instrukcja obsТugi · do wkładania i wyciągania formy na chleb używaj odpowiedniego uchwytu...

of 56 /56
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMAT DO WYPIEKU CHLEBA MUC-01

Author: phambao

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PRZED PIERWSZYM UYCIEM ZAPOZNAJ SI ZINSTRUKCJ OBSUGI

INSTRUKCJA OBSUGI

AUTOMAT DO WYPIEKU CHLEBAMUC-01

INSTRUKCJA OBSUGI .......................................................................... 3

USER MANUAL .................................................................................. 16

................................................ 28

BEDIENUNGSANLEITUNG ....................................................................41

GB

RU

DE

PL

3

PL

Automat do wypieku chleba MUC-01 pozwala na w peni zautomatyzowany proces wypieku chleba. Pastwa udzia przy tym procesie sprowadza si tylko do przygotowania odpowiednich skadnikw oraz dogldania procesu wypieku natomiast proces mieszania skadnikw, wyrastania ciasta oraz wypieku zrobi za Ciebie automat. MUC-01 posiada 12 rnych programw, dziki ktrym nie tylko przygotujesz kilka rodzajw chleba, ale take zrobisz dem oraz konfitury. Auto-mat wyrczy Ci rwnie podczas przygotowania ciasta do innych celw poprzez dugie i dokadne mieszanie odpowiednich skadnikw w ramach odpowiednie-go programu.Moesz wypiec chleb o trzech rnych wielkociach, wybra pomi-dzy dwoma poziomami intensywnoci wypieczenia skrki chleba, a take zapro-gramowa czas na ktry pieczywo ma by gotowe.

WSKAZWKI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA UYTKOWANIA

Przed uyciem przeczytaj dokadnie instrukcj obsugi. Ustawiajc urzdzenie niezbdne jest zachowanie co najmniej 15 cm odstpu po bokach i30 cm odstpu nad urzdzeniem.

Zachowaj szczegln ostrono, gdy wpobliu urzdzenia znajduj si dzieci! Nie obsuguj urzdzenia mokrymi rkami. Wtyczk dokadnie umie wgniazdku. Nie zanurzaj urzdzenia, przewodu iwtyczki wwodzie oraz winnych pynach. Po zakoczeniu uytkowania zawsze wyjmij wtyczk zgniazdka sieciowego.

Nie wyszarpuj wtyczki zgniazdka za przewd. Wycigaj wtyczk zgniazdka trzymajc j za nasad.

Nie uywaj uszkodzonego urzdzenia rwnie wtedy, gdy uszkodzony jest przewd sieciowy lub wtyczka. Wtakim przypadku naley odda urzdzenie do naprawy wautoryzowanym punkcie serwisowym.

Wtrakcie uytkowania powierzchnia urzdzenia jest gorca. Zachowaj szczegln ostrono wtrakcie ipo zakoczeniu uytkowania. Do otwierania izamykania drzwiczek uywaj uchwytu przy drzwiczkach.

Do wkadania iwycigania formy na chleb uywaj odpowiedniego uchwytu oraz stosowa rkawic kuchenn.

Uycie akcesoriw nie polecanych przez producenta moe spowodowa uszko-dzenia urzdzenia, poar lub obraenia ciaa.

Na urzdzeniu nie kad tektury, papieru, wiec iinnych materiaw atwopalnych oraz uywa go zotwartymi drzwiczkami. Nie umieszczaj wpiekarniku wyro-bw zplastikw, tektury iinnych przedmiotw atwopalnych oraz topliwych.

Zachowaj szczegln ostrono podczas wycigania formy iusuwania gor-cego tuszczu.

Nie pozostawiaj pracujcego urzdzenia bez nadzoru.

4

PL

Nie pryskaj wod na szyb wtrakcie lub zaraz po zakoczeniu uytkowania. Nie umieszczaj urzdzenia wpobliu palnika gazowego, innego rda ciepa lub wbezporedniej bliskoci wentylatora elektrycznego, ktre mog mie wpyw na temperatur urzdzenia.

Urzdzenie podczaj do gniazdka sieciowego zbolcem uziemiajcym Urzdzenie przeznaczone jest wycznie do uytku domowego. Urzdzenie nie jest przeznaczone do pracy zuyciem zewntrznych wycznikw czasowych lub oddzielnego ukadu zdalnej regulacji.

Urzdzenie stawiaj na powierzchni odpornej na wysokie temperatury. Nie wolno stawia na powierzchniach plastycznych, winylowych, lakierowanym drewnie lub innych wytworzonych zatwopalnych substancji.

Niniejszy sprzt moe by uytkowany przez dzieci wwieku co najmniej 8 lat iprzez osoby oobnionych moliwociach fizycznych, umysowych iosoby obraku dowiadczenia iznajomoci sprztu, jeeli zapewniony zostanie nadzr lub instrukta odnonie do uytkowania sprztu wbezpieczny sposb, tak aby zwizane ztym zagroenie byy zrozumiae. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywa czyszczenia ikonserwacji sprztu.

Przechowuj urzdzenie ijego przewd wmiejscu niedostpnym dla dzieci poniej 8 lat.

Zwracaj uwag na dzieci, aby nie bawiy si sprztem. Temperatura dostpnych powierzchni moe by wysza, gdy sprzt pracuje. Nie korzystaj zurzdzenia na wolnym powietrzu. Nie podczaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rkami. Nie przeno urzdzenia podczas pracy. Nie wieszaj przewodu zasilajcego na ostrych krawdziach inie pozwl, aby styka si zgorcymi powierzchniami.

Dla bezpieczestwa dzieci prosz nie zostawia swobodnie dostpnych czci opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawi si foli. Niebezpiecze-stwo uduszenia!

Nie wyjmuj formy do chleba podczas pracy urzdzenia. Nie przekraczaj dopuszczalnej wagi skadnikw uytych do wypieku chleba. Wykipienie ciasta zformy stwarza ryzyko poaru. Nie wkadaj do wntrza urzdzenia folii aluminiowej. Ryzyko zwarcia ipoaru. Podczas pracy urzdzenia nie przykrywaj go adnym materiaem.

5

PL

Zawsze przed przystpieniem do pracy upewnij si, czy wszystkie elementy urzdzenia s prawidowo zamontowane.

UWAGA! Gorca powierzchnia!

OPIS URZDZENIA

7

8

1

6

2

5

3

4

9

10

11

12

13

1. Obudowa automatu2. Pokrywa automatu3. Uchwyty pokrywy automatu4. Komora wypiekania5. Wizjer komory wypiekania6. Kanay wentylacyjne komory wypie-

kania7. Wywietlacz automatu

8. Klawiatura automatu9. Forma do wypieku chleba wraz

z uchwytem10. Mieszado ciasta11. Kubek miarka 250 ml12. Hak do uwalniania mieszada13. yeczka z podwjn miark 5 i 14ml

6

PL

OPIS WYWIETLACZA AUTOMATU

W1

W3 W4

W2W1 ustawienie stanu funkcji zbrzowienia skrki chleba

W2 ustawienie masy pieczonego chleba

W3 numer ustawionego aktualnie programu

W4 czas pozostay do koca programu.

OPIS KLAWIATURY AUTOMATU

K1 przycisk zmiany wyboru programu pracy16

712

K2 przycisk wyboru masy pieczonego chleba450g

680g

900g

K3 przycisk zmiany zakresu czasu (+)

K4 przycisk zmiany zakresu czasu (-)

K5 przycisk wyboru stopnia zbrzowienia skrki

K6 przycisk za/wy 0 1

7

PL

OPIS PROGRAMW IFUNKCJI URZDZENIA

DOSTPNE PROGRAMY URZDZENIA

Automat posiada 12 rnych programw umoliwiajcych wykonywanie odpowiednich czynnoci. Zmiana programw nastpuje za pomoc przycisku (K1) natomiast aktualnie usta-wiony program wywietla pole (W3) wywietlacza.1. PODSTAWOWY gwny program wypieku chleba, moe by stosowany dla wikszoci re-

ceptur z uyciem biaej mki pszennej.2. FRANCUSKI program do wypieku tradycyjnego, chrupicego, francuskiego biaego chle-

ba. Pieczywo zachowuje wieo przez kilka godzin.3. SODKI sodki chleb. Program jest odpowiedni dla receptur zawierajcych wicej tuszczu

i cukru a take owocw.4. DRODOWY program ten moe by uywany do wypiekw i ciast drodowych ale tak-

e z proszkiem do pieczenia zamiast drody.5. RAZOWY chleb razowy. Program powinien by wybrany gdy przygotowujemy ciasto przy

uyciu mki penoziarnistej.6. TOSTOWY program do przygotowywania pieczywa delikatnego, tostowego, idealnego

na kanapki.7. UBIJANIE program suy do mieszania ciasta o wyjtkowo gstej konsystencji. Program nie

wykonuje czynnoci pieczenia.8. DEM program do wyrobu demu oraz konfitur.9. JOGURTOWY program do pieczenia chleba jogurtowego.10. ZAGNIATANIE program do dugotrwaego mieszania ciasta w celu cakowitego wymiesza-

nia aromatw, bez pieczenia.11. SZYBKIE PIECZENIE program szybkiego wypiekania chleba (pszenny i mieszany).12. DOPIEKANIE program dopiekania chleba, od 5 minut do 1 godziny.

Tabela przedstawia czas trwania stosownych programw w zalenoci od zadeklarowanej wagi chleba:

450g 680g 900g1. PODSTAWOWY 2h 50m 2h 55 m 3h 00m

2. FRANCUSKI 3h 30m 3h 40 m 3h 50 m

3. SODKI 2h 50m 2h 55m 3h 00m

4. DRODOWY 1h 30m 1h 40m 1h 50m

5. RAZOWY 3h 25m 3h 32m 3h 40m

6. TOSTOWY 2h 55m 3h 00m 3h 05m

7. UBIJANIE 0h 10m bez podziau na wag

8. DEM 1h 20m bez podziau na wag

9. JOGURTOWY 3h 20m 3h 25m 3h 30m

10. ZAGNIATANIE 1h 30m bez podziau na wag

11. SZYBKIE PIECZENIE 1h 30m bez podziau na wag

12. DOPIEKANIE czas edytowalny w zakresie 0h 05m 1h 00m

8

PL

FUNKCJA WYBORU POZIOMU ZBRZOWIENIA SKRKI CHLEBA

Dostpne s dwa poziomy zbrzowienia skrki podczas procesu wypiekania chleba. Wyboru poziomu dokonujemy za pomoc klawisza (K5) natomiast aktualnie ustawiony poziom wy-wietlany jest w polu (W1) wywietlacza. Funkcja wyboru poziomu zbrzowienia skrki chle-ba nie jest aktywna z programami 7,8,10,11,12

skrka chleba o jasnym odcieniu

skrka chleba o ciemnym odcieniu

FUNKCJA WYBORU WAGI CHLEBA

Dostpne s trzy poziomy wagi chleba. (450g, 680g, 900g). Automat dla odpowiedniego po-ziomu wagi sam bdzie dozowa odpowiedni czas mieszania skadnikw oraz czas pieczenia chleba. Wyboru poziomu dokonujemy za pomoc klawisza (K2) natomiast aktualnie ustawio-ny poziom wywietlany jest w polu (W2) wywietlacza. Funkcja wyboru wagi chleba nie jest aktywna z programami 7,8,10,11,12.

FUNKCJA PODTRZYMYWANIA CIEPA

Funkcja ta po zakoczeniu pieczenia chleba (nie dziaa w programach 7,8,10) podtrzymuje ciepo w komorze wypiekania przez 1 godzin tak aby pieczony chleb osiga temperatur otoczenia w powolnym tempie przez co nabiera dodatkowych walorw smakowych. Dziaa-nie funkcji jest sygnalizowane poprzez wywietlanie komunikatu 0:00 w polu W4 wywietla-cza oraz pulsacyjnego podwietlania wywietlacza.

FUNKCJA PAMICI

W przypadku braku zasilania automat bdzie pamita ustawienia przez ok. 20 minut. Jeeli w tym czasie nastpi przywrcenie zasilania to uprzednio nastawiony proces bdzie kontynu-owany od momentu w ktrym zosta przerwany. Jeeli czas 20 minut zostanie przekroczony to automat uruchomi si w trybie domylnym a proces wypieku trzeba bdzie rozpocz od nowa. Jest to celowe zachowanie urzdzenia gdy niektrych procesw obrbki ciasta nie da si kontynuowa po wspomnianym czasie. W zalenoci od programu czas pamici moe si nieco rni.

FUNKCJA KONTROLI TEMPERATURY

Urzdzenie pozwoli na rozpoczcie programw wypieku chleba tylko i wycznie gdy tem-peratura wewntrz komory wypiekania bdzie zbliona do temperatury pokojowej. Ma to olbrzymie znaczenie dla prawidowego procesu wyrastania ciasta oraz bezpieczestwa oso-by obsugujcej urzdzenie. Jeeli temperatura jest zbyt wysoka (po poprzednim procesie wypieku) to fakt ten bdzie sygnalizowany na wywietlaczu symbolem H.HH w polu (W4).

9

PL

FUNKCJA OPNIONEGO STARTU PROCESU

Funkcja ta umoliwi rozpoczcie procesu wypiekania chleba ze stosown uprzednio zapro-gramowan zwok. Pozwoli to przygotowa pieczywo na odpowiedni godzin. Programo-wanie odbywa si poprzez dodawanie klawiszami (K3) i (K4) odpowiednio godzin i minut do wywietlanego czasu, odpowiedniego dla danego programu. Wywietlany czas jest czasem brutto co oznacza, e jeeli nastawiony zostanie czas 10 godzin to po tym czasie program si zakoczy a nie rozpocznie. Maksymalne opnienie jakie mona zaprogramowa to 13,5 go-dziny jednak jest ono rne dla poszczeglnych programw automatu.

MONTA IDEMONTA FORMY DO WYPIEKU CHLEBA

1. Zamontuj mieszado ciasta (10) na bolcu znajdujcym si wewntrz formy (9) w taki sposb aby krawd bolca pokrywaa si z krawdzi mieszada.

2. Zamontuj form (9) wewntrz komory wypiekania (4) wkadajc j do gniazda pod niewiel-kim ktem w stosunku do obudowy a nastpnie delikatnie przekr zgodnie z ruchem wska-zwek zegara do usyszenia zadziaania zatrzasku (odpowiednie krawdzie formy i wntrza komory powinny by rwnolege)Sama forma jest symetryczna i podczas montau moe by obracana o kt 180.

UWAGA! Podczas eksploatacji form naley montowa w urzdzeniu wraz ze skadnikami na ciasto chlebowe. Wkadanie skadnikw do formy zamontowanej w urzdzeniu grozi ich rozlaniem bd rozsypaniem wewntrz komory a w konsekwencji POAREM. Nie uruchamia urzdzenia z pust form

3. Demonta formy odbywa si w sposb odwrotny, czyli naley obrci j o niewielki kt prze-ciwnie z ruchem wskazwek zegara, a nastpnie wyj korzystajc z uchwytu na formie.

UWAGA! Forma po wypieku chleba jest gorca. Demonta formy naley przeprowadza tylko i wycznie w r-kawicach kuchennych lub przy uyciu stosownych uchwytw.

PRZED PIERWSZYM UYCIEM

1. Wypakuj urzdzenie z kartonu zwracajc uwag aby usun wszystkie torby oraz styropia-nowe wypeniacze.

2. Umie urzdzenie na twardej, stabilnej i odpornej na wysok temperatur powierzchni ma-jc na uwadze aby w odlegoci min. 15 cm od urzdzenia z kadej strony znajdowaa si wolna przestrze.

3. Umyj urzdzenie (patrz rozdz. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA pkt 4 i 5).

UYCIE AUTOMATU

Poniszy opis przedstawia sposb postpowania z automatem podczas dokonywania wypiekw. Przykadowe przepisy znajdziesz w dalszej czci instrukcji.1. W zdemontowanej i umytej uprzednio formie zamontuj mieszado ciasta (10) na bolcu znaj-

dujcym si wewntrz formy (9).2. Umie niezbdne i przygotowane wczeniej skadniki wewntrz formy majc na uwadze,

e w niektrych rodzajach ciasta ma znaczenie kolejno aplikowania skadnikw do formy.

10

PL

Jeeli wymaga tego specyfika mona wczeniej schodzi form w lodwce ( przydatne pod-czas korzystania z funkcji opnionego startu skadniki duej zachowaj wieo).

3. Zamontuj form w komorze wypiekania (patrz: Monta formy) i zamknij pokryw (2).4. Podcz urzdzenie do sieci automat zgosi swoj gotowo poprzez jeden dugi sygna

dwikowy.5. Klawiszem (K1) zadeklaruj w urzdzeniu stosowny program wypiekania chleba.6. Klawiszem (K2) zadeklaruj stosown wag chleba.7. Klawiszem (K5) zadeklaruj odcie i stopie zbrzowienia skrki chleba8. Jeeli chcesz aby chleb by gotowy np. na godzin 17.00 a jest obecnie godzina 12.00 to do

domylnego czasu dla danego programu klawiszami (K3) i (K4) ustaw czas 5 godzin (5:00).9. Rozpocznij proces klawiszem (K6) urzdzenie samoistnie zacznie miesza skadniki, pozwo-

li wyrosn ciastu a nastpnie je upiecze. Ponowne wcinicie i przytrzymanie klawisza (K6) przez 3 sekundy spowoduje przerwanie procesu. Jeeli ustawie czas opnionego startu to na pocztku procesu urzdzenie bdzie bezczynne.

10. Jeeli w czasie procesu usyszysz 10 krtkich sygnaw dwikowych oznacza to, e jest mo-liwo skontrolowania ciasta i ewentualne dodanie skadnikw.

11. Do kontrolowania stanu wypiekanego chleba suy wizjer (5). Nie naley otwiera pokrywy jeeli do koca programu pozostao mniej ni 1h 30m istnieje ryzyko poparzenia.

12. Gdy odliczany czas osignie 0 (0:00) urzdzenie wyda 10 krtkich sygnaw dwikowych i rozpocznie si 1 godzinny proces utrzymywania ciepa (pulsuje podwietlenie komunika-tu 0:00) . Jeeli chcesz pomin faz utrzymywania ciepa wcinij i przytrzymaj klawisz (K6) urzdzenie wyda krtki sygna dwikowy.

13. Uchyl pokryw automatu i skontroluj stan wypieczenia chleba jeeli zachodzi potrzeba dalszego pieczenia to uyj programu 12 i ustaw stosowny czas pieczenia.

14. Jeeli chleb jest gotowy i kwalifikuje si do wyjcia z automatu to odcz urzdzenie z sieci, podnie pokryw komory wypiekania i korzystajc z uchwytu w formie zdemontuj j z auto-matu (patrz: Demonta formy).

UWAGA! Forma po wypieku chleba jest gorca. Demonta formy, oraz oprnianie formy naley przeprowadza tylko i wycznie w rkawicach kuchennych.

15. Obr form do gry dnem i wysu chleb z formy na uprzednio przygotowan do tego celu powierzchni. Jeeli chleb nie chce si wysun do delikatnie postukaj w form mikkim narzdziem lub delikatnie poruszaj napdem mieszada na dolnej czci formy.

16. Sprawd czy w formie znajduje si mieszado. Jeeli mieszado wysuno si z bolca i zostao w dolnej czci chleba to usu je za pomoc haka (12).

17. Odczekaj a urzdzenie ostygnie a nastpnie je oczy.

PORADNIK KULINARNY

Zawarte poniej przepisy pozwol uzyska wasny chleb w rnych odmianach i wariantach smakowych. Znajdziesz tutaj take wskazwki dla zrobienia wasnego demu, ciasta drodo-wego i piernika. Pamitaj, e istniej rne rodzaje mki, drody, olejw i innych skadnikw ktre wpywaj na uzyskanie kocowego ksztatu, koloru, konsystencji i walorw smako-wych. Dlatego uzyskane przez Ciebie wyniki mog odbiega pocztkowo od oczekiwanych rezultatw. Z czasem Sam zapewne wprowadzisz pewne modyfikacje do poniszych przepi-sw dziki czemu Twoje wypieki bd niepowtarzalne, dopasowane kulinarnie do potrzeb Twoich i Twoich bliskich.

11

PL

Pamitaj, e na kocowe rezultaty przekadaj si rwnie temperatura otoczenia, wilgotno powietrza, twardo uytej wody, a take na pozr nieistotne cinienie atmosferyczne czy wysoko nad poziomem morza.Przestrzegaj podanej w przepisach kolejnoci wkadania skadnikw do formy. Ma to ogromny wpyw na kocowe rezultaty. Jeeli bdziesz wprowadza wasne modyfikacje do przepisw to dopilnuj aby czna masa skadnikw nie przekraczaa wagi zadeklarowanej na urzdzeniu przed rozpoczciem programu. Podczas przygotowywania wypiekw o wadze innej ni po-dana w przepisach (sposb postpowania) to pamitaj o zachowaniu stosownych proporcji poszczeglnych skadnikw.Zaczona do automatu yeczka z podwjn miark (13) o pojemnociach (5 i 14 ml) odpo-wiada pojemnoci maej i duej yce stoowej.

CHLEB Z BIAEJ PSZENNEJ MKI

SKADNIKI:

300 ml wody1,5 duej yki oleju1,5 maej yeczki soli2 yki cukru530 g mki pszennej7g drody suchych

SPOSB POSTPOWANIA:

Skadniki w wymienionej obok kolejnoci umie w formie. Form zainstaluj w automa-cie, zadeklaruj mas chleba 900g, skrk chleba o ciemnym odcieniu i uruchom program POD-STAWOWY

CHLEB FRANCUSKI

SKADNIKI:

200 ml wody2 yki oliwy z oliwek1 maa yeczka soli1 maa yeczka cukru400 g mki pszennej yeczki suszonych drody2 mae yeczki zi prowansalskich

SPOSB POSTPOWANIA:

Skadniki w wymienionej obok kolejnoci umie w formie. Form zainstaluj w automa-cie. Zadeklaruj mas chleba 680g, skrk chleba o jasnym odcieniu i uruchom program FRAN-CUSKI. Gdy automat zasygnalizuje moment na dodanie przypraw (10 sygnaw) to dodaj zioa prowansalskie

CHLEB DRODOWY (SODKI)

SKADNIKI:

450 g mki pszennej25 g wieych drody2 jajka3 due yki oleju220 ml mleka2-3 due yki cukru1 opakowanie cukru waniliowego maej yeczki soli1/3 szklanki rodzynek

SPOSB POSTPOWANIA:

Do formy wlej mleko nastpnie dodaj wymie-szane tka z biakami i olejem, wsyp mk a nastpnie sl, cukier, cukier waniliowy, pokru-szone drode i rodzynki. Form zainstaluj w au-tomacie, zadeklaruj mas chleba 900g, skrk chleba o jasnym odcieniu i uruchom program SODKI

12

PL

CHLEB RAZOWY (PENOZIARNISTY)

SKADNIKI:

400 ml chodnej wody2 due yki oliwy z oliwek1 paska yeczka cukru2 mae yeczki soli400 g mki pszennej penoziarnistej60g mki pszennej razowej10g wieych drody szklanki ziaren sonecznika

SPOSB POSTPOWANIA:

Skadniki w wymienionej obok kolejnoci umie w formie z tym, e drode rozkrusz na rodku mki tak aby nie miay kontaktu z cu-krem i sol. Form zainstaluj w automacie. Za-deklaruj mas chleba 900g, skrk chleba o ja-snym odcieniu i uruchom program RAZOWY. Gdy automat zasygnalizuje moment na doda-nie przypraw (10 sygnaw) to dodaj do formy ziarna sonecznika oraz w zalenoci od Twoich gustw kulinarnych posmaruj wyrobione ciasto rozmconym jajkiem.

CHLEB JOGURTOWY

SKADNIKI:

125 ml zimnej wody110 ml jogurtu naturalnego1 dua yka oleju sonecznikowego1 dua yka ciemnego miodu200g mki pszennej150g mki pszennej razowej25g otrb pszennych1 maa yeczka soli maej yeczki suszonych drody

SPOSB POSTPOWANIA:

Do formy wlej wod, jogurt, olej i mid. Wsyp oba gatunki mki tak aby powstaa rwna warstwa ktra przykryje pyn. Sl i otrby na w dwch kocach formy, w mce zrb wg-bienie i wsyp tam drode (uwaaj aby pyny nie zalay drody). Form zainstaluj w automa-cie, zadeklaruj mas chleba 680g, skrk chleba o jasnym odcieniu i uruchom program JOGUR-TOWY

CHLEB TOSTOWY

SKADNIKI:

200ml mleka60g oleju1 maa yeczka miodu1 jajko550g mki pszennej1 maa yeczka soli1 maa yeczka cukru17 g drody

SPOSB POSTPOWANIA:

Skadniki w wymienionej obok kolejnoci umie w formie. Drode umie w zagbieniach zro-bionych w mce. Form zainstaluj w automacie. Zadeklaruj mas chleba 900g, skrk chleba o ciemnym odcieniu i uruchom program TOSTO-WY

13

PL

PIERNIK

SKADNIKI:

200ml mleka3 due yki miodu2 jajka2 due yki powide30g masa150g cukru400g mki1 opakowanie przyprawy do piernikw1 maa yeczka sody oczyszczonejrodzynkisuszone morele lub liwki

SPOSB POSTPOWANIA:

Skadniki w wymienionej obok kolejnoci umie w formie. Form zainstaluj w automa-cie. Zadeklaruj mas 900g, skrk o ciemnym odcieniu i uruchom program DRODOWY. Ewentualnie w razie potrzeby dopiecz piernik programem DOPIEKANIE

DEM

SKADNIKI:

420g wieych umytych liwek, moreli, wini itp.2 due yki zimnej wody420g cukru elujcegosok z cytrynyskrka cytrynowa

SPOSB POSTPOWANIA:

Wszystkie skadniki umie w formie, form zain-staluj w automacie i uruchom program DEM.

CIASTO DRODOWE

SKADNIKI:

25g wieych drody1 maa yeczka cukru150ml letniego mleka2 jajka380g mki pszennej70 g masa10g cukru waniliowego

SPOSB POSTPOWANIA:

Do formy w pokruszone drode i posyp je y-eczk cukru a kiedy si rozpyn dodaj mleko, jajka, mk (musi zakry pyny), cukry, maso. Zadeklaruj jasny odcie skrki i mas 900g i uru-chom program DRODOWY. Po zakoczeniu programu odczekaj a automat zakoczy utrzy-mywanie temperatury ciasta.

CZYSZCZENIE IKONSERWACJA

1. Urzdzenie naley dokadnie umy po kadym uyciu, aby zapobiec gromadzeniu si tusz-czu i nieprzyjemnych zapachw.

2. Odcz urzdzenie z sieci i odczekaj a cakowicie ostygnie.3. Nie zanurzaj obudowy urzdzenia (1) w wodzie, nie myj pod biec wod.4. Obudow (1) i wntrze komory wypiekania (4) przetrzyj delikatnie wilgotn ciereczk.5. Forma (9) i mieszado (10) pokryte s specjaln powok, minimalizujc przywieranie skad-

nikw w zwizku z tym naley je czyci bardzo delikatnymi przyborami i przy uyciu deli-katnych detergentw.

14

PL

6. Jeeli mieszado przywaro do bolca w formie i nie daj si zsun to wlej do formy wrztku, odczekaj ok. 20 minut i ponw prb demontau.

7. Urzdzenie i akcesoria przechowuj w suchym miejscu.8. Jeeli urzdzenie nie bdzie uywane duszy czas przechowuj je w oryginalnym opakowa-

niu.

ROZWIZYWANIE PROBLEMW WYSTPUJCYCH PODCZAS PIECZENIA CHLEBA

Problem Przyczyna Rozwizanie

1Z wntrza automatu lub przez otwory wentylacyjne wydobywa si dym

Skadniki chleba wydostay si z formy do wntrza komory wypiekania

Przerwij proces, odcz zasilanie, po ostygniciu dokadnie wyczy komor wypiekania

2Chleb si zapad Zbyt dugi czas przebywania chleba

w urzdzeniuWyjmij chleb z urzdzenia najpniej po zakoczeniu procesu podtrzymywania ciepa

3Chleb nie daje si wyj z formy Mieszado zablokowao si w bolcu

mocujcym go Po kadym uyciu dokadnie czyci mieszado i form, w ostatecznoci zala wrztkiem i odczeka

4 Skadniki nie s wymieszane lub chleb nie jest dobrze wypieczony.

1. Uyto zego programu Zadeklaruj waciwy program

2. Zanik napicia zasilajcego w czasie duszym ni 20 min

Oprnij a nastpnie napenij form wieymi skadnikami. Rozpocznij proces od nowa

3. Pokrywa urzdzenia bya otwierana w czasie pracy lub bya nie domknita

Kontroluj prawidowe domknicie pokrywy.Pokrywa podczas pracy MUSI by zamknita

4. Zablokowanie lub nieprawidowy monta mieszada

Zainstaluj poprawnie mieszado

5Proces nie daje si rozpocz. Wywietla si komunikat HHH

Zbyt wysoka temperatura dla rozpoczcia nowego procesu.

Odczekaj a urzdzenie wystygnie, otwrz pokryw w celu szybszego ostudzenia komory wypiekania

6Sycha dwik pracy urzdzenia ale fizycznie nic si nie dzieje

Zy monta formy lub mieszadaZa duo skadnikw w formie

Sprawd poprawno montau formy lub mieszada. Umie w formie poprawn ilo skadnikw

7Ciasto wyrasta ponad form Za duo mki lub drody w ciecie.

Zy program wypiekaniaSkontroluj proporcje skadnikw.Uyj waciwego programu

8Ciasto nie wyrasta Ze lub przeterminowane skadniki.

Zbyt gorca woda.Uywaj pewnych skadnikw. Woda powinna mie temperatur otoczenia

9 Ciasto po fazie wyrastania ma zapadnity rodek

1. Uyto mki bezglutenowej Uyj mki z glutenem

2. Za duo wody Kontroluj ilo uytej wody

10Cika struktura chleba po upieczeniu

1. Uyto za duo mki lub/i za mao wody

Kontroluj proporcj wody i mki

2. Za duo owocw Dodawaj mniej owocw

15

PL

DANE TECHNICZNE:

Parametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej produktu. Dugo przewodu sieciowego: 0,82m

PRAWIDOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUYTY SPRZT ELEKTRYCZNY IELEKTRONICZNY)

Polska Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, e produktu po upywie okresu uytkowania nie naley usuwa z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstw domowych. Aby unikn szkodliwego wpywu na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadw, zuyte urzdzenie naley dostarczy do punktu odbioru zuytego sprztu AGD lub zgosi jego odbir z domu.

W celu uzyskania szczegowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadw elektrycznych i elektronicznych uytkownik powinien skontaktowa si z punktem sprzeday detalicznej lub z lokalnym Wydziaem Ochrony rodowiska. Produktu nie naley usuwa razem z innymi odpadami komunalnymi.

16

GB

The MUC-01 automatic bread maker is intended for automatic baking of bread. To make bread with this appliance, you only need to prepare the ingredients per the recipe of choice and monitor the process. The bread maker will knead the dough, rise the loaf and bake it until finished for you. MUC-01 features 12 differ-ent programs for baking several types of bread, as well as cooking jams and fruit preserves. The bread maker will also help you knead dough for other meals; with a suitable program, it can mix the recipe ingredients thoroughly and for the re-quired time. You can select three bread loaf weight levels and two levels of crust colour, or even program the processing time.

INSTRUCTIONS ASSOCIATED WITH USE SAFETY

Before use thoroughly read the operation manual. Place the bread maker with a minimum clearance of 15 cm at all sides and 30 cm above.

Extreme care is required in case of children presence in vicinity of the appliance! Do not immerse the appliance, its cord and plug in water or any other fluids. Do not remove the plug from the mains by pulling by the cord. Do not use the appliance in case of its damage, also if its cord or plug is dam-aged in such case the appliance should be handed over to an authorized service shop for repair.

The bread maker surfaces can become hot when in use. Caution: hot surface when in use and directly afterwards. Open and close the bread maker lid with the lid handle only.

Insert and remove the bread pan by the bread pan handle. Use heat-resistant kitchen gloves.

To avoid the risk of damage, fire or injury, always use the attachments recom-mended by the manufacturer.

Never leave cardboard, paper, candles and other flammable materials on the bread maker. Do not operate the bread maker with the lid open. Never place any objects made of plastic, cardboard, paper or other flammable or easily melted materials inside the bread maker oven.

Caution: burn hazard when removing the bread pan and hot fat. Do not leave the appliance without supervision in course of its operation. Do not spray water on the lid window directly after use. Do not place the appliance in vicinity of electric and gas cookers, burners, ovens, etc. (13)

The appliance should be connected into the socket with grounding pin.

17

GB

The device is intended for domestic use only. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Place the bread maker on a heat-resistant surface. Do not place the bread maker on surfaces made or finished with plastic, vinyl, paint coats/varnish or other flammable materials.

This appliance is not intended for use by children under 8 years of age and individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of ex-perience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.

Store the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age. Ensure that children do not play with the appliance. The temperature of surfaces may be higher when the appliance is in use. Do not use the appliance outdoors. Do not plug the power cord with wet hands. Do not move the bread maker when in use. Do not hang the cord on any sharp edges and prevent any contact with hot surfaces.

In order to ensure your childrens safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

WARNING! Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of suffocation!

Do not remove the bread pan when the bread maker is in use. Do not exceed the maximum total weight of baking ingredients. If the rising dough flows over the bread pan, there is a risk of fire. Do not put aluminium foil inside the bread maker. Short-circuit and/or fire hazard. Do not cover the bread maker with anything when in use. Before use always make sure that all parts of the appliance are properly installed.

Warning! Hot surface!

18

GB

APPLIANCE OVERVIEW

7

8

1

6

2

5

3

4

9

10

11

12

13

1. Body2. Lid3. Lid handle4. Oven5. Lid window6. Oven air vents7. Control display

8. Control keypad9. Bread pan with handle10. Kneading paddle11. 250 ml graduated beaker12. Kneading paddle removal hook13. Teaspoon/tablespoon (5 ml/14 ml)

measure

CONTROL DISPLAY OVERVIEW

W1

W3 W4

W2W1 Bread crust colour level setting

W2 Bread loaf weight setting

W3 Program number setting

W4 Remaining program time

19

GB

CONTROL KEYPAD OVERVIEW

K1 Select program 16

712

K2 Set bread loaf weight450g

680g

900g

K3 Adjust time (+)

K4 Adjust time (-)

K5 Set bread crust colour

K6 Power On/Off 0 1

APPLIANCE PROGRAMS AND FEATURES

AVAILABLE PROGRAMS

The bread maker features 12 different programs for processing bread, dough and other prod-ucts. Select the program number with (K1). (W3) shows the program number setting.1. BASIC BREAD The main bread baking program, suitable for most bread recipes based on

white wheat flour.2. FRENCH BREAD Bakes the traditional French crusty bread. This bread type remains fresh

for several hours.3. SWEET BREAD Bakes sweet bread types. Suitable for recipes with more sugar and fat than

in regular bread, and can bake bread with fruits.4. CAKE Suitable for baking pastry and cakes with yeast or baking powder.5. WHOLEMEAL BREAD Bakes wholemeal bread. Select this program when baking bread

with wholemeal flour.6. TOAST BREAD Bakes soft toast-type bread that is perfect for traditional sandwiches.7. KNEADING Kneads very thick dough types. This program does not bake.8. JAM Cooks jams and fruit preserves.9. YOGHURT BREAD Bakes yoghurt bread types.10. LONG KNEADING Kneads dough for an extended time to perfectly blend aromas. This

program does not bake.11. FAST BAKING A fast bread baking program (suitable for wheat and mixed flour bread

types).

20

GB

12. FINISH BAKING Holds the loaf/dough for 5 minutes to 1 hour at a baking temperature for a better finish.

The table below shows the program times depending on the set bread loaf weight:

450g 680g 900g1. BASIC BREAD 2h 50m 2h 55m 3h 00m

2. FRENCH BREAD 3h 30m 3h 40m 3h 50m

3. SWEET BREAD 2h 50m 2h 55m 3h 00m

4. CAKE 1h 30m 1h 40m 1h 50m

5. WHOLEMEAL BREAD 3h 25m 3h 32m 3h 40m

6. TOAST BREAD 2h 55m 3h 00m 3h 05m

7. KNEADING 0h 10m no bread loaf weight selection

8. JAM 1h 20m no bread loaf weight selection

9. YOGHURT BREAD 3h 20m 3h 25m 3h 30m

10. LONG KNEADING 1h 30m no bread loaf weight selection

11. FAST BAKING 1h 30m no bread loaf weight selection

12. FINISH BAKING Time adjustable from 0h 05m to 1h 00m

BREAD CRUST COLOUR SETTING

The bread baking process can be set with one of two bread crust colours. Use (K5) to set the bread crust colour level. (W1) shows the bread crust colour setting. The bread crust colour setting is not available for Programs 7, 8, 10, 11, and 12.

Light bread crust

Dark bread crust

BREAD LOAF WEIGHT SETTING

You can select three bread loaf weight settings. (450g, 680g, 900g). The bread maker adjusts the time of ingredient mixing and baking according to the bread loaf weight you set. Use (K2) to set the bread loaf weight. (W2) shows the bread loaf weight setting. The bread loaf weight setting is not available for Programs 7, 8, 10, 11, and 12.

HEAT HOLD

When a baking program is finished, this function will hold the bread maker oven hot for up to 1 hour to cool down the loaf slowly to the ambient temperature for extra flavour. (Not avail-able for Programs 7, 8, and 10). When Heat Hold is on, it is indicated with 0:00 in (W4) on the display and the display backlight will flash.

21

GB

MEMORY

The bread maker will keep the input settings for 20 minutes after a power failure. If power is restored in less than 20 minutes, the set program will be resumed with all the input settings from the moment of power outage. If power is not restored within 20 minutes, the bread mak-er will restart in the default mode when the power comes back and you will need to restart the baking process. This function is intentional; certain baking programs cannot be successfully resumed in over 20 minutes. The memory time may vary slightly between the programs.

TEMPERATURE MONITORING

The bread maker will only start a bread baking program when the oven temperature is close to the ambient temperature. This is extremely important for good dough making and users safety. If the oven temperature is too high to start baking (after the last program), the display will indicate this with H.HH in (W4).

START DELAY

Starts baking after a delay time preset by the user. This allows baking a hot product right in the time you require. The delay time is set by adding hours with (K3) and minutes (K4) to the displayed program time, which depends on the selected program number. The displayed time is the total time of delay + program time, e.g. if 10h 00m is displayed, this will be the time in which the delayed program will end. The maximum delay + program time setting is 13h 30m, depending on the selected program.

INSERTING AND REMOVING THE BREAD PAN

1. Put the kneading paddle (10) on the shaft in the bread pan (9). To do so, align the shaft cham-fer with the kneading paddle hole.

2. Lower the bread pan (9) into the bread maker oven (4) slightly offset from the parallel with the oven walls. When the bread pan base meets the oven shaft seat, turn the bread pan clockwise until the shaft seat engages the base with a click and the bread pan stops turning (the bread pan walls should be now parallel to the oven walls).The bread pan is symmetrical and can be installed turned by 180.

CAUTION! Place the bread pan with the kneading paddle and the bread dough ingredients already inside to operate the bread maker. Do not pour the ingredients to the bread pan already in the oven; if any ingredient is spilled out of the bread pan and into the oven, there will be a risk of FIRE. Do not start any bread maker program with the bread pan empty.

3. Remove the bread pan from the bread maker oven by reversing the steps required to insert it: turn the bread pan counter-clockwise from the parallel with the oven walls and lift the bread pan out by the handle.

CAUTION! The bread pan is very hot. Handle the bread pan by the handle and with heat-resistant kitchen gloves after baking.

22

GB

BEFORE FIRST USE

1. Remove the bread maker from the box. Remove all plastic sheets, bags and styrofoam in-serts.

2. Place the bread maker on a firm, level and heat-resistant surface. Keep a clearance of 15 cm around the bread maker.

3. Clean the bread maker (see CLEANING & MAINTENANCE, items 4 and 5).

USING THE APPLIANCE

This procedure applies to operating the bread maker when baking products. See the sample reci-pes further in this manual.1. With the bread pan removed and clean, put the kneading paddle (10) on the shaft inside (9).2. Put the dosed ingredients in the bread pan according to the recipe of choice. Mind the dos-

ing order of ingredients, if any. If required by the chosen recipe, you can cool down the bread pan in a fridge (especially when you want to use Start Delay; this way the ingredients will stay fresh for longer).

3. Insert the bread pan in the bread maker oven (see INSERTING AND REMOVING THE BREAD PAN) and close the lid (2).

4. Plug the bread maker to a power outlet. The bread maker will sound standby with a long beep.

5. Select the program with (K1).6. Select the bread loaf weight with (K2).7. Select the bread loaf crust colour with (K5).8. Start Delay example: it is 12:00 (PM); if you want the bread to be ready at 17:00 (5:00 PM), set a

delay + program time to 5h 00m with (K3) (for hours) and (K4) (for minutes).9. Press (K6) to start processing. The bread maker will start mixing the ingredients in the bread

pan; next, it will stop to let the loaf rise for a defined time, and bake the bread afterwards. Press and hold (K6) for 3 seconds to interrupt the program. If you set a Start Delay time, the bread maker will be at standstill until the program time countdown begins.

10. If the bread maker sounds 10 short beeps during processing, you can open the lid to inspect the dough in the bread pan and add more ingredients (if required).

11. Otherwise use the lid window (5) to monitor the baking process. Do not open the bread maker lid within 1h 30m before the program ends. Burn hazard.

12. When the countdown reaches 0 (0:00), the bread maker will sound 10 short beeps, followed by 1h of Heat Hold (indicated by the flashing indication 0:00). If you want to skip Heat Hold, press and hold (K6) until the bread maker beeps one time.

13. Open the bread maker lid and inspect the bread colour. If you need to finish baking, set Pro-gram 12 and adjust the finish baking time.

14. If the bread is well done and can be removed from the bread maker, unplug the bread maker from power, open the bread maker lid, and remove the bread pan by its handle (see: INSERT-ING AND REMOVING THE BREAD PAN).

CAUTION! The bread pan is very hot. Always use heat-resistant kitchen gloves when removing and emptying the bread pan.

23

GB

15. Turn the bread pan upside down let the bread slide out to a suitable surface. If the bread loaf is stuck inside, gently tap the bread pan with a soft implement, or gently turn the bread pan base to wriggle the kneading paddle on the shaft.

16. Check if the kneading paddle is in the bread pan. If the kneading paddle left the shaft and it is stuck in the bread loaf bottom, pull it out with the hook (12).

17. Wait for the bread maker to cool down and clean it.

BAKING TIPS

The following recipes will help you bake many bread types and flavours. You will also find tips for cooking jam, yeast cake, or gingerbread. There are various types of flour, yeast, oil, fat and other ingredients which affect the final appearance, crust colour, texture, and flavour. Hence the first attempts may vary from your expectations. You will certainly figure out your own modifications of the following recipes to get unique products that you and your family like.Note that the baking results also depend on ambient temperature, air humidity, water hard-ness, and barometric pressure or altitude even if the latter two are not so obvious in cooking and baking.Follow the ingredient dosing order shown in the recipes. It is critical to good baking results. If you attempt to adjust the recipes on your own, remember that the total weight of ingredients cannot exceed the weight setting you choose before starting a program. If you change the product weight listed in these recipes (see the procedures), adjust the proportions of ingre-dients accordingly.The teaspoon/tablespoon measure (13) (5 ml/14 ml, respectively) corresponds to the standard teaspoon and tablespoon capacities.

WHITE WHEAT FLOUR BREAD

INGREDIENTS:

Water: 300 mlCooking oil: 1.5 tablespoonsSalt: 1.5 teaspoonsSugar: 2 tablespoonsWheat flour: 530 gDry yeast: 7g

PROCEDURE:

Add the ingredients to the bread pan in the listed order. Insert the bread pan into the bread maker, input the bread loaf weight of 900g, select the dark crust level, and start the BASIC BREAD pro-gram.

24

GB

FRENCH BREAD

INGREDIENTS:

Water: 200 mlOlive oil: 2 tablespoonsSalt: 1 teaspoonSugar: 1 teaspoonWheat flour: 400 gDry yeast: tablespoonHerbs de Provence: 2 tablespoons

PROCEDURE:

Add the ingredients to the bread pan in the listed order. Insert the bread pan into the bread maker. Input the bread loaf weight of 680g, select the light crust level, and start the FRENCH BREAD program. Add the herbs de Provence when the bread maker requests more ingredients (10 short beeps).

SWEET YEAST BREAD

INGREDIENTS:

Wheat flour: 450 gLive yeast: 25 gEggs: 2Cooking oil: 3 tablespoonsMilk: 220 mlSugar: 2-3 tablespoonsVanilla sugar: 1 sachetSalt: teaspoonRaisins: 1/3 cup

PROCEDURE:

First add the milk to the bread pan, then add whisked egg yolk and whites and oil; add the flour followed by salt, sugar, vanilla sugar, broken up yeast and raisins. Insert the bread pan into the bread maker, input the bread loaf weight of 900g, select the light crust level, and start the SWEET BREAD program.

WHOLEMEAL BREAD

INGREDIENTS:

Water: 400 ml, coldOlive oil: 2 tablespoonsSugar: 1 teaspoon, flatSalt: 2 teaspoonsWholemeal wheat flour: 400 gBrown wheat flour: 60 gLive yeast: 10 gSunflower seeds: cup

PROCEDURE:

Add the ingredients to the bread pan in the listed order; break up and place the yeast in the centre of the flour dose to keep it away from sugar and salt. Insert the bread pan into the bread mak-er. Input the bread loaf weight of 900g, select the light crust level, and start the WHOLEMEAL BREAD program. Add the sunflower seeds when the bread maker requests more ingredients (10 short beeps).When the dough has been kneaded, you can coat it with whisked whole egg.

25

GB

YOGHURT BREAD

INGREDIENTS:

Water: 125 ml, coldNatural yoghurt: 110 mlSunflower oil: 1 tablespoonDark honey: 1 tablespoonWheat flour: 200 gBrown wheat flour: 150 gBran: 25 gSalt: 1 teaspoonDry yeast: tablespoon

PROCEDURE:

Add water, yoghurt, oil and honey to the bread pan. Pour in both flour types to cover the liquid ingredients with a level layer. Add salt and the bran in opposite ends of the bread pan. Make a small hole in the flour and pour the yeast inside (the liquid ingredients must not touch the yeast). Insert the bread pan into the bread maker, input the bread loaf weight of 680g, select the light crust level, and start the YOGHURT BREAD pro-gram.

TOAST BREAD

INGREDIENTS:

Milk: 200mlCooking oil: 60 gHoney: 1 teaspoonEggs: 1Wheat flour: 550gSalt: 1 teaspoonSugar: 1 teaspoonYeast: 17 g

PROCEDURE:

Add the ingredients to the bread pan in the listed order. Make a hole in the flour and put the yeast inside. Insert the bread pan into the bread mak-er. Input the bread loaf weight of 900g, select the dark crust level, and start the TOAST BREAD program.

GINGERBREAD

INGREDIENTS:

Milk: 200mlHoney: 3 tablespoonsEggs: 2Plum jam: 2 tablespoonsButter: 30 gSugar: 150 gFlour: 400 gGingerbread spices: 1 sachetBaking soda: 1 teaspoonRaisinsPrunes or dried apricots

PROCEDURE:

Add the ingredients to the bread pan in the listed order. Insert the bread pan into the bread maker. Input the bread loaf weight of 900g, select the dark crust level, and start the CAKE program. Finish the gingerbread with FINISH BAKING, if necessary.

26

GB

JAM

INGREDIENTS:

Fresh and washed plums, apricots, cherries, etc.: 420 gWater: 2 tablespoons, coldGelling sugar: 420 gLemon juice: of squashed lemonLemon peel

PROCEDURE:

Add the ingredients to the bread pan, insert the bread pan into the bread maker, and start the JAM program.

YEAST CAKE

INGREDIENTS:

Live yeast: 25 gSugar: 1 teaspoonMilk: 150 ml, lukewarmEggs: 2Wheat flour: 380 gButter: 70 gVanilla sugar: 10 g

PROCEDURE:

Put broken down yeast in the bread pan and cover it with a teaspoon of sugar; once the yeast has become liquid, add milk, eggs, flour (to cov-er the liquid ingredients), all sugar, and butter. Input the bread loaf weight of 900g, select the dark crust level, and start the CAKE program. When the program is finished, wait for the bread maker to finish Heat Hold.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Clean the bread maker thoroughly after each use to prevent fouling with fat and unpleasant odour.

2. Unplug the bread maker from power and wait until it cools down completely.3. Do not submerge the bread maker body (1) in water; do not clean it under running water.4. Gently wipe clean the bread maker body (1) and the oven interior (4) with a damp cloth.5. The bread pan (9) and the kneading paddle (10) are protected by a special no-stick coat; clean

it with very soft implements and gentle detergents.6. If the kneading paddle is stuck on the bread pan shaft, pour in boiling water, leave for about

20 minutes, drain the water and try to remove the kneading paddle again.7. Keep the appliance and its accessories in a dry place.8. If you will not use the appliance for a long time, keep it in its original packaging.

BREAD BAKING TROUBLESHOOTING

Problem Cause Solution

1Smoke comes out of the bread maker vents.

Some ingredients have been spilled inside the bread maker oven.

Stop processing, unplug the appliance from power, leave it to cool down, and thoroughly clean the oven interior.

2The bread has sunk. The dough has been in the bread

maker for too long.Remove the bread loaf after Heat Hold at the latest.

27

GB

3

The bread loaf is stuck in the bread pan.

The kneading paddle is stuck on the shaft.

Thoroughly clean the kneading paddle and the bread pan after each use; pour boiling water into the bread pan to release the kneading paddle if stuck.

4 The ingredients are not blended well or the bread is not well done.

1. Wrong program set. Use a correct program.

2. There was a power outage which exceeded 20 minutes.

Empty the bread pan and add fresh ingredients again. Restart the process.

3. The bread maker lid was opened not completely shut during processing.

Always check that the lid is tightly closed.Keep the lid closed during processing.

4. The kneading paddle was stuck or not connected well to the shaft.

Install the kneading paddle securely.

5 The bread maker does not start processing. "HHH" is displayed.

The bread maker is still too hot to start a new process.

Wait for the bread maker to cool down. Open the lid to cool it down faster.

6

The bread maker makes sounds as if it was working while it is not.

The bread pan and/or the kneading paddle are not properly installed.Too much ingredients in the bread pan.

Verify proper installation of the bread pan / kneading paddle. Put the correct amount of ingredients in the bread pan.

7The dough rises out of the bread pan.

Too much flour or yeast. Wrong program set.

Check the amount of ingredients.Use a correct program.

8The dough does not rise. The ingredients are not correct

or have expired. The water is too warm.

Use good and fresh ingredients. The water should be at ambient temperature.

9 Once it has risen, the dough sinks in the centre.

1. Gluten-free flour was added. Use a gluten flour.

2. Too much water. Check the water dosage.

10 The finished bread texture is thick.

1. Too much flour and/or too little water.

Check the water and flour dosage.

2. The fruit dose is too big. Add less fruits.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

See the products nameplate for technical specifications. Power cord length: 0.82 m

PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT (waste electrical and electronic equipment)

This symbol on the product indicates that the product, after its lifetime, should not be disposed with other household wastes. To avoid harmful influence on the environment and human health due to uncontrolled waste disposal, dispose the waste device to the service point of waste household appliances or report collecting it from home. In order to obtain detailed information about the location and how to dispose the waste electrical and electronic equipment in a safe way, contact your retailer or local Department

of Environmental Protection. Do not dispose the device with other municipal waste.

Poland

28

RU

MUC-01 . - , - , , . MUC-01 12 -, , . - , - . -, , , .

,

.

, , , 15 - 30 .

, ! , .

, . , , - .

. . .

.

, , , .

, , , . , , - .

29

RU

.

. . , . , .

. -- .

, -. , , , , , , .

8 , , , , , . .

, 8 . . , .

. . . , .

, , ( , , ..).

! . !

. , .

30

RU

. . .

- . , , .

! !

7

8

1

6

2

5

3

4

9

10

11

12

13

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9. ,

10. 11. 250 12.

13. ( 5

14 )

31

RU

W1

W3 W4

W2W1

W2

W3

W4 ,

K1 16

712

K2 450g

680g

900g

K3 (+)

K4 (-)

K5

K6 ./. 0 1

32

RU

12 , 12 - . (K1), - (W3) .1. ,

.2. , , -

. .3. . , -

, .4. -

, .5. .

.6. ,

.7. .

.8. .9. .10. ,

, .11. ( -

).12. , 5 1 .

:

450 680 900 1. 2 50 2 55 3 00

2. 3 30 3 40 3 50

3. 2 50 2 55 3 00

4. 1 30 1 40 1 50

5. 3 25 3 32 3 40

6. 2 55 3 00 3 05

7. 0 10

8. 1 20

9. 3 20 3 25 3 30

10. 1 30

11. 1 30

12. 0 05 1 00

33

RU

. (K5), - (W1) . 7,8,10,11,12

. (450 , 680 , 900 ). - . (2), (W2) . 7,8,10,11,12.

( 7,8,10) - 1 , - , . - 0:00 W4 .

. 20 -. , - , . 20 , . , - . .

, - . -, . ( - ), H. HH (W4).

34

RU

- . . (K3) (K4), . , , 10 , , . , 13,5 , .

1. (10) , (9) , .

2. (9) (4) , , ( - ) 180.

! . , , - , , .

3. , , - , - .

! . - .

1. , , .

2. , , - , - 15 .

3. (. . , . 4 5).

35

RU

- . .1. (10)

, (9).2. ,

, . , - ( ).

3. (.: ) (2).4. -

.5. (K1) .6. (K2) .7. (K5) 8. , , , 17.00 , 12.00

, (K3) (K4) , 5 (5:00).

9. (K6) -, , . (K6) 3 , . , .

10. 10 , , .

11. (5). , 1 30 .

12. 0 (0:00), 10 1- ( - 0:00). , (K6) .

13. - , 12 - .

14. , , - (.: ).

! . .

15. - . , .

36

RU

16. , . - , (12).

17. , , .

. , - , . , , , , , , . . - , -, ., , , , , -, . . . , , - , . - , ( ), , . (13) 5 14 , .

:

300 1,5 1,5 2 530 7

:

. , 900, -

:

200 2 1 1 400 2

:

. . 680, - - (10 -),

37

RU

()

:

450 25 2 3 220 2-3 1 1/3

:

, , , - , , , - . , 900 , -

( )

:

400 2 1 2 400 60 10

:

, , - , . . 900, - - . (10 ), . - .

:

125 110 1 1 200 150 25 1

:

, , . , - , . , ( , -). , 680 , -

38

RU

:

200 60 1 1 550 1 1 17

:

. , . - . 900,

:

200 3 2 2 30 150 400 1 1

:

. . 900, - . - -

:

420 , , - . .2 420

:

, - .

39

RU

:

25 1 150 2 380 70 10

:

, , , ( ), , - . 900 . - , - .

1. , .

2. , .3. (1) , .4. (1) (4) .5. (9) (10) , -

, .

6. , , . 20 .

7. .8. , .

,

1

, ,

2

,

3

, ,

40

RU

4 .

1.

2. 20

, .

3.

.

4.

5 . HHH

.

, ,

6

,

. .

7

.

.

8

. .

.

9

1.

2.

10

1.

2.

:

. : 0,82

( )

O, , . , , .

, . .

41

DE

Der Brotbackautomat MUC-01 ermglicht die Brotbackverfahren vollstndig zu automatisieren. Ihre Beteiligung an diesem Verfahren hngt ausschlielich mit der Vorbereitung entsprechender Zutaten und der berwachung des Verfahrens zusammen. Die sonstigen Arbeiten, wie Herrhren der Zutaten, der Grungspro-zess und Backen erledigt das Gert von selbst. MUC-01 besitzt 12 verschiedene Programme, mit denen Sie mehrere Brotsorten sowie Marmelade und Konfitren zubereiten knnen. Ferner werden Sie beim Zubereiten von Teig zu anderen Zwe-cken durch langes und genaues Herrhren entsprechender Zutaten im Rahmen des gewhlten Programms untersttzt. Sie knnen drei unterschiedlich groe Bro-te backen, zwischen zwei Brunungsstufen whlen und die Zeit einstellen, wann Sie sich das Gebck fertig haben wnschen.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Gebrauch lesen Sie genau die Bedienungsanleitung. Beim Aufstellen des Gertes fr mindestens 15 cm Abstand an den Seiten und 30 cm Freiraum ber dem Gert sorgen.

Besondere Vorsicht bei der Verwendung des Gerts ist geboten, wenn sich Kinder in der Nhe befinden!

Tauchen Sie das Gert, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flssigkeiten.

Den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen. Defektes Gert darf nicht benutzt werden, auch bei Beschdigung von Leitung oder Stecker in diesem Fall muss das Gert in einem autorisierten Service repariert werden.

Whrend der Verwendung des Gertes ist seine Oberflche hei. Whrend und nach Abschluss der Verwendung mit uerster Vorsicht vorgehen. Zum ffnen und Schlieen des Deckels ausschlielich den Deckelgriff verwenden.

Beim Herausnehmen und Einlegen der Backform ausschlielich den entspre-chenden Griff und einen Topflappen verwenden.

Anwendung eines vom Gertehersteller nicht empfohlenen Zubehrs kann Gerteschden, Brand oder Krperverletzungen verursachen.

Stellen Sie keine Pappe, Papier, Kerzen und anderes leicht brennbares Material auf das Gert und verwenden Sie es nicht mit offenem Deckel. Legen Sie kei-ne Gegenstnde aus Kunststoff, Pappe und anderen leicht brennbaren oder schmelzenden Materialien in das Gert.

Beim Herausnehmen der Backform und Entfernen heien ls besonders vor-sichtig vorgehen.

Elektronische Gerte sollten whrend des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt sein.

42

DE

Whrend des Betriebs und direkt nach Abschluss der Verwendung die Sicht-scheibe nicht mit Wasser bespritzen.

Gert nicht in der Nhe anderer elektrischer Gerte, Herde, fen etc. abstellen. Das Netzkabel in eine geerdete Steckdose stecken. Das Gert nur im Haushalt verwenden. Dieses Gert darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, wie z. B. einer Funksteckdose, betrieben werden.

Das Gert auf einer temperaturbestndigen Oberflche aufstellen. Das Gert nie auf Oberflchen aus Kunststoff, Vinyl, lackiertem Holz oder anderen Oberflchen aus leicht brennbaren Stoffen aufstellen.

Dieses Gert ist nicht dafr bestimmt, durch Personen mit eingeschrnkten phy-sischen oder geistigen Fhigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt, sowie durch Kinder unter 8 Jahren verwendet zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fr ihre Sicherheit zustndige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihnen Anweisungen, wie das Gert zu benutzen ist. Kinder sollten das Gert ohne Aufsicht weder reinigen, noch warten.

Das Gert und die Leitung an einem vor Kindern unter 8 Jahren geschtzten Ort aufbewahren.

Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gert spielen.

Wenn das Gert in Betrieb ist, kann sich die Temperatur an seiner Oberflche erhhen.

Verwenden Sie das Gert nicht im Freien. Den Stecker nie mit nassen Hnden in die Steckdose stecken. Whrend des Betriebs nicht versetzen. Halten Sie das Netzkabel fern von heien Flchen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.

Aus Sicherheitsgrnden sind lose Verpackungsteile (Kunststoffbeutel, Kartons, Styropor etc.) von Kindern fern zu halten.

WARNUNG! Kinder nicht mit Folie spielen lassen. Erstickungsgefahr! Whrend des Betriebs Backform nicht herausnehmen. Das zulssige Gewicht der Backzutaten nicht berschreiten. Brandgefahr beim bersieden des Teigs aus der Form. Keine Aluminiumfolie in das Gert legen. Kurzschluss- und Brandgefahr. Whrend des Betriebs das Gert nicht bedecken.

43

DE

Vor Arbeitsbeginn zuerst immer berprfen, ob alle Gerteteile sachgem angebracht worden sind.

ACHTUNG! Heie Oberflche!

GERTEBESCHREIBUNG

7

8

1

6

2

5

3

4

9

10

11

12

13

1. Gehuse2. Gertedeckel3. Deckelgriff4. Backkammer5. Sichtfenster6. Belftungsschlitze7. Display

8. Bedienfeld9. Backform mit Griff10. Knethaken11. Becher Messbecher 250 ml12. Ausziehwerkzeug13. Doppel-Messlffel 5 und 14 ml

44

DE

BESCHREIBUNG DES DISPLAYS

W1

W3 W4

W2W1 Anzeige der Brunungseinstellung

W2 Anzeige der Teigmenge

W3 Anzeige der Programmeinstellung

W4 Timeranzeige

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

K1 Programmeinstelltaste16

712

K2 Teigmengentaste450g

680g

900g

K3 Timertaste (+)

K4 Timertaste (-)

K5 Brunungsregulierungstaste

K6 Start-/Stopp-Taste 0 1

45

DE

BESCHREIBUNG DER PROGRAMME UND GERTFUNKTIONEN

PROGRAMMAUSWAHL

Das Gert besitzt 12 unterschiedliche Programme zur Ausfhrung entsprechender Verfah-ren. Programme werden mit der Taste (K1) ausgewhlt, das aktuell ausgewhlte Programm erscheint in der Display-Anzeige (W3).1. GRUNDPROGRAMM Normales Programm zum Brotbacken, kann bei den meisten Brotre-

zepturen, hauptschlich aus Weizenmehl, verwendet werden.2. WEISSBROT Programm zum Backen traditioneller, knuspriger, franzsischer Weibrote.

Das Gebck bleibt mehrere Stunden lang frisch.3. SSS Ses Brot. Programm fr Rezepturen, die mehr Fett und Zucker sowie Obst, enthal-

ten.4. KUCHEN Programm zum Backen von Gebck und Hefekuchen, sowie von Kuchen mit

Backpulver anstatt von Hefe.5. VOLLKORN Vollkornbrot. Programm fr Vollkornmehlteig.6. TOAST Programm zum Zubereiten von lockeren Gebcksorten, Toast- oder Sandwich-Brot.7. TEIG Programm zum Herrhren von besonders dichten Teigsorten. Der Backvorgang ent-

fllt bei diesem Programm.8. MARMELADE Programm zum Zubereiten von Marmelade und Konfitren.9. JOGHURT Programm zum Backen von Broten, die aus Joghurt hergestellt werden.10. KNETEN Programm zum langfristigen Herrhren von Teig zum vollstndigen Herrhren

vorhandener Aromen, ohne Backen.11. SCHNELLBACKEN Programm zum schnellen Brotbacken (Weizenmehl oder Mischsorten).12. NACHBACKEN Programm zum Nachbacken von Brot, ab 5 Minuten bis 1 Stunde.

In der Tabelle wird die Programmdauer je nach gewhltem Brotgewicht dargestellt.

450 g 680 g 900 g1. GRUNDPROGRAMM 2 h 50 m 2 h 55 m 3 h 00 m

2. WEISSBROT 3 h 30 m 3 h 40 m 3 h 50 m

3. SSS 2 h 50 m 2 h 55 m 3 h 00 m

4. KUCHEN 1 h 30 m 1 h 40 m 1 h 50 m

5. VOLLKORN 3 h 25 m 3 h 32 m 3 h 40 m

6. TOAST 2 h 55 m 3 h 00 m 3 h 05 m

7. TEIG 0 h 10 m ohne Aufteilung nach Gewicht

8. MARMELADE 1 h 20 m ohne Aufteilung nach Gewicht

9. JOGHURT 3 h 20 m 3 h 25 m 3 h 30 m

10. KNETEN 1 h 30 m ohne Aufteilung nach Gewicht

11. SCHNELLBACKEN 1 h 30 m ohne Aufteilung nach Gewicht

12. NACHBACKEN Im Bereich von 0 h 05 m 1h 00 m einstellbare Zeit.

46

DE

BRUNUNGSREGULIERUNG

Mit der Brunungsregulierung knnen Sie zwei Brunungsstufen der Kruste einstellen. Die Einstellungen nehmen Sie mit der Taste (K5) vor, die aktuell eingestellte Brunungsstufe wird im Feld (W1) angezeigt. Die Brunungsregulierung steht fr folgende Programme nicht zur Verfgung: 7,8,10,11,12.

Helle Kruste

Dunkle Kruste

TEIGMENGEN-EINSTELLUNG

Es stehen drei verschiedene Teigmengen zu Verfgung: (450 g, 680 g, 900 g). Fr die ent-sprechend gewhlte Teigmenge passt das Gert die Zeiten zum Herrhren der Zutaten und zum Backen selbstndig an. Die Einstellungen nehmen Sie mit der Taste (K2), die aktuell ein-gestellte Brunungsstufe wird im Feld (W2) angezeigt. Die Teigmengen-Einstellung steht fr folgende Programme nicht zur Verfgung: 7,8,10,11,12.

WARMHALTEFUNKTION

Nach Abschluss der Backprogramme startet automatisch die Warmhaltefunktion (fr Pro-gramme 7, 8, 10 nicht verfgbar).Diese hlt das Brot fr bis zu 60 Minuten warm, sodass das Brot die Umgebungstemperatur nur langsam erreicht, wodurch seine Geschmacksvorteile gesteigert werden. Die Funktion wird durch die Meldung 0:00 im Feld W4 des Displays und pulsierendes Unterleuchten des Displays angezeigt.

MEMORY-FUNKTION

Im Fall eines Versorgungsausfalls speichert das Brotbackautomat die aktuellen Einstellungen fr etwa 20 Minuten. So knnen laufende Programme nach einem kurzzeitigen Stromausfall automatisch fortgesetzt werden. Bei einer lngeren, ber 20 Minuten lang hinausgehender Unterbrechung der Stromzufuhr muss der Brotbackautomat neu gestartet werden. Diese Ver-fahrensweise ist zweckmig, da manche Teig-Verarbeitungsverfahren nach Ablauf dieser Zeit nicht fortgesetzt werden knnen. Die Memory-Zeit kann je nach Programm unterschied-lich sein.

TEMPERATURKONTROLLE

Das Gert erlaubt das Backprogramm zu starten nur wenn die Temperatur innerhalb der Back-kammer annhernd hoch wie die Umgebungstemperatur ist. Dies ist fr den sachgemen Grungsprozess und die Sicherheit des Bedieners wesentlich. Ist die Temperatur zu hoch (nach vorherigem Backverfahren), wird das mit H.HH im Feld (W4) angezeigt.

47

DE

ZEITVERZGERTES BACKEN

Sie knnen den Brotbackautomaten so einstellen, dass er zeitverzgert startet. So knnen Sie das Gebck fr eine bestimmte Uhrzeit vorbereiten. Mit den Tasten (K3) und (K4) geben Sie entsprechend Stunden und Minuten hinzu, wodurch Sie die frs eingestellte Programm eigentliche Gesamtlaufzeit des Backprogramms verlngern. Die angezeigte Zeit ist somit quasi die Brutto-Zeit, was bedeutet, dass wenn die Zeit von 10 Stunden eingestellt wird, das Programm nach Ablauf dieser Zeit endet anstatt zu beginnen. Die maximale Gesamtdauer betrgt 13,5 Stunden, die Verzgerung ist jedoch fr die einzelnen Backprogramme unter-schiedlich.

MONTAGE UND DEMONTAGE DER BACKFORM

1. Knethaken (10) auf die Achse im Inneren der Backform (9) anbringen, sodass sich der Achsen-rand mit dem Knethakenrand abdeckt.

2. Backform (9) in die Backkammer (4) unter einem geringen Winkel im Verhltnis zum Gehuse einsetzen, anschlieend leicht im Uhrzeigersinn gedreht auf die Halterung am Boden des Innenraums aufsetzen, bis die Form hrbar einrastet (die entsprechenden Rnder der Form und des Innenraums sollten parallel zueinander liegen)Die Backform selbst ist symmetrisch und kann bei der Montage um 180 gedreht werden.

ACHTUNG! Whrend des Betriebs ist die Backform bereits mit Zutaten gefllt ins Gert einzusetzen. Beim Hin-zufgen der Zutaten in die im Gert eingesetzte Form droht damit, dass sie in der Backkammer verschtten. Das fhrt zur BRANDGEFAHR. Gert mit keiner leeren Backform starten.

3. Die Demontage der Form erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, d.h. sie ist leicht entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen und anschlieend an dem Griff auf der Form herauszuneh-men.

ACHTUNG! Die Backform ist hei. Die Demontage ist ausschlielich mit einem Topflappen oder mithilfe ent-sprechender Griffe vorzunehmen.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Gert aus der Verpackung herausnehmen, alle Beutel und Styroporelemente entfernen.2. Gert auf stabile und temperaturbestndige Oberflche aufstellen, dabei beachten dass

mind. 15 cm um das Gert herum gengend Freiraum vorhanden ist.3. Gert reinigen (siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE Pkt. 4 und 5).

VERWENDUNG DES BROTBACKAUTOMATEN

In der Beschreibung unten finden Sie die Vorgehensweise bei der Verwendung des Brotbackauto-maten. Im weiteren Teil dieser Anleitung finden Sie beispielhafte Backrezepte.1. In der abgebauten und zuvor gereinigten Backform den Knethaken (10) auf der Achse im

Inneren der Form (9) anbringen.2. Alle zuvor vorbereiteten Zutaten in die Form einlegen, dabei beachten, dass bei manchen

Teigen die Reihenfolge bei der Dosierung von Zutaten streng zu beachten ist. Je nach Spezi-

48

DE

fik kann die Form zuvor im Khlschrank abgekhlt werden (insbesondere beim zeitverzger-ten Backen gebruchlich so bleiben die Zutaten lnger frisch).

3. Backform in der Backkammer anbringen (siehe: Montage der Form) und Deckel (2) schlieen.4. Gert an der Versorgung anschlieen das Gert meldet seine Betriebsbereitschaft ber ei-

nen lang ertnenden Signalton.5. Mit der Taste (K1) das Backprogramm auswhlen.6. Mit der Taste (K2) die Teigmenge auswhlen.7. Mit der Taste (K5) die Brunungsstufe und Brunungsregulierung einstellen.8. Wenn Sie das Brot z.B. Um 17.00 Uhr fertig haben mchten und aktuell 12.00 Uhr ist, mit

den Tasten (K3) und (K4) zur gedanklichen programmspezifischen Backzeit 5 Stunden (5:00) hinzufgen.

9. Backprogramm mit der Taste (K6) starten das Gert beginnt die Zutaten automatisch zu verrhren und fngt diese dann von selbst zu backen an. Durch erneuten Druck und Festhal-ten der Taste (K6) fr 3 Sekunden wird das Backprogramm unterbrochen. Wurde zeitverz-gertes Backen eingestellt, bleibt das Gert zunchst still.

10. Sollten whrend des Verfahrens 10 kurze Signaltne ertnen, besteht die Mglichkeit den Teig zu kontrollieren und ggf. Zutaten hinzu zu fgen.

11. Das Backverfahren kann ber das Sichtfenster (5) kontrolliert werden. Ist die Restzeit zum Ende des Programms weniger als 1 h 30 m darf der Deckel nicht geffnet werden Verbren-nungsgefahr!

12. Erreicht die gerechnete Zeit 0 (0:00), ertnen 10 kurze Signaltne und das 1 stndige Warm-halteprogramm startet (die unterleuchtete Meldung 0:00 pulsiert). Die Warmhaltephase kann durch Drcken und Festhalten der Taste (K6) bersprungen werden es ertnt ein kur-zer Signalton.

13. Gertedeckel anheben, Backstufe kontrollieren falls nachgebacken werden soll, Programm 12 auswhlen und entsprechende Backzeit einstellen.

14. Ist das Brot fertig und kann aus dem Brotbackautomat herausgenommen werden, Gert von der Versorgung trennen, Gertdeckel anheben und mit dem Griff in der Form aus dem Gert herausnehmen (siehe: Demontage der Form).

ACHTUNG! Die Backform ist hei. Die Form darf ausschlielich mithilfe eines Topflappens abgebaut und ent-leert werden.

15. Form umdrehen, Brot auf eine fr diesen Zweck vorbereitete Oberflche aus der Form glei-ten lassen. Sollte der Laib nicht hinausgleiten wollen, die Form mit einem weichen Werkzeug klopfen oder den Knethaken im unteren Teil der Form sanft hin und her bewegen.

16. Prfen, ob der Knethaken in der Form vorhanden ist. Hat sich der Knethaken von der Achse gelst und ist im unteren Teil des Brotlaibs hngen geblieben, mit dem Ausziehwerkzeug (12) entfernen.

17. Warten bis das Gert abkhlt und anschlieend reinigen.

49

DE

REZEPTE

Mit den nachfolgend dargestellten Rezepten knnen Sie nach Belieben unterschiedliche Brotsorten selbst herstellen. Ferner finden Sie hier Tipps zur Herstellung eigener Marmela-den, Hefekuchen und Lebkuchen. Dabei sollten Sie stets beachten, dass unterschiedliche Mehl-, Hefe- und lsorten und Zutaten gngig sind, die unterschiedliche Formen, Farben, Dichte und Geschmacksvorteile zu erzielen ermglichen. Daher knnen die von Ihnen erziel-ten Ergebnisse anfnglich von Ihren Erwartungen im Geringen abweichen. Mit der Zeit wer-den Sie die hier dargestellten Rezepte mit Sicherheit modifizieren und Ihre Gebcke werden einzigartig und kulinarisch an Ihre Bedrfnisse und die Ihrer Nchsten angepasst sein.Ferner hngt das Endergebnis auch von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit, Wasserhrte und der scheinbar unwesentliche Luftdruck oder Hhe ber dem Meeresspiegel zusammen.Beachten Sie stets die in Rezepten angegebene Reihenfolge von Zutaten. Sie hat einen enor-men Einfluss auf das erzielte Endergebnis. Bei selbstndigen Modifizierungen der Rezepte ist zu beachten, dass das Gesamtgewicht der Zutaten das vor Beginn des Backprogramms ange-gebene Teiggewicht nicht berschreitet. Bei der Zubereitung von Gebck mit einem von den Rezepten abweichenden Gewicht (Vorgehensweise) sind die entsprechenden Verhltnisse einzelner Zutaten zu beachten.Das Volumen des mitgelieferten Messlffels (13) (5 und 14 ml) entspricht einem Teelffel und einem Esslffel.

BROT AUS WEIZENMEHL

ZUTATEN

300 ml Wasser1,5 EL l1,5 TL Salz2 EL Zucker530 g Weizenmehl7 g Trockenhefe

VORGEHENSWEISE

Zutaten in genannter Reihenfolge in die Back-form geben. Backform in Gert anbringen, Teiggewicht von 900 g eingeben, dunkle Kruste auswhlen und GRUNDPROGRAMM starten.

WEISSBROT

ZUTATEN

200 ml Wasser2 EL Olivenl1 TL Salz1 TL Zucker400 g Weizenmehl TL Trockenhefe2 TL provenzalische Kruter

VORGEHENSWEISE

Zutaten in genannter Reihenfolge in die Back-form geben. Form im Gert anbringen. Back-form in Gert anbringen, Teiggewicht von 680 g eingeben, helle Kruste auswhlen und WEISS-BROT starten. Wenn das Brotbackgert signa-lisiert (10 Signaltne), provenzalische Kruter hinzufgen.

50

DE

HEFEBROT (SSS)

ZUTATEN

450 g Weizenmehl25 g frische Hefe2 Eier3 EL l220 ml Milch2-3 EL Zucker1 VE Vanillezucker TL Salz1/3 Glas Rosinen

VORGEHENSWEISE

Milch in die Form gieen, mit l vermischtes Ei-gelb und Eiwei hinzufgen, Mehl hinzugeben, dann Zucker, Salz, Vanillezucker, zerdrckte Hefe und Rosinen hinzufgen. Backform in Ge-rt anbringen, Teiggewicht von 900 g eingeben, helle Kruste auswhlen und SSS starten.

VOLLKORNBROT

ZUTATEN

400 ml khles Wasser2 EL Olivenl1 TL Zucker, flach2 TL Salz400 g Vollkornweizenmehl60 g Weizenschrotmehl10 g frische Hefe Glas Sonnenblumenkerne

VORGEHENSWEISE

Zutaten in genannter Reihenfolge in die Back-form geben, die Hefe in der Mitte zerdrcken, sodass sie weder Salz noch Zucker berhrt. Form im Gert anbringen. Backform in Gert anbrin-gen, Teiggewicht von 900 g eingeben, helle Krus-te auswhlen und VOLLKORN starten. Wenn das Brotbackgert signalisiert (10 Signaltne), Sonnenblumenkerne hinzufgen.Je nach Belieben fertigen Teig mit verrhrtem Ei glasieren.

JOGHURT-BROT

ZUTATEN

125 ml kaltes Wasser110 ml natrlichen Joghurt1 EL Sonnenblumenl1 EL dunklen Honig200 g Weizenmehl150 g Weizenschrotmehl25 g Weizenkleie1 TL Salz TL Trockenhefe

VORGEHENSWEISE

Wasser, Joghurt, l und Honig in die Form ge-ben. Zwei Mehlsorten einschtten, sodass eine ebne Schicht entsteht, mit der die flssigen Pro-dukte zugedeckt werden. Salz und Weizenkleine an beiden Formenden legen, eine Vertiefung im Mehl machen, in diese Hefe einlegen (beachten, dass die Hefe nicht nass wird). Backform in Ge-rt anbringen, Teiggewicht von 680 g eingeben, helle Kruste auswhlen und JOGHURT starten.

51

DE

TOAST-BROT

ZUTATEN

200 ml Milch60 g l1 TL Honig1 Ei550 g Weizenmehl1 TL Salz1 TL Zucker17 g Hefe

VORGEHENSWEISE

Zutaten in genannter Reihenfolge in die Back-form geben. Hefe in die Vertiefungen im Mehl le-gen. Form im Gert anbringen. Backform in Ge-rt anbringen, Teiggewicht von 900 g eingeben, dunkle Kruste auswhlen und TOAST starten.

LEBKUCHEN

ZUTATEN

200 ml Milch3 EL Honig2 Eier2 EL Marmelade30 g Butter150 g Zucker400 g Mehl1 VE Lebkuchengewrz1 TL SpeisenatronRosinenGetrocknete Aprikosen oder Pflaumen

VORGEHENSWEISE

Zutaten in genannter Reihenfolge in die Back-form geben. Form im Gert anbringen. Back-form in Gert anbringen, Teiggewicht von 900 g eingeben, dunkle Kruste auswhlen und KU-CHEN starten. Bei Bedarf Lebkuchen mit dem Programm NACHBACKEN weiter backen.

MARMELADE

ZUTATEN

420 g frische, gewaschene Pflaumen, Aprikosen, Kirschen etc.2 EL kaltes Wasser420 g GelierzuckerSaft aus ZitroneZitronenschale

VORGEHENSWEISE

Alle Zutaten in die Form geben, Form im Gert anbringen, Programm MARMELADE starten.

52

DE

HEFEKUCHEN

ZUTATEN

25 g frische Hefe1 TL Zucker150 ml lauwarme Milch2 Eier380 g Weizenmehl70 g Butter10 g Vanillezucker

VORGEHENSWEISE

Zerdrckte Hefe in die Form legen, mit Zucker bestreuen, wenn sie zergangen sind Milch, Eier, Mehl (muss die Flssigkeit verdecken), Zucker, Vanillezucker und Butter hinzufgen. Teigge-wicht von 900 g eingeben, helle Kruste auswh-len und KUCHEN starten. Nach Abschluss des Programms abwarten bis das Gert das Warm-halteprogramm beendet hat.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Nach jeder Verwendung ist das Gert zu reinigen, sodass sich kein Fett und unangenehme Gerche ansammeln knnen.

2. Trennen Sie das Gert vom Versorgungsnetz und lassen es vollstndig abkhlen.3. Das Gertgehuse (1) nicht eintauchen und nicht unter laufenden Wasser waschen.4. Gehuse (1) und Innenraum der Backkammer (4) mit einem feuchten Tuch abwischen.5. Die Form (9) und der Knethaken (10) sind mit einer speziellen Antihaftschicht beschichtet,

aus diesem Grund sind sie mit sanftem Werkzeug und sanften Putzmitteln zu reinigen.6. Ist der Knethaken an der Achse in der Form haften geblieben und kann nicht gelst werden,

heies Wasser in die Form gieen, 20 Minuten lang stehen lassen, danach erneut versuchen den Knethaken abzunehmen.

7. Gert und Zubehr an einer trockenen Stelle aufbewahren.8. Wird das Gert lngere Zeit ber nicht verwendet, in Originalverpackung aufbewahren.

FEHLERBEHEBUNG

Problem Ursache Lsung

1Rauch tritt aus dem Gert oder die Belftungsschlitze aus

Brotzutaten sind in Kontakt oder in die Backkammer gelangt

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und reinigen Sie die Backkammer nachdem das Gert abgekhlt ist

2Das Brot ist zusammengefallen Das Brot war zu lange im Gert Brot sptestens nach Abschluss des

Warmhalteprogramms aus dem Gert herausnehmen

3Das Brot lsst sich nur schwer aus der Backform entnehmen

Der Knethaken hngt an der Achse fest

Knethaken und Form nach jeder Verwendung sorgfltig reinigen, falls notwendig heies Wasser eingieen und stehen lassen

53

DE

4Die Zutaten werden schlecht verrhrt oder das Brot ist nicht fertig gebacken

1. Gewhltes Programm ist ungeeignet

Entsprechendes Programm auswhlen

2. Versorgungsausfall von mehr als 20 Minuten

Form entleeren und anschlieend mit frischen Zutaten fllen Verfahren neustarten

3. Deckel wurde whrend des Betriebs geffnet oder war nicht ganz zu

Sachgemen Deckelverschluss kontrollierenWhrend des Betriebs MUSS der Deckel zu sein

4. Knethaken gesperrt oder unsachgem angebracht

Knethaken richtig anbringen

5 Programm startet nicht Meldung HHH wird angezeigt

Zu hohe Temperatur, um ein neues Programm zu starten

Abwarten bis das Gert abkhlt, fr schnelleres Abkhlen der Backkammer Deckel ffnen

6Motorengerusch ist zu hren, aber der Teig wird nicht verrhrt

Form ist nicht richtig eingesetztZu viel Teig in der Form

Prfen, ob die Backform oder der Knethaken richtig eingesetzt ist Korrekte Mengen von Zutaten abwiegen

7Der Teig wird zu gro und fliet aus der Backform

Zu viel Mehl oder Hefe Backprogramm ist ungeeignet

Proportionen der Zutaten prfenGeeignetes Backprogramm auswhlen

8Teig geht nicht auf Nicht geeignete oder verfallene

Zutaten Zu heies WasserSichere Zutaten verwenden Wasser sollte Umgebungstemperatur haben

9 Beim Backen fllt das Brot in der Mitte zusammen

1. Glutenfreies Mehl wurde verwendet

Mehl mit Gluten verwenden

2. Zu viel Wasser Verwendete Wassermengen prfen

10 Gebackenes Brot ist zu schwer

1. Zu viel Mehl und/oder zu wenig Wasser

Proportionen von Wasser und Mehl prfen

2. Zu viel Obst Weniger Obst hinzufgen

TECHNISCHE DATEN

Technische Parameter des Gertes sind vom Typenschild zu entnehmen. Lnge des Versorgungskabels: 0,82 m

ORDNUNGSGEMSSE ENTSORGUNG (ELEKTRO UND ELEKTRONIK-ALTGERTE)

Polen Die Bezeichnung am Gert bedeutet: Elektro und Elektronik-Altgerte gehren nicht in den Hausmll. Schonen Sie unsere Umwelt und menschliche Gesundheit und nutzen Sie die fr die Entsorgung von Elektrogerten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogerte ab oder melden Sie ihre Entsorgung von zu Hause. Informationen, wo und wie die Gerte zu entsorgen sind, erhalten Sie ber Ihre

Verkaufsstelle oder ber die lokale Umweltschutzbehrde. Dieses Produkt gehrt nicht in den Hausmll.

NO

TATK

I

54

yczymy zadowolenia z uytkowania naszego wyrobu i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy

We wish you satisfaction from using the product and invite you to check a wide range of other appliances

Wir wnschen Ihnen Zufriedenheit bei der Benutzung unseres Produkts und wir ermutigen Sie, das breitgefcherte Handelsangebot der Firma zu nutzen

MPM agd S.A.ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanwek, Polska

tel.: (22) 380 52 34, fax: (22) 380 52 72www.mpm.pl