institut pendidikan guru kampus kent tuaran, · pdf filekomponen, kecergasan fizikal...

Click here to load reader

Post on 15-Mar-2019

252 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS KENT TUARAN, SABAH

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHASA KADAZANDUSUN

BUKU PANDUAN PELAJAR (STUDENT HANDBOOK)

PISMP AMBILAN JUN 2014 SEMESTER 2 (JAN - MEI 2015)

Isi Kandungan Muka surat 1. Kalendar Akademik Pogram 1 2. Struktur Kurikulum 2.1 Kursus Yang Ditawarkan 2 2.2 Sinopsis Kursus 3 2.3 Sistem Penyampaian 5 2.3 Sistem Penilaian 5 3. Maklumat Penyelaras Program 6 4. Maklumat Tenaga Pengajar 6 5. Maklumat Pelajar 7

KALENDAR AKADEMIK SEMESTER 1 (JAN - MEI 2015

MINGGU TARIKH AKTIVITI/CATATAN

1 - 5 12 Jan - 13 Mac 2015 Interaksi Kuliah

6 16 Feb - 20 Feb 20135 Cuti (19 20/2/15: cuti tahun baru Cina; 16-18/2/15: cuti berganti)

7-9 23 Feb - 13 Mac 2015 Interaksi kuliah

10 14 Mac - 22 Mac 2015 Cuti Pertengahan Semester

11 23 Mac - 27 Mac 2015 PBS 2

12 - 17 23 Mac - 8 Mei2015 Interaksi Kuliah

18 11 Mei - 16Mei 2015 Ulangkaji

19 - 20 18 Mei - 29 Mei 2015 Peperiksaan Akhir

CUTI ANTARA SEMESTER BERMULA 30 Mei - 19 Jun 2015

PISMP BKD AMBILAN JUN 2014

1

KURSUS YANG DITAWARKAN

KOD KURSUS KREDIT

WAJ3052 LITERASI MATEMATIK 2(2+0)

WAJ3042 LITERASI BAHASA MELAYU 2(2+0)

WAJ3031 ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY II 1(1+0)

PJM3203E KECERGASAN FIZIKAL DAN KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (ELEKTIF)

3(3+0)

EDU3033 MURID DAN ALAM PERSEKOLAHAN 3(3+0)

BKD3033 SINTAKSIS BOROS KADAZANDUSUN 3(3+0)

BKD3043 KURIKULUM BOROS KADAZANDUSUN 3(3+0)

BKD3053 PANGAJALAN KABAALAN BOROS KADAZANDUSUN 1

3(3+0)

WAJ31 43 BINA INSAN GURU *KT

JUMLAH 20

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada Semester 6.

2

SINOPSIS KURSUS SEMESTER 1 (JANMEI 2015)

Bil Bidang Kod/

Kursus Sinopsis Kursus

1 Kursus Wajib

WAJ3052 Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah , operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi.

2 Kursus Wajib

WAJ3042 Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan, bengkel asas membaca: kae-dah fonetik, kaedah abjad, kaedah pandang dan sebut, bengkel aktiviti pratulisan, bengkel akyiviti penulisan mekanis, bengkel penyerapan pemuli-han membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni Visual, dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pem-belajaran bukan elektronik, bengkel pengejaran menggunakan boneka, bengkel pembelajaran secara individu, berpasanagan dan berkumpulan, bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point, benhgkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digi-tal, seminar dan pameran bahan pemulihan ba-hasa Melayu.

3 Kursus Wajib

WAJ3031 Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasi-han bahasa Inggeris 1 (WAJ3022) Tumpuan diberi kepada tatabahasa , dan kemahiran mendengar bertutur membaca dan menulis pel-bagai penulisan; penulisan ilmiah dan penulisan refleksi.

4 Kursus Wajib

WAJ31 Bina Insan Guru Fasa II

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang, guru dan hubungan dengan komuniti, guru dan akauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif.

5 Kursus Teras

PJM303E Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal, komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan, komponen, kecergasan fizikal berlandaskan lakuan , fmotor, prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal, kaedah-kaedah latihan fizikal, jadual latihan kecergasan fizikal, periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal.

SINOPSIS KURSUS SEMESTER 1 (JANMEI 2015)

Bil Bidang Kod / Kursus Sinopsis Kursus

5 Kursus Teras

EDU3033 Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kidu, motivasi, gayaanak, pelbagai teori pembelajaran, implikasi, faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaran,terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran.

6 Kursus Major

BKD3033 Popolinawag o kursus diti do suang gana ponoriukan ilmu Sintaksis i momorongkum kouludan konstituen frasa ngaran, frasa maan, frasa ula, frasa piromutan ngaran om panandatan id Boros Kadazandusun. Popohuyad nogi o kursus diti do frasa, klausa, panandatan guas, panandatan mintootoiso, panandatan misompuru, om proses pamansayan panandatan.

7 Kursus Major

BKD 3034 Popolinawag om monghuyad o kursus diti do Falsafah Pondidikan Kabansaan, tudu, hontolon om soriulud suang, kabaalan boros I mokinongou om miwara, kabaalan mambasa om kabaalan monuat.. Mongo-huyad nogi o kursus diti do Dokumen Stan-dard Kurikulum Sikul Tosiriba, konsep po-soropon, ponginluuban om ponondulian om ponuangan kurikulum I kopongompit do ilimu, kobuatano, kapamasokan, kooturan sosio noubasanan om kabaalan kibuatano patambaon ii momorongkum do kabaalan momuhondom, kabaalan balajal ralan bala-jal, kabaalan teknologi kopoilaan om komu-nikasi, kosaradikan mogikaakawo, kon-struktivisme om kontekstual, ponoriukan dumontol om sistom boros miampai mon-gaplikasi kabaalan pangajalan boros.

8 Kursus Major

BKD3053 Popolinawag o kursus diti do konsep strategi, dalan, kaedah on teknik panga-jalan kaampai nobehaviorisme, sandad, kognitif om humanis. Popolinawag nogi o kursus diti do teknik ngawi pangajalan di kosudong id Boros kadazandusun loolobi kopio roromu tuduk-kohiok om inus boros. 4

SISTEM PENYAMPAIAN (BENTUK INTERAKSI) BAGI

SEMESTER 1 (JAN - MEI 2015

SISTEM PENILAIAN

KULIAH, TUTORIAL, AMALI

BIL KURSUS KOD

KKBI (%) PEPERIKSAAN

(%) Projek KKP

1 LITERASI MATEMATIK

WAJ3052 - 50 50

2 LITERASI BAHASA MELAYU

WAJ3042 - 50 50

3 ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY II

WAJ3031 - 50 50

4 Bina Insan Guru Fasa I 1( 10 jam)

WAJ3143 - - KT

5

KECERGASAN FIZIKAL DAN KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (ELEKTIF)

PJM323E - 50 50

6 MURID DAN ALAM PERSEKOLAHAN

EDU3033 - 50 50

7 SINTAKSIS BOROS KADAZANDUSUN

BKD3033 - 50 50

8 KURIKULUM BOROS KADAZANDUSUN

BKD3043 - 50 50

9 PANGAJALAN KABAALAN BOROS KADAZANDUSUN 1

BKD3053 - 50 50

5

MAKLUMAT PENYELARAS PROGRAM

MAKLUMAT TENAGA PENGAJAR

Kod Kursus Kursus Tenaga Pengajar No. Tel/email

WAJ3052 LITERASI MATEMATIK

HASLAN MANJA 0168311842

WAJ3042 LITERASI BAHASA MELAYU

NOOR SALAWATI BINTI ABYU BAKAR

0128264511

WAJ3031 ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY

ROSEMARY ANAK LAYAT

019-881 2164 Rose-mary_layat@yahoo.com

WAJ3143 BINA INSAN GURU FASA II (10 JAM)

AMIDY MALAGOP

013-8655517(Tobo-hung@yahoo.com)

PJM3203E

KECERGASAN FIZIKAL DAN KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (ELEKTIF)

VICKENESWARAN A/L NAKAR SALA-PAN,(Penyelaras) VICTOR P.L., SIMON GUNTALIP @FRANCIS

0138036731 (VNS)

EDU3033 MURID DAN ALAM PERSEKOLAHAN

JASLINAH BINTI MAKANTAL

0198101118

BKD3033 SINTAKSIS BOROS KADAZANDUSUN

EVELYN ANNOL

016-2184231

srisom-pug5964@yahoo.com

BKD3043 KURIKULUM BOROS KADAZANDUSUN

VICTOR BAGA 013-8836192(Ub-aga@yahoo.com.my

3053 PANGAJALAN KABAALAN BOROS KADAZANDUSUN 1

VICTOR BAGA 013-8836192(Ub-aga@yahoo.com.my

Nama Penyelaras No Tel Email

EVELYN ANNOL 016-2184231 srisompug5964@yahoo.com

6

Bil Nama Email No. Telefon Bimbit

1 Adelyna Alexander adelyana94alex@gmail.com 0145608914

2 Agnes George agnesagvie_24@yahoo.com 0146732806

3 Chlristen Dounty chlristen94@gmail.com 0145626893

4 David Dalton Deminis davydalton@yahoo.com 01131598487

5 Edwin Kantumi edwinshantz95@yahoo.com 0135564232

6 Elizabeth Robert As-san

elizabethrobertas-san@gmail.com

0138905286

7 Ericson Albert Ericson.albert@yahoo.com 0146526965

8 Irah Rusiah rusiahirah@yahoo.com 01129864505

9 Joebitra Joseph joebitrajoseph@yahoo.com 0198039850

Joevenea Willthee kech_chill@yahoo.com 0138727487

11 Julina Janis julinajanis@yahoo.com.my 0145728576

12 Larry Maxentius Jamir laarrymaxentius@yahoo.com 01131611295

13 Lydia Ongui jacobladya2201@gmail.com 01131523556

14 Masrin Murin premier_ebt@yahoo.com 0128624717

15 Mohd Aphian bin Sa-brin

mohdalpian@yahoo.com 0193988959

16 Rechie Julis rechiejulis@gmail.com 0145661642

17 Richel Simon cekkaeg@yahoo.com 0198307855

18 Stella Pinis stellaon-do2412@yahoo.com

0198826883

19 Terra Madaun terramadaun@gmail.com 01126884913

20 Valorian Kamilin Kvalorian2gmail.com 01116018203

7