informe de conjuntura núm. 37 - fegp. ?· informe de conjuntura econòmica garraf, alt penedès i...

Download Informe de Conjuntura Núm. 37 - fegp. ?· Informe de Conjuntura Econòmica Garraf, Alt Penedès i Baix…

Post on 05-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Informe de Conjuntura Econmica GARRAF, ALT PENEDS I BAIX PENEDS

  1r. semestre de 2015

  Nm. 37 Setembre

  2015

  Una publicaci de ladepg Amb el suport de: Amb la collaboraci de:

 • La reproducci del contingut daquesta publicaci s autoritzada sempre que se nindiqui la font i que no sels doni un tractament que permeti introduir autoria o propietat daltres organismes, empreses o persones diferents a lAdepg.

  Data de publicaci: 10-09-2015

  Els nmeros anteriors es poden consultar a:

  http://www.adepg.cat/

  Informe elaborat per:

  LAssociaci dEmpresaris Garraf, Alt Peneds i Baix Peneds (adEpg) no sidentifica necessriament amb lopini dels autors.

  Autors:

  Sra. Berta Pongiluppi Ascon

  Sr. David Moreno i Lobera

  Actva Prospect SL

  (Research & Solutions)

  Centre dEmpreses de Noves Tecnologies

  Parc Tecnolgic del Valls

  08290 Cerdanyola del Valls

  Tel. +34 93 5820177

  Fax. +34 93 5801354

  activaprospect@activaprospect.cat

  http://www.activaprospect.cat

 • Informe de Conjuntura Econmica Garraf, Alt Peneds i Baix Peneds Nm. 37. 1r. semestre 2015

  Conjuntura general

  1

  A

  ct

  va

  Pro

  sp

  ect

  20

  15

  En les previsions publicades el juliol, lFMI rebaixa, un cop ms, les perspectives de creixement de leconomia mundial pel 2015 i mant les previsions de cara al 2016. La rebaixa s de dues dcimes respecte a les previsions publicades el mes dabril. Amb tot, el ritme de creixement previst de leconomia mundial es mant elevat, del 3,3% interanual per lany 2015 i del 3,8% pel 2016. Similar a la registrada el 2013 i 2014, del 3,4%. La revisi a la baixa es deu, en gran mesura, a la contracci registrada en leconomia dels EUA durant el primer trimestre, que rebaixa les perspectives de creixement daquesta economia en sis dcimes de punt. Factors meteorolgics, la caiguda del preu del petroli i lapreciaci del dlar han estat les principals causes daquesta revisi. Aix, les previsions de creixement pel conjunt deconomies avanades se situen en un 2,1% pel 2015 (3 dcimes menys) i del 2,4% de cara al 2016, millorant els registres danys anteriors. Cal assenyalar que per aquest grup deconomies, lFMI torna a millorar les perspectives de creixement per Espanya, amb un augment de sis dcimes respecte el previst en lanterior informe, situant el creixement en el 3,1% lany 2015. Pel que fa a les economies emergents i en desenvolupament, la rebaixa respecte a les previsions de labril s noms duna dcima, i situa el creixement conjunt daquests pasos en el 4,2% el 2015 i el 4,7% el 2016. Per regions el ms significatiu s la rebaixa important que la instituci atorga a lAmrica Llatina i el Carib, de 5 dcimes. La rebaixa es produeix en les dues principals economies regionals, el Brasil i Mxic. De fet, leconomia brasilera es contraur un 1,5% enguany segons lFMI, 5 dcimes ms que el previst a principis dany. Malgrat aquestes previsions, els ritmes de creixement de leconomia mundial, tanmateix, es podrien afeblir si alguns des riscos latents no van en la bona direcci: el rescat grec, la inestabilitat dels mercats financers xinesos i la caiguda del preu del petroli.

  Segons lFMI, Espanya s, de les principals economies avanades, la que ms creixer durant el 2015, amb el 3,1%. Seguida dels EUA (2,5%) i del Regne Unit (2,4%). Els creixements previstos pel conjunt de la zona euro se situen en l1,5% pel 2015 i de l1,7% el 2016, millorant els registres danys anteriors. Les previsions per Alemanya se situen en l1,5% i de l1,2% per Frana, mentre que Itlia ser la que menor creixement registrar durant el 2015, amb el 0,7%. El Jap i el Canad tamb creixeran per sota del conjunt deconomies avanades, un 0,8% i 1,5% respectivament.

  En les economies emergents i en desenvolupament lFMI preveu una contracci de leconomia a Rssia i a Brasil, amb caigudes del PIB del 3,4% i l1,5% respectivament durant el 2015. Per regions, les previsions per a lAmrica Llatina sn dun creixement de tan sols el 0,5% pel 2015, degut als baixos preus de les matries primeres i lempitjorament de les condicions financeres. Contrriament, les economies emergents i en desenvolupament asitiques creixeran a ritmes fora elevats, del 6,6%, tot i que lleugerament inferiors a anys anteriors. Leconomia xinesa creixer a ritmes inferiors a anys anteriors, del 6,8% el 2015 front el 7,4% del 2014.I es preveu que els ritmes de creixement es moderin fins el 6,3% el 2016. Contrriament, laltre gran economia regional, lndia, accelerar el seu creixement en dues dcimes, del 7,3% el 2014 al 7,5% el 2015. Laltra regi on sestimen els majors creixements s lfrica subsahariana, on es preveu que en conjunt leconomia avanci un 4,4% pel 2015 i un 5,1% pel 2016.

  Les perspectives per a la zona euro milloren lleugerament respecte el 2014, amb un creixement moderat de l1,5% pel 2015 front el 0,8% registrat el 2014. Aquesta millora es deu als efectes positius que el programa de compres de deute pblic i privat del

 • Informe de Conjuntura Econmica Garraf, Alt Peneds i Baix Peneds Nm. 37. 1r. semestre 2015

  Conjuntura general

  2

  A

  ct

  va

  Pro

  sp

  ect

  20

  15

  BCE ha tingut sobre les condicions de finanament i, daltra banda, als efectes de la depreciaci de leuro i la caiguda del preu del petroli sobre les exportacions. Amb tot, les tensions que es derivin en el futur de les negociacions del rescat de Grcia, poden deteriorar les expectatives econmiques de la zona, especialment daquells pasos ms endeutats i econmicament ms vulnerables.

  Durant el segon trimestre de lany leconomia espanyola ha registrat un creixement del 3,1% interanual, front el 2,7% del trimestre anterior. Aquestes xifres contrasten amb lincrement de l1,4% registrat pel conjunt del 2014, fet que ha comportat que la majoria dorganismes hagin revisat a lala el creixement previst pel conjunt del 2015. En aquest sentit, lFMI preveu que el creixement de leconomia espanyola se situ en el 3,1% durant el 2015 i es desacceleri lleugerament de cara al 2016, fins el 2,5%. Les previsions del Govern espanyol sn encara ms optimistes, amb un creixement del 3,3% el 2015, 2 dcimes ms i del 3,0% el 2016. La millora en les condicions financeres i en la confiana afavoreixen la inversi empresarial i el consum privat, que a ms sha vist afavorit per la forta creaci docupaci registrada el darrer any. Amb tot, el Banc dEspanya preveu un comportament menys dinmic de leconomia espanyola durant el segon semestre, ats que sesgotaran els impactes positius de la reducci del preu del petroli i de la depreciaci de leuro. Pel que fa als principals components de la demanda nacional, cal assenyalar que els principals creixements es registren en la demanda dactius de bns dequip, amb un increment interanual del 9,2% durant el segon trimestre. En segon lloc, la inversi en actius de Construcci, que se situa en el 5,1%. En parallel, la despesa en consum final de les llars presenta un creixement del 3,5%, xifra molt superior a la que es registrava un any abans (de l1,3%). Les exportacions de bns i serveis tamb experimenten una evoluci molt positiva els darrers trimestres, registrant un 6,0% interanual durant el segon trimestre. Lincrement de les exportacions experimentat es deu principalment al bon comportament de les exportacions de serveis no turstics, que augmenten un 12,0%, 5,2 punts ms que el trimestre anterior. Mentre que lexportaci de bns es desaccelera en 2 dcimes (del 5,2% al 5,0%). Quasi b tots els sectors registren una millora respecte a trimestres anteriors amb increments positius, excepte les activitats financeres i dassegurances que mantenen la contracci. Els increments ms significatius s en les Activitats professionals, que experimenten una variaci del 6,5%, i en la Construcci, amb un 5,8%. El sector serveis en el seu conjunt registra un increment del seu valor afegit brut del 3,0%, 3 dcimes ms que el trimestre anterior. Amb tot, s la indstria manufacturera la que mostra un comportament ms dinmic, passant del 2,8% el primer trimestre al 3,8% el segon. Pel que fa a locupaci, en termes anuals la taxa se situa en el 2,9%, xifra que representa un increment net de 477 mil llocs de treball en equivalent a temps complet en un any. Per branques, el major increment lexperimenta la Construcci amb un increment del 9,2% interanual durant el segon trimestre. A continuaci, la Indstria amb un 3,7% i, finalment, els Serveis amb un 2,4%.

  A ligual que el conjunt de lEstat, els baixos preus del petroli i la depreciaci de leuro, aix com la millora de laccs al crdit han impulsat el consum i la inversi. Aix, el ritme de creixement de leconomia catalana durant el segon trimestre se situa en el 3,0% segons lavan de dades que elaboren conjuntament lIdescat i el Departament dEconomia i Coneixement i es preveu que ser del 3,2% pel conjunt de lany. La demanda interna continua sent el motor daquesta nova etapa expansiva de leconomia, tot i que el bon ritme de les exportacions i la contenci de les importacions fa que sincrementi laportaci del sector exterior al creixement. Daltra banda, les expectatives de les empreses i la marxa dels negocis continuen sent favorables, configurant un panorama favorable al creixement. Pel que fa a levoluci del PIB, la despesa del consum de les llars i les inversions en bns dequipament sn les que experimenten un major creixement, del 3,3% i 3,2% interanual respectivament durant

 • Informe de Conjuntura Econmica Garraf, Alt Peneds i Baix Peneds Nm. 37. 1r. semestre 2015

  Conjuntura general

  3

  A

  ct

  va

  Pro

  sp

  ect

  20

  15

  el primer trimestre, mentre que les inversions en Construcci creixen a un ritme del 2,7%. Al seu torn, les exportacions de bns i serveis acceleren el seu creixement fins