italijanski renesansni kostim

of 38 /38
ITALIJANSKI ITALIJANSKI RENESANSNI KOSTIM RENESANSNI KOSTIM Lidija Stanković Lidija Stanković

Author: lidija-stankovic

Post on 21-Jun-2015

8.612 views

Category:

Education


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ITALIJANSKIRENESANSNI KOSTIMLidija

2. UVODOd svih srednjovekovnih drava Italija jepokazivala itav niz osobenosti: Nije bila jedinstvena drava raznovrsnost . Na njenoj teritoriji je stvoreno nekadanje Rimskocarstvo antika tradicija . Imala je povoljan geografski poloaj - trgovake ikulturne veze . Brz razvoj manufakturne proizvodnje i trgovine -bogaenje gradova drava i stvaranjebogate graanske klase . 3. Renesansna Italija 4. POJAM, NASTANAK I KARAKTERISTIKE Renesansa je re francuskog porekla i znaiponovno raanje , preporod. Polovinom XV veka u Italiji u ukupnom kulturnomivotu pojavljuju se nove ideje. Javlja se nova umetnost i stil inspirisan antikomestetikom. Podvrgavaju se kritici nenauna saznanja. Okretanje ovozemaljskom ivotu. Sredite univerzuma nije vie Bog ve ovek. 5. Renesansa u Italiji ima dve faze razvoja: QUATTROCENTO - XV vek , rana renesansa,centar Firenca. CINQUECENTO - XVI vek, visoka i razvijenarenesansa, sredita Rim i Venecija. 6. ODEVANJE U toku renesanse dolazi do krupnih promena u svimsferama ljudskog interesovanja (arhitektura,slikarstvo, vajarstvo, knjievnost...). Odevanje u renesansi takoe je doivelo dramatinepromene. Pored velelepnih palata, letnjikovaca i vila, najboljinain da se javno prikae bogatstvo poznatihitalijanskih porodica bila je odea, koju su onenetedimice koristile, a umetnici savremeniciovekoveili u svojim delima. 7. Moda gotike i burgundska moda, iroko prihvaene uitavoj tadanjoj Evropi, nikada nisu bile upotpunosti prihvaene u Italiji.Mada istovremena sa burgundskom, polovinomXV veka italijanska moda se znaajnorazlikovala od one u ostalim delovimasrednjovekovne Evrope . 8. MUKI KOSTIM Koulja kamia Gae- mutande (slip) i brake (sa nogavicama) Kaputi farseto, uzano krojen, kratak, sa ili bezrukava ; arape kale ; pantalone Jakna: ornea (plisirana, otvorena sa strane, bezrukava) ; kiopa (plisirana sa rukavima) ;gonela (ravnasa rukavima) ; prsluk Mantil mantelo ; ogrta - mandiljon Kape eiri, berete, aperoni ili turbani Cipele izme Aksesoari pojas, torbice, bodei, prstenje 9. MUKI KOSTIM Evolucija440. 1470. 1500. 1560. 1580. 10. MUKI KOSTIMXV vek Muki italijanski kostim tokom renesanse je doiveoznaajne promene. Rani renesansni kostim prelazi sa do tada vertikalnogna horizontalni stil. Poetkom veka duine iznad kolena, krajem vekakaputi se skrauje, ima visoku kragnu i uzane,prosecane rukave, arape su dugake, esto mi-parti,jakna, cipele zaobljenije, dugake kose, razliite kape. 11. Muki kostim XV vek 12. MUKI KOSTIMXVI vek Poetkom XVI veka izgled postaje etvrtast jokrai kaputi sa irokim balon rukavima, proiren odstruka, dugake arape, kodpis, dugake kose, irokekape, zaobljene ili etvrtaste cipele. Polovinom XVI veka bavasti izgled: ramena irukavi se suavaju, kaputi se u predelu kukovaproiruje, pantalone do iznad kolena, punjene, irokeu obliku bundeve (pamkins). U drugoj polovini XVI veka uticaj panske mode:visoke kolir kragne, tamni i bogati materijali. 13. Muki kostim XVI vek 14. ENSKI KOSTIM Koulja Gae i arape Korselet, korset Podsuknja Gamura jednostavno krojena, jednodelna i dooko 1440. jedina haljina Dve haljine donja dvodelno krojena haljina(bodi - grudnjak i suknja ) sota i gornjahaljina - ornea Mantil - cimara Cipele, opine Aksesoari (veo, kape, dekorativna pokrivala i 15. ENSKI KOSTIM - Evolucija 1440. 1490. 1500. 1520 .1540.1560. 1560. 1570. 16. ENSKI KOSTIMXV VEK Do oko 1440. bez posebnih promena. Uglavnom, koulja kamiai jedna jednostavno krojena haljina gamura sa uzanimrukavima, kao sastavnim delom, od istog materijala. Od 1460. godinerukavi se blago ire u ramenima i prosecaju, obino su od drugog,skupljeg materijala i mogu se skidati i menjati. Polovinom XV veka, pored koulje, nose se dve haljine : gornja izjednog dela i bez rukava, duga, sa lepom, otvorena sa strane -ornea , ispod koje se, kroz dekolte, otvore napred, sa strane i ispodrukava, vidi donja, po prvi put posle oko 3000 godina (Minojskikostim) dvodelno krojena haljina (grudnjak i suknja). Dekolte je najpre visok i ovalan, a krajem veka dublji i etvrtastiji iliV izrez sa trakama. 17. enski kostim XV vek 18. ENSKI KOSTIM XVI VEK Na poetku veka ogromni , iroki rukavi donje haljine. Od oko 1525. rukavi postaju manji, ali i dalje pufnasti uramenima ili do lakata, a sueni u predelu zglobova. Oko 1540 telo se utee, bodi - grudnjak dobija konusniizgled napred stomaker. Od polovine veka sve vie se prihvataju elementi panskemode fertingejl (vertigaden), visoka kolir kragna,dekorativni i veoma bogati materijali. Sve vie se koristeipke (venecijanske burano). 19. enski kostim XVI vek 20. ENSKE FRIZUREi ukrasi za kosu 21. MUKE KAPE 22. ENSKA OBUA 23. MUKA OBUA 24. NAKIT I AKSESOARI 25. MATERIJALIXV vek 26. MATERIJALIXVI vek 27. IPKE 28. ORNAMENTI 29. ZAKLJUAK PRELAZAK SA DO TADA VERTIKALNOG NAHORIZONTALNI STIL. KOSTIM POINJE DA PRATI PRIRODNU SILUETU. ENSKI KOSTIM POSTAJE DVODELNO KROJEN,DEKOLTEI RAZLIITIH OBLIKA I SVE VEI,ODBACUJU SE KAPE, A AKCENAT SE DAJE FRIZURAMAI NJIHOVOM UKRAAVANJU. MUKA ODEA POSTALA JE KRATKA, ETVRTASTOG ,ZATIM BAVASTOG IZGLEDA, CIPELE NORMALNEDUINE I ZAOBLJENE, KOSA NAJPRE DUGA DORAMENA SA RAZLIITIM KAPAMA, KASNIJE KRATKA. SVILENE TKANINE , DEZENIRANE I RASKONE,ZAMENILE SU JEDNOBOJNO PLATNO I VUNU. POLOVINOM XVI VEKA, POD STRANIM A NAROITOPANSKIM UTICAJEM, KOSTIM POKAZUJE VEU