ingineria costurilor-capitolul 8 corectat

of 43 /43
8. ESTIMAREA COSTURILOR PRIN METODE BAZATE PE PREŢURI UNITARE Motodele de evaluare bazate pe preţuri de referinţă, furnizează informaţii cu privire la costurile totale de executţie ale unui proiect de construcţie. După ce analiza conceptuală (studiile de soluţii) a fost încheiată şi se înaintează în realizarea proiectului, sunt necesare evaluari din ce în ce mai detaliate. În primul rând, investitorul/beneficiarul trebuie să întocmească un proiect de buget al proiectului, respectiv un deviz general (vezi capitolul 4). Acesta este conceput şi calculat într-o primă variantă în faza realizării studiilor de pre-fezabilitate şi fezabilitate, a planurilor de afaceri sau de finanţare a proiectului. În timp, pe măsură ce proiectul este detaliat, bugetul proiectului (devizul general) poate suferi modificări ca rezultat al soluţiilor proiectate şi el va trebui refăcut prin grija proiectanţilor şi a beneficiarului/investitor. În faza de proiectare, sunt necesare estimări ale părţilor din proiect (terasamente, fundaţii, structura de rezistenţă, etc), ale elementelor de construcţie (betoane în fundaţii, pereţi din zidărie, zugrăveli, tâmplărie, etc) şi chiar a proceselor complexe de execuţie (manoperă aferentă execuţiei turnărilor de betoane, materiale principale necesare, etc) în vederea definitivării proiectării şi a detaliilor de execuţie. După finalizarea proiectării, metodele de evaluare bazate pe preţuri unitare sunt utilizate fie de către beneficiar, pentru a determina un cost orientativ în vederea negocierii şi contractării execuţiei fie pentru a întocmii documentaţiile de ofertare de către executant. Metodele de evaluare bazate pe preţuri unitare se fundamentează pe existenţa unui plan de elemente de cost. Planul de elemente de cost, este o listă de elemente ale clădirii, cum ar fi infrastructura, terasamente, betoane, etc., fiecare cu partea sa de cost din bugetul total al proiectului. Fiecare element al planului de cost trebuie să fie foarte bine definit pentru ca preţurile estimate să reflecte corect lucrările de construcţii la care se referă. De exemplu când estimăm costul pardoselilor, trebuie specificat dacă acest cost cuprinde şapele suport, dacă cuprinde treptele şi contratreptele scărilor, etc. 8.1. Evaluarea pe baza preţului unitar al elementelor de construcţie Metoda permite atât estimarea costului total de execuţie al obiectului de construcţie cât şi costul elementelor sale componente, fiind astfel determinate costurile pentru finalizarea unor obiecte de construcţii deja începute. Metoda presupune existenţa unui plan de elemente de cost pentru fiecare tip de obiect de construcţie. Acest plan de elemente de cost, trebuie să fie astfel conceput încât să permită: caracterizarea şi individualizarea corectă a obiectului de construcţie

Upload: burlacu-nona

Post on 28-Dec-2015

39 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

8. ESTIMAREA COSTURILOR PRIN METODE BAZATE PE PREŢURI

UNITARE

Motodele de evaluare bazate pe preţuri de referinţă, furnizează informaţii cu privire la

costurile totale de executţie ale unui proiect de construcţie. După ce analiza conceptuală

(studiile de soluţii) a fost încheiată şi se înaintează în realizarea proiectului, sunt necesare

evaluari din ce în ce mai detaliate.

În primul rând, investitorul/beneficiarul trebuie să întocmească un proiect de buget al

proiectului, respectiv un deviz general (vezi capitolul 4). Acesta este conceput şi calculat

într-o primă variantă în faza realizării studiilor de pre-fezabilitate şi fezabilitate, a planurilor

de afaceri sau de finanţare a proiectului. În timp, pe măsură ce proiectul este detaliat,

bugetul proiectului (devizul general) poate suferi modificări ca rezultat al soluţiilor

proiectate şi el va trebui refăcut prin grija proiectanţilor şi a beneficiarului/investitor.

În faza de proiectare, sunt necesare estimări ale părţilor din proiect (terasamente, fundaţii,

structura de rezistenţă, etc), ale elementelor de construcţie (betoane în fundaţii, pereţi din

zidărie, zugrăveli, tâmplărie, etc) şi chiar a proceselor complexe de execuţie (manoperă

aferentă execuţiei turnărilor de betoane, materiale principale necesare, etc) în vederea

definitivării proiectării şi a detaliilor de execuţie.

După finalizarea proiectării, metodele de evaluare bazate pe preţuri unitare sunt utilizate

fie de către beneficiar, pentru a determina un cost orientativ în vederea negocierii şi

contractării execuţiei fie pentru a întocmii documentaţiile de ofertare de către executant.

Metodele de evaluare bazate pe preţuri unitare se fundamentează pe existenţa unui plan

de elemente de cost. Planul de elemente de cost, este o listă de elemente ale clădirii, cum

ar fi infrastructura, terasamente, betoane, etc., fiecare cu partea sa de cost din bugetul

total al proiectului. Fiecare element al planului de cost trebuie să fie foarte bine definit

pentru ca preţurile estimate să reflecte corect lucrările de construcţii la care se referă. De

exemplu când estimăm costul pardoselilor, trebuie specificat dacă acest cost cuprinde

şapele suport, dacă cuprinde treptele şi contratreptele scărilor, etc.

8.1. Evaluarea pe baza preţului unitar al elementelor de construcţie

Metoda permite atât estimarea costului total de execuţie al obiectului de construcţie cât şi

costul elementelor sale componente, fiind astfel determinate costurile pentru finalizarea

unor obiecte de construcţii deja începute.

Metoda presupune existenţa unui plan de elemente de cost pentru fiecare tip de obiect de

construcţie. Acest plan de elemente de cost, trebuie să fie astfel conceput încât să

permită:

caracterizarea şi individualizarea corectă a obiectului de construcţie

Page 2: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

evidenţierea principalelor elemente şi lucrări de construcţie componente ale

obiectului

precizarea foarte clară a condiţiilor avute în vedere la estimarea costurilor

elementelor de plan de cost

culegerea simplă şi uşoară a datelor istorice din teren în vederea corectării valorii

elementelor de plan de cost

creearea posibilităţii de estimare a costurilor de execuţie numai pentru părţi

componente ale obiectului de construcţie

În ţara noastră nu există un standard sau o practică unitară privind stabilirea elementelor

de plan de cost. Rămâne la latitudinea executanţilor sau investitorilor/beneficiarilor funcţie

de propriile interese şi structura de personal alocată pentru estimarea şi controlul

costurilor, stabilirea unui astfel de plan de cost . Acest lucru îngreunează şi activitatea de

colectare statistică a datelor istorice privind costurile reale de execuţie a obiectelor de

construcţie şi face imposibilă în acest moment realizarea unei baze de date de referinţă

privind costul diverselor tipuri de construcţii calculat pe total obiect şi pe elemente de

construcţie componente.

În lume există o mai mare preocupare privind standardizarea elementelor de plan de cost

cu toate avantajele care decurg de aici. Astfel în Marea Britanie există un Standard Form

of Cost Analysis elaborat de către Building Cost Information Service care stabileşte o

structură standard de plan de elemente de cost cu definirea clară şi precisă a conţinutului

fiecărui element de cost. În Franţa există Documents Techniques Unifies – DTU care

stabilesc categoriile de lucrări de construcţii specifice care pot fi întâlnite ca elemente de

plan de cost la orice tip de obiect de construcţie şi costurile de referinţă ale acestora.

Exemplu 1:

Calculul rapid al costului total şi pe elemente de cost pentru o locuinţă individuală tip vilă.

a. Elemente caracteristice ale construcţiei ce urmează a fi realizată:

suprafata utilă: 300 mp

suprafata construită 500 mp

alcătuire: demisol, parter, etaj

structură: fundaţii continuie din beton armat, pereţi structurali din cărămidă cu goluri verticale

şi stîlpişori din beton armat, planşee din beton armat, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă

ceramică, încălzire cu centrală termică proprie alimentată cu gaz metan, instalaţie electrică,

instalaţie apă-canal cu racord la canalizare.

Fişa cu valorile unitare ale elementelor de plan de cost, este următoarea:

Page 3: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

Valori la data de 04.1999

Nr.

crt.

Denumire element UM Cost unitar

element

Cantitate de executat

estimată pe mpAd

Costuri pe mpAd

Ad Au

1 Excavaţii mc 22121 0,5860 12963 21454

2 Umpluturi şi compactări mc 11089 0,0960 1065 1763

3 Hidroizolaţii şi lucrări

aferente

mp 218476 0,1400 30587 50621

4 Beton armat în structură mc 3688750 0,2080 767260 1269815

5 Beton simplu mc 957827 0,3580 342902 567503

6 Zidării mc 2229140 0,4430 987509 1634327

7 Scări şi podeste din beton ml 208522 0,1980 41287 68330

8 Pardoseli din beton

mozaicat

mp 208375 0,0520 10836 17934

9 Pardoseli din beton simplu mp 126382 0,1840 23254 38485

10 Pardoseli din marmură mp 1378877 0,1320 182012 301230

11 Pardoseli gresie mp 351714 0,0810 28489 47149

12 Pardoseli parchet mp 496177 0,3420 169693 280842

13 Tencuieli interioare mp 125418 4,2540 533528 882989

14 Zugrăveli interioare mp 44049 3,4630 152542 252457

15 Placaje cu faianţă la interior mp 331636 0,1980 65664 108674

16 Lambriuri la pereţi mp 365652 0,1780 65086 107717

17 Vopsitorii interioare mp 75943 0,4160 31592 52285

18 Tencuieli interioare mp 209487 0,7920 165914 274588

19 Vopsitorii exterioare mp 36195 0,5940 21500 35583

20 Placaje exterioare mp 1399307 0,1980 277063 458539

21 Timplărie geamuri mp 1090701 0,3960 431918 714842

22 Confectii metalice kg 41053 1,8300 75127 124335

23 Închideri compartimentări mp 250018 0,1370 34252 56687

24 Podină de lemn la pod mp 95987 0,3550 34075 56394

Page 4: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

25 Sarpantă mp 262026 0,4980 130489 215959

26 Învelitoare inclisiv asteriala mp 624466 0,6210 387793 641797

27 Jgheaburi şi burlane ml 166323 0,1580 26279 43492

28 Streaşină înfundată mp 445363 0,0990 44091 72971

29 Tabachere şi lucrane mp 459845 0,0160 7358 12177

30 Alte lucrări de construcţie % - 5,0000 254106 420545

31 Retea apă-canal

branşament

Ad 83559 1,0000 83559 138290

32 Reţele electrice exterioare Ad 30951 1,0000 30951 51224

33 Coloane şi legături sanitare ml 181827 0,4950 90004 148957

34 Obiecte şi armături sanitare Ad 122410 1,0000 122410 202589

35 Coloane şi legături încălzire ml 232630 0,3860 89795 148611

36 Centrală termică gaze Ad 73208 1,0000 73208 121159

37 Corpuri de încălzire ml 76624 4,9470 379059 627343

38 Cabluri, conductori, ţevi

electrice

Ad 44027 1,9790 87129 144198

39 Aparate electrice Ad 71165 1,0000 71165 117778

40 Corpuri de iluminat Ad 60359 1,0000 60359 99894

41 Gaze inclusiv branşament Ad 47579 1,0000 47579 78743

42 Alte instalaţii comune % - 5,0000 56761 93939

43 Diverse, organizare, proiect % - 3,0000 195846 324125

TOTAL 6724059 11128316

Fişa de calcul a costului total de execuţie şi a costului pe elemente, a obiectului de construcţie analizat, este

prezentată în continuare:

Page 5: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

Nr.

crt.

Denumire element UM Cost unitar

element

Costuri pe mpA Coeficient de

indexare a

costului

pentru data

de 02.2009

Cost unitar

element indexat

leiRON/UM

Costuri unitare pe mp

indexate

Cantitate de

executat

estimată pe

mpAd

Cantitate

estimată de

executat

pentru

intregul

proiect

Ad Au leiRON/mpAd leiRON/mpAu

1 Excavaţii mc 22121 12963 21454 1,796 3,97 2,33 3,85 0,5860 293,00

2 Umpluturi şi compactări mc 11089 1065 1763 1,796 1,99 0,19 0,32 0,0960 48,00

3 Hidroizolaţii şi lucrări

aferente

mp 218476 30587 50621 1,796 39,24 5,49 9,09 0,1400 70,00

4 Beton armat în structură mc 3688750 767260 1269815 1,796 662,50 137,80 228,06 0,2080 104,00

5 Beton simplu mc 957827 342902 567503 1,796 172,03 61,59 101,92 0,3580 179,00

6 Zidării mc 2229140 987509 1634327 1,796 400,35 177,36 293,53 0,4430 221,50

7 Scări şi podeste din beton ml 208522 41287 68330 1,796 37,45 7,42 12,27 0,1980 99,00

8 Pardoseli gresie mp 351714 28489 47149 1,796 63,17 5,12 8,47 0,0810 40,50

9 Pardoseli parchet mp 496177 169693 280842 1,796 89,11 30,48 50,44 0,3420 171,00

10 Tencuieli interioare mp 125418 533528 882989 1,796 22,53 95,82 158,58 4,2540 2127,00

11 Zugrăveli interioare mp 44049 152542 252457 1,796 7,91 27,40 45,34 3,4630 1731,50

12 Placaje cu faianţă la

interior

mp 331636 65664 108674 1,796 59,56 11,80 19,52 0,1980 99,00

13 Vopsitorii interioare mp 75943 31592 52285 1,796 13,64 5,67 9,39 0,4160 208,00

14 Tencuieli exterioare mp 209487 165914 274588 1,796 37,62 29,80 49,32 0,7920 396,00

Page 6: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

15 Vopsitorii exterioare mp 36195 21500 35583 1,796 6,50 3,86 6,39 0,5940 297,00

16 Placaje exterioare mp 1399307 277063 458539 1,796 251,32 49,76 82,35 0,1980 99,00

17 Timplărie geamuri mp 1090701 431918 714842 1,796 195,89 77,57 128,38 0,3960 198,00

18 Închideri

compartimentări

mp 250018 34252 56687 1,796 44,90 6,15 10,18 0,1370 68,50

19 Podină de lemn la pod mp 95987 34075 56394 1,796 17,24 6,12 10,13 0,3550 177,50

20 Sarpantă mp 262026 130489 215959 1,796 47,06 23,44 38,79 0,4980 249,00

21 Învelitoare inclisiv

asteriala

mp 624466 387793 641797 1,796 112,15 69,65 115,27 0,6210 310,50

22 Jgheaburi şi burlane ml 166323 26279 43492 1,796 29,87 4,72 7,81 0,1580 79,00

23 Streaşină înfundată mp 445363 44091 72971 1,796 79,99 7,92 13,11 0,0990 49,50

24 Alte lucrări de construcţie % - 254106 420545 1,796 - 45,64 75,53 5,0000

25 Retea apă-canal

branşament

Ad 83559 83559 138290 1,796 15,01 15,00 24,84 1,0000 500,00

26 Reţele electrice

exterioare

Ad 30951 30951 51224 1,796 5,56 5,56 9,20 1,0000 500,00

27 Coloane şi legături

sanitare

ml 181827 90004 148957 1,796 32,66 16,17 26,75 0,4950 247,50

28 Obiecte şi armături

sanitare

Ad 122410 122410 202589 1,796 21,98 21,98 36,38 1,0000 500,00

29 Coloane şi legături

încălzire

ml 232630 89795 148611 1,796 41,78 16,13 26,70 0,3860 193,00

Page 7: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

30 Centrală termică gaze Ad 73208 73208 121159 1,796 13,15 13,15 21,76 1,0000 500,00

31 Corpuri de încălzire ml 76624 379059 627343 1,796 13,76 68,08 112,67 4,9470 2473,50

32 Cabluri, conductori, ţevi

electrice

Ad 44027 87129 144198 1,796 7,90 15,65 25,90 1,9790 989,50

33 Aparate electrice Ad 71165 71165 117778 1,796 12,78 12,78 21,15 1,0000 500,00

34 Corpuri de iluminat Ad 60359 60359 99894 1,796 10,84 10,84 17,94 1,0000 500,00

35 Gaze inclusiv branşament Ad 47579 47579 78743 1,796 8,54 8,55 14,14 1,0000 500,00

36 Diverse, organizare,

proiect

% - 195846 324125 1,796 - 35,17 58,21 3,0000

TOTAL UNITAR 1.132,16

(263,30 euro)

1.873,68

(435,74 euro)

OBIECT 566.080

(131.645

euro)

562.104

(130.722

euro)

Page 8: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

Exemplul 2

Un proprietar a executat structura de rezistenţă a unei locuinte individuale modeste în regie proprie. Doreşte

ca lucrarile de instalaţii să fie executate de o antrepriză de specialitate, în acest sens fiind interesat de

valoarea estimativă a acestor lucrări.

a. Elemente caracteristice ale construcţiei ce urmează a fi realizată:

suprafata utilă: 160 mp

suprafata construită 225 mp

alcătuire: demisol, parter, etaj

structură: fundaţii continuie din beton armat, pereţi structurali din cărămidă cu goluri verticale

şi stîlpişori din beton armat, planşee din beton armat, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă

ceramică, încălzire cu sobe cu alimentare cu gaz metan, apă caldă cu boiler, instalaţie

electrică, instalaţie apă-canal cu racord la canalizare.

Elementele planului de cost, sunt precizate în fişa următoare:

Valori la data de 04.1999

Nr.

crt.

Denumire element UM Cost unitar

element

Cantitate de executat

estimată pe mpAd

Costuri pe mpAd

Ad Au

1 Excavaţii mc 22121 0,6010 13295 24853

2 Umpluturi şi compactări mc 11089 0,3170 1519 2839

3 Hidroizolaţii şi lucrări

aferente

mp 218476 0,2010 43914 82089

4 Beton armat în structură mc 3655608 0,2100 767678 1435034

5 Beton simplu mc 957827 0,3680 352480 658897

6 Zidării mc 1876859 0,4560 855848 1599852

7 Scări şi podeste din beton ml 208522 0,2000 41704 77958

8 Pardoseli din beton

mozaicat

mp 208375 0,0710 14795 27657

9 Pardoseli din beton simplu mp 126382 0,2900 36651 68512

10 Pardoseli gresie mp 270505 0,1100 29756 55623

11 Pardoseli parchet mp 394004 0,3290 129627 242314

12 Tencuieli interioare mp 125418 4,3000 539297 1008118

Page 9: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

13 Zugrăveli interioare mp 12743 3,5000 44611 83392

14 Placaje cu faianţă la

interior

mp 269120 0,2000 53824 100614

15 Vopsitorii interioare mp 75943 0,6000 45566 85177

16 Vopsitorii exterioare mp 36195 0,7700 97764 182752

17 Tencuieli exterioare mp 122205 0,8000 27870 52098

18 Placaje exterioare mp 666063 0,0300 19982 37353

19 Timplărie geamuri mp 735344 0,3500 257370 481106

20 Confectii metalice kg 41053 1,8500 75948 141971

21 Închideri compartimentări mp 250018 0,2700 67505 126188

22 Podină de lemn la pod mp 94875 0,3650 34629 64733

23 Sarpantă mp 150467 0,5110 76889 143730

24 Învelitoare inclisiv asteriala mp 169910 0,6390 108572 202956

25 Jgheaburi şi burlane ml 83615 0,1600 13378 25008

26 Streaşină înfundată mp 406217 0,1460 59308 110866

27 Tabachere şi lucrane mp 338593 0,0160 5417 10126

28 Sobe de teracotă cu gaze buc

cahle

32007 3,0000 96021 179494

29 Alte lucrări de construcţie % - 3,0000 - -

30 Retea apă-canal

branşament

Ad 138697 1,0000 138697 259269

31 Reţele electrice exterioare Ad 47897 1,0000 47897 89535

32 Coloane şi legături sanitare ml 181827 0,5000 90914 169947

33 Obiecte şi armături

sanitare

Ad 79041 1,0000 79041 147753

34 Boiler apa calda Ad 30872 0,3860 30572 57710

35 Cabluri, conductori, ţevi

electrice

Ad 44027 2,0000 88054 164601

36 Aparate electrice Ad 29351 1,0000 29351 54866

37 Corpuri de iluminat Ad 27456 1,0000 27456 51324

38 Gaze inclusiv branşament Ad 73662 1,0000 73662 137698

Page 10: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

39 Alte instalaţii comune % - 5,0000 30297 56635

TOTAL

Fişa de calcul a costului total de execuţie şi a costului pe elemente, numai pentru execuţia lucrărilor de

instalaţii, este prezentată în continuare:

Page 11: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

Nr.

crt.

Denumire element UM Cost unitar

element

Costuri pe mpA Coeficient de

indexare a

costului

pentru data

de 02.2009

Cost unitar

element indexat

leiRON/UM

Costuri unitare pe mp

indexate

Cantitate de

executat

estimată pe

mpAd

Cantitate

estimată de

executat

pentru

intregul

proiect

Ad Au leiRON/mpAd leiRON/mpAu

1 Sobe de teracotă cu gaze buc

cahle

32007 96021 179494 1,796 5,75 17,25 32,24

2 Retea apă-canal

branşament

Ad 138697 138697 259269 1,796 24,91 24,91 46,56

3 Reţele electrice

exterioare

Ad 47897 47897 89535 1,796 8,60 8,60 16,08

4 Coloane şi legături

sanitare

ml 181827 90914 169947 1,796 32,66 16,33 30,52

5 Obiecte şi armături

sanitare

Ad 79041 79041 147753 1,796 14,20 14,20 26,54

6 Boiler apa calda Ad 30872 30572 57710 1,796 5,54 5,49 10,36

7 Cabluri, conductori, ţevi

electrice

Ad 44027 88054 164601 1,796 7,91 15,81 29,56

8 Aparate electrice Ad 29351 29351 54866 1,796 5,27 5,27 9,85

9 Corpuri de iluminat Ad 27456 27456 51324 1,796 4,93 4,93 9,22

Page 12: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

10 Gaze inclusiv branşament Ad 73662 73662 137698 1,796 13,23 13,23 24,73

11 Alte instalaţii comune % - 30297 56635 1,796 - 5,44 10,17

TOTAL UNITAR 131,46

(30,57 euro)

244,83

(56,94 euro)

OBIECT 29578,50

(6.878,72

euro)

39.172,80

(9.109,95

euro)

Page 13: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

8.2. Metoda de evaluarea pe baza indicilor de consum de resurse

Această metodă de evaluare pemite estimarea costurilor de execuţie ale unui obiect de

construcţie pe baza consumurilor de resurse materiale, umane şi financiare pentru

realizarea acestuia.

Metoda de evaluare se fundamentează pe existenţa indicilor de consum de resurse

caracteristici fiecărui obiect de construcţie, respectiv:

indice de cantităţi de lucrări

indice de consum de resurse materiale

indice de consum de manoperă

Indicii sunt calculaţi pe grupe obiecte de construcţie, respectiv pentru clădiri şi construcţii

speciale care au o funcţionalitate apropiată, având în general structura şi alcătuirea

similară şi care sunt comparabile în ce priveşte cantităţile de lucrări şi consumurile de

resurse pe care le necesită execuţia acestora.

8.2.1. Indici de consum de resurse

8.2.1.1. Indici de cantităţi de lucrări

Indicile de cantitate de lucrare pentru un obiect sau grupă de obiecte de construcţie, se

defineşte ca fiind cantitatea de lucrare de construcţie ce trebuie executată pentru

realizarea respectivului obiect de construcţie raportată la unitatea de măsură caracteristică

pentru mărimea acestuia (m2 Ad, m2 Ac, m3, etc). Spre exemplificare în tabelul 5 este

prezentat pentru un obiect de construcţie, valoarea indicilor de cantităţi de lucrări.

Tabelul 5.

Denumire grupă de obiecte de construcţie: Clădiri de locuit (St+P+4E) cu apartamente în bloc, fără central

termică proprie.

Structura: Pereţi din zidărie portantă longitudinal, cu sâmburi din beton armat, planşee prefabricate,

terasă, instalaţii electrice, sanitare şi de încălzire

Unitatea de măsură de refrinţă: m2Ad

Nr.crt Denumire capitol de lucrări UM Indice

1 Terasamente m3 0,290

2 Beton simplu m3 0,140

Page 14: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

3 Beton armat monolit m3 0,140

4 Beton armat prefabricat uzinat m3 0,085

5 Cofraje obişnuite m2 0,400

6 Cofraje din panouri refolosibile de inventor m2 1,100

7 Armături în betoane şi zidărie kg 5,500

8 Zidărie obişnuită din cărămidă sau înlocuitori m3 0,250

9 Zidărie în pereţi despărţitori m2 0,320

10 Izolaţii hidrofuge (exclusiv învelitori) m2 0,080

11 Izolaţii termice(exclusive la conducte) m2 0,190

12 Izolaţii termice la conducte m2 0,120

13 Învelitoare terasă m2 0,190

14 Tâmplărie lemn m2 0,330

15 Tâmplărie metalică Kg 0,300

16 Confecţii metalice (exclusive tâmplăria) kg 0,700

17 Pardoseli din lemn m2 0,460

18 Pardoseli din mozaic m2 0,370

19 Geamuri obişnuite m2 0,250

20 Geamuri armate m2 0,020

21 Tencuieli interioare m2 3,600

22 Tencuieli exterioare m2 0,900

23 Placaje interioare m2 0,120

24 Placaje exterioare m2 0,090

25 Zugrăveli m2 4,500

26 Vopsitorii m2 1,500

27 Trotuare m2 0,050

Indicii de cantităţi de lucrări se referă la capitolele de lucrări de construcţii cele mai uzuale,

cuprinse în general în indicatoarele de norme de deviz.

Page 15: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

Prefabricatele uzinate, confecţiile şi construcţiile metalice, tâmplăria din lemn şi metal

executate industrial, în fabrici sau ateliere care nu aparţin constructorului, se cuprind în

indicii de cantităţi de lucrări sub forma de beton prefabricat uzinat, tâmplărie din lemn sau

metalică, confecţii şi construcţii metalice de rezistenţă.

Prefabricatele turnate pe şantier (preturnate la obiect sau executate în poligoane şi

ateliere de şantier) şi confecţiile metalice executate în ateliere de şantier, se includ atât în

indicii de cantităţi de lucrări cât şi în indicii de consum de materiale.

Instalaţiile funcţionale aferente construcţiilor nu se includ în indicii de lucrări, dar se includ

în indicii de materiale.

Lucrările de terasamente se refră doar la pământul săpat, inclisiv excavarea stratului

vegetal, măsurate la dimensiunile săpăturii realizate. Umpluturile, compactările, nivelările,

transportul pământului, nu intră în cantităţile pe baza cărora se calculează indicii, urmând

a fi luate în calcul de către fiecare utilizator în parte.

Capitolul „beton simplu” nu include stratul suport al hidroizolaţiilor, termoizolaţilor şi

pardoselilor.

Armăturile pentru betoane şi zidării se includ atât în indicii de cantităţi de lucrări cât şi în

indicii de consum de materiale.

Învelitorile includ şapele şi betonul de pantă în cazul teraselor şi astereala în cazul

învelitorilor pe şarpantă din lemn.

Pardoselile cuprind straturile suport şi pe cele de pantă. Scafele, plintele, scările nu s-au

considerat în calculul indicilor de cantităţi de lucrări dar s-au luat în considerare la calculul

indicilor de consum de material.

Spoielile şi zugrăvelile cuprind în general zugrăvirea cu vinacet a pereţilor şi confecţiilor

metalice, a ţevilor şi a conductelor de tot felul.

Lucrările privitoare la instalaţiile funcţionale şi la conductele tehnologice sunt limitate la

perimetrul obiectivului care le include, până la punctul de branşament cu reţelele

exterioare.

Având în vedere că indicii de cantităţi de lucrări nu sunt calculaţi pentru lucrările de

instalaţii, cantităţile de lucrări pentru acestea (conducte, cabluri, radiatoare, etc) se preiau

din indicii de consum de materiale şi se înscriu ca indici pe capitole de lucrări.Se va

observa ca aceştia au unitatea de măsură în kg, în timp ce manopera se calculează la m

sau m2 şi deci vor trebui făcute transformările dintr-o unitate de măsură în alta.

8.2.1.2. Indici de consum de materiale

Indicele de consum de materiale reprezintă consumul de materiale pentru execuţia

obiectului de construcţie, raportat la unitatea de măsură specifică a acestuia. Spre

Page 16: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

exemplificare în tabelul 6 este prezentat pentru un obiect de construcţie, valoarea indicilor

de consum de materiale.

Tabelul 6.

Denumire grupă de obiecte de construcţie: Clădiri de locuit (St+P+4E) cu apartamente în bloc, fără central

termică proprie.

Structura: Pereţi din zidărie portantă longitudinal, cu sâmburi din beton armat, planşee prefabricate,

terasă, instalaţii electrice, sanitare şi de încălzire

Unitatea de măsură de refrinţă: m2Ad

Nr.crt Denumire capitol de lucrări UM Indice

1 Agregate, piatră spartă, nisip m3 0,590

2 Cărămidă sau înlocuitori mii buc 0,100

3 Filer calcar Kg 3,000

4 Ciment Kg 90,000

5 Var bulgări Kg 13,000

6 Ipsos Kg 3,000

7 Cherestea de răşinoase m3 0,010

8 Lemn rotund de răşinoase m3 0,0015

9 Carton bitumat m2 1,000

10 Pânză bitumată m2 0,500

11 Bitum Kg 3,500

12 Oţel beton Kg 6,700

13 Profile din oţel laminate Kg 0,300

14 Tablă din oţel Kg 0,200

15 Plasă de sârmă zincată Kg 0,160

16 Vată minrală m2 1,000

17 Ţevi construcţii Kg 0,100

18 Ţevi instalaţii Kg 1,400

Page 17: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

19 Tuburi de fintă scurgere Kg 0,360

20 Tuburi PVC sanitare Kg 0,220

21 Radiatoare Kg 5,000

22 Conductori electrici Cu+Al m 2,700

23 Conductori electrici INTENC m 0,300

24 Tuburi de protecţie pentru conductor electrici m 0,500

25 Vopsea Kg 0,500

26 Vinacet Kg 0,200

27 Geamuri obişnuite m2 0,290

28 Geamuri armate m2 0,025

29 Lemne de foc Kg 3,000

Consumul de materiale luat în consideraţie la stabilirea indicilor cuprinde materialele

necesare pentru execuţia lucrărilor de construcţie, lucrărilor de instalaţii funcţionale

aferente construcţiilor şi a instalaţiilor tehnologice. Indicii de consum de materiale se referă

la grupele de materiale larg folosite la executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii,

curent întîlnite în practică şi care necesită în general un volum important de transport.

8.2.1.3. Indici de consum de manoperă

Indicele de consum de manoperă reprezintă consumul de manoperă pentru execuţia unei

cantităţi unitare de lucrare de construcţie. Spre exemplificare în tabelul 7 este prezentată

valoarea indicilor de consum de manoperă pentru principalele categorii de lucrări de

construcţii.

Tabelul 7

Nr.crt Denumire capitol de lucrări UM Indice de manoperă

în ore/UM

1 Săpături executate mecanizat (inclusive nivelări, taluzări,

polituri)

m3 0,420

2 Săpături executate manual m3 3,400

3 Umpluturi şi compactări executate mecanizat m3 0,400

Page 18: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

4 Umpluturi şi compactări executate manual m3 2,400

5 Săpături în stâncă m3 12,300

6 Fundaţii special (piloţi, coloane, palplanşe, etc) m 1,100

7 Cofraje şi tipare din lemn m2 2,600

8 Cofraje metalice m2 2,200

9 Confecţionarea şi montarea pe şantier a armăturilor din oţel

beton

kg 0,090

10 Preparare betoane şi mortare m3 1,600

11 Turnarea betoanelor m3 4,400

12 Zidării din cărămidă, piatră şi înlocuitori m3 9,000

13 Schele şi susţineri din lemn sau metal m2 1,500

14 Montare tâmplărie din lemn m2 1,500

15 Montare tâmplărie metalică m2 1,800

16 Montare geamuri pe suport din lemn sau metallic m2 1,200

17 Tencuieli interioare şi exterioare m2 2,000

18 Pardoseli din beton, mosaic, piatră, marmură, dale, etc m2 2,800

19 Pardoseli din parchet, duşumele, etc m2 2,500

20 Pardoseli din material plastic, machete, etc m2 1,000

21 Placaje din faianţă, gresie, marmură, ceramic, etc m2 3,500

22 Placaje din material plastic m2 1,200

23 Vopsitorii la pereţi, tâmplării şi instalaţii m2 1,000

24 Vopsitorii la construcţii metalice şi utilaje t 6,000

25 Zugrăveli şi spoieli m2 0,500

26 Montarea prefabricatelor din beton t 1,800

27 Montarea construcţiilor metalice t 50,000

28 Montarea confecţiilor metalice kg 0,300

29 Izolaţii hidrofuge m2 1,100

30 Izolaţii termice, fonice, frigorifice în construcţii m2 1,000

Page 19: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

31 Izolaţii termice la instalaţii m2 2,300

32 Protecţii anticorosive m2 5,300

33 Zidărie refractară, antiacidă, termoizolatoare m3 31,600

34 Învelitori şi închideri uşoare m2 2,000

35 Închideri şi compartimentări m2 1,800

36 Fundaţii şi îmbrăcăminţi de drumuri din produse de balastieră

şi carieră

m3 2,200

37 Fundaţii din pământ stabilizat m3 3,500

38 Pavaje din piatră şi prefabricate m2 1,500

39 Instalaţii interioare de apă m 1,300

40 Instalaţii interioare de încălzire, register şi corpuri de încălzire m2 3,570

41 Instalaţii interioare de încălzire, conducte m 1,850

42 Instalaţii de ventilare şi condiţionare a aerului m2 4,800

43 Instalaţii electrice interioare, corpuri de iluminat şi accesorii buc 1,200

44 Instalaţii electrice interioare, cabluri electrice şi tuburi m 0,500

În manopera pentru betoane şi armături pentru betoane se cuprinde atât manopera pentru

confecţionarea cât şi pentru punerea în operă, iar la zidării şi tencuieli se cuprinde şi

manopera pentru prepararea şi transportul mortarului. Manopera pentru beton armat

prefabricat cuprinde numai manopera de montaj prefabricate.

8.2.2. Metodologia de calcul pentru estimarea costurilor folosind metoda indicilor de

consum de resurse

Metodologia de calcul pentru estimarea costurilor de execuţie pentru un obiect de

construcţie, folosind metoda indicilor de consum, presupune parcurgerea următoarelor

etape:

Determinarea consumului de resurse, respectiv:

Determinarea consumului de manoperă

Determinarea consumului de material

Determinarea consumului de utilaj

Calculul costului resurselor , respectiv

Page 20: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

Calculul costului manoperei

Calculul costului materialelor

Calculul costului utilajelor

Calculul aproximativ al valorii execuţiei obiectului de construcţie.

8.2.2.1. Determinarea consumurilor de resurse

A. Determinarea consumului de manoperă

Pentru determinarea consumului de manoperă, se multiplică indicii de cantităţi de lucrări

pe unitatea de referinţă a obiectului de construcţie cu indicii de consum de manoperă

corespunzători şi cu mărimea reală a obiectului de construcţie. Prin însumarea acestora

se obţine necesarul de manoperă în ore.

Pentru a obţine manopera pentru întregul obiect de construcţie care se analizează, mai

este necesar să se adauge manopera din lucrările necuprinse în listele de indici de

consum pe cantităţi de lucrări, care se apreciază la 5%-10% din manopera calculată

anterior. Aceste calcule conduc la determinarea manoperei directe. La aceasta se mai

adaugă manopera indirectă care se apreciază la 5%-10% din manopera directă totală, în

funcţie de tipul de lucrare şi de condiţiile de organizare a execuţiei. În tabelul 8 este

prezentat un exemplu de calcul al consumului total de manoperă.

Tabelul 8

Denumire grupă de obiecte de construcţie: Clădiri de locuit (St+P+4E) cu apartamente în bloc, fără central

termică proprie.

Structura: Pereţi din zidărie portantă longitudinal, cu sâmburi din beton armat, planşee prefabricate,

terasă, instalaţii electrice, sanitare şi de încălzire

Unitatea de măsură de refrinţă: m2Ad

Suprafaţa reală a clădirii: 1.500 m2 Ad

Nr.crt Denumire capitol de lucrări UM Indice

de

consum

Indice de

manoperă

Ore/UM

obiect

3x4

Total ore

manoperă

lucrare

0 1 2 3 4 5 6

1 Terasamente m3 0,290 1,521 0,4408 661,20

2 Beton simplu m3 0,140 6,002 0,84 1260

Page 21: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

3 Beton armat monolit m3 0,140 6,00 0,84 1260

4 Beton armat prefabricat uzinat m3 0,085 4,30 0,3655 548,25

5 Cofraje obişnuite m2 0,400 2,60 1,04 1560

6 Cofraje din panouri refolosibile de

inventor

m2 1,100 2,20 2,42 3630

7 Armături în betoane şi zidărie kg 5,500 0,09 0,495 742,50

8 Zidărie obişnuită din cărămidă sau

înlocuitori

m3 0,250 9,00 2,25 3375

9 Zidărie în pereţi despărţitori m2 0,320 9,00 2,88 4320

10 Izolaţii hidrofuge (exclusiv

învelitori)

m2 0,080 1,10 0,088 132

11 Izolaţii termice(exclusive la

conducte)

m2 0,190 1,00 0,190 285

12 Izolaţii termice la conducte m2 0,120 2,30 0,276 414

13 Învelitoare terasă m2 0,190 1,10 0,209 313,50

14 Tâmplărie lemn m2 0,330 1,50 0,495 742,50

15 Tâmplărie metalică Kg 0,300 1,80 0,54 810

16 Confecţii metalice (exclusive

tâmplăria)

kg 0,700 0,30 0,21 315

17 Pardoseli din lemn m2 0,460 2,50 1,15 1725

18 Pardoseli din mozaic m2 0,370 2,80 1,036 1554

19 Geamuri obişnuite m2 0,250 1,20 0,300 450

20 Geamuri armate m2 0,020 1,20 0,024 36

21 Tencuieli interioare m2 3,600 2,00 7,20 10800

22 Tencuieli exterioare m2 0,900 2,00 1,80 2700

23 Placaje interioare m2 0,120 3,50 0,42 630

24 Placaje exterioare m2 0,090 3,50 0,315 472,50

25 Zugrăveli m2 4,500 0,50 2,25 3375

26 Vopsitorii m2 1,500 1,00 1,50 2250

27 Trotuare m2 0,050 1,50 0,075 112,50

Page 22: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

TOTAL I 44473,95

Alte lucrări 8% 3557,92

TOTAL II 48031,87

Manoperă indirectă 10% 4803,19

TOTAL GENERAL MANOPERĂ LUCRARE 52835,06 ore

Observaţii:

1) Medie ponderată pentru săpătură manuală şi mecanizată

2) Manoperă pentru preparare şi turnare beton

B. Determinarea consumului de materiale

Consumurile de materiale se calculează prin multiplicarea indicilor de consum de

materiale cu dimensiunea reală a obiectului de construcţie ce se analizează. În tabelul 9

este prezentat un exemplu de calcul al consumurilor de materiale.

Tabelul 9

Denumire grupă de obiecte de construcţie: Clădiri de locuit (St+P+4E) cu apartamente în bloc, fără central

termică proprie.

Structura: Pereţi din zidărie portantă longitudinal, cu sâmburi din beton armat, planşee prefabricate,

terasă, instalaţii electrice, sanitare şi de încălzire

Unitatea de măsură de refrinţă: m2Ad

Suprafaţa reală a clădirii: 1.500 m2 Ad

Nr.crt Denumire capitol de lucrări UM Indice

consum

materiale

Consum

material pe

lucrare

1 Agregate, piatră spartă, nisip m3 0,590 885

2 Cărămidă sau înlocuitori mii

buc

0,100 150

3 Filer calcar Kg 3,000 4500

4 Ciment Kg 90,000 135000

5 Var bulgări Kg 13,000 19500

6 Ipsos Kg 3,000 4500

Page 23: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

7 Cherestea de răşinoase m3 0,010 15

8 Lemn rotund de răşinoase m3 0,0015 2,25

9 Carton bitumat m2 1,000 1500

10 Pânză bitumată m2 0,500 750

11 Bitum Kg 3,500 5250

12 Oţel beton Kg 6,700 10050

13 Profile din oţel laminate Kg 0,300 450

14 Tablă din oţel Kg 0,200 300

15 Plasă de sârmă zincată Kg 0,160 240

16 Vată minrală m2 1,000 1500

17 Ţevi construcţii Kg 0,100 150

18 Ţevi instalaţii Kg 1,400 2100

19 Tuburi de fintă scurgere Kg 0,360 540

20 Tuburi PVC sanitare Kg 0,220 330

21 Radiatoare Kg 5,000 7500

22 Conductori electrici Cu+Al m 2,700 4050

23 Conductori electrici INTENC m 0,300 450

24 Tuburi de protecţie pentru conductor

electrici

m 0,500 750

25 Vopsea Kg 0,500 750

26 Vinacet Kg 0,200 300

27 Geamuri obişnuite m2 0,290 435

28 Geamuri armate m2 0,025 37,50

29 Lemne de foc Kg 3,000 4500

Page 24: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

8.2.2.2. Determinarea costului resurselor

A. Determinarea costului manoperei

Costul manoperei se poate determina pentru:

întregul consum de manoperă calculat pe lucrare

prin sumarea costului consumurilor de manoperă pe meserii

Prima variantă de calcul presupune, calculul costului manoperei cu relaţia de forma:

Cost total manoperă = consum total manoperă * salar tarifar orar mediu1

1) cu specificaţia că salarul tarifar orar mediu include taxele şi impozitele aferente

angajatorului şi angajatului

Astfel pentru exemplu de calcul al consumului de manoperă prezentat anterior, costul total

al manoperei, calculat după formula de mai sus, este de:

52.835,06 ore * 18,00 lei/oră = 951.031,08 lei RON

A doua variantă de calcul, presupune ca pentru fiecare capitol de lucrare luat în

considerare la calculul consumului de manoperă să fie stabilită o meserie dominantă şi

apoi multiplicat consumul de manoperă pentru fiecare meserie cu salar tarifar orar

corespunzător acesteia. Pentru exemplu de calcul al consumului de manoperă prezentat

anterior, costul total al manoperei, calculat după această a doua variantă metodologică,

este de:

Nr.crt Denumire capitol de lucrări UM Total ore

manoperă

lucrare

Meserie

dominantă

Salar

tarifar orar

Total cost

manoperă

1 Terasamente m3 661,20 Necalificat 9,00 5950,80

2 Beton simplu m3 1260 Betonist 11,00 13860

3 Beton armat monolit m3 1260 Betonist 11,00 13860

4 Beton armat prefabricat uzinat m3 548,25 Dulgher 13,50 7401,38

5 Cofraje obişnuite m2 1560 Dulgher 13,50 21060

6 Cofraje din panouri refolosibile de

inventor

m2 3630 Dulgher 13,50 49005

7 Armături în betoane şi zidărie kg 742,50 Fierar

betonist

18,00 13365

Page 25: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

8 Zidărie obişnuită din cărămidă sau

înlocuitori

m3 3375 zidar 14,00 47250

9 Zidărie în pereţi despărţitori m2 4320 Zidar 14,00 60480

10 Izolaţii hidrofuge (exclusiv

învelitori)

m2 132 Izolator 16,00 2112

11 Izolaţii termice(exclusive la

conducte)

m2 285 Izolator 16,00 4560

12 Izolaţii termice la conducte m2 414 Izolator 16,00 6624

13 Învelitoare terasă m2 313,50 Izolator 16,00 5016

14 Tâmplărie lemn m2 742,50 Tâmplar 17,00 12622,50

15 Tâmplărie metalică Kg 810 Tâmplar 17,00 13770

16 Confecţii metalice (exclusive

tâmplăria)

kg 315 Lăcătuş 15,00 4725

17 Pardoseli din lemn m2 1725 Parchetar 16,00 27600

18 Pardoseli din mozaic m2 1554 Mozaicar 16,00 24864

19 Geamuri obişnuite m2 450 Geamgiu 15,00 6750

20 Geamuri armate m2 36 Geamgiu 15,00 540

21 Tencuieli interioare m2 10800 Zidar 14,00 151200

22 Tencuieli exterioare m2 2700 Zidar 14,00 37800

23 Placaje interioare m2 630 Zidar 14,00 8820

24 Placaje exterioare m2 472,50 Zidar 14,00 6615

25 Zugrăveli m2 3375 Zugrav 15,00 50625

26 Vopsitorii m2 2250 Zugrav 15,00 33750

27 Trotuare m2 112,50 Betonist 11,00 1237,50

COST TOTAL MANOPERĂ LUCRARE 617.603,18 lei RON

Page 26: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

B. Determinarea costului materialelor

Costul materialelor se obţine prin multiplicarea consumurilor de materiale cu preţurile de

achiziţie loco furnizor a acestora (preţ fără TVA). Pentru includerea în calcul a cheltuielilor

de aprovizionare, transport, manipulare, depozitare, la costul total al materialelor pe

lucrare se aplică un coeficient de 15% - 25% (funcţie de tipul de obiect de construcţie şi

amplasamentul acestuia). Având în vedere că valoarea materialelor pentru care s-au

calculat indicii de consum reprezintă 90%-95% din valoarea totală a acestora pe obiect, se

recomandă ca la calculul costului total al materialelor înainte de calcularea costului

transporturilor, manipulărilor, etc , să se adauge după caz, un procent de 5%-10% din

valoarea materialelor sub denumirea de „alte materiale”. În tabelul următor este prezentat

un exemplu de calcul al costului total al materialelor.

Nr.cr

t

Denumire capitol de lucrări UM Consum

material pe

lucrare

Preţ unitar

loco furnizor

Total

1 Agregate, piatră spartă, nisip m3 885 350 309750

2 Cărămidă sau înlocuitori mii

buc

150 2000 300000

3 Filer calcar Kg 4500 52,00 234000

4 Ciment Kg 135000 18,50 2497500

5 Var bulgări Kg 19500 1,20 23400

6 Ipsos Kg 4500 7,50 33750

7 Cherestea de răşinoase m3 15 450 6750

8 Lemn rotund de răşinoase m3 2,25 300 675

9 Carton bitumat m2 1500 4,50 6750

10 Pânză bitumată m2 750 4,50 3375

11 Bitum Kg 5250 7,50 39375

12 Oţel beton Kg 10050 1,75 17587,50

13 Profile din oţel laminate Kg 450 5,20 2340

14 Tablă din oţel Kg 300 12,50 3750

15 Plasă de sârmă zincată Kg 240 7,50 1800

16 Vată minrală m2 1500 13,50 20250

17 Ţevi construcţii Kg 150 4,50 675

Page 27: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

18 Ţevi instalaţii Kg 2100 7,50 15750

19 Tuburi de fontă scurgere Kg 540 15,20 8208

20 Tuburi PVC sanitare Kg 330 2,30 759

21 Radiatoare Kg 7500 4,60 34500

22 Conductori electrici Cu+Al m 4050 2,30 9315

23 Conductori electrici INTENC m 450 3,15 1417,50

24 Tuburi de protecţie pentru conductor

electrici

m 750 1,20 900

25 Vopsea Kg 750 7,50 5625

26 Vinacet Kg 300 10,20 3060

27 Geamuri obişnuite m2 435 4,50 1957,50

28 Geamuri armate m2 37,50 12,60 472,50

29 Lemne de foc Kg 4500 1,20 5400

TOTAL 3589092

Alte materiale 10% 358909,20

TOTAL MATERIALE 3948001,20

8.2.2.3. Calculul costului de execuţiei a obiectului de construcţie

Având calculate valorile manoperei şi materialelor se poate întocmi o recapitulaţie de

deviz, prin intermediul căreia să se estimeze costul total de execuţie al obiectului de

construcţie. În continuare este prezentat un exemplu de calcul al valorii totale al costului

de execuţie pentru un obiect de construcţie.

Page 28: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

Recapitulaţie deviz

Cap. A Cheltuieli directe material manoperă utilaj total

3.948.001,20

617.603,18

Utilaj:10% din valoare material+manoperă 465.560,44

Total cap.A 5.031.164,82

Cap.B. Alte cheltuieli directe

Cheltuieli transport, manipulare 15% din valoarea materialelor 592.200,18

Total cheltuieli directe 5.623.365

Cap. C Cheltuieli indirecte 12,50% 702.920,63

Total 6.326.285,63

Cap.D. Alte cheltuieli

Organizare de şantier 3% 189.788,60

Total 6.516.074,23

Profit 5% 325.803,70

TOTAL GENERAL FARA TVA 6.841.877,93

Tva 19% 1.299.956,81

TOTAL GENERAL CU TVA 8.141.834,74

8.3. Evaluarea pe baza preţului unitar pe lucrări de construcţie

Prin preţ unitar pe lucrări de construcţie, se înţelege contravaloarea execuţiei unei cantităţi

unitare de lucrare de construcţie.

„Lucrarea de construcţie” este definită ca un proces simplu sau complex de construcţie,

care are ca rezultat final execuţia unui element de construcţie. O lucrare de construcţie se

caracterizează prin următoarele:

este bine şi clar definită în ce priveşte momentul de începere şi cel de finalizare

are ca rezultat al execuţiei un element de construcţie cu rol bine definit în cadrul

ansamblului proiectului de construcţie

rezultatul aexecuţiei lucrării de construcţie poate fi corect determinat şi măsurat

Page 29: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

are clar stabilite legăturile de natură tehnologică şi organizatorică cu alte lucrări de

construcţie

se caracterizează printr-o tehnologie şi metodă de organanizare a execuţiei foarte

bine definite

Lucrările de construcţii pot fi simple sau pot fi grupate în categorii de lucrări de construcţii

sau capitole de lucrări de construcţii.

Exemplu:

Categorii de lucrări de construcţii

Capitol de lucrari de construcţii Lucrări de construcţii simple

Terasamente

Săpătură generală Săpătură mecanizată; săpătură manuală

Îmbunătăţirea terenului

Compactare mecanică cu maiul mechanic; compactare manual; împrăştiere pămînt mecanizat; etc

Construcţii

Infrastructură Preparare şi turnare beton simplu; cofraj din lemn;cofraj metallic; etc

Suprastructură Turnare beton cu pompa; armare placă cu bare independente; etc

Preţul unitar cuprinde contravaloarea cheltuielilor directe şi indirecte ocazionate de

execuţia unei cantităţi unitare din respectiva lucrare de construcţie. Prin urmare pretul

unitar va cuprinde costul materialelor, manoperei, utilajelor şi transporturilor, alte cheltuieli

directe, cheltuielile indirecte, etc.

Pentru aplicarea acestei metode de evaluare este necesar să fie foarte bine definit

conţinutul lucrării de construcţie pentru ca preţul unitar sî reflecte în mod corect această

structură.

În ţara noastră nu există un sistem unitar şi organizat de definire a lucrărilor de construcţie

şi de stabilire a preturilor unitare (culegere a datelor de pe şantier, de la firmele de

execuţie şi de la beneficiari, prelucrarea datelor, transmiterea datelor către cei interesaţi).

În particular, pentru rezolvarea unor probleme punctuale, diverse institurii ale statului sau

firme particulare, au elaborat nomenclatoare de lucrări de construcţie şi preţuri unitare

corespunzătoare acestora.

Page 30: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

8.3.1. Preţuri unitare pentru lucrări de consolidări, restaurări şi reparaţii în

construcţii

Aceste preţuri unitare se referă la lucrări de construcţii întîlnite în mod frecvent în

activitatea de consolidare, restaurare şi reparaţie a construcţiilor existente. Ele sunt

grupate într-un Catalog de Peţuri Unitare – CPU. Preţurile unitare sunt calculate pentru

tehnologii de execuţie şi sortimente de materiale curent întîlnite în practica executării

lucrărilor de natura celor menţionate.Preţurile unitare sunt calculate pe total lucrare dar şi

separat pentru material, manoperă şi utilaj.

Preţurile sunt precizate în valută corespunzător unei date de referinţă.

În continuare sunt prezentate câteva exemple de preţuri unitare pe lucrări de construcţii:

Preţuri in USD la data de 15.02.1996

Nr.

crt.

Denumire lucrare de construcţie UM Material Manoperă Utilaj Total

Săpătură manuală mc 0 3,053 0 3,053

Săpătură mecanică cu

buldoexcavator 0,2 mc-0,4 mc

mc 0 0,01 0,319 0,329

Preparat şi turnat beton B200 (Bc 15,

C15-20)

mc 22,580 5,786 4,519 32,885

Confecţionat şi montat cofraj din

cherestea de răşinoase

mp 1,176 1,328 0,290 2,794

Confecţionat şi montat armături din

OB 37

kg 0,312 0,055 0,015 0,382

Zidărie din cărămidă tip GVP cu

goluri

mc 47,069 7,466 1,880 56,415

Montat şi demontat schelă metalică

tubulară

mp 0,208 0,562 0,255 1,025

Tencuieli interioare la pereţi şi

tavane din zidărie, beton sau BCA în

grosime de 2 cm cu mortar M50T

mp 2,220 2,281 0,183 4,684

Pardoseli din plăci de gresie culori

natur aşezate pe strat suport din

M100 în grosime de 3 cm

mp 6,071 2,066 0,534 8,671

Placare pereţi cu plăci faianţă albă

pe strat suport de 3 cm de mortar

mp 4,582 2,182 0,231 6,995

Page 31: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

M100

Confecţionat şi montat ferestre

simple din lemn inclusiv feroneria

mp 5,506 4,518 1,869 11,893

8.3.2. Preţuri unitare de investiţie

În vederea uşurării, simplificării şi unificării procedurilor de întocmire a documentaţiilor

necesare accesării fondurilor europene, instituţiile interesate au promovat preţuri unitare

de referinţă pentru realizarea investiţiilor.

În continuare sunt prezentate exemple de preţuri unitare pe categorii de lucrări pentru

programele de mediu din România.

1) Costuri de bază

Cofrare, turnare beton: 234 euro/mc

Montare armături, inclusiv distanţieri: 1,50 euro/kg

Săpare tranşee: 5,00 euro/mc

Umplere şant în straturi compactate: 4,38 euro/mc

2) Costuri lucrări de canalizare (euro/ml inclusiv cămine de vizitare)

Diametru

(mm)

Adâncime

2 m 3 m 4 m 5 m 6 m

PV

C

150 101,20 118,80 135,30 151,80 168,30

200 116,60 134,20 150,70 169,40 185,90

250 135,30 154,00 170,50 189,20 206,80

300 145,20 165,00 182,60 201,30 220,00

350 170,50 189,20 207,90 227,70 246,40

400 194,70 214,50 234,30 254,10 273,90

500 266,20 288,20 308,00 330,00 350,90

600 337,70 360,80 382,80 405,90 426,80

BET

ON

700 277,20 304,70 332,20 358,60 386,10

800 313,50 342,10 370,70 400,40 429,00

Page 32: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

900 352,00 382,80 412,50 442,20 471,90

1000 364,10 396,00 426,80 458,70 489,50

1200 518,10 553,30 587,40 621,50 655,60

3) Costul instalţiilor hidraulice şi armături

Diametrul conductei Costul instalaţiei hidraulice şi armăturilor

pentru montarea unei pompe

mm Euro

100 3.850

150 5.426

200 7.665

250 11.186

300 15.290

450 48.684

4) Preţuri unitare reţele de apă potabilă

Diametru extern

(mm)

Grosime perete

(mm)

Diametru intern

(mm)

Cost

(euro/m)

20 2,0 16,0 46,31

25 2,3 20,4 46,94

32 3,0 26,0 47,90

40 3,0 34,0 48,90

50 3,7 42,6 50,40

63 4,7 53,6 52,60

75 5,5 64,0 54,80

90 6,6 76,8 58,00

110 8,1 93,9 62,70

Page 33: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

5) Preţuri unitare de lucrare de construcţie firme de execuţie

Executat cofrag din lemn – 9 euro/mp

Montare centrală termică – 290 lei RON/buc

Montare calorifer – 80 lei RON/buc

Placare cu gresie sau faianţă – 25 lei RON/mp

Montare tavan casetat – 26 lei RON/mp (numai manoperă)

Montaj pereţi despărţitori din ipsos – 24 lei RON/mp faţă (numai manoperă)

8.4. Metode analitice de estimare a costului unei lucrări de construcţie

Metodele analitice de estimare a costului unei lucrări de construcţie sunt metode în care

se calculează costul de execuţie al unei cantităţi unitare de lucrare de construcţie prin

determinarea tipului şi cantităţilor de resurse necesare şi implicit al costului acestora.

Aplicarea acestor metode presupune parcurgerea, în principiu, a următoarelor etape de

calcul:

determinarea soluţiilor tehnologice şi organizatorice de execuţie a proiectului de

construcţie în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, în scopul identificării

lucrărilor şi proceselor de construcţie ce urmează a fi executate;

determinarea consumurilor de resurse pentru execuţia unei cantităţi unitare de

lucrare de construcţie, respectiv:

consum de manoperă, măsurat în om x ore

consum de utilaj, măsurat în ore funcţionare

consum de material, măsurat în unităţi de măsură specifice respectivului

material

determinarea costurilor unitare ale resurselor

calculul costurilor de execuţie a fiecărei lucrări de construcţie, separat pentru fiecare

tip de resursă şi pentru total lucrare

Aplicarea metodelor analitice de evaluare a costurilor lucrărilor de construcţie, depinde de

mai mulţi factori, dintre care putem aminti:

a) tipul de contract de execuţie al lucrărilor de construcţie

Contractul de execuţie al lucrărilor de construcţie stabilişte clar, printre altele, obiectul

contractului şi responsabilităţile fiecărei părţi contractante.

Page 34: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

Astfel obiectul contractului poate fi o listă de cantităţi de lucrări, a căror execuţie este

precizată prin planşe, detalii de execuţie şi prevederi ale caietului de sarcini. În această

situaţie sunt cunoscute:

tipul şi natura lucrărilor de construcţie ce trebuie executate;

cantităţile de lucrări de construcţie;

natura, tipul şi cantităţile de materiale ce urmează să fie puse în operă

uneori sunt precizate clar şi concis soluţiile tehnologice şi organizatorice de

execuţie a lucrărilor de construcţie.

Într-o astfel de situaţie pot fi aplicate metode analitice de estimare a costurilor de execuţie,

bazate pe consumuri normate, respectiv metodele bazate pe norme de deviz.

Obiectul contractului se poate constitui în execuţia unor elemente de construcţie, precizate

clar prin planşe, detalii de execuţie şi prevederi ale caietului de sarcini. În această situaţie

este responsabilitatea fiecărui executant să stabilească:

soluţiile tehnologice şi organizatorice de execuţie

tipul şi natura lucrărilor de construcţie

cantităţile de lucrări de construcţie ce urmează a fi executate

Într-o astfel de situaţie, de asemenea, pot fi aplicate metode analitice de estimare a

costurilor de execuţie, bazate pe consumuri normate, respectiv metodele bazate pe norme

de deviz cât şi metode operaţionale de estimare a costurilor.

De multe ori obiectul contractului este reprezentat de proiectul de construcţie precizat doar

prin prevederi ale caietului de sarcini, prevederi care au un caracter general şi se referă în

special la condiţii de exploatare şi funcţionare a obiectului de construcţie precizat prin

proiect. Altfel spus obiectul contractului îl reprezintă proiectarea şi execuţia unui obiect de

construcţie pentru care sunt cunoscute doar cerinţe legate de exploatare precum şi cele

normate legal. Într-o astfel de situaţie, executantul este obligat să realizeze o estimare

analitică (deci cât mai exactă) fără însă a cunoşte forma şi dimensiunile tuturor

elementelor de construcţie, natura şi tipul lucrărilor de construcţie.

Pentru astfel de situaţii sunt utilizate în mod obişnuit analizele de preţ.

b) modalitatea de decontare a lucrărilor

Prin contract se precizează întotdeauna clar modalitatea de decontare, respectiv felul în

care lucrările de construcţie realizate de executant şi recepţionate de beneficiar sunt

plătite (decontate) de către acesta.

Decontarea se poate face periodic funcţie de cantităţile de lucrări contractate şi executate

în perioada de referinţă. Într-o astfel de situaţie executantul precizează printr-o situaţie de

lucrări cantităţile de lucrări executate în perioada de referinţă care reprezintă o cotă

procentuală din cantităţile de lucrări contractate, fiindu-i decontată suma aferentă execuţiei

Page 35: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

acestora. Cantităţile de lucrări contractate şi costul acestora, sunt precizate prin devize

analitice pe categorii de lucrări întocmite pe baza normelor de deviz sau prin stadii fizice

de lucrări.

Decontarea se poate face forfetar, respectiv pe baza costului contractat pentru execuţia

unor cantităţi unitare de lucrări de construcţie. Periodic executantul precizează cantităţile

totale de lucrări realizate şi recepţionate de către beneficiar, intocmind o situaţie de lucrări

prin care estimează costul lucrărilor executate înmulţind preţurilor forfetare contractate cu

cantităţile de lucrări realizate în perioada de referinţă. În funcţie de gradul de detaliere a

proiectului de construcţie, la momentul contractării lucrărilor de construcţie, preţul forfetar

poate fi estimat prin intermediul devizului analitic pe categorii de lucrări sau prin analize de

preţ.

Decontarea pe stadii fizice presupune plata unor sume de bani stabilite prin contract atunci

când executantul finalizează execuţia anumitor elemente sau părţi de construcţie. Această

modalitate de decontare se poate aplica indiferent de tipul de contract de execuţie.

Estimarea costurilor de execuţie în astfel de situaţie se poate face atât prin devize analitice

pe categorii de lucrări şi/sau analize de preţ, cât şi metode operaţionale de estimare a

costurilor.

Metodele analitice de estimare a costurilor lucrărilor de construcţie, prezintă o serie de

avantaje, dintre care putem aminti:

costurile de execuţie se calculează diferenţiat pentru manoperă, material şi utilaj

fiind în acest sens permisă determinarea exactă a cotelor de taxe şi impozite legale

aferente acestor resurse;

se poate determina cu exactitate influenţa inflaţiei asupra costului total al lucrărilor

de construcţie, prin evaluarea influenţei diferenţiate a acesteia asupra celor 3

categorii de resurse;

cunoscându-se volumul de manoperă şi utilaj se poate aprecia durata de execuţie a

lucrărilor de construcţie

se poate stabili o structură de cost a proiectului care uşurează activitatea de control

pe parcursul execuţiei;

se poate întocmi un „cash-flow” al resurselor financiare necesare execuţiei corelând

costurile resurselor cu programul de execuţie.

Principalele dezavantaje ale acestor metode sunt legate de:

necesitatea de a avea o modalitate rapidă şi usor de aplicat de trecere de la

consumurile normate de resurse la indici de preţ;

necesitatea de a realiza corecţii ale calculelor bazate pe consumuri normate,

corecţii care să ţină cont de condiţiile concrete de execuţie pentru fiecare proiect în

parte.

Page 36: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

8.4.1. Analiza de preţ

Metodele de estimare a costului bazate pe analiza de preţ, urmăresc să determine

consumurile de resurse şi să calculeze costul acestora, analizând pentru fiecare lucrare de

construcţie, condiţiile concrete de execuţie, dificultăţile ce se ivesc, termenele de execuţie,

etc.

În analiza costului unei lucrări de construcţie se curpind:

costul materialelor, necesare executării lucrării de construcţie, pe baza preţurilor

de procurare a acestora, a costului transportului, depozitării şi manipulării acestora,

luînd în considerare eventuale pierderi inerente pe parcursul transportului,

manipulării şi execuţiei;

costul manoperei necesare executării lucrării, pe unitate de lucrare, pe baza

tarifelor orare fixate;

cota de cheltuieli de regie aferente şantierului, cuprinzând:

organizarea generală a şantierului

transporturi de materiale şi personal

dobânzi pentru capital necesar aprovizionării

chiria sau uzura sculelor, utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de lucru

salarii personal tehnic şi auxiliar din şantier

combustibili, energie, laborator de şantier, întreţinere scule şi utilaje, etc.

costul unor lucrări speciale (dacă este cazul) cum ar fi: sondaje, analize,

instalaţii de pompare speciale, etc

cheltuieli de birou (imprimantă, telefon, fax, internet, etc)

protecţia muncii şi asigurarea asistenţei medicale

cota de cheltuieli generale ale firmei

Funcţie de volumul, complexitatea şi valoarea lucrărilor cota de cheltuieli de regie aferentă

şantierului variază în limitele 8% - 16% din valoarea totală a lucrărilor. Cota de cheltuieli

generale ale firmei este de circa 4%-6% din valoarea totală a lucrărilor.

taxe şi impozite legale (19% TVA ; aproximativ 70% taxe şi impozite aferente

manoperă, etc)

beneficiul executantului

Page 37: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

8.4.1.1. Analiza de preţ pentru „săpături manuale”

Simplist, săpătura de pământ se poate împărţi, ţinând seama de natura terenului, astfel:

Pământ afânat: nisip aluvionar, humus, teren vegetal, argilă uşoară (unghi

alunecare taluz de 45o )

Pământ mijlociu, mai tare ca precedentul, necesită sapă: argilă tare, pietriş (unghi

alunecare taluz 60o)

Pîmânt tare necesită târnacop: pietriş legat, argilă compactă (unghi alunecare taluz

70o )

Manopera necesară săpării pentru 1 mc pământ, socotită în ore săpător, se evaluează

conform tabel:

Felul lucrării Pământ afânat Pământ mijlociu Pământ tare

Terasamente deschise 1,0 1,5 2,5

La nivelări 1,8 2,8 3,8

Săpătură în şanţuri limitate

până la 1,00 lăţime 2,0 3,0 4,0

Săpătură în şanţuri largi până

la 1,00 m adâncime 2,5 3,5 4,5

Până la 6 m adâncime se adaugă de fiecare metru: 20%

Peste 6 m adâncime se adaugă pentru fiecare 0,5 m: 10%

Pentru şanţuri înguste se socoteşte spor: 25%

Pentru teren umed se socoteşte spor : 20% - 50%

Pentru încărcat şi transport cu roaba pe teren orizontal se socoteşte pentru fiecare mc de

pământ:

La 30 m distanţă: 1,50 ore muncitor

La 50 m distanţă 2,0 ore muncitor

La 100 m distanţă 3,0 ore spător

Pentru surpări de maluri, dislocări de pământ din maluri, etc, se poate socoti o mărire a

cubajului săpat de circa 3%-5%.

Folosind aceste date, mai jos este precizată analiza de preţ pentru execuţia unei săpături

la 2,50 m adâncime teren mijlociu, inclusiv transportul pământului cu roaba la 100 m

distanţă:

Page 38: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

Calculele sunt efectuate pentru 1 mc pământ

Manoperă lucrare:

Săpătură până la 1,0 m: : 3,5 ore

Spor adâncime săpătură: 40% x 3,5 ore = 1,40 ore

Spor pământ umed: 30% x 4,90 ore = 1,47 ore

Transport cu roaba: 3,00 ore

Total manoperă: 9,37 ore

Costuri:

Manoperă: 9,37 ore x 9,5 lei RON/oră = 89,02 lei RON

Regie şantier: 10% ................................ 8,90 lei RON

Cheltuieli generale 5%........................... 4,90 lei RON

Beneficiu 5% ........................................ 5,14 lei RON

TOTAL pe m3 ........................................ 107,96 lei RON, rotund 108 lei RON/m3

8.4.1.2. Analiză de preţ „execuţie planşeu din beton armat”

Analiza de preţ consideră următoarele:

cofrajul se va realiza din material lemnos confecţionat şi montat la faţa locului

planşeul este drept fără grinzi

Calculele analizei de preţ sunt prezentate în continuare:

Cofraj (pentru 1 m2 suprafaţă cofrată):

a) material

Scândură de 2,5 cm grosime: 1,0 x1,0 x 0,025 = 0,025 m3

Popi din lemn rotund (bile brad) cu diametru de 10 cm şi 3,0 m înălţime: 3,14 x (0,10/2)2 x 3,0 = 0,024

m3

Susţinere cap pop din riglă lemn 10cm x 12 m: 0,10 x 0,12 x 1,00 = 0,012 m3

Total material lemnos: 0,061 m3 /m2 cofraj

Cuie: 0,05 kg – 0,08 kg pentru 1 m2 cofraj.

Pierderi material lemnos: 20%

Page 39: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

b) Manoperă

Cofraj la planşee drepte: 1,05 ore dulgher

0,50 ore necalificat

Beton (pentru 1 m3 beton)

a) Material

Ciment 270 kg – 350 kg

Pietriş 0,8 m3

Nisip 0,40m3

Apă 0,16 m3

b) Manoperă

Preparare şi punere în operă: 2,30 ore betonist

8,0 ore necalificat

Armături (pentru 1 m 3 element de beton)

Dacă există planşe şi detalii de execuţie, consumul se calculează din extrasele de armare aferente fiecărei

planşe. În caz contrar pot fi considerate următoarele consumuri orientative:

Tip de element Consum orientativ de otel beton

măsurat în kg/m3

Planşee drepte fără grinzi cu sarcină utilă 200 kg –

300 kg la m2 45 – 75

Planşee cu grinzi 80 – 90

Buiandrugi 40 – 60

Grinzi şi centuri 40 – 70

Stâlpi 80 – 120

Grinzi din structura de rezistenţă 120 - 150

Prin urmare, consumul va fi de:

a) Material

Otel beton: 60 kg / m3

Sârmă neagră pentru legat: 0,60 kg

Page 40: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

b) Manoperă

Confecţionare şi montaj: 4,0 ore/100 kg, respectiv 0,04 ore/kg fierar betonist

Pentru calculul costurilor se va considera grosimea medie a plăcii din beton armat de 15 cm, respectiv 0,15 m3

beton la 1 m2 de cofraj sau 6,67 m2 cofraj la 1 m3 de beton turnat.

Costuri

Manoperă:

Dulgher: 1,05 ore/m2 x 12,5 lei RON/oră ..................................... 13,12 lei RON/m2

Necalificat: 0,50 ore/m2 x 9,0 lei RON/oră ..................................... 4,50 lei RON/m2

Betonist: 2,30 ore/m3 x 0,15 m3/m2 x 11,0 lei RON/oră ................. 3,80 lei RON/m2

Necalificat: 8,00 ore/m3 x 0,15 m3/m2 x 9,0 lei RON/oră ................ 10,80 lei RON/m2

Fierar-betonist: 0,04 ore/kg x 60 kg/m3 x 0,15 m3/m2 x 12,0 lei RON/oră

...................................................................................................... 4,32 lei RON/m2

Material:

Material lemnos: 0,061 m3 /m2 x 450 lei RON/m3 ........................... 27,45 lei RON/m2

Pierderi material lemnos: 20% ..................................................... 5,49 lei RON/m2

Cuie: 0,06 kg/m2 x 4,50 lei RON/kg ............................................. 0,27 lei RON/m2

Ciment 300 kg /m3 x 0,15 m3/m2 x 0,4 lei/kg .................................. 18,00 lei RON/m2

Pietriş 0,8 m3/m3 x 0,15 m3/m2 x 200 lei/m3................................. 12,00 lei RON/m2

Nisip 0,40m3/m3 x 0,15 m3/m2 x 400 lei/m3 ................................... 24,00 lei RON/m2

Apă 0,16 m3/m3 x 0,15 m3/m2 x 2 lei/m3......................................... 0,05 lei RON/m2

Otel beton: 60 kg / m3 x 0,15 m3/m2 x 1,7 lei/kg .............................. 15,30 lei RON/m2

Sârmă neagră pentru legat: 0,60 kg/m3 x 0,15 m3/m2 x 1,00 lei/kg .. 0,10 lei RON/m2

TOTAL ............................................................................................. 102,66 lei RON/m2

Regie şantier: 10% ................................ ....................................... 10,27 lei RON/m2

Cheltuieli generale 5%.................................................................... 5,14 lei RON/m2

Beneficiu 5% ................................................................................. 9,26 lei RON/m2

TOTAL ......................................................................................... 127,33 lei RON/m2

Rotund ........................................................................................ 130 lei RON/m2 placă

Page 41: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

8.4.1.3. Analiză preţ „montare lavoar porţelan”

Consumuri

Material:

Vas din porţelan: 1 buc

Baterie nichelată ¾ ţoli cu 2 robinete: 1 buc

Sifon din alamă: 1 buc

Console otel: 2 buc

Tub racord din plumb: 0,50 m

Tub de scurgere din plumb: 0,50 m

Materiale diverse (cositor, apă tare, acis sulfiric, etc): 5%

Manoperă:

5,0 ore/buc sanitarist

5,0 ore/buc necalificat

Costuri:

Material:

Vas din porţelan: 1 buc x 650 lei RON/buc ....................................... 650 lei RON/buc

Baterie nichelată ¾ ţoli cu 2 robinete: 1 buc x 450 lei/buc ............... 450 lei RON/buc

Sifon din alamă: 1 buc x 60 lei RON/buc .......................................... 60 lei RON/buc

Console otel: 2 buc/buc x 3 lei/buc ..................................................... 6 lei RON/buc

Tub racord din plumb: 0,50 m/buc x 250 lei RON/m ......................... 125 lei RON/buc

Tub de scurgere din plumb: 0,50 m/buc x 375 lei RON/m .................. 187,50 lei Ron/buc

Materiale diverse (cositor, apă tare, acis sulfiric, etc): 5% ............... 147,90 lei RON/buc

Manoperă:

5,0 ore sanitarist /buc x 12,50 lei RON/oră .................................... 62,50 lei RON/buc

5,0 ore necalificat/buc x 9,00 lei RON/oră ....................................... 45,00 lei RON/buc

TOTAL ............................................................................................. 1.733,90 lei RON/buc

Regie şantier: 10% ................................ ....................................... 173,40 lei RON/buc

Cheltuieli generale 5%.................................................................... 95,40 lei RON/buc

Page 42: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

Beneficiu 5% ................................................................................. 100,10 lei RON/buc

TOTAL ......................................................................................... 2.102,80 lei RON/buc

Rotund ........................................................................................ 2.110,00 lei RON/buc

8.4.2. Metode operaţionale de estimare a costurilor

Metodele operaţionale sunt metode analitice de estimare a costurilor prin intermediul

cărora se iau în consideraţie toate resursele necesare pentru execuţia unui proiect în

integralitatea sa ori a unor părţi din acesta. Astfel dacă la celelalte metode analitice de

estimare sunt luate în considerare consumurile şi se calculează costurile pentru cantităţi

unitare de lucrări de construcţie care compun obiectul de construcţie, în cazul metodelor

operaţionale se au în vedere consumurile cumulate pentru execuţia integrală a obiectului

de construcţie sau a unor părţi bine determinate din acesta. Pentru o mai clară definire, în

continuare sunt prezentate câteva exemple:

Costul excavaţiilor cuprinde: defrişarea terenului, săpătura propriu-zisă, sprijiniri de

maluri, epuismente, lucrări pregătitoare

Costul execuţiei planşeelor din beton armat include: utilaje din şantier, prefabricate,

montaj prefabricate, lucrări de beton armat, cofraje monolitizări, izolaţii.

Costul conductelor de drenaj include: săpături, lucrări de consolidare a malurilor,

straturi suport conducte, straturi filtrante dren, tub dren, umpluturi, cămine.

Aplicarea metodelor operaţionale de estimare, presupune în primul rând examinarea

soluţiilor tehnologice şi organizatorice de realizare a obiectului sau părţii din obiectul de

construcţie analizat şi determinarea duratelor de execuţie ale acestora. Aceasta deoarece

diferitele soluţii tehnologice şi metode de organizare a execuţiei au o influenţă

semnificativă asupra costurilor.

Metodele operaţionale de estimare se fundamentează pe o prognoză a duratelor

anticipate de execuţie a activităţilor/proceselor de construcţie şi o nivelare a consumurilor

de resurse (în special de manoperă). Prin urmare aplicarea acestor metode de estimare,

presupune:

analiza şi înţelegerea planşelor şi detaliilor de execuţie

analiza şi înţelegerea cerinţele caietelor de sarcini ataşate proiectului

cerinţele listelor de cantităţi de lucrări, în măsura în care acestea există

studierea condiţiilor din teren pe amplasamentul unde urmează să se realizeze

lucrările de construcţie

soluţiile tehnologice şi organizatorice de execuţie alese, vor ţine cont de restricţiile

impuse de amplasament, cerinţele clienţilor, soluţiile tehnice proiectate, perioada

din an aleasă pentru execuţie, restricţiile legale, etc.

Page 43: Ingineria Costurilor-capitolul 8 Corectat

întocmirea unui program de execuţie a lucrărilor

pe baza programului de execuţie întocmit se analizează necesarul de manoperă şi

utilaje, realizându-se eventuale corecţii la acest program, urmărindu-se alegerea

unor soluţii care să conducă la o utilizare cât mai uniformă a resurselor proprii.

pe baza consumurilor de materiale cunoscute pentru fiecare activitate în parte, se

pot estima apoi costurile de execuţie pentru întregul prăiect sau părţi distincte din

acesta.

Prin urmare această procedură de estimare, furnizează informaţii cu privire la cost

corespunzător unei anumite soluţii tehnologice şi organizatorice particulare de execuţie a

proiectului sau a părţilor distincte din acesta.

Aplicarea acestei metode este dificilă atunci când beneficiarul solicită o estimare a

costurilor pe baza unei liste de cantităţi de lucrări. În această situaţie lista de cantităţi de

lucrări este astfel concepută astfel încât să uşureze pentru beneficiar, munca de urmărire

şi control a costurilor pe perioada execuţie. Executantului îi este dificil într-o astfel de

situaţie să aplice metodele operaţionale de estimare deoarece este greu de corelat lista de

cantităţi de lucrări cu activităţile din programul de execuţiea lucrărilor. În cadrul

contractelor care includ proiectarea şi execuţia, această problemă este eliminată.

Dintre avantajele metodelor operaţionale de estimare, putem aminti:

sunt estimate întotdeauna acele activităţi care pot fi realizate efectiv în şantier

funcţie de condiţiile concrete ale acestuia

metoda de estimare se fundamentează pe existenţa unui program de execuţie şi a

unui grafic de lucrări, care ţin cont de: zile libere şi sărbători legale, prognozele

privind evoluţia temperaturilor exterioare, duratele de inactivitate, facilităţi

disponibile în şantier

sunt luate în considerare şi estimate toate acele lucrări rezultate în urma

modificărilor de soluţii proiectate sau de refacere şi reparaţii ale lucrărilor existente

precum şi influenţa acestora asupra costului celorlalte lucrări

sunt luate în considerare consumurile efective de manoperă şi utilaj ţinându-se cont

de succesiunea de activităţi din şantier, urmărindu-se eliminarea timpilor morţi sau

a timpilor neproductivi. De exemplu atunci când se evaluează săpătura cu un

excavator a şanţurilor pentru pozarea conductelor se ţine cont că se sapă simultan

şi gropa pentru cămine.