İŞkur - mersin İş müdürlüğü

of 28/28

Post on 09-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

İŞKUR Türkiye İş Kurumu, Çalışma ve İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü

TRANSCRIPT

 • VERENLERE YNELK HZMETLER

  Kurumumuz hizmetlerimizden yararlanabilmek iin KURa kaydnzn olmas gerekmektedir. Bunun iin;

  7 gn 24 saat www.iskur.gov.tr adresinden kayt yaptrabilir,Kurumumuza ahsen bavuruda bulunabilirsiniz.

 • verenlere ynelik hizmetleri u ekilde sralayabiliriz;

  1-)verenlerin eleman taleplerinin alnmas ve karlanmas,2-)gc eitimleri,3-)Danmanlk hizmeti,4-)e istihdam projesi5-)cret Garanti Fonu(GF)6-)Ksa alma denei (K)

 • 7-) LETME BELGES:

  4857 Sayl Kanununun 78.maddesine dayanlarak karlan letme Belgesi Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre verenler tarafndan Ynetmelik ekinde bulunan EK-1 letme Belgesi Bavuru ve Beyan Formu doldurularak Mdrlmze bavuruda bulunulmakta ve Mdrlmzce sanayiden saylan, 50 ve zeri ii altran iyerlerine ayn gn itibariyle letme Belgesi dzenlenerek verilmektedir.

 • Ancak;

  Yap ilerinde Salk ve Gvenlik Ynetmelii,Yer alt ve Yerst Maden letmelerinde Salk ve Gvenlik artlar YnetmeliiSondajla Maden karlan iletmelerde Salk ve Gvenlik artlar ynetmelii,Kapsamna giren iyerleri ile sanayiden saylan ancak 50 den az ii altran iyerlerine ise ayn gn letme Belgesinden Muaf olduuna ilikin yaz verilmektedir.

 • 8-) KAYETLER-NCELEMEMdrlmzce alma hayatn dzenleyici, ii-iveren ilikilerinde alma barnn salanmasn kolaylatrc ve koruyucu tedbirlerin alnmasnda taraflara yardmc olunmaktadr. Bu anlamda hizmet akdi sona eren iilerle ilgili yaplan mracaatlarda iveren 15 gn ierisinde Mdrlmze davet edilerek konu incelemekte ve zme kavuturulmaya allmaktadr. Uygulamakla ykml bulunduumuz mevzuat erevesinde Mdrlmzden talep edilen bilgi ve mtalaalar hakknda bavuru sahibine bilgi verilmektedir.

 • VERENLERN ELEMAN TALEPLERNN ALINMASI VE KARILANMASI verenlerimizin bugn ve gelecekte ihtiya duyduklar her trl ve nitelikteki elemanlarn hibir cret demeksizin kurumumuz kanal ile karlayabilirler.

  lanlarnz internet sayfamzda yaynlayarak geni bir kitleye ulaabilir,

  stek ve ihtiyalarna gre; alacaklar elemanlarn seimini, Kurumumuz i ve meslek danmanlar tarafndan yaplan deerlendirmeden sonra veya Kurumun gnderdii adaylar arasndan dorudan kendileri yapabilirler.

  ilanlarnda firma bilgilerini gizleyerek tm ilemlerin Kurumumuz tarafndan yrtlmesini isteyebilirler.

 • KURUMUMUZ TEVKLER 31.12.2015 tarihine kadar; Yeni ie aldnz iilerin sigortaPrimlerinin iveren hisselerini biz dyoruz Yeni ie aldnz iiyi sahip olduu nitelik ve meslekiBelgeye uygun ite altrmanz kouluyla; 18 yandan byk ve 29 yandan kk erkekler ile 18 yandan byk kadnlardan;Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlarn 48 ay,Mesleki ve teknik eitimi tamamlayanlar veya igc yetitirme kurslarn bitirenlerin 36 ay,Hibir belge veya nitelie sahip olmayanlarn 24 ay, 29 yandan byk erkeklerden; mesleki belge veya nitelie sahip olanlarn 24 ay,Yukardaki maddelerde saylan niteliklere sahip olan bu iilerin KURakaytl isizler arasndan ie alnmalar halinde ilave olarak 6 ay, almakta iken, bu maddenin yrrle girdii tarihten sonra mesleki belge veya nitelie sahip olanlarn 12 ay,18 yandan byklerden; hibir mesleki belge veya nitelie sahip olmayanlarn KURa kaytl isizler arasndan ie alnmalar halinde ise 6 ay SGK iveren primini kurumumuz dyor.

 • 2-)GC ETM VERMEK yerinizdeki mevcut ak ilerinize yerleebilecek elemanlar birlikte seerek, dzenleyeceimiz kurslar ile ihtiyacnza cevap verebilecek nitelikte igcn birlikte yetitirebilir.Bu durumda;Eitim maliyetlerini,Kursiyer zaruri giderlerini, kazas ve meslek hastal primleri ile genel salk sigortas primlerini, Ksacas eitimin tm maliyetlerini biz stleniyoruz. Yapmanz gereken Kurumumuza kayt olmak ve mevcut ihtiyalarnz dorultusunda dzenlemek istediiniz eitim iin bize bavurmak.

 • AIK SZLERE YNELK KURS TRLER

  a)stihdam garantili kurslar b)zrl,eski hkmllere ynelik kurslar c)Giriimcilik (kendi iini kurmaya ynelik) d)Staj (ba eitimi) e)UMEM projesi (Uzmanlam Meslek Edindirme Merkezi)

 • stihdam Garantili Kurslar: Kursa balayan kursiyerlerin en az % 20sinin Ynetmelikte ngrlen asgari sre boyunca istihdam edilmelerinin yklenici tarafndan szleme imzalanmasndan nce taahht edildii bir kurs programdr.

 • Giriimcilik:kuruma kaytl isizlere ynelik olarak kendi ilerine yardmc olmak amacyla dzenlenen bir kurs programdr.

 • Staj ( ba eitimi): En az lise dzeyindeki eitimkurumlarndan mezun olmu isizlerin mesleki yeterliliklerini gelitirebilecekleri staj programlar dzenlenmektedir.

  yerinizde 5 ila 20 arasnda sigortal alyorsa 1 kiiyi,

  20den fazla alannz varsa her 20 sigortal iin 1 kiiyi,

  KUR un desteiyle kendi iyerinizde, ihtiyacnz dorultusunda yetitirebilirsiniz.

  Bu durumda 6 ay sreyle katlmclarn cep harlklarn, i kazas ve meslek hastal primleri ile genel salk sigortas primlerini biz dyoruz.

 • UMEM projesi (Uzmanlam Meslek Edindirme Merkezi) stihdam sorununun altnda yatan en nemli nedenlerden birini de mesleksizlik olarak gren kurulular ,bir araya gelerek Beceri10 adndaki projeyi gelitirdiler. Trkiyede vasfsz igc fazlal olduu bilinmekte dier yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sknts ekmekte. ite bu skntya zm arayan Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Milli Eitim Bakanl ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji niversitesi hem isizlik orannazaltmak hem de igc piyasasnda arz talep uyumazlklarndan kaynaklanan isizlie zm getirmek amacyla Uzmanlam Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri10Projesi balatmlardr.

 • KURSLARIMIZIN VERENE SALADII YARARLAR

  1- iverenlerimize nitelikli eleman istihdamn salar2- Eitim sresince;

  Kursiyerlerin cep harlklarEitim cretleriEitimde kullanlan sarf malzeme bedelleriEitim yerinin su ve elektrik vb. giderleri kurumumuz tarafndan karlanmaktadr.

  3-Pratik eitim sresince kursiyerlerin iyerinde yapt almalarn getirisi,

  4- Kursiyerlerin eitim sresince sosyal gvenlik primlerinin kurumumuzca denmesi

 • yerinin ykmll ;

  KURS HZMETLERMZDE verenlerimiz, kendi iyerinde yaptklar eitimlerden baarl olan kursiyerlerin en az %50 sini istihdam etmek zorundadr.

  Sivil toplum kurulular ,oda, dernek ,sendikalar gibi dier kurum ve kurulularn ibirliinde yaplan eitimlerde istihdam zorunluluu en az %20 dir.

 • TOPLU IKARMA 4857 sayl Kanununun 29.Maddesi gerei iveren; ekonomik, teknolojik, yapsal ve benzeri iletme, iyeri veya iin gerekleri sonucu toplu ii karmak istediinde, bunu en az otuz gn nceden bir yaz ile Mdrlmze bildirmekle ykmldr.

  GECE ALIMALARI Yine 4857 sayl Kanununun 69.Maddesi gerei iverenlerce; gece postalarnda altrlacak iilerin listeleri ile bu iiler iin ie balamadan nce alnan periyodik salk raporlarnn bir nshasnn l Mdrlmze gnderilmesi gerekmektedir.

 • KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI: 4857 sayl Kanununun 77.Maddesi gerei iverenlerin; iyerinde meydana gelen i kazasn ve tespit edilecek meslek hastaln en ge iki i gn iinde yaz ile Mdrlmze bildirmesi zorunludur.

  YAPI LER N BLDRM:Yine ayn Kanunun 78.Maddesine dayanlarak kartlan Yap lerinde Salk ve Gvenlik Ynetmeliinin 5.maddesinin e fkras gereince iverenler Yap ine balamadan nce Ynetmeliin EK-IIIte belirtilen bilgileri ieren bildirimi l Mdrlmze vermekle ykmldr.

 • 4857 sayl Kanunu ve 3146 sayl Bakanlmz Tekilat ve Grevleri Hakkndaki Kanuna dayanlarak kartlan Sal ve Gvenlii Hizmetleri Ynetmeliinin 5.maddesi uyarnca iverenler 50 ve zeri ii altrdklar iyerleri iin seri numaral ve kendinden kopyal defteri Sal ve Gvenlii Genel Mdrl, iyerinin bal olduu alma ve Kurumu l Mdrl veya notere onaylatmakla ykml olup, iverenlerin talebi halinde ilgili defter onaylanarak ayn gn elden teslim edilmektedir.

 • YABANCILARIN ALIMA ZNLER:4817 sayl Yabanclarn alma zinleri Hakknda Kanunun 18.maddesi gereince;

  Bamsz alan yabanclar, almaya baladklar tarihten ve almann bitiminden itibarenYabanc altran iverenler ise yabancnn almaya balad tarihten, alma izninin verildii tarihten itibaren otuz gn ierisinde almaya balamamas halinde bu srenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdii tarihten itibaren, en ge on be gn ierisinde durumu Bakanlmza bildirmekle ykmldr.

 • KURUMUMUZCA VERENLERE UYGULANAN PARA CEZALARI50 ve zeri eleman altrlan iyerlerinin %3 orannda engelli personel altrma zorunluluu bulunup bu durum kurumumuz tarafndan takip edilmektedir.Takip sonucunda engelli a bulunan i yerlerimize an olutuu gn itibari ile 1 aylk sre tannmaktadr.Bu sre ierisinde ak kapatlmad taktirde her ay ve her bir engelli iin 1.700,00TL. para cezas uygulanmaktadr. Kurumumuz tarafndan istenilen belge ve bilgilere cevapvermeyen yerlerimize uygulanacak para cezas ise 2012 yl itibari ile 2.718,00 TL.dr. (Aylk Gc izelgesi vb.)

 • letme Belgesi alnmadan iyerinin almas halinde 1.250,00TL. Toplu ii karlarak bildirimde bulunulmamas halinde her ii iin 450,00TLyerinde meydana gelen i kazas ile tespit edilen meslek hastalnn sresi ierisinde Mdrlmze bildirilmemesi halinde 1.250,00TL. Sal ve Gvenlii hizmetleri ile ilgili ykmllklerin yerine getirilmemesi halinde 1.250,00TL. inceleme yapmak zere yaplan davete iveren tarafndan icabet edilmemesi halinde her yl deimek kouluyla 2012 yl iin 10.873,00TL dari Para Cezas uygulanmaktadr.

 • AYRICA 4817 sayl Kanunun 21.inci maddesi uyarncaalma izni bulunmayan yabancy altran iverenlere her bir yabanc iin 6.795,00TL. -TLalma izni olmakszn baml alan yabancya 679,00TL. 4817/18. maddede ngrlen bildirim ykmlln sresi iinde yerine getirmeyen bamsz alan yabanc ile yabanc altran iverene her bir yabanc iin 339,00TL. dari Para Cezas uygulanmaktadr.alma izni olmakszn bamsz alan yabancya 2.717,00TL. -TL dari Para Cezas uygulanmakta ve varsa bamsz alan yabancnn iyeri Mdrlmzce kapatlmaktadr.

 • Bylece Kanuna aykr faaliyetlerde bulunan Yabanclar ve Trk Vatandalarna kar gerekli yaptrmlar uygulanarak kanuna uyan Trk vatanda iverenler ve Trk vatanda iilerin rekabet gcnn korunmasna yardmc olunmaktadr.

 • 3)DANIMANLIK HZMET

  Mevzuat Danmanlnsan kaynaklar danmanlstihdam danmanlzel istihdam brolar danmanlgc eitim danmanl verilmektedir.

 • 4 -) e-STHDAM PROJES ile neler yaplabilir? yeri kaydn yapabilir,Kayt bilgilerini gncelleyebilir,Aylk igc izelgelerini gnderebilir,Kaytl igcn (meslek,ya,eitim vb.kriterler) sorgulayabilir,gc talebinde bulunabilir,yerlerine ait ak ileri takip edebilir,Bavuran adaylarn davet-grme sonularn ileyebilir,gc yetitirme kurslar iin bavuruda bulunabilir; eitmenleri bildirebilir, kursiyer seebilir,Yurtdna ii sevklerini yapabilirsiniz.

 • KISA ALIMA DENEi &CRET GARANT FONU Genel ekonomik kriz,Sektrel kriz,Blgesel kriz,veya zorlayc sebeplerle, iinizin geici olarak en az drt hafta durmas veya ksa alma hallerinde, iilerinize altrlmadklar sre iin ksa alma denei dyoruz.Bunun yan sra;Konkordato ilan,Aciz vesikas alnmas,flas gibi deme glne dtnz hallerde, ilerinizin aylk cretlerini cret Garanti Fonu kapsamnda biz dyoruz.

 • ****************************