istihdam paketi inceleme sunusu

of 48/48
İSTİHDAM PAKETİ İSTİHDAM PAKETİ İNCELEME SUNUMU İNCELEME SUNUMU Dr. Hakan Toksöz Dr. Hakan Toksöz İZMİR TABİP ODASI İZMİR TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU İSTİHDAM PAKET

Post on 12-Jun-2015

2.114 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. STHDAM PAKET NCELEME SUNUMU Dr. Hakan Toksz ZMR TABP ODASI SALII VE YER HEKML KOMSYONU STHDAM PAKET

2. BU SUNUMUNDA

 • STHDAM PAKET;
 • Neler getiriyor ?
 • Neler gtryor ?
 • Gzden kaan noktalar
 • nemli ayrntlar
 • bulabilirsiniz
 • Dr. Hakan TOKSZ

ZMR TABP ODASI 3. STHDAM PAKET HANG GEREKELERLE HAZIRLANDI ?

 • veren zerinde zorunlu istihdam yklerinin hafifletilmesi.
 • Nitelikli i gc ihtiyacnn karlanmas.
 • stihdamn tevik edilmesi
 • gc maliyetlerinin drlmesi.
 • Kayt d istihdamn azaltlmas

ZMR TABP ODASI 4. Kamuoyunda stihdam Paketi olarak bilinen dzenleme nedir ?

 • 12 kanunda deiiklik yapan kanundur
 • ADI:5763 Sayl " Kanunu ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun
 • YILDIRIM HIZIYLA TBMMDEN GEEN BU KANUN:
 • 28 Nisan 2008 tarihinde TBMMye getirildi ve 15.05.2008 tarihinde hzla TBMMde yasalat
 • 26 Mays 2008 Tarihli ve 26887 Sayl Resmi Gazete'de yaymland

ZMR TABP ODASI 5. STHDAM PAKET LE HANG KANUNLARDA DEKLKLER YAPILDI ?

 • 4857 sayl Kanunu
 • 1774 sayl Kimlik Bildirme Kanunu
 • 4447 sayl sizlik Sigortas Kanunu
 • 4904 sayl Trkiye Kurumu Kanunu
 • 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu
 • 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanun
 • 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu
 • 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun
 • 7460 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi Tekilat Kanunu
 • 4734 sayl Kamu hale Kanunu
 • 1739 sayl Milli Eitim Temel Kanunu
 • 3289 sayl Genlik ve Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun

ZMR TABP ODASI Daha ok i kanununda olmak zere 12 kanunda deiiklikler yapld 6. STHDAM PAKETNDE39 MADDE ZMR TABP ODASI BU SUNUMDA SALII VE GVENLNLGLENDREN MADDELERE YERVERLMTR 7. MADDE 1: SORUMLULUK TAERONUN !

 • Asl iveren-alt iveren (taeron) arasndaki iliki kayt altna alnyor.Taeron firmalar yazl alt iverenlik szlemesini gerekli belgelerle birlikte alma blge mdrlne bildirecek. Mfettiler inceleme yapp muvazal bir ilem tespit ederse, taeron firma iileri asl firma iisi olarak kabul edilecek.
 • SONU:
 • Bu dzenleme taeronlamay yaygnlatracak
 • Asl iverenin sorumluluklarndan syrlmasn salayacak
 • Asl irket ii blerek Kanunu'ndaki baz sorumluluklarndan kurtulma yoluna gidecek

ZMR TABP ODASI 8. ALT VERENLERLE BL SORUMLULUKTAN KURTUL !

 • TUZLA RNE;
 • Tuzla'da bir st iveren 20'ye yakn alt iverenle anlama yapyor. Alt iverenlerin hibiri 50 iiden fazlasn istihdam etmiyor.
 • Sonuta; resmi rakamlara greTuzla'da 20 bin iiye karlk yedi doktor var.
 • ..demir levha A.48 kii
 • ..kaynak atelye A.49 kii
 • ..gvenlik hizm. A.49 kii
 • .. sofra yemek A.47 kii

ZMR TABP ODASI 9. MADDE 2: ZRL- HKML BTT !

 • 50 ve daha fazla ii altran zel sektr iletmelerinde zorunlu "zrl" istihdam oran yzde 6'dan yzde 3'e drld
 • Bu iilerin sigorta primlerinin iverenin demesi gereken ksmnn yars Hazine'ce karlanacak.
 • zel sektrde "eski hkml" ve "terr maduru" istihdam zorunluluu kaldrld.
 • SONU:
 • u an altrlan binlerce zrl isiz kalacak
 • Cezaevinde bulunan yz bine yakn insann da serbest kaldnda i bulmas zorlaacak
 • NOT: Hkmet, varolan dzenlemenin "eski hkmlleri damgaladn" ve "zel sektr kaak ii altrmaya ittiini" iddia ediyor

ZMR TABP ODASI 10. MADDE 3: HEREY YNETMELKLERLE DZENLE !..

 • Daha ncekiYasa maddesinden erik asndan da baz farklar olmakla birlikte esas olarak Tzk szc madde metninden karlmakta
 • i sal ve gvenlii ile ilgili btn konularn ynetmeliklerle dzenlenecei belirtilmektedir.
 • SONU:
 • Sal ve Gvenlii ile ilgili btn dzenlemelerin ynetmeliklere braklmas, bu alandaki boluu ve kaosu arttraca gibi bu alann gereksinimlerine yant vermeyecektir

ZMR TABP ODASI 11. SALII GVENL YNETMELNN HKAYES

 • alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan 09 Aralk 2003 tarihinde Sal ve Gvenlii Ynetmelii hazrlanarak yrrle konulmu, ynetmelie kar alan iptal davas zerine Dantay tarafndan iptal edilmitir
 • 2005 ylnda hazrlananTzk taslaise uygulamay gsterir somut kurallar iermemesi nedeniyle Dantay 1. Dairesi tarafndan reddedilmitir.
 • Bunun zerine Bakanlk tarafndan i Sal ve Gvenlii Kanunu Tasars Tasla hazrlanm ve taraflardan grleri istenilmitir. Taraflar taslaa ilikin gr ve nerilerini iletmekle birlikte zerinde allmas gerektiinden halen bu konudaki toplantlar yer yer kesintiye uramakla birlikte devam etmektedir.

ZMR TABP ODASI YNETMELK PTAL TZK RED 12. SALII VE GVENLNN BR YASASI BU GDLE OLMAYACAK

 • Almanyada Sal ve Gvenliine ilikinayrntl dzenlemeler ieren ayr bir yasa bulunduu gibi, bu hizmetleri veren iyeri hekimleri,ve i gvenlii uzman vb. salk ve gvenlikle ilgili uzman personelingrevleri, alma koullar, haklar ise ayrca bir yasa ile dzenlenmitir.
 • ngiltere, spanya, talya, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Hrvatistan,Japonya, Kanada, Avustralyadan Yeni Zelandaya kadar pek ok lke bu alannn ayrntlarnayr biryasa ile dzenlemitir.

ZMR TABP ODASI YASA YOK.. YNETMELK VERELM !.. 13. MADDE 4:YER HEKMNN ADI YOK ! KANUNUNDA 81. MADDEDE ARTIK YER HEKML BALII YOK

 • kanununda yeri Hekimlii olan 81.maddenin bal Sal
 • ve Gvenlii Hizmetleriolarak deitirildi
 • GVENL MHENDSNN DE ADI YOK !
 • gvenlii ile grevli mhendis veya teknik elemanlar balkl 82. madde de kaldrld.

ZMR TABP ODASI 14. MADDE 4:(devam)50DEN AZ ALIANI OLAN YERLERNE SALII GVENL ZORUNLULUU YOK.

 • sal ve gvenlii hizmetlerinin gtrlmesinin zorunlu olduu alanlaryine devaml olarak en az 50 iinin almakta olduu iyerleri ile snrl tutuldu.
 • SONU:
 • Bu iyerlerinde alan iiler i sal ve gvenlii hizmetlerinden mahrum braklm olacak

ZMR TABP ODASI 15. ELLDEN AZ ALITIRAN YERLERNDE SALII VE GVENL NEDEN NEML ?

 • lkemizde SSK statistikleri'ne gre;
 • 50den az ii altran iyerlerinin btnde pay% 98,4
 • altrdklar sigortallarn pay% 56,9
 • bu sigortallardan i kazasna urayan ya da meslek hastalna yakalananlarn btn iindeki pay ise% 73,7

ZMR TABP ODASI spanyada 6 ve daha yukar, talyada ve daha pek ok lkede 10 ve daha yukar ii altran iyerlerinin iyeri salk ve gvenlik hizmetleri organizasyonlarna dahil edilmesi zorunlu tutulmutur. 16. MASRAFLARI AZALTIRKEN TOPLUMSAL MALYET NASIL ARTACAK ?

 • 50 den az ii altran iyerlerinde sal gvenlii hizmetleri verilemedii iin;
 • gc kayplar artacak (maliyet)
 • le balantl kronik hastalklar artacak (sigorta hastalk gideri)
 • alma ortam kaynakl hastalklarn art (salk gider art- i gc kayplar)

ZMR TABP ODASI 17. MADDE 4:(devam)EN NEML DEKLK; DIARDAN HZMET SATINALMANIN YOLU AILDI !..

 • Devaml olarak en az 50 ii altran iverenlerin i sal ve gvenlii hizmetlerini iyerinde altracaklar personel aracl ile verebilecekleri gibiiyeridnda kurulu ortak salk ve gvenlik birimlerinden hizmet alarak verebilirler
 • SONU:
 • verenlerin devaml olarak iyeri hekimi, igvenlii mhendisi, iyeri hemiresi altrma zorunluluu esnetilip piyasalatrlma yolu alyor

ZMR TABP ODASI 18. SALII- GVENLNDE DIARDAN HZMET ALMA UYGUN MU ?

 • yeri hekimi, i gvenlii uzman, iyeri hemiresi grevlerini ifa ederkeniyerinde srekli bulunmasgereken kiilerdir.
 • Bu hizmetler danmanlk hizmetlerinden farkldr, Aktif, eylemli biimde iyerinde yrtlecek hizmetlerdir.
 • Dnya Salk rgt ve LO tarafndan iyeri salk hizmetlerinin;iyerinde kiisel sal gelitirmeye ynelik, alana odakl, alan, alma evresi ve yaam tarz ile birlikte ele alan, alann fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinde olmasn salamaya ynelik ok kompleks bir i sal hizmetisunumu benimsenmitir.

ZMR TABP ODASI 19. STHDAM PAKETNN SALII GVENL STHDAMINI YOKED ! ZMR TABP ODASI Sayn, kanunu 81. maddeye gre irketimizce i sal ve gvenlii hizmetlerinin dardan satnalma yoluna gidileceinden dolay iinize son verilmitir. nsan Kaynaklar Mdr 20. Dardan hizmet satnalma ? ZMR TABP ODASI Dardan i sal ve gvenlii satnalmann artlar ve ierii belli olmayp kacak ynetmelie balanmtr. Ancak bugne kadar olan deneyimler olumsuzdur.YERLERNZ N TAZE YER HEKMLERMZ, GVENL UZMANLARI GELD HER TRL RSK ANALZ YAPILIR SUDAN UCUZA 21. AHLAKSIZ TEKLF ! ZMR TABP ODASI MDR BEY SZ GVENL ELEMANLARINIZI TEN ATINRKETNZE UCUZA GVENL HZMETLERNN BZ VERRZ STHDAM YASASI DA IKTIARTIK ! Piyasann kurtlarnn itah kabard. Ancak sal gvenlii kuzu olmayacak kadar nemli. 22. MADDE 4:(devam)KURUM HEKMYSEN YER HEKML DE YAPACAKSIN !....

 • kurum hekimlerinin asligrevleri kapsamnda kamu kurum ve kurulularnn altrdklar iilerin iyeri salk hizmetlerinin grdrlmesi ile grevlendirilmesi
 • SONU:
 • Bu dzenleme hem yasama sistematiine hem de i sal hizmetlerinin zne aykrdr.

ZMR TABP ODASI 23. KURUM HEKMLERNE ZORAK YER HEKML ASLINDA 2006 DA KANUNUNA GRD

 • 12.07.2006 tarihinde Resmi Gazete de yaynlanarakyrrle giren 5538 sayl yasa ile Kanunu nun 81. maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir;
 • Kanunun veya kanunun verdii yetkiye dayanlarak kurulan kamu kurum ve kurulularnda ilgili mevzuatna gre altrlmakta olan hekimlere, ikinci fkrada ngrlen eitimler aldrlmak suretiyle veasli grevleri kapsamnda, almakta olduklar kurum ve kurulularn asl iveren olarak altrdklar iilerin i yeri hekimlii hizmetleri grdrlr.Bu kurum ve kurulularn dier personel iin oluturulmu olan salk birimleri i yeri salk birimi olarak da kullanlabilir.

ZMR TABP ODASI 24. Kurumdakurum hekimi +iyeri hekimliisonu: szleme feshi

 • zellikle belediyeler, il zel idareleri vs. gibi kurumlarda 657 Devlet Memurlar Kanunu kapsamnda alan hekimlerimize byk bir i yk getiren bu yasa maddesi, anayasamzla gvence alnan haklar ihlal etmektedir.
 • altklar kurumda, hem kurum tabipliini yapan hem de cretli olarak iyeri hekimi grevini yapan hekimlerimizin iyeri hekimlii szlemeleri feshedilmeye ve iyeri hekimlii iin ayrca aldklar cretleri denmemeye balanmtr
 • Kamu kurum ve kurulularnda kurum tabibi olarak almakta olan hekimlerimiz iin angarya niteliini tayan bu yasa deiiklii ile;kurum tabipleri, ek bir cret almakszn, asli grevleri kapsamnda, iyeri hekimlii greviniyapacaklardr

ZMR TABP ODASI 25. KURUM HEKMLER LE LGL BR RNEK; BELEDYE HEKM YASAL SREC

 • zmir Tabip Odas bir belediyede kurum tabibi olarak alan ve ayn zamanda iyeri hekimlii grevini yapan meslektamzn szlemesinin feshi ileminin iptali ile 5538 sayl yasann 18. maddesinin b fkrasnn anayasaya aykr olmas nedeniyle yasa maddesinin yrrlnn durdurulmas ve iptali iin Anayasa Mahkemesine bavurulmas iin Dantayda dava alm, alan davada hekim arkadamza hukuki destek verilmitir.
 • zmir idare mahkemesine dava
 • zmir i mahkemesine dava

ZMR TABP ODASI Kurum hekimlerinin byk hak kaybna yol aan uygulama ne yazk ki istihdam paketinde de aynen yeralmtr 26. NEDEN ANAYASAYA AYKIRI ?

 • Anayasann 128. ve 129.maddeleri ile 657 sayl yasa erevesinde;
 • Kanunu 81.maddesinde dzenlenen iyeri hekimlii; genel idare esaslarna gre yrtlen asli ve srekli kamu hizmeti deildir.
 • Memurlarn altrlabilecekleri bir kadro-grev nvan deildir .
 • Anayasa 128.maddenin ngrd Kanun, Kanunu deildir. Kanunu ile, genel idare esaslarna gre yrtlen asli ve srekli bir kamu hizmeti kadrosu yaratlamaz. Bu kanun 657 sayl Kanundur ve bu kanun erevesinde, byle bir hizmet kadrosu yoktur.
 • Anayasa 129.maddesindeki disiplin ve sorumluluk hkmlerinin, iyeri hekimi iin iletilmesi mmkn olmadndan, Kanunu ile yaplan bir dzenleme ile memur olan hekime, asli grevi kapsamnda iyeri hekimi grevi yklenemez.
 • Sonu olarak; memurun asli grevi kapsamnda olmad belli iyeri hekimliini asli grev olarak yaptrmay dzenleyen Kanunu 81.maddesine ek son fkra, Anayasa 128. ve 129. maddeleri ile 657 sayl yasaya aykrdr.

ZMR TABP ODASI 27. KURUM HEKMLER LE LGL HUKUK SRETE ZMRDE SON DURUM

 • zmir 9. Mahkemesi 2006/189 E.-2007/41 K.sayl ilam ile, Anayasaya aykrlk iddias ve dier hukuka aykrlk sebepleri kabul edilmeyerek verilen ie iade davasnn reddine karar verilmitir.
 • Bu karar izmir tabip odasnca temyiz edilmitir.

ZMR TABP ODASI 28. YER HEKMLN ETKLEYEN GELMELER 2003 YILINDA BALADI

 • 10.06.2003 YASASI
 • 09.12.2003 SALII VE GVENL YNETMEL
 • 16.12.2003 YER SALIK BRMLER YNETMELK
 • 25. 12.2003 HEKM YETKS GENELGES
 • 02.01.2006 KNC GENELGE
 • 19.03.2007 YETK GENELGES- ALE HEKML
 • .. DEVAM EDEN DAVALAR
 • 2003- 2007YER HEKMLNDE KAOS
 • 2008STHDAM PAKET- HZMETN DIARDANALINMASI

ZMR TABP ODASI 29. ZMR TABP ODASI YER SALIK BRMYNETMELK HUKUKSAL SRE SALII VE GVENL YNETMELK PTAL YASASI STHDAM PAKET YETKGENELGES ERTELEME 2. GENELGE HUKUKSAL SRE

 • GENELGE
 • BY PASS GENELGES
 • PTAL

YER HEKMLNDEKAOTK ORTAM 30. MADDE 30ETM VE SERTFKA ARTIK ALIMA BAKANLIININDIR.

 • 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 2 nci maddesinin (g) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye (r) bendi eklenmitir.
 • r) yerindeki salk ve gvenlik risklerini nleyici ve koruyucu hizmetleri yrtenlerin niteliklerini belirlemek, eitimlerini ve sertifikalandrlmalarn salamak
 • SONU:
 • Trk Tabipleri Birlii ile ok sayda Tp Fakltesi de bulunan niversitenin bir araya gelerek imzalad protokol erevesinde verilen iyeri hekimlii eitimlerinin sona ermesinin yolu ald

ZMR TABP ODASI 31. MADDE 31( MADDEDE BRDEN) ETM VE SERTFKA ARTIK ALIMA BAKANLIININDIR.

 • 3146 sayl Kanunun 12 nci maddesinin (k)bendi eklenmi;
 • k) yerindeki salk ve gvenlik risklerini nlemek ve koruyucu hizmetleri yrtmek zere grevlendirilecekiyeri hekimleri, i gvenlii uzmanlarve dier grevlilerin i sal ve gvenlii ile ilgili eitim ve belgelendirme usul ve esaslarn belirlemek.
 • SONU:
 • Trk Tabipleri Birlii ile ok sayda Tp Fakltesi de bulunan niversitenin bir araya gelerek imzalad protokol erevesinde verilen iyeri hekimlii eitimlerinin sona ermesinin yolu almtr

ZMR TABP ODASI 32. MADDE 33( MADDEDE BRDEN) ETM VE SERTFKA ARTIK ALIMA BAKANLIININDIR.

 • a) alma hayat, sosyal gvenlik, i sal ve gvenlii, ii iveren ilikileri, istihdam, verimlilik, toplam kalite ynetimi, i piyasas ettleri, ergonomi, evre, ilk yardm, i istatistikleri ve benzeri konular ile iyerindeki salk ve gvenlik risklerini nlemek ve koruyucu hizmetleri yrtmek zere grevlendirilecekiyeri hekimi, mhendis, teknik eleman, hemire ve dier salk personeline i sal ve gvenlii konusunda gerektiinde Bakanlk birimleri veya ilgili kurum ve kurulular ile birlikte, eitim programlar hazrlamak, eitim vermek veya eitim hizmeti satn almak, sertifikalandrmak ..
 • 7460 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi Tekilat Kanununun 2 nci maddesinin (a) benti deitirilerek yaplan dzenleme ile bir ak braklmamtr

ZMR TABP ODASI 33. DANITAY KARARINA RAMEN STHDAM PAKETNDE ALIMA BAKANLII ETM YETKS YERALDI

 • 16.12.2003 tarihli yeri hekimlerinin alma artlar le Grev ve Yetkileri Hakknda Ynetmelii ile bu ynde getirilen dzenleme Dantay 10. Dairesi E.2004 / 1253, K.2006 / 1658 ve 28.02.2006 gnl karar ile hukuka aykr bulunarak iptal edilmitir.
 • bu personelin zel mevzuat uyarnca dzenlenen eitimini ne dzenleme ne de verme yetkisi alma Bakanlna ait deildir

ZMR TABP ODASI 34. DANITAY KARARINDA;

 • yeri hekimlii ve i ve meslek hastalklar hekimliinin uzmanlk eitimi vermekle yetkili olan eitim ve aratrma hastanelerinde ya da niversitelerde hekimlere verilecek belli bir eitim sreci sonucunda elde edilmesi mmkn bir uzmanlk seviyesi olduu, bu eitimin 2547 Sayl Yksek retim Kanunu ve 1219 sayl Kanun uyarnca niversiteler ve uzmanlk eitim vermekle yetkili kurumlartarafndan verilebilecei

ZMR TABP ODASI 35. MADDE 20(GEC MADDE 7- 447 sayl kanun) 29 YA ST ZLK NASIL TEVK EDLR ?

 • 18 yandan byk ve 29 yandan kk olanlar ile ya art aranmakszn 18 yandan byk kadnlardan; ..hesaplanan sigorta primine ait iveren hisselerinin;
 • a) Birinci yl iin yzde yz,
 • b) kinci yl iin yzde sekseni,
 • c) nc yl iin yzde altm,
 • d) Drdnc yl iin yzde krk,
 • e) Beinci yl iin yzde yirmisi,
 • sizlik Sigortas Fonundankarlanr.
 • SONU:
 • Bu dzenleme istihdam daraltr
 • lkedeki istihdam dengesini 29 ya st alanlarn aleyhine bozacak
 • iten karlmalar ve yerlerine daha ucuz maliyetli gen iilerin alnmasn tevik edecek niteliktedir

ZMR TABP ODASI 36. MADDE 20(GEC MADDE 7- 447 sayl kanun) SZLK SGORTASI FONUNUN AMA DII KULLANIMI

 • 18 yandan byk ve 29 yandan kk olanlar ile ya art aranmakszn 18 yandan byk kadnlardan; ..hesaplanan sigorta primine ait iveren hisselerinin;
 • a) Birinci yl iin yzde yz,
 • b) kinci yl iin yzde sekseni,
 • c) nc yl iin yzde altm,
 • d) Drdnc yl iin yzde krk,
 • e) Beinci yl iin yzde yirmisi,
 • sizlik Sigortas Fonundankarlanr.
 • SONU:
 • sizlik Sigortas Fonu iverenlere kaynak aktarm fonuna dntrld
 • sizlik sigortas fonu ama d kullanlyor

ZMR TABP ODASI 37. SZLK FONU KME GDYOR ? (STHDAM YASASI BU FONU AMACI DIINDA KULLANIYOR )

 • sizlik Fonu GAP'a ve iverene gidiyor
 • sizlik Sigortas Fonu'ndan 2008'de 1 milyar 300 milyon YTL;2009-2012 arasnda da fonun gelirlerinin drtte biri ncelikle Gneydou Anadolu Projesi'nde olmak zere "kalknma"yla ilgili projelerde kullanlmak zere Maliye Bakan'nn yetkisine veriliyor.
 • 18-29 yandakilerin ve tm kadn iilerin sigorta primlerinin iverence denmesi gereken ksm da be yl boyunca eitli oranlarda sizlik Fonu'ndan karlancak.Yani, iverenin demesi gereken ksm iilerin de katkda bulunduu fon deyecek .

ZMR TABP ODASI 38. MADDE 37KRE HZMETLERNN PYASALATIRILMASI

 • 150 ve daha fazla kadn ii altran iverenlere anaokulu ama ykmlln getiren madde kaldrld
 • (14/6/1973 tarihli ve 1739 sayl Milli Eitim Temel Kanununun 21 inci maddesinin nc fkras,
 • yrrlkten kaldrld)
 • SONU:
 • Kre hizmetlerinin iyeri bnyesinde kurulmas ynndeki iveren ykmll esnetilerek dardan alnabilmesine olanak tannyor
 • hizmeti piyasalatrma yannda, suiistimale ak ve iverenin keyfiyetine brakacaktr.

ZMR TABP ODASI 39. MADDE 37YERNDE SPORA NE GEREK VAR !..

 • 500 ve daha fazla ii altrlan iyerlerinde spor tesisi kurma zorunluluu iverenler zerindeki ykmll azaltma gerekesiyle yrrlkten kaldrlmtr
 • (21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Genlik ve Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 26 nc maddesi yrrlkten kaldrld)
 • Tm dnyada iyerinde sporun verimlilii ve retkenlii arttrd bu nedenle tevik edildii bilinmektedir.

ZMR TABP ODASI 40. MADDE 22STHDAM KURULUNDA MESLEK RGTLERNE NE GEREK VAR !..

 • llerde l stihdam ve Mesleki Eitim Kurulu kurulur;
 • Kurul valinin bakanlnda aada saylan yelerden oluur:
 • a) Belediye Bakan, bykehir belediyesi bulunan illerde Bykehir Belediye Bakan veya genel sekreteri
 • veya yardmcs.
 • b) l zel daresi Genel Sekreteri.
 • c) l Milli Eitim Mdr.
 • ) l Sanayi ve Ticaret Mdr.
 • d) KUR l Mdr.
 • e) l Ticaret ve/veya Sanayi Odas Bakan.
 • f) i, iveren konfederasyonlar ile Trkiye Sakatlar Konfederasyonundan birer temsilci.
 • g) l Esnaf ve Sanatkrlar Odalar Birlii Bakan.
 • ) lde bulunan faklte veya yksek okullarn alma Ekonomisi ve Endstri likileri Blm veya Mesleki
 • Teknik Eitim Blmlerinden valinin belirleyecei bir retim yesi.
 • l stihdam Kurullarnda Meslek rgtlerine yer verilmedi
 • "l istihdam kurullar ve grevleri"nde yaplan deiiklikle; bu kurullarda ye olacaklar yeniden belirlenirken TMMOB, TTB v.b. nitelikteki kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularna yer verilmemitir

ZMR TABP ODASI 41. MADDE 21STHDAM ARTIKDEVLETN ASL GREV DEL.. YABANCILAR GELSN !..

 • 4904 sayl Trkiye Kurumu Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinde yer alan "Trk vatanda ve" ibaresi madde metninden karlmtr
 • SONU:
 • stihdam devletin asli grevlerinden karlmakta; "zel istihdam brosu" bir dier tabirle "ii pazarlama brolar" amak iin bavuru koullarn dzenleyen mevcut madde hkmnden "Trk Vatanda ve" ibaresi karlarak emek istihdam yabanc yatrmclara da almtr.

ZMR TABP ODASI 42. MADDE 7YER N KURMA ZN ARTIK YOK

 • MADDE 7 4857 sayl Kanunun 95 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.
 • "yerinin almasna izin vermeye yetkili belediyeler ile dier ilgili makamlar bu izni vermeden nce, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca i mevzuatna gre verilmesi gerekli iletme belgesinin varln aratrr. alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca iletme belgesi verilmemi iyerlerine belediyeler veya dier ilgili makamlarca alma izni verilemez."
 • SONU:
 • alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl'nn, iyerlerinin kurulma aamasndan ekilmesi, alma yaamn ilgilendiren pek ok konunun deerlendirme d kalmasna neden olacak
 • iyerlerine ilikin zaten yaygn olan denetimsizlik yasallatracaktr

ZMR TABP ODASI 43. stihdam paketi isizlie are deil ! Hkmetin hazrlad istihdam paketindeki dzenlemeler dikkate alnarak yaplan resmi tahminler, 2008-2010 dneminde istihdam artnn gerileyeceini ngryor.siz saysnn da 166 bin kii artacan ortaya koyuyor. ZMR TABP ODASI Resmi ngrlere gre, 2007de yzde 2.8 olan istihdam art, alma hayatna ynelik birok yapsal dzenlemenin tamamlanaca 2008de yzde 2.1e gerileyecek.Yrrl 2009 bandan Ekim 2008e ekilen be puanlk prim indiriminin etkisinin younlamas beklenen 2009da da oran yzde 2.1de kalacak. 2010da ise yzde 1.9a decek. 44. taeronlarn dini kitab para olmu TUZLAda KAZASI GEREN BR

 • Eskiden iyi taeronlar da var diye dnrdm ama imdi dncem ok deiti, yani iyi taeron olmaz nk ortada milyarlar dolanyor,. Taeronlarn dini kitab para olmu, iinin hibir deeri yok
 • TUZLAda KAZASI GEREN BR

ZMR TABP ODASI stihdam yasasnn ana zelii taeronlatrma. lkemizde ne yazk ki taeron uygulamalar pek iac deil 45. STHDAM PAKETNN H M Y TARAFI YOK ?

 • AIR VE TEHLKEL LERDE ETM ZORUNLULUU... (TUZLA MADDES OLARAK BLNYOR)
 • Ar ve tehlikeli ilerde altrlacaklara, mesleki eitim art aranacak. Mesleki eitim almam iiler; 16 yan doldurmam gen iiler ve ocuklar gibi ar ve tehlikeli ilerde altrlamayacak.
 • Baz i sal gvenlii uygulamalar (Risk analizi art gibi) olumlu maddeler ancak bunlar zaten yeni i sal gvenlii yasa tasars taslanda bulunuyordu.

ZMR TABP ODASI 46. STHDAM PAKETNN YRRLE GR

 • a) ereve 2 nci maddesi ile deitirilen 4857 sayl Kanunun 30 uncu maddesinin altnc fkras ile 20 nci
 • maddesi 1/7/2008 tarihinde,
 • b) 5 inci maddesi 1/1/2009 tarihinde,
 • c) 15 inci maddesi yaym tarihini izleyen ikinci ayn sonunda,
 • ) 24 ve 25 inci maddeleri 1/10/2008 tarihinde,
 • d) Dier maddeleri yaym tarihinde,
 • yrrle girer.

ZMR TABP ODASI 47. ZM:

 • Bu paketin iptali iin Anayasa Mahkemesine gidilecek
 • ptal szkonusu olmadnda kacak ynetmeliklere gre stratejiler belirlemek gerekiyor. Bu srete tm i sal ve gvenlii alanlardan zm nerileri gelitirmeleri bekliyoruz.
 • (ZM NERLER BU SUNUMDA YERALMIYOR NK ALIMALAR DEVAM EDYOR)

ZMR TABP ODASI 48.

 • STHDAM PAKET LE LGL HER TRL GR VE NERY BZE LETEBLRSNZ
 • [email_address]
 • Dr. Hakan TOKSZ

ZMR TABP ODASI