instrumen linus

Upload: nurin-masturah

Post on 20-Jul-2015

542 views

Category:

Documents


46 download

TRANSCRIPT

1

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN SARINGAN DOMAIN LINUS PENDIDIKAN KHAS 2011MAKLUMAT MURID NAMA KELAS UMUR : ........................................................................ : ........................................................................ : .........................................................................

KATEGORI : ......................................................................... JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

SEKOLAH :

ARAHAN:1. Instrumen ini mengandungi 6 domain. Semua soalan perlu dijawab. 2. Guru perlu membantu murid memahami tugasan.

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

2

BAHAGIAN I: DOMAIN KOGNITIF A. Pengamatan i. Padankan objek yang sama.

1.

2.

3.

ii.

Tandakan ( ) bentuk yang sama.

3

1.

2.

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

2

3

iii.

Tandakan ( ) saiz yang sama.

1.

2.

2 iv. Sambungkan titik-titik di bawah.

1.

2.

3.

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

3

4

B. Pranombor 1. Tandakan ( ) haiwan yang lebih besar.

2. Tandakan ( ) objek yang lebih panjang.

2

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

5 3. Yang mana lebih banyak. Tandakan ( ) pada petak yang betul.

2. Yang mana lebih sedikit. Tandakan ( ) pada petak yang betul.

2

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

6 C. Nombor i. Tandakan ( ) angka yang sama.

1.

2.

2ii. Bilang objek dan tandakan ( ) pada angka yang betul.

11.

2 3 7

2.

8 92

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

7 iii. Bilang objek dan padankan nombor yang betul.

1.

2.

3.

3

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

8 iv. Isikan nombor yang tertinggal mengikut urutan menaik.

6

4

3

2

1.

1

5

v.

Isikan nombor yang tertinggal mengikut urutan menurun.

6

8

5

1.

9

7

4

7

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

9 PEMARKAHAN INSTRUMEN SARINGAN DOMAIN KOGNITIF ____________________________________________________

Panduan pengiraan markah. 1. Setiap jawapan yang betul diberikan satu markah (tiada markah diberikan untuk jawapan yang salah). 2. Pengagihan markah:

Perkara Pengamatan Pranombor Nombor Jumlah

Markah /10 /4 /14 /28

3. Jumlah markah ialah 28. Markah lulus ialah 12. 4. Murid dikira melepasi tahap lulus saringan apabila mendapat 12 markah.

Markah Keseluruhan:

28

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

10

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

11

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

12

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

13

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

14

KEMAHIRAN (Bacaan) 1. Keupayaan mengajuk nama huruf. SOALAN 1: Ajuk nama huruf yang disebut guru.

a p k

t o d l

n g h

10Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

15

KEMAHIRAN (Bacaan): 1. Keupayaan menamakan huruf ( a-z). SOALAN 1: Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.

b u m t

a s e k

i

o

10Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

16

KEMAHIRAN (Tulisan): 1. Keupayaan menyambung titik. SOALAN 1: 1.Sambungkan titik mengikut anak panah.

12

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

17 SOALAN 2: Sambungkan titik membentuk huruf mengikut urutan nombor.

2

1

T2 3

1

K2

1

V3

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

18 SOALAN 3: Sambungkan titik mengikut anak panah

12Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

19 SOALAN 4: Sambungkan titik membentuk huruf mengikut urutan nombor.

2

1

u a p3

1

2

2 1

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

20

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

21 PEMARKAHAN INSTRUMEN SARINGAN DOMAIN BAHASA DAN KOMUNIKASI ____________________________________________________ Arahan: Tandakan ( ) pada petak yang sesuai.

BIL

KEMAHIRAN

MARKAH MURID

KEMAHIRAN (Mendengar dan Bertutur) 1. Keupayaan mengenal dan mengecam objek/ anggota badan 1.1 Mengenal dan mengecam objek 1.2 Mengenal dan mengecam anggota badan 2. Keupayaan mengenal dan mengajuk bunyi yang didengar 2.1 Mengajuk bunyi benda 2.2 Mengajuk bunyi haiwan KEMAHIRAN (Bacaan) 1. 2. Keupayaan mengajuk nama huruf Keupayaan menamakan huruf (a-z) KEMAHIRAN (Tulisan) 1. Keupayaan menyambung titik membentuk huruf 1.1 Menyambung titik mengikut anak panah 1.2 Menyambung titik membentuk huruf mengikut urutan nombor 1.3 Menyambung titik mengikut anak panah 1.4 Menyambung titik membentuk huruf mengikut urutan nombor 1.5 Menyambung titik mengikut bentuk huruf (atas garisan) JUMLAH KESELURUHAN / 12 /3 / 12 /3 /5 / 70 / 10 / 10 /3 /3 /4 /5

Nota: Jumlah keseluruhan 50 70 melepasi / tidak memerlukan intervensi (70% daripada jumlah keseluruhan) - Jumlah keseluruhan 0 49 memerlukan intervensi.Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

22

BAHAGIAN III: DOMAIN SOSIOEMOSI

A:

Soal Jawab Dengan Murid TANDAKAN ( ) DI RUANG YANG BERKENAAN

ARAHAN:

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SOSIOEMOSI Menyebut nama sendiri Menyebut nama ibu Menyebut nama bapa Menyatakan jantina diri sendiri Menyebut nama guru yang dikenali Menyebut nama kawan yang dikenali Menyatakan cara datang ke sekolah Menyebut nama sekolah sendiri Menyatakan makanan kegemaran Menyebut permainan yang digemari JUMLAH MARKAH

YA (1 Markah)

TIDAK (0 Markah)

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

23

B:

Pemerhatian Guru

PEMERHATIAN DILAKUKAN DARI SEMASA KE SEMASA. Arahan: Tandakan ( ) di ruang yang berkenaan.

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERLAKUAN SOSIOEMOSI POSITIF Bertindakbalas terhadap senyuman guru Menjawab salam/ucap selamat guru Menjawab ucapan terima kasih Memberitahu guru sebelum keluar kelas Memberi tumpuan ketika guru sedang bercakap secara individu Memberi tindakbalas positif apabila dipuji oleh guru Mudah bergaul dengan rakan sebaya Berkongsi alat tulis dengan rakan Membantu guru tanpa arahan Menggunakan tandas tanpa bantuan

YA (1 Markah)

TIDAK (0 Markah)

JUMLAH MARKAH

10

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

24

C: PEMERHATIAN DILAKUKAN DARI SEMASA KE SEMASA. i. Arahan: Tandakan ( ) di ruang yang berkenaan.

BIL 1 2 3 4 5

PERLAKUAN SOSIOEMOSI NEGATIF (RINGAN) Murid suka mengasingkan diri Murid suka berkhayal ketika guru mengajar Murid suka mengganggu rakan di dalam dan luar kelas Selalu ketawa tanpa sebab Selalu mengadu untuk menarik perhatian

YA (0 Markah)

TIDAK (1 Markah)

JUMLAH MARKAH

5

PEMERHATIAN DILAKUKAN DARI SEMASA KE SEMASA ii. Arahan: Tandakan ( ) di ruang yang berkenaan.

BIL 1 2 3 4 5

PERLAKUAN SOSIOEMOSI NEGATIF (TERUK) Mudah mengamuk tanpa sebab Kerap membuat bising Kerap memeluk tanpa sebab Kerap menangis dalam kelas Membuat perlakuan tidak senonoh

YA (0 Markah)

TIDAK (1 Markah)

JUMLAH MARKAH

5

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

25

PEMARKAHAN INSTRUMEN SARINGAN DOMAIN SOSIOEMOSI _________________________________________________

Bil

Perkara Soal jawab dengan murid

Markah melepasi 5/10

Markah murid /10

Melepasi

Tidak melepasi

A

B

Perlakuan sosioemosi positif

5/10

/10

C (i)

Perlakuan sosioemosi negatif ringan

3/5

/5

C (ii)

Perlakuan sosioemosi negatif teruk

5/5

/5

Penilaian Skor : Murid yang tidak melepasi salah satu bahagian dalam domain sosioemosi perlu diberi intervensi.

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

26

BAHAGIAN IV: DOMAIN PENGURUSAN TINGKAH LAKU Arahan : Tandakan ( ) pada petak yang sesuai.

a. Perlakuan Agresif

PERLAKUAN AGRESIF 1. 2. 3. 4. 5. Merosakkan harta benda sendiri Merosakkan harta benda orang lain Mencederakan diri sendiri Mencederakan diri sendiri orang lain Bergaduh dengan rakan

YA (0 MARKAH)

TIDAK (1 MARKAH)

JUMLAH MARKAH

5

PERLAKUAN NEGATIF 6. 7. 8. 9. 10. Tidak memberi kerjasama dalam kumpulan Tidak mengikut arahan guru Kerap bercakap perkara yang tidak berfaedah Berbahasa kasar Kerap mengambil barang tanpa kebenaran

YA (0 MARKAH)

TIDAK (1 MARKAH)

JUMLAH MARKAH

5

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

27

PEMARKAHAN INSTRUMEN SARINGAN DOMAIN PENGURUSAN TINGKAH LAKU ____________________________________________________

ELEMEN

JUMLAH

KEPUTUSAN ( Tandakan ) PERLU TIDAK PERLU

MELEPASI

MARKAH MURID

Perlakuan Agresif

5/5

/5

Perlakuan Negatif

5/5

/5

NOTA: Murid-murid yang tidak melepasi SALAH SATU bahagian dalam Domain Pengurusan Tingkah laku perlu diberi INTERVENSI.

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

28 BAHAGIAN IV: DOMAIN MOTOR KASAR Tandakan ( ). BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ITEM Mengangkat tangan ke atas Meluruskan tangan ke depan dan membengkok siku Menggenggam dan membuka tangan Mendongakkan kepala Menundukkan kepala Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri Membongkokkan badan ke hadapan Membengkokkan badan ke sisi Berdiri sambil menjulurkan kaki ke hadapan Menghayun sebelah kaki Menghentak kaki Berjalan perlahan Berjalan dengan hujung jari kaki Berjalan dengan tumit mengikut jarak kon Menaiki dan menuruni anak tangga Berjalan laju Berlari setempat Berlari perlahan Melompat setempat dan mendarat kedua belah kaki Melompat setempat dan mendarat sebelah kaki Melompat bintang Melompat ketingting Merangkak bebas Melambung dan menyambut bola besar Melambung dan menyambut pundi kacang JUMLAH MARKAH 25 BOLEH (1 Markah) TIDAK (0 Markah)

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

29

PEMARKAHAN INSTRUMEN SARINGAN DOMAIN MOTOR KASAR ____________________________________________________

PENILAIAN SKOR

11-25 Markah

Murid melepasi ujian saringan

0-10

Markah

Murid tidak melepasi ujian saringan

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

30

BAHAGIAN V : DOMAIN MOTOR HALUS

Arahan : Tandakan ( )

A.

MANIPULASI

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meramas doh Merenyuk kertas Mengoyakkan kertas Mengocak dadu

ITEM

BOLEH (1 Markah)

TIDAK (0 Markah)

Membentuk doh menjadi bebola Memotong doh Mengambil objek menggunakan penyepit makanan Menampal keratan gambar Memasukkan tali menggunakan lubang manik Menggunting kertas mengikut bentuk JUMLAH MARKAH 10

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

31

B

AKTIVITI MULTI-SENSORI

BIL 1 2 3 4 5 6

ITEM Melakar di atas permukaan pasir Membezakan dua jenis permukaan Menyebut o Meniup lilin Membezakan bau Membezakan rasa

BOLEH (1 Markah)

TIDAK (0 Markah)

JUMLAH MARKAH

6

C BIL 1 2 3 4

AKTIVITI KESEIMBANGAN DAN STABILITI ITEM Berjalan di atas garisan lurus Berdiri sebelah kaki Mengimbangi badan dengan pundi kacang di atas kepala Berjalan di atas bangku panjang JUMLAH MARKAH BOLEH (1 Markah) TIDAK (0 Markah)

4

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

32

PEMARKAHAN INSTRUMEN SARINGAN DOMAIN MOTOR HALUS ____________________________________________________

ELEMEN

MARKAH MURID

A. MANIPULASI

10

B. AKTIVITI MULTI SENSORI

6

C. AKTIVITI KESEIMBANGAN DAN STABILITI

4

JUMLAH MARKAH

20

PENILAIAN SKOR

9-20 0-8

Markah Markah

- Murid melepasi ujian saringan - Murid tidak melepasi ujian saringan

Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011