iterativne metode za linearne sustave

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2017

224 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustave Znanstveno racunanje 1

  2. dio vjebiIterativne metode za linearne sustave

  Nela Bosner

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustaveMatricne norme

  Standardne iteracije

  Jacobijeva metoda

  GaussSeidelovametoda

  SOR metoda

  Zadaci

  Iteracije izKrylovljevihpotprostora

  Metoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  Prekondicioniranametoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  GMRES metoda

  Zadaci

  Primjeri iz primjene

  Elektricna mrea

  Numerickorjeavanje obicnediferencijalnejednadbe

  NumerickorjeavanjePoissonovejednadbe

  Iterativne metode za linearne sustave

  Sustavi linearnih jednadbi pojavljuju se kao posljedicarjeavanja mnogih problema u fizici, kemiji, biologiji,strojarstvu, gradevini . . .Problem: Za regularnu matricu A Rnn i vektorb Rn naci x Rn takav da je

  Ax = b.

  Rjeenje: x = A1bMetoda Gaussovih eliminacija cesto nije pogodna zamatrice velikih dimenzija i strukturirane matrice.U tim slucajevima se koriste iterativne metode, kojenajcece daju aproksimativna rjeenja.eljena tocnost aproksimativnog rjeenja postie sezadavanjem odgovarajuceg kriterija zaustavljanja.

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustaveMatricne norme

  Standardne iteracije

  Jacobijeva metoda

  GaussSeidelovametoda

  SOR metoda

  Zadaci

  Iteracije izKrylovljevihpotprostora

  Metoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  Prekondicioniranametoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  GMRES metoda

  Zadaci

  Primjeri iz primjene

  Elektricna mrea

  Numerickorjeavanje obicnediferencijalnejednadbe

  NumerickorjeavanjePoissonovejednadbe

  Algoritam (Iterativna metoda)

  x0 zadan;k = 0;while (!kriterij_zaustavljanja){

  k + +;xk = f (xk1);

  }x xk ;

  Vano je da:za svaki k formula f (xk1) za racunanje xk jejednostavnaxk tei prema x = A1b i za neki k (obicno k n) je xkprihvatljiva aproksimacija za xkonvergencija xk prema x je to bra

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustaveMatricne norme

  Standardne iteracije

  Jacobijeva metoda

  GaussSeidelovametoda

  SOR metoda

  Zadaci

  Iteracije izKrylovljevihpotprostora

  Metoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  Prekondicioniranametoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  GMRES metoda

  Zadaci

  Primjeri iz primjene

  Elektricna mrea

  Numerickorjeavanje obicnediferencijalnejednadbe

  NumerickorjeavanjePoissonovejednadbe

  Matricne norme

  Kod nekih iterativnih metoda za rjeavanje sustavalinearnih jednadbi racunanje kriterija zaustavljanjazahtijeva racunanje matricne norme.S druge strane, matricne norme koriste se za mjerenjagreki buduci da se kod numerickog rjeavanja oneuvijek pojavljuju zbog koritenja aritmetike konacnepreciznosti.

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustaveMatricne norme

  Standardne iteracije

  Jacobijeva metoda

  GaussSeidelovametoda

  SOR metoda

  Zadaci

  Iteracije izKrylovljevihpotprostora

  Metoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  Prekondicioniranametoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  GMRES metoda

  Zadaci

  Primjeri iz primjene

  Elektricna mrea

  Numerickorjeavanje obicnediferencijalnejednadbe

  NumerickorjeavanjePoissonovejednadbe

  Definicija

  Preslikavanje : Cmn R je matricna norma na Cmnako zadovoljava sljedece uvjete:

  1 (A) 0, za svako A Cmn2 (A) = 0 ako i samo ako je A = 03 (A) = ||(A), za C, A Cmn4 (A + B) (A) + (B), za sve A,B Cmn

  Nazivi uvjeta:1.2. pozitivna definitnost,

  3. homogenost,4. nejednakost trokuta.

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustaveMatricne norme

  Standardne iteracije

  Jacobijeva metoda

  GaussSeidelovametoda

  SOR metoda

  Zadaci

  Iteracije izKrylovljevihpotprostora

  Metoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  Prekondicioniranametoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  GMRES metoda

  Zadaci

  Primjeri iz primjene

  Elektricna mrea

  Numerickorjeavanje obicnediferencijalnejednadbe

  NumerickorjeavanjePoissonovejednadbe

  Definicija

  Neka su , i matricne norme na Cmn, Cnk i Cmkredom. One su konzistentne ako je

  (AB) (A)(B),

  za svaki izbor A Cmn i B Cnk .Specijalno, matricna norma na Cnn je konzistentna ako je

  (AB) (A)(B),

  za sve A,B Cnn.

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustaveMatricne norme

  Standardne iteracije

  Jacobijeva metoda

  GaussSeidelovametoda

  SOR metoda

  Zadaci

  Iteracije izKrylovljevihpotprostora

  Metoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  Prekondicioniranametoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  GMRES metoda

  Zadaci

  Primjeri iz primjene

  Elektricna mrea

  Numerickorjeavanje obicnediferencijalnejednadbe

  NumerickorjeavanjePoissonovejednadbe

  Napomena

  Gornja definicija obuhvaca i konzistentnost matricne ivektorske norme, jer prirodno identificiramo Cn1 i Cn.Ako je konzistentna matricna norma na Cnn i A1,A2,. . . ,Am Cnn proizvoljne matrice, indukcijom seodmah vidi da je

  (A1A2 Am) (A1)(A2) (Am).

  Specijalno, za svako A Cnn i m N je

  (Am) (A)m.

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustaveMatricne norme

  Standardne iteracije

  Jacobijeva metoda

  GaussSeidelovametoda

  SOR metoda

  Zadaci

  Iteracije izKrylovljevihpotprostora

  Metoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  Prekondicioniranametoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  GMRES metoda

  Zadaci

  Primjeri iz primjene

  Elektricna mrea

  Numerickorjeavanje obicnediferencijalnejednadbe

  NumerickorjeavanjePoissonovejednadbe

  Standardna Euklidska vektorska norma ima jednopovoljno svojstvo, a to je:

  Ux2 = x2, x Cn, U Cnn UU = UU = I,

  Buduci da je U unitarna matrica ovo svojstvo zove seunitarna invarijantnost vektorske norme, pri cemudjelovanje matrice U cuva udaljenosti.Takvo svojstvo moe se definirati i za matricne norme.

  Definicija

  Norma na Cmn je unitarno invarijantna ako je:

  (UAV ) = (A),

  za sve unitarne matrice U Cmm, V Cnn i sveA Cmn.

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustaveMatricne norme

  Standardne iteracije

  Jacobijeva metoda

  GaussSeidelovametoda

  SOR metoda

  Zadaci

  Iteracije izKrylovljevihpotprostora

  Metoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  Prekondicioniranametoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  GMRES metoda

  Zadaci

  Primjeri iz primjene

  Elektricna mrea

  Numerickorjeavanje obicnediferencijalnejednadbe

  NumerickorjeavanjePoissonovejednadbe

  TeoremAko je konzistentna matricna norma na Cnn, onda postojivektorska norma na Cn koja je konzistentna sa .

  Dokaz.Za a Cn, a 6= 0 definirajmo

  x = (xaT ), za x Cn.

  Lako se pokae da je to norma.Vrijedi

  Ax (A)x, za x Cn.

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustaveMatricne norme

  Standardne iteracije

  Jacobijeva metoda

  GaussSeidelovametoda

  SOR metoda

  Zadaci

  Iteracije izKrylovljevihpotprostora

  Metoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  Prekondicioniranametoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  GMRES metoda

  Zadaci

  Primjeri iz primjene

  Elektricna mrea

  Numerickorjeavanje obicnediferencijalnejednadbe

  NumerickorjeavanjePoissonovejednadbe

  Definicija

  Neka je A Cnn, tada je sa

  spr(A) = (A) = max{|| : (A)}

  definiran spektralni radijus matrice A.

  TeoremNeka je konzistentna matricna norma na Cnn. Tada zasvaku matricu A Cnn vrijedi

  (A) (A).

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustaveMatricne norme

  Standardne iteracije

  Jacobijeva metoda

  GaussSeidelovametoda

  SOR metoda

  Zadaci

  Iteracije izKrylovljevihpotprostora

  Metoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  Prekondicioniranametoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  GMRES metoda

  Zadaci

  Primjeri iz primjene

  Elektricna mrea

  Numerickorjeavanje obicnediferencijalnejednadbe

  NumerickorjeavanjePoissonovejednadbe

  TeoremZa svaku matricu A Cnn i za svaki > 0 postojikonzistentna matricna norma A, na Cnn takva da je

  A,(A) (A) + .

  TeoremNeka je proizvoljna norma na Cn. Preslikavanje : Cnn R, definirano sa

  (A) = maxx=1

  Ax = maxx 6=0

  Axx

  ,

  za A Cnn, je konzistentna matricna norma na Cnn,konzistentna je sa , i zove se operatorska norma naCnn, inducirana vektorskom normom .

 • Znanstvenoracunanje 1

  Nela Bosner

  Iterativnemetode zalinearnesustaveMatricne norme

  Standardne iteracije

  Jacobijeva metoda

  GaussSeidelovametoda

  SOR metoda

  Zadaci

  Iteracije izKrylovljevihpotprostora

  Metoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  Prekondicioniranametoda konjugiranihgradijenata

  Zadaci

  GMRES metoda

  Zadaci

  Primjeri iz primjene

  Elektricna mrea

  Numerickorjeavanje obicnediferencijalnejednadbe

  NumerickorjeavanjePoissonovejednadbe

  NapomenaNuan uvijet da bi bila operatorska norma je

  (I) = maxx=1

  Ix = maxx=1

  x = 1,

  pri cemu je I identiteta.

View more