infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 vlaams agentschap voor personen met een handicap1 sylvia...

52
Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig werken (B&TW)

Upload: paula-smit

Post on 08-Jul-2015

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Infosessie contactpersoonschap28/04/2014

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1

Sylvia Vande Broek

OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig werken (B&TW)

Page 2: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Voorstelling OpMaat

1/Wie zijn we?

2/Welke visie/missie?

3/Hoe doen we het?

4/Werking vraagverduidelijking, bemiddeling en trajectmatig werken

Page 3: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

1/Wie zijn we?

• 2008: Ontstaan:– Samenwerkingsverband tussen verschillende VAPH organisaties: 7

initiatiefnemers– Regio Antwerpen– Besluit Vlaamse Regering juni 2008: Start functie trajectbegeleiding:

diensten begeleid wonen & thuisbegeleiding– Bundelen middelen CRZ & trajectbegeleiding– Doel: aanbieden onafhankelijke vraagverduidelijking, trajectbegeleiding

& zorgbemiddeling

• 2011: Dienst ondersteuningsplan– Nieuwe vehikel waarin uiteindelijk middelen trajectbegeleiding UB2011

gebracht zullen worden

Page 4: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

1/Wie zijn we?

• 2012: OpMaat: 2 autonome diensten:– DOP:

• Wortels in vroegere functie trajectbegeleiding• Opstartjaar Diensten Ondersteuningsplan

– Bemiddeling & trajectmatig werken• Historische opdracht

Page 5: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

1/Wie zijn we?

Page 6: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

2/Missie

• OpMaat is een samenwerkingsverband tussen verenigingen van personen met een beperking, gezondheid- en welzijnsdiensten, multidisciplinaire teams en V.A.P.H. voorzieningen.

 • OpMaat biedt vraagverduidelijking en trajectbegeleiding aan

iedereen die zijn eigen leven wenst uit te bouwen en samen met anderen wil uitzoeken welke ondersteuning hij nodig heeft.

• OpMaat richt zicht tot kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of vermoeden van beperking in de provincie Antwerpen.

 

Page 7: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

VisieOM DIT TE REALISEREN 

Vertrekken we vanuit de vraag van de cliënt

Betrekken we het persoonlijk netwerkProberen we de zaken eenvoudig te houden en

op maat te werken

Werken we vanuit gelijkwaardigheid

Hebben we een onafhankelijke positie

Zijn we makkelijk bereikbaar

Page 8: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

3/Hoe doen we het?

• Dienst OndersteuningsPlan• Voortraject• Vraagverduidelijking voor cliënten met vermoeden

van een beperking, zonder VAPH ondersteuning

• Dienst Bemiddeling & Trajectmatig Werken – Vraagverduidelijking– Bemiddeling– Trajectmatig werken:

» cliënten partnerorganisaties» Onafhankelijke procesondersteuning

– Kwaliteitsbevraging: » Personal Outcome Scale» Samenwerking Hogent, Stichting Arduin

Page 9: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

4/ Dienst bemiddeling & trajecmatig werken

• 4.1/Partnerorganisaties B&TW• 4.2/Vraagverduidelijking & CRZ bemiddeling• 4.3/Trajectmatig werken• 4.4/Penhouderschap RTH Zuidkant• 4.5/Nieuwe ontwikkelingen• 4.6/‘Kijken bij de buren’

Page 10: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

4.1/Partnerorganisaties: dynamische

samenwerking

Page 11: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

4.2/Vraagverduidelijking & CRZ bemiddeling

• Na aanmelding: planning kennismaking (mobiel/ambulant):– Doel: contact binnen 2 weken na aanmelding– Gerichte vraag naar partnerorganisaties: opmaak

ondersteuningsplan, CRZ registratie, bemiddeling – Wanneer expliciete voorkeur andere organisatie:

doorverwijzen– Samenwerking DOP

Page 12: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

CRZ

• Contactpersoonschap– +- 900 cliënten hoofdcontactpersoon– +- 100 cliënten nevencontactpersoon

• Opvolging open plaatsen partnerorganisaties– Opstellen ondersteuningsplan– Uitdagen partnerorganisaties

• Verwachtingen partnerorganisaties– In kaart brengen hiaten hulpverleningslanschap– Analyses op maat vraag

Page 13: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

4.3/Trajectmatig werken

• Cliënten die ondersteuning genieten binnen partnerorganisatie met een trajectvraag

• Zelfde fasen D.O.P. aangevuld met actieplanning en opvolging.

• Onafhankelijke procesondersteuning

Page 14: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 14

Page 15: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Taken contactpersoonOpMaat neemt het contactpersoonschap op wanneer mensen een vraag hebben naar een van de partners waar we mee samenwerken of voor mensen die in de regio wonen (Zuidkant en Antwerpen Stad).

1.Vraagverduidelijking

2.Informeren over de verschillende mogelijkheden/voorzieningen binnen het VAPH

3.Registratie en opvolgen Centrale Registratie Zorgvragen (CRZ)

4.Bemiddeling bij open plaatsen, noodsituatie, PTB, convenant (ook buiten applicatie)

5.Zorgbemiddelingsvergadering

6.Bemiddelingsoverleg

7.Informatie en terugkoppeling naar de zorgvrager Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 15

Page 16: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Taken contactpersoon1. Vraagverduidelijking

1.Wat is de vraag van de cliënt, de ondersteuningsnood?

2. Welke zorgvragen kunnen daaraan gekoppeld worden?

3. Is er een PEC? Indien niet → doorverwijzen naar MDT.

4. Ondersteuningsplan opstellen (indien geen DOP betrokken is)

5. Is er al ondersteuning binnen het VAPH, indien niet → DOP voorstellen.

6. Eventueel netwerk betrekken bij vraagverduidelijking.

7. Aanvraagformulier/toestemming voor registratie op CRZ en het hoofdcontactpersoonschap laten ondertekenen.

2. Informeren over de verschillende mogelijkheden/voorzieningen binnen het VAPH

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 16

Page 17: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Taken hoofdcontactpersoon

3. Registratie en opvolgen CRZ

1. Persoonsgegevens registreren, zorgvragen met juiste urgentiecode registreren; bij begeleid wonen en thuisbegeleiding: juiste voorkeursvoorzieningen aanduiden, indien gevraagd NCP registreren.

2. Up-to-date houden van zorgvragen en UC (1=actieve vraag,2= toekomstvraag.

3. Cliënt aanklikken voor opname in CRZ bij opname een van onze partners.

4. Zorgvraag afsluiten indien er een begeleidingsovereenkomst werd afgesloten voor die zorgvraag.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 17

Page 18: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Taken hoofdcontactpersoon

4. Bemiddeling

1.Open plaatsen opvolgen.

2.Cliënt aanmelden voor open plaats indien deze aansluit bij de vraag en de cliënt in het omschreven profiel past.

3.Verslaggeving bezorgen aan de HCP van de voorziening.

4.Cliënt informeren over open plaats en terugkoppelen.

5.PTB aanvraag indienen, indien er dringend een oplossing nodig is en de situatie voldoet aan de voorwaarden van de PTB commissie → Checklist invullen samen met cliënt, laten ondertekenen en tijdig indienen.

6.Aanvraag noodsituatie indienen bij plotse onverwachte noodsituatie → Checklist invullen.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 18

Page 19: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Taken contactpersoon5. Zorgbemiddelingsvergadering

CRZ vergadering bijwonen (vergadering met al de contactpersonen van bepaalde regio, casus bespreking, info uitwisseling).6.Bemiddelingsoverleg

Overleg bijwonen om je cliënt voor te stellen. Voorzieningen denken hier mee na over oplossingen voor convenanten, noodsituaties, moeilijk te bemiddelen dossiers).

7. Informatie en terugkoppeling naar de zorgvrager

– Cliënt informeren over procedures.

– Overzicht bewaken.

– Wijzigingen van zorgvragen aanpassen in de CRZ in afstemming/samenspraak met cliënt.

– Op de hoogte houden van bemiddeling en aanvragen PTB en noodsituatie.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 19

Page 20: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Applicatie Zorgregie

• webapplicatie

• alle processen zitten vervat in de applicatie

• geïntegreerde databank

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 20

Page 21: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Applicatie voor de contactpersoon• overzicht van alle zorgvragers

• alle gegevens waar het VAPH over beschikt en die nodig zijn voor bemiddeling

• overzicht van alle gemelde open plaatsen in Vlaanderen

• mogelijkheid om zorgvragers toe te voegen op basis van rijksregisternummer en naam

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 21

Page 22: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Registreren zorgvraag: contactpersoon kiest voor welke zorgvrager hij een nieuwe zorgvraag wil registreren

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 22

Page 23: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

In het submenu zorgvragen kiezen voor “toevoegen zorgvraag”

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 23

Page 24: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Toevoegen zorgvraag

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 24

Page 25: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Scherm: registreren van een zorgvraag, al dan niet migratievraag

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 25

Page 26: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Scherm: registreren van een zorgvraag

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 26

Page 27: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Voorkeurregio volgens vaste parameters

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 27

Page 28: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Aanduiden voorkeurvoorziening maakt dat zorgvrager op de kandidatenlijst van die voorziening staat

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 28

Page 29: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Wijzigen urgentiecode: actieve zorgvraag of toekomstgerichte zorgvraag

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 29

Page 30: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Aanvragen status prioritair te bemiddelen zorgvraag

• Steeds op zorgvraagniveau

• Aanvraag via een checklist met alle nuttige gegevens al ingevuld

• Beoordeeld door de regionale prioriteitencommissie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 30

Page 31: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Aanvragen status prioritair te bemiddelen zorgvraag

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 31

Page 32: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Aanvragen status prioritair te bemiddelen zorgvraag

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 32

Page 33: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 33

Page 34: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Registreren open plaats

• Bekendmaken van een open plaats in de applicatie

• Steeds op een werkvorm

• Minstens 1 week laten open staan, vakantie twee weken

• Dagelijkse attenderingsmail naar alle contactpersonen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 34

Page 35: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Procedure met melden open plaatsen:

Enkel voor de zorgvormen:

• tehuis niet-werkenden (bezigheid en nursing);

• tehuis werkenden;

• zelfstandig wonen;

• geïntegreerd wonen; diensten inclusieve ondersteuning (DIO) en beschermd wonen;

• dagcentrum en begeleid werken.

•FAM

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 35

Page 36: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Procedure met melden open plaats

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 36

Page 37: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Procedure met melden open plaats: aanmaken open plaats (1/2)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 37

Page 38: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Procedure met melden open plaats: aanmaken open plaats (2/2)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 38

Page 39: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Aanmelden op open plaats

• Door de contactpersoon

• Past de zorgvrager in het profiel van de open plaats?

• Aanmelden = op de kandidatenlijst

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 39

Page 40: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Procedure met melden open plaats: aanmelden op een open plaats

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 40

• Contactpersoon kan zoeken naar een open plaats op zorgvorm, voorziening, postcode…

Page 41: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Procedure met melden open plaats: aanmelden op een open plaats

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 41

Page 42: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Procedure met melden open plaats: aanmelden op een open plaats

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 42

Page 43: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Procedure met melden open plaats: aanmelden op een open plaats

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 43

Page 44: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Opname zorgvrager uit Prioriteitengroep 1

• door de voorziening

• snelste en eenvoudigste opname

• opname kan direct gebeuren

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 44

Page 45: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Opname zorgvrager uit Prioriteitengroep 1• zorgvrager wordt klaargezet voor registratie

in de cliëntregistratie

• begeleidingsovereenkomst vervolledigen in cliëntregistratie

• opgelet: startdatum ten vroegste afsluitdatum kandidatenlijst

• maximum 30 dagen terug

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 45

Page 46: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Opname uit Prioriteitengroep 2

• Opname met motivatie: opname zonder beslissing af te wachten

• Aanvraag tot afwijking: wachten op beslissing, indien beslissing negatief kan opname niet doorgaan

• Afwijkingsverslag

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 46

Page 47: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 47

Page 48: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Procedure zonder melden open plaats

Enkel voor de zorgvormen:

•thuisbegeleiding

•begeleid wonen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 48

Page 49: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Aanmelden bij de voorziening

• door de contactpersoon

• vraag: in welke voorziening past mijn zorgvrager?

• invullen “voorkeurvoorziening” in de zorgvraag is aanmelden bij die voorziening en op kandidatenlijst

• per zorgvraag

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 49

Page 50: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Opname zorgvrager uit Prioriteitengroep 1• zorgvrager wordt klaargezet voor registratie

in de cliëntregistratie

• begeleidingsovereenkomst vervolledigen in cliëntregistratie

• opgelet: startdatum ten vroegste afsluitdatum kandidatenlijst

• maximum 30 dagen terug

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 50

Page 51: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Opname uit Prioriteitengroep 2

• Opname met motivatie: opname zonder beslissing af te wachten

• Aanvraag tot afwijking: wachten op beslissing, indien beslissing negatief kan opname niet doorgaan

• Afwijkingsverslag

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 51

Page 52: Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie 52

Zijn er nog vragen?