iva sherrows vlg 2013

of 28 /28
1 IVA-training t.b.v. Sherrows VLG 14-06-2013 Evert Jan Entzinger

Author: evertjan

Post on 27-Jun-2015

309 views

Category:

Health & Medicine


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) voor Scouting (Sherrows, 16 - 18 jr) ten behoeve van de online test die Scouting Nederland aanbeveelt.

TRANSCRIPT

  • 1. 1 IVA-training t.b.v. Sherrows VLG 14-06-2013 Evert Jan Entzinger

2. 2 Wat gaan we doen vanavond? introductie leerstof voor de IVA-test doornemen test afleggen VLG en alcohol 3. 3 Waarom doen we dit? zorgen om jullie uit verantwoordelijkheid naar alle ouders om onze vergunning te houden .... en Scouting Nederland zegt er iets over 4. 4 1. Leden van Scouting houden zich aan de wet. 2. Scouting Nederland kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de Nederlandse wet verboden. Scouting Nederland accepteert geen gebruik van drugs of het in bezit hebben van drugs tijdens Scoutingbijeenkomsten. 3. Scouting Nederland is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak wordt gerookt. 4. Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk: tijdens bijeenkomsten met (alle) kaderleden of bij bijzondere activiteiten van explorers en/of roverscouts, door leden van 16 jaar en ouder, bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp, een feestavond o.i.d. Wordt bij bijeenkomsten*) gedronken, dan drinken minimaal 2 kaderleden niet als men in functie is. *) Welke bijeenkomsten hiervoor in aanmerking komen en hoe dit verder wordt uitgevoerd, is aan ieder niveau om hier intern zelf afspraken over te maken. Standpunt SN omtrent het gebruik van drugs, alcohol en roken bij Scoutingactiviteiten. 5. 5 Jullie worden barvrijwilligers ! en zijn tenminste 18 jaar oud hebben Instructie Verantwoord Alcoholgebruik gevolgd (en gecertificeerd!) staan als zodanig bij de VLG geregistreerd zijn betrokken bij de VLG als lid of anderszins (bv. als ouder) 6. 6 Wat doet drank? Testje ? Fles, blik of glas ? Wat heb je liever? 7. 7 Leerstof IVA-test www.vrijwilligerswerkacademie.nl www.vrijwilligerswerkacademie.nl 1. Feiten over alcohol 2. Bloedalcoholgehalte (BAG) en standaardglazen 3. Wetgeving 4. Alcohol en leeftijd 5. Achter de bar 6. Gedrag onder invloed 7. Nee verkopen 8. 8 tekst 9. 9 wat doet alcohol? lichaam / hersenen na 10 minuten invloed op overdracht zenuwen remmingen, geheugen en concentratie minder black-out blijvende effecten bij jongeren en hersenschade bij >25 glazen per week verslavend wennen ? Jij wel, maar je lichaam niet! (effect op reactiesnelheid en gedrag gelijk !) 1.Feiten 10. 10 2. BAG lichaamsgewicht man/vrouw maagvulling (benvloedt alleen de snelheid !) conditie/medicijnen snelheid, hoeveelheid en tijdsverloop Is afhankelijk van: 1 glas 0,2 0,3 11. 11 2 glazen: na 1/2 uur BAG 0,35 Rijden? afbraak 1-1,5 uur per glas (bij geen leverschade) afbraakproces is niet te benvloeden ! kotsen helpt ook al niet, en is gevaarlijk! ? 12. 12 250 / 100 / 35 cc Mixen ? (Longdrink) zelf mixen valt onder verkoop van sterke drank! dus........ > niet onder onze vergunning > niet aan jongeren < 18 jaar en 13. 13 Standaard? flesje bier blikje bier halve liter bier flesje light bier fles wijn glas whiskey fles gedestilleerd sherry/port Shooter Mix (zelf) Breezer 14. 14 3.Wet- en regelgeving Strafbaar is: alcohol te verkopen(?) aan iemand die zichtbaar onder invloed is personen dwingen om bedwelmende drank te gebruiken Alcoholhoudende drank: >0,5% 0,5% - 15 % zwak >15% sterk ongeacht hoe ze worden geserveerd! Drank en Horecavergunning Bestuursreglement Gekwalificeerd barpersoneel >16jr met IVA + 2 leidinggevenden >21 jr 15. 15 16. 16 Leeftijdsgrenzen < 16 jaar mag je geen alcoholh. drank bij je hebben in publiek toegankelijke ruimten wie jongeren < 16 jr drank geeft is strafbaar > 18 jaar bij sterke drank omzeilen door indirecte verstrekking mag niet dronken mensen moet toegang tot de bar ontzegd worden verboden te verkopen aan hen die zichtbaar teveel dronken Algemene Plaatselijke Verordening (o.a. schenktijden, happyhour) 17. 17 alcohol kan de ontwikkeling van hersenen verstoren meer kans op verslaving in barruimte moet leeftijdsgrens aangegeven zijn houd 20 jaar en 4 jaar marge aan, controleer, evt. polsbandje 4.Alcohol en leeftijd 18. 18 5.Alcohol en verkeerminder reactiesnelheid en controle op bewegingen onverschilliger mogelijkheden overschat en risicos onderschat 25% van de verkeersslachtoffers alcoholgeralteerd ! Ongevalsrisico stijgt exponentieel, Bij 0,5 40% .... 1,0 4x.... 1,5 20x en ernstiger afloop Bij 1,5 200x zoveel kans op Bij > 0,5 verboden ambf te besturen = 10 na drinken van 2 glazen / 1 glas beginnend bestuurder (5jr) 0,2 19. 19 Handelingsperspectief (als barvrijwilliger): Bob afspraak Afhalen Auto (MBF) thuislaten Meerijden met nuchtere barbezoeker 20. 20 zelfde verboden (niet 20 glazen : knock-out 23. 23 7. Nee verkopen 1. Afweging maken (welke regel toepassen?) 2. Open het gesprek (inzicht in vraag/regel/alternatief/reactie gast) 3. Ombuigen reaktie (begrip voor tegenwerking/geef argumenten/vraag medewerking: nee accepteren of bar verlaten) 4. Waarschuwen (waarschuwing/laat kiezen: meewerken of wegwezen 5. Benoem de sanctie (vorder dat gast de bar verlaat) 6. Hulp inroepen (volg instructies bestuur en/of bel politie) 24. 24 Rollenspel meisje, 15 jaar vraagt om witte wijn aangeschoten buurman komt biertje halen 25. 25 Doe de test ! www.vrijwilligerswerkacademie.nl Maak een account aan. Je krijgt eerst de theorie te zien Doe de test en maak 24 van de 30 multiple choice vragen goed Ontvang je certificaat en mail kopie aan Lindy Scouting Nederland verwijst hiervoor naar: 26. 26 Bestuursreglement VLG Barvrijwilligers zijn verantwoordelijk voor : geen alcohol verstrekken bij < 16 jr geen alcohol aan dronken mensen geen alcohol aan leiding in functie en aan chauffeurs bij activiteiten Barvrijwilligers kunnen personen die zich niet aan de huis-en gedragregels houden de toegang tot de bar onstzeggen en melden dit aan het bestuur ! 27. 27 Iedere bargebruiker is verantwoordelijk voor: opruimen rookverbod sluitingstijden voorkomen overlast Huis- en gedragsregels VLG-bar je hebt een barrekening en bent verantwoordelijk voor strepen en saldo geen bargebruik bij saldo hoger dan 20 10 gasten betalen contant bij een lid van de barcommissie of via andermans barrekening 28. 28 Veel plezier met je bardienst !