Isidor Bajic i Muzika u Vojvodini

Download Isidor Bajic i Muzika u Vojvodini

Post on 18-Oct-2015

104 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Isidor Bajic

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Muziki ivot u Novom Sadu</p><p> Sredinom XIX veka, Novi Sad je od Budimpete i Bea preuzeoulogu centra srpske prosvetno-kulturne delatnosti</p><p> Osniva se Srpsko narodno pozorite (1861) Matica srpska se premeta iz Pete (1864) Odrava se prva skuptina Ujedinjene omladine srpske (1866) Brojne prosvetne ustanove: Velika srpska pravoslavna gimnazija, </p><p>Srpska via devojaka kola, Srpski uiteljski konvikt, mnogapevaka drutva i srpske itaonice</p><p> Organizuju se koncerti, besede, balovi, igranke Gostuju mnogi strani umetnici, umetnika drutva i muziki</p><p>ansambli</p></li><li><p>Vojvoanski muziari u XIX veku Aleksandar Morfidis Nisis (1803-1878): Velika srpska pravoslavna</p><p>gimnazija u Novom Sadu: kola pjenija (1841); autor prve srpskeklavirske kompozicije: valcer Pozdrav srpskim devama (1841)</p><p> Aksentije Maksimovi (1844-1873): 1865-71. kapelnik Srpskognarodnog pozorita u Novom Sadu; kompozitor muzike zapozorine komade; studije na Orguljskoj koli u Pragu</p><p> Jovan Pau (1847-1902): studirao medicinu u Pragu; bio blizakkrugu muziara oko Bediha Smetane; salonski interpretatorsopstvenih dela za klavir; od 1866. do 1890. nastupao iromVojvodine</p><p> Mita Topalovi (1849-1913): studije na Orguljskoj koli u Pragu; dirigent Srpskog crkvenog pevakog drutva u Panevu</p></li><li><p>Isidor Baji (1878-1915) Kompozitor, muziki pisac, pedagog, melograf, izdava, prevodilac i </p><p>organizator muzikog ivota kolovanje: Velika srpska pravoslavna gimnazija u Novom Sadu (ak</p><p>Jovana Gria) , a zatim Muzika akademija u Budimpeti (kompozicija) 1901. postaje nastavnik muzike (pojanja i pevanja) u Velikoj srpskoj</p><p>pravoslavnoj gimnaziji sa ijim horom i orkestrom prireuje koncerte(besede); uio je ake i sviranju na violini, klaviru i tamburi; pomagaodarovitim uenicima u njihovim prvim kompozitorskim koracima</p><p> 1903. pokree tada jedini muziki asopis na naem tlu Srpski muziki list i periodino izdanje kompozicija Srpska muzika biblioteka</p><p> 1909. osniva muziku kolu koja danas nosi njegovo ime Objavljivao je tekstove iz oblasti muzike i muzike pedagogije u </p><p>periodinim asopisima i dnevnoj tampi (Brankovo kolo, Letopis Maticesrpske, Zastava, Sloga) </p><p> Napisao je i dva udbenika Teoriju pravilnog notnog pevanja (1904) i Klavir i uenje klavira (1906)</p><p> Zapisao je oko 2000 narodnih pesama i melodija narodnih igara</p></li><li><p>Isidor Baji (1878-1915) Opera Knez Ivo od Semberije (1910) Komadi s pevanjem: Seoska lola, uuk Stana, Divljua, Rakija Operete: rtva ljubavi, Sedam gladnih godina Simfonija Milo Obili (izgubljena), uvertira Mena Klavirske kompozicije: Srpska rapsodija, Album kompozicija Komadi za violinu i klavir Solo-pesme: ciklus Pesme ljubavi Horovi: Ej, ko ti kupi; Iz srpske gradine (inspirisani folklorom), </p><p>Guslareva smrt, Mornarska pesma (originalni) Kompozicije za tamburaki orkestar</p></li><li><p>Isidor Baji (1878-1915) stil Bliskost dela narodnom duhu: mnoge njegove pesme iz</p><p>pozorinih komada su smatrane za narodne (Jesen stie, dunjo moja; Zraak viri; igra Srpkinja)</p><p> Sentimentalno-salonski elementi</p></li><li><p>Isidor Baji (1878-1915)Knez Ivo od Semberije, opera u jednom inu</p><p>(1910) Napisana po istoimenoj dramskoj slici Branislava Nuia Izvedena u Beogradu 1911. u Operi na bulevaru arka Savia Radnja: inspirisana nacionalnom istorijom; deava se poetkom XIX veka, </p><p>za vreme Prvog srpskog ustanka, u Semberiji Jednoinka u osam slika Pria o Turinu Kulin-begu koji vodi grupu srpskih robova kroz oblast </p><p>kojom vlada knez Ivo; knez i njegovi podanici pokuavaju da osloboderobove</p><p> Suprotstavljenost otomanskog i srpskog sveta (na samom poetku, pevanjemujezina praeno ehom pravoslavnog pojanja)</p><p> Likovi: Knez Ivo bariton, Kulin-beg tenor, Majka kneza Ive mecosopran, Turski glasnik tenor, Mujezin tenor, Svetenik bas (robinja Stanka, sluga Kneza Ive, stari frula, narod, roblje, janjiari, Kulin-begova pratnja) </p><p> anr-scene po ugledu na rusku operu: sveanosti posle pravoslavne slubeispred crkve (Ej ko ti kupi to fustane/Oj Srpkinjo, bud orna, II scena) i turska Igra oeka (VII scena)</p></li><li><p>Veruj da te ljubimiz albuma Pesme ljubavi (pre 1914)</p><p>Vidim ti jo sumnjaSumnja dal te ljubim,</p><p>Pa sumnja s bolomPo suzama ti sudim,</p><p>Oh ne lij biser iz oka tvog,Ve sluaj pesmu srca ranjenog.</p><p>Kunem ti se pesmom ovom,Kunem ti se ja: da te ljubim, </p><p>ljubim moja dragana.Oh veruj da te ljubim. </p></li></ul>