intestinum crassum (kalın bağırsak, kolon); ostium ileale ... · pdf filelan gaita...

Click here to load reader

Post on 25-May-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

Intestinum crassum (kaln barsak, kolon); ostium ilealeden anuse kadar olan sindirim kanal blmdr. Suyun emilimi gerekletirilir. Kaln barsak srasyla; colon (caecum, co-lon ascendens, colon transversum, colon descendens, co-lon sigmoideum), rectum ve canalis analis denilen blm-lere ayrlr.

Intestinum crassum (kaln barsak, kolon)

2

Caecumda kaln barsaktaki ieriin ince barsaa ge-mesini nleyen bir kapak sistemi (valva ileocaecalis, ileoe-kal valf) vardr. Ostium ileale ve valva ileocaecalis, caecum ile colon ascendensin birleme yerindedir. Caecumun arka tarafnda bulunan recessus retrocaecalis isimli kmazda genellikle appendix vermiformis yer alr. Appendix vermifor-mis caecumdan n ve aa doru uzanm gsterir. Bu yap-nn iinde lenfoid yaplar vardr.

Caecum (ekum)

3

Appendix vermiformis

Colon ascendens (kan kolon)

4

Colon transversum (yatay kolon)

5

Colon descendens (inen kolon)

6

Colon sigmoideum (sigmoid kolon)

7

Colonda suyun emilimi gerekletirildikten sonra geriye ka-lan gaita (dk), rectum (rektum), canalis analis (anal kanal) ve anusten (ans) geerek vcut dna atlr. Kazanlan be-sinler, kana verilerek portal ven (ince ve kaln barsaklarn kann toplayan ana damar) yoluyla karaciere gelir ve bura-da ilenerek vcudun beslenmesi tamamlanr.

Rectum (rektum)

8

Canalis analis (anal kanal)

Anus (ans)

View more