instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/u 042-24...logamax u042-24k to kotły...

48
Dla pracowników serwisu Starannie przeczytać przed podjęciem montażu i konserwacji. Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Naścienny gazowy kocioł konwencjonalny Logamax U042-24K 6 720 614 470-00.1O 6 720 617 670 (2009/01) PL

Upload: others

Post on 15-Feb-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora

Naścienny gazowy kocioł konwencjonalny

Dla pracowników serwisu

Starannie przeczytać przed

Logamax U042-24K

6 720 614 470-00.1O

podjęciem montażu i konserwacji.

6 72

0 61

7 67

0 (2

009/

01) P

L

Page 2: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

Spis treści

Spis treści

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.1 Objaśnienie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . 3

2 Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Dane urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 53.2 EG Poświadczenie badania typu . . . . . . 53.3 Przegląd stosowanych grup gazów . . . . 53.4 Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . 53.5 Opis urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.6 Osprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.7 Wymiary i minimalne odległości . . . . . . . 73.8 Budowa kotła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.9 Schemat elektryczny . . . . . . . . . . . . . . 103.10 Schemat układu hydraulicznego . . . . . 113.11 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4 Przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5 Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.1 Wskazówki ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . 155.2 Miejsce zainstalowania . . . . . . . . . . . . 165.3 Zamontować szynę montażową

(zawieszeniową) i montażową płytę przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

5.4 Montaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 185.5 Kontrola przyłączy . . . . . . . . . . . . . . . . 19

6 Przyłącze elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.1 Przyłącze kabla sieciowego . . . . . . . . . 206.2 Przyłączenie do układu Cotronic . . . . . 206.2.1 Otwarcie pokrywy układu Cotronic . . . 206.2.2 Otwarcie układu Cotronic . . . . . . . . . . 206.2.3 Podłączenie regulatora 230 V on/off . . 216.2.4 Wymiana kabla sieciowego . . . . . . . . . 21

7 Uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.1 Przed uruchomieniem . . . . . . . . . . . . . 227.2 Włączanie i wyłączanie kotła . . . . . . . . 237.3 Włączenie c.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237.4 Układ regulacji instalacji ogrzewczej . . 237.5 Po uruchomieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . 237.6 Ustawienie temperatury c.w.u. . . . . . . . 247.6.1 Ustawienie temperatury c.w.u. . . . . . . . 247.6.2 Ilość/temperatura c.w.u. . . . . . . . . . . . 247.7 Tryb letni (bez ogrzewania, tylko

przygotowanie ciepłej wody) . . . . . . . . .247.8 Ochrona przed zamarzaniem . . . . . . . . 257.9 Usterki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257.10 Zabezpieczenie przed zablokowaniem

się pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

8 Ustawienie indywidualne . . . . . . . . . . . . . . . 268.1 Kontrola pojemności naczynia

wzbiorczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.2 Zmiana charakterystyki pompy

układu grzewczego . . . . . . . . . . . . . . . 268.3 Ustawienie mocy grzewczej . . . . . . . . 278.4 Ustawienia przełącznika DIP . . . . . . . . 278.5 Opóźnienie zadziałania

zapotrzebowania ciepłej wody . . . . . . . 288.6 Uaktywnienie opóźnienia załączenia

palnika przy doprowadzeniu wody podgrzanej solarnie . . . . . . . . . . . . . . . 28

9 Dostosowanie do rodzaju gazu . . . . . . . . . . 299.1 Ustawienie parametrów . . . . . . . . . . . . 299.1.1 Prace przygotowawcze . . . . . . . . . . . . 299.1.2 Ustawienie ciśnienia w dyszach . . . . . 299.2 Przezbrojenie na inny rodzaj gazu . . . . 31

10 Pomiar parametrów spalin . . . . . . . . . . . . . . 3210.1 Ustawienie mocy kotła . . . . . . . . . . . . 3210.2 Sprawdzenie szczelności

przewodu spalinowego . . . . . . . . . . . . 3210.3 Pomiar zawartości CO w spalinach . . 3310.4 Pomiar straty kominowej . . . . . . . . . . . 33

11 Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

12 Przegląd/konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . 3512.1 Wykaz czynności kontrolnych podczas

konserwacji (protokół konserwacji) . . . 3612.2 Opis prac konserwacyjnych . . . . . . . . 3712.2.1 Czyszczenie podstawki palnika,

dyszy oraz palnika . . . . . . . . . . . . . . . . 3712.2.2 Czyszczenie bloku cieplnego . . . . . . . 3912.2.3 Siatka w rurze wody zimnej . . . . . . . . . 3912.2.4 Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa

instalacji ogrzewczej . . . . . . . . . . . . . . 3912.2.5 Sprawdzanie naczynia wzbiorczego . . 3912.2.6 Ciśnienie napełniania instalacji

ogrzewczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4012.2.7 Kontrola instalacji elektrycznej . . . . . . 4012.2.8 Czyszczenie pozostałych elementów

kotła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4012.3 Spuszczenie wody z naściennego

kotła gazowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

13 Załącznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4113.1 Usterki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4113.2 Wartości nastaw parametrów gazu . . . 42

14 Protokół uruchomienia kotła . . . . . . . . . . . . 43

Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!2

Page 3: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli

1.1 Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze

Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy zagrożeniu, jeżeli nie wykonane zostaną działania dla zapobieżenia zagrożeniu.• WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody

materialne.• UWAGA oznacza, że może dojść do obrażeń u ludzi

- od lekkich do średniociężkich.• OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie

obrażenia u ludzi.• NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść

do zagrażających życiu obrażeń u ludzi.

Ważne informacje

Inne symbole

1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W razie wyczuwalnego zapachu gazuB Zamknij kurek gazowy ( strona 22).B Otwórz okna.B Nie włączaj urządzeń elektrycznych.B Zgaś otwarty ogień.B Powiadom Pogotowie Gazowe lub firmę

instalacyjną.

W razie wyczuwalnego zapachu spalinB Wyłącz urządzenie ( strona 23).B Otwórz okna i drzwi.B Powiadom autoryzowany serwis Buderus (tel. 0801

300 810).

Montaż, przezbrojenieB Montaż lub przezbrojenie może przeprowadzić tylko

uprawniona firma instalacyjna.B Nie zmieniać elementów odprowadzania spalin.B Nie zasłaniać i nie zmniejszać otworów

wentylacyjnych w drzwiach, oknach i ścianach. W przypadku montażu szczelnych okien należy zagwarantować dopływ powietrza do spalania.

KonserwacjaB Zalecenie dla użytkownika: podpisać umowę na

coroczną konserwację z uprawnionym Autoryzowanym Serwisantem Buderusa.

B Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo urządzenia i instalacji.

B Stosować tylko oryginalne części zamienne!

Materiały wybuchowe i łatwopalneB Nie wolno składować ani używać w pobliżu

urządzenia materiałów łatwopalnych (papier, rozpuszczalniki, farby, itp.).

Powietrze do spalaniaB Powietrze do spalania powinno być wolne od

agresywnych substancji (zawierających związki chloru i fluoru - halogenoalkany). Uniknie się w ten sposób korozji.

Poinformowanie klientaB Instalator powinien poinformować klienta

o działaniu i obsłudze urządzenia.B Należy zwrócić uwagę klientowi, że nie powinien

wykonywać samodzielnie żadnych zmian i napraw.

Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są w tekście trójkątem ostrzegawczym na szarym tle i ujęte w ramkę

W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie ostrzegawczym zastąpiony jest symbolem błyskawicy.

Ważne informacje nie zawierające zagrożeń dla ludzi lub rzeczy oznaczone są symbolem znajdującym się obok. Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu.

Symbol Znaczenie

B Czynność

Odsyłacz do innych miejsc w dokumencie lub innych dokumentów.

• Wyliczenie/wpis na liście

– Wyliczenie/wpis na liście (2 płaszczyzna)

Tab. 1

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 3

Page 4: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

2 Zakres dostawy

2 Zakres dostawy

Rys. 1

1 Gazowy, naścienny kocioł c. o.2 Szyna montażowa3 Materiał do mocowania (śruby z osprzętem)4 Komplet druków do dokumentacji urządzenia5 Przesłony dławiące (kryzy)6 Uchwyt urządzenia napełniającego

6 72

0 61

4 47

0-01

.1O

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!4

Page 5: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

3 Dane urządzenia

3 Dane urządzeniaLogamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym.

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z normą PN-B/02414, urządzenie może być montowane wyłącznie w zamkniętych instalacjach c.o.

Inne zastosowania nie są zgodne z przeznaczeniem. Wynikające z nich szkody nie są objęte odpowiedzialnością.

Zastosowanie kotłów do wytwarzania ciepła technologicznego w rzemiośle, drobnej wytwórczości i przemyśle jest zabronione.

3.2 EG Poświadczenie badania typuUrządzenie to odpowiada obowiązującym dyrektywom Unii Europejskiej 90/396/EWG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 73/23/EWG, 89/336/EWG i wzorcowi opisanemu w świadectwie badania typu.

Urządzenie jest przebadane zgodnie z normą EN 483.

3.3 Przegląd stosowanych grup gazówDane gazu próbnego i grupy gazów zgodnie z EN 437:

3.4 Tabliczka znamionowaTabliczka znamionowa znajduje się po prawej stronie u dołu na poprzecznicy ( rysunek 3, [10], strona 8).

Znajdują się na niej informacje o mocy urządzenia, numer zamówieniowy, dane dot. dopuszczenia oraz zaszyfrowana data produkcji (FD).

Nr identyfikacyjny produktu

CE-0085 BS0124

Kategoria kotła (rodzaj gazu)

Polska PLII2ELwLs 3B/P

Typ instalacji C12, C32, C42, C52, C82, B22, B32

Tab. 2

Liczba Wobbego (WS) (15 °C) Rodzaj Gazu

9,0 - 10,4 kWh/m3 Gaz ziemny - GZ 35 (Ls)

10,4 - 12,5 kWh/m3 Gaz ziemny - GZ 41,5 (Lw)

12,5 - 15,0 kWh/m3 Gaz ziemny - GZ 50 (E)

25,7 kWh/m3 Gaz płynny - butan/propan

Tab. 3

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 5

Page 6: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

3 Dane urządzenia

3.5 Opis urządzenia• Kocioł do montażu naściennego, pobór powietrza

do spalania-niezależny powietrza w pomieszczeniu• Urządzenie opalane gazem ziemnym lub płynnym• Model z zamkniętą komorą spalania i wentylatorem• Wskaźnik temperatur zasilania instalacji ogrzewczej

(LED)• Pełne zabezpieczenie przez układ Cotronic

z kontrolą jonizacji i zaworami elektromagnetycznymi zgodnie z normą EN 298

• Automatyczny zapłon• Płynna regulacja mocy• Możliwość przyłączenia rury koncentrycznej:

spaliny/powietrze do spalania Ø 60/100• Czujnik temperatury i regulator temperatury c.o.• Czujnik temperatury ciepłej wody • Trójstopniowa pompa układu grzewczego• Zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie

wzbiorcze z odpowietrznikiem automatycznym• Układ priorytetowego przygotowania c.w.u.• Kabel sieciowy bez wtyczki• Zintegrowane urządzenie napełniające • Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)• Jednostopniowy wentylator

3.6 Osprzęt

• Elementy dodatkowe instalacji powietrzno-spalinowej

• Regulator temperatury pomieszczenia 230 V zał/wył• zestawy przezbrojeniowe na inne rodzaje gazu.• Płyta montażowa• Zestaw przyłączeniowy z rurą z odsadzeniem

Tutaj znajduje się wykaz osprzętu typowego dla tego kotła. Pełne zestawienie dostarczanego osprzętu można znaleźć w cenniku urządzeń marki Buderus.

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!6

Page 7: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

3 Dane urządzenia

3.7 Wymiary i minimalne odległości

Rys. 2

6 720 614 470-02.1O

400

6565 65 65

R3/4 R1/2 R3/4 R1/2 R3/4158

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 7

Page 8: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

3 Dane urządzenia

3.8 Budowa kotła

Rys. 3

1

2

3

4

14

13

10

8

7

6

9

11

29

26

21

20

23

31

22

6 720 614 740-03.1O

27

28

5

12

1516

1817 19

24

25

30

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!8

Page 9: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

3 Dane urządzenia

Legenda do rys. 3:1 Rura spalinowa2 Przełącznik różnicy ciśnień3 Komora palnikowa (komora spalania)4 Elektroda kontrolna (jonizacyjna)5 Wanna palnika z obsadą dysz6 Odpowietrznik automatyczny7 Pompa układu grzewczego8 Armatura gazowa9 Przełącznik prędkości obrotowej pompy10 Tabliczka znamionowa11 Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)12 Zawór spustowy13 Manometr14 Cotronic15 Przycisk reset16 Przycisk samopowrotny zał/wył17 Regulator temperatury zasilania instalacji ogrzewczej18 Wskazanie19 Regulator temperatury c.w.u.20 Spięcie21 Zawór do uzupełniania wody22 Czujnik temperatury ciepłej wody23 Przepływomierz (turbina)24 Rura wody zimnej25 Elektrody zapłonowe26 Naczynie wzbiorcze27 Czujnik temperatury zasilania28 Ogranicznik temperatury bloku cieplnego29 Wentylator30 Ucha do zawieszenia31 Zasys powietrza do spalania

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 9

Page 10: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

3 Dane urządzenia

3.9 Schemat elektryczny

Rys. 4

1 Obwód drukowany2 Elektroda zapłonowa3 Elektroda kontrolna (jonizacyjna)4 Czujnik temperatury zasilania5 Czujnik temperatury ciepłej wody 6 Przepływomierz (turbina)7 Ogranicznik temperatury bloku cieplnego8 Przełącznik różnicy ciśnień9 Przełącznik DIP10 Bezpiecznik T 1,6 A 11 Bezpiecznik T 1,6 A 12 Przyłącze sieciowe 230 V AC13 Przyłącze 230 Volt zał/wył regulatora temperatury

pomieszczenia 1)

14 Wentylator

15 Transformator16 Pompa układu grzewczego17 Zawór elektromagnetyczny 218 Zawór elektromagnetyczny 119 Zawór elektromagnetyczny regulacyjny20 Armatura gazowa

+5V

S

GND

MMI INTERFACELED

L

N

L

N

L

N

12345678

M

M

N

L

N

TH2

6 720 614 470-04.1O

2 3

4

5

6

7

8

910

15

11

12

13

14

16

1718

19

20

1

TH1

1) przy podłączeniu regulatora usunąć mostek (zworkę)

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!10

Page 11: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

3 Dane urządzenia

3.10 Schemat układu hydraulicznego

Rys. 5

1 Skrzynka powietrza (hermetyczna)2 Przełącznik różnicy ciśnień3 Odbiór różnicy ciśnień4 Wentylator5 Rura powietrzna/spalinowa6 Ochrona przed wiatrem7 Komora palnikowa (komora spalania)8 Wymiennik ciepła c.w.u.9 Blok cieplny10 Zawór do napełniania azotem11 Naczynie wzbiorcze12 Odpowietrznik automatyczny13 Pompa układu grzewczego14 Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)15 Odpływ16 Powrót c.o.17 Dopływ wody zimnej18 Wlot gazu19 Wypływ ciepłej wody20 Zasilanie instalacji ogrzewczej21 Zawór do uzupełniania wody22 Spięcie23 Czujnik temperatury ciepłej wody

24 Czujnik temperatury zasilania25 Ogranicznik temperatury bloku cieplnego26 Manometr27 Cotronic28 Króciec pomiarowy ciśnienia gazu na przyłączu gazu29 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego30 Śruba nastawcza maks. ilości gazu31 Śruba nastawcza min. ilości gazu32 Otwór wyrównawczy ciśnienia33 Króciec pomiarowy ciśnienia w dyszach34 Regulator ciśnienia35 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego36 Armatura gazowa37 Grzybek zaworu głównego 38 Siatka39 Przepływomierz (turbina)40 Ogranicznik przepływu z filtrem i siatką41 Elektrody zapłonowe42 Dysze inżektorowe43 Palnik44 Elektroda kontrolna (jonizacyjna)

ϑ

ϑ

6 720 614 740-05.1O

13

14

11

1 2 3 65

8 9

10

7

4

25

24

23

22

21

20 19 18 17 16 15

41 42 43 44

39

4036

37

38

34

35

27 26

28

33

29

31

32

30

12

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 11

Page 12: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

3 Dane urządzenia

3.11 Dane techniczne

Jednostka Gaz ziemny Propan Butan

Maks znamionowa moc cieplna kW 24,0 24,0 24,0

Maks nominalne obciążenie cieplne kW 26,3 26,3 26,3

Min. znamionowa moc cieplna kW 8,9 8,9 8,9

Min. nominalne obciążenie cieplne kW 10,2 10,2 10,2

Maks znamionowa moc cieplna (c.w.u) kW 24,0 24,0 24,0

Maks nominalne obciążenie cieplne (c.w.u) kW 26,3 26,3 26,3

Min. moc cieplna c.w.u. kW 8,9 8,9 8,9

Min. nominalne obciążenie cieplne c.w.u. kW 10,2 10,2 10,2

Klasa efektywności energetycznej ** ** **

Maksymalne zużycie gazu

Gaz ziemny Ls (GZ35) m3/h 3,85 - -

Gaz ziemny Lw (GZ41,5) m3/h 3,38 - -

Gaz ziemny E (GZ50) m3/h 2,77 - -

Gaz płynny (Hi = 12,9 kWh/kg) kg/h - 2,00 2,00

Dopuszczalne ciśnienie na przyłączu gazowym

Gaz ziemny Ls (GZ35) mbar 13 (10,5-16) - -

Gaz ziemny Lw (GZ41,5) mbar 20 (17,5-23) - -

Gaz ziemny E (GZ50) mbar 20 (16-25) - -

Gaz płynny mbar - 37 28-30

Naczynie wzbiorcze

Ciśnienie wstępne bar 0,5 0,5 0,5

Całkowita pojemność l 8 8 8

Ciepła woda

Maks. ilość c.w.u. ΔT = 50 K l/min 6,84 6,84 6,84

Maks. ilość c.w.u. ΔT = 30 K l/min 11,4 11,4 11,4

Maks. ilość c.w.u. ΔT = 20 K l/min 17,1 17,1 17,1

Klasa komfortu c.w.u. według normy EN 13203 ** ** **

Temperatura na wylocie °C 40-60 40-60 40-60

Maks dopuszczalne ciśnienie c.w.u. bar 10,0 10,0 10,0

Min. ciśnienie dynamiczne bar 0,25 0,25 0,25

Min. przepływ l/min 2,5 2,5 2,5

Znamionowy przepływ wg normy EN 625 l/min 11,4 11,4 11,4

Tab. 4

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!12

Page 13: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

3 Dane urządzenia

Parametry spalin

Temperatura spalin przy maks nominalnym obciążeniu cieplnym °C 136 132 132

Temperatura spalin przy min. nominalnym obciążeniu cieplnym °C 89 90 90

Masowy przepływ spalin przy maks znamion. mocy cieplnej g/s 15,7 17,2 17,2

Masowy przepływ spalin przy min. znamion. mocy cieplnej g/s 15,3 15,4 15,4

CO2 przy maks nominalnym obciążeniu cieplnym % 7,0 7,7 7,7

CO2 przy min. nominalnym obciążeniu cieplnym % 2,4 2,6 2,6

Klasa NOx według normy EN 297 3 3 3

NOx mg/kWh 109 109 109

Przyłącze elementów dodatkowych instalacji powietrzno-spalinowej 60/100 60/100 60/100

Dane ogólne

Napięcie elektryczne AC ... V 230 230 230

Częstotliwość Hz 50 50 50

Maks pobór mocy W 130 130 130

Maks. poziom emisji dźwięków dB(A) 38,0 38,0 38,0

Stopień ochrony IP X4 X4 X4

przebadany wg EN 483 483 483

Maks temp. zasilania c.o. °C 82 82 82

Maks. dopuszczalne ciśnienie (PMS) (c.o.) bar 3,0 3,0 3,0

Dopuszczalna temperatura otoczenia ˚C 0-50 0-50 0-50

Pojemność wodna (c.o.) l 2,0 2,0 2,0

Ciężar (bez opakowania) kg 37,9 37,9 37,9

Ciężar (bez obudowy) kg 32,4 32,4 32,4

Jednostka Gaz ziemny Propan Butan

Tab. 4

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 13

Page 14: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

4 Przepisy

4 PrzepisyNależy przestrzegać następujących dyrektyw i przepisów:• Krajowe przepisy budowlane • Postanowienia właściwego zakładu gazowniczego• EnEG (Ustawa o oszczędzaniu energii)• EnEV (Zarządzenie o energooszczędnej izolacji

cieplnej i urządzeniach w budynkach)• Wytyczne dotyczące kotłowni lub prawo

budowlane krajów związkowych, wytyczne dotyczące montażu i wyposażenia kotłowni centralnego ogrzewania i ich zaplecza, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin.

• Niemieckie Stowarzyszenie Instalatorów Gazowych i Wodnych DVGW, spółka handlowo wydawnicza Gas und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn.– Arkusz roboczy G 600, Przepisy techniczne

dotyczące instalacji gazowych (TRGI).– Arkusz roboczy G 670, Montaż palenisk

gazowych w pomieszczeniach z mechanicznymi instalacjami odpowietrzającymi.

• Przepisy techniczne dotyczące gazu płynnego TRF 1996, (TRF 1996), spółka handlowo wydawnicza Gas und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn

• Normy DIN, patrz wydawnictwo Beuth GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin– DIN 1988, Przepisy techniczne dotyczące

instalacji wody pitnej (TRWI).– DIN 4708 Instalacje centralnego podgrzewania

wody.– DIN 4807 (Naczynia wzbiorcze).– DIN EN 12828 (Systemy ogrzewania w

budynkach).– DIN VDE 0100, Część 701, Budowanie instalacji

elektroenergetycznych o napięciach znamionowych do 1000 V, pomieszczenia z wanną lub prysznicem.

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!14

Page 15: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

5 Montaż

5 Montaż

5.1 Wskazówki ogólnePojemność wodna kotłów nie przekracza 10 litrów i odpowiada grupie 1 rozporządzenia w sprawie kotłów parowych. Dlatego też dopuszczenie typu nie jest potrzebne.

B Przed podłączeniem kotła do instalacji gazowej, należy uzyskać warunki techniczne podłączenia i przydział gazu na cele c.o. i c.w.u. od dostawcy gazu (odpowiedni Rejon Gazowniczy).

Woda podgrzana solarnie

Jeżeli ma być stosowana woda podgrzana solarnie, uaktywnić opóźnienie załączania palnika ( rozdział 8.4, strona 27).

Otwarte instalacje ogrzewczeOtwarte instalacje ogrzewcze przebudować na instalacje zamknięte.

Instalacje grawitacyjneKocioł podłączyć do istniejącej instalacji poprzez sprzęgło hydrauliczne z odmulaczem.

Ocynkowane grzejniki i ruryNie należy stosować ocynkowanych grzejników i rur.

Użycie regulatora temperatury pomieszczeniaW pomieszczeniu referencyjnym, (w którym zawieszony jest regulator) nie montować głowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych.

Środki do ochrony przed zamarzaniemDopuszcza się stosowanie następujących środków do ochrony przed zamarzaniem:

Środki ochrony antykorozyjnej Dozwolone jest stosowanie następujących środków ochrony antykorozyjnej:

Środki uszczelniająceJak wynika z naszego doświadczenia, dodawanie środków uszczelniających do wody grzewczej może wywoływać odkładanie się osadów w bloku cieplnym. W związku z tym odradzamy ich stosowanie.

Hałasy od przepływuAby uniknąć hałasu od przepływu, należy zamontować zawór upustowy lub w przypadku ogrzewania dwururowego, zawór 3-drogowy na najdalej położonym grzejniku.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie wybuchem!B Przed rozpoczęciem prac na instalacji

gazowej zamknąć najpierw kurek gazowy.

Montaż, podłączenie gazu i zasilania elektrycznego, powinien przeprowadzić uprawniony instalator.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzenia! Gorąca woda może spowodować ciężkie poparzenia.

NOTYFIKACJA: Zbyt wysokie temperatury wody podgrzanej solarnie mogą uszkodzić urządzenie.B Termostatyczny zawór mieszajacy

wody użytkowej (osprzęt) zamontować przed kotłem i ustawić go na 60 °C.

B Aby zapobiec zwiększonemu wytrącaniu się kamienia kotłowego od twardości całkowitej wody wynoszącej 15 °dH ustawić termostatyczny zawór mieszający wody użytkowej na 55 °C.

Oznaczenie Stężenie

Glythermin NF 20 - 62 %

Antifrogen N 20 - 40 %

Varidos FSK 22 - 55 %

Tyfocor L 25 - 80 %

Tab. 5

Oznaczenie Stężenie

Cillit HS Combi 2 0,5 %

Copal 1 %

Nalco 77 381 1 - 2 %

Varidos KK 0,5 %

Varidos AP 1 - 2 %

Varidos 1+1 1 - 2 %

Sentinel X 100 1,1 %

Tab. 6

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 15

Page 16: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

5 Montaż

5.2 Miejsce zainstalowania

Pomieszczenie zainstalowania

W celu prawidłowego montażu i eksploatacji kotła należy przestrzegać, co następuje:

B Aktualnych norm oraz obowiązujących przepisów.B Wytycznych z instrukcji obsługi montażu

przewodów powietrzno - spalinowych.B W przypadku ustawienia urządzenia w

pomieszczeniu z wanną lub prysznicem: Żaden wyłącznik ani regulator nie może być dostępny z wanny wzgl. prysznica.

W przypadku montażu urządzenia w szafce:

B Przestrzegać instrukcji odnośnie otworów wentylacyjnych i odstępów.

Rys. 6 Otwory wentylacyjne w przypadku montażu w szafce

Powietrze do spalaniaAby uniknąć korozji, powietrze do spalania nie powinno zawierać środków agresywnych.

Jako czynniki mocno korozyjne uważa się halogenoalkany (halogenki, związki zawierające chlor lub fluor), będące składnikami rozpuszczalników, farb, lakierów, klejów, gazów pędnych i aerozolowych oraz środków czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych.

Temperatura obudowy kotłaMaks temperatura obudowy urządzenia wynosi poniżej 85 °C. Należy przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących w Polsce.

Instalacje na gaz płynny poniżej poziomu terenuKocioł spełnia przepisy odnośnie montażu poniżej poziomu gruntu (w Niemczech - TRF 1996, rozdział 7.7). Zalecamy zamontowanie przez inwestora zaworu elektromagnetycznego. Zapewnia to zasilanie gazem płynnym tylko podczas zapotrzebowania na ciepło.

Urządzenie nadaje się wyłącznie do instalacji wewnątrz budynków.

≥75≥300

6 720 610 356-06.20

≥100

≥35cm2

≥35cm2

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!16

Page 17: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

5 Montaż

5.3 Zamontować szynę montażową (zawieszeniową) i montażową płytę przyłączeniową

B Zamocować na ścianie szablon montażowy należący do kompletu druków, uwzględnić przy tym odległości po bokach wynoszące 10 mm ( rysunek 2, strona 7).

B Wywiercić otwory (Ø 8 mm) na wkręty mocujące.B Jeżeli to wymagane: Wykonać przejście przez

ścianę na elementy dodatkowe instalacji spalinowej.

Rys. 7 Szablon montażowy

B Zdjąć szablon montażowy.B Zamocować szynę montażową na ścianie przy

pomocy czterech załączonych śrub i kołków.B Sprawdzić wyosiowanie szyny montażowej i

dokręcić śruby.B Płytę przyłączeniową (osprzęt) przymocować za

pomocą załączonego materiału do mocowania.

Rys. 8 Montażowa płyta przyłączeniowa

1 Zasilanie instalacji ogrzewczej2 Przyłącze R 1/2 dla c.w.u.3 Złączka przyłączeniowa R 3/4 dla gazu (zamontowana)4 Zawór odcinający wody zimnej5 Powrót c.o.

B Określić średnicę rury gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

B Wszystkie połączenia rurowe w instalacji ogrzewczej muszą być przystosowane do ciśnienia 3 bar, zaś w obiegu c.w.u. - 10 bar.

B Zamontować kurek gazowy. B Do napełniania i spuszczania wody z c.o.

zamontować we własnym zakresie w najniższym miejscu instalacji zawór napełniająco-spustowy.

B W najwyższym punkcie umieścić zawór odpowietrzający.

1 2 3 4 5

6 720 614 740-31.1O

130

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 17

Page 18: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

5 Montaż

5.4 Montaż urządzenia

B Rozpakować urządzenie, zwracając uwagę na wskazówki na opakowaniu.

B Zdjąć materiał do mocowania z rur.B Na tabliczce znamionowej sprawdzić oznaczenie

kraju przeznaczenia oraz przystosowanie do rodzaju gazu dostarczanego z zakładu gazowniczego ( rysunek, 3 strona 8).

Zdjąć obudowę

B Usunąć dwie śruby zabezpieczające znajdujące się na spodniej stronie urządzenia.

B Pociągnąć obudowę do przodu i zdjąć, podnosząc do góry.

Rys. 9

Zamontować kociołB Przystawić kocioł do ściany i zawiesić na szynie

montażowej.

Rys. 10 Zawieszenie kotła na szynie montażowej

1 Szyna montażowa2 Urządzenie3 Wieszak z uchwytami mocującymi

B Przyłącza hydrauliczne urządzenia połączyć z przyłączami montażowej płyty przyłączeniowej (osprzęt) przy pomocy rur z odsadzeniem (osprzęt).

Rys. 11

B Zamontować obudowę i zabezpieczyć ją dwiema śrubami ( rysunek 9).

NOTYFIKACJA: Zanieczyszczenia w rurociągach mogą uszkodzić urządzenie.B Płukać instalację, aby usunąć

ewentualne zanieczyszczenia.

Obudowa zewnętrzna jest zabezpieczona dwoma śrubami przed ściągnięciem jej przez nieupoważnione do tego osoby (bezpieczeństwo elektryczne).B Obudowę zewnętrzną zawsze

zabezpieczać tymi śrubami.

6 720 614 740-07.1O

Podczas przykręcania śrubunków nie przekręcać rur przyłączeniowych do kotła.

6 720 612 229-09.2O

3

2

1

6 720 614 740-08.1O

158

37,5

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!18

Page 19: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

5 Montaż

Instalacja spalinowaB Zamontować na króćcu spalinowym odpowiednią

przesłonę dławiącą z uszczelką.B Nałożyć dodatkowe elementy instalacji spalinowej i

przykręcić wraz z przesłoną dławiącą.

Rys. 12 Mocowanie elementów dodatkowych istalacji powietrzno-spalinowej

1 Przesłona dławiąca2 Uszczelka3 Elementy dodatkowe instalacji spalinowej/adapter4 Śruby

5.5 Kontrola przyłączy

Przyłącza wodneB Otworzyć zawory serwisowe dla zasilania i powrotu

instalacji ogrzewczej i napełnić instalację ogrzewczą.

B Sprawdzić szczelność połączeń (ciśnienie próbne maks 2,5 bar).

B Otworzyć zawór odcinający wody zimnej i napełnić obieg c.w.u. (ciśnienie próbne maks. 10 bar)

B Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

Przewód gazowyB Zamknąć kurek gazowy, aby zabezpieczyć

armaturę gazową urządzenia przed nadciśnieniem (maks ciśnienie 150 mbar).

B Sprawdzić przewód gazowy.B Po próbie szczelności obniżyć ciśnienie próbne w

instalacji.

Szczegółowe informacje na temat montażu patrz odpowiednia instrukcja elementów dodatkowych instalacji spalinowej.

6 720 614 740-09.1O

1

3

4

2

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 19

Page 20: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

6 Przyłącze elektryczne

6 Przyłącze elektryczne

Wszystkie elementy automatyki regulacyjno-sterującej i zabezpieczjącej są fabrycznie okablowane i sprawdzone.

6.1 Przyłącze kabla sieciowego Kocioł dostarczany jest z zamontowanym na stałe przewodem sieciowym bez wtyczki.

B Założyć na kabel odpowiednią wtyczkę-lub-B zamontować kabel sieciowy na stałe do

rozdzielacza.

B Przestrzegać polskich przepisów dotyczących instalacji elektrycznych oraz przepisów specjalnych (technicznych warunków podłączenia) lokalnych zakładów energetycznych.

B Urządzenie podłączyć poprzez element rozłączający z przynajmniej 3 mm odstępem między stykami (np. bezpieczniki, wyłącznik zabezpieczający instalację, wyłącznik nadprądowy). Nie wolno podłączać żadnych innych urządzeń elektrycznych.

B Kabel sieciowy ułożyć w taki sposób, aby nie dotykał elementów hydraulicznych.

6.2 Przyłączenie do układu CotronicAby utworzyć połączenia elektryczne oraz ustawić przełączniki DIP należy otworzyć w dół pokrywę układu Cotronic i udostępnić układ od strony przyłączy.

6.2.1 Otwarcie pokrywy układu CotronicB Zdjąc obudowę ( rysunek 9, strona 18).B Wykręcić dwie śruby i otworzyć pokrywę układu

Cotronic na dół.

Rys. 13

6.2.2 Otwarcie układu CotronicB Wykręcić trzy śruby i zdjąć pokrywę.

Rys. 14

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Porażenie prądem!B Przed rozpoczęciem prac na

elementach elektrycznych, odłączyć napięcie zasilające (bezpiecznik, przełącznik LS).

PRZESTROGA: Wyciekająca woda może uszkodzić układ Cotronic.B Przed rozpoczęciem pracy na

elementach instalacji wodnej należy przykryć układ Cotronic.

6 720 614 740-10.1O

6 720 614 740-11.1O

1.2.

1. 1.

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!20

Page 21: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

6 Przyłącze elektryczne

6.2.3 Podłączenie regulatora 230 V on/off Regulator musi być przystosowany do napięcia sieciowego (z kotła) i nie może posiadać własnego przyłącza masowego.

B Usunąć mostek między TH1 a TH2.B Przełożyć kabel przez przepust kablowy i podłączyć

regulator do TH1 i TH2.

Rys. 15 Podłączenie (230 V AC, usunąć mostek między TH1 a TH2)

6.2.4 Wymiana kabla sieciowego• Aby zabezpieczyć przed rozpryskami wody

(ochrona przeciwbryzgowa) (IP) kabel zawsze przekładać przez przepust kablowy.

• Stosować następujące typy kabli:– NYM-I 3 x 1,5 mm2

– HO5VV-F 3 x 0,75 mm2 (nie w bezpośredniej bliskości wanny lub prysznica; strefa 1 i 2 wg VDE 0100,część 701)

– HO5VV-F 3 x 1,0 mm2 (nie w bezpośredniej bliskości wanny lub prysznica; strefa 1 i 2 wg VDE 0100,część 701).

B Przełożyć kabel przez przepust kablowy i podłączyć regulator w następujący sposób.– zielona wzgl. zielono-żółta żyła [2] do przyłącza

masowego [1]– niebieska żyła [3] do listwy zaciskowej [5]– brązowa żyła [4] do listwy zaciskowej [6]Żyła masowa musi być jeszcze luźna, gdy pozostałe kable będą już napięte.

Rys. 16 Podłączenie kabla sieciowego 230 V AC

1 Połączenie z masą2 Żyła zielona wzgl. zielono-żółta3 Żyła niebieska4 Żyła brązowa 5 Podłączenie do listwy zaciskowej 6 Podłączenie do listwy zaciskowej

TH1TH2

NL2.

1.

6 720 613 639-17.2O

6 720 613 639-18.1O

TH1TH2

NL

1

2

3

4

5

6

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 21

Page 22: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

7 Uruchomienie

7 Uruchomienie

Rys. 17

1 Regulator temperatury zasilania2 Przycisk samopowrotny zał/wył3 Lampka sygnalizacji pracy4 Wskazanie temperatury zasilanie ogrzewania/

wskazanie błędów5 Lampka kontrolna pracy palnika6 Przycisk reset7 Regulator temperatury c.w.u.8 Odpowietrznik automatyczny9 Manometr10 Zawór serwisowy powrotu instalacji ogrzewczej11 Zawór wody zimnej 12 Kurek gazowy (zamknięty)13 Ciepła woda14 Zawór serwisowy zasilania instalacji ogrzewczej15 Urządzenie napełniające16 Naklejka z typem kotła

7.1 Przed uruchomieniem

B Ustawić ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego na statyczną wysokość instalacji ogrzewczej ( rozdział 8.1, strona 26).

B Otworzyć zawory grzejnikowe.B Otworzyć zawór wody zimnej ( rysunek 17, [11]).B Otworzyć zawory serwisowe [10] i [14] i napełnić

instalację poprzez wbudowane urządzenie napełniające [15] do ciśnienia 1 - 2 bar a następnie zamknąć zawór napełniający.

8

9

2 65 73

131415

reset

6 720 614 740-12.1O

16

4

12

1

11 10

OSTRZEŻENIE: Uruchomienie urządzenia bez wody może je zniszczyć!B Kocioł nie może być użytkowany bez

wody.

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!22

Page 23: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

7 Uruchomienie

B Odpowietrzyć grzejniki.B Instalację ogrzewczą ponownie napełnić do

ciśnienia 1-2 bar.B Otworzyć odpowietrznik automatyczny [8] dla

obiegu grzewczego (zostawić otwarty).B Sprawdzić, czy rodzaj gazu podany na tabliczce

znamionowej odpowiada rodzajowi gazu w sieci.Pierwszego uruchomienia może dokonać tylko uprawniony serwisant Buderus (zgodnie z warunkami gwarancji).

B Otworzyć kurek gazowy [12].

7.2 Włączanie i wyłączanie kotła

ZałączenieB Załączć urządzenie przyciskiem samopowrotnym

zał/wył-.Lampka sygnalizacji pracy świeci się. Wskaźnik temperatury pokazuje temperaturę zasilania wody grzewczej. Lampka kontrolna pracy palnika świeci się tylko wtedy, gdy palnik pracuje. W razie zapotrzebowania ciepła palnik zapala się krótko po załączeniu.

Rys. 18

WyłączenieB Wyłączyć urządzenie przyciskiem samopowrotnym

zał/wył-.Lampka sygnalizacji pracy gaśnie.

B Jeżeli urządzenie będzie dłuższy czas wyłączone: uwaga na ochronę przed zamarzaniem ( Rozdział 7.8).

7.3 Włączenie c.o.Temperaturę zasilania można ustawić na wartość między 40 °C a 82 °C.

B Regulatorem dostosować maksymalną temperaturę zasilania do instalacji ogrzewczej:– ogrzewanie podłogowe: np położenie 50 – ogrzewanie niskotemperaturowe: np. położenie

70– ogrzewanie dla temperatur zasilania 82 °C:

położenie 80Wskaźnik temperatury pokazuje faktyczną temperaturę zasilania wody grzewczej.

Rys. 19

Kiedy palnik pracuje, pali się lampka kontrolna.

7.4 Układ regulacji instalacji ogrzewczej

7.5 Po uruchomieniuB Sprawdzić ciśnienie dynamiczne na przyłączu gazu

( str. 29).B Wypełnić protokół rozruchu ( strona 43).

6 720 614 740-13.1O

W przypadku ogrzewania podłogowego nie przekraczać maks dopuszczalnej temperatury zasilania.

Położenie Temperatura zasilania

(w lewo do oporu) Tryb letni

(poziomo po lewej stronie)

ok. 40 °C (ochrona przed zamarzaniem)

50 do 80 Wartość na skali odpowiada żądanej temperaturze na wylocie

(w prawo do oporu)

ok. 82 °C

Tab. 7

Należy stosować się do instrukcji obsługi używanego regulatora ogrzewania.

6 720 614 740-14.1O

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 23

Page 24: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

7 Uruchomienie

7.6 Ustawienie temperatury c.w.u.

7.6.1 Ustawienie temperatury c.w.u.B Ustawić temperaturę c.w.u. na regulatorze .

Temperatura c.w.u. nie jest wskazywana na wskaźniku temperatury.

Rys. 20

Podczas przygotowania c.w.u. wskaźnik temperatury jest wyłączony.Kiedy palnik pracuje, pali się lampka kontrolna.

7.6.2 Ilość/temperatura c.w.u. Temperaturę c.w.u. można ustawić na wartość od 40 °C do 60 °C. Przy większych ilościach c.w.u. jej temperatura spada zgodnie z zależnością na rysunku.

Rys. 21 Wykres dla temperatury wejściowej wody zimnej +15 °C

7.7 Tryb letni (bez ogrzewania, tylko przygotowanie ciepłej wody)

B Zostawić załączone urządzenie.B Pokrętło regulatora temperatury zasilania

obrócić do oporu w lewo.Pompa c.o., a tym samym i ogrzewanie są wyłączone. Funkcja przygotowania c.w.u. oraz napięcie zasilania do regulacji ogrzewania i zegara sterującego pozostają bez zmian.

Rys. 22

W trybie pracy letniej wskaźnik temperatury jest wyłączony. Kiedy palnik pracuje, pali się lampka kontrolna.

Położenie Temperatura c.w.u.

(w lewo do oporu) ok. 40 °C

40 do 60 Wartość na skali odpowiada żądanej temperaturze na wylocie

(w prawo do oporu) ok. 60 °C

Tab. 8

6 720 614 740-15.1O

11974 5

30

40

45

50

55

60

32 6 8 10

65

Q[l/min]

T[°C]

35

6 720 610 356-35.1O

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji ogrzewczej. Zabezpieczenie przed zamarznięciem obejmuje tylko kocioł.

6 720 614 740-16.1O

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!24

Page 25: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

7 Uruchomienie

7.8 Ochrona przed zamarzaniem

Ochrona instalacji przed zamarzaniemB Zanotować położenie regulatora temperatury

zasilania .B Pozostawić załączony kocioł, regulator temperatury

zasilania ustawić minimum w położeniu poziomym po lewej stronie.

Rys. 23

B Przy wyłączonym urządzeniu środek do ochrony przed zamarzaniem zmieszać z wodą ogrzewczą ( tabela 5, strona 15) i spuścić wodę z obiegu c.w.u.

Szczegółowe wskazówki znajdują się w instrukcji obsługi regulatora ogrzewania.

Ochrona kotła przed zamarzaniem.B Zostawić załączone urządzenie.B Zanotować położenie regulatora temperatury

zasilania .B Pokrętło regulatora temperatury zasilania

obrócić do oporu w lewo.Pompa c.o., a tym samym i ogrzewanie są wyłączone. Funkcja przygotowania c.w.u. oraz napięcie zasilania do regulacji ogrzewania i zegara sterującego pozostają bez zmian.Jeżeli temperatura w pomieszczeniu zainstalowania urządzenia spadnie do ok. 9 °C, to na krótko uruchomi się palnik i pompa układu grzewczego.

Rys. 24

Szczegółowe wskazówki znajdują się w instrukcji obsługi regulatora ogrzewania.

7.9 UsterkiUkład Cotronic nadzoruje wszystkie elementy bezpieczeństwa, regulacyjne i sterujące.

Jeżeli podczas pracy wystąpi usterka, to będą migać wskaźnik temperatury i lampka sygnalizacji pracy.

B Nacisnąć i przytrzymać przycisk reset, aż wskaźnik temperatury i lampka sygnalizacji pracy będą świecić się światłem ciągłym.Następnie na wyświetlaczu pojawia się wartość temperatury zasilania.

Jeżeli usterki nie da się usunąć:B Zgłosić się do autoryzowanego serwisanta, podać

rodzaj usterki oraz dane urządzenia ( strona 5).

7.10 Zabezpieczenie przed zablokowaniem się pompy

Po każdym wyłączeniu pompy mierzony jest czas, aby po upływie 24 godzin na krótko załączyć pompę układu grzewczego.

NOTYFIKACJA: Niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji ogrzewczej.

6 720 614 740-17.1O

6 720 614 740-18.1O

Przegląd usterek znajduje się na stronie 41.

Ta funkcja zapobiega zatarciu pompy układu grzewczego po dłuższej przerwie w pracy.

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 25

Page 26: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

8 Ustawienie indywidualne

8 Ustawienie indywidualne

8.1 Kontrola pojemności naczynia wzbiorczego

Poniższe wykresy umożliwiają ogólne określenie, czy zamontowane w kotle naczynie wzbiorcze jest wystarczające i czy wymagane jest dodatkowe naczynie (nie dotyczy ogrzewania podłogowego).

Przy tworzeniu charakterystyk uwzględniono następujące dane brzegowe:

• 1% pojemności wody w naczyniu wzbiorczym lub 20% pojemności nominalnej naczynia wzbiorczego.

• Robocza różnica ciśnień na zaworze bezpieczeństwa 0,5 bar.

• Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym odpowiada statycznej wysokości instalacji powyżej kotła.

• Maks ciśnienie robocze: 3 bary

Rys. 25

I Ciśnienie wstępne 0,2 barII Ciśnienie wstępne 0,5 bar (ustawienie fabryczne)III Ciśnienie wstępne 0,75 bar IV Ciśnienie wstępne 1,0 barV Ciśnienie wstępne 1,2 barA Zakres pracy naczynia wzbiorczegoB W tym zakresie wymagane jest większe naczynie

wzbiorczetV Temperatura zasilaniaVA Pojemność instalacji w litrach

B W przypadku wartości granicznych: Ustalić dokładną wielkość naczynia zgodnie z PN-EN 12828.

B Jeżeli punkt przecięcia znajduje się z prawej strony krzywej, należy zamontować dodatkowe naczynie wzbiorcze.

8.2 Zmiana charakterystyki pompy układu grzewczego

Prędkość obrotową pompy ukłądu grzewczego można zmienić w skrzynce zaciskowej pompy.

Nastawy fabryczne: Pozycja przełącznika 3

Rys. 26 Charakterystyki pomp

1 Charakterystyka dla pozycji przełącznika 12 Charakterystyka dla pozycji przełącznika 23 Charakterystyka dla pozycji przełącznika 3H Ciśnienie dyspozycyjne za kotłemQ Przepływ

450 500350 400250200 30015010050030

90

707580

60

5055

40

VA ( l )

tv ( °C )

A

B

6 720 610 421-07.1O

200 400 600 800 120 1400010000

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

(bar)H

Q (l/h)

6 720 612 229-34.1O

1

23

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!26

Page 27: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

8 Ustawienie indywidualne

8.3 Ustawienie mocy grzewczejNiektóre przedsiębiorstwa gazownicze pobierają cenę podstawową zależną od maksymalnej mocy.

Moc grzewcza może być ograniczona w zakresie od wartości minimalnej do nominalnej.

Ustawienie podstawowe to maksymalna znamionowa moc cieplna, (= 100 %).

Maksymalna moc grzewcza dla c.w.u. odpowiada maksymalnej znamionowej mocy cieplnej urządzenia.

Aby ustawić maksymalną moc grzewczą, należy:

B Poluzować śrubę uszczelniającą na króćcu pomiarowym dla ciśnienia w dysz ( rysunek 29, [1], strona 29) i podłączyć manometr U-rurkowy (U-rurkę).

B Upewnić się, że urządzenie jest załączone. B Regulator temperatury c.w.u. przekręcić w

położenie środkowe ( rysunek 27). B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

zaświecią się po kolei diody LED wskaźnika temperatury.

B Dobrać moc w kW i przynależne ciśnienie w dyszy z tabeli 42.

B Poprzez przekręcenie regulatora temperatury zasilania ustawić żądane ciśnienie w dyszach.

Rys. 27

B Wpisać moc grzewczą w kW do protokołu uruchomienia ( strona 43).

B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż wskaźniki LED wyświetlą aktualną temperaturę zasilania (co najmniej 5 sekund). Ustawiona wartość jest zapamiętana.

8.4 Ustawienia przełącznika DIPNa przełączniku DIP można dokonać następujących ustawień kotła.

Ustawienie podstawowe:

Rys. 28

Do ustawienia przełączników DIP:B Wyłączyć urządzenie.B Odchylić w dół pokrywę układu Cotronic (

rozdział 6.2.1) i otworzyć układ ( Kapitel 6.2.2).B Ustawić przełączniki DIP przy pomocy

odpowiedniego narzędzia.

Nawet przy ograniczonej mocy grzewczej podczas przygotowania c.w.u. można wykorzystać maks. znamionową moc cieplną.

6 720 614 740-18.1O

Przełącznik DIP OFF (wył) ON (zał)

1 Gaz ziemny Gaz płynny

2 Moc kotła 24 kW niedozwolona

3 Kocioł dwufunkcyjny

niedozwolona

4 Kocioł dwufunkcyjny

niedozwolona

5 Opóźnienie zadziałania c.w.u. 1 sekunda

Opóźnienie zadziałania c.w.u. 3 sekundy

6 Opóźnienie załączenia palnika przy doprowadzeniu wody podgrzanej solarnie wyłączone

20 sekund opóźnienia załączenia palnika przy doprowadzeniu wody podgrzanej solarnie załączone

7 bez funkcji bez funkcji

8 CT wersja 1 niedozwolona

Tab. 9

OFF

ON

1 2 3 4

6 720 617 423-31.1O

5 6 7 8

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 27

Page 28: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

8 Ustawienie indywidualne

8.5 Opóźnienie zadziałania zapotrzebowania ciepłej wody

Nieoczekiwana zmiana ciśnienia w zasilaniu wodą może sygnalizować przepływomierzowi (turbina) pobór wody. W wyniku tego zostaje na krótko uruchomiony palnik, mimo że nie pobrano wody.

Ustawienie podstawowe to 1 sekunda.

Opóźnienie zadziałania można zwiększyć do 3 sekund, poprzez ustawienie przełącznika DIP 5 w położenie „ON“ ( rozdział 8.4).

8.6 Uaktywnienie opóźnienia załączenia palnika przy doprowadzeniu wody podgrzanej solarnie

Jeżeli do przygotowania c.w.u. doprowadzana jest solarnie podgrzana woda, to uaktywnienie palnika może nastąpić z opóźnieniem czasowym. Pomiar temperatury na wyjściu wymiennika ciepła nastąpi z opóźnieniem czasowym.

Jeżeli podgrzana solarnie woda ma temperaturę wyższą od ustawionej na regulatorze temperatury c.w.u., to palnik nie załączy się.

Możliwe ustawienia to:• 0 (nieaktywny)• 1 (opóźnienie załączenia: 20 sekund)

Ustawienie podstawowe to 0 (nieaktywny).

Opóźnienie załączenia palnika można załączyć, ustawiając przełącznik DIP 6 w położenie „ON“ ( rozdział 8.4).

Dłuższy czas zwłoki oznacza mniejszy komfort podczas korzystania z c.w.u. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo

poparzenia!Gorąca woda może spowodować ciężkie poparzenia.

B Do wspomagania solarnego c.w.u. należy stosować termostatyczny zawór mieszający wody użytkowej.

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!28

Page 29: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

9 Dostosowanie do rodzaju gazu

9 Dostosowanie do rodzaju gazuFabryczne ustawienie kotłów opalanych gazem ziemnym odpowiada E (GZ50).

Nastawa jest fabrycznie zaplombowana.

Gaz ziemny • Urządzenia z grupy gazu ziemnego E są fabrycznie

ustawione i zaplombowane na liczbę Wobbego 15 kWh/m3 i ciśnienie na przyłączu 20 mbar.

Jeżeli urządzenie zasilane będzie innym gazem, niż podanym na tabliczce znamionowej, to należy zastosować zestaw przezbrojeniowy na inny rodzaj gazu ( rozdział 9.2).

9.1 Ustawienie parametrów (gaz ziemny i płynny)

9.1.1 Prace przygotowawczeB Odchylić w dół układ Cotronic ( rozdział 6.2.1).

Nastawę wykonywać zawsze najpierw przy maksymalnej, a potem przy minimalnej mocy grzewczej.

B Zapewnić odbiór ciepła poprzez otwarcie zaworów grzejnikowych lub punktów poboru ciepłej wody.

Rys. 29

1 Króciec pomiarowy ciśnienia w dyszach2 Śruba nastawcza maks. ilości gazu3 Śruba nastawcza min. ilości gazu4 Pokrywa 5 Króciec pomiarowy ciśnienia gazu na przyłączu gazu

9.1.2 Ustawienie ciśnienia w dyszach

Ciśnienie w dyszach przy maks mocy grzewczejB Wyłączyć urządzenie i zamknąć kurek gazowy.B Poluzować śrubę uszczelniającą na króćcu

pomiarowym dla ciśnienia w dyszach ( rysunek 29, [1]) i podłączyć manometr U-rurkowy.

B Zdjąć pokrywę ( rysunek 29, [4])].B Otworzyć kurek gazowy i włączyć kocioł.B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

zaświecią się po kolei diody LED wskaźnika temperatury.

B Regulator temperatury zasilania i regulator temperatury c.w.u. przekręcić do położenia maks.Kocioł pracuje z maksymalną mocą grzewczą.

B Na podstawie tabeli ustawić podane ciśnienie w dyszach dla położenia „max“- strona 42. Ciśnienie w dyszach ustawić przy pomocy śruby nastawczej maks. ilości gazu ( rysunek 29, [2]). Obrót w prawo więcej gazu, obrót w lewo mniej gazu.

Ciśnienie na dyszach przy minimalnej mocy cieplnejB Regulator temperatury zasilania i regulator

temperatury c.w.u. przekręcić do położenia min.Kocioł pracuje z minimalną mocą grzewczą.

B Na podstawie tabeli ustawić podane ciśnienie w dyszach dla położenia „min“ - strona 42. Ciśnienie w dyszach ustawić przy pomocy śruby nastawczej min. ilości gazu ( rysunek 29, [3]).

B Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować nastawione wartości minimalne i maksymalne.

Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu (podczas przepływu)B Kocioł wyłączyć i zamknąć kurek gazowy, odłączyć

manometr u-rurkowy i dokręcić śrubę uszczelniającą (3).

B Poluzować śrubę uszczelniającą na króćcu pomiarowym ciśnienia dynamicznego gazu na przyłączu ( rysunek 29, [5]) i podłączyć ciśnieniomierz gazu.

B Otworzyć kurek gazowy i włączyć kocioł.B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

zaświecią się po kolei diody LED wskaźnika temperatury.

B Regulator temperatury zasilania i regulator temperatury c.w.u. przekręcić do położenia maks.Kocioł pracuje z maksymalną mocą grzewczą.

B Wymagane ciśnienie dynamiczne na przyłączu sprawdzić zgodnie z tabelą.

Do ustawienia parametrów gazu użyć osprzętu serwisowego nr 8 719 905 029 0.

6 720 613 639-40.1O

2

3

45

1

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 29

Page 30: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

9 Dostosowanie do rodzaju gazu

Ponownie ustawić normalny tryb pracyB Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

wskaźniki LED wyświetlą aktualną temperaturę zasilania (co najmniej 5 sekund).

B Ustawić regulator temperatury zasilania i regulator temperatury c.w.u. na wartość pierwotną.

B Wyłączyć kocioł, zamknąć kurek gazowy, odłączyć manometr i dokręcić śrubę uszczelniającą.

B Zamontować ponownie pokrywę i zaplombować.

Rodzaj gazu

Ciśnienie znamio-

nowe [mbar]

Dopuszczalny zakres ciśnienia przy maks. znamionowej mocy

cieplnej [mbar]

Gaz ziemny Ls (GZ35)

13 10,5 - 16

Gaz ziemny Lw (GZ41,5)

20 17,5 - 23,0

Gaz ziemny E (GZ50)

20 16,0 - 25,0

gaz płynny

(Propan)1)

1) Wartość standardowa gazu płynnego dla zbiorników stałych o pojemności do 15 000 l

37 25 - 45

gaz płynny

(Butan)28 - 30 25 - 35

Tab. 10

Kotła nie wolno uruchamiać, gdy wartość ciśnienia dynamicznego w sieci gazowej okaże się wyższa lub niższa. Należy ustalić przyczynę i usunąć błąd. Jeżeli okaże się to niemożliwe, zablokować kocioł po stronie gazowej i skontaktować się z gazownią.

Maksymalna i minimalna moc znamionowa jest aktywna na maksymalnie 10 min. Następnie urządzenie grzewcze przechodzi automatycznie do normalnego trybu pracy.

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!30

Page 31: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

9 Dostosowanie do rodzaju gazu

9.2 Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Zestaw przezbrojeniowe na inny rodzaj gazuNależy przestrzegać zaleceń dostarczonych wraz z zestawem.

B Wyłączyć urządzenie przyciskiem samopowrotnymB Zdjąć obudowę.B Zdjąć obudowę (patrz „Montaż urządzenia“).B Zdjąć pokrywę skrzynki powietrza ( rozdział 12.2).B Zdemontować palnik ( rysunek 30, [2] i [8] /

rozdział 12.2.1).B Wymienić dysze [6].B Zamontować palnik ( rysunek 30, [2] i [8]).B Ustawić przełącznik DIP zgodnie z tabelą 11.B Wszystkie zdemontowane/zamontowane elementy

sprawdzić pod kątem gazoszczelności.B Przykleić naklejki informujące o ustawionym rodzaju

gazu pod tabliczką znamionową.

B Uruchomić kocioł i ustawić gaz według rozdziału 9.1.

Rys. 30

1 Mostek zapłonowy2 Palnik (lewa połowa)3 Śruby do zamocowania mostka zapłonowego4 Obsada dysz5 Punkty mocowania obsady dysz6 Dysza7 Uszczelka8 Palnik (prawa połowa)

6 720 613 639-43.1O

1

8

5

2

3 47

6

Urządzenie Przezbrojenie naZestaw

przezbrojeniowyUstawienie przełączników

DIP

U042-24K

Gaz płynny 8 716 012 610 0

Gaz ziemny E (GZ50) 8 716 012 612 0

Gaz ziemny Lw (GZ41,5) 8 716 013 373 0

Gaz ziemny Ls (GZ35) 8 716 013 372 0

Tab. 11

OFF

ON1 2

6 720 617 423-28.1O

OFF

ON

1 2

6 720 617 423-13.1O

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 31

Page 32: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

10 Pomiar parametrów spalin

10 Pomiar parametrów spalin

10.1 Ustawienie mocy kotłaWybór maksymalnej mocy urządzenia:B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

zaświecią się po kolei diody LED wskaźnika temperatury.

B Regulator temperatury zasilania i regulator temperatury c.w.u. przekręcić do położenia maks.

Wybór minimalnej mocy urządzenia:B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

zaświecią się po kolei diody LED wskaźnika temperatury.

B Regulator temperatury zasilania i regulator temperatury c.w.u. przekręcić do położenia min.

10.2 Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego

Do pomiaru wymagana jest sonda pierścieniowa.

Pomiar możliwy jest tylko przy instalacji odprowadzania spalin typu C12, C32, C42 lub B32.

Zawartość O2 nie może być mniejsza niż 20,6 %. Zawartość CO2 nie może przekraczać 0,2 %.

B Zapewnić odbiór ciepła poprzez otwarcie zaworów grzejnikowych lub punktów poboru ciepłej wody.

B Załączyć urządzenie.B Wyjąć korek na króćcu pomiarowym powietrza do

spalania [2].B Wsunąć sondę do króćca.

Rys. 31

1 Króciec pomiarowy spalin2 Króciec pomiarowy powietrza do spalania

B Uszczelnić punkt pomiarowy.B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

zaświecią się po kolei diody LED wskaźnika temperatury.

B Regulator temperatury zasilania i regulator temperatury c.w.u. przekręcić do położenia maks.Kocioł pracuje z maksymalną mocą.

B Odczekać kilka minut.B Dokonać pomiaru O2 lub CO2.B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

wskaźniki LED wyświetlą aktualną temperaturę zasilania (co najmniej 5 sekund).

B Ustawić regulator temperatury zasilania i regulator temperatury c.w.u. na wartość pierwotną.

B Wyłączyć urządzenie.B Wyjąć sondę.B Ponownie włożyć korek.

Pomiar wartości może trwać 10 minut. Po upływie tego czasu urządzenie przełącza się z powrotem do normalnego trybu pracy Za pomocą pomiaru zawartości O2 lub

CO2 g w powietrzu do spalania można sprawdzić szczelność przewodu spalinowego.

FLUEFLUE

6 720 612 232-53.1O

2 1

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!32

Page 33: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

10 Pomiar parametrów spalin

10.3 Pomiar zawartości CO w spalinachDo pomiaru wymagana jest sonda wielootworowa.

B Zapewnić odbiór ciepła poprzez otwarcie zaworów grzejnikowych lub punktów poboru ciepłej wody.

B Załączyć urządzenie.B Wyjąć korek na króćcu pomiarowym spalin [1].B Wstawić sondę w króciec do oporu.B Uszczelnić punkt pomiarowy.B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

zaświecią się po kolei diody LED wskaźnika temperatury.

B Regulator temperatury zasilania i regulator temperatury c.w.u. przekręcić do położenia maks.Kocioł pracuje z maksymalną mocą.

B Odczekać kilka minut.B Zmierzyć zawartość CO.B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

wskaźniki LED wyświetlą aktualną temperaturę zasilania (co najmniej 5 sekund).

B Ustawić regulator temperatury zasilania i regulator temperatury c.w.u. na wartość pierwotną.

B Wyłączyć urządzenie.B Wyjąć sondę.B Ponownie włożyć korek.

Rys. 32

1 Króciec pomiarowy spalin2 Króciec pomiarowy powietrza do spalania

10.4 Pomiar straty kominowejDo pomiaru potrzebna jest sonda do pomiaru spalin oraz czujnik temperatury.

B Zapewnić odbiór ciepła poprzez otwarcie zaworów grzejnikowych lub punktów poboru ciepłej wody.

B Załączyć urządzenie.B Wyjąć korek na króćcu pomiarowym spalin [1].B Sondę do pomiaru spalin wsunąć do króćca na

głębokość ok. 60 mm lub wyznaczyć pozycję sondy w miejscu najwyższej temperatury spalin.

B Uszczelnić miejsce pomiaru.B Wyjąć korek na króćcu pomiarowym powietrza do

spalania [2].B Czujnik temperatury wsunąć do króćca na

głębokość ok. 20 mm. B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

zaświecią się po kolei diody LED wskaźnika temperatury.

B Regulator temperatury zasilania i regulator temperatury c.w.u. przekręcić do położenia maks.Kocioł pracuje z maksymalną mocą.

B Odczekać kilka minut.B Zmierzyć straty kominowe wzgl. sprawność

paleniska przy temperaturze kotła 60 ˚C.B Przytrzymać naciśnięty przycisk reset tak długo, aż

wskaźniki LED wyświetlą aktualną temperaturę zasilania (co najmniej 5 sekund).

B Ustawić regulator temperatury zasilania i regulator temperatury c.w.u. na wartość pierwotną.

B Wyłączyć urządzenie.B Wyjąć sondę.B Wyjąć czujnik temperatury.B Ponownie włożyć korek.

FLUEFLUE

6 720 612 232-53.1O

2 1

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 33

Page 34: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

11 Ochrona środowiska

11 Ochrona środowiskaOchrona środowiska to jeden z pryncypiów Buderusa. Jakość produktu, ekonomiczność oraz ochrona środowiska są dla nas równie ważne. Ustawy i przepisy odnośnie ochrony środowiska są ściśle przestrzegane.Uwzględniając aspekt ekonomiczny stosujemy najlepsze technologie i materiały w celu chronienia środowiska naturalnego.

OpakowanieWszystkie opakowania są ekologiczne i można je ponownie wykorzystać.

Stare urządzenieW starych urządzeniach występują surowce wtórne, które należy przekazać do przetworzenia.Podzespoły łatwo się demontuje, a tworzywa sztuczne są oznaczone. W ten sposób różne podzespoły można posortować i przekazać do recyklingu lub utylizacji.

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!34

Page 35: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

12 Przegląd/konserwacja

12 Przegląd/konserwacjaAby zapewnić przez długi czas możliwie niskie zużycie gazu oraz ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, zaleca się zawarcie z uprawnioną i wyspecjalizowaną firmą umowy serwisowej na wykonanie raz w roku prac przeglądowych i w razie potrzeby konserwacyjnych.

CotronicW razie uszkodzenia jakiegoś podzespołu na wskaźniku temperatury sygnalizowana jest usterka.

Układ Cotronic nadzoruje wszystkie elementy bezpieczeństwa, regulacyjne i sterujące.

Aby uzyskać lepszy dostęp układ Clatronic można odchylić ku dołowi ( rozdział 6.2.1).

Wskazówki ogólne

• Wymagane są następujące urządzenia pomiarowe:– Elektroniczny miernik spalin do CO2, O2, CO oraz

temperatury spalin– Ciśnieniomierz 0 - 60 mbar (dokładność

przynajmniej 0,1 mbar)• Specjalistyczne narzędzia nie są wymagane.• Dopuszczalne smary:

– Dla części mających kontakt z wodą: Unisilkon L 641

– połączenia gwintowane: HFt 1 v 5.

B Użyć pasty przewodzącej ciepło nr 8 719 918 658-0.B Stosować tylko oryginalne części zamienne!B Części zamienne zamawiać na podstawie wykazu

części zamiennych.B Wymontowane uszczelki i o-ringi wymienić na

nowe.

Po przeprowadzeniu przeglądu/konserwacjiB Dokręcić wszystkie poluzowane połączenia

skręcane.B Ponownie uruchomić urządzenie ( strona 22).B Sprawdzić szczelność w miejscach łączenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie wybuchem!B Przed wykonywaniem prac na

przewodach gazowych zamknąć kurek gazowy.

B Po wykonaniu prac na przewodach gazowych wykonać próbę szczelności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przez zaczadzenie!B Po wykonaniu prac na przewodach

spalinowych wykonać próbę szczelności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Porażenie prądem!B Przed rozpoczęciem prac na

elementach elektrycznych, odłączyć napięcie zasilające (bezpiecznik, przełącznik LS).

PRZESTROGA: Wyciekająca woda może uszkodzić układ Cotronic.B Przed rozpoczęciem pracy na

elementach instalacji wodnej należy przykryć układ Cotronic.

Przegląd usterek na str. 41.

Do czyszczenia elementów urządzenia używać wyłącznie szczotek niemetalicznych!

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 35

Page 36: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

12 Przegląd/konserwacja

12.1 Wykaz czynności kontrolnych podczas konserwacji (protokół konserwacji)

Data

1 Sprawdzić filtr w rurze wody zimnej ( str. 39).

2 Sprawdzić wizualnie przelot - spaliny/powietrze do spalania.

3 Skontrolować podstawkę palnika, dysze i palnik, ( strona 37).

4 Sprawdzić blok cieplny ( strona 39).

5 Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazowym, ( strona 29).

mbar

6 Sprawdzić ustawienie parametrów gazu ( strona 29).

7 Sprawdzić szczelność gazową i wodną, ( strona 19).

8 Sprawdzić ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego dla statycznej wysokości instalacji ogrzewczej.

mbar

9 Sprawdzić ciśnienie robocze w instalacji ogrzewczej ( strona 40).

mbar

10 Skontrolować szczelność automatycznego odpowietrznika oraz sprawdzić, czy nakrętka zaślepiająca nie jest poluzowana.

11 Sprawdzić czy nie są uszkodzone przewody elektryczne.

12 Sprawdzić ustawienia regulatora c.o.

13 Sprawdzić urządzenia należące do instalacji ogrzewczej.

Tab. 12

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!36

Page 37: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

12 Przegląd/konserwacja

12.2 Opis prac konserwacyjnych

12.2.1 Czyszczenie podstawki palnika, dyszy oraz palnika

B Poluzować cztery śruby i zdjąć pokrywę skrzynki powietrza ( rysunek 33, [1] i [2]).

Rys. 33 Otwieranie skrzynki powietrza kotła

1 Śruby mocujące pokrywy skrzynki powietrza2 Pokrywa skrzynki powietrza

B Poluzować dwie śruby u góry i dwie śruby skrzydełkowe po bokach ( rysunek 34, [1] i [2]).

B Wyciągnąć do przodu pokrywę komory palnikowej [3].

Rys. 34 Otwieranie palnika

1 Górna śruba pokrywy komory palnikowej2 Śruba skrzydełkowa pokrywy komory palnikowej3 Pokrywa komory palnikowej4 Podzespół palnika

1

6 720 614 740-20.1O

1

2 6 720 613 076-14.1O

4

1

2

3

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 37

Page 38: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

12 Przegląd/konserwacja

B Ściągnąć ostrożnie łączniki wtykowe z elektrod zapłonowych ( rysunek 35, [1]).

B Ściągnąć ostrożnie łącznik wtykowy z elektrody kontroli płomienia [5].

B Odkręcić kątownik mocujący [3]. B Poluzować nakrętkę kołpakową poniżej palnika i

zdjąć moduł palnika [4].

Rys. 35 Podzespół palnika

1 Podzespół elektrody zapłonowej2 Śruba mocująca podzespołu elektrody zapłonowej3 Mocowanie4 Podzespół palnika5 Elektroda kontroli płomienia6 Śruba mocująca elektrodę kontroli płomienia7 Mostek zapłonowy

B Wykręcić śruby ( rysunek 36, [11]). B Wyjąć mostek zapłonowy [7]. B Wykręcić śruby w punktach mocujących [9]. Zdjąć

prawą i lewą połowę palnika [12] i [8] z obsady dysz [10].

B Czyścić palnik przy pomocy szczotki upewniając się, że żebrowanie i dysze nie są zatkane. Do czyszczenia dysz nie używać metalowej przetyczki.

B Sprawdzić ustawienie parametrów gazu ( strona 29).

Rys. 36

7 Mostek zapłonowy8 Palnik (prawa połowa)9 Mocowania obsady dysz10 Obsada dysz11 Śruby mocujące mostek zapłonowy12 Palnik (lewa połowa)

6 720 610 356-44.1O

17

2

34

5+6

6 720 611 347-39.1O

12

7

811 10 9

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!38

Page 39: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

12 Przegląd/konserwacja

12.2.2 Czyszczenie bloku cieplnegoB Zdemontować ściankę przednią komory palnikowej

i zdjąć palnik ( rysunek 34).B Odłączyć kable, odkręcić śruby i wyjąć blok cieplny

od przodu. B Czyścić blok w wodzie z użyciem środka

czyszczącego i z powrotem zamontować. B Ostrożnie wyprostować ewentualnie wygięte

ożebrowanie bloku cieplnego.

Rys. 37

12.2.3 Siatka w rurze wody zimnej B Poluzować rurę wody zimnej ( rysunek 3, [24]) i

sprawdzić, czy siatka nie jest zanieczyszczona ( rysunek 38).

Rys. 38

12.2.4 Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa instalacji ogrzewczej

Jego zadaniem jest zabezpieczenie kotła i całej instalacji przed nadciśnieniem. Ustawienie fabryczne powoduje zadziałanie zaworu, gdy ciśnienie w obiegu osiągnie wartość ok. 3 bar.

B Przekręcić zawór bezpieczeństwa w lewo aż zadziała.Z rury odpływowej musi wypłynąć woda.

Rys. 39 Zawór bezpieczeństwa

1 Zawór bezpieczeństwa2 Rura odpływowa

12.2.5 Sprawdzanie naczynia wzbiorczego (patrz również strona 26)

Raz w roku konieczne jest przeprowadzanie sprawdzenia naczynia wzbiorczego przeponowego.

B Ciśnienie w kotle obniżyć do zera.B W razie potrzeby podwyższyć ciśnienie wstępne w

naczyniu wzbiorczym do wartości wysokości statycznej instalacji c.o.

1.

6 720 613 076-15.1O

2.

1.

2. 3.

6 720 613 076-19.1O

OSTRZEŻENIE: B W żadnym wypadku nie blokować

zaworu bezpieczeństwa.B Odpływ z zaworu bezpieczeństwa

założyć tak, by miał spadek.

6 720 614 740-21.1O

1

2

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 39

Page 40: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

12 Przegląd/konserwacja

12.2.6 Ciśnienie napełniania instalacji ogrzewczej

B Jeżeli wskazówka znajduje się poniżej 1 bar (przy zimnej instalacji), należy dopełnić wodę, aż wskazówka znajdzie się między 1 a 2 bar.

B Jeżeli ciśnienie nie odpowiada zadanym wartościom, należy sprawdzić szczelność naczynia wzbiorczego i instalacji c.o.

12.2.7 Kontrola instalacji elektrycznejB Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne nie są

mechanicznie uszkodzone, w razie potrzeby wymienić.

12.2.8 Czyszczenie pozostałych elementów kotłaB Oczyścić elektrody. W przypadku objawów zużycia

elektrody wymienić.

12.3 Spuszczenie wody z naściennego kotła gazowego

Obieg c.o.Aby spuścić wodę z instalacji ogrzewczej należy w jej najniższym miejscu zamontować zawór spustowy.

W celu spuszczenia wody z:B Otworzyć zawór spustowy ( rysunek 40, [1]) i

odprowadzić wodę grzewczą przez podłączony wąż.

Rys. 40

Obieg przygotowania ciepłej wodyDla spuszczenia wody z obiegu c.w.u. trzeba zamontować zawór spustowy (inwestor).

Aby spuścić wodę z obiegu c.w.u.:B Zamknąć dopływ wody zimnej.B Całkowicie otworzyć punkt poboru ciepłej wody.B Otworzyć i zostawić otwarty zawór spustowy.

PRZESTROGA: Urządzenie może ulec uszkodzeniuB Wodę grzewczą należy uzupełniać tylko

przy zimnym urządzeniu.

Wskazanie na monometrze

1 bar Minimalne ciśnienie napełniania (gdy instalacja jest zimna)

1 - 2 bar Optymalne ciśnienie napełniania

3 bar Nie można przekroczyć maksymalnego ciśnienia napełniania (w przypadku najwyższej temperatury gorącej wody otwiera się zawór bezpieczeństwa).

Tab. 13

6 720 614 740-22.1O

1

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!40

Page 41: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

13 Załącznik

13 Załącznik

13.1 UsterkiWskazanie temperatury (migające) Opis Wskazówki

Zadziałał ogranicznik temperatury bloku cieplnego.(4C)

Sprawdzić ciśnienie w instalacji, czujniki temperatury, działanie pompy, zabezpieczenie na płycie głównej, przeprowadzić odpowietrzenie urządzenia.

Nie potwierdzono płomienia.(6A)

Otwarty kurek gazowy? Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazowym, przyłącze sieciowe, elektrodę zapłonową i kabel, elektrodę jonizacyjną z kablem.

Przełącznik różnicy ciśnień rozwarł się podczas pracy.(3A)

Sprawdzić przełącznik różnicy ciśnień i okablowanie, sprawdzić węże łączące.

Sprawdzić wentylator i okablowanie.

Sprawdzić instalację spalinową.Przełącznik różnicy ciśnień nie otwiera się w położeniu spoczynkowym.(3C)

Sprawdzić przełącznik różnicy ciśnień i okablowanie, sprawdzić węże łączące.

Sprawdzić wentylator i okablowanie.

Sprawdzić instalację spalinową.Uszkodzony czujnik temperatury zasilania c.o..(4Y)

Sprawdzić czujnik temperatury i kabel połączeniowy.

Błędne ustawienie przełączników DIP.(9C)

Skorygować ustawienie przełączników DIP.

Uszkodzony czujnik temperatury c.w.u..(CL)

Sprawdzić czujnik temperatury c.w.u. i kabel podłączeniowy na przerwę lub zwarcie.

Niedopuszczalnie szybki przyrost temperatury na zasilaniu (nadzór gradientowy). Tryb grzewczy przerywany jest na dwie minuty.(2E)

Sprawdzić ciśnienie w instalacji, w razie potrzeby uzupełnić wodę grzewczą.

Pompa zablokowana? Usunąć blokadę pompy.

Tab. 14

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 41

Page 42: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

13 Załącznik

13.2 Wartości nastaw parametrów gazu

Ciśnienie w dyszach przy danej mocy Grupa gazu

Moc kWObciążenie

kW

Gaz ziemny

E (GZ 50)

(mbar)

Gaz ziemny

Lw (GZ 41,5)

(mbar)

Gaz ziemny

Ls (GZ 35)

(mbar)

Propan

G31

(mbar)

Butan

G30

(mbar)

8,9 10,20 0,80 0,80 - 4,80 3,90

9,5 10,83 1,03 0,88 0,80 5,49 4,46

10,7 12,15 1,40 1,15 1,00 6,97 5,66

11,9 13,47 1,84 1,49 1,32 8,64 7,02

12,6 14,23 2,14 1,71 1,53 9,69 7,88

14,4 16,18 3,04 2,40 2,21 12,69 10,31

15,6 17,47 3,77 2,95 2,76 14,92 12,12

16,8 18,74 4,59 3,54 3,38 17,34 14,09

18,0 20,01 5,53 4,21 4,07 19,94 16,20

19,2 21,27 6,58 4,93 4,83 22,73 18,46

20,4 22,52 7,76 5,71 5,67 25,70 20,88

21,6 23,76 9,07 6,55 6,56 28,86 23,45

22,9 25,09 10,65 7,51 7,61 32,50 26,40

24,0 26,30 11,70 8,60 8,70 35,70 29,00

Tab. 15

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!42

Page 43: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

14 Protokół uruchomienia kotła

14 Protokół uruchomienia kotła

Klient/Użytkownik: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tu wkleić protokół pomiarowy

Wykonawca instalacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Typ urządzenia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data produkcji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data uruchomienia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ustawiony rodzaj gazu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wartość opałowa HiB . . . . . . . . . . . . . . . . . . kWh/m3

Regulacja ogrzewania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

System spalinowy: System koncentryczny , LAS , szacht , oddzielne prowadzenie rur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozostałe elementy instalacji:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przeprowadzono następujące czynności

Kontrola hydrauliki Uwagi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontrola przyłączy elektrycznych Uwagi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprawdzenie ustawień regulacji instalacji ogrzewczej Uwagi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ustawienia układu Cotronic:

Maksymalna moc grzewcza w . . . . . . . . . . . . . . . kW Opóźnienie zadziałania zapotrzebowania ciepłej wody . . . . . . . . . . . . . sek.

Opóźnienie załączenia palnika przy doprowadzeniu wody podgrzanej solarnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . sek.

Ustawienie przełącznikow DIP

Ciśnienie dynamiczne na przyłączu gazu . . . . . mbar Przeprowadzono pomiar straty kominowej

Przeprowadzono kontrolę szczelności instalacji gazowej i wodnej

Przeprowadzono kontrolę działania

Klient/Użytkownik został zapoznany z obsługą urządzenia

Dokumentacja urządzenia przekazana

Data i podpis montera instalacji:

OFF

ON

1 2 3 4

6 720 613 639-20.1O

5 6 7 8

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 43

Page 44: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

Indeks

Indeks

CCiśnienie napełnienia instalacji ogrzewczej ............. 40Cotronic

Przyłączenie ......................................................... 20Czynności konserwacyjne

Ciśnienie napełnienia instalacji ogrzewczej ......... 40Czynności podczas przeglądu/konserwacji

Sprawdzanie naczynia wzbiorczego.................... 39Czyszczenie bloku cieplnego................................... 39Czyszczenie podstawki palnika,

dyszy oraz palnika ............................................... 37

DDane dotyczące urządzenia

Osprzęt .................................................................. 6Dane kotła

budowa kotła ......................................................... 8Dostosowanie do rodzaju gazu................................ 29

GGaz ziemny............................................................... 12Grupa gazu ziemnego.............................................. 29

IInformacje o urządzeniu

Opis urządzenia ..................................................... 6Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem................ 5Wymiary ................................................................. 7Zakres dostawy...................................................... 4

Instalacja .................................................................. 15Miejsce zainstalowania ........................................ 16zamontować szynę montażową i płytę przyłączeniową ..........................................17

KKabel sieciowy ......................................................... 21Kolejność ................................................................. 37Komunikat błędu ...................................................... 25komunikat usterki..................................................... 41Konserwacja/przegląd, wskazówki

dotyczące przeglądu/konserwacji ....................... 35Kontrola

Przyłącza gazu i wody.......................................... 19

MMiejsce zainstalowania ........................................... 16

Pomieszczenie kotłowni...................................... 16Powietrze do spalania ......................................... 16

Minimalne odległości ................................................ 7Montaż

Wskazówki ogólne ........................................ 15, 35

NNaczynie wzbiorcze ................................................ 39

OOchrona środowiska ............................................... 34Ochrona przeciwbryzgowa ..................................... 21Ochrona przed zamarzaniem .................................. 25Odprowadzenie spalin ............................................ 19Ogrzewania grawitacyjne ........................................ 15Opakowanie ............................................................ 34Opis urządzenia ........................................................ 6Osprzęt...................................................................... 6

PPomiar spalin

pomiar straty kominowej..................................... 33pomiar zawartości substancji w spalinach ......... 33sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego ........................................................ 32

Pomiar straty kominowej......................................... 33Pomiar zawartości CO w spalinach ........................ 33Pomieszczenie kotłowni.......................................... 16Powietrze do spalania ............................................. 16Protokół konserwacji............................................... 36Protokół uruchomienia kotła ................................... 43Przyłącza gazu i wody............................................. 19Przyłącze elektryczne.............................................. 20Przyłącze sieciowe .................................................. 20Przyłączenie do sieci

Wymiana kabla sieciowego................................. 21Przyłączenie układu Cotronic.................................. 20

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!44

Page 45: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

Indeks

RRecykling ................................................................. 34Regulacja ogrzewania .............................................. 23Rodzaj gazu ............................................................. 29Rozporządzenie w sprawie oszczędzania

energii (EnEV) ....................................................... 23

SSprawdzenie przewodu gazowego.......................... 19Sprawdzenie przyłączy wody................................... 19Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego... 32Stare urządzenie ...................................................... 34

TTryb letni .................................................................. 24

UUżytkowanie zgodne z przeznaczeniem.................... 5Uruchomienie........................................................... 22Ustawienia

moc grzewcza...................................................... 27Ustawienia parametrów instalacji gazowej .............. 42Ustawienie mocy grzewczej..................................... 27Ustawienie mocy kotła............................................. 32Usterki................................................................ 25, 41

WWażne wskazówki odnośnie instalacji ............... 15, 35Woda podgrzana solarnie ........................................ 15Wykaz punktów kontrolnych

podczas konserwacji ........................................... 36Wymiary ..................................................................... 7Wymienić kabel sieciowy ......................................... 21

ZZakres dostawy.......................................................... 4Zdjąć obudowę ........................................................ 18Zestawy przezbrojeniowe ........................................ 31

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 45

Page 46: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

Notatki

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi!46

Page 47: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym

Notatki

Logamax - Zastrzega się prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! 47

Page 48: Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora obsługi/U 042-24...Logamax U042-24K to kotły (urządzenia) dwufunkcyjne do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym