İŞ ahlaki

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2016

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

İŞ AHLAKI. YRD.DOÇ.DR. CİHAD DEMİRLİ - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

MESLEK AHLAKI

AHLAKIYRD.DO.DR. CHAD DEMRL

SUNU ER KAYNAI: AKTAN, C.C.(1999). Meslek Ahlak ve Sosyal Sorumluluk, stanbul: ARI Dnce ve Toplumsal Geliim Dernei Yayn, 1999. nternetten 16.12.2010 tarihinde indirildi: http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/meslek-ahlaki/boyutlari.htmGRTicaret, en eski mesleklerin banda gelmektedir.

Eski alarda yazl kutsal metinlerde ve din kitaplarna bakldnda ticaretin belirli ahlaki ilkeler ve kurallar ierisinde yaplmas nemle vurgulanmtr.

Ticaret ahlak, bu anlamda meslek ahlaknn bilinen en eski trdr.

GRHer meslek iin ortak baz ahlaki ilkeler sz konusu olmakla birlikte farkl mesleklerin kendisine zg baka ahlaki ilkeler de bulunmaktadr.

Doruluk ve drstlk, sznde durma vs. klasik ticaret ahlaknn temelidir ve bu ahlaki ilkeler phesiz tm meslekler iin de geerlidir.

AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMIManavdan aldnz bir kilo elma ya da portakal eksik tartan manavcnn bu davran doru mudur?

E-Ticaret yapan bir firmann sitesine ekledii rn resimleri ya da zellikleri zerinde maniple yapmas doru mudur?

AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI ahlak, i dnyasndaki mal ve hizmet retim ve tketim srecindeki dorular ve yanllar ifade eder.

Neyin doru, neyin yanl olduu konusu ahlaki bir konudur. dnyasnda doru davranlar ve eylemler olaca gibi, yanl davranlar ve eylemler de bulunmaktadr.

AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI ahlak kavram ile sosyal sorumluluk kavram arasnda da yakn iliki bulunmaktadr.

Tm birey ve kurumlarn iinde yaad evreye kar dev ve sorumluluklar bulunmaktadr.

AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMIBir iletmenin kendi alanlarna, pay sahiplerine, ortaklarna olduu kadar, d evreye (devlete, doaya ve evreye, topluma vs.) kar da sorumluluklar bulunmaktadr.

Sosyal sorumluluk, esasen i ahlaknn gereidir. Bir baka ifadeyle, i ahlak, sosyal sorumluluu da ieren bir anlam tar.

BR LETMENN BALICA SORUMLULUK ALANLARIalanlara kar sorumluluk,Mterilere (tketicilere) ynelik sorumluluk,Hissedarlara ynelik sorumluluk,Doaya ve evreye kar sorumluluk,Devlete kar sorumluluk,Tedarikilere kar sorumluluk,Rakiplere ynelik sorumluluk,Topluma kar sorumlulukvs.

AHLAKINA UYGUN OLMAYAN DAVRANILAR (letme asndan)Vergi karma,Sigortasz ii altrma,Asgari cretin altnda ii altrma,Tketici haklarna sayg duyulmamas, tketici haklarnn ihlal edilmesi,Haksz rekabet ortam yaratmak,Rakip firmalar hakknda negatif reklam yapmak,Aldatc-yanltc reklam yapmak,Haksz fiyatlandrma yapmak,Tekelleme eilimlerine ynelmek,irket satn almnda hissedarlarn ve alanlarn haklarn gzetmemek,

AHLAKINA UYGUN OLMAYAN DAVRANILAR (letme asndan)Doaya ve evreye kar saygl davranmamak,i gvenliini nemsememek ve bu konuda gerekli nlemler almamak,nsan salna uygun olmayan rnler piyasaya sunmak,Her trl kaakl yapmak,Tefecilik yapmak,Sahte fatura basmak ve kullanmak,i simsarl yapmak,Sahte para, pul, abonman bileti basm yapmak, vs.

AHLAKINA UYGUN OLMAYAN DAVRANILAR (alan asndan)letmenin ara, gere ve malzemelerini zel olarak kullanma,

in yaplmasn gereksiz yere uzatma,

Gizli bilgileri szdrma,

Defter ve belgelerde tahrifat yapma,

alma saatleri iinde zel iler yapma,

Belgelerde sahtekarlk,

AHLAKINA UYGUN OLMAYAN DAVRANILAR (alan asndan)zin suistimali,

Grevi ihmal,

Mteriye kt davranma,

e ge gelme,

ten erken ayrlma,

Hatay gizleme,

Patrona hediye verme, vs.

AHLK OLUMSUZLUKLARIN OLUMASINDA ETKL OLAN DEKENLER** GAD 2008 Ahlak Raporu retim kurumlarnda konuya yeterince nem verilmemesi,

Ar kazanma hrs, alanlarn cretlerinin dk olmas,

i yapan kiinin profesyonel dnmemesi,

Bireylerin birbirlerine kar gvensizlikleri,

alma artlarnn yetersizlii,

Bilgisizlik,

ini kaybetme endiesi,

AHLK OLUMSUZLUKLARIN OLUMASINDA ETKL OLAN DEKENLER** GAD 2008 Ahlak Raporu ahlkna uygun olmayan davranlarn toplumda normal karlanmas,

Daha fazla tketme istei (kanaatsizlik),

Aile iinde konunun neminin zayflamas,

Yapann yanna kr kalr dncesi (denetimsizlik),

Drst alanlarn daha az kazanyor olmas,

Sivil toplum rgtlerinin yetersiz olmas,

Dini duygularn zayflamas,

Yalan syleyenlerin daha ok kazanyor olmas,

Medyann etkisi.

AHLAKININ TESS N ZM NERLER ahlak, birey, aile ve toplum ahlakndan bamsz deildir.

Her birey bir aile ierisinde yetiir. Aileden terbiye alr. Bunun yan sra okullarda ahlak konusunda eitim verilir.

Dolaysyla, bireyin ahlakl olmasnda aile ve eitim kurumlarnn ok nemli yeri vardr.

AHLAKININ TESS N ZM NERLERletmede i ahlak konusunda yazl ahlak kurallar ve kodlar oluturulmaldr.

Organizasyon, i ahlak konusunda ahlak standartlar tespit etmeli ve bu standartlara uygun hareket etmelidir.

Lider ve st ynetimin organizasyon alanlarna rnek olacak ekilde ahlaki davran ve eylemlerde bulunmas gereklidir.

AHLAKININ TESS N ZM NERLERLider ve st ynetimin organizasyonda i ahlaknn tesis edilmesi konusunda kararl ve inanl olmas gerekir.

Organizasyonda st ynetim tarafndan i ahlak konusundaki almalar izlemek zere bir Ahlak Kurulu oluturulmaldr.

AHLAKININ TESS N ZM NERLEROrganizasyonda ahlak kltrnn uzun dnemli olarak kurumsallamas gereklidir.

Organizasyonda i ahlakna ynelik davran ve eylemler takdir grmeli ve dllendirilmeli; buna karn i ahlakna uygun olmayan davranlar knanmal, gerekirse cezalandrlmaldr.

AHLAKININ TESS N ZM NERLEROrganizasyonda ahlak konusuna nem verildii ak olarak hissedilmelidir. (rnein, organizasyonda i ahlakna ynelik afi ve sloganlar aslmaldr.)

ahlak konusunda alanlara srekli eitim salanlmaldr.

AHLAKININ TESS N ZM NERLER ahlakna ynelik hukuksal dzenlemeler (rnein, vergi kaakl ile mcadele program, kaak ii altrma ile mcadele, haksz rekabet ile mcadele, tketici koruma, vs.) yaplmaldr.

ahlakna ynelik baz resmi kurumlar (rekabet kurulu, tketici koruma kurumu, vs.) oluturulmaldr.

teekkr ederim

View more