instrumen & fail - su pt3 2015

Click here to load reader

Post on 22-Dec-2015

301 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

3

TRANSCRIPT

UNIT HAL EHWAL NEGERI PERAK

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRANPENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)BAHAGIAN A : MAKLUMAT AM

TARIKH:..............................

NAMA PEMANTAU :.................................................................. MASA:.................................

1. DAERAH :2. SEKOLAH :

3. NAMA PENGETUA:

4. BILIK OPERASI PENTAKSIRAN ( tandakan yang berkenaan)

4.1 Ada Bilik Operasi Pentaksiran

4.2 Tiada Bilik Operasi Pentaksiran

5. NAMA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

JENIS PEPERIKSAAN

JUMLAH WAKTU MENGAJAR

6. BILANGAN MURIDLELAKI :

PEREMPUAN :JUMLAH :

7. BILANGAN GURULELAKI :

PEREMPUAN :JUMLAH :

8. BILANGAN STAF SOKONGLELAKI :

PEREMPUAN :JUMLAH :

1.BILITEM / PERKARA

TANDAKAN

( )

ADATIADA

1.BILIK OPERASI PENTAKSIRAN

1Ciri Keselamatan Bilik Operasi Pentaksiran

1.1Kunci pintu ada dan berfungsi

1.2Almari besi berpalang dan berkunci.

1.3Komputer dan internet disediakan dan berfungsi

1.4Ada buku keluar masuk pengguna

2.SISTEM FAIL PT3

A. Fail Pengurusan dan Pentadbiran PT3

1 Surat Menyurat dan Minit mesyuarat

1.1Surat Pekeliling Ikhtisas / Surat Siaran daripada KPM/JPN/PPD

1.2Surat Pelantikan Personel Pentadbiran PT3

1.3Surat Pelantikan Personel Pentaksir Mata pelajaran.

1.4Borang Akta Rahsia Rasmi 1972 kepada semua personel terlibat dalam PT3.

1.5Surat Panggilan Mesyuarat Jawatankuasa PT3

1.6Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran PT3

- 4 kali setahun

1.7Keputusan mesyuarat dilaksanakan / tindakan susulan

1.8Surat Siaran Kepada ibu bapa dan calon PT3

- Surat makluman pendaftaran PT3

- Surat makluman Pentaksiran Pelbagai Instrumen

- Surat makluman Pentaksiran - Ujian Lisan

- Surat makluman Jadual Waktu Ujian Bertulis

- Surat makluman pengumuman Pelaporan PT3

- Surat makluman Semak Semula Keputusan

2 Carta Organisasi dan Jawatankuasa

2.1Jawatankuasa Induk PT3

2.2Jawatankuasa Verifikasi Skor PT3

2.3Jawatankuasa Integeriti PT3

2BILITEM / PERKARATANDAKAN

( )

ADATIADA

3 Maklumat Pendaftaran

3.1Borang Pendaftaran dan salinan Kad Pengenalan Calon (Aplikasi PT3)

3.2Cetak borang semakan pendaftaran calon dan mata pelajaran

(Aplikasi PT3)

3.3Rumusan Pendaftaran calon PT3 yang telah ditandatangani oleh Pengetua (Aplikasi PT3)

3.4Calon kes-kes khas (Aplikasi PT3)

3.5Calon Berkeperluan Khas (cacat rabun, buta, pekak ) (jika ada) **

3.6Borang pindah masuk/keluar (jika ada)

3.7Senarai calon Pindah Keluar yang telah dikeluarkan dalam sistem.

3.8Senarai calon Pindah Masuk yang telah dimasukkan dalam sistem.

3.9Calon berhenti sekolah / dibuang sekolah (jika ada) **

3.10 Calon buat pembetulan maklumat / mata pelajaran **

4 Maklumat Guru PT3

4.1Penyelaras kelas Tingkatan

4.2Ketua Panitia Mata Pelajaran

4.4Guru kelas PT3

4.5Guru Mata Pelajaran

4.4Senarai Ketua Pengawas dan Pengawas PT3

4.5Senarai cadangan nama pentaksir sekolah / petugas peperiksaan Ujian Bertulis

4.6Jadual & maklumat guru bertugas semasa Ujian Bertulis

5 Jadual Kerja PT3 Yang Disediakan Oleh Sekolah

5.1Jadual Kerja Ujian Lisan Mendengar B. Melayu & B. Inggeris yang disediakan oleh sekolah.

5.2Jadual Kerja Ujian Lisan Bertutur B.Melayu & B. Inggeris yang disediakan oleh sekolah.

5.3Jadual Sidang Ujian Lisan Mendengar B. Melayu & B. Inggeris

5.4Jadual Sidang Ujian Lisan Bertutur B. Melayu & B. Inggeris

5.5Jaduial Kerja Ujian Pelbagai Instrumen yang disediakan oleh sekolah.

5.6Jadual Kerja Ujian Bertulis yang disediakan oleh sekolah.

3BILITEM / PERKARATANDAKAN

( )

ADATIADA

6 Penjaminan Kualiti PT3

6.1Pementoran Pemasangan Instrumen (PT3/P1) - Pentadbir sekolah

6.2Pementoran Pentadbiran Instrumen (PT3/P2) - Pentadbir sekolah

6.3Verifikasi Instrumen Pentaksiran (PT3/V1) - KPMp

6.4Verifikasi Instrumen Pentaksiran (PT3/V1) - Pentaksir Luar

7 Laporan Bergambar Aktiviti PT3

7.1Laporan Taklimat Penataran Pemasangan Instrumen kepada personel yang dilantik.

7.2Laporan Taklimat Penataran Panduan Penskoran semua mata pelajaran PT3

7.3Laporan Taklimat Pendaftaran PT3 kepada murid, guru dan ibu bapa.

7.4Laporan Taklimat Persiapan Pelbagai Instrumen, Ujian Lisan dan Ujian Bertulis

7.5Laporan Taklimat Kepada Ketua Pengawas dan Pengawas Ujian Bertulis

7.6Laporan Taklimat kepada petugas UJian Lisan Mendengar dan Bertutur

7.7Laporan Taklimat Penjaminan Kualiti kepada semua guru mata pelajaran PT3

7.8Laporan Taklimat Penataran Pemasangan Instrumen kepada personel yang dilantik.

7.9Laporan Taklimat Penataran Panduan Penskoran semua mata pelajaran PT3

4BILITEM / PERKARATANDAKAN

( )

ADATIADA

B. Fail Buku Panduan Pentadbiran PT3

1.Panduan Pelaksanaan Tugasan Pelbagai Instrumen Sejarah & Geografi (Portal LP)

2.Panduan Pelaksanaan Ujian Lisan Mendengara B. Melayu & B. Inggeris (Portal LP)

3.Panduan Pelaksanaan Ujian Lisan Bertutur B. Melayu & B. Inggeris (Portal LP)

4.Panduan Pelaksanaan Ujian Bertulis (Portal LP)

5.Panduan Penjaminan Kualiti bertarikh 8 Sept 2014 (Portal LP)

6.Panduan Semak Semula PT3 (Portal LP)

C. Fail Panduan Penskoran, Contoh Instrumen PT3 , Borang Pemarkahan

1.Rubrik Penskoran Tugasan Pelbagai Instrumen (Portal LP)

2.Panduan Penskoran Ujian Lisan Mendengar (Ap. PT3)

3.Panduan Penskoran Semua Mata Pelajaran PT3 yang ditawarkan oleh sekolah. (Ap. PT3)

4.Borang Markah Mata Pelajaran dari Aplikasi PT3

5.Borang Rumusan Markah dari Aplikasi PT3 yang ditandatangani oleh pengetua. (Ap. PT3)

6.Contoh Instrumen Ujian Bertulis semua mata pelajaran PT3 yang ditawarkan oleh sekolah (Ap. PT3)

CATATAN:

SUP diminta menggunakan 3 fail untuk PT3 (fail putih berkulit keras);

A. Fail Pengurusan dan Pentadbiran PT3

1 Bahagian Surat Menyurat dan Minit mesyuarat

2 Bahagian Carta Organisasi dan Jawatankuasa

3 Bahagian Maklumat Pendaftaran

4 Bahgian Maklumat Guru PT3

5 Bahagian Jadual Kerja PT3 Yang Disediakan Oleh Sekolah

6 Bahgian Penjaminan Kualiti PT3 7 Bahagian Laporan Bergambar Aktviti PT3

B. Fail Panduan Pentadbiran PT3

C. Fail Panduan Penskoran, Contoh Instrumen PT3 dan Borang Pemarkahan

5LAMPIRANFAIL PT3

2015

CONTOH FORMAT LAPORAN AKTIVITI PT3TAJUK AKTIVITI

BilPerkara

1.Program / Aktiviti :

2.Matlamat :

3.Objektif :

4.Tarikh & Hari :

5.Masa :

6.Tempat :

7.Sasaran : (jumlah peserta sahaja)

8.Kos (sekiranya ada) :

9.Sumber Perbelanjaan (sekiranya ada) :

10.Laporan aktiviti keseluruhannya

11.Gambar-gambar aktiviti ; (sekurang-kurangnya sekeping gambar)

12.Penilaian / Rumusan: (ringkas sahaja)

Disediakan oleh:

Disahkan oleh :

JADUAL KERJA TUGASAN PELBAGAI INSTRUMEN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

BilTarikhAktiviti

Tindakan

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:...........................................................

.......................................................

(guru yang dilantik)

(Pengetua)

JADUAL KERAJA SEKOLAH:Bermaksud jadual kerja yang dibuat oleh mereka yang dipertanggungjawapkan merujuk buku panduan pengendalian yang dibekalkan oleh LP. Persenol Pentadbiran yang dilantik hendaklah merancang dengan lebih terperinci dan teliti langkah-langkah pelaksanaan sesuatu tugasan berkenaan sehingga selesai berpandukan Jadual Kerja yang dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan / Sektor Penilaian & Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri / Unit Penilaian & Peperiksaan, Pejabat Pendidikan Daerah. Contohnya Jadual Kerja;

1. Pendaftaran PT3

2.Tugasan Pelbagai Instrumen Geografi

3.Tugasan Pelbagai Instrumen Sejarah

4.Ujian Lisan Mendengar dan Bertutur Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

5.Kemasukan Markah Pelbagai Instrumen Geografi, Sejarah, Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa

Inggeris.

6.Ujian Bertulis

7.Kemasukan Markah Ujian Bertulis.CONTOH PLAN BLOK DAN BILIK YANG AKAN DIGUNAKAN

SEMASA UJIAN BERTULIS PT3

Pintu Masuk Sekolah

KANTIN

Tingkatan 4 AnggerikTingkatan 4 CengalT

A

N

G

G

ATingakatan 4

MawarBilik TayangT

A

N

G

G

ABilik Media

Tingkat 3

Bilik KomputerBilik MuzikTingkatan 2 AnggerikTingkatan 2 CengalTingkat 2

Pusat JK001

Bilik 1 (K121-K151)Tingkatan 2 MawarBilik KaunselingPusat JK001Bilik 2 (K26 K040Pusat JK001Bilik 1 (K001 K025)Tingkat 1

MAKMAL KIMIAPEJABATMAKMAL FIZIK

Bawah

Tingkatan 5 AnggerikTingkatan 5 CengalT

A

N

G

G

ATingakatan 5

MawarTingkatan 5 MerantiT

A

N

G

G

AStor 1Tingkat 3

Bilik MesyuaratTingkatan 6 Atas

Tingkatan 6 RendahTingkatan 6 Rendah Tingkat 2

KELAS PERALIHANKELAS PERALIHANKELAS PERALIHANBILIK PENTAKSIRANTingkat 1

MAKMAL BAIOLOGIMAKMAL BAHASAKEDAI BUKU

Bawah

JAWATANKUASA INDUK PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

JAWATANKUASA VERIFIKASI SKOR SEKOLAHMENGIKUT MATA PELAJARAN

JAWATANKUASA INTEGERITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

MAKLUMAT GURU PT3A. Setiausaha PT3BILNAMAOPSYENMATA PELAJARAN YANG DIAJARKELASALAMATNO. TEL RUMAHNO. TEL H/P

B.Penyelaras Kelas Tingkatan 3

BILNAMAGuru KelasOPSYENMATA PELAJARAN YANG DIAJARKELASALAMATNO. TEL RUMAHNO. TEL H/P

C. Ketua Panitia Mata Pelajaran Tingkatan 3 (yang dilantik oleh pengetua)

BILNAMAOPSYENKETUA PEANITIA ALAMATNO. TEL RUMAHNO. TEL H/P

C. Guru Kelas Tingkatan 3

BILNAMAOPSYENMATA PELAJARAN YANG DIAJARKELASALAMATNO. TEL RUMAHNO. TEL H/P

D.GURU MATA PELAJARAN

BILNAMAGuru KelasOPSYENMATA PELAJARAN YANG DIAJARKELASALAMATNO. TEL RUMAHNO. TEL H/P

E.SENARAI CADANGAN KETUA PENGAWAS DAN PENGAWAS

UJIAN BERTULIS PT3 2015

BilNama PenuhKad PengenalanJantinaGred JawatanGaji HakikiAlamat RumahNo Tel RumahNo. H/P

KP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

E.CONTOH GURU BERTUGAS DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAANTarikh / HariMasaMata PelajaranNama Guru

No H/P

8.10 9.10 pagiBahasa Melayu IEn. Tan Hai Seng

10.30 12.00 tghBahasa Melayu IIPn. Seroja a/p Munaidy

2.30 3.45 ptgSains IIEn.Azlan b.Ali

8.10 9.25 paagiMatematik IEn. Ayob bin Dol

10.40 12.25 tghMatematik 2Pn. Hasnah bt Noor

2.20 3.50 ptgKHBEn. Hairi bin Zol

8.10 10.10 pagiBahasa Cina 1 /

Bahasa Arab 1Pn. Kumasi a/p Muthu

PT3/P1 PEMENTORAN PEMASANGAN INSTRUMEN DAN PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN Nama Guru : ..

Sekolah : ..

Mata Pelajaran : ..

ARAHAN Sila tandakan () pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BILPERNYATAANYATIDAK

A.Kefahaman mengenai Pemasangan Instrumen Pentaksiran.

1.Pemilihan item berdasarkan blokitem pentaksiran.

2.Percetakan instrumen mengikut blok item.

3.Penyusunan instrumen mengikut nombor soalan dan halaman.

4.Keperluan semakan teknikal dari aspek cetakan.

5.Kepentingan penyimpanan mengikut prosedur keselamatan.

B.Kefahaman mengenai Pemeriksaan Skrip Jawapan.

1.Kepentingan memahami kehendak soalan.

2.Kepentingan mematuhi panduan penskoran.

3.Perbezaan teknik pemeriksaan secara holistik dan analitik.

4.Kepentingan Moderasi bagi tujuan penyelarasan pemeriksaan.

5.Keperluan Verifikasi skor bagi tujuan semakan teknikal dan kesahan skor.

Tandatangan :

Tarikh:PT3/P2 PEMENTORAN PENTADBIRAN INSTRUMENNama

: ..

Sekolah : ..

Mata Pelajaran : ..

ARAHAN Sila tandakan () pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BILPERNYATAANYATIDAK

A.Kefahaman mengenai Pentadbiran PT3

1.Jenis-jenis Instrumen PT3

2.Takwim PT3

3.Jadual Kerja PT3

4.Peraturan Pentadbiran PT3.

5.Prosedur Keselamatan PT3.

B.Kefahaman mengenai pentadbiran Instrumen Pentaksiran

1.Tempoh Pelaksanaan Instrumen Pentaksiran.

2.Arahan Tugasan Kepada Calon.

3.Arahan Tugasan Kepada Guru.

4.Peraturan Pentadbiran Instrumen Pentaksiran.

5.Jadual Kerja Instrumen Pentaksiran.

Tandatangan :

Tarikh:PT3/VI VERIFIKASI INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Nama Pentaksir : ..

Sekolah

: ..

Mata Pelajaran : ..

ARAHAN Sila tandakan () pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BILPERNYATAANYATIDAK

1Instrumen pentaksiran dipasang berpandukan Panduan Pemasangan Intrumen.

2Instrumen pentaksiran disediakan dari soalan yang dimuat turun dari Aplikasi PT3.

3Bilangan soalan cukup.

4Susunan soalan mengikut turutan.

5Jumlah halaman cukup.

6Cetakan gambar rajah jelas.

7Cetakan soalan jelas.

8Halaman hadapan memaparkan mata pelajaran yang betul.

9Halaman hadapan memaparkan tempohmasa yang betul.

10Instrumen pentaksiran menepati Panduan Pemasangan Instrumen dan boleh disahkan oleh Pengetua.

Tandatangan :

Tarikh:PT3/PP1 PEMANTAUAN PENTADBIRAN PT3Nama Pentaksir : ..

Sekolah

: ..

Instrumen

: Ujian Bertulis/ Ujian Lisan/ Pelbagai Instrumen ARAHAN Sila tandakan () pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.BILPERNYATAANYATIDAK

APematuhan kepada dokumen Lembaga Peperiksaan.

1Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Pentadbiran PT3.

2Takwim PT3.

3Jadual Kerja PT3.

4Peraturan Pentadbiran PT3.

5Arahan Penyediaan Instrumen dan Arahan Pelaksanaan Tugasan.

BPematuhan kepada dokumen Sekolah.

1Jadual Waktu Ujian Bertulis.

2Jadual Kerja/ Senarai Semak Pelbagai Instrumen.

3Jadual Sidang Ujian Lisan-Mendengar/ Jadual Ujian Lisan-Bertutur.

4Peraturan Penyediaan dan Penyimpanan Instrumen Pentaksiran.

5Peraturan Pemeriksaan dan Penyimpanan Skrip Jawapan Calon.

CATATAN PENTAKSIR: a. PT3 ditadbir dengan MEMATUHI / TIDAK MEMATUHI dokumen Lembaga Peperiksaan.

b. PT3 ditadbir dengan MEMATUHI / TIDAK MEMATUHI dokumen Sekolah. Tandatangan :

Tarikh:PELAN BILIK / DEWAN PEPERIKSAAN

( KEDUDUKAN MEJA CALON )

GURU MATA PELAJARAN YANG DILANTIK & MENERIMA PENATRAN INSTRUMEN & PENSKORAN PT3

(Penolong Ketua Pentaksir Mata Pelajaran)

GURU MATA PELAJARAN YANG DILANTIK & MENERIMA PENATRAN INSTRUMEN & PENSKORAN PT3

(Penolong Ketua Pentaksir Mata Pelajaran)

KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

(Ketua Pentaksir MP)

KETUA PANITIA;

1. SEJARAH

2. GEOGRAFI

3. PENDIDIKAN AGAMA

ISLAM

(Ketua Pentaksir MP)

KETUA PANITIA;

1. BAHASA MELAYU

2. BAHASA INGGERIS

3. BAHASA ARAB

4. BAHASA CINA

5. BAHASA TAMIL

6. BAHASA PUNJABI

7. BAHSA IBAN

8. BAHASA

KADAZANDUSUN

(Ketua Pentaksir MP)

KETUA PANITIA SAINS DAN MATEMATIK

(Ketua Pentaksir MP)

GURU KANAN BAHASA

(Penyelaras Pentaksir MP)

GURU KANAN SAINS KEMASYARAKATAN

(Penyelaras Pentaksir MP)

GURU KANAN VOKASIONAL

(Penyelaras Pentaksir MP)

GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

(Penyelaras Pentaksir MP)

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

( Timbalan Ketua Pentaksir Sekolah)

GURU MATA PELAJARAN

(Pentaksir MP)

KETUA PANITIA

(Ketua Pentaksir MP)

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

( Setiausaha)

GURU MATA PELAJARAN YANG MENGAJAR TINGKATAN 3

(Pentaksir MP)

PENGETUA

(Ketua Pentaksir Sekolah)

GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

(Ahli Jawatankuasa)

GURU KANAN BAHASA

(Ahli Jawatankuasa)

GURU KANAN SAINS KEMASYARAKATAN

(Ahli Jawatankuasa)

GURU KANAN VOKASIONAL

(Ahli Jawatankuasa)

MEJA KETUA PENGAWAS

GURU KANAN MATA PELAJARAN

(Penyelaras Pentaksir MP)

PENGETUA

(Pengerusi)

GURU MATA PELAJARAN YANG MENGAJAR TINGKATAN 3

(Pentaksir MP)

Setiausaha PT3

(Guru Yang Dilantik)

SETIAUSAHA PT3

(Guru Lantikan Pengetua)

GURU MATA PELAJARAN YANG MENGAJAR TINGKATAN 3

(Pentaksir MP)

GURU MATA PELAJARAN YANG DILANTIK & MENERIMA PENATRAN INSTRUMEN & PENSKORAN PT3

(Penolong Ketua Pentaksir Mata Pelajaran)

GURU MATA PELAJARAN YANG MENGAJAR TINGKATAN 3

(Pentaksir MP)

GURU MATA PELAJARAN YANG DILANTIK & MENERIMA PENATRAN INSTRUMEN & PENSKORAN PT3

(Penolong Ketua Pentaksir Mata Pelajaran)

PENOLONG KANAN

PENTADBIRAN

(Ketua Pentaksir Sekolah)

PENGETUA

(Ketua Pentaksir Sekolah)

BLOK B

BLOK A

Dewan Sekolah Pusat Pusat JK001