İş güvenliği özet bilgiler.docx

Download İş güvenliği özet bilgiler.docx

Post on 14-Apr-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  1/31

  Gvenlii Snav nemli zet Bilgiler

  + Organik Kimyasallar 2'ye ayrlr ; Alifatik ve Aromatik.

  + Nitrobenzen alifatik halojendir.

  + Slfirik asit inorganiktir.

  + Kimyasallarn snflandrlmasnda fiziksel ve salk zararlar ve tama esaslar 170 LO

  szlemesi.

  + Kimyasallarn zellikleri gz nnde bulundurularak snflandrma 177 LO tavsiye karar.

  + BM tarafndan hazrlanan tehlikeli maddelerin tanmas ( UNRTDG ) 9 snfa ayrlmtr.

  + Tehlikeli maddelerin karayolunda tanmas ADR.

  + Deride renk deiimine sebep olan kimyasallar ar metallerdir.

  + Karbondioksit = boucu ve yanmaz.

  + Metan = Boucu ve patlayc

  + Karbonmonoksit = Zehirleyici ve patlayc

  + Endstride boya imalat ve soutucu olarak amonyak kullanlr.

  + Benzen kan kanseri yapar.

  + Kanser oluum sreci Latent dnemidir.

  + Doalgaz havadan hafif, LPG ardr.

  + Hidrojen Klorr = tuz ruhu ,, Nitrik Asit = Kezzap

  + Asbestler 2 gruba ayrlr.Serpantin ve Amfibol. Amfibol ok tehlikeli.

  + Krizotil ( beyaz asbest ) serpantin grubu. Beyaz asbest en az tehlikelidir.

  + Kimyasallarn baklk sistemi zerinde oluturduu etkiye immunotoksit denir.

  + Gebelere, teratojenik etki.

  + Karbon slfr = parlayc sv ,, Asetilen = parlayc gaz ,, Fosfor penteklorr = parlayc kat

  + Detanosyon hzna gre 3'e ayrlr.

  + Kritik Scaklk = Basn altndaki gazn, svlaabildii scaklk.

  + Parlayc ve patlayc gaz lm eksplozimetre ile yaplr.

  + Atex 100A, patlayc ortam derecelendirme snfdr.

  + NFPA'ya gre krmz ( yanclk ) , mavi ( salk ) , sar ( reaktiflik ) , beyaz ( zel notlar )

  + NFPA'ya gre OX = Oksitleyici, W = Su ile reaksiyon veren.

  + NFPA'ya gre 4 = ldrc , 3 = ok tehlikeli , 2 = Tehlikeli , 1 = Az Tehlikeli , 0 =

  Tehlikesiz

  + 4. Parlama Noktas = 22.8 C'ninaltnda. --- 3. Parlama Noktas = 37.8 C altnda

  + 2. Parlama Noktas = 93.3 C'nin altnda ---- 1. Parlama Noktas = 19.3 C altnda.

  + Kuak 0 = Patlayc gaz ortam srekli , Kuak 1 = Arasra , Kuak 2 = Zayf

  + Tehlikeli Maddeler 15 snfa ayrlmtr.

  + S = Gvenlik ibaresi , R = Risk ibaresi

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  2/31

  + ok Kolay alevlenir = F+ ,,, ok Toksit = T+ ,,, Andrc = C ,, Tahri = Xi

  + Etiketlemede tehlike = turuncu zemin zerine siyah sembol.

  + Etiketteki sembol ,etiketin en az 1/10'u veya en az 1cm2 olmal.

  + S1 = Kilit altnda muhafaza , S24= Cilt ile temastan saknn.

  + MSDS 'de 16 standart balk vardr.

  + Asbest'in pskrtlerek yaplan boyamalarda malzeme younluu 1gr/cm3 az olamaz.

  + Asbetst le almalarda iilerin salk durumlar 3 ylda kontrol edilmeli.

  + Asbest TWA deeri 0.1 lif/cm3 gememeli.

  + Asbestin uzunluu 5 den byk, eni 3 den kk ve boyu eninin 3 kat olanlar hesaba

  katlr.

  + Asbest kaytlar 40 yl saklanmal.

  + Akut arsenik zehirlenmesinde ykmllk sresi 1 ay

  + Kronik Kurun zehirlenmesinde ykmllk sresi 3 yl.

  + Kurunla alan iiler 3 ayda bir salk muanesi yaplmal.

  + yeri havasnda kurun miktar 0.15 mg/m3 gememeli.

  + yeri havasnda civa miktar 0.075 mg/m3 gememeli.

  + yeri havasnda arsenkik miktar 0.5 mg/m3 gememeli.

  + yeri havasnda kkrtl hid. Miktar 20 ppm.

  + yeri havasnda berilyum miktar 2 mg/m3

  + EINECS = Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri

  + CAS = Kimyasal Maddelerin Servis kayt numaras

  + Tehlikeli svnlarn bulunduu tank,depolar en ge ylda bir defa kontrol edilecek ve

  onarmda bunlar tamamen boaltlacak,balant borular sklecek ve vanalar

  kapatlacaktr.

  + Blge 0 veya Blge 20 de kategori 1 ekipman kullanlr.

  + Blge 1 veya Blge 21 de kategori 1 veya 2 ekipman kullanlr.

  + Blge 2 ve Blge 22 de kategori 1,2,3 ekipman kullanlr.

  + Parlayc,patlayc ve tehlikeli maddelerin bulunduu yerlerde telekomnikasyon

  kablolarda dahil btn yer alt kablolar en az 50 cm derinlie koyulmaldr.

  + Parlayc svlarn depoland tanklarn etrafonda tank kapasitesin kat hacminde tama

  havuzu bulunmal.

  + Yer alt depolarnn havalandrma borularnn azlar yerden en az 2.5 metre yksekte

  olmal.

  + Dolum yerlerinde LPG ninn tplere doldurumas ii,stok kaplarna en az 5 metre uzakta

  olmal.

  + Hepatit B, kzamk,kabakulak ve suiei gibi enfeksiyonlar viral enfeksiyonlardr.

  + Tberkiloz, difteri , bomaca gibi enfeksiyonlar bakteriyel enfeksiyonlardr.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  3/31

  + Silikoz mesleki bulac hastalk delidir.

  + Lefionella bakterilere solunum yoluyla vcuda girerler.

  + Biyolojik etkenler 4 gruba ayrlmtr.

  + Grup 1 = hastalk yapmaz.

  + Grup 2 = Hastalk yapar, toplma yaylmaz ve tedavi imkan var.

  + Grup 3 = Ar hastalk yapar,topluma yaylr ve tedavi imkan var.

  + Grup 4 = ar hastalk yapar,topluma yaylr, tedavi yok.

  + Grup 3 ve grup 4 'e maruz kalan iilerin listesi,kazalar gibi kaytlar 20 yl saklanr.

  + Kalc ve gizli enfeksiyona neden olduu bilinen biyolojik etken kaytlar 40 yl saklanr.

  + Grup 2,3,4 etkenleri ilk kez kullanmda alma ve Sosyal Gvenlik bakanlna iin

  balamasndan 30 gn nce bildirim yaplmal.

  + Hastala yakalanan iilerin salk gzetimleri yaplr ve bunlar 10 yl sreyle saklanr.

  + Zararll bilinmeyen maddelerle alan laboratuarlar koruma dzeyi 2 dir.

  + Henz deerlendirilmemi olan biyolojik etkenler grup 2 snflandrmas dahil edilir.

  + Gc elinde bulunduran kii yada grubun dierlerine psikolojik yoldan basks mobbing

  dir.

  + Kaynak ilerinde : nfared Inlar %60 , Grnen nlar %30 , ultraviyole %10

  + Oksijen tp. Yanc gaz tplerinden en az 6 metre uzakta depolanmal, eer aralarna 60 dk

  yangna dayankl duvar var ise bu uzaklk 1.5 metredir.

  + Asetilen,btan,klor metil,Propan,hidrojen = sol vida dili

  + Amonyak , asitkarbonik ,basnl hava,oksijen,azot = sa vida dili.

  + Basncl gaz tp scakl en fazla 50 C

  + Kaynak makinas alrken 20-30 volt, botayken 80-110 volt.

  + Elektirik kayna yaplrken baka iiler 2 metre yksekte olmal.

  + Oksijen tp. Basn testleri minumum 5, maksiumum 10 yl.

  + Basnl gaz tplerinin periyodik basn testleri en fazla 5 ylda bir.

  + Hortum renkleri : asetilen ( krmz ) , Oksijen (mavi ) , azot ( siyah )

  + Tp renkleri : asetilen (sar ) , btan-propan-hidrojen ( krmz ) , Amonyak- asitkarbonik-

  basncl hava ( gri ) , Oksijen ( mavi ) , Azot ( yeil )

  + Tehlikeli gerilim,alternatif akmda 50 volt , doru akmda 120 volt.

  + Kaak akm koruma anahtar , can gvenlii iin 30mA , yangndan korunma iin 300 mA

  de alr.

  + 32 amperin stnde olan sigorta en az bir alter ile kontrol altna alnmal.

  + Toprak ile pontasiyel fark 42 volttan fazla olanlar zel yerlerde bulundurulacak.

  + Gerilim 230 voltan bykse sigorta deerlerinde 20 amper stnde olanlar kapal tablo

  iinde olacak ve en az bir akter ile kontrol altnda olacak.

  + Gvenlik transformatr kullanlmas halinde k devreisnde en fazla 1 adet elektirikli el

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  4/31

  aleti balanr.

  + Kazannlar tanklar ve benzeri dar nemli ve slak yerlerde elektirilki el lambalar doru

  akmda en fazla 100 volt, alternatif akmda en fazla ise 42 volt.

  + lkemizde 650 volt gerlim bulunan alterlerde 215 cm yksekte olmal.

  + Alak gerlimli tesisatta servis koridorlar en az 60 cm.

  + Yksek gerilimli tesisatta servis koridorlar en az 80 cm.

  + Alak ve yksek gerlim tesisatnda tavan ykseklii en az 2 metre.

  + Patlayc zararl mad. Bulunduu tesiste,aydnlatma dahil elektiril tesisat bir yl gemeyen

  srelere iinde kontrol edilecek.

  + Paratonerler ve yldrma kar alnan nlemler ylda bir defa kontrol.

  + Alak gerilim etkin deeri 1000 volt ve alt.

  + Yksek gerilim etkin deeri 1000 volt stnde.

  + Tehlikeli gerlim etkin deeri 50 voltun stnde.

  + Ak hava tesislerinde cevresi en az 1.8 metre yk. itler yaplr.

  + Yer deitirebilen elemanlar topraklama tesisat 6 ayda bir kontrol

  + Elektirik retim,ileti ve datm tesisi 2 ylda bir.

  + Enerji nakil ve datm hatt 5 ylda bir.

  + 1. Grup fen adamlar : 3 veya 4 yl yksek renim ( 50 KW ) ( 1500 KW )

  + 2.Grup : 2 yllk yksek teknik veya 5 yl mesleki eitim.

  + 3. Grup : lise mezunu,bakanlk kursu

  + Proliz : Bir kat mad. Is etkisi altnda kimyasal olarak znmesi olaydr.

  + Kapal yerlerde kmr stou yaplrken piramitlerin taban ap en ok 3 metre,ykseklii

  1.5 metre yaplmal.Ynlar arasnda 0.5 cm aralk olmal.

  + Benzin -7 C'de buhaer haline geer.

  + Akaryaktlarn zgl arlklar svdan hafiftir.

  + LPG patlama limiti % 2-9 arasdr.

  + Doalgazn alt patlama snr ( lel ) %5 , st patlama snr(uel) %15

  + 1m3 doalgaz yanmas iin 2 m3 oksijen gerekli.

  + Normal artlarda havada %21 orannda bulunan oksijen yanma olaynn temel unsudur.

  + Yanmann srmesi iin ortamda en az %16 oksijen olmal.

  + Oksijenle birlemeye balam cisim yanmaya devam edebilmek iin 8 c ile 10 c sya ihtiya

  duyar.Bu sya yanma ss denir.

  + Is ortamda 3 ekilde yaylr ; Kondksiyon ( direk temas ) , Konveksiyon ( hava yoluyla ) ,

  Radyasyon (iima yoluyla. )

  + Demirin yanmas yava yanmadr.

  + A snf yangnlar ( kat madde yangnlardr )= odun,kmr,kat,ot vs.. Temel sndrme

  maddesi sudur, oksijenle temas kesilmesi gerekir.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  5/31

  + B snf Yangnlar ( Sv madde yangnlardr ) = benzin,bezol,makine

  yalar,boyalar,solvenit vss. Temel sndrme prensibi boma.Temel sndrme maddesi

  kpkve BC tipi kuru kimyevi tozdur.En ideal kpktr.Fakat Co2 ve KKT kullanlabilir.

  + C Snf yangnlar ( Gaz yangnlardr ) = metan,propan,butan,lpg vss. BC tipi kuru kimyevi

  tozdur.Gaz ak kesilmeli,karbondioksitli veya kpkl sndrcler kullanlabilir.Su

  kullanlmaz.

  + D Snf yangnlar ( hafif metal yangnlardr ) =

  alimunyum,magnezyum,titanum,zirkonyum ABC tr sndrcler faydaszdr.SU

  kesinlikle kullanlmaz.zel D tipi sndrcler kullanlr.Kuru kum ile sndrlebilir.

  + nfilak aamasnagelmi olan akaryakt tank yangnda alevin rengi mavidir.

  + Kuru kimyevi tozlar B ve C 'de daha etkilidir.

  + Kuru kimyevi tozlar karbondioksit veya azot kullanlr itici gaz olarak.9 Kg olanlarda etkili

  mesafesi 3-5metre, 30-40 sn alr.

  + Yangn sndrme kpklerinin en yaygn olanlar mekanik ve sentetik trleridir.

  + Kpk eitleri : Kimyasal kpk,mekanik kpk,sentetik kpk,alkole dayankl

  kpk,AFFF tipi kpk.

  + Mekanik uyar tesisleri manuel'dir.nsan olmal.

  + Yangn 5 yolla yaylr.Temas, evrim, snm,akma veya srama,elektirik akm

  + evrim = snan gazn hava hacmi genileyerek havaya karmas ve yanma ss bulmalar.

  + Kat madde yangnlarnda yaylma temas ile olur.

  + Soutularak sndrme 3 e ayrlr.Su ile soutma,yanc madde datm,kuvvetli fleme

  + Petrol ve sondaj kulelerinde kan yangnlar sndrmede en etkili nitrogliserindir.

  + cilerin, ate ve dumana kar korunmu alana ,ate kesici duvar kapsna ulaabilecekleri

  uzaklk ; ok tehlikeli yerlerde 15 m, tehlikeli ve az tehlikelide 30 metredir.

  + Seyyar yangn sndrme cihazlar 6 ayda bir defa kontrol.

  + 6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yaplmal.

  + Kmr stoklar ykseklii 3 m.bouyu 6 metre ve eni 3 metredir.

  + Yangn yk : yanc mad. Ktelerini ve alt s deerleri arpmnn toplam, plandaki

  toplam alana blnmesiyle elde edilen mj/m2 dir.

  + Kullanc yk katsays : kii bana den kullanm alandr..

  + Yangn kompartmanlar en az 60 dk yangna dayanakl.

  + Yksek bina : bina ykselii 21.5 me fazla,yap ykseklii 30.5 me fazla.

  + Bina ykseklii 21.5 fazla olanlarda bina dna ak merdinen izin verilmez.

  + Hastanelerde koridor genilii 2 metrteden az olamaz.

  + Transformatrler ve jenaratmrlerin kurulaca odann btn duvalar,tavan taban en az

  120 dk dayankl olacak.

  + Yangn ynlendirme iaretleri yerden 200-240 cm yk konulacak.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  6/31

  + Acil durum aydnlatmalar en az 60 dk almal.Eer kullanc yk 200 den bykse 120

  dk olmal.

  + Yangn uyar butonlarna bir kattaki herhangi bir noktadan butona uzakl 60 m

  gememeli.Yerden en az 110 cm , en cok 130 cm yksekle konulur.

  + Sesli uyar sistemleri 3 m uzalkta en az 75 dba , en cok 120 dba duyulmal.

  + Sesli uyar cihazlar yerden 150 cm ykseklikte llecek ve ortam sesinin en az 15 db a

  stnde olacak.

  + Yap ykseklii 51.5 den fazla olanlarda binalarn hol ve koridorlarnda duman kontrol

  yaplmal.

  + Kapal otoparklarda alann 2000m2 yi asmas durumunda mekanik duman tahliye sistemi

  yaplacak.

  + Yangn dolaplarnn birbirinden uzakl en fazla 30 m.

  + mar plan 5000m2 den byk olan yerleim alanlarnda d hidrant sistemi olmal.

  + Otomatik yamurlama sistemi ; yap yksekli 30.5 m fazla olan konut hari binalarda ,

  Yap ykselii 51.5 fazla olan konutlarda, 600m2 otoparklarda.

  + A snf yangn = Kuru kimyevi tozlu + su

  + B Snf yangn = Kuru kimyevi tozu + karbondioksitli veya kpkl

  + C Snf Yangn = Kuru kimyevi tozu + karbondioksitli

  + D Snf yangn = kuru metal tozlu

  + Dk tehlike snfnda her 500 m2 de, orta ve tehlikeli snfta her 250 m2 de yaplar iin 1

  adet 6 kglik kuru kimyevi tozlu sndrme cihaz olmal.

  + Sndrme cihazlarna ulama mesafesi 25 m.

  + Sndrme cihaz yerden 90 cm ykseklikte olmal.

  + Sndrme cihaz ylda 1 kez kontrol, 4 yln sonunda maddenin yenilenmesi.

  + Sndrme ve kurtarma ekipleri 3 er kiilik.

  + Koruma ve ilk yardm ekibi 2 er kiilik.

  + Yap yk. 30.5 fazla ise veya 50 kiiden fazla olan yerlerde ekip olmal.

  + Binadan 1 kez sndrme ve tahliye tatbikat yaplmal.

  + Ka merdiven basamak ykseklii 18 cm den cok, genilii 20 cm den az olmamal.

  + Ka yolu kaplarnn genilii 70 cm den ,ykseklii 190 dan az olmamal.

  + Ocakta alan iilerden 3 ten az olmamak zere , en az %5 lik ksm ilk yardm eitimi

  almal.

  + Acil durum plan 3 ylda bir gzden geirilmeli.

  + Ar ve tehlikeli ilerde 10 iciden biri ilk yardmc olmal.

  + Krmz = yasak iareti

  + Sar = uyar iareti

  + Mavi = zorunluluk iareti

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  7/31

  + Yeil= acil ka,ilk yardm

  + Mavi = sadece dairevi bir ekilde emniyet rengi.

  + Uyar = gen, emir = daire , yasaklayc = daire , yangnla mcadele = kare veya

  dikdrtgen

  + Kapal iyerleri gnde en az 1 defa bir saatten az olmamak zere havalandrlr.

  + Kriyojenik scaklk = -150 c ile mutlak sfr arasndaki scaklk.

  + Kriyojenik tanklar = -100 c nin altndakisv fazla bulunan gazlar tama iin ve depo

  iindir.

  + Mutlar sfr = -273 c

  + Kazanlarda en az 2 adet su seviye gstergesi olacak.

  + Scak su kazanlarnda 1 tane termometre

  + Subaplara gelen buhar basnc 600 kg/cm2 yi gemeyecek.

  + Buhar ve scak su kazanlar ylda bir periyodik olarak yaplacak.

  + Basnl kaplarda emniyet valfleri,azami iletme basncnn 1.1 katna alacak.

  + Kompresr periyodik kontrol ylda 1 defa.

  + Seyyar kmpresrler iilerden en az 10 m uzaklkta olucak.

  + Kaldrma Makinalar

  Aralkl ( Srekli ) alan Aralksz ( Sreksiz ) alan

  -Yatay letim ( ekici,rmork ) -Yatay iletim ( Konveyr,bantl tayc )

  - Kaldrma ( Asansr,kriko,planga ) - Kaldrma ( Dikey koval tayc,elevatr )

  - Kombine ( Vin , Forklift ) - Kombine ( yryen merdiven)

  + Tamburun flan genilii sarlan hatatn ann 2.5 kat olmal

  + Yk tutma eleman en alt seviyede bulunduu zaman , yivli tambur zerinde en az iki

  sarmhalat bulunmal.

  + El maunalar,kaldrlacak en ar yke gre,kaldra kolu veya kollar zerinde yaplacak

  bask bask,adam bana 10 kg'yi gemeyecek.

  + Halattaki bozukluklar ; apnn incelmesi,gam olumas,ezilme olumas ve sepetleme

  veya iplik oluumu.

  + Kaldrma mak. Tel halatlarnn gvenlik kat says 6 olmal.

  + Tel halatlarn avantajlar = mukavamet fazla,slak-kuru etkilenmez, iklim artlarndan

  etkilenmez,uzun mrl.

  + Kendir halatlar paral yklerin sarlmasnda kullanlr,slak olmamal,andrclardan

  korunmal,mrleri az

  + ap 19mm'ye kadar olan halatlarda 1mm

  + ap 22-28 mm arasnda olanlar 1.5 mm incelirse halat deitirilir.

  + ap 32-38 mm arasnda olanlar 2 mm

  + Kaln dokunma yapld malzeme zerine bilgilerin iaretlendii etiketin rengi ; Poliomid

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  8/31

  ( YEL ) , Polyster ( MAV ) , Polipropilon ( KAHVERENG )

  + Kaldrma aralarnn kancalar en alt seviyede olduunda tambur zerinde en az 2 tam

  devir yapacak boyda halat sarl kalmaldr.

  + Kaldrma mak. Kabul edilen en ar ykn 1.5 katn etkili ve gvenli bir ekilde kaldrmal

  ve askda tutmal.

  + Kaldrma aralar 3 ayda bir kontrol edilecek.

  + El il alan kaldrma ara kancalarnn gvenlik katsaylar tayacaklar ykn 3 katna,

  + Mekanik alan kaldrma aralarnn kancalarnn gvenlik katsaylar tayacaklar ykn

  4 katna,

  + Erimmi maden,yakc,andrc mad. Tayan kancalar iin 5 katna eit olacaktr.

  + Ray stnde alan vinlerde,zerinde gidip geldikleri raylarn her iki bana ve en az

  tekerleklerinin yarap yksekliinde takoz konulacak.

  + 5 ton veya daha fazla yk kaldran rayl vinlerde en az 2 elektrikli fren yada bir elektirikli

  ve bir mekanik fren bulunmaldr.

  + Vin arabalarnda geit ve sahanlklar ile bunlarn altna ve stne rastlayacak sabit

  tesisler arasnda 180 cm'den az aklk olmayacak.

  + Kpr ayakl gezer vinlerin getii yol boyu, raylarn her iki taraf 75 cm eninde serbest

  tutulacak.

  + sig de ,elik halatlarn gvenlik katsays en az 6 olacak.

  + sig de ,p halatlarn gvenlik katsays en az 3 olacak

  + Makine Emniyet ynetmeliinde elik hatlarn katsays 5

  + Makine emniyet ynetmeliinde ip halatlarn katsays 7

  + Sapanlarda gvenlik katsays 4

  + Kevgir halatlarn gvenlik katsays 3

  + Malzeme istifleme ykselii 3 metreden fazla olmayacak.

  + Dinamik deney katsays = 1.1

  + Statik deney katsays : manuel makinalarda ve kaldrma aksesuarlarnda 1.5 , dier

  makinelerde 1.25

  + Vibratr iin G snf gerekmez.

  + Yerden kumandal vin operatr belgesi iletme tarafndan verilir.

  + makinesi park edecei zaman ; kepe ve balant yere indirilmeli,vites boa

  alnmal,motor kapatlmal,anahtar alnmal , park freni ekilmeli, dz yere park

  edilmeli,eimli sahada dikey ada park edilmeli,eimli yerlerde tekerler bloke edilmeli.

  + Forklift yk tarken ykn yerden ykseklii 30 cm'yi gememeli.

  + Makinelerin yerleim yeri iinde ve dnda hzlar en fazla 20 km/h olmal.

  + Karayolu tama kanununa gre faaliyet gsterecek srcler SRC belgesi almas lazm.

  + SRC1 = Uluslar aras yolcu tamacl

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  9/31

  + SRC2 =Yurtii yolcu tamacl

  + SRC3 = Uluslar aras eya-kargo tamacl

  + SRC4 = Yurtii eya-kargo tamacl

  + SRC5 = Tehlikeli madde tamacl

  + El aletlerinin konulduu raflardan dmemesi iin raf eteklik ykseklii en az 2 cm olacak.

  + Bakm onarm ilerinde rutubetli ve iletken ortamlarda aydnlatma cihazlarnn gerilimi 24

  volt olmal.

  + Bakm onarm nedeniyle frn ve ocaklarn iine girilmeden nce scaklk 50 C'ye

  drlmeli.

  + Tehlikeli,yanc maddelerin depoland,tand kaplarda bakm onarm ve kaynak tamiri

  yaplmadan nce ii buharla temizlenmeli ve kap asal gaz ile doldurulmal.

  + Basit Boucu gazlar = karbondioksit,metan,etan,propan,hidrojen

  + Kimyasal Boucu Gazlar = karbonmonoksit,hidrojen slfr,hidrojen siyanr

  + Koldan gelen bir sinir ve kas balar, el ayasnn tabanndan ve bilek blgesinde dar bir

  kanaldan geerek ele ular.Bu dar kanala karpal tnel denir,iinde geen sinir ise median

  sinir denir.

  + Statik duru gerektiren ilerde her 8 dk da deiiklik yapmak gerekli.

  + alma durularnda kullanlan risk deerlendirmeleri : OWAS,NOSHi,PLIBEL

  + Erkek iinin kaldrabileceini max. Yk 55 kg'dir.

  + Emniyet kemerleri,can halatlar vs 3 ayda bir kontrol edilecektir.

  + atlarda ve eik yzeylerde almalarda 1 m korkuluk yaplmal.

  + Hz 40-50 olan rzgarlarda almalar durdurulmal inaatta.

  + Tam vucud kemer sistemleri zellikleri TS EN 361'de verilmitir.

  + Korkululu alma imkan olmayan, 4 metreden fazla yksekteki binalarda her almada

  tedbirler alnacaktr.

  +Ykseklik tabandan 3 m olan ve dme veya kayma tehlikesli olan,kiremit deyicileri,d

  boya,grgr vinleri,kuyu,lam gibi almlarda iilere gvenlik kemeri verilecektir

  + skelelerde, kpr grevi grecek geitler 60 cmden dar ve korkuluksuz olmamal.

  + Sabit platform yaplamayan durumlarda geici iskele yada i ekipman kullanlmal.

  + Seyyar merdivenlerde ;

  Snf Tayaca Yk Derecesi

  1-A 140 Kg Extra Ar Hizmet

  1 120 Kg Ar Hizmet

  2 105 kg Orta Hizmet

  3 90 Kg Hafif hizmet

  + 10 Metreye kadar st ste binme minumum 90 cm

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  10/31

  + 10-15 metreye kadar st ste binme minumum 120 cm UZATMALI MERDVENLERDE

  + 15-18 metreye kadar st ste binme minumum 150 cm

  + Tek seyyar merdiven en fazla 9 metre olmal.

  + Seyyar merdivenler , ulaacaklar seviyeden en az 1 metre uzun olmal.

  + Seyyar merdiven ayann, dayand duvara yatay mesafesi, zeminle merdivenin duvara

  dayand yer arasndaki dey mesafenin drtte birinden az olmamal.Dayanma as en az

  50 derece olmal.

  + Ayakl merdivenin st iki basamanaoturulmamal.

  + Korkuluklarn tabandan ykseklii 90 cm olmal.

  + Korkuluklar 100 kg yke dayanmal.

  + Korkuluk eteklerinin ykseklii tabandan en az 15 cm olmal ve gerektiinde tabanla en ok

  1 cm bir aralk braklmal.

  + yeri merdivenlerinin mukavamet katsays 4, metrakarede en az 500 kg yk tamal.

  + yerinde 4 basamaktan fazla olan merdivenlerde korkuluk ve trabzan olmal.

  + Belediye snrlar ierisinde ve kalabalk yerlerde yap alannn evresi ortalama 2 metre

  ykseliinde tahta perde ile evrilmeli.

  + Yap alann cevresi ok ak ve geni ise 90-100 cm korkuluk yaplmal.

  + Kaz alanlarnda,aralar iin rampa eimi 35 dereceyi gememeli.

  + Yap ilerinden kazdan karlan toprak en az 1 metre teye atlmaldr.

  + Kazlarda gkler iin iksa koruma sistemi olmal.

  + Kaz ilerinde 1.5 metre derinlikten sonra iilerin inip kmalar iin el merdiveni olmal.

  + Patlayc mad. Kullanmnda 100 m uzaklktaki cevrede kavlak muayenesi yaplmal.

  + Patlamadan sonra 1 saat ieri girilmemeli.

  + Derinlii 25 m aan kuyularda iilerin kuyuya inip kmalar iin kullanlan bourgetler

  veya vinler frenli olacak ve motorlar iletiecek.

  + skeleler, en az ayda bir kez kontrol edilecek.

  + Kalas ular iskele bitiminde kendi uzunluunun 1/10 undan fazla kt hallerde, o ksma

  gemeyi nleyecek uygun korkuluklar konulacak.

  + ki dikme aras yk tayan iskelelerde 240 cm, yk tamayan iskelelerde ise 3 metreden

  daha fazla olmayacak.

  + elik borulu iskelelerde,dey ve yatar borulardaki ekler en ok 6 metrede bir yaplacak.

  + Asma iskelelerde her metrekareye 400 kg fazla yk konmayacak ve 4 den fazla ii

  altrlmayacak.

  + Sva veya hafif ilerde kullanlacak spa iskelelerinde iskele genilii 50 cm'den az,

  ykseklii 120 cm'den ok,platform kalnl5 cm ve genilii 40 cm,iskele kirileri ve

  bacaklar 5x10 cm kesitinden kk ,takviye iin kullanlacak olan apraz ve dz balantlar

  2.5x10 cm kesitinden kk olmayacaktr.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  11/31

  + 4metre uzunluktaki merdivenler, el merdivenleri elik boru veya profilden yaplacaktr.

  + Sabit merdivenlerde her 10 mde dinlenme platformu yaplacak.

  + Ykm ilerinde ,yklacak ksmn etrafndan yap yksekliinin 2 katna eit alan

  braklacaktr.

  + Gaz metal ark kaynanda ve metal gaz kaynanda 110 desibel grlt pikleri oluur

  + Yap i defterine , kaz kontrol , kalp kontrol,iskele kontrol yazlr.

  + Kaynak ilerinde tavan ykseklii 5 m olmal

  + Kaynak makinelerinin bota alma gerilimi alternatif akmda 70 volt, doru akmda 110

  volttur.

  + Basnl gaz tplerinin hortumlar en az 5 metre olmal.

  + Asma iskele uzunluu en fazla 8 metredir.

  + Baretler 4 kg bilyenin 1,5 mt.den uzerine dusmeye dayanimli olmalidir.

  + Elektrik islerinde kullanilan yuksek duzeyde plastik baretler 30,000 volta kadar

  bozulmadan koruyuculugunu surdurur.

  + Baretler 4 kg bilyenin 1,5 mt.den uzerine dusmeye dayanimli olmalidir.

  + Patlayicinin ateslenmesi en yakin delige 100 mt.den az olmamak uzere tesis sahasi disina

  secilen bir yerden yapilir.

  + CE isaretinin yuksekligi asgari 5mm olmalidir.

  + Merdiven egimi en fazla 45derece olacaktir .

  + Kompresorlerde bulunmasi gereken cihazlar : Manometre, su tahliye sistemi ,uzaktan

  durdurma sistemi

  + Hareketli mekanik ekipman ile yapi elemani arasinda en az 50 cm olmalidir.

  + Gevsek ve az siki zemin , iksasiz sevli insaat cukurlarinda en fazla 45 derecelik aci olmalidir.

  + Risk kii tarafndan ilk belirlendiinde bir nem seviyesinde alglanr.Ancak zamanla d

  gzlenir buna kanksama denir.

  + Risk yatrmala planlar : Kanma , transfer etme,azaltma,kabullenme

  + Risk deerlendirme metodlar : kantitatif,kalitatif,yar kalitatif.

  + Risk deerlendirme metodlar : nicel,nitel ve karma risk

  + Risk analiz yntemleri :

  _ Checklist

  _ Gvenlik denetimi

  _ Neden-sonu analizi

  _ Olursa ne olur analizi

  _ gvenlii analizi ( JSA )

  _ Birincil risk analizi ( PRA )

  _ n tehlike analizi ( PHA )

  _ Hata aac analizi ( FTA )

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  12/31

  _ Olay aac analizi ( ETA )

  _ Hata trleri ve etkileri analizi ( FMEA )

  _ Tehlike ve iletilebilme almas ( HAZOP )

  _ L tipi matris

  _ X tipi matris

  _ Kinney

  + Hazop: kimya endstirisi tarafndan, bu sanayinin zel tehlike potansiyelleri dikkate

  alnarak gelitirilmi.belirli anahtar ve klavuz kelimeler kullanlr. tehlike ve iletile- bilirlik

  analizi tekniidir.

  + Hata Aac analizi ( FTA )= Tmdengelimli manta dayal, tanmlanm istenmeyen

  olay veya durumun nedenlerini mantksal kombinasyonunun grafiksel ifadesidir.Grafik

  olarak insan yada malzeme kaynakl hasarlarn muhtemel kombinasyonlarn oluturan,

  ihtimallerini ortaya karabilecei nceden tahmin edilebilen istenmeyen hata olayn grafik

  olarak gsterir.Olmamas gerekn tepe olay saptanp bu olaya neden olabilecek tm faktrleri

  analizi eder.Tepe olay secimi ile balanr,karmk sistemlerde kullanlr , ayn anda tek hata

  zerine odaklarn.

  + Olay Aac analizi ( ETA )= Balangta seilmi olayn meydana gelmesinden sonra

  ortaya kabilecek sonularn akn diyagram ile gsterir.Tmevarmldr.Kaza ncesi ve

  sonras gsterdiinden sonu analizidir. ileriye dogrudusunme teknii.

  + Gvenlii ( JSA )= Bir iletmede iler ve grevler iyi tanmlanmsa kullanlr.4

  aamadan oluur ; yap,tehlikelerin tanmlanmas,risklere deer biilmesi,gvenmlik ls

  nerisi

  + n Tehlike analizi ( PHA )= Tesisin son tsarmaamasnda yada daha detayl

  almalarda model olarak kullanlacak hzl,kalitatif bir yntemdir.

  +Neden Sonu likisi= hata aac ile olay aacnn harmanlanmasdr.Hem

  tmdengelimli hemde tmevarmldr. Balk Kl diyagram kullanlr.

  + Hata trleri ve etkileri analizi ( FMEA ) = saptanabilirlik ve farkedilebilirlik faktr

  vardr.Hata ve riskleri nceden tahmin eder.mekanik ve elektirik donanm sistemlerinin

  gzden geirilmesine uygundur. RS = P ( olaslk ) x ( iddet ) x D ( Farkedilebilrlik ) .. Rs

  bydke zarar byr.hata skl ve sonular zerinde alr. Riski belirleyen

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  13/31

  degiskenlerin olculmesinde 1-10 olcegi kullanilir.Sistemin cok yuksek riskli olarak

  degerlendirilmesi icin hesaplanan risk oncelik degerinin 200-1000 arasinda olmasi gerekir.

  + FMEA Analiz trleri ;

  _ Sistem FMEA = tasarmdan kaynaklanan sistemin fonksiyonlar ile ilgili potansiyel hata

  inceler.

  _ Tasarm FMEA = retime geilmeden nce rnlerin analizinde kullanlr

  _ Sre FMEA = malat ve montaj sreci

  _ Servis FMEA = mteriye ulamadan nce.

  + KNNEY = Risk deeri (R ) = olayn meydana gelme ihtimali x tehlike maruz kalma skl x

  zarar yada hasarn iddeti.

  RSK DEERi ( R ) SONUCU

  400 < R Tlerans gsterilemez.Hemen nlem alnmal.

  200 < R < 400 Esasl risk, Ksa dnemde ( birka ay ) iyiletirilmeli

  70 < R < 200 nemli Risk-Uzun dnemde ( yl iinde ) iyiletir

  20 < R < 70 Olas Risk- Gzlem altnda uygunlanmal

  R < 20 nemsiz risk

  + ok Deikenli X Tipi Matris = 5 yllk kaza gemii aratrlmal,tecrbeli takm

  lideri,deerlendirme sonucunda riskin giderilmesi iin maliyet analizi yapar.letme

  ierisinde bir bm/para veya olay seilir.Secilen konu ile ilgili 5 yllk kaza gemii analizi

  yaplr,arivler incelenir.ok boyutlu dnr, her ift deiken arasndaki iliki derecesini

  grafiksel olarak gsterir.Tek kii yapamaz.

  + L Tipi Matris = OLASILIK x DDET

  OLASILIK : SONU :

  - 1 - ok Kk ( hemen hemen hi ) - ok hafif ( i saati kayb yok,ilk yardm yok )

  - 2 - Kk ( ylda bir kez ) - hafif ( i gn kayb yok )

  - 3 - Orta ( Ylda birka kez ) - orta ( hafif yaralanma,yatarak tedavi )

  - 4 -Yksek ( ayda bir,sklkla ) - Ciddi ( ciddi yaralanma,meslek hastal )

  - 5 - ok yksek ( ok sklkla ) - ok Ciddi ( lm, i grememzlik )

  + Katlanlma Risk ( 25 puan )

  + nemli Risk ( 15,16,20 puan )

  + Orta Dzeydeki riskler ( 8,9,10,12 puan )

  + Katlanlanilir risk ( 2,3,4,5,6 puan )

  + nemsiz risk ( 1 puan )

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  14/31

  + MADEN ;

  + Rset , kuyu ve baaalarn ve balarnn katlardaki yatay yollara olanbalant yerlerini

  ifade eder.

  + Maden ta ocaklarnda ve tnel yapmnda i gvenlii iin , karakol,vin ve varagel ba ve

  diplerinde "karakol " kurulan koruyucu dzeni ifade eder.

  + Kademe = ak iletmelerde belirli aralk,kot ve eimlerle meydana getirilen basamak

  eklindeki alma yerlerini ifade eder.

  + Fenni nezareti 15 gnde bir denetim yapar.

  + Maden ocaklarnda imalat haritalar her aynn sonunda ilenir

  + Bir kiinin tayabilecei max. Patlayc madde miktar 10 kg dir.

  + En ok 5 lamn atelenmesi ayn anda yaplr.Seri halinde,elektirik ile.

  + Elektirikle atelemede,alana en az 5 dk kimse giremez.

  + Fitil vb. atelemede alana en az 1 saat kimse giremez.

  + Patlamam lam delii en az 30 cm yaknnda baka bir delikle patlatlr.

  + Kmr ocaklarnda , lamlar yalnzcaelektirikli kapslle atelenir

  + Kmr ve kkrt ocaklarnda alimunyum kovanl kapsl kullanlmaz,bakr kovanl kapsl

  kullanlr.

  + Ateci , grizulu ocaklarda lam deliklerini doldurmadan nce 25 m yarapnda ki bir alan

  iinde lm yapar.

  + Yeralt deposunda scaklk 8-30 derece olmal.

  + Ortamda %2 metanbulunduunda ateleme yaplmaz.

  + Metan gaz % 1 in altnda ise patlatma yaplabilir.

  + Demir yollarnn eimi % 0.5 den fazla olmamal.

  + Eimleri 3 dereceyi gemeyen yollar,dz veya az eimli olarak kabul edilir.

  + cilerin gidi gelilerine izin verilen ve eimleri 25-45 derece arasnda olan yollarda tabana

  basamak yaplr.

  + Maden ocaklarnda halat kafes en altta iken tambura en az 3 kez dolanm olmaldr.

  + Tambur ve makaralarda pik ( font ) mil kullanmak yasak.

  + Kafes yapmnda uygulanacak gvenlik katsays, kafesin tayabilecei en ok statik yke

  nazaran en az 12 olacaktr.

  + Tayc halatlarn gvenlik katsaylar malzeme tanmasnda 6'dan az olmaz.

  + Tayc halatlarn gvenlik katsaylar insan tanmasnda 8'den az olmaz.

  + Kpelerde halatlarn gvenlik katsaylar malzeme tanmasnda 7'den az olmaz.

  + Kpelerde halatlarn gvenlik katsaylar insantanmasnda 9.5'den az olmaz.

  + Halatlar insan tanmasnda 18 aydan fazla kullanlamaz.

  + nsan tanmasnda en ar yk, malzeme tanmasndaki en ar ykn %75 ini geemez.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  15/31

  + Her tayc halat,insan tanmas iin hizmete konulmadan nce,tamas ngrlen ykle

  en az 20 kez tama deneyine tabii tutulur.

  + Tayc halatta kafes arasndaki kosum dzeni 6 ayda muayene edilecek.

  + nsan ve malzeme tanmasnda kullanlan kuyularda , lamlarda ana nefeslik yollarnda

  ,eimli ve dz yollarda hava hz saniyede 8 m'yi gememeli.

  + Madenlerde , havada %19'dan az oksijen,%2 den ok metan, % 0.5 den ok karbondioksit

  varsa allmaz.

  + Basnl hava lokomtiflerinin hava depolaro,haftada 1 kez iletme basncnn 1.5 kat basn

  altnda muayene edilecektir.

  + Grizulu ve yangna elverili kmr damarlarndaiiler yanlarnda karbonmonoksit

  maskesi tamak zorundadr.

  + %2 den ok metan var ise ,sadece kurtarma ve grizu temizleme almas yaplr.

  + Kullanlacak ta tozu iinde % 1.5 den ok organik madde bulunmayacak,silis olmayacak.

  + Emniyet lambalarnda,yalnzca benzin kullanlacak.

  + 24 saatte 50'den ok ii altran her ocakta,yangn ekibi oluturulacak.

  + Ocaktaki yangn sndrcler 6 ayda kontrol edilecek.

  + Kompresr iindeki havann en yksek scakl, kompresr yalanmas iin kullanlan

  yanparlama noktasndan, en az 30 derece kk olmal.

  + Ocakta alan iilerin 10 kiiden az olmamak zere, en az % 3 gerektiinde kurtarma

  ilerinde grealmak zere yetitirilmelidir.

  + Kurtarma istasyonu,yneticisi maden yk mh. Veya maden mh olmal.Ayn zamanda

  kurtarma ilerinde yetimi en az 3 yl uygulama grm eleman olabilir.

  + Kurtarma istasyonu 50 km'lik alan kapsar.

  + Kurtarclar,en az ilkokul mezunu ve zellikler ocak ii ilerinde 2 yl deneyimli olmal.

  + Kurtarc belge sahibi, 6 ayda bir gelitirme kurslarna gider.

  + Ykseklii 5 m ve eimi 30 dreceden fazla olan evlerde, iilere emniyet kemeri,baret vs.

  verilmelidir.

  + Elle kaz yaplan yerlerde kademe ykseklii en fazla 3 metre olacak.

  + Bir ayrma uram kalkerlerde,paralanm volkanik ta ve tflerde ev eimi en fazla

  30 derece olmal.

  + Yol,bina,elektirik,havai hat gibi sabit tesislerde, 70 metre uzaklkta patlayc kullanmak

  yasak.

  + Ocak iinde 6 ay alan iiler deneyimli saylr.

  + Madenlerde ciddi ve lml olaylar 2 gn iinde ilgili blge mdrlklerine bildirilir.

  + En az 10 kiinin alt yerlerde dinlenme yeri olacak.

  + Toplam 300'den fazla isinin alt iletmede tozla mcadele birimi kurulmal.

  + Madenler 6 gruba ayrlr.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  16/31

  + Yeralt retim yntemiyle alan veya en az 15 ici altran ak iletmelerde bir maden

  mh olmal.

  + B snf ateleyici belgesi yerst iindir.

  + Grizulu ocaklarda,elektrikli ateleme,manyeto ile yaplr.manyetolar ayda bir defa test

  edilir.Manyetolarn ateleme akm sresi 4 milisaniyeyi gememelidir.

  + Tm grzulu ocaklarda en ge 10 gnde bir lm yaplr.

  + Madenlerde,2 ayr yolla yerstne balanr.Ayn cat altnda olamaz.

  + Yollara aras topuk en az 30 metre olmal.

  + nsan tamasnda kullanlan otomatik hz ayarlaycs bulunan sistemlerde kafesin hz 12

  m gememeli.

  + Kuyu azndaki asansr kulesine sovelman denir.

  + Ayni hava akimindan yararlanan ayaklarda ve damar icindeki duz ve egimli yollarda metan

  orani %1,5i bunlarin baglandigi donus yollarinda %1'i gecemez.

  + Tozlu komur ocaklarinin taban tavan ve cevresindeki toz ayda en az 1 kez denetlenerek

  gerekli olcumler yapilir.

  + nsan ve malzeme tasimasinda kullanilan kuyularda, lagimlarda, ana nefeslik yollarinda

  ,egimli ve duz yollarda hava hizi sn.de 8mt.yi gecmemelidir.

  + Patlayicinin ateslenmesi en yakin delige 100 mt.den az olmamak uzere tesis sahasi disina

  secilen bir yerden yapilir.

  + Komur ve kukurt ocaklarinda bakir, kursun, plastik kovanli kapsul kullanilirken

  aluminyum kovanli kapsul kullanilmaz.

  + En siddetli grizu patlamasi %9,5 siddetinde olur.

  + Havasinda %2den fazla metan bulunan ocaklarda iscilerin kurtarimi ve grizu temizlenmesi

  disinda calisma yapmak yasaktir.%1,5 oranindaysa tum elektrikli cihazlarin prizleri cikarilir.

  + Yeraltinda iki kat arasini birlestiren tahkimatli bir burun bir bolumunun insan inis ve cikisi

  icin merdivenle techiz edildigi , bir bolumununse cevher veya ramble nakledildigi acikliga

  KELEBE denir.

  + Vinc ve varagel bas ve diplerinde kurulan koruyucu duzene KARAKOL denir.

  + Depoda 150 kg dan ok dinamit 300 den ok kapsl olmaz.

  + Patlayc maddenin boyu delik derinliinin yarsn geemez

  + Kmr ocaklarnda lamlar ancak elektrikli kapsl ile atelenir. Ayn dirente olacak

  kapsller, mmkn deilse fark en fazla 0,25 ohm olabilir.

  + Cepler 50 m aralklarla ve 2 klk olmal

  + Grizu lmleri noterce onayl " emniyet defterine " yazlr

  + Hava lm sonular " havalandrma defterine " yazlr

  + Lambalar en az 10 saat yanmal

  + Su bakanlarna kar 25 m den az olmayan kontrol sondajyon yaplr

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  17/31

  + Alev szdrmaz aygtlar 5 ylda bir kontrol edilir

  + Elle kaz yaplan yerlerde sev ykseklii 3 m yi aamaz. Salam arazide 60, yumuak 45,

  sulu 30 dereceyi geemez.

  + NRR = grlt azaltma oran

  + P1 Filtre = Mekanik ilemler sonucu toksit olmayan tozlara kar

  + P2 Filtre = Toksit madde ieren toz,sis vb.. Mak deeri 0.1 mg/m3 den byk.

  + P3 = Toksit ve ok toksit maddelerde,mak deeri 0.1 den

  kk,kansorejen,radyoaktif,bakteri,virs gibi.

  + Amnyok bukarna kar K tipi filtre

  + Kark gaz ortamlarnda ABEK tipi filtre

  + Formaldehit buharna kar B-P3 tipi filtre.

  + Baretler TS 2429 EN 397 standart.

  + Artl TSE'ye gre 450 gr, avrupaya gre 300-400 gr

  + Barette,sspansiyon sistemi,kullancn kafas ile baret arasnda oluacak oklar

  absorblayacak bir i koruma olmas ve kullanclarn banda 2.54 cm ile 3.18 cm kadar

  emniyetli blge olmal.

  + Baretin etrafndaki terek 1 cm'den az olmayacak.

  + Raf mrleri 5 yldr.

  + Baretler : a snf genel hizmet, b snf genel hizmet,c snf hizmet ve yangna kar itfaiye

  baretleridir.

  + B snf baretlerde,delik,metak olmamal elektrik gerilimine kar korur.30000 volta kadar

  dayanr.

  + Deri yaa kar direnli deildir.

  + Kaynaklarn i elbises deri olmal

  + Ya ve akaryaktla uraanlar pamuklu elbise

  + Asitle alanlar kuma zerine neopren kapl elbise

  + Emniyet kemerleri en az 12 cm geniliinde ve 6 mm kalnlnda, en az 1150 kg yk

  tamal.

  + Basit yapdaki KKD'ler iin AT tipi inceleme gerekmez.

  + 50C'nin stnde olmayan scak maddelerde almalarda AT incelemesi gerekmez.

  + Basit koruyucular : Gne ,mevsimlik elbiseler,bahvan eldivenler,deterjan'a kar

  eldiven,kafa derisini koruyan baret bunlarda AT gerekmez.

  + CE iaretinin harfleri dikey boyutlarda ayn olmal ve 5mm den kk olmamal

  + - 50 C veya daha dk scaklarda kullanlan ekipmanlar kategori 3'e girer

  + Kategori 1'de dahil olan KKDler belgelendirilmesi reticinin sorumluu kendi zerine

  alarak AT uygunluu beyan dzenlemeli.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  18/31

  + KKD ynetmelii kapsamna girmeyen KKD'ler kategori 0 dr.

  + Talal imalat makineleri : tornalama,frezeleme,delik delme,brolama,talama

  + Sabit Koruyucular : alan hareketli makine paralarn , alma noktalarn ve g

  aktarma aksamlar ile istenmeyen temaslar nleyendir.

  + Sanit Koruyuculara rnek : kay-kasnak,dili-zincir,makine gvdeleri,kaplin-mil-

  vola,zmpara ta,pervane, korkuluk ve siper.

  + Kilitlemeli Koruyucular : koruyucu yerine oturmadan makine almaz.

  + Kilitlemeli Koruyucu rnek : ift el kumandas,kumanda tertibat,tehlikeli blgeleri

  snrlayan emniye switchleri,makine hareket alann snrlayan switchler,kaldrma makineleri

  alt ve st limit switchleri,enjeksiyon presleri,helezon tayclar,kazan kapaklar.

  + Otomatik koryucular : alan tehlike alanna girdiinde fiziksel olarak uzaklatran

  sistem.Presler ve makaslarda kullanlr.

  + Sabit engeller , tel kafesler,emniyet seritleri ve ipler yaklama koruyuculardr.

  + erit testere ve matkap koruyucular ayarlanabilir koruyuculardr.

  + Daire testere koruyucusu,kendi kendine ayarlanan koruyucudur.

  + Eylemsizlik koruyucular : otomatik amar maki. Kapaklar,santrifj maki

  kapaklar,kaldrmak maki otomatik fren sistemi.

  + DIN 2403'e gre boru renkleri ;

  _ Su = Yeil ,,, Asitler = turuncu

  _ Buhar = Krmz ,,,,, Alkaliler = mor

  _ Hava = Gri Svlar = kahverengi

  _ Gazlar = Sar Oksijen = mavi

  + Sabit koruyucular, bir alet yardm olmadan alamazlar,kaldrlamazlar.

  + Alet kullanmakszn aclan koruyucular hareketli koruyuculardr.

  + Makine koruyucusu ak olduu srece altrmayan,koruyucusu kapannca alan sistem

  kumandal koruyuculardr.

  + Belirli artlar altnda makine almasn nleyen,mekanik,elektrikli gvenlik tertibat ara

  kitlemeli tertibattr.

  + Bir kiinin bir ksm gvenlik snrn atnda makineyi durudan sistem hassas alglama

  tertibatdr.

  + Bir makinann tasarmland snr amasn nleyensistem snrlama tertibatdr.

  + Bir mekanizma iine mekanik bir engel koyan ve engelin dayanm sistemi mekanik

  alkoymadr.

  + Bir balama kumandas ile alan ve srekli tahrik edilen elle alan sistem takviyeli

  kumandadr.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  19/31

  + Makine ve tezgah aras aklk en az 80 cm dir.

  + Delikli veya zgaral merdiven ve sahanlklardaki delikler ve zgara aral en cok 2 cm

  olmal.

  + allan yerden 260 cm ylsekte bulunan transmisyon milleri,mil ular,dili arklar,kay

  ve kasnaklar koruma iine alnmal.

  + Bir makinede ka kii alyorsa okadar altrma ve durdurma dmesi olmal.

  + Zmpara ta tezgahnda ta ile mesnet aral en fazla 3 mm olacak.

  + Kuru ve yanc mad. tld makinelerde tme ile ilgili ksmlar bronz ve pirimten

  yaplmal.

  + t makinelerinde bask merdanelerini rten kapaklarn almasn nleyen sistem

  kilitlemeli koruyucudur.

  + Preslerde,ak kalpla alanlarda mekanik koruyucu.

  + Yatay bak merdaneli planya tezgah tablo ile bak merdanesi arasndaki boluk en fazla 3

  mm olmal.

  + erit testere ve bk makinelerinin testere balantlar en az 6 ayda bir kontrol.

  + Pamukla alan tezgahlarda tel kafes yaklama koruyucu kullanlmaz.

  + Aspirasyon tesisat 3 ayda bir kontrol.

  + Yerden 150 cm yksekte bulunan tama yollarnn yanlar,para dmesine kar

  korunacak transportorlerde.

  + Bantl transpotorlerde,koruyucular silindirin ikibandan enaz 1 m uzatlmal.

  + Sonsuz vidal transportrlerde, elik veya levha oluklar iine konulacak ve bu oluklar en az

  3mm kalnlkta olucak.

  + Dmeyi neleyen toplu koruma yntemleri ancak seyyar veya sabit merdivenler alarnda

  kesintiye urayabilir.

  + ROPS = devrilmeye kar koruyucu yaplar

  + FOPS = den nesnelere kar koruyucu yaplar.

  + Makinelerin operasyon noktalar,tala krma ksmlar,ekillendiren,delen,ezen ksmlardr.

  + ve ci brolar , 3008 kanunuyla 1936 tarihinde i dairesi haline getirilmitir.

  + 1971 ylnda 1475 sayl kanun,2003 te 4857 kanun.

  + Bir iinin i gvencesi kapsamnda olabilmesiiin kdemi en az 6 ay olmal.

  + Tazminat davalar ve rcu davalar haksz fiil zaman amna tabi olup sresi 1 yldr.

  + ar ile altrlan ii gnde 4 saatten az ,haftada 20 saatten az altrlamaz.

  + Tplerde, hortum ile fle aras 3 metre.

  + Elektrikli kaynaklarda bota alma gerlimi max ac'de 80v , dc'de 100 volt , elektrikli

  kaynak harici normal kaynaklarda ac 70v , dc 100v.

  + Dar ve nemli yerlerde transformatrlerle kaynakta, transformatrn bota alma gerilimi

  48V.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  20/31

  + Sreli fesih , belirsiz sreli i szlemesi iin geerlidir.

  + Proaktif yaklama 2003 ylnda geildi.

  + "Herhangi bir lkenin,emein insani koullar benimsememesi,kendi lkerindeki durumu

  iyiletirme isteinde olan dier lkelerde engellenir" LO'ya aittir.

  + 2010 yl istatistiklerine gre , i kazalar en ok iba yapldktan sonra 2. Saatte meydana

  gelmektedir.

  + 2010 istatistiklerine gre en ok i kazas 15:00-16:00 saatlerinde olmaktadr. 2010'a gre

  en fazla kaza kmr madencilii,en fazla lml kaza inaat sektr. 2010'a gre ; en ok i

  kazas 25-29 ya aras , 1-3 aras ii alan iyerlerinde, 3ay-1 yl aras kdemlilerde meydana

  gelmekte.

  + Kaynak akm iddeti ( amper ) arttka lens koyuluu artar.

  + Sigara iilmez,kvlcm yasa vss basnl gaz tplerinden en az 15 m uzaa.

  + 1 Kv - 36 Kv olan hava hatt iletkenlerinin yaplara olan en kk yatay uzakl 2 metredir.

  + ebeke geriliminde,tehlikeli gerilim snr 50 volt.

  + X Inlar iyonlatrc kadrasyon kaynadr.

  + Evsel aboneler iin kullanlacak kaak akm rlesinin alma akm eii 30MA'dr

  + Kazanlarda, dar ve kapal hacimlerde kaynak yaplrken doru akm kullanlmal.

  + Oksijen-gaz kaynaklaryla alrken gzlk camnn koyuluk derecesi 5-6

  + Mak. Emn. Ynetmeliine gre,kaldrma aksesuarlar ve bunlarn aksamlarndan kaynakl

  baklalardan meydana gelen zincirlerin alma katsays 4'dr.

  + Posta,telsiz,telefon ilerinde kadnlar alamaz.

  + Gaz,petrol vs tanmasnda bakm onarm ilerinde kadnlar alamaz.

  + Elektriin retimi,nakli ilerinde kadn alamaz.

  + sg uzmanl belgesi 5 ylda bir yenilenmeli.

  + Ahap merdivenler en fazla 4 m.

  + Helezonik merdivenler en fazla 9.5 m.

  + Alev alma noktas 100C'nin zerinde olmayan ve suda znme asndan B snfnn

  zelliklerini gstermeyen svlar A snf yanc svlardr.

  + AI = benzin ,, AII = gazya ,, AIII= motorin,fuel oil Bunlar A snf Yanc svlardr.

  + Bilimselynetim anlaynn kurucusu Friedrich Winston Taylor

  + Eitim ve kamu hizmetlerinde bilimsel ynetimin uygulanmas, Morris Cooke

  + 1802 ylnda,raklarn sal ve morali yasasnn karlmas Sir Robert Peel

  + Trkiyede ilk i sal uygulamas, uluslar aras alma rgt ve dnya salk rgt

  tarafndan 1950 ylnda tanmlanmtr.

  + Durum deerlendirme,kaynak deerlendirme,dokmantasyon,olay komuta sistemi ;

  PLANLAMANIN grevidir.

  + Kaynakta lokal havalandrma hz 30m/dk, kaynaa uzakl 60 cm.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  21/31

  + Metal oksit duman 2mg/m3

  + Gvenlik kltrn olumasnda , " kk yalardan itibaren isg konusunda eitim ve

  duyarlln artrlmas salanmaldr " AB 2002-2006 Strateji belgesinde yer alr.

  + alma hayat ile ilgili kurulu , CAO'dur.

  + Ak sahada oksijen kaynak takmlar ile yaplan almada,gaz tpleri allan yere en az

  10 metre uzakta olmal.

  + Basnl kaplar kontrol 2'ye ayrlr.

  + l.Grup Zorlayc : Hidrolik,Pnomatik

  + 2.Grup Zorlayc olmayan : ultrasonik,radyografi,sv szdrmazlk.

  + dari para cezas madde 105

  + zrl tanm LO'nun 1995 tarihindeki 99 sayl tavsiye karar.

  + zrl % 40 , Malul % 60 , i gremezlik % 10

  + B Snfndan A snfna gemek iin = 4 yl grev yapmal yada 5 yllk i mfettii olmal isg

  alannda yada 5 yllk bakanlk alan isg alannda, 10 yl genel mdrlkte isg alannda

  alm olmal.

  + C snfdan B'ye gemek iin = 3 yl grev gerekli.

  + Yurtdndan alnan isg belgeleri ; En az 7 yl altysa A alabilir eitim ve snav sonucunda,

  en az 3 yl altysa B alabilir.C direk verilir ( 1 kere snava girme hakk tannr. )

  + htar puanlar kiiler iin 100, kurumlar iin 200 olduunda 6 ay sreyle askya alnr,

  ihlalin tekrar halinde 1 yllk askya alnr.

  + Eksikliklerin giderilmesi iin en fazla 30 gn sre verilir.

  + Daha fazla bilgi iin : isguvenligi-uzmani.org

  + Yakc,yanc mad. Krlabilir kaplarnn amb. Depoland yerlerde depolanabilecek

  ylkselik 40 cm.

  + 25 kiinin ald yksek teh. Mekanlar ile 50 kiinin ald her mekanda en az 2 k

  olmal, Kii says 500 geerse en az 3 ck, 1000'i geerse en az 4 ck.

  + Kat madde yangnlar : Yeil gen ile.

  + Sv madde yangnlar : krmz kare ile.

  + Elektrik yangnlar : mavi daire ile

  + Metal mad. Yangnlar : sar yldz ile.

  + F snf yangnlar : kzgn ya yangnlardr.

  + Beyaz baret : ynetici,ziyareti ve teknik personel

  + Sar baret : iiler iin

  + Mavi baret : bakm grubu ve formenler

  + Kavunii baret : ustaba ve teknisten

  + Yeil baret : salk personeli.

  + Krmz baret : i gvenli,yangn eleman,kalite kontrol.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  22/31

  + Yangn sndrc renkleri : Kpkl ( sar ) , Co2 ( siyah ) , Kuru kimyasal toz ( Mavi )

  Halon gaz ( yeil )

  + Kapasitesi 900 kg den fazla olan potalarda yaplacak dkm ilerinde diki tertibat

  kullanlacak.

  + Planya ve vergel tezgah etrafndaki boluk 60 cm den az olamaz.

  + Gaz,kmr tozu ve akaryaktla otomatik alan scak su kazanlarndan en fazla 120 C.

  + Basncl kaplarda : kap hacmi,iletme basnc,deneme basnc,kontrol tarihi olmal.

  + Komresrlerde : imalat firmann ad : yapld yl,en yksek alma basnc,gazn cinsi

  ve miktar

  + 7 telli elik halatlarda %12, 19 telli elik halatlarda % 20 , 37 telli elik halatlarda % 25

  + Oksijen tpleri basnclar 150 aamaz.

  + Basncl oksijen tpleri dk'da en az 2 litre vermeli.

  + k kaplar arasndaki uzaklk 5 m'yi gemeyecek.

  + Yangn tpleri yardan aa dtyse tekrar doldurulacak.

  + Yer alt depolar 7 kg/cm basnca dayanmal.

  + Variller stste en ok 6 sra

  + Meskun yerler duunda datm merkezlerinde en ok 500 ev tipi,100 sanayi tipi tp

  bulundurulacak.

  + Madenlerde kovalar azlarndan 20 cm eksik doldurulacak.

  + lk yardm odalar ayda bir denetlenir.

  + anclar : bir vuru ( dur ) , iki vuru ( ekme ) , vuru ( brakma ) , drt vuru ( insan

  geliyor )

  + 3 gnden fazla almayan halatlar kontrol edilir.

  + Tamada kafes kalnl 5 mm'den az olamaz.

  + Fenni nezareti, en az 5 yllk deneyime sahip olmal.

  + 24 saatte 300'den fazla kii alyorsa fenni nezaretiye bir yardmc atanr

  + 1996 ylnda kahverengi ve mavi asbest yasaklanm.

  + 2005 ylnda asbest avrupada yasakland.

  + Biyoloji snflandrmasnda Grup 3'te (**) iareti varsa eer hava ile bulac hastalk

  deildir.

  + 1 A snf = parlama noktas 22.8ve kaynama noktas 37.8'den aa

  + 1 B Snf : Parlama noktasu 22.8 den aa, kaynama noktas 37.8 den yukar

  + 1 C snf : parlama noktasu 22.8'den yukar,kaynama noktas 37.8'den aa

  + skelelerin duvara uzakl en fazla 10 cm.

  + Sva badana gibiilerde iskele genilii 80 cm.

  + Yangt ynetmeliinde binalar 10 snfa ayrlmtr.

  + nsan salna etkili olarak 5 tane toz vardr.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  23/31

  + Bina tehlike snflamas,dk tehlikeli yerler,orta tehlikeli yerler ve yksek tehlikeli

  yerlerdir.

  + Kaplar en ok 110 N kuvvete almal.

  + Yap ykseklii 51.5 den fazla ise acil durum asansr yaplmal.

  + Daha fazla bilgi iin : isguvenligi-uzmani.org

  + Asansrnn kabin alan en az 1.8 m2 ve tama kapasitesi en az 630 kg dir.

  + LPG tp hortum uzunluu 150 cm.

  + Daha fazla bilgi iin : isguvenligi-uzmani.org

  + Depo ve tank alanlarndan en az 2 adet 12 kg lik kkt bulunur.

  + Mesleki maruz kalma limitleri OEL ile gsterilir.

  + 2010 a gre geici i gremezlik sreleri kii ba ortalama 24 saat olmutur.

  + Hazop ta kullanlan klavuz kelimeler zaman,reaksiyon,akkanlk

  + Hem kalitatif,hem kantitatif olan yntemler : FTA,ETA,Neden sonu analizi.

  + Kalitatif = nitel,szel

  + Kantitatif = nicel,saysal

  + Kulak koruyucularnda maruziyet snr eer hesabnda KKD etkisi dikkate alnr, etkin

  deerlerde alnmaz.

  Ramazzini : kurun ve civa zehirlenmelerinin belirtilerini saptam,ergonomil ilkelerini

  aklayan endstri salnn babas olarak kabul edilen, i hastalklar,iyeri ortamnda

  incelenir diye sah.

  + Tehlikeli tozlara kar maske yerine bolarna torba geirmelerini neren sah Plini.

  + Her madde zehirdir,zehir olmayan madde yoktur.Zehir ile ilac ayran dozdur, diyerek

  toksilojinin temelini atan paracelsusdur.

  + Bel kemei erilikleri kitabn yazan,baca temizleyecilerinde grlen skrotum kanserini

  bulan

  sah perciol Pott.

  + Fabrikalar yasasn yrrle sokan Michael Sadler ( 1833 ) . 9 yandaki ocuklarn i

  alnmasn ve 18 yandan kklerin 12 saatten fazla altrlmas yasaklanmtr.

  + lk i salyasas ingilterede kt.

  + Osmanl imparatorluu dneminde hazrlanan 100 maddeden oluan i sal ve gvenlii

  ile

  ilgili ilk yasal belge dilaver paa nizamnamesidir.

  + Cumhuruiyetin ilk i kanunu 3008 ( 16 haziran 1937 )

  + yerlerinde salk hizmetiverilecek,iyeri hekimi olacak gibi dzenlemeler 1593 sayl

  umumi

  hfzsshha kanunu (1930 ) ( 180 madde )

  + Kaza piramidi : 330 Kaza olaynda , 300 maddi hassarl,29 uzuv kaypl, 1 lml.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  24/31

  + Kazan zinciri :

  _ nsann doal yapsnn mekanik kuvvletler karsndaki zayfl

  _ Tehlikeli hareket-durum

  _ Kaza olay

  _ Yaralanma

  + TBMM dneminde madenler ile ilgili ilk yasa 114 sayl Zonguldak ve ereli havza-i

  fahmiyesinde mevcut kmr tozarlarnn amele menafii umumiyesinin olarak fruhtura dair

  kanun.

  + Sanayi ve ticarette i teftii hakkndaki milletler aras alma szlemesi 81 sayl LO

  szlemesidir.

  + Sosyal gvenlik hakknn dzenleyen anayasann 60.maddesi.

  + Adli yarg kolunun st derece mahkemesi yargtaydr.

  + zel hukuk ;

  _ Medeni Hukuk

  _ Borlar Hukuk

  _ Ticaret Hukuku

  _ cra

  _ Devletler zel hukuku

  + Sralama :

  1. Anayasa

  2. Usulune gre yrle konumu milletleraras antlama

  3. Kanunlar

  4. Kanun hkmnde kararname

  5. Tzkler

  6. Ynetmelikler

  7. Tebliler

  + Tazminat ceza deildir.

  + Tzkler,dantayn onayndan geirilmek zorundadr.

  + sal ve gvenlii genel mdrlnn ynetmelik kartmaya yetkisi yoktur.

  + Kanunlar : yazl,genel ve srekli olmal.

  + yerini kapatan,alma konusunu deitiren,devralan vs. 1 ay iinde blge md.

  Bildirmeli.

  + yeri devredildiinde ,devirden nce denmesi gerekn borlardan devreden 2 yl

  sorumludur.

  + Gecici i ilikisi 6 ay gememeli,en fazla 2 defa yenilenir.

  + Sreksiz iler en ok 30 ign srer.

  + Deneme sresi 2 aydr, toplu szlemelerde 4 aya kadar uzatlabilir.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  25/31

  + 6 aydan az sren isi feshih bildirimi 2 hafta

  + 6 ay1.5 sene sre isi feshi bildirimi 4 hafta feshedilmi saylr.

  + 1.5-3 sene aras 6 hafta

  + 3den fazla ise 8 hafta

  + 30 veya daha fazla isinin alt yerde en az 6 aylk kdemi olan isinin iine son vermek

  iin

  geerli bir sebep olmal.

  + sci gereksiz,sebepsiz yere iten kartldysa 1 ay iinde mahkeme aabilir.

  + Mahkeme iveren haksz bulduysa, iiyi 1 ay iinde ie balatmal,eer balatmaz ise 4-8

  aylk

  tazmiat der.

  + te deiiklik olduysa iveren,iiye 6 gn iinde yazl bildirim yapmal,yoksa iiyi

  ilgilendirmez.

  + 20-100 arasnda iside en az 10 isci

  + 101-300 arasnda en az %10 toplu iten kartma saylr.

  + 301den fazla ise , en az 30 isci

  + Fazla alma sresi ylda 270 saati geemez.

  + Haftalk alma sres 45 saati aarsa fazla alma olur.

  + 1-5(dahil) yl olanlarda 14 gnden az

  + 5-15 arasnda 20 gnden az yllk izin olamaz.

  + 15(dahil) veya daha fazla 26 gnden az

  + 18 ya altnda ve 50 ya stnde yllk izin 20 gnden az olamaz.

  + Gnde en fazla 11 saat allr.

  + 4 saat veya daha az sreli ilerde 15 dk.

  + 4-7.5 saat arasndan 30 dk. Ara dinlenmesi verilmeli.

  + 7.5 saatten fazla ilerde 1 saat

  + Okula devam eden iiler gnde enfazla 2 saat alabilir.

  + Kadn iilere gnde 1.5 saat st izni verilir ( 1 yandan kk ocuklarda )

  + Postalar halinde calsma ynetmelii ( i kanunun 76.mad )

  + Kadnlarn gece postalarnda altrlmas ( i kanunu 73.mad )

  + Ar ve tehlikeli ilerde 16 yan doldurmam olanlar alamaz.

  + Ar ve tehlikeli iler raporu, ie girite ve en az ylda bir alnr.

  + Sanayiden,ticaretten, tarm ve orman ilerindeki esaslar kanunun 111.mad.

  + Kimse,yana,cinsiyetine ve gcne uymayan ite altrlamaz ( anayasann 50.mad )

  + kazas ve meslek hastal tanm,sosyal sigorta ve genel salk sigortas kanununda yer

  alr.

  + En az %10 meslekten kazanma gc azaldysa srekli i gremez.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  26/31

  + veren tazminat deme sorumluluunun zaman am 10 yldr.

  + letme belgesi talebinde en ge 3 ay iinde tefti edilir.

  + LOda her yl dzenlenen konferansa her lke 4 delege ile katlr.

  + LO Hedefleri ;

  _ alma yaamnda standartlar,temel ilke ve haklar gelitirmek

  _ nsanlar,insana yakr iler iin frsat yaratma

  _ Sosyal koruma prog.

  _ l yapy ve sosyal diyalogu gnlendirmek.

  + 155 LO szlemesi = i sal ve gvenlii politikalar

  + 161 LO szlemesi = i sal hizmetlerinin yerine getirilmesi

  + 127 LO szlemesi = tek kiinin tayabilecei azami yk.

  + 119 LO szlemesi : makine koruyucular

  + 87 LO szlemesi : Sendikalama hakk

  + Her iinin,almaya,iini seme hakk (BM insan haklar evrensel beyannamesi )

  + Her iinin, sal , gvenliini gzeten alma artlar ( Avrupa birlii temel haklar )

  + BM ocuk haklarna gre 18 yana kadar herkes ocuktur.

  + 50 ici alyorsa iyeri salk ve gvenlik birimi kurulmal.

  + cilerin kiisel salk dosyalar,iten ayrld itibaren 10 yl saklanmal.

  + SGBlerde 12 m2 az olmamak zere, en az bir muayene ve ilk yardm odas,sanayiden

  saylanlarda 8m2 den az olmamak zere isg uzman odas.

  + OSGBlerde en az 10 m2 muayene odas, 15 m2lik ilk yardm odas,10 m2lik isg uzman, 12

  m2 bekleme yeri olmal.

  + SGB ve OSGBlerde szleme feshinde 5 gn iinde bildirimeli.

  + B snfndan A snfna gemek iin 4 yl grev yapmal.

  + Bakanlkta 5 yl uzmanlk yaptysa,snavda baarl olursa A snf olur.

  + Genel mdrlklte 10 yl uzmanlk yaptysa A snf olur.

  + gvenlii uzmanlar seminerlere,konferanslara 1 yl iinde 5 i gn katlabilir,alma

  sresinden saylr ve cret kesilmez.

  + ok tehlikeli snfta her 500 ici iin isg uzman

  + Tehlikeli snta her 750 ici iin isg uzman

  + Az tehlikeli snfta her 1000 ici iin isg uzman

  + yeri hekimleri az tehlikeli yerlerde ayda en az 10 saat,ii iin ylda 20 dk.

  + yeri hekimi, tehlikeli yerlerde ayda 15 saat, ii bana ylda 25 dk.

  + ok tehlikeli snfta ayda 20 saat, ii bana ylda 30 dk.

  + yeri hekimleri yenileme eitimi 5 ylda bir ve 30 saat.

  + SG kurulu 8 kiiden oluur.

  + TS 18001 PUK dngs ; Planlar,uygula,kontrol et,nlem al.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  27/31

  + yerinde tavan ykseklii 3 m.

  + Merdivenler bakm ileri dnda 110 cm olacak, korkuluk varsa 100 cm.

  + Merdiven eimi 20-45 derece.

  + Genilii 225 cm olan merdivenlerde trabzan olacak.

  + 100 iciye kadar, 30 erkek iin bir kabin ve pisivar, 25 kadn iin bir kabin.

  + 100den fazla isi varsa sonras iin her 50 kiiye bir tuvalet.

  + Fosseotikler,gdalarn depoland yerin 30 m uzanda olmal.

  + Du kabinleri 25 derece.

  + Ses dalgalar : 240m/s hzla yaylr.boyuna dalgalardr.

  + Frekans : sesin saniyedeki titreimi

  + Subsonik sesler : frekans 20 HZden az.

  + itilen sesler : 20 Hz 20 KHZ.

  + Ultrasonik sesler : 20 KHZden fazla.

  + itme kayb ;

  _ 1. Evre : 4500-5000 Hz. Gnlk hayata etkisi yok.

  _ 2.Evre : 3000-4500 Hz (fslt kayb )

  _ 3.evre : 2000-2500 Hz ( ciddi duymamazlk,meslek hastal )

  + Grltye kar teknik koruma yntemi 3 tane.

  + 85 DBde alma sresi 8 saat

  + 103 DBde alma sresi 7.5 dk.

  + Leq : Edeer grlt seviyesi

  + Grlt ykmllk sresi 6 ay.

  + Grltl ite en az 2 yl almal,

  + 85 DBnin stnde en az 30 gn almas gerekli.

  + itme kaybna etki edenler : iddeti , sresi,frekans,ya,duyarllk,cinsiyet.

  + Grlt,dozimetre ile llr.

  + Ar ve tehlikeli ilerin yaplmad yerlerde 80 DB geilmeyecek.

  + 80 DBde kkd bulundurma zorunluluu var.

  + 85 Dbde kkd kullanmak zorunluluu

  + Arlkl ses, makine yzeyinden 1 m mesafede,zeminden 1.6 m yksekte llr.

  + Titreim iddeti W/cm2

  + 1Hz-1000HZ insan tarafndan duyulur.

  + nsanlar 16-20 Hz titreime diren gsterir.

  + 4-10 Hz, i organlarda rezonans yapar.

  + Titreim etkileri : fizyolojik,psikolojik,patolojik.

  + Titreim ykmllk sresi 2 yl.

  + El kol titreimi snr deer = 5 m/s2 , etki deer = 2.5 m/s2

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  28/31

  + Butun vucud iin snr deer = 1.15 m/s2,etkin deer 0.5m/s2

  + 41 C de s arpmas olur.

  + Titreimin etkisi : frenkasa,iddetine,ynne,sreye baldr.

  + Yatay titreim daha tehlikelidir.

  + 8 Hzden bykler beyaz parmak hastal. ( titreim )

  + Hava akm hz 0.3-0.5 olmal.

  + Bal nem % 30-80

  + ok buulu yerlerde scaklk 15-30 derece.

  + Suni aydnlatma 3 ekilde yaplr.

  + Dardan k alan pencereler vb. yzeylerinin toplam alan,iyeri taban yzeyine oran

  1/10

  olmal.

  + Ak alanlarda,geitlerde 20 lks.

  + Kaba malzeme tanmasnda,depolanmasnda 50 lks.

  + Kaba montaj,kazan dairesi,makine dairesi,asansr kabini,yemekhane,tuvalet 100 lks.

  + Normal montaj,kutulama,konservme 200 lks.

  + Ayrntlarn yaknda seilmesi ilemleri 300 Lks.

  + Koyu renkli dokuma,bro ,ince iler 500 lks.

  + Hassas ilerin srekli yapld yerller 100 lks.

  + Aydnmlatma ebekeleri 250 voltu gemeyecek.

  + Pano odalar 250 lks,transformatr odalar 150 lks.

  + Elektirik ak hava tesisleri 60 lks.

  + Yap iindeki elektirik tesisleri 250 lks.

  + Alglamamn %80-90 grerek olur.

  + 30 Derece a ierisinde kiiye aydnlatma yansmamal.

  + Radyasoon kaynak alanlar butun vucud alacayllk doz 5 remi gemeyecek.

  + Toplmdakilerin yllk dozu 0.5 remi gemeyecek.

  + Hava basncnn akut ykmllk sresi 3 gn,ykmll 10 yl.

  + Basncla alanlarda ii iten ayrntktan sonra bile 2 yl korunma yntemleri

  uygulanmal.

  + Yksek basnl alma yerlerinde dekampresyon odas olmal.

  + Gece altrlanlar 2 ylda bir kontrol, 7.5 saati geemez.

  + Postas deitrilecek ii kesintisiz olarak 11 saat dinlendirilmeli.

  + Geceleri,18 yan doldurmam olanlar altrlamaz.

  + Geceleri altrlan kadnlar 6 ayda bir muayene.

  + alma etii,hukuka ,dnmeye ve fesefeye dayal

  + ahlak dine ve dini inanlara bal.

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  29/31

  + sal profesyoneller iin uluslar aras etik kurallar ICOH tarafndan hazrland.

  + Eitimler 3 ekilde yrtlebilir ; rgn eitim,yaygn eitim,algn eitimi.

  + YYetikinlerin renmesinie yol gsteren,yardmc olan sanat androgoji denir.

  + Kaza sebeplerini aklama teorisi : domino,insan faktrleri,kaza/olay,epidemioloji sistem

  ve

  kombinasyon teorisidir.

  + Domino teorisi : tehlikeli hareket ve durumlar.

  + Kaza Sklk oran : toplam kaza says / toplam alma says x 1000000

  + Kaza Arlk oran : toplam kayp gn says / toplam alma says x 1000

  + Eer lml i kazas yada srekli i grememezlik durumu varsa,toplam kayp gn

  saysna ,

  her lml veya srekli i gremezlik iin ayr ayr 7500 gn eklenir.

  + Bir ylda allan 1000000 i saatinde ;

  _ kazas sklk hz : toplam kaza says / toplam alma saati x 1000000

  _ kazas arlk oran : toplam kayp gn says / toplam alma sres x1000000

  _ Tam gn alan her 100 ici iin ;

  _ kazas sklk hz : toplam kaza says / toplam alma saati x 225000

  _ Kazas arlk oran : toplam kayp gn says x8 / toplam alma saati x 100

  + Kazas : 5510 sayl sosyal sigortalar ve genel salk sigortas kanununda tanmlanmtr.

  + Gecici i grememezlik denei,yatarak tedavilerde gnlk kazancnn yars,ayakta

  tedavilerde kazancnn te ikisidir.

  + Srekli tam i grememezlik denei aylk kazancnn % 70i dir.

  + Baka birinin srekli bakmna muhta ise %100dr.

  + Meslekte kazanma gcnn en az %60 n kaybettiyse malul saylr.

  + Bissinoz hstal, pamuk,keten ve kendir tozlarnn hastal

  + Antrokoz hastal,kmr madeni iilerinde

  + Asbestoz hastal , en ok izolasyon ve tersane iileri

  + Silikoz,Silika kristallerinin hastaldr.Maden,dkm,ta,kil,cam

  + Akciger kanseri : arsenik,kromat,asbest,radyasyon hastal

  + Koruyucu salk hizmetleri ; 1 - Primer: eitim ,alma koullar , 2-Sekonder = ilk yardm

  uygun tedavi , 3-tersiyer koruma : rehabilitasyon

  + Pnmokonyoz iin ite en az 3 yl alm olmal.

  + Silikoz hastalnn ykmllk sresi 10 yl

  + C grubu meslek hastal : Silikoz,asbestoz,pnomokonyoz,sideroz,aliminyum,sert metal

  tzlar,bissinoz.

  + Basncl kaplar ylda bir hidrostatik basn testi yaplr.

  + sg tzne gre, kaldrma mak ve aralar 3 ayda bir kontrol

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  30/31

  + Parlayc,patlyacn mad. Yzne gre, elektirik ve aydnlatma tesisat ylda 1 kez kontrol.

  + Parlayc ve patlayc tzne gre paratoneler ylda bir kontrol.

  + Makine emn. Ynetmeliine gre halatnn btnnn 5 kat saysna sahip olmal.

  + Makine emn. Ynetmeliine gre,kaldrma zincirlerinin katsays 4 dr.

  + Makine emn. Ynetmeliiene gre dokuma halak ve sapanlar 7 katsays.

  + Makine emn ynetmeliine gre, sapanl alan aksamlarnn katsays 4 dr.

  + Ar ve tehlikeli ilerde, 16 yan doldurmam gen iiler ve ocuklar ile ilgili mesleki

  eitim almam olanlar alamaz.

  + Ar ve tehlikeli iler izelgesinde ( K ) harfi bulunanlarda kadnlar altrlabilir.

  + Ar ve tehlikeli iler izelgesinde ( G ) bulunanlarda 18 yan bitimemi iiler

  altrlamaz.

  + Ar ve tehlikeli ilerde calalnlar, 16 yan doldurmu, 18 yan bitirmemiler 6 ayda bir

  rapor, dierleri ylda bir rapor.

  + Kadnlar, ay hali gnlerinde ar ilerde altrlamaz.Bu gn 5 gn olarak kabul edilir.

  + WHOya gre , yallk snr 65 dir. 60-69 aras erken yallk,70-79 aras yal, 80 st ileri

  yal.

  + 138 nolu LO szlemesi , en kk alma ya 14.

  + zel sektr % 3 zrl altrmal.

  + Kamu iyerleri % 4 zrl, % 2 eski hkml ii altrmal.

  + Gen ii : 15 yan tamamlam,ancak 18ni tamamlamam.

  + Cocuk ii : 14 yanbitirmi,15 yan doldurmam ve ilkretimi tamamlam.

  + Cocuk ve genler kesintisizi olarak 14 saat dinlendirilmeli.

  + Cocuk ve genlerin hafta tatili kesintisiz 40 saat olmal.

  + alma gcnn en az yzde 40ndan yoksunlar zrl olarak kabul edilir.

  + Kapal alanlar havalandrlmasnda ortalama bir saat iinde kapal alann 4 kat kadar temiz

  hava temin edilmeli.

  + Son 5 yln en ok i kazas riski ; kimyasal etmenlerdir.

  + OGSB ler yetki belgeleri 5 ylda vize ettirlemli.

  + LOya gre en kk alma ya 15 dir.

  + co kimyasal bogucu ve zehirli

  co2 basit bogucu

  metan patlayc renksiz kokusuz havadan hafif patlama aralg %5-15 en max explotion

  interval %9,5 max patlama aralg

  hidrojen slfr zehirli

  hidrojen siyanr kimyasal bogucu hcn su ile temasnda c2h2 asetilen kar

  karbonslfr zehirli hava ile karsmnda yksek detanisyon etkisine sahip havada 60mg/m3

  20

 • 7/30/2019 gvenlii zet bilgiler.docx

  31/31

  ppm snr degeri

  amonyak tahris edici solunum yol fel eder

  ozon yksek tahris edici

  he - argon koruyucu gazlar azaqt narkozunda he gaz verilir , kaynakta ayrca koruyucu gaz

  olarak kullanlr + helyum tp kahverengi