insentif dan elaun

of 54/54
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan Pemberian Insentif dan Elaun Bagi Semua Agensi di Bawah KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Post on 25-Jul-2015

2.774 views

Category:

Documents

43 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan Pemberian Insentif dan Elaun Bagi Semua Agensi di Bawah KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan Pemberian Insentif dan Elaun Bagi Semua Agensi di Bawah KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

Kata-Kata AluanAssalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Alhamdulillah, dengan limpah dan kurniaNya satu panduan bagi menyediakan Penyata Perubahan dalam perkara berkaitan pemberian insentif dan elaun telah dapat disediakan bagi kegunaan dalam urusan perkhidmatan di Kementerian ini. Penyediaan panduan ini adalah sebagai satu dokumen rujukan dalam pemberian elaun kepada semua anggota perkhidmatan awam yang layak. Dengan ini, urusan penyediaan Penyata Perubahan akan dapat disediakan dengan cepat, lengkap, seragam dan teratur. Keseragaman Penyata Perubahan ini diharapkan dapat meminimumkan kesilapan dalam proses penyediaannya dan memudahkan direkod ke dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan. Harapan saya, panduan ini akan dapat membantu mempercepatkan kerja-kerja dalam urusan perkhidmatan khususnya dalam pemberian kemudahan dan elaun kepada yang layak. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan kecekapan dan memendekkan masa dalam proses kerja-kerja berkaitan.

Wassalam.

ZAIDAH BINTI MOHD JAMAN November 2010

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

SETIAUSAHA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JAWATANKUASA PENYEDIAANPENAUNG Cik Zaidah binti Mohd. Jaman Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia PENASIHAT Puan Faridatul Akmar binti Mat Taib Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Perkhidmatan Puan Noriah binti Abdullah Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Pengurusan Maklumat KETUA PENYELARAS Encik Mahather bin Smoh Ketua Penolong Setiausaha Unit Rekod Perkhidmatan PENYELARAS Rosli bin Mohamed Pegawai Eksekutif Kanan AHLI JAWATANKUASA Puan Ashumi binti Abdullah Penolong Setiausaha Puan Wan Zaleha Wan Mahayuddin Pegawai Eksekutif Tinggi Encik Mohd Sharif bin Yusof Pegawai Eksekutif Kanan Puan Che Hawa binti Abu Bakar Pegawai Eksekutif Kanan Cik Nora Azwin binti Ahamad Pegawai Eksekutif Kanan Puan Rosni binti Ramly Pembantu Tadbir

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

SEKALUNG PENGHARGAAN

Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat iaitu wakil-wakil dari Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Bahagian Kewangan di atas sumbangan yang diberikan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menyempurnakan garis panduan ini.

KANDUNGANTUJUAN 6

LATAR BELAKANG

6

STRUKTUR SISTEM SARAAN BARU

6

IMBUHAN TETAP Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Imbuhan Tetap Keraian Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas

88 8 8 8

KOMPONEN BERUBAH1. Insentif Kepada Semua Anggota Sektor Awam 2. Bantuan Sara Hidup Bayaran Perumahan Khas

1111 11 12 14 14 14 14 19 19 19 20

Insentif Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah Elaun Pengetua/ Guru Besar Elaun Ketua Warden dan Warden Asrama Elaun Tanggungjawab

3.

Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Bayaran Insentif Subjek Pendidikan Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan

4.

Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

21 21 22 27 27 27 28 28 32 32 32 32 33 36 36 36 36 37 37

Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Sokongan yang berkhidmat di pedalaman Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kepada PPP dan AKS yang Menduduki Rumah Sub-Standard di Kawasan Pedalaman Bayaran Insentif Pedalaman Elaun Khas Mengikut Lokasi Dan Tahap Kesusahan Bagi PPP Dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pendalaman Elaun Balik Kampung bagi PPP dan AKS yang Berkhidmat di SekolahSekolah Pedalaman

5.

Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid

6.

Elaun Kepada Pegawai yang Bertukar Wilayah Elaun Perumahan Wilayah Bayaran Insentif Wilayah Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Elaun Gangguan Tambang Ehsan bagi Pegawai Bertukar Wilayah

PENUTUP LAMPIRAN Kadar Bayaran Bagi Imbuhan Tetap Kadar Bayaran Bagi Komponen Berubah

40 4141 43

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN PENYATA PERUBAHAN BAGI PEMBERIAN INSENTIF DAN ELAUNTUJUANGaris Panduan ini adalah bertujuan memberi panduan dan tatacara penyediaan Penyata Perubahan bagi pemberian insentif dan elaun.

6Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

LATAR BELAKANGPembayaran elaun adalah sebagai satu insentif kepada mana-mana pegawai yang telah diarah menjalankan sesuatu tugas sebagai dorongan anggota berkhidmat dengan lebih cemerlang lagi. Pelaksanaan pembayaran elaun adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun1991, Sistem Saraan Baru (SSB) yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 1992, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuatkuasa mulai 1 November 2002 dan pindaan Pekeliling Perkhidmatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.

STRUKTUR SISTEM SARAAN BARU1. Struktur Sistem Saraan Baru mengandungi Gaji Pokok, Imbuhan Tetap dan Komponen Berubah. Gambar rajah Struktur Sistem Saraan Baru adalah seperti di bawah:

Gaji Pokok Tetap

+

Imbuhan Tetap Tetap

+

Komponen Berubah Tidak Tetap

=

Jumlah Pendapatan

Huraian kepada komponen-komponen tersebut adalah seperti berikut: i. Gaji Pokok adalah amaun yang ditetapkan bagi anggota sektor awam berasaskan konsep gaji yang berpatutan untuk menyara keperluan asas, iaitu: makanan, pakaian dan perumahan;

ii.

Imbuhan Tetap meliputi Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan, Imbuhan Tetap Keraian, Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas; dan Komponen Berubah merupakan unsur baru yang menepati keperluan fleksibiliti dan galakan dalam SSB. Antara bayaran yang ditetapkan dalam komponen ini ialah Imbuhan Tahunan dan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. Imbuhan Tahunan adalah bayaran yang dibuat tertakluk kepada keadaan ekonomi negara dan kedudukan kewangan Kerajaan.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

iii.

2.

Pemberian insentif adalah berasaskan kepada kriteria-kriteria berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Kepakaran Kemahiran Tanggungjawab tambahan Kepentingan sesuatu perkhidmatan Bayaran balik perbelanjaan Kos sara hidup Risiko kerja Kesusahan Galakan; dan Keanehan tugas atau perkhidmatan.

7Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Walaubagaimanapun, pemberian insentif ini sebagai satu keistimewaan yang boleh ditarik balik pada bila-bila masa, jika didapati perlu. Ia juga hendaklah diberi dengan saksama kepada anggota yang layak. Pemberian ini dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria kebajikan serta peningkatan kepada perkhidmatan dan status anggota perkhidmatan awam. Pemberian insentif hendaklah diberhentikan dalam keadaan-keadaan seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Cuti tanpa gaji Cuti belajar tanpa gaji Cuti separuh gaji Cuti belajar separuh gaji Cuti belajar bergaji penuh melebihi tiga bulan Cuti rehat melebihi 28 hari berturut-turut Cuti haji yang melebihi 28 hari berturut-turut

viii.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Cuti sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut Cuti bersalin Mulai tempoh pemangkuan pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang memangku jawatan Gred Utama/ Gred Khas. Kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (iv), (v), (vi) dan (vii) di atas yang melebihi 28 hari berturut-turut.

ix. x.

xi.

8Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

IMBUHAN TETAP

1.

Jenis-jenis Imbuhan Tetap Imbuhan Tetap bermaksud bayaran yang ditetapkan mengikut kadar bulanan berasaskan gred jawatan yang disandang meliputi imbuhan seperti berikut: Perkara Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) Kelayakan/ Syarat Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi; i. Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 42 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2006 Kadar Mengikut Pekeliling

ii. Kumpulan sokongan Gred 1 40 Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Nota: Dengan syarat pegawai tidak menduduki rumah Kerajaan Imbuhan Tetap Keraian (ITK) Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi; i. Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 54

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 16 Tahun 2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002

ii. Kumpulan sokongan Gred 1 40 Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 44 54 Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi Jawatan Utama Sektor Awam Gred Utama/ Khas C ke atas

Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1996 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2008

2.

Dokumen SokonganKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i. ii. iii. iv. 3.

Surat tawaran pelantikan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)/ Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) bagi pegawai lantikan baru Surat Arahan Pertukaran/ Penempatan Sijil Gaji Akhir (SGA) jika pegawai bertukar Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai

Contoh Penyata Perubahan Imbuhan Tetap dicatatkan secara bersekali dengan gaji semasa proses penyediaan Penyata Perubahan (Kew. 8 - Pin. 10/96) bagi semua pegawai dalam perkara-perkara seperti pelantikan, pertukaran dan kenaikan pangkat.

9Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

i.

Lantikan Baru

Nama Pegawai Jawatan

: Aziz bin Salleh : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dilantik sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 dan dibayar gaji RM......... mengikut tanggagaji ......... mulai 2.1.2008 Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan: i. Memenuhi tempoh percubaan Tarikh 2.1.2008 Gaji Bulanan RM.......... RM 300.00 RM 250.00 RM ......... Catatan P? T? ITKA ITP BSH No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan Surat Pelantikan SPP

ii. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi yang ditetapkan iii. Lulus Tapisan Keselamatan Kasar; dan iv. Diperakui oleh Ketua Perkhidmatan Pegawai melapor diri di SK/SMK.... mulai 2.1.2008 TPG: 1 Januari

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ii.

Pertukaran

Nama Pegawai Jawatan

: Shamsuddin bin Deraman : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.Terima Bertukar dari SMK Cyberjaya, Sepang ke Bahagian Pembangunan, Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya mulai 15.6.2008 TPG: 1 Januari 15.6.2008 P? T? ITKA ITP BSH RM.......... RM300.00 RM250.00 RM300.00 Catatan T.Terima. RM......... RM300.00 RM250.00 RM300.00 No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan Surat Arahan Pertukaran, KPM

10Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

iii.

Kenaikan Pangkat

Nama Pegawai Jawatan

: Aziz bin Salleh : Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dinaikkan pangkat dari Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 ke Gred M48 mulai 1.6.2008 TPG lama: 1 Januari TPG Baru: 1 April Tarikh 1.6.2008 Gaji ITK ITP Gaji Bulanan P. Terima RM........... (P? T?) RM550.00 RM700.00 Catatan T. Terima RM........... (P1 T?) RM400.00 RM400.00 No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan Surat Kenaikan Pangkat, JPA

KOMPONEN BERUBAHKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Komponen Berubah adalah bayaran insentif/ elaun yang ditentukan tertakluk kepada keadaan ekonomi negara dan kedudukan kewangan Kerajaan. Pemberian insentif/ elaun adalah berdasarkan kriteria dan prinsip yang telah ditetapkan. 1. Insentif Kepada Semua Anggota Sektor Awam 1.1 Jadual Insentif Berbentuk Sara Hidup Dan Perumahan Perkara Bantuan Sara Hidup (BSH) Nota : BSH tidak layak bagi pegawai yang menerima Bayaran Insentif Wilayah i. Kelayakan/ Syarat Kumpulan Pengurusan & Profesional serta kumpulan sokongan; Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Kaw. A - RM300 Kaw. B - RM200 Kaw. Lain RM100 Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2007

11Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

ii. Pegawai lantikan tetap, sementara, sambilan, kontrak dan guru sandaran; iii. Pegawai yang diluluskan sebarang jenis cuti bergaji penuh; iv. Pegawai yang diluluskan sebarang jenis cuti separuh gaji dan dibayar atas kadar separuh; v. Pegawai yang diluluskan cuti belajar bergaji penuh di dalam Negara mengikut lokasi institusi pengajian;

1 Julai 2007

vi. Pegawai yang diluluskan cuti belajar separuh gaji di dalam negara dibayar atas kadar separuh mengikut lokasi institusi pengajian; vii. Pegawai yang diperuntukan rumah kerajaan dalam lingkungan 25km dari tempat kerja atas kadar 50% daripada ITP.

PerkaraKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kelayakan/ Syarat Pegawai yang diperuntukan Rumah Khas Jabatan/ Rumah Khas Jawatan/ Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan. Jawatan yang layak menerima BPK di KPM ialah : a. Pengarah IPGM/ Kolej Matrikulasi, b. Timbalan Pengarah di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), c. Timbalan Pengarah di Kolej Matrikulasi, d. Pengetua, e. Guru Besar, dan f. Warden Asrama.

Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa 50% daripada kelayakan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan

Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11/2002

Bayaran Perumahan Khas (BPK)

12Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Berkuatkuasa 1 Jun 2002

Surat edaran KPM KP(PP) 0053/10/ (23) bth 7 Jun 2004. Surat edaran KPM KP(PP) 053/10/ Jld.2/(12) bth. 14 Ogos 2007

Berkuatkuasa 1 Ogos 2007

1.2

Contoh Penyata Perubahan

i.

Bayaran Sara Hidup

a.

Bayaran Sara Hidup bagi kawasan B (Jasin, Melaka)

pegawai

yang

ditempatkan

di

Nama Pegawai Jawatan

: Zulkefli bin Ahmad : PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiluluskan Bayaran Bantuan Sara Hidup mulai

Tarikh1.1.2009

Gaji BulananRM100.00

Catatan

No. Surat KebenaranPP Bil. 6/2007

b.

Perubahan kadar Bayaran Sara Hidup bagi pegawai yang bertukar kawasan/lokasiKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Nama Pegawai Jawatan

: Razali bin Osman : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P. Terima Layak diberi separuh kadar Bantuan Sara Hidup kerana bercuti belajar separuh gaji di Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah mulai 3.2.2008 hingga 31.12.2011 3.2.2008 hingga 31.12.2011 RM100.00 Catatan T. Terima RM200.00 No. Surat Kebenaran PP Bil. 6/2007

13Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

ii.

Bayaran Perumahan Khas

Nama Pegawai Jawatan

: Shamsuddin bin Deraman : PPPS DG 52

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Perumahan Khas kerana menduduki Rumah Khas Jawatan di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan mulai Tarikh 1.6.2002 Gaji Bulanan RM350.00 Catatan Kadar: 50% daripada kelayakan ITP pegawai (700.00 sebulan) No. Surat Kebenaran PP Bil. 11/2002

2.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Insentif Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah 2.1 Jadual Insentif Yang Layak Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa RM 150.00 sebulan (Pengetua) 1 Januari 2001

Perkara Elaun Pengetua

Kelayakan/ Syarat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang menyandang jawatan Pengetua di Sekolah Menengah tanpa mengira gred penyandang dan gred sekolah. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang dilantik sebagai Guru Besar sama ada di Sekolah Rendah gred B, gred A dan Sekolah Rendah Kekurangan Murid. Dibayar kepada guru-guru yang dilantik sebagai Ketua Warden dan Warden Asrama.

Rujukan Surat Pekeliling Perkhid.KPM Bil.4/2000 bertarikh 20 Disember 2000

14Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Elaun Guru Besar

RM 100.00 sebulan (Guru Besar) 1 Januari 2001

Elaun Ketua Warden dan Warden Asrama

Ketua Warden Asrama @RM 280.00 Warden Asrama @RM 240.00 1 April 1997

Surat Pekeliling Kewangan dan Akaun Bil. 1/1982 & Bil. 6/95 dan Bil. 3/1997 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 3/1990 & Bil. 3/1993 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 3/2002

Elaun Tanggungjawab (ETJ)

Dibayar kepada PPP yang menyandang jawatan. Penolong Kanan, Penyelia Petang dan Guru Kanan Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Gred A dan Guru Kanan Pentadbiran, Ko-Kurikulum, Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Menengah Gred B. PPP yang menyandang jawatan.Guru Kanan Pentadbiran, Ko- Kurikulum, Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Rendah Gred B serta Penolong Kanan & Penyelia Petang Sekolah Rendah Gred A.

RM 120.00 sebulan

RM 60.00 sebulan

1 November 2002

2.2

Dokumen Sokongan i. ii. iii. Surat pelantikan jawatan Surat arahan pertukaran Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawaiKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2.3

Contoh Penyata Perubahan i. Elaun Pengetua / Guru Besar a. Pembayaran Elaun Guru Besar yang bertugas di SK Bandar Baru Bangi Selangor

15Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Nama Pegawai Jawatan

: Rosilawati binti Yusoff : PPPLD DGA 34

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Guru Besar kerana menyandang jawatan Guru Besar di SK Bandar Baru Bangi, Seksyen 3 mulai 1.1.2008

Tarikh 1.1.2008

Gaji Bulanan RM100.00

Catatan

No. Surat Kebenaran Catatkan no. Rujukan Surat Pelantikan

b.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pemberhentian Elaun Pengetua kerana bertukar keluar SMK Kundang, Selangor ke Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

dari

Nama Pegawai Jawatan

: Yassin bin Hussin : PPPS DG 48

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P. Terima Diberhentikan Elaun Pengetua kerana ditukarkan dari SMK Kundang, Selangor ke Jabatan Pelajaran Negeri, Selangor mulai 1.10.2008. 1.10.2008 Catatan T. Terima RM150.00 No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan Surat Pertukaran

16Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

ii.

Elaun Warden AsramaKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

a.

Pembayaran Elaun Warden Asrama bagi PPPS Gred DG 41 yang bertugas di SMK Bukit Rambai, Melaka

Nama Pegawai Jawatan Nombor Gaji Berkomputer Butir-butir Perubahan

: Suhaimi bin Mohd Kassim : PPPS DG 41 : 1234567 Tarikh Gaji Bulanan P. Terima Catatan T. Terima RM0.00 No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan Surat Kelulusan

17Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Dibayar elaun Warden kerana menjalankan tugas sebagai Warden Asrama dan diperuntukkan Rumah Khas Jabatan di SMK Bukit Rambai, Melaka mulai 1.1.2008 Dibayar Bayaran Perumahan Khas sebanyak 50% daripada Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah Khas Jabatan mulai 1.1.2008. Diberhentikan Imbuhan Tetap Perumahan mulai 1.1.2008. Dibayar Bantuan Sara Hidup sebanyak 50% mulai 1.1.2008 b.

1.1.2008

RM 240.00

BPK ITP BSH

RM90.00 RM0.00 RM100.00

RM180.00 RM180.00 RM200.00

Pemberhentian Elaun Warden Asrama bagi PPPS Gred DG 41 yang bertugas di SMK Bukit Rambai, Melaka

Nama Pegawai Jawatan

: Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiberhentikan Elaun Warden Asrama mulai....

Tarikh1.2.2010

Gaji BulananRM240.00

Catatan

No. Surat KebenaranCatatkan No. Rujukan Surat Kelulusan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

iii.

Elaun Tanggungjawab a. Pembayaran Elaun Tanggungjawab

Nama Pegawai Jawatan

: Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDibayar Elaun Tanggungjawab kerana menjalankan tugas sebagai Penolong Kanan mulai 1.7.2009

18Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Tarikh1.7.2009

Gaji BulananRM120.00

Catatan

No. Surat KebenaranCatatkan No. Rujukan Surat Kelulusan

b.

Pemberhentian Elaun Tanggungjawab

Nama Pegawai Jawatan

: Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiberhentikan Elaun Tanggungjawab mulai....

Tarikh1.7.2010

Gaji BulananRM120.00

Catatan

No. Surat KebenaranCatatkan No. Rujukan Surat Kelulusan

3.

Insentif Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran 3.1 Jadual Insentif Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah mengikut Kelayakan/Syarat Perkara Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Kelayakan/ Syarat Dibayar kepada PPP yang memenuhi syarat berikut: a. syarat beropsyen; b. syarat mengajar; dan c. syarat penguasaan Bahasa Inggeris. Pegawai Yang Layak: i. PPP yang mengajar subjek Sains,Matematik dalam Bahasa Inggeris 1 Januari 2003 Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa 5% daripada gaji pokok bagi PPPS 10% daripada gaji pokok bagi PPPLD Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15/2002 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 3 Tahun 2003KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

ii. PPP yang mengajar subjek Bahasa Inggeris iii. PPP yang menjalankan tugas secara langsung dalam bidang Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris. Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda (POL) Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang mengajar Kelas Bahasa Tamil dan Bahasa Cina di SJKC dan SJKT. Pembayaran tertakluk kepada tempoh tidak melebihi 8 jam seminggu. Bayaran hanya boleh dibuat jika sesuatu kelas mengandungi 15 orang murid atau lebih. RM 60.00 sejam (PPPS) RM 50.00 sejam (PPPLD) 1 Julai 2001 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 2/1987 & Bil. 4/2001

PerkaraKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kelayakan/ Syarat PPP yang mengajar BCSK atau BTSK hendaklah memiliki kelayakan berikut: a. Mempunyai sekurangkurangnya Sijil Ikhtisas atau setaraf. b. Kepujian / lulus dalam Bahasa Cina/ Tamil di peringkat SPM/ STPM atau menghadiri Kursus Orientasi Bahasa Cina/ Tamil yang diiktiraf oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM. c. Mengajar lima waktu BCSK/ BTSK yang diadakan pada setiap hari Sabtu bagi semua pelajar di sekolah satu sesi atau dua sesi, dan d. Pembukaan kelas BCSK dan BTSK tidak menggangu jadual waktu persekolahan biasa bagi PPP dan pelajar.

Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa RM 60 sejam bagi PPPS RM 50 sejam bagi PPPLD 1 Julai 2007

Rujukan Surat Pek. Perkh. KPM Bil. 4 Tahun 2007

Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina (BCSK) dan Bahasa Tamil (BTSK) di Sekolah Kebangsaan Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan

20Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Perkara Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat (BIMKC)

Kelayakan/ Syarat a. Pengetua / Guru Besar di Sekolah Pendidikan Khas; b. Guru-guru yang mengajar di Sekolah Pendidikan Khas; c. Guru-guru bersijil khas yang mengajar di kelas percantuman di sekolah biasa; dan d. Guru-guru bersijil khas yang mengajar muridmurid berkeperluan khas di SMT / SMV dan Politeknik.

RM 100.00 sebulan 1 April 2003 RM 250.00 sebulan 1 Januari 2008

JPA(S)63/17/Klt. 3(15) Bth 13 Mac 1989 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.1/2008 SPP KPM bil. 1 tahun 2001 SPP KPM Bil 2 Tahun 2003

21Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Bayaran Insentif Jurulatih Sukan

a. PPP yang menjadi jurulatih kepada pelajar-pelajar Program Bakat Muda (PBM) di Pusat Kecemerlangan Sukan yang melaksanakan sekurangkurangnya satu jenis sukan prestasi tinggi mengikut syarat dan peraturan Persekutuan Sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa; b. PPP yang mempunyai Sijil Kejurulatihan yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan dan mempunyai keahlian yang aktif dalam Pendaftaran Jurulatih Peringkat Kebangsaan di bawah Majlis Sukan Negara; dan c. PPP melaksanakan sesi latihan sekurangkurangnyanya tiga kali seminggu selama dua jam sehari kecuali pada musim cuti persekolahan dan bulan Ramadhan.

Kadar BIJS mengikut tahap kemahiran jurulatih. Tahap I - RM225.00 sebulan Tahap II RM300.00 sebulan Tahap III RM375.00 sebulan 1 Januari 2008

Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 2 Tahun 2008.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa

Rujukan

PerkaraKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kelayakan/ Syarata. PPP mempunyai kelayakan/kelulusan bidang Kejuruteraan & Ketukangan. b. Pegawai tetap / sementara / kontrak. c. Menggunakan kelayakan yang dimilikinya untuk menjalankan skop kerja. d. Memenuhi syarat peruntukan waktu minima mengajar di sekolah sekurang-kurangnya mengajar 15 waktu seminggu. e. PPP yang menerima BISP tidak layak BIPK.

Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa5% daripada gaji pokok sebulan PPPS. 10% daripada gaji pokok sebulan PPPLD. 1 Januari 2008

RujukanSurat Pek. Perkh. Bil. 17 Tahun 2007 Surat Pek. Perkh. KPM Bil. 4 Tahun 2009

Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK)

22Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

3.2

Dokumen Sokongan i. ii. iii. iv. Borang pemohonan pegawai yang telah diluluskan Jadual mengajar Sijil Akademik/ Ikhtisas Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai

3.3

Contoh Penyata PerubahanKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i.

Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) a. Pembayaran BISP kepada PPPS yang mengajar subjek Sains dalam Bahasa Inggeris

Nama Pegawai Jawatan

: Suriyati binti Saad : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiluluskan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kerana mengajar Subjek Sains dalam Bahasa Inggeris mulai 3.1.2009 TPG:1 Julai

3.1.2009

RM102.88

(RM2057.60X 5%)

SPP KPM bil. 3/2003

b.

Pemberhentian BISP kepada PPPS kerana cuti bersalin

Nama Pegawai Jawatan

: Rogayah binti Mohd Khalid : PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiberhentikan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kerana cuti bersalin mulai 15.5.2009 Sehingga 12.7.2009 (60 Hari)

Tarikh15.5.2009 Sehingga 30.6.2009 1.7.2009 Sehingga 12.7.2009

Gaji BulananRM 156.66

Catatan(RM3133.27x 5%)

No. Surat KebenaranSPP KPM bil. 3/2003

RM 164.18

(RM3283.55x 5%)

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Tarikh

Gaji Bulanan

Catatan

No. Surat Kebenaran

23

c.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pelarasan BISP kerana dilantik dari PPPLD DGA34 ke PPPS DG41

Nama Pegawai Jawatan

: Siti Hasmah binti Abu Bakar : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji BulananP. Terima (DG41) Pelarasan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) setelah dilantik sebagai PPP Siswazah Gred DG41 mulai 1.8.2008 TPG: 1 Julai 1.8.2008 RM172.18 (RM 3443.61 x 5%) RM179.70 (RM 3593.89 x 5%)

CatatanT. Terima (DGA34) RM330.09 (RM 3300.87 x 10%) RM 339.92 (RM 3399.18 x 10%)

No. Surat Kebenaran

24Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

SPP KPM bil. 3/2003

1.7.2009

ii.

Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat a. Pembayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat

Nama Pegawai Jawatan

: Mohd Suffian bin Abdullah : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiluluskan Bayaran Insentif Mengajar Kanak-Kanak Cacat mulai 1.7.2009

Tarikh1.7.2009

Gaji BulananRM250.00

Catatan

No. Surat KebenaranSPP KPM Bil. 2/2003

b.

Pemberhentian Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak CacatKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Nama Pegawai Jawatan

: Mohd Suffian bin Abdullah : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiberhentikan Bayaran Insentif Mengajar Kanak-Kanak Cacat mulai....

Tarikh1.7.2010

Gaji BulananRM250.00

Catatan

No. Surat KebenaranSPP KPM Bil. 2/2003

25Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

iii.

Bayaran Insentif Jurulatih Sukan a. Pembayaran Insentif Jurulatih Sukan

Nama Pegawai Jawatan

: Rohayati binti Mohd Nasir : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiluluskan Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Tahap 1 mulai 2.1.2009

Tarikh2.1.2009

Gaji BulananRM225.00

Catatan

No. Surat KebenaranSPP KPM Bil. 2/2008

b.

Pemberhentian Bayaran Insentif Jurulatih Sukan

Nama Pegawai Jawatan

: Rohayati binti Mohd Nasir : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiberhentikan Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Tahap 1 mulai...

Tarikh2.1.2010

Gaji BulananRM225.00

Catatan

No. Surat KebenaranSPP KPM Bil. 2/2008

iv.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal a. Pembayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

Nama Pegawai Jawatan

: Nor Hisham bin Mohd Dali : PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiluluskan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal kerana menggunakan kelayakannya dalam bidang tugas kejuruteraan mulai 1.7.2009.

Tarikh1.7.2009

Gaji BulananRM313.33

Catatan(RM3133.27x 10%)

No. Surat KebenaranSPP KPM Bil. 4/2009

26Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

b.

Pemberhentian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

Nama Pegawai Jawatan

: Nor Hisham bin Mohd Dali : PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiberhentikan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal mulai...

Tarikh1.7.2010

Gaji BulananRM313.33

Catatan(RM3133.27x 10%)

No. Surat KebenaranSPP KPM Bil. 4/2009

4.

Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Sokongan yang Berkhidmat di Pedalaman 4.1 Jadual Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Kumpulan Sokongan yang Berkhidmat di Pedalaman PerkaraBayaran Imbuhan Tetap Perumahan kepada PPP dan AKS yang menduduki rumah Sub-Standard di kawasan pedalaman.

Pendidikan

dan

Anggota

Kelayakan/ SyaratGuru dan AKS yang berkhidmat di kawasan pedalaman dibayar ITP jika rumah yang didiami mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri (rumah sub-standard) Pegawai perkhidmatan awam yang berkhidmat di kawasan pedalaman dan memenuhi syaratsyarat seperti berikut: a. Diarah secara bertulis untuk berkhidmat di kawasan pedalaman; b. Tinggal / menetap di kawasan pedalaman; dan c. Berkhidmat selama tempoh sebulan kalendar atau lebih di kawasan pedalaman.

Kadar Dan Tarikh Kuat KuasaKadar ITP mengikut kumpulan / gred jawatan 1 Januari 1995

RujukanSurat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 3/2000 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/2009

27Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Bayaran Insentif Pedalaman (BIP)

10% daripada gaji bulanan

Pekeliling

Perkhidmatan Bil. 5/2000 bertarikh17 April 2000

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PerkaraKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kelayakan/ SyaratPegawai yang diarah berkhidmat di sekolahsekolah pedalaman yang dikategorikan sebagai Sekolah Pedalaman 1, 2 atau 3 oleh Jawatankuasa Induk Pemantauan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian.

Kadar Dan Tarikh Kuat KuasaPedalaman 1 RM 500 Pedalaman 2 RM 1,000 Pedalaman 3 RM 1,500

RujukanSurat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 2 Tahun 2007 Surat edaran KPM bil. KP(PP)0137/ 43/Jld.4/(35) bth. 26 Jun 2009

28Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Bagi PPP dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pedalaman (EKMLTK) Nota : Tidak layak bagi pegawai yang menerima Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) Elaun Balik Kampung (EBK) Bagi PPP dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pedalaman. Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan

1 Mei 2007

Diberi kepada pegawai yang diarah berkhidmat di sekolah-sekolah pedalaman yang dikategorikan sebagai Sekolah Pedalaman 1, 2 atau 3 oleh Jawatankuasa Induk Pemantauan.

Kadar adalah berdasarkan tuntutan perjalanan sebenar sekali dalam sesuatu tahun. 1 Mei 2007

Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 3 Tahun 2007

4.2

Dokumen Sokongan i. ii. Surat arahan pertukaran/ penempatan pegawai Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai

4.3

Contoh Penyata PerubahanKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i.

Bayaran ITP kepada PPP dan AKS yang menduduki rumah sub-standard di pedalaman. a. Pembayaran Imbuhan Tetap Perumahan

Nama Pegawai Jawatan

: Haslina binti Awang : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanBayaran Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah Sub-standard di kawasan pendalaman mulai 1.1.1995 Pegawai bertugas di SMK Belaga Sarawak.

Tarikh1.1.1995

RM180.00

SPP KPM Bil. 3/2000

b.

Pemberhentian Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan

Nama Pegawai Jawatan

: Haslina binti Awang : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiberhentikan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah Sub-standard di kawasan pendalaman. Pegawai bertugas di Kuching, Sarawak.

Tarikh1.1.1997

Gaji BulananRM180.00

Catatan

No. Surat KebenaranSPP KPM Bil. 3/2000

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Gaji Bulanan

Catatan

No. Surat Kebenaran

29

ii.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) a. Pembayaran Insentif Pedalaman (BIP)

Nama Pegawai Jawatan

: Mohd Daud bin Nusi : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiluluskan Bayaran Insentif Pedalaman kerana bertugas dan menetap di kawasan pedalaman mulai 1.6.2004 Bertugas di SK Sungai Rasau, Dalat, Sarawak

Tarikh1.6.2004

30Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Gaji BulananRM250.99

CatatanKadar: 10% daripada kelayakan gaji pegawai (RM2509.90 sebulan)

No. Surat KebenaranPP Bil. 5/2000

a.

Pemberhentian Bayaran Insentif Pedalaman (BIP)

Nama Pegawai Jawatan

: Mohd Daud bin Nusi : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiberhentikan Bayaran Insentif Pedalaman kerana bertugas dan menetap di kawasan pedalaman mulai 1.6.2006 Bertugas di Kuching, Sarawak

Tarikh1.6.2006

Gaji BulananRM250.99

CatatanKadar: 10% daripada kelayakan gaji pegawai (RM2509.90 sebulan)

No. Surat KebenaranPP Bil. 5/2000

iii.

Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap KesusahanKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

a.

Pembayaran Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan

Nama Pegawai Jawatan

: Wan Sai Hong : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDibayar Elaun Khas mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan kerana ditempatkan di SK Golong, Beluran, Sabah kategori Pedalaman 3 mulai 1.1.2009.

Tarikh1.1.2009

Gaji BulananRM1500.00

Catatan

No. Surat KebenaranSPP KPM bil. 2/2007

31Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

b.

Pemberhentian Bayaran Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan

Nama Pegawai Jawatan

: Wan Sai Hong : PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiberhentikan Elaun Khas mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan kerana ditempatkan di Kuching, Sarawak mulai 1.1.2010.

Tarikh1.1.2010

Gaji BulananRM1500.00

Catatan

No. Surat KebenaranSPP KPM bil. 2/2007

5.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan 5.1 Jadual Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan Mengikut Kelayakan/Syarat PerkaraElaun Tanggungjawab Khas Pemandu

Kelayakan/ SyaratPemandu kenderaan gred R3 dan R6 (sama ada yang dinaikkan pangkat secara biasa atau KUP) yang dikhususkan memandu kenderaan berikut: a. Kereta rasmi pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi gred Utama B dan ke atas serta Gred Khas A atau b. Kenderaan /jentera yang beratnya melebihi 5000kg. Bagi pemandu yang tidak dikhususkan memandu tetapi diarah memandu layak dibayar ETKP secara proportionate berdasarkan bilangan hari menjalankan tugas tersebut dengan syarat setiap hari tersebut pegawai bertugas tidak kurang daripada empat jam sehari.

Kadar Dan Tarikh Kuat KuasaPemandu yang dikhususkan memandu layak RM 150.00 sebulan Berkuatkuasa 1 Jun 2010

RujukanPekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 5 Tahun 2008 dan surat edaran JPA JPA.63/17/4. Klt.7 (36) bertarikh 18 Mei 2010

32Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Bayaran Insentif Tugas Kewangan

PT(P/O) yang menjalankan tugas kewangan sepenuh masa

RM 40.00 yang tidak bersijil RM 80.00 yang bersijil RM 40.00 yang tidak bersijil RM 80.00 yang bersijil

Pek. Perkhid. Bil. 3 Tahun 1999 Dan Pek. Perkh. Bil. 5 Tahun 2001

Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor

PT(P/O) yang menjalankan tugas pengurusan stor sepenuh masa dalam bidang kawalan stok dan penstoran

Pek. Perkhid. Bil. 8 Tahun 1999

PerkaraBayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid (BIPPM)

Kelayakan/ SyaratDibayar kepada pegawai seperti berikut: a. Pembantu Pengurusan Murid (PPM) bertaraf tetap dan kontrak; b. PPM yang terlibat secara langsung bertugas di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas; dan c. PPM yang bertugas di Program Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan.

RM 200.00 sebulan 1 Januari 2009

Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 3 Tahun 2009

33Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

5.2

Dokumen Sokongan i. ii. iii. Senarai tugas pegawai Surat arahan tugas Buku Perkhidmatan Kerajaan

5.3

Contoh Penyata Perubahan i. Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu

Nama Pegawai Jawatan

: Ahmad Basri bin Jantan : Pemandu Gred R3

Nombor Gaji Berkomputer :1234567 Butir-butir PerubahanDibayar Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu secara bulanan kerana dikhususkan memandu kenderaan berat melebihi 5000 kg mulai 1.2.2009

Tarikh1.2.2009

Gaji BulananRM 150.00

Catatan

No. Surat KebenaranPP KPM Bil. 5/2008

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa

Rujukan

iiKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bayaran Insentif Tugas Kewangan a. Pembayaran BITK

Nama Pegawai Jawatan

: Siti Farhan binti Junus : PT(P/O) N17

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) kerana menjalankan tugas bidang kewangan sepenuh masa mulai 1.6.2008.

Tarikh1.6.2008

Gaji BulananRM 40.00

Catatan

No. Surat KebenaranPP Bil. 5/2001

34Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

b.

Pelarasan BITK setelah pegawai mendapat sijil

Nama Pegawai Jawatan

: Samsuri bin Mat Salim : PT(P/O) N17

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji BulananP. Terima Dipinda Kadar Bayaran Insentif Tugas Kewangan kerana telah lulus Peperiksaan Kewangan Jabatan Akauntan Negara mulai 16.3.2009 16.3.2009 RM 80.00

CatatanT. Terima RM 40.00

No. Surat KebenaranPP Bil. 5/2001

iii.

Bayaran Insentif Tugas Pengurusan StorKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

a.

Pembayaran BITPS

Nama Pegawai Jawatan

: Zahari bin Mat Hassan : PT(P/O) N17

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDibayar Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS) kerana menjalankan tugas bidang pengurusan stor sepenuh masa mulai 1.6.2008.

Tarikh1.6.2008

Gaji BulananRM 40.00

Catatan

No. Surat KebenaranPP Bil. 8/1999

35Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

b.

Pelarasan BITPS setelah pegawai mendapat sijil

Nama Pegawai Jawatan

: Shamsuddin bin Deraman : PT(P/O) N17

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji BulananP. Terima Dipinda Kadar Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor kerana telah lulus Peperiksaan Kewangan Jabatan Akauntan Negara mulai 16.3.2009 16.3.2009 RM 80.00

CatatanT. Terima RM 40.00

No. Surat KebenaranPP Bil. 8/1999

iv.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid

Nama Pegawai Jawatan

: Sarimah binti Shamsuddin : PPM Gred N17

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDibayar Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid kerana bertugas di SK Pendidikan Khas, Setapak Kuala Lumpur mulai 2.2.2010.

Tarikh2.2.2010

Gaji BulananRM200.00

Catatan

No. Surat KebenaranSPP KPM Bil. 3/2009

36Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

6.

Elaun Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah 6.1 Jadual Elaun Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah Jenis Elaun Dan KemudahanElaun Perumahan Wilayah (EPW)

Kelayakan / SyaratPegawai yang bertukar Wilayah

Kadar dan Tarikh Kuat KuasaKadar adalah seperti di para 15 Lampiran C8 berkuatkuasa pada 1 November 2002.

RujukanPekeliling Perkhidmatan Bil. 11/2001 & Bil. 4 Tahun 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 / 2007

Bayaran Insentif Wilayah (BIW)

Pegawai yang bertukar Wilayah

Kadar mengikut para 1 Lampiran G 1 Julai 2007.

Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (TMWA) Sekali Setahun Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan

Dibayar kepada pegawaipegawai seperti berikut: a. Pegawai yang bertukar Wilayah; b. Pegawai Tempatan Sabah/ Sarawak / Labuan yang berkhidmat di negeri masing-masing; dan c. GST/GSTT tidak layak TMWA.

Sekali dalam tempoh satu tahun perkhidmatan pegawai di wilayah penempatan. Kadar ikut tuntutan sebenar perjalanan rasmi.

Pekeliling Perkhid. Bil. 22 Tahun 2008 Pek. Perkhid. Bil. 4/1988 (01.01.1988)

Jenis Elaun Dan KemudahanElaun Gangguan

Kelayakan / SyaratDibayar kepada: a. Pegawai yang bertukar Wilayah b. GST/GSTT tidak layak Elaun Gangguan

Kadar dan Tarikh Kuat KuasaKadar sebulan gaji terakhir yang diterima pegawai sejurus sebelum ia bertukar semula ke wilayah asalnya.

RujukanPek. Perkhid. Bil. 4 Tahun 1988KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tambang Ehsan Bagi Pegawai Bertukar Wilayah Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan

Diberi kepada Pegawai yang bertukar Wilayah seperti berikut: a. Kemudahan hanya diberi sekali bagi tujuan sakit tenat; b. Pegawai hanya layak diberi kemudahan sekali sahaja bagi ibu bapa, ibu mertua dan bapa mertua. c. Bagi pegawai suami isteri yang bertukar Wilayah, walau pun mereka berkhidmat di jabatan yang sama, masing-masing layak dipertimbangkan kemudahan ini atas kelayakan individu pegawai.

1 Julai 1978

Pek. Perkhid. Bil. 5 Tahun1978

37Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

6.1.1

Pegawai Bertukar Wilayah bermaksud Pegawai yang berkhidmat di luar Wilayah Asal nya. Takrifan Wilayah Asal mengambil kira tempat lahir ibu bapa pegawai seperti berikut : a. b. Wilayah kelahiran ibu bapa pegawai sekiranya ibu dan bapa pegawai lahir di wilayah yang sama; Sekiranya ibu bapa pegawai dilahirkan di wilayah yang berbeza, pegawai boleh memilih sama ada wilayah kelahiran ibu atau wilayah kelahiran bapa sebagai wilayah asalnya. Bagi tujuan pemilihan pegawai perlu mengemukakan Surat Akuan Berkanun memilih wilayah asal untuk dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan; Bagi pegawai yang ibu bapanya memperolehi taraf penduduk tetap atau warganegara Malaysia, wilayah asal mereka adalah merujuk kepada wilayah tempat tinggal ibu bapa pegawai berkenaan ketika mereka memperolehi Kad Pengenalan bertaraf penduduk tetap atau Sijil Warganegara Malaysia; dan Sekiranya terdapat kes selain di atas, rujuk kepada BPSM- JPA.

c.

d.

6.1.2KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pegawai Yang Bertukar Wilayah layak menerima elaun dan kemudahan berikut tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan mengikut Pekeliling Perkhidmatan yang berkuatkuasa. a. b. c. d. e. Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Kemudahan Tambang Sekali Setahun Elaun Gangguan Tambang Ehsan Mengunjungi Wilayah Asal (TMWA)

38Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

6.2

Dokumen Sokongan i. ii. iii. iv. v. vi. Borang JPA (EPW) Lampiran A Borang Permohonan TMWA Sijil Lahir ibu dan bapa Surat pertukaran/ penempatan pegawai Keratan tiket kapal terbang Buku Perkhidmatan Kerajaan

6.3

Contoh Penyata Perubahan i. Elaun Perumahan Wilayah

Nama Pegawai Jawatan

: Mohd Dhani bin Sumaidin :PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji BulananP. Terima Diluluskan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) mulai 1.7.2009 Diberhentikan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) kerana memilih EPW mulai 1.7.2009. 1.7.2009 RM880.00

CatatanT. Terima -

No. Surat KebenaranPP Bil. 4/2002

1.7.2009

-

RM250.00

ii.

Bayaran Insentif Wilayah a.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pembayaran Bayaran Insnetif Wilayah bagi pegawai yang pertama kali bertukar wilayah : Shamsuddin bin Deraman : PPPLD DGA 29

Nama Pegawai Jawatan

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDiluluskan Bayaran Insentif Wilayah mulai 1.1.2008 TPG: 1 Januari

Tarikh1.1.2008

Gaji BulananRM 356.77

Catatan(RM1783.83 x 20%)

No. Surat KebenaranPP Bil. 7/2007

39Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

b.

Perubahan Bayaran Insentif Wilayah kerana kenaikan gaji pegawai : Shamsuddin bin Deraman : PPPLD DGA 29

Nama Pegawai Jawatan

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji BulananP. Terima Pelarasan kadar Bayaran Insentif Wilayah berikutan pergerakan gaji Tahunan 2009 mulai 1.1.2009 TPG: 1 Januari 1.1.2009 RM319.17 (RM1823.83 x 17.5%)

CatatanT. Terima RM356.77 (RM1783.83 x 20%)

No. Surat Kebenaran

PP Bil. 7/2007

iii.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Elaun Gangguan (Dibayar sejurus sebelum pegawai bertukar semula ke wilayah asal)

Tarikh mula bertukar wilayah Tarikh kembali ke wilayah asal

: :

20 Mac 2006 15 Julai 2010

Nama Pegawai Jawatan

: Dasimin bin Julaihi : PPPLD DGA 32

40Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir PerubahanDibayar elaun gangguan atas kadar gaji terakhir kerana bertukar semula ke wilayah asal.

Tarikh15.7.2010

Gaji BulananRM3104.23 P1 T8

Catatan

No. Surat KebenaranPP Bil. 4/1988

PENUTUPGaris panduan ini diharapkan dapat digunakan oleh Pembantu Tadbir yang menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan di Kementerian Pelajaran Malaysia bagi urusan penyediaan Penyata Perubahan berkaitan elaun akan lebih cepat, mudah dan berkesan. Ini sekaligus memberi impak yang positif ke arah meningkatkan lagi keberkesanan sistem penyampaian Kerajaan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam merealisasikan penerbitan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat dimanfaatkan sepanjang kerjaya di Kementerian Pelajaran Malaysia.

LAMPIRANKADAR BAYARAN BAGI IMBUHAN TETAP1. Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) KADAR SEBULAN (RM) 1 November 2002170.00 170.00 115.00 100.00 80.00 65.00KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GRED41 & 42 35 40 27 34 25 & 26 17 24 1 16

1 Januari 2007300.00 220.00 160.00 140.00 115.00 95.00

41Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

2.

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 2005900.00 700.00 700.00 210.00 210.00 180.00

GRED53 & 54 51 & 52 45 50 43 & 44 41 & 42 1 40

1 Januari 2008900.00 700.00 700.00 400.00 250.00 180.00

3.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Imbuhan Tetap Keraian (ITK) GRED53 & 54 51 & 52 47 50 43 & 44

KADAR SEBULAN (RM)800.00 600.00 550.00 400.00

42Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

4.

Imbuhan Tetap Keraian Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 19965,300.00 5,200.00 5,100.00 5,000.00 4,000.00 3,300.00 3,050.00 2,650.00 2,500.00 2,150.00

JAWATAN

1 Julai 20085,300.00 5,200.00 5,100.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,050.00 3,050.00 2,500.00 2,500.00

KSN Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Utama A Gred Khas A Utama B Gred Khas B Utama C Gred Khas C

KADAR BAYARAN BAGI KOMPONEN BERUBAH1. Bayaran Sara Hidup (BSH) KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 2006150.00 100.00 50.00KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KAWASAN

1 Julai 2007300.00 200.00 100.00

A B LAIN-LAIN

43Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Kawasan A dan B adalah berdasarkan kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan seperti berikut; KAWASAN A Negeri Wilayah Persekutuan Pulau Pinang Selangor Johor Dewan Bandaraya/ Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran/ Perbadanan Kuala Lumpur dan Putrajaya Pulau Pinang dan Seberang Perai Ampang Jaya, Kajang, Klang, Petaling Jaya, Selayang, Sepang, Shah Alam dan Subang Jaya Johor Bahru

KAWASAN B Negeri Johor Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran Batu Pahat, Johor Bahru Tengah, Kluang, Kulai dan Muar Alor Star, Kulim, Langkawi dan Sungai Petani Kota Bharu Alor Gajah, Bandar Melaka dan Jasin

Kedah Kelantan Melaka

KAWASAN BKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Negeri Negeri Sembilan Perak Pahang Perlis Terengganu

Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran Nilai, Port Dickson dan Seremban Ipoh, Kuala Kangsar, Manjung, Taiping dan Telok Intan Bentong, Kuantan dan Temerloh Kangar Kemaman dan Kuala Terengganu

44Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

2.

Elaun Pengetua / Guru Besar KADAR SEBULAN (RM) 1 Ogos 1990100.00 60.00

JAWATANPengetua Guru Besar

1 Januari 2001150.00 100.00

3.

Elaun Ketua Warden/ Warden Asrama KADAR SEBULAN (RM) 16 Mac 1995140.00 120.00

JAWATANKetua Warden Asrama Warden Asrama

1 April 1997280.00 240.00

4.

Elaun Tanggungjawab (ETJ)KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ELAUN TANGGUNGJAWABPenolong Kanan, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Gred A dan guru yang menjalankan tugastugas tambahan sebagai Guru Kanan Pentadbiran, Hal Ehwal Murid, Ko-kurikulum dan Penyelia Petang di Sekolah Menengah Gred B Guru Kanan Pentadbiran, Ko-kurikulum, Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Rendah Gred B Guru DGA6 yang menyandang jawatan Penolong Kanan Gred DGA5 secara Khas Untuk Penyandang di Sekolah Rendah Gred A.

KADAR SEBULAN (RM) 1 Ogos 1990 1 Nov 2002

80.00

120.00

40.00

60.00

45Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

40.00

60.00

5.

Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) PERATUSAN DARIPADA GAJI POKOK5 10

JAWATANPegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

6.

Elaun Kelas Bahasa Ibunda KELAYAKANGuru Siswazah Guru Bukan Siswazah

KADAR SEJAM (RM)60.00 50.00

7.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina dan Tamil KELAYAKANGuru Siswazah Guru Bukan Siswazah

KADAR SEJAM (RM)60.00 50.00

8.

Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat (BIMKC) KADAR SEBULAN (RM) 1 April 2003100.00

46Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

1 Januari 2008250.00

9.

Bayaran Insentif Jurulatih Sukan (BIJS) TAHAP KEMAHIRANTahap I Tahap II Tahap III

KADAR SEBULAN (RM)225.00 300.00 375.00

10.

Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) PERATUSAN DARIPADA GAJI YANG DITERIMA5 10

JAWATANPegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

11.

Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) KELAYAKANMempunyai Sijil Tidak Mempunyai Sijil

KADAR SEBULANRM80.00 RM40.00

12.

Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS) KELAYAKANMempunyai Sijil Tidak Mempunyai Sijil

KADAR SEBULANRM80.00 RM40.00

13.KUMPULAN SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR K.L/ Putrajaya Semua Kawasan Selangor Petaling Jaya Subang Jaya Shah Alam Kawasan lain Pulau Pinang Pulau Pinang Seberang Perai Johor Johor Bahru Kawasan lain Perak Ipoh Kawasan lain Negeri Sembilan Bandar Seremban Kawasan lain

Elaun Perumahan WilayahPengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 54 2 45 52 3 41 44 Sokongan Gred/Kategori V - VII 27 40 VII XI 1 26

47Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

RM(Sebulan)

2500

2000

1600

1300

1100

700

600

550

500

2500 2500 2500 2500

2000 2000 2000 2000

1600 1600 1600 1600

1300 1300 1300 1300

1100 1100 1100 900

700 700 700 700

600 600 600 500

550 550 550 450

500 500 500 400

2500 2500

2000 2000

1600 1600

1300 1300

1100 900

700 700

600 500

550 450

500 400

2500 2500

2000 2000

1600 1600

1300 1300

900 900

700 700

500 300

450 280

400 230

2500 2500

2000 2000

1600 1600

1300 1300

900 900

700 700

300 250

250 220

200 180

2500 2500

2000 2000

1600 1600

1300 1300

900 900

700 700

400 300

350 280

300 250

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KUMPULANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C

Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 54 2 45 52 3 41 44

Sokongan Gred/Kategori V - VII 27 40 VII XI 1 26

SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR Melaka Bandar Melaka Kawasan lain Kedah Langkawi Alor Setar Sg. Petani Kawasan lain Perlis Kangar Kawasan lain Pahang Kuantan Kawasan lain Terengganu Kuala Terengganu Dungun Kawasan lain Kelantan Kota Bharu Kawasan lain Sabah Kota Kinabalu Sandakan Kawasan lain

RM(Sebulan)

2500 2500

2000 2000

1600 1600

1300 1300

900 900

700 700

400 300

350 250

300 230

48Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

2500 2500 2500 2500

2000 2000 2000 2000

1600 1600 1600 1600

1300 1300 1300 1300

900 900 900 900

700 700 700 700

500 450 450 300

450 400 400 270

400 350 350 230

2500 2500

2000 2000

1600 1600

1300 1300

900 900

700 700

280 260

250 230

220 200

2500 2500

2000 2000

1600 1600

1300 1300

900 900

700 700

350 280

300 250

250 220

2500 2500 2500

2000 2000 2000

1600 1600 1600

1300 1300 1300

900 900 900

700 700 700

350 350 270

300 300 230

250 250 180

2500 2500

2000 2000

1600 1600

1300 1300

900 900

700 700

300 250

250 200

200 170

2500 2500 2500

2000 2000 2000

1600 1600 1600

1500 1500 1500

1300 1250 1200

1130 1080 1030

930 880 830

830 780 730

730 680 630

KUMPULAN SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR Labuan Labuan Sarawak Kuching Miri Bintulu Kawasan lain 2500 2500 2500 2500 2500

Pengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C

Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 54 2 45 52 3 41 44

Sokongan Gred/Kategori V - VII 27 40 VII XI 1 26KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

RM(Sebulan)

2000

1600

1500

1300

1130

930

830

730

2000 2000 2000 2000

1600 1600 1600 1600

1300 1300 1300 1300

900 900 900 900

700 700 700 700

600 600 600 500

550 550 550 450

500 500 500 400

49Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

14.

Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) (RM) 1 November 20024,839.66 dan ke atas 4,839.65 2,852.84 2,852.83 1,427.07 1,427.06 871.68 871.67 623.63 623.62 dan ke bawah

Peratusan Daripada Gaji Yang Diterima12.5 15 17.5 20 22.5 25

1 Julai 20075,565.61 dan ke atas 3,566.05 5565.60

1,783.84 3,566.041176.76 1,783.83 841.90 1,176.75 841.89 dan ke bawah

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E12, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604, PUTRAJAYA, MALAYSIA