introducion mapas

of 18/18
MAPAS TEMÁTICOS: CLASIFICACIÓN Isaac Buzo Sánchez (adaptado) INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA

Post on 03-Jul-2015

4.299 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tradución ao galego e adaptación dunha presentación do prof. Isaac Buzo onde se presentan os diferentes tipos de mapas temáticos

TRANSCRIPT

  • 1. MAPAS TEMTICOS: CLASIFICACIN Isaac Buzo Snchez (adaptado) INTRODUCIN XEOGRAFA

2. Tipos de mapas

  • Puntuais:Localiza a informacin en puntos concretosdo mapa: cidades, poboacin, industrias...Variantes: mapa de smbolos proporcionais.
  • Lineais:Localiza informacin de manera lineal. Sontiles para representar conexins entre puntos(redes), moviementos entre lugares (fluxos) e mapas de isolias, ou de alturas iguais (aquelesque as lias unen puntos coa mesma altura,presin, precipitacins, etc).
  • De superficies:Localiza informacin que se estende aolongo do territorio. Os tipos varan segundo asunidades de superficie, se os definimos antes dala medicin (coropletas e anamrfico) ou apropia medicin quen nos define a superficie arepresentar (corocromtico).

Prof. Isaac Buzo Snchez MAPAS TEMTICOS 3. 1 MAPAS PUNTUAIS 1.1 MAPA DE PUNTOS Son aqueles mapas que representan a distribucin dasvariables por medio de puntos ou outras figuras xeomtricas. Son tiles para representar densidades (poboacin, industrial, etc). Prof. Isaac Buzo Snchez Mapa en que se representan segundo o tamao de poboacin os principais ncleos urbanos de Galicia 4. 1 MAPAS PUNTUAIS 1.1 MAPA DE PUNTOS (II) Mapa de puntos onde se localizan os principais asentamentos industriais nos pases enriquecidos e nos denominados en vas de desenvolvemento. Neste caso os puntos son substitudos por elementos referidos informacin representada. Prof. Isaac Buzo Snchez 5. 1 MAPAS PUNTUAIS 1.2 MAPA DE SMBOLOS PROPORCIONAIS Sonunha variedade do mapa de puntos consistente en representar o tamao dos puntos ou outras figuras xeomtricas proporcional ao do fenmeno representado. Prof. Isaac Buzo Snchez Neste caso o mapa de puntos representa os principais municipios de Galicia, sendo o punto proporcional ao nmero de habitantes de cada cidade. 6. Mapa de smbolos proporcionais en que se representa a distribucin das explotacins agrarias pertecentes a mulleres en cada provincia. O tamao dos smbolos indcanos o nmero de mulleres titulares das explotaciones e os sectores infrmannos do tamao da explotacin.1 MAPAS PUNTUAIS 1.2 MAPA DE SMBOLOS PROPORCIONAIS (II) Prof. Isaac Buzo Snchez 7. 2 MAPAS LINEAIS 2.1 MAPA DE LIAS OU REDES Son aqueles mapas que representan as relacins existentes entre diferentes lugares do mapa (rede de estradas, ferrocarril, relacins comerciais, etc.). Prof. Isaac Buzo Snchez Neste mapa de lias ou redes amsase a ruta do Camio de Santiago portugus e da Va da Prata, no tramo at a fronteira galega. 8. Neste mapa de lias amsase a rede de autoestradas de Francia.Prof. Isaac Buzo Snchez 2 MAPAS LINEAIS 2.1 MAPA DE LIAS OU REDES (II) 9. Son aqueles mapas sobre os que se representan variables en movemento por medio de lias ou frechas que unen os puntos de orixe e destino, sendo o tamao proporcional intensidade do fenmeno representado. Prof. Isaac Buzo Snchez Mapa de fluxos en que se representa as rutas de migracin das cegas negras. Neste caso en particular, ao representarse movementos animais, denomnase mapa felocaliza informacin que se extiendeonolxico. Fuente: wikipedia. 3 MAPAS LINEAIS 2.2 MAPA DE FLUXOS 10. Mapa de fluxos onde se representa os principais movimientos migratorios humanos a escala mundial. Prof. Isaac Buzo Snchez 2 MAPAS LINEAIS 2.2 MAPA DE FLUXOS (II) 11. Son aqueles mapas que representan as variables por medio de lias imaxinarias que unen puntos co mesmo valor. Aqu teramos os mapas de isobaras, isoietas, isotermas, batimtricos, topogrficos, etc. Prof. Isaac Buzo Snchez Prof. Isaac Buzo Snchez Neste mapa as isolias ou isopletas unen puntos de igual presin. Reciben o nomr de Isobaras.2 MAPAS LINEAIS 2.3 MAPA DE ISOLIAS OU ISOPLETAS 12. Nun mapa topogrfico, as isolias ou isopletas unen puntos da mesmal altitude, que reciben o nome de isohipsas ou curvas de nivel. Prof. Isaac Buzo Snchez 3 MAPAS LINEAIS 2.3 MAPA DE ISOLIAS OU ISOPLETAS (II) 13. 3 MAPAS DE SUPERFICIES 3.1 MAPA DE COROPLETAS Son aqueles que utilizan cores ou tramas para representar calquera fenmeno sobre un mapa dividido en unidades de superficie (comarcas, provincias, CC.AA, pases, etc.) Prof. Isaac Buzo Snchez Neste mapa as unidades de superficie son as CCAA, cada unha das cales coloreada segundo o valor establecido na lenda para a Superficie Agraria til da sa comunidade. Son tiles para comparacins entre as unidades de superficie. 14. Mapa de coropletas cuxas unidades de superficie son os concellos de Galicia. Sinlase, con cor diferente, os concellos segundo sexa a sa densidade de poboacin. Prof. Isaac Buzo Snchez 3 MAPAS DE SUPERFICIES 3.1 MAPA DE COROPLETAS (II) 15. Son aquellos mapas que representan a superficie dun lugar en proporcin ao tamao da variable estudada. Son mapas esquemticos, que non gardan nin a forma nin a escala real. Prof. Isaac Buzo Snchez Mapa en que se mostra a densidade de poblacin mundial, facndoa proporcional ao tamao do continente que representa. 3 MAPAS DE SUPERFICIES 3.2 MAPA ANAMRFICO 16. Mapa anamrfico en que se representa os distritos electorais espaois en proporcin ao nmero de deputados que elixen ao Congreso. Cmpre salientar a desproporcin existente entre a superficie e o nmero de deputados en provincias como as de Extremadura ou Castela A Mancha fronte aMadrid e Barcelona. Prof. Isaac Buzo Snchez 3 MAPAS DE SUPERFICIES 3.2 MAPA ANAMRFICO (II) 17. Son aqueles mapas que utilizan cores ou tramas para expresar cualidades del terreno (tipos de solo, unidades do relevo, climas, etc). Difernciase do mapa de coropletas en que neste caso non se representan unidades de superficie. Prof. Isaac Buzo Snchez Mapa en que se mostra o reparto dos diferentes climas no mundo, cada un representado por unha cor. Neste caso non hai unidades superficiais previas, como no caso dos mapas de coropletas. 3 MAPAS DE SUPERFICIES 3.3 MAPA COROCROMTICO 18. 3 MAPAS DE SUPERFICIES 3.3 MAPA COROCROMTICO (II) Mapa fsico de Europa en que se representa cunha cor diferente aquelas superficies que estn a distinta altura. Normalmente sguese unha escala de cores onde os mis escuros son quen representan alturas maiores. Prof. Isaac Buzo Snchez