap modu vardr. Teknik klavuzdan Yazc Arac A tipi
açklamasna baknz.
açklamasna baknz.
15. WEP
50
PPLA
51
PPLZ
52
Flash bellekte saklanan tüm ayarlar, yazc kapatldktan sonra bile saklanr. LCD'siz
yazc modunda göstergelere baknz.
1. Yazcy kapatnz.
3. LCD üzerinde “RESET…” mesaj görüntülendiinde ve READY
göstergesi yanp söndüünde, CANCEL butonunu braknz.
4. LCD'de “READY” mesaj gösterildiinde, READY göstergesi yanp
sönmeyi brakr ve sabit olarak yanar.
5. Aada belirtilen bilgiler varsaylan deerlere döndürülmütür:
Etiket parametreleri
Is (Koyuluk)
Spesifik emülasyonla ilgili olan dier bilgiler
Daha fazla bilgi için CH 3.1.1 NO.26 Varsaylan yükleme bölümüne baknz.
Not:
sayac sfrlanamaz.
53
Yazc, iki tipte kat sensörüne sahiptir: aktarc ve yanstc. Spesifik
kat tiplerini tespit etmek için kullanlmaktadrlar. Her iki sensör tipi de,
çkartlabilir bir modül olarak birlikte taklmtr.
3.5.1 Aktarc sensör
için kullanlmaktadr.
Tek Sütun
54
Birden Fazla Sütun Ç entik
Siyah aret
döndürünüz.
55
Etiket sensörünün fonksiyonu, yazcnn pozisyonlar ve etiket uzunluunu doru
olarak yazdrmasna yardmc olmak üzere etiketlerin boluklarn, çentiklerini
veya deliklerini tespit etmektir. Boluklu bir etikette etiket sensörü, kadn
bulunduu yere konumlanabilir. Çentikli veya delikli etiketlerin kullanlmas
halinde, etiket sensörünün pozisyonunu yatay olarak ayarlamak için Kat
Sensörü Pozisyon Kolunu içeri veya dar çekiniz.
- Kat sensörü pozisyonu iaretinin tam olarak etiketlerin çentii veya delii
üzerinde olduundan emin olunuz. Aadaki resme baknz.
Kat Sensörü Pozisyon Kolu
3 Yazc operasyonu letiim
3.6.1 Arayüzler ve Gereksinimler
Bu yazc A ve B tipi USB arayüzü, dokuz pinli bir Electronics Industries
Association (EIA) RS-232 seri veri arayüzü, bir standart Centronics paralel
arayüz (Opsiyonel) ve bir GPIO arayüzü (Opsiyonel) ile birlikte gelir.
USB Arayüzü Gereksinimleri
uyumludur. USB'nin tak-çaltr tasarm, kurulumu kolaylatrr. Birden fazla
yazc, tek bir USB portunu/hubn paylaabilir. A ve B tipinin farkl kullanmlar
aada gösterilmektedir.
A tipi USB USB Flash sürücüsü, USB klavye veya USB Tarayc
B tipi USB Yazcy ayarlamak için bilgisayara.
Seri (RS-232) Port
Gerekli olan kablo, yazcnn arka tarafnda yer alan seri porta taklmak üzere
bir ucunda dokuz pinli "D" tipi konektöre sahip olmaldr. Kablonun dier ucu,
ana bilgisayarn bir seri portuna balanr. Teknik ve pin çk bilgileri için bu
klavuzda RS-232C bölümüne bavurunuz.
Yazcy, herhangi bir standart Centronics kablo kullanarak ana bilgisayarn
paralel portuna balayabilirsiniz. Gerekli olan kablo, yazcnn arka tarafnda
yer alan seri porta taklmak üzere bir ucunda standart 36 pinli bir paralel
konektöre sahip olmaldr. Paralel arayüz kablosunun dier ucu, ana
bilgisayarn yazc portuna balanr. Pin çk bilgileri için bu klavuzda
Centronics bölümüne baknz.
Genel amaçl giri/çk (GPIO)
çok yönlüdür. Genel amaçlar için, giri olarak programlanan I/O sinyalleri,
ilemcinin kesintiye uramasna neden olabilir. Daha fazla bilgi için yerel bayi
ile iletiime geçiniz.
anlamasna yardmc olur:
Yanp
Sönüyor
Hazr hale gelmesi yaklak 20~30 saniye sürecektir.
Portakal
Yeil Balant/Aktivite LED'i
Açk: balant var
Kapal: balant yok
58
sistemlerini destekleyerek Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
/ Windows 10 kapsamndaki tüm uygulamalara uygulanabilir. Bu sürücü
ile, bu yazcyla yazdrma ilemi yapmak için Argox Bartender UL etiket
düzenleme yazlm veya MS Word vs. gibi popüler Windows yazlm
uygulamalarn çaltrabilirsiniz.
59
(sadece USB için)
1. Yazcy kapatnz. Güç kablosunu duvardaki elektrik prizine taknz ve
ardndan kablonun dier ucunu yazcnn güç soketine taknz. USB
kablosunu, yazcnn ve bilgisayarn USB portuna taknz.
2. Yazcy çaltrnz. Yazcnn Tak-Çaltr desteklemesi ve bir USB kablosu
kullanarak baarl bir ekilde balamanz halinde Windows Donanm Ekle
Sihirbaz, yazcy otomatik olarak alglar ve bir sürücü kurmanz salayan
bir iletiim kutusu açar. ptal Et seçeneine basnz ve sürücüyü, bu sihirbaz
kullanarak kurmaynz.
Yazc Ekle Sihirbaz yerine Seagull Sürücü Sihirbazn kullanmanz
kesinlikle tavsiye ederiz.
olarak yapabilmektedir. Ayrca, bir yazc sürücüsünün bir
Windows uygulamas tarafndan zaten kullanmda olmas
durumunu kötü bir ekilde yönetmektedir.)
3 Yazc operasyonu Sürücü kurulumu
60
3. Sürücüyü Argox web sitesinden çaltrnz. Windows Yazc Sürücüsü istemi
çktnda, "Kabul ediyorum..." seçeneini seçiniz ve ardndan "leri" seçeneine
basnz.
4. Seagull sürücüsü için dizini belirleyiniz (örnein: C:\Seagull) ve ardndan "leri"
seçeneine
basnz.
61
6. Yazc sürücülerini kurmay seçiniz ve ardndan "leri" seçeneine basnz.
3 Yazc operasyonu Sürücü kurulumu
62
7. Seagull Sürücü Sihirbaz isteminde, "Bir Tak-Çaltr yazc için sürücü
kurma" onay dümesine basnz ve ardndan "leri" seçeneine basnz.
8. Yazc adn (örn. Argox iX4-250 PPLB) giriniz, ardndan "bu yazcy
paylama” seçeneini iaretleyiniz ve ardndan "leri" seçeneine basnz.
3 Yazc operasyonu Sürücü kurulumu
63
9. Ekranda gösterilen tüm bilgileri kontrol ediniz ve doru olmalar halinde "Bitir"
seçeneine basnz.
3 Yazc operasyonu Sürücü kurulumu
64
kurulmutur.
65
arayüzler için)
1. Yazcy kapatnz. Güç kablosunu duvardaki elektrik prizine taknz ve
ardndan kablonun dier ucunu yazcnn güç soketine taknz. Paralel
kabloyu, Seri kabloyu veya Ethernet kablosunu yazcnn ve bilgisayarn
uygun olan portuna taknz.
2. Sürücüyü Argox web sitesinden çaltrnz. Windows Yazc Sürücüsü istemi
çktnda, "Kabul ediyorum..." seçeneini seçiniz ve ardndan "leri"
seçeneine basnz.
66
3. Seagull sürücüsü için dizini belirleyiniz (örnein: C:\Seagull) ve ardndan
"leri" seçeneine basnz.
67
5. Yazc sürücülerini kurmay seçiniz ve ardndan "leri" seçeneine basnz.
6. Yazcnn bilgisayara bal olduundan emin olunuz, "Dier" seçeneini
seçiniz ve ardndan "leri" seçeneine basnz:
3 Yazc operasyonu Sürücü kurulumu
68
7. Model ve emülasyon seçiniz - aada belirtilen örnekler, iX4-250 PPLB
modeline dayanmaktadr:
3 Yazc operasyonu Sürücü kurulumu
69
9. Yazc adn (örn. Argox iX4-250 PPLB) giriniz, ardndan "bu yazcy
paylama” seçeneini iaretleyiniz ve ardndan "leri" seçeneine basnz.
10. Ekranda gösterilen tüm bilgileri kontrol ediniz ve doru olmalar halinde
"Bitir" seçeneine basnz.
70
kurulmutur.
Baskdaki dikey çizgiler genellikle kirli veya arzal bir yazc kafasn gösterir.
(Aadaki örneklere baknz.) Yazc kafasn temizleyiniz. Sorunun devam
etmesi halinde yazc kafasn deitiriniz.
Ribon silindirinin dengesiz bir ekilde dönmesi halinde, etiket yolunu kontrol
ediniz ve kafa mandalnn sk bir ekilde kapal olduundan emin olunuz.
Kötü bask kalitesi:
Koyuluu (s scakl) ayarlaynz.
4 Bakm Temizlik
Yazdrma kalitesini korumak ve yazcnn ömrünü uzatmak için baz rutin
bakmlar yapmanz gerekmektedir. Yüksek hacimli yazdrma ilemleri
olduunda günlük bakm ve düük hacimli yazdrma ilemleri olduunda
haftalk bakm yaplmaldr.
konuma getiriniz.
4.1.1 Yazc Kafas
En iyi bask yazdrma kalitesine sahip olmak istiyorsanz, yazc kafasn temiz
tutmanz önemlidir. Yeni bir kat rulosu yüklediinizde yazc kafasn
temizlemenizi kesinlikle önermekteyiz. Yazcnn kritik bir ortamda
çaltrlmas veya yazdrma kalitesinin dümesi halinde, yazc baln daha
sk temizlemeniz gerekmektedir.
Istma parçalarnn anm olmas halinde suyla yaklamaynz.
Yazdrma ilemini yeni bitirdiyseniz, yazc kafas souyana kadar
bekleyiniz.
Temizleme admlar:
1. Yumuak bir bezi veya kulak temizleme pamuunu etil alkol ile slatnz.
2. Yazc kafasn tek yönde yavaça siliniz. Sadece soldan saa veya sadece
sadan sola siliniz. Tozun veya kirin tekrardan yazc kafasna
yapmamas için ileri-geri silmeyiniz.
çkartlmas, deitirilmesi, hasar görmesi veya okunaksz hale
gelmesi durumunda yazc kafasnn garantisi geçersiz olur.
4.1.2 Merdane
Merdane de yazdrma kalitesi açsndan önemlidir. Kirli bir merdane, yazc
kafasna hasar verebilir. Üzerinde yapkan, kir veya toz birikmesi halinde
merdaneyi hemen temizleyiniz.
2. Tozu ve yapkan temizlemek için merdaneyi yavaça siliniz.
4 Bakm RTC Pilini Deitirme
74
4.2 RTC Pilini Deitirme
RTC, gerçek zaman saatinin ksaltmasdr. Güncel tarih ve saati takip eden, pille
çalan bir saattir. Yazcnzn yerleik bir RTC'si varsa, RTC'yi ana kart üzerinde
bulabilirsiniz. RTC pili, yazc kapal olduunda bile RTC'nin çalmaya devam
etmesini salar. Pilin gücü azalmsa veya pil bittiyse, yeni bir pil takmanz
gerekmektedir.
1. Yazcnn sol kapan açnz. Yazcy kapatnz.
2. Ana kart üzerinde pilin yerini bulunuz.
3. Eski düme pili çkartnz ve yenisini taknz.
4. Yazcy çaltrnz.
pilleri, talimatlara göre atnz.
75
5.1 Yazc sorunlar
Duvardaki prizden yazcya gelen elektrik balantsn kontrol
ediniz. Güç kablosunu ve soketi dier elektrik cihazlarla test
ediniz.
Yazc kendi kendine kapanyor
kontrol ediniz ve yazcya yeterli gücün geldiinden emin olunuz.
Yazc kad çkartmyor
Bölüm 2.3 “Kat Yükleme” bölümüne baknz.
Kat skmas varsa, bu sorunu gideriniz.
5 Sorun Giderme Kat sorunlar
76
Kat skm
Kadn, Kat Klavuzlar tarafndan doru bir ekilde
tutulduundan emin olunuz.
Bölüm 2.3 “Kat Yükleme” bölümüne baknz.
Kat sensörünün kalibre edilmesi gerekmektedir. Sensörü kalibre
etmek için 3.2. “Kat Kalibrasyonu ve Konfigürasyonu Yazdrma”
bölümüne baknz.
Hiçbir ey yazdrlmyor
Bölüm 2.3 “Kat Yükleme” bölümüne baknz.
Yazdrlacak olan veri baarl bir ekilde gönderilmemi olabilir.
Arayüzün yazc sürücüsünde doru olarak ayarlandndan emin
olunuz ve yazdrlacak olan verileri tekrar gönderiniz.
Kat ve ribonun birbirine uygun olduundan emin olunuz.
Yazdrma kalitesi kötü
Merdane kirlidir. Merdaneyi temizleyiniz.
Kat, yazcyla uyumsuzdur. Uygun bir kat rulosu kullannz.
5 Sorun Giderme Ribon sorunlar
77
Ribon krk
ediniz:
çkartnz.
için ribonu teslimat rulosundan çekiniz.
3. Ayrlan parçalar bantlaynz.
Ribon, katla birlikte çkyor
Bölüm 2.4 “Ribonu Yükleme” bölümüne baknz.
Yazc kafasnn scakl çok yüksektir. Ribonu yeniden yükleyiniz
ve ayarlar kontrol etmek için konfigürasyon etiketi yazdrnz (3.2.
“Kat Kalibrasyonu ve Konfigürasyonu Yazdrma” bölümüne
baknz). Bask koyuluu çok yüksekse, yazc tercihleri içerisinde
ayarn yapnz veya yazcnz fabrika varsaylan deerlerine
sfrlaynz (3.3. “Fabrika Varsaylan Ayarlarna Sfrlama”
bölümüne baknz).
Ribon krk
5 Sorun Giderme Dier sorunlar
78
Yazc kafas kirlidir. Yazc kafasn temizleyiniz.
Yazc kafasnn scakl çok yüksek
Yazc kafasnn scakl, yazc tarafndan kontrol edilir. Çok
yüksek olmas halinde, yazc kafas souyana kadar yazc
otomatik olarak yazdrma ilemini durdurur. Yazc kafasnn
soumasnn ardndan, henüz tamamlanmayan bir yazdrma ii
varsa yazc otomatik olarak yazdrma ilemini devam ettirir.
Yazc kafas krk
6 Ö zellikler Yazc
6.1 Yazc
Ç özünürlük 203 dpi (8 nokta/mm) 300 dpi (12 nokta/mm)
Çalma Modu Standart: Sürekli Mod, Yrtma Modu
Opsiyonel: Kesici modu, Syrc modu
Sensör
Kat Aktarc Sensör x 1 (hareketli) /
Kafa açk dümesi / Ribon biti sensörü
letim arayüzü LED gösterge x 3 Buton x 3 RTC pil,
LCD ekran
Yazdrma Hz 2-8 ips
Min. 0.2” (5 mm)
letiim Arayüzü
cihaz, RS-232.
Paralel, Sesli Uyar Cihaz
Döner Kesici, Syrc
kullanlabilir)
kullanlabilir)
format)
Yazlm -- Etiket
BarTender®
Kurum Listesi CE, FCC, CB/LVD, cULus, ICES, Energy Star
Not Yazdrma kalitesi ve hz, %15 yazdrma kapsamna
dayanmaktadr.
Fontlarn, barkodlarn ve grafiklerin özellikleri, yazc emülasyonuna baldr. PPLA,
PPLB ve PPLZ emülasyonlar, ana makinenin yazcnzla iletiim kurabilecei yazc
programlama dilleridir.
ASD smooth font içeren 6 font
Farkl sembol setlerine sahip Courier fontu
Sembol setleri
(Kod sayfalar)
Yüklenebilir
Font büyüklüü 1x1 ila 24x24 kez
Karakter
1D Barkodlar
EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2,
UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128,
UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Rastgele
modulo 10 salamal / okunabilir kontrol hanesi /
modulo 10 salamal ve shipping bearer barlar) ,
GS1 Data bar (RSS)
200), QR Kodu, Kompozit Kodlar, Aztec
6 Ö zellikler Yazc
Sembol setleri
(Kod sayfalar)
8 bit kod sayfas: 437, 850, 852, 860, 863, 865,
857, 861, 862, 855, 866, 737,
851, 869, 1252, 1250, 1251,
1253, 1254, 1255
NGLZ NGLZCES,
Font büyüklüü 1x1 ila 24x24 kez
Karakter
Grafik PCX , Binary Raster, BMP ve GDI
1D Barkodlar
Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standart, 2/5 hane
ekleme), Codabar, Postnet, Code128 alt seti
A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code),
Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128) ,
Interleave 2 of 5, salamal Interleaved 2 of 5,
okunabilir kontrol haneli Interleaved 2 of 5,
German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved
2 of 5, EAN-13 2/5 hane ekleme, UPCA 2/5 hane
ekleme, UPCE 2/5 hane ekleme,
6 Ö zellikler Yazc
GS1 Data bar (RSS)
2D Barkodlar MaxiCode, PDF417, Data Matrix (sadece ECC 200), QR Kodu, Kompozit Kodlar, Aztec
Yazc Programlama Dili PPLZ
8 AGFA fontu: Sabit farkl punto büyüklüünde 7
(P~V) font (ölçeklenemez)
bitli Asya Kodlamalar, UTF-8, UTF-16 Düük Son
Haneli, UTF-16 Yüksek Son Haneli, Kod sayfas
1250, 1251, 1252, 1253, 1254
Yüklenebilir
Font büyüklüü 1x1 ila 10x10
Karakter
Grafik GRF, Hex ve GDI
1D Barkodlar
seti A/B/C, Interleave 2 of 5, salamal
Interleaved 2 of 5, okunabilir kontrol haneli
Interleaved 2 of 5, Code 93, salama haneli Code
39, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13,
Plessey, GS1 Data bar (RSS) , Industrial 2 of 5,
Standard 2 of 5, Logmars
6 Ö zellikler Yazc
200), QR Kodu, Kompozit Kodlar, Aztec
6 Ö zellikler Kat ve Ribon
85
Min. genilik: 1” (25.4 mm).
Kalnlk: 0.0025”~0.01” (0.0635 mm~0.254 mm)
3” (76 mm) ID çekirdekte 8.26” (210 mm).
1.5” (38 mm) ID çekirdekte 7” (177.8 mm).
Ksmi kesicili seçenekler için min. genilik 2.3” (58
mm).
Kat Tipi Rulo besleme, kalp kesim, sürekli, kvrml, bilet veya
düz kat veya etiket.
Maks. OD 3.2” (81.3 mm).
Temel boyut ID 1” (25.4 mm).
Ribon Tipi Mum, Mum/Reçine, Reçine (çe veya da sarl ribon)
6 Ö zellikler Barkodlar
Tek Boyutlu Barkod UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93,
CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR
(NW-7), ITF, Industrial 2of5,
Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1
DataBar Stacked,
DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1
DataBar Expanded Stacked
(ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite
(CC-A/CC-B), UPC-E Composite (CC-A/CC-B),
DataBar Expanded Stacked Composite
(CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked
Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B), GS1
DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B),
PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI
PPLZ: GRF, Hex, GDI
87
Ö zellikler Açklama
Güç Kayna Voltaj: AC 100 V ~ 240 V ± %10 (tam aralk)
Frekans: 50 Hz - 60 Hz ± %5
Scaklk Çalma: 40F~104F (4C~40C)
Saklama: -4F~122F (-20C~50C)
Nem Çalma: %25 RH ~ %85 RH (youmasz)
Saklama: %10 RH ~ %90 RH (youmasz)
6.5 Fiziksel boyut
Boyut Boyut ve Arlk
Boyut G 250 mm x Y 263 mm x D 418 mm
Arlk 11 kg (24lbs)
zamanda deitirilebilir. Yeni özelliklerle ilgili daha fazla bilgi için
Argox web sitesini ziyaret ediniz veya bayiniz ile iletiime geçiniz.
6 Ö zellikler Arayüzler
6.6.1 USB
ki ortak USB konektörü bulunmaktadr. Tipik olarak A tipi, ana makinelerde ve
hublarda bulunurken, B tipi ise cihazlarda bulunmaktadr. Aada yer alan
resim, pin çklarn göstermektedir.
A Tipi B Tipi
4 Toprak Toprak
verileri azar azar iletir. Aada yer alan resim, pin çklarn göstermektedir.
Pin Sinyal Açklama
CD Tayc Alglama 1 1 Balant Yok NC
RxD Kabul Etme 2 2 letim TxD
TxD letim 3 3 Kabul Etme RxD
DTR Veri Terminali Hazr 4 4 Balant Yok NC
GND Toprak 5 5 Toprak GND
DSR Veri Seti Hazr 6 6 Balant Yok NC
RTS Gönderme Talebi 7 7 Göndermeye Müsait CTS
CTS Göndermeye Müsait 8 8 Gönderme Talebi RTS
CI 9 9 Balant Yok NC
12345
6789
Yazc üzerindeki 36 pinli Centronics, paralel iletiim kullanmaktadr ve IEEE
1284 uyumluluk moduna uymaktadr (ayn zamanda Standart Paralel
Port/SPP olarak adlandrlmaktadr). Aada yer alan resim, pin çklarn
göstermektedir.
1 Yazcya /STROBE 19 S-GND Signal-GND
2 Yazcya Data 1 20 S-GND Signal-GND
3 Yazcya Data 2 21 S-GND Signal-GND
4 Yazcya Data 3 22 S-GND Signal-GND
5 Yazcya Data 4 23 S-GND Signal-GND
6 Yazcya Data 5 24 S-GND Signal-GND
7 Yazcya Data 6 25 S-GND Signal-GND
8 Yazcya Data 7 26 S-GND Signal-GND
9 Yazcya Data 8 27 S-GND Signal-GND
10 Yazcdan /ACK 28 S-GND Signal-GND
11 Yazcdan BUSY 29 S-GND Signal-GND
12 Yazcdan PE 30 S-GND Signal-GND
13 Yazcdan SELECT 31 Yazcya LPTINIT
14 Yazcya AUTO 32 Yazcdan /FAULT
15 NC 33 NC
18 Güç 5V 36 Yazcya SELIN
118
1936
yer alan resim, pin çklarn göstermektedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 Pin Sinyal
1 Transmit+
2 Transmit-
3 Receive+
4 Rezerve
5 Rezerve
6 Receive-
7 Rezerve
8 Rezerve