instructie qsuite | hoe vul ik een plan?

Download Instructie Qsuite | Hoe vul ik een plan?

Post on 18-Aug-2015

70 views

Category:

Healthcare

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. 1 Instructie Plannen opstellen Versie 1.0., juli 2015 Hoe vul ik een plan?
 2. 2. Inhoud 2 1. Wat? 2. Instructie
 3. 3. Wat? 3 Meer informatie over het meten vindt u in de handleiding Plannen opstellen. In het plan: richting en duidelijkheid voor iedereen Het plan is de schakel tussen het nu en waar willen we heen. Het nu meten we in verschillende metingen. In de zelfstandigheidsmeting of in verschillende soorten risicometingen. Ook meten we waar een klant heen wil. Wil en kan men naar zelfstandigheid? Of gaat het over een zo groot mogelijke kwaliteit van leven, bijvoorbeeld in een laatste levensfase? Het klanttype bepaalt de vraag. In het plan zet je het nu en de vraag om in concrete afspraken. In doelen en acties. Hier koppel je einddata aan. Komt de einddatum in de buurt? Dan krijg je een herinnering om te evalueren. Vervolgens meet je weer opnieuw en met de uitkomsten van de nieuwe metingen stel je weer een nieuw plan op. Of je doet dat tussentijds, wanneer bijvoorbeeld de situatie sterk verandert en er een andere zorginzet nodig is. Zo is de cirkel rond!
 4. 4. 4 Instructie 1 Ga naar het Plan in het klantdossier 1. Ga naar het onderdeel Plan in het klantmenu. Je ziet dan een scherm met alle aangemaakte (openstaande en afgesloten) plannen klant. Maak een nieuw plan aan en open het zojuist aangemaakte plan door te klikken op bewerken.
 5. 5. 5 Instructie 2 Vul de algemene gegevens in 1. Geef het plan samen met de klant een passende titel. Waar gaan we de komende tijd aan werken? Wat staat centraal in dit plan? 2. Jouw plan heeft een start en een einddatum. 3. Vul deze start- en einddata in. Alle onderliggende einddoelen en tussendoelen en acties krijgen automatisch nu deze zelfde data mee, maar die kan je uiteraard aanpassen. 4. Bij de omschrijving komt de tekst van de stip op de horizon te staan, wanneer deze ingevuld is. Uiteraard kan je ook zelf een tekst invullen of de tekst overschrijven. Beschrijf hier de aanleiding tot het plan of wat de algemene doelstelling is van het plan. 5. Klik op opslaan.
 6. 6. 6 Instructie 3 Vul de aanleiding per leefgebied 1. In de linkerkant van je scherm zie je de leefgebieden. Klik op het leefgebied dat je wilt gaan uitwerken. 2. In het onderdeel probleemstelling (lees ook wel: aanleiding) wordt de aanleiding van het plan beschreven. Heb je een zelfstandigheidsmeting gevuld? Dan wordt de samenvatting die je onderaan bij het leefgebied hebt geplaatst. Klik wel op opslaan, want dan wordt de tekst ook echt in het plan zelf opgeslagen.
 7. 7. 7 Instructie 4 Maak einddoelen aan 1. Begin nu met het maken van de einddoelen. Je kunt suggesties uit je laatste meting overnemen. 2. Of je kunt zelf uit de voorbeelden kiezen. Of je eigen woorden meegeven.
 8. 8. 8 Instructie 5 Doe hetzelfde voor de tussendoelen 1. De tussendoelen worden concreter. Ook hier krijg je suggesties uit de meting van de zelfstandigheid en de risicos. Je kiest in je plan met de klant waar voor de komende periode de prioriteiten liggen. 2. Of je kunt zelf uit de voorbeelden kiezen. Of je eigen woorden meegeven.
 9. 9. 9 Instructie 6 Doe hetzelfde voor de acties 1. Nu komen we op de meest concrete stap terecht; die van de acties. We hebben nu bepaald wat we willen bereiken wanneer (in de doelen), maar nu leggen we vast hoe we dat gaan doen en wie dan wat moet doen om het te behalen. 2. Kies een actie uit de suggesties (alleen bij wonen en fysiek) of vul een eigen actie in. 3. Vul een aantal minuten in of pas de voorstelminuten aan (deze komen uit de normtijden voor verpleegkundige en verzorgende handelingen, kies je een actie, dan worden de minuten gevuld). 4. Kies het aantal keren per week (dit gaat mee in de rekenmodule naar de indicatie en naar de planning). 5. Licht de actie toe. Het bovenste toelichtingsveld wordt in de planning meegenomen als aandachtspunt. 6. Leg vast wie de actie uitvoert: de klant, de medewerker of iemand uit het sociale netwerk. 7. Sla de actie op.
 10. 10. 10 Instructie 7 Vul het systeemplan 1. Heb je een systeemdossier? Dat wil zeggen dat dossiers aan elkaar gekoppeld zijn? 2. Dan kan je bij de uitvoerder niet alleen de klant, een sociale relatie of een medewerker kiezen, maar dan zie je ook een gekoppelde klant. 3. Zo kan je in het dossier van moeder ook de kinderen een doel en actie geven. Zo is er n gezin, n plan. En systeem, n plan.
 11. 11. 11 Instructie 8 Waar komen de voorstelacties en doelen vandaan? 1. Die komen uit het ParticipatiePortfolio. 2. De basis is een raamwerk waarin de groei van de zelfstandigheid (door de zelfstandigheidsmeting) en de beheersing van de risicos zichtbaar wordt. 3. Ieder leefgebied is aan de hand van deze meting verder uitgewerkt in einddoelen, tussendoelen en acties. 4. Bij het leefgebied is dat met meest ver doorgevoerd, omdat hier de koppeling is gelegd met alle verpleegkundige en verzorgende handelingen (incl normtijden en richtlijnen)
 12. 12. 12 Waar komen de voorstelacties en doelen vandaan? 1. Die komen uit het ParticipatiePortfolio. 2. De basis is een raamwerk
 13. 13. 13 7 Waar komen de voorstelacties en doelen vandaan? 1. Die komen uit het ParticipatiePortfolio. 2. De basis is een raamwerk
 14. 14. 14 Instructie 9 Ik weet welke handeling ik moet hebben; hoe vul ik het doel goed? 1. In de wijkverpleging werkt het vullen van het plan ook nog wel eens andersom: je hebt de meting gedaan, maar je weet vooral welke zorghandelingen er nodig zijn. Dan moet je precies andersom te werk gaan. 2. Zoek in het portfolio de handeling die je in het plan wilt zetten. Kijk onder welk tussendoel deze hoort. 3. Kies een einddoel (Doel zelfstandig of blijvend overnemen?). Het einddoel maakt niet uit voor de te kiezen actie. Onder alle einddoelen zitten dezelfde tussendoelen en acties. 4. Kies dan het tussendoel en kies de actie.
 15. 15. 15 Instructie 10 Kies zoveel mogelijk standaard doelen en acties 1. Standaard doelen en acties zijn niet alleen handig om snel een plan bij elkaar te klikken. Ze hebben nog een extra functie. Onder water zijn er in de Qsuite aan de doelen en acties zaken gekoppeld. Deze zaken zijn van belang voor de planning en de registratie. Bijvoorbeeld functies en prestaties. Of deskundigheden. Of bepaalde protocollen en normtijden. 2. Werk je in de Qsuite dus met planning en/of registratie? Gebruik dan zoveel mogelijk de standaard doelen en acties (indien beschikbaar).
 16. 16. 16 Hoe precies? Wil je meer weten? Voor een heel aantal acties en handelingen rondom dit onderwerp hebben we in detail uitgewerkt hoe het werkt. We hebben handleidingen gemaakt voor ieder specifiek onderdeel. Over het Meten bijvoorbeeld, of het Rapporteren. In deze handleidingen vind je meer informatie. Daarna kan je desgewenst nog een stapje verder gaan door ook instructies te bekijken, want daar staat precies he je in de Qsuite kan werken. Bekijk je de handleiding, dan vind je daar ook de verwijzingen naar de instructies. Op de volgende vragen hebben we antwoord gegeven: Naam instructie | Dit moet je weten om goed in de Qsuite te werken! [Handleiding] [Video] 1. Hoe kan ik op de Qsuite inloggen? Klik hier Volgt nog 2. Hoe kan ik een klantdossier openen? Klik hier Volgt nog 3. Hoe kan ik een klantdossier aanmaken en toewijzen? Klik hier Volgt nog 4. Hoe kan ik een medewerkersdossier openen? Klik hier Volgt nog 5. Hoe kan ik een medewerkersdossier aanmaken en toewijzen? Klik hier Volgt nog 6. Hoe kan ik mijn afdelingspagina openen? Klik hier Volgt nog 7. Hoe kan ik communiceren binnen de Qsuite? Klik hier Volgt nog 8. Hoe wijzig ik mijn wachtwoord? Klik hier Volgt nog Naam instructie | Dit moet je weten om goed in de Qsuite te werken! [Handleiding] [Video] 1. Hoe kan ik op de Qsuite inloggen? Klik hier Volgt nog 2. Hoe kan ik een klantdossier openen? Klik hier Volgt nog 3. Hoe kan ik een klantdossier aanmaken en toewijzen? Klik hier Volgt nog 4. Hoe kan ik een medewerkersdossier openen? Klik hier Volgt nog 5. Hoe kan ik een medewerkersdossier aanmaken en toewijzen? Klik hier Volgt nog 6. Hoe kan ik mijn afdelingspagina openen? Klik hier Volgt nog 7. Hoe kan ik communiceren binnen de Qsuite? Klik hier Volgt nog 8. Hoe wijzig ik mijn wachtwoord? Klik hier Volgt nog 9. Hoe maak ik een systeemdossier? Klik hier Volgt nog
 17. 17. 17 Hoe precies? Naam handleiding [Handleiding] [Video] 10. Wat zijn audits en toetsingen en hoe voer ik deze uit voor de klant? Klik hier Volgt nog 11. Wat is het kwaliteitssysteem en hoe werkt dat voor de klant? Klik hier Volgt nog 12. Wat is (vanuit het kwaliteitssysteem) melden en hoe doe ik dat? Klik hier Volgt nog 13. Wat zijn (vanuit het kwaliteitssysteem) processen en wat doe ik daarmee voor de klant? Klik hier Volgt nog 14. Wat zijn (vanuit het kwaliteitssysteem) risicoanalyses en wat doe ik daarmee voor de klant? Klik hier Volgt nog 15. Wat is (vanuit het kwaliteitssysteem) de jaarplanning en wat doe ik daarmee voor de klant? Klik hier Volgt nog 16. Wat is (vanuit het kwaliteitssysteem) de beoordeling en wat doe ik daarmee voor de klant? Klik hier Volgt nog 17. Wat zijn dashboards en rapportages en wat doe ik daarmee voor de klant? Klik hier Volgt nog 18. Wat is maatschappelijk resultaat verantwoorden en hoe doe ik dat voor de klant? Klik hier Volgt nog Naam handleiding [Handleiding] [Video] 1. Wat is meten en hoe doe ik dat? Klik hier Volgt nog 2. Wat is een plan opstellen en hoe doe ik dat? Klik hier Volgt nog 3. Wat is een indiceren en hoe doe ik dat? Klik hier Volgt nog 4. Wat is plannen en hoe doe ik dat? Klik hier Volgt nog 5. Wat moet ik aan personeelsmanagement regelen voor mijn klant? Klik hier Volgt nog 6. Wat is rapporteren en hoe doe ik dat? Klik hier Volgt nog 7. Wat is registreren en hoe doe ik dat? Klik hier Volgt nog 8. Wat is declareren en hoe doen we dat? Klik hier Volgt nog 9. Wat is budgetbeheer en -controle en hoe doe ik dat voor de klant? Klik hier Volgt nog Vo