Inspiring Profits

Download Inspiring Profits

Post on 25-Jun-2015

103 views

Category:

Real Estate

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2007-2008 Roadshow AM waardecreatie

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. INSPIRINGPROFITSROADSHOW</li></ul> <p> 2. INTRODUCTIE 3. Wat is ons doel? 4. Geld verdienen! 5. Hoe gaan we dat doen?VERKOOP- PRIJZENMARGEKOSTEN 6. Marge maken, maar waarom 7%? 7. Marge in relatie tot Risico! 8. Hoger Risco = Hogere Marge 9. We streven naar een andere manier van denken 10. INSPIRINGPROFITSROADSHOW 11. Twee teams 12. vijf rondes Stedenbouwkundig inzicht Oog voor detail Marge vs. Rendement Communicatie Lagerhuis 13. De winnaar wint Eeuwige roemen waardering en afgunstvan je collegas. 14. RONDE 1Stedenbouwkundig inzicht 15. OPENINGSVRAAG Welke indeling is beter? A B 16. OPENINGSVRAAG Welke indeling is beter?21 221 2 A33 2 1 1 2 B 17. VRAAG 1 Wat is de beste manier om te optimaliseren? 18. Kijk nu 5 secondennaar het gehele plan 19. VRAAG 2 Hoe vaak kan je deze optimalisatiein dit plan doorvoeren? A. 8 keer B. 16 keer C. 20 keer 20. B. 16 keer 21. VRAAG 3 Wat is de geschatte meerwaarde die we nu hebben gecreerd? A. 120.000,- B. 240.000,- C. 480.000,- 22. VRAAG 3 Wat is de geschatte meerwaarde die we nu hebben gecreerd? A. 120.000,- B. 240.000,- C. 480.000,- 23. VRAAG 4 Hier is 120.000,- te verdienen. Hoe? 24. VRAAG 4 Hier is 120.000 te verdienen. Hoe?TIP:vrijstaand geschakeld 735.000twee onder n kap 675.000 25. VRAAG 4 Hier is 120.000 te verdienen. Hoe? 26. VRAAG 5 Geef de juiste definitie van de wet van Gossen A. Dat wat er mis kan gaanzal ook mis gaan. B. Naarmate men over meer van ietsbeschikt, neemt het nut ervan af. C. Wie goed doet, goed ontmoet. 27. VRAAG 5 Geef de juiste definitie van de wet van Gossen A. Dat wat er mis kan gaanzal ook mis gaan. B. Naarmate men over meer van ietsbeschikt, neemt het nut ervan af. C. Wie goed doet, goed ontmoet. 28. Vraag 6 Heeft dezelfde 50m2 dezelfde waarde?10 x 5 m 10 x 5 mtuin huis tuin huis 29. Vraag 7 Wat gaat hier NIET goed? 30. Vraag 7 Wat gaat hier NIET goed? TIP: Tuingrond wordt bouwgrond 31. Vraag 7 De toepassing, zoek de balans! 32. RONDE 2Oog voor detail 33. OPENINGSVRAAG Een erker JA of NEE? 34. VRAAG 1 Hoe behalen we hier optimaal resultaat?TERRASPENTHOUSE 100 M2 40 M2 TIP: Denk aan de wet van Gossen 35. VRAAG 1 Hoe behalen we hier optimaal resultaat? PENTHOUSE 100 M2TERRAS 20 M2 36. VRAAG 2 Wie heeft hier het beste uitzicht? 37. VRAAG 2 Wie heeft hier het beste uitzicht? 38. VRAAG 3 Hoe voegen we hier waarde toezonder extra kosten te maken? 39. VRAAG 3 Hoe voegen we hier waarde toezonder extra kosten te maken?extra m2geen kosten 40. VRAAG 4 Wat kost een knip? 41. VRAAG 4 Wat kost een knip? A. extra bouwkosten B. M2 C. beide 42. VRAAG 4 Wat kost een knip? A. extra bouwkosten B. M2 C. beide 43. RONDE 3Marge vs Rendement 44. OPENINGSVRAAG Om meer marge te makenmoet je bezuinigen.JA / NEE 45. Marge maken door meerwaarde te creeren...GARAGEWONEN 46. Marge maken door meerwaarde te creeren... WONEN CARPORT 47. VRAAG 1 Wat is het verschil tussen marge en rendement? 48. VRAAG 1 Wat is het verschil tussen marge en rendement?MARGE = opbrengst - kostenRENDEMENT = gemiddeld jaarlijkse marge op het genvesteerd vermogen (%) 49. VRAAG 2 Wat is onze norm voor rendement? A. 5% B. 7% C. 12% 50. VRAAG 2 Wat is onze norm voor rendement? A. 5% B. 7% C. 12% 51. VOORBEELDdeze woning wordt verkocht voor 550.000,- 52. VOORBEELDdeze woning wordt verkocht voor 550.000,-3 jaar na oplevering...de netto contacte waarde is maar 370.000,- 53. toelichting scenario 12 3 4 VON: 224.000,- 208.320,- 205.000,- 200.000,- marge: 15.680,- --3.320,- -8.320,- marge in %7% 0%-2%-4% verkoop over: 1 jaar 3 maanden1 maand direct NCW: 200.000,- 202.252,43 202.970,30 200.000,-LET OP: 1% per jaar 54. toelichting scenario 12 3 4 VON: 224.000,- 208.320,- 205.000,- 200.000,- marge: 15.680,- --3.320,- -8.320,- marge in %7% 0%-2%-4% verkoop over: 1 jaar 3 maanden1 maand direct NCW: 200.000,- 202.252,43 202.970,30 200.000,-LET OP: 1% per jaar 55. VRAAG 4 Wat doet een makelaar? A. brochures maken B. kandidaten zoeken C. marktonderzoek doen 56. VRAAG 4 Wat doet een makelaar? A. brochures maken B. kandidaten zoeken C. marktonderzoek doen 57. toelichting standaard vergoeding: 0,7% waarom niet: 0,5% +0,1% na 3 maanden 60% verkocht +0,1% na 9 maanden 100% verkocht 58. VRAAG 5 Wat betalen we aan de notaris? A. 295,- B. 550,- C. 750,- 59. VRAAG 5 Wat betalen we aan de notaris? A. 295,- B. 550,- C. 750,-} komt in de praktijkallemaal voor 60. VRAAG 6 Wat hebben we NIET nodig om de waarde/prijs van een woning te taxeren? ligging typologie maatvoering plattegrond bouwkosten afwerking stedenbouw architectuur 61. VRAAG 6 Wat hebben we NIET nodig om de waarde/prijs van een woning te taxeren? ligging typologie maatvoering plattegrond bouwkosten afwerking stedenbouw architectuur 62. VRAAG 7 Waarom kan de maatvoering van nieuwbouwniet worden vergeleken met bestaande bouw? 63. VRAAG 7 Waarom kan de maatvoering van nieuwbouwniet worden vergeleken met bestaande bouw? In nieuwbouw rekenen wemet het GBO, in de praktijk wordt met makalaarsmeters gerekend. 64. VRAAG 8 Wat is het verschil tussenhet GBO en makelaarsmeters? 65. VRAAG 8 Wat is het verschil tussen het GBO en makelaarsmeters? garage muren loggia buitenberging hoogte 1,50m leidingkokers 66. VRAAG 9 Wat kost een uitbouw van 2,5m x 5,4m? A. 8.000,- ex.BTW B. 14.000,- ex.BTW C. 20.000,- ex.BTW 67. VRAAG 9 Wat kost een uitbouw van 2,5m x 5,4m? A. 8.000,- ex.BTW B. 14.000,- ex.BTW C. 20.000,- ex.BTW 68. VRAAG 10 Wat is de commercile waarde vandeze uitbouw? A. 15.000,- incl.BTW B. 20.000,- incl.BTW C. 25.000,- incl.BTW 69. VRAAG 11 Wat levert de uitbouw op? A. 7.500,- ex.BTW B. meer dan 7.500,- ex.BTW C. minder dan 7.500,- ex.BTW 70. VRAAG 11 Wat levert de uitbouw op? A. 7.500,- ex.BTW? B. meer dan 7.500,- ex.BTW C. minder dan 7.500,- ex.BTW 71. RONDE 4Communicatie 72. GELUIDSFRAGMENTHarry Jekkers koopt een huis 12 73. OpeningsvraagWat kost een perenboom? 74. VRAAG 1 Wat kost deze keuken?A. 5.000,-B. 7.500,-C. 12.500,-D. Dit is eenstrikvraag! 75. VRAAG 1 Wat kost deze keuken?A. 5.000,-B. 7.500,-C. 12.500,-D. Dit is eenstrikvraag! 76. VRAAG 2 Welke woning is duurder?A B 77. VRAAG 3 Hoe bereik je voor 60,- 220.000 mensen per dag? 78. VRAAG 3 Hoe bereik je voor 60,-220.000 mensen per dag? 79. Hoe gaan we nu om met Funda 80. Hoe gaan we nu om met Funda 81. Hoe gaan we nu om met Funda 82. VRAAG 4 Wanneer gaan we kandidaten werven? A. n jaar voor start verkoop B. een half jaar voor start verkoop C. bij start verkoop. 83. VRAAG 4 Wanneer gaan we kandidaten werven? A. n jaar voor start verkoop B. een half jaar voor start verkoop C. bij start verkoop. 84. Hoe verloopt de selectie van kandidaten?half jaar voor start database kandidatenverkoop3 maanden voor start alle potentileverkoopkandidatenstart verkoop rele kandidaten 85. VRAAG 5 Welke gegevens vragen we van een potentile kandidaat? A. NAW gegevens B. waar zoekt hij/zij naar? C. in welke prijsklasse zoekt hij/zij? D. zoveel mogelijk gegevens 86. VRAAG 5 Welke gegevens vragen we van een potentile kandidaat? A. NAW gegevens B. waar zoekt hij/zij naar? C. in welke prijsklasse zoekt hij/zij? D. zoveel mogelijk gegevens 87. VRAAG 6 Noem drie van de top vijf redenen waarom potentilekandidaten uiteindelijk niet kopen. 88. De top 5 redenen waarom potentilekandidaten uiteindelijk niet kopen. Financiering Locatie / ligging Priv omstandigheden;partner wil niet, baan op de tocht etc. Elders gekocht /oncurrentie c Prijs / kwaliteit 89. VRAAG 7 Aan welke van deze vijf redenen kunnen wij iets doen? 90. De top 5 redenen waarom potentilekandidaten uiteindelijk niet kopen. Financiering Locatie / ligging Priv omstandigheden;partner wil niet, baan op de tocht etc. Elders gekocht /oncurrentie c Prijs / kwaliteit 91. LAGERHUIS 92. STELLING 1De keuze van de architect bepaaltvoor een groot deel de marge diewe kunnen behalen. 93. STELLING 2De aannemer is onze beste vriend. 94. STELLING 3Een project is een succes als allewoningen zijn verkocht. 95. INSPIRINGPROFITSROADSHOW</p>