inis & faktury

Download INIS & Faktury

Post on 09-Jan-2016

27 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INIS & Faktury. e_ faktury, sprvci a pkazci, PKI. Motivace. Zabezpeen finann kontroly - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • INIS & Fakturye_faktury, sprvci a pkazci, PKI

 • MotivaceZabezpeen finann kontrolydc kontrola je jednou ze soust systmu finann kontroly. Systm finann kontroly se d samostatnou smrnic ZU. Tento stupe vnitnho kontrolnho systmu m za kol zabezpeit prkaznou kontrolu pi pouvn veejnch finannch prostedk, zejmna pi operacch vdajovho charakteru.

  Efektivn obh faktur elektronickyImplementace elektronickho podpisu

 • Legislativn vymezenZkon . 320/2001 o finann kontrole

  Smrnice ZU 4R/2006Stanoven pkazc operac, sprvc rozpotu a hlavnch etnch na Zpadoesk univerzit v Plzni

 • Souasn monostiPaprov formul toho se chceme zbavit a urychlit obhINIS eviduje sprvce a pkazce, vyuv elektronick podpisV souasnosti jsou mon doasn ob varianty, ale na jedn fakult vdy jen jedna z nich

 • Proces schvalovn fakturschmaProcesu schvalovn se zastuj pouze sprvci a pkazci. Proces startuje etn a zde t kon. Objednac msto a majetkov odbor dostv jen patin informace.

 • Proces schvalovn fakturetnDol faktury zavede do Magionu a naskenovanou fakturu pipoj.

  reakce INIS:Nat nezatovan faktury a dle zdroj informuje pslun sprvce.

 • Proces schvalovn faktursprvceKad me mnit zdroje financovn (zakzka, pracovit, innost) nejen vrmci svch pravomoc, ale zcela libovoln. Nem-li oprvnn schvlit nov zadan zdroje, pechz schvalovn na pslun dal sprvce.Vrmci upesovn zdroj lze dky i mnoit.Pi ukldn se kontroluje celkov cena i cena DPH mus bt zachovna.Mus doplnit el pouit a Druh majetku.Kdispozici m komunikan znu Upesnn dodvkyneodpovd-li dodvka objednvce a zmna je nepijateln, lze fakturu zamtnout (sta libovoln dek)

  reakce INIS:Po schvlen vemi sprvci dle zdroj informuje pslun pkazce.Pokud je faktura zamtnut, informuje etn, nic se nepen a proces kon.

 • Proces schvalovn fakturpkazcepouze schvaluje

  reakce INIS:Zapisuje data do Magionu, informuje fakultn etn. Dle sla objednvky informuje pslun objednac msto. Tk-li se faktura majetku (dle Druhu majetku), informuje majetkov odbor.Pokud je faktura zamtnut, informuje etn, nic se nepen a proces kon.

 • Proces schvalovn fakturetnDostane zprvu o schvlen, bere na vdom, zatuje (vyuv pi tom i nepenen daje (upesnn, el ) tj. mus se podvat do INISuVhistorii (v Magionu) vid pvodn stav ped schvalovnm

 • Proces schvalovn fakturOSRAObjednac mstoJe ureno podle poslednho dvojsl dokladov ady objednvky. Pokud neexistuje objednvka a faktura je vystavena na zklad smlouvy, objednac msto se vynechv. Nastavuje vykryt objednvky.Majetkov odborVppad, e pedmtem dodvky je majetek, kter se eviduje, zaeviduje se majetek zfaktury pmo vMagionu. Vppad uit akreditovanho zdroje financovn se udv cena sDPH, jinak bez DPH.Vytiskne se Zpis o pevzet a odele na pslun pracovit vetn vytitnch inventrnch sel.

 • Proces schvalovn fakturknihovnaSpecifika knihovny spovajc vtom, e faktura i zbo jde nejprve do knihovny, kde dojde kvcn kontrole a pedzpracovn faktury zstanou zachovna. Pi vlastnm schvalovn sprvci a pkazci ji tedy nepjde o vcnou kontrolu nbr pouze o potvrzen i zmnu zdroj financovn.

 • Neschvlen na pracovitiSprvcefaktura i dodvka je v rozporu s objednvkouNesouhlas s navedenm faktury etnPkazce nesouhlas a postupem sprvce

 • Neschvlen - etnPokud sprvce i pkazce fakturu neschvl, dostane se do stavu "neschvleno" a tak zstane, pot lze:nechat ji tak, adekvtn je storno v Magionu (aby to celkov mlo smysl)pustit ji znovu do obhu bez prav (zpravidla pokud pkazce nesouhlas s postupem sprvce)upravit fakturu v Magionu a pustit ji do obhu opravenou

 • ProcesyZaloen faktury a pedn ke schvlenSchvlen sprvcem Schvlen pkazcemPenos do Magionu

 • SubjektyHlavn (fakultn) etnPkazce oprvnn schvalovatSprvce oprvnn schvalovatAdministrtor eviduje pkazce a sprvce na libovoln rovni (univerzita, fakulta, katedra)Sprvce a pkazce lze evidovat na nkladovm stedisku (katede) i na konkrtn zakzceSprvce certifikt - CIV

 • Pihlen http://inis.zcu.czJmno a heslo z Orionu

 • Volba FakturyVolba Faktury

 • Nabdka dle prvZpravidla jen jedna nabdka dle funkce:- etn- Objednac msto- Sprvce Pkazce Administrtor

 • Seznam ke schvlenFiltrSeznamDetailTisk

 • FiltrOmezuje seznam zobrazench faktur, zpotku doporuuji nepouvatPi prbnm vyizovn je seznam vdy krtkVjimkou je Stav (implicitn Schvaluje ) umouje sledovat vyizovn

 • Schvalovn - detailHlavika jen tendekzdrojeUpesnn - komentschvalovnel (druh)PodpisZobrazen naskenovan faktury

 • Zobrazen soubor

 • Paprov koilkaUpesnn - komentel (druh)schvalovnzdroje

 • Schvlen faktura

 • Ppustn zmny dlen dkuRozdlitUren potu dk

 • pravy po rozdlen dkuZdroje se kopruj, nsledn lze upravitstka se rovnomrn dl, nsledn lze upravit

 • Pravidla rozesln e-mailPo pedn faktury ke schvlen jde mail Sprvci s poadm 1 dan zakzky (stediska) dle selnkuPo schvlen vemi sprvci jde mail pkazcm dle stejnch pravidelPokud bhem schvalovn nkdo z pkazc / sprvc zamtne jakoukoliv poloku faktury, pechz tato do stavu ZRUENA a jde mail o zruen etn.Pokud vichni pkazci/sprvci schvlili vechny poloky, jde mail etn.

 • Pklad upozornnPechod na schvalovn

 • Pstup ke schvalovnZ e-mailu pmo na formulV rmci nabdek Faktury schvlen pkazcem nebo schvlen sprvcemNutn vlastnit funkn osobn certifikt na autentizanm tokenu nebo JIS kart

 • Pstup k aplikaciProstednictvm prohlee Internetupodporovan prohlee: Mozilla Firefox, Internet Explorerjednotn pihlen WebAuth

  Pro schvalovn pkazcem/sprvcem mus bt na potai nainstalovn:Java Runtime Environment Version 1.5.0_03 a v (http://www.java.com)podpora tokenu IKey3000 vce na http://support.zcu.cz/index.php/Ikey3000

  Zajitno pro potae IS

 • El. podpis fakturypodepsny jsou klov poloky fakturypozdj zmna je zjitna pi kontrole podpisuzobrazenm certifiktu schvalovatele urm osobupouze certifikty ZU

 • Osobn certifiktjednoznan uruje osobu dritelevydvn certifikan autoritou ZCU root CAobsahuje logine-mailovou adresuprivtn kl (PK) prokazuje oprvnn dren certifiktu, nejvt tajemstvel. podpisem prokazuji dren PKPK pro os. certifikt pouze na tokenu nebo JIS kart

 • Autentizan tokenchrn privtn klpro pouit PK vyaduje zadat PINnzev tokenu: key_potebuje ovladaenutn nastavit pro Firefox a Thunderbird

 • Token + osobn certifiktpihlaovn SSO pes WebAuthel. podpis e-mailuifrovn e-mailupo vmn el. podepsanch zprv

 • Zpracoval: Ing. Pavel Grigar Ing. Pavel Jindra

  http://home.zcu.cz/~grigar/objednavky/