iş analizi

Click here to load reader

Post on 17-Jan-2017

83 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Sunusu

ANALZ VE ORGANZASYON EL KTABI

NURETTN YARAIR

NDEKLERNDEKLER1-Eitimin amac2- analizi 3- analizi ne zaman yaplr?5- analizi yntemleri7-Organizasyon el kitab4- analizi aamalar6- analizi ktlar 8-Neden Organizasyon el kitab?9-Sonu

1-ETMN AMACI analizini tanmlamay,yntemlerini,nemini,kullanm alanlarn,ktlarn aklamay ve Organizasyon el kitab uygulamasn anlatmay amalar.

2- ANALZ analizi: analizi, herhangi bir ii oluturan grevlerin ve bu grevlerin baarl bir ekilde gerekletirebilmesi iin alanda bulunmas gereken zelliklerin belirlenmesi amacyla i hakknda sistematik bilgi toplama srecidir .

Belirli bir iin en kk paralaryla ayrntl olarak tanmlanp incelenmesi srecidir. YAN ANALZ; BR VER TOPLAMA FONKSYONUDUR

2- ANALZ analizi teknik bir konu olmasndan dolay, i analizini yapan kiilerin, belli bir bilgi birikimine ve i deneyimine sahip olmas gerekir. analizi yapan kiilere i analisti denir. letmelerde i analistleri iletmeden olabilecei gibi daha profesyonel ve objektif olaca iin ounlukla danmanlk yapan kiilerden destek alnmas tercih edilir. analisti, ii kimin yaptna ve nasl yapmas gerektiine karmaz. O sadece, iin nasl yapldn dikkate alr. analizini kimler yapar?

2- ANALZ analizini yapacak kiiler yi bir eitim alm insan kaynaklar yneticisi Konu ierii uzmanlar analizcileri D uzmanlar, profesyoneller letme danmanlar ilk amirler letmenin kalite sistem sorumlular

3- ANALZ NE ZAMAN YAPILIR?3.Teknolojik ilerlemelerin sonucu olarak ilerin deimesiyle i analizi yaplr.

analizleri 3 durumda yaplr:1.rgtler yeni kurulduu zaman i analizi yaplr.2.Yeni iler oluturulduunda i analizi yaplr.

4- ANALZ AAMALARIAnaliz edilecek iler belirlenir analizi amac saptanrAnalistler seilirBilgi toplama yntemi belirlenirhtiya Duyulan bilgi toplanrToplanan bilgi analiz edilir tanmlar hazrlanr gerekleri hazrlanrUygulamaya geilir analizi aamalar

5- ANALZ YNTEMLER ANALZ YNTEMLERGzlemAnketMlakatKarma

5- ANALZ YNTEMLERGzlem ynteminde i analizcisi, belirli bir iin gerekletirilmesi iin personel tarafndan gsterilen davranlar izlemekte veya dorudan not etmekte ya da daha nceden hazrlanm olan kontrol listesini doldurmaktadr. Baarl bir gzlem iin analist iin akn bozmamal iin normal koullarda nasl gerekletiini anlayabilmek iin alan kiiyle iletiim kurmamaldr. Dier yandan gzlem deiik zaman ve srelerde yaplmal ve alanlar i gn boyunca farkl zaman aralklaryla gzlenmelidir. nk belirli saatlerde alanlar daha fazla yorgun olabilirleri analistleri gzlemlerini alanlarna mmkn olduunca fark ettirmeden yapmaldrlar(Kamera kullanlabilir).GZLEM

5- ANALZ YNTEMLERGZLEMYararlar:Gzlem yntemi, nceden ok dikkatli biimde hazrlanm bir kontrol listesi kullanlarak yapldnda iyi sonular vermektedir.Gzlem yaplrken, i ortam hakknda bilgilerde kolaylkla alnabilir.Ksa srede tamamlanan ve bedensel hareketlerden oluan iler iin uygundur (rnein inaat iileri)Sakncalar:Gzlenen personel, bilinli biimde davranlarn deitirebilir veya iini abartl bir biimde sunmasna neden olabilirDnsel eylemlerin yerald ileri (ynetim, danmanlk), bu yntemle analiz etmek olanakl deildir.in tamamlanma sresi ok uzun ise bu yntemin uygulanmas uzun zaman alr.

5- ANALZ YNTEMLERMlakat ynteminde, i analizcisi iin yapld yere giderek, personel ile yzyze grmektedir. Bu yntemde planl grme arac olarak ankete benzeyen soru formu veya i kontrol listesi kullanlmaktadr. Sorular analizin amalar ile uygunluk gstermeliKullanlan ifadeler ak ve anlalr olmalSorular yantlayan kiileri ynlendirmemeli ve anlam yk tamamalok zel veya mahrem konulara girilmemelidirAnalist,alana bu mlakat ne amala yaptn aklamaldr.Analist, alana doru bilginin nemini vurgulamal ve kiinin kendisinden ok iine odaklamasn salamaldr.Olabildiince ok kiiden bilgi alnmas ve verilen yantlarn ayn ii yapan baka kiilerin yantlar ile karlatrlp birletirilmesi yaplarak mlakatn gvenilirliini artrlmaldr.

MLAKAT

5- ANALZ YNTEMLERYararlar: analizcisine personelin anlayamad soru ve konular annda aklama ve net olmayan yantlara mdahale etme olanana sahiptir,Grme yz yze yapldndan iletiim sorunlar domamakta, anlalmayan ynler akca ortaya konarak dorusu bulunmaya allmaktadr.Sakncalar:Uzun zaman alr (zellikle ynetsel ve profesyonel ilerde).Maliyeti yksektir.Heizenberg etkisi (insanlarn, grmecinin duymak istediini sand yantlar verme eiliminde olmas). Yantlaycnn yapt ii olduundan daha zor ve karmak gsterme eilimde olmasdrMLAKAT

5- ANALZ YNTEMLERAnket dier nemli bir i analiz bilgi toplama tekniidir. analizi yaplrken ok sayda kiiden bilgi toplamak gerektiinde bu teknikten yararlanlabilir analizi anketlerinde ncelikle o ile ilgili yzlerce etkinlik sralanr ve alanlardan bu etkinliklerin kendi ileri iin geerli olup olmad sorulur.Ardndan kendi ileri iin geerli olan etkinlikleri nem, zorluk ve sklk boyutlarnda deerlendirmeleri istenilir. Olabildiince ok saydaki alandan elde edilen veriler, istatistiksel olarak analiz edilir. Bylelikle iin ieriine ilikin kapsaml bilgi toplanr ANKET

5- ANALZ YNTEMLERANKETYararlar:ok sayda ile ilgili bilginin ok ksa bir sre iinde toplanmasna olanak tanr, Daha az i analizi eleman gerektirir, yani veri toplama maliyeti dktr, analizi almalarna daha fazla personelin katlm salanabilir. Sakncalar:Personelin i analizine verdii yantlarn doruluunun annda saptanamamas, Personelin iini ok iyi bilmesine karn iinin yalnzca nemli ynlerini belirtmesiPersonelin iini ak biimde ifade edememesi,Sorularn anlamnn personel tarafndan yanl anlalabilmesi,Kiiler skldklarndan dolay sorular dikkatsizce yantlayabilirler

5- ANALZ YNTEMLERKarma ya da bileik yntem, yukarda saylan i analiz yntemlerinin birarada kullanld yntemdir.

Karma yntem,bir yntemin eksik ve zayf ynlerini tamamlayacak ekilde dier yntemlerle desteklenmesi,yani birden fazla yntemin ayn anda kullanlmas anlamna gelir.KARMA

5- ANALZ YNTEMLER analizinde aadaki sorulara cevap aranr;in Ne olduuin Nasl yapldin Ne zaman yapldin Nerede yapldin Kim tarafndan yapld 5N1K

analizinin yaplmad iletmelerde;

letmede bulunan mevcut ilerin gereklerinin bilinmedii bir rgtte,istihdam edilmek zere ne tr vasflara sahip elemanlara ihtiya duyulduu bilinemez,dolaysyla salkl bir seim yaplamaz.

tanmlarnn ve i gereklerinin bulunmad iletmelerde elemanlarn baarlarn lmek, onlarn ne tr eitim programlarna ihtiyalar olduunu saptamak,yaptklar ileri salkl bir ekilde cretlendirmek de sz konusu deildir. Analizi almasnn nemini gstermek iin e alm firmasRobert Half Internationaln yapt bir aratrmaya gre, spervizrlerin iteki vakitlerinin %17sini kt performansl alanlarn arkasn toplamakla geiyor. Zira ilerini tam yapmayan, eksik veya yanllklarla yoluna devam eden alanlar ynetmek ekstra dikkat ve denetim gerektiriyor.6- ANALZ IKTILARI

6- ANALZ IKTILARI TANIMIGrevlerSorumluluklarlikiler koullar GEREKLERBilgiBeceriYeteneklerKiisel zellikler ANALZ

TANIMI: tanm, alanlarn yapaca bir iin ierdii grevlerin, sorumluluklarn ve i zelliklerinin btnne denir. tanmlarnn ortak amac, iin kimliini, ilerin ayrntl zelliklerini, dier ilerle ilikilerini ve onlardan ayrld ynleri belirlemektedir. GEREKLER: gerekleri;belirli bir ii yerine getirmek iin bireylerin sahip olmas gereken yetenek ve becerilerdir.Yani,alanda aranacak deneyimin,eitimin,fiziksel ve zihinsel zelliklerin belirtildii bir almadr. tanmlar; iin profili iken, gerekleri;iin istedii alan profilidir.

6- ANALZ IKTILARI TANIMIGrevlerSorumluluklarlikiler koullar GEREKLERBilgiBeceriYeteneklerKiisel zellikler ANALZ

tanm ve i gerekleri doru eletirmeyen iletmelerin verimli almalar mmkn deildir.

6- ANALZ IKTILARI

SALII VE GVENL SINIFLAMAORGANZASYON EMASI TANIMIGrevlerSorumluluklarlikiler koullarCRETLEMEPERFORMANS DEERLEMEETM VE GELTRMEGREN SEME GEREKLERBilgiBeceriYeteneklerKiisel zellikler ANALZ

GREN SALAMAK PLANLAMASI

6- ANALZ IKTILARIGREN SEME: analizleri eleman seme srecinin nemli bir parasdr. Ayrntl i analizleri, belirli bir iin gereksinimlerinin neler olduunun belirlenmesini salar. Bylelikle rgtler i bavurusunda bulunanlardan ne tr beceriler aramalar gerektiini belirleyebilirler. analizi bilgisinden yararlanlarak, belirlenen kiisel zellikler, bilgi, beceri, yetenekler ve dier zellikler eleman seiminde kullanlmaktadr analizi yoluyla belirlenen i performans ltlerinin de seilecek elemanda bulunmas beklenir. analizleri olmadan etkili eleman seme olasl ve baarl seme programlar mmkn deildirPERFORMANS DEERLEME: le ilgili performans standartlarnn oluturulmas i analiziyle belirlenmektedir. analiziyle belirlenen nemli ile ilgili maddeler ve performans ltleri alannn performansn deerlerme iin gelitirilecek yntemlerin zn oluturur.NSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI:Gelecekte gereksinim duyulacak alan ihtiyacn saptayarakinsan kaynaklar planlamasna yardmc olmak

6- ANALZ IKTILARIORGANZASYON EMASININ OLUTURULMASI: analizi bilgileri, organizasyon yaps oluturulurken alnan kararlar iin temel tekil eder. SINIFLAMA: rgt ierisindeki ilerin snflandrlmasnda, dier ilerle ilikilerinin, benzerlik ve farkllklarn belirlenmesinde, lerin yeniden yaplandrlmas ve zenginletirilmesi almalarnda i analizi bilgisinden yararlanlmaktadr. ETM VE GELTRME:u anda ya da gelecekte ortaya kabilecek eitim ihtiyacn tespit etmede ve eitim programlarnn hazrlanmasnda,elemanlarn zayf ve gl ynlerinin ortaya konulmas ve bu dorultuda gelitirilmeleri, eitim ihtiyalarnn belirlenmesi, gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerinin kazandrlmasnda i analizi bilgisinden yararlanlmaktadr.

6- ANALZ IKTILARI GVENL VE SALII:Olumsuz alma koullarnn ortadan kaldrlmas ve i gvenlii kriterlerinin belir