iPhone Podrecznik

Download iPhone Podrecznik

Post on 02-Jul-2015

1.972 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>iPhone Podrcznik uytkownikaiPhone'a i iPhone'a 3G</p> <p>Spis treci</p> <p>5 5 5 6 6 6 7 12 14 15 16 16 19 20 22 25 29 30 32 34 34 35 35 39 41 41 42 44 47 50 502</p> <p>Rozdzia 1: Pierwsze krokiCo bdzie potrzebne? Aktywacja iPhone'a Zmiana telefonu z poprzedniej wersji iPhone'a Instalowanie karty SIM Rejestracja iPhone'a Synchronizacja z iTunes Konta pocztowe, kontakty i kalendarze Instalowanie profili konfiguracyjnych Odczanie iPhone'a od komputera</p> <p>Rozdzia 2: PodstawyRzut oka na iPhone'a Gwny ekran Przyciski Ekran dotykowy Klawiatura ekranowa Suchawki stereofoniczne z mikrofonem Poczenie z Internetem Bateria Czyszczenie iPhone'a Ponowne uruchamianie iPhone'a</p> <p>Rozdzia 3: TelefonPoczenia telefoniczne Wizualna poczta gosowa Kontakty Ulubione Dzwonki i przecznik Dzwonek/Cisza Urzdzenia Bluetooth Poczenia midzynarodowe</p> <p>Rozdzia 4: MailKonfiguracja kont e-mail</p> <p>50 52 55 57 57 60 60 61 62 62 64 70 72 73 74 74 76 81 85 86 89 90 98 99 101 104 104 107 107 108 109 109 110 110 111 111 112 118 121</p> <p>Wysyanie wiadomoci e-mail Sprawdzanie i odczytywanie poczty Porzdkowanie poczty</p> <p>Rozdzia 5: SafariPrzegldanie stron internetowych Przeszukiwanie Internetu Zakadki Wycinki ze stron internetowych</p> <p>Rozdzia 6: iPodDodawanie muzyki, wideo i innych rzeczy Muzyka i inne materiay dwikowe Wideo Ustawianie zegara usypiania Zmiana przyciskw przegldania</p> <p>Rozdzia 7: Wicej programwSMS Kalendarz Zdjcia Aparat YouTube Gieda Mapy Pogoda Zegar Kalkulator Notatki Kontakty</p> <p>Rozdzia 8: UstawieniaTryb samolotowy Wi-Fi VPN Operator Pobieranie nowych danych Dwiki i przecznik Dzwonek/Cisza Jasno Tapeta Oglne Poczta, kontakty, inne Telefon</p> <p>Spis treci</p> <p>3</p> <p>124 Safari 125 iPod 126 Zdjcia 127 127 132 138 138 139 140 140 142 144 145 147 148 148 149 151 152</p> <p>Rozdzia 9: iTunes i App StoreiTunes Wi-Fi Music Store App Store Synchronizowanie kupionych rzeczy Sprawdzanie zakupw Uaktualnianie swojego konta</p> <p>Dodatek A: Rozwizywanie problemwOglne iTunes i synchronizacja Telefon i poczta gosowa Safari, SMS, Mail i Kontakty Dwik, muzyka, wideo iTunes Store Wyjmowanie karty SIM Wykonywanie kopii zapasowej zawartoci iPhone'a Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPhone'a Uatwienia dostpu do iPhone'a</p> <p>154 Dodatek B: Inne zasoby 154 Informacje o bezpieczestwie, oprogramowaniu i usugach 155 Instrukcja obsugi dostosowana do iPhone'a</p> <p>4</p> <p>Spis treci</p> <p>Pierwsze kroki</p> <p>1</p> <p>OSTRZEENIE: W celu uniknicia urazw, przeczytaj dokadnie t instrukcj obsugi i zapoznaj si z informacjami zawartymi w broszurze Wane informacje o produkcie na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone przed rozpoczciem korzystania z iPhone'a.</p> <p>Co bdzie potrzebne?Do korzystania z iPhone'a niezbdne s: plan taryfowy u operatora komrkowego, udostpniajcego iPhone'a, komputer Mac lub PC z gniazdem USB 2.0 i jeden z poniszych systemw</p> <p>operacyjnych: Mac OS X 10.4.10 lub nowszy Windows XP Home lub Professional z Service Pack 2 lub nowszym, Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise lub Ultimate, rozdzielczo ekranu ustawiona na 1024 x 768 lub wicej, iTunes 8.0.2 lub nowszy, dostpny na www.itunes.com/download, konto iTunes Store (do zakupw w sklepie iTunes Wi-Fi Music Store lub App Store), poczenie z Internetem (zalecane cze szerokopasmowe).</p> <p>Aktywacja iPhone'aPrzed uyciem jakiejkolwiek funkcji iPhone'aa musisz go aktywowa, wybierajc plan taryfowy u operatora udostpniajcego iPhone'a w danym kraju i rejestrujc go w sieci komrkowej. iPhone mg zosta aktywowany w momencie zakupu. Jeeli zakupiony model iPhone'a nie zosta aktywowany, skontaktuj si ze sprzedajcym lub z operatorem komrkowym. Wicej informacji dotyczcych iPhone'a znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/iphone.5</p> <p>Zmiana telefonu z poprzedniej wersji iPhone'aSkontaktuj si ze swoim operatorem komrkowym, aby dowiedzie si czy moesz wymieni swojego dotychczasowego iPhone'a na iPhone 3G i na jakich zasadach. Roaming, czyli korzystanie z sieci innego operatora, moe podlega dodatkowym opatom.</p> <p>Instalowanie karty SIMJeeli karta SIM nie zostaa wczeniej zainstalowana, niezbdne jest jej zainstalowanie przed uyciem iPhone'a.Narzdzie do wyjmowania karty SIM Tacka SIM Karta SIM</p> <p>Wkadanie karty SIM: 1 W koniec narzdzia do wyjmowania karty SIM w otwr obok tacki SIM. Nacinij zdecydowanie, aby wysun tack. Jeeli nie masz narzdzia do wyjmowania karty SIM, moesz uy rozprostowanego spinacza. 2 Wyjmij tack SIM i umie na niej swoj kart SIM. Jeden z rogw karty SIM jest city. Pozwala on upewni si, e karta jest waciwie uoona na tacce. 3 U tack SIM tak, jak na ilustracji i delikatnie w j z powrotem do iPhone'a.</p> <p>Rejestracja iPhone'aRejestracja iPhone'a w iTunes pozwala temu programowi rozpozna iPhone'a po jego podczeniu do komputera, aby pomc w zarzdzaniu zawartoci. Po rejestracji moesz synchronizowa informacje i zawarto iPhone'a z komputerem oraz bibliotek iTunes, a take tworzy kopie bezpieczestwa. Moesz zaoy konto iTunes Store lub uy ju posiadanego konta, aby umoliwi dokonywanie zakupw za pomoc iPhone'a. iTunes zapamituje numer seryjny iPhone'a, przydatny w przypadku kontaktu z pomoc techniczn lub w razie utraty urzdzenia. Rejestracja iPhone'a: 1 Pobierz i zainstaluj najnowsz wersj iTunes, dostpn na stronie www.itunes.com/download.</p> <p>6</p> <p>Rozdzia 1 Pierwsze kroki</p> <p>2 Podcz iPhone'a do portu USB 2.0 w komputerze Mac lub PC, uywajc przewodu USB doczonego do iPhone'a.</p> <p>3 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi przez iTunes, aby zarejestrowa iPhone'a i zsynchronizowa go ze swoimi kontaktami, kalendarzami i zakadkami na komputerze oraz z muzyk, wideo i inn zawartoci biblioteki iTunes. Zaznacz opcj Automatycznie synchronizuj kontakty, kalendarze i zakadki na ekranie konfiguracji iPhone'a, aby rzeczy te byy automatycznie synchronizowane po podczeniu iPhone'a do komputera. Moesz take zmieni ustawienia synchronizacji w iTunes. Wicej informacji znajdziesz w kolejnym rozdziale.</p> <p>Synchronizacja z iTunesiPhone pozwala na atwy dostp do kontaktw, kalendarzy i zakadek internetowych. iTunes moe synchronizowa wszystkie te informacje midzy komputerem a iPhone'em, wczajc w to take muzyk, wideo i inne rzeczy znajdujce si w bibliotece iTunes.</p> <p>Konfiguracja synchronizacji</p> <p>Moesz ustawi w iTunes synchronizacj nastpujcych rzeczy: kontaktw nazwisk, numerw telefonw, adresw e-mail itd., kalendarzy spotka i zdarze, ustawie kont pocztowych, zakadek do stron internetowych, dzwonkw, muzyki i ksiek audio, zdj, podcastw,</p> <p>Rozdzia 1 Pierwsze kroki</p> <p>7</p> <p> filmw i programw TV, programw zakupionych lub pobranych z App Store.</p> <p>Ustawienia synchronizacji moesz zmienia zawsze, gdy iPhone jest podczony do komputera. Dzwonki, muzyka, ksiki audio, podcasty, materia wideo i zakupione programy synchronizowane s z biblioteki iTunes. Jeli nie masz jeszcze adnej zawartoci w iTunes, moesz z atwoci zakupi lub zaprenumerowa treci z iTunes Store (dostpnego w niektrych krajach) i pobra je do iTunes. Moesz take doda muzyk z posiadanych pyt CD. Jeeli chcesz uzyska wicej informacji o iTunes i iTunes Store, otwrz iTunes i wybierz z menu Pomoc &gt; Pomoc iTunes. Kontakty, kalendarze i zakadki stron internetowych s synchronizowane z programami znajdujcymi si na komputerze, zgodnie z poniszym opisem. Kontakty i kalendarze s synchronizowane w obie strony midzy komputerem a iPhone'em. Nowe wpisy lub zmiany dokonane za pomoc iPhone'a s wzajemnie synchronizowane z komputerem. Zakadki stron internetowych rwnie s synchronizowane w obie strony. Zdjcia mog by synchronizowane z programem lub katalogiem. Ustawienia dotyczce poczty synchronizowane s tylko z komputera do iPhone'a. Pozwala to dostosowa opcje kont, ktre iPhone ma zdefiniowane, bez zmiany ustawie tych samych kont na komputerze. Uwaga: Mona take skonfigurowa konta pocztowe rcznie, bezporednio za pomoc iPhone'a. Zobacz Konta pocztowe, kontakty i kalendarze na stronie 12. Zakupy dokonane za pomoc iPhone'a w iTunes Wi-Fi Music Store lub App Store s synchronizowane z bibliotek iTunes. Moesz take kupowa lub pobiera muzyk i programy bezporednio w iTunes Store na komputerze, po czym synchronizowa je z iPhone'em. Jeeli chcesz, moesz wczy synchronizacj iPhone'a tylko z niektrymi rzeczami na komputerze. Przykadowo, moesz synchronizowa tylko wybrane listy utworw lub nieobejrzane jeszcze podcasty wideo. Wane: Do komputera mona jednoczenie podczy i synchronizowa tylko jednego iPhone'a. Odcz pierwszy przed podczeniem drugiego. Przed podczeniem iPhone'a naley zalogowa si do komputera, uywajc wasnego konta uytkownika. Jeli na komputerze PC synchronizujesz wicej ni jednego iPhone'a lub iPoda na tym samym koncie uytkownika, uywaj dla kadego z nich tych samych ustawie synchronizacji. Konfigurowanie synchronizacji z iTunes: 1 Podcz iPhone'a do komputera, po czym otwrz iTunes, jeli program ten nie otworzy si automatycznie. 2 Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.8 Rozdzia 1 Pierwsze kroki</p> <p>3 Skonfiguruj ustawienia synchronizacji w kadym z paneli ustawie. Opisy poszczeglnych paneli znajdziesz w dalszej czci. Uwaga: Po wczeniu synchronizacji kontaktw, kalendarzy lub zakadek midzy iPhone'em a kontem MobileMe lub Microsoft Exchange, synchronizacja tych rzeczy z iTunes zostanie automatycznie wyczona. Zobacz Konfigurowanie kont na stronie 12. 4 Kliknij w przycisk Zastosuj widoczny w prawym dolnym rogu okna iTunes. , Domylnie opcja Synchronizuj automatycznie po podczeniu tego iPhone jest zaznaczona.</p> <p>Panele ustawie iPhone'a w iTunesNastpne czci zawieraj opis kadego z paneli ustawie iPhone'a. Jeeli chcesz uzyska wicej informacji, otwrz iTunes i wybierz z menu Pomoc &gt; Pomoc iTunes.</p> <p>Panel Oglne Zaznacz opcj Synchronizuj automatycznie po podczeniu iPhone aby iTunes , automatycznie synchronizowa go po podczeniu do komputera. Wycz t opcj, jeeli chcesz rcznie wcza synchronizacj klikniciem w przycisk Synchronizuj . Wicej informacji o wyczaniu automatycznej synchronizacji znajdziesz w rozdziale Zapobieganie automatycznej synchronizacji na stronie 11. Zaznacz opcj Synchronizuj tylko zaznaczone utwory i pliki wideo jeli nie chcesz , synchronizowa tych rzeczy w bibliotece iTunes, ktre maj puste pole zaznaczenia. Zaznacz Rcznie zarzdzaj muzyk i plikami wideo aby wyczy synchronizacj , w panelach ustawie Muzyka i Wideo. Zobacz Rczne zarzdzanie zawartoci na stronie 63.</p> <p>Rozdzia 1 Pierwsze kroki</p> <p>9</p> <p>Panel Informacje Panel informacji pozwala skonfigurowa ustawienia synchronizacji dla kontaktw, kalendarzy, kont pocztowych i przegldarki internetowej. Kontakty Moesz synchronizowa kontakty z Ksiki adresowej Mac OS X, programu Microsoft Entourage, ksiki adresowej Yahoo! i Google (na komputerze Mac) lub z ksiki adresowej Yahoo! Google, ksiki adresowej Windows (Outlook Express), Kontaktw Vista i programu Microsoft Outlook 2003 lub 2007 (na komputerze PC). Mac pozwala na synchronizacj kontaktw z wieloma programami jednoczenie, natomiast PC umoliwia synchronizacj tylko z jednym, wybranym programem. Jeeli synchronizujesz z ksik adresow Yahoo! wystarczy e po zmianie swego identyfikatora uytkownika Yahoo! klikniesz w Konfiguruj i wpiszesz swoje nowe dane po skonfigurowaniu synchronizacji. Kalendarze</p> <p>Moesz synchronizowa kalendarze z takich programw, jak iCal i Microsoft Entourage (Mac) lub Microsoft Outlook 2003/2007 (PC). Mac pozwala na synchronizacj kontaktw z wieloma programami jednoczenie, natomiast PC umoliwia synchronizacj tylko z jednym, wybranym programem. Konta pocztowe</p> <p>Moesz synchronizowa kalendarze z takich programw, jak iCal i Microsoft Entourage (Mac) lub Microsoft Outlook 2003/2007 (PC). Ustawienia kont przenoszone s tylko z komputera do iPhone'a. Dokonane na nim zmiany ustawie konta pocztowego nie maj wpywu na ustawienia tego konta na komputerze. Uwaga: Haso dostpu do konta pocztowego Yahoo! nie jest zapamitywane na komputerze, nie moe wic by synchronizowane i trzeba je wprowadzi rcznie do iPhone'a. Stuknij w Ustawienia, nastpnie w Poczta, kontakty, inne po czym stuknij , w konto Yahoo! i podaj haso. Przegldarka internetowa</p> <p>Moesz synchronizowa zakadki z Safari (na komputerze Mac) albo z Safari lub Microsoft Internet Explorer (na PC). Zaawansowane</p> <p>Te opcje pozwalaj zastpi informacje z iPhone'a informacjami z komputera (podczas nastpnej synchronizacji). Panel Dzwonki W tym panelu moesz wybra dzwonki, ktre maj by synchronizowane z iPhone'em. Jeeli chcesz si dowiedzie, jak tworzy dzwonki w iTunes, zajrzyj do rozdziau Tworzenie dzwonkw na stronie 43.</p> <p>10</p> <p>Rozdzia 1 Pierwsze kroki</p> <p>Panele MuzykaPodcasty i Wideo , Opcje w tych panelach pozwalaj na wskazanie rzeczy, ktre maj by synchronizowane. Moesz synchronizowa muzyk, podcasty, oraz wideo, lub zaznaczy listy utworw i poszczeglne podcasty i materiay wideo, ktre chcesz umieci w pamici iPhone'a. Jeeli chcesz oglda za pomoc iPhone'a wypoyczone filmy, przenie je do niego za pomoc opcji dostpnych w panelu Wideo w iTunes. Jeeli w pamici iPhone'a nie ma wystarczajco duo miejsca, aby zmieciy si wszystkie wybrane rzeczy, iTunes zapyta, czy chcesz utworzy osobn list utworw. Lista ta bdzie uywana do synchronizacji z iPhone'em. Panel Zdjcia Zdjcia moesz synchronizowa z programu iPhoto 4.0.3 lub nowszego (na komputerze Mac) lub z Adobe Photoshop Album 2.0 bd z Adobe Photoshop Elements 3.0 i nowszych (na PC). Moesz te synchronizowa zdjcia zachowane w dowolnym katalogu znajdujcym si na dysku komputera. Panel Programy W tym panelu moesz okreli, ktre programy z App Store chcesz zainstalowa w pamici iPhone'a. Kopia bezpieczestwa kadego programu pobranego bezporednio do iPhone'a jest automatycznie wykonywana w bibliotece iTunes podczas synchronizacji z komputerem. Jeeli rcznie usuniesz jaki program z iPhone'a, moesz go w tym panelu zainstalowa ponownie, jeeli zosta wczeniej zsynchronizowany z iTunes.</p> <p>Zapobieganie automatycznej synchronizacjiGdy podczasz iPhone'a do innego komputera ni zwykle, moesz chcie wyczy automatyczn jego synchronizacj. Wyczenie automatycznej synchronizacji iPhone'a: Podcz iPhone'a do komputera. Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w kart Oglne. Wycz opcj Synchronizuj automatycznie po podczeniu tego iPhoneZawsze moesz przeprowadzi rczn synchronizacj, klikajc w przycisk . Synchronizuj . Wyczenie automatycznej synchronizacji wszystkich iPhone'w i iPodw: Wybierz z menu iTunes &gt; Preferencje (na komputerze Mac) lub Edycja &gt; Preferencje (na komputerze PC), kliknij w Urzdzenia i zaznacz opcj Wycz automatyczn synchronizacj dla wszystkich iPhone'w oraz iPodw . Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, iPhone nie bdzie synchronizowa zawartoci automatycznie, nawet gdy w panelu Oglne zaznaczona bdzie opcja Synchronizuj automatycznie po podczeniu iPhone .</p> <p>Rozdzia 1 Pierwsze kroki</p> <p>11</p> <p>Jednorazowe zapobieganie automatycznej synchronizacji, bez zmiany ustawie: Otwrz iTunes. Gdy podczysz iPhone'a do komputera, wcinij i przytrzymaj klawisze Command-Opcja (na komputerze Mac) lub Shift-Control (na komputerze PC), a iPhone pojawi si na licie po lewej stronie okna iTunes. Synchronizowanie rczne: Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym p...</p>