informator 2013 - studia ii stopnia - wy¼sza szko‚a bankowa w opolu

Download Informator 2013 - Studia II Stopnia - Wy¼sza Szko‚a Bankowa w Opolu

Post on 15-Feb-2015

1.008 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

studia II stopnia

2013/2014

www.wsb.pl

JEDYNA W OPOLU CIEKA ZE STUDIAMI PODYPLOMOWYMI SPECJALNA OFERTA DLA NIEEKONOMISTW GWARANCJA STAEGO CZESNEGO DODATKOWE ZNIKI DLA ABSOLWENTW WSB

Warto studiowa w WSB.....................................................................1 Zaufao nam ju 210 000 osb takich jak Ty.....................................2 To nie my mwimy, e jestemy najlepsi, tak mwi o nas inni............................................................................3 Studia najlepsz inwestycj ...............................................................4 WSB uczelnia praktyczna ................................................................5

A

o uczelni

Dobra organizacja ................................................................................6

B

organizacja studiw

Oferta dopasowana do Twoich potrzeb: cieka tradycyjna ..........7 Unikalna oferta ksztacenia: cieka 2 dyplomy w 2 lata ...............8 Rekrutacja krok po kroku ..................................................................17

Dyplom magistra Zarzdzania tylko w WSB..................................9 Meneder Finansista 2 dyplomy w 2 lata.....................................10 Psychologia i Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi..............................11

C

oferta

Zarzdzanie Finansami i Rachunkowo ........................................12 Zarzdzanie Firm 2 dyplomy w 2 lata.........................................13 Zarzdzanie i Marketing....................................................................14 Zarzdzanie w Administracji Publicznej 2 dyplomy w 2 lata.....15 Zarzdzanie w Biznesie.....................................................................16

Szanowni Pastwo, z pewnoci nie trzeba Pastwa przekonywa, e w naszych czasach kontynuacja nauki na studiach wyszych to konieczno. Dzi jednak liczy si nie tylko posiadany dyplom, ale przede wszystkim jego jako. Warto wic wybra uczelni, ktra oprcz solidnego wyksztacenia zapewni zdobycie cenionych na rynku pracy praktycznych umiejtnoci. Dlatego zachcam Pastwa do traktowania studiw wyszych jako inwestycji iprzeanalizowania moliwoci, jakie mog Pastwu zaproponowa rne uczelnie. Wierz, e niniejszy informator pozwoli Pastwu stwierdzi, e Wysza Szkoa Bankowa jest uczelni godn zaufania, ajej dyplom jest rozpoznawalny i wysoko ceniony wrd pracodawcw. Zapraszam do lektury! Z powaaniem

prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz Rektor Wyszej Szkoy Bankowej we Wrocawiu

Warto studiowa w WSBBOGATA OFERTA EDUKACYJNAZaplanuj swoj ciek kariery! Wysza Szkoa Bankowa to nie tylko studia IiII stopnia. W ofercie Uczelni znajdziesz take przydatne w rozwijaniu kariery studia podyplomowe oraz szkolenia.

DOBRA ORGANIZACJAW Wyszej Szkole Bankowej cenimy Twj czas. Zajcia maj form warsztatw, prac projektowych icase studies, dziki ktrym szybciej si uczysz. Platforma Moodle oraz Extranet umoliwi Ci dostp do notatek iniezbdnych materiaw dydaktycznych on-line.

WIARYGODNAWSB naley do najwikszego holdingu edukacyjnego w Polsce. Moesz by pewien, e to uczelnia stabilna, a jej dyplom jest rozpoznawany i ceniony przez pracodawcw.

W PRAKTYCE NAJLEPSZAProgramy nauczania konsultowane s z przedstawicielami poszczeglnych bran, aby jak najlepiej dopasowywa je do potrzeb rynku pracy. Studenci zdobywaj dowiadczenie zawodowe podczas stay i praktyk oraz szkole iwarsztatw.

KAPITA NA STUDIAW WSB dokadamy stara, aby poniesiony przez studentw koszt by jak najmniej odczuwalny. Dziki elastycznemu systemowi opat sam decydujesz, kiedy i jak pacisz za studia. Ponadto rnorodne stypendia pozwalaj ograniczy wydatki na czesne.

NOWOCZESNANowoczesne rozwizania w Wyszej Szkole Bankowej to nie tylko Extranet i Moodle, elektroniczny indeks ilegitymacja studencka, ale take bezprzewodowa sie na terenie Uczelni.

WADZE UCZELNIRektor prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz Kanclerz dr Marek Natalli Wicekanclerz Radosaw Rybczyski Dziekan dr Bolesaw Goranczewski Prodziekan dr Katarzyna Mizera

1

A

o uczelni

Zaufao nam ju 210 000 osb takich jak TyWysze Szkoy Bankowe to najwiksza grupa uczelni w Polsce. Znajduj si one w 9 miastach: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdasku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocawiu. Jeli zastanawiasz si nad wyborem Wyszej Szkoy Bankowej, przeczytaj, dlaczego moesz by pewien, e to uczelnia stabilna i utrzymujca wysoki poziom.

Grupa wsb w liczbach: 210 000 studentw i absolwentw, ktrzy zaufali Wyszym Szkoom Bankowym 60 uprawnie do prowadzenia kierunkw na studiach I i II stopnia cznie 338 specjalnoci na studiach Ii II stopnia ponad 290 kierunkw na studiach podyplomowych ponad 120 uczelni partnerskich zEuropy, Azji iUSA 265 milionw zotych pozyskanych zUnii Europejskiej.Pozna Szczecin

Gdask Gdynia

Bydgoszcz Toru

Wysze Szkoy Bankowe s godne zaufaniaDowodz tego: ponad 19 lat istnienia na rynku usug edukacyjnych wyniki raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego, wedug ktrego Wysze Szkoy Bankowe to najczciej wybierane przez kandydatw uczelnie w Polsce fakt, e Wysze Szkoy Bankowe to najwiksza grupa szk wyszych wPolsce.Wrocaw Opole

Chorzw

WSB s cenione przez pracodawcwWedug rankingu tygodnika Wprost (3/2013) Wysze Szkoy Bankowe s na 3 miejscu wrd najwyej cenionych przez pracodawcw uczelni niepublicznych w Polsce.

Wysze Szkoy Bankowe s najlepsze w PolsceJako WSB potwierdzaj wysokie od lat pozycje w rankingach szk wyszych przeprowadzanych m.in. przez:

Home & Market Rzeczpospolit i Perspektywy Dlaczego? i Wprost Newsweeka Polityk.

POLECANE PRZEZ STUDENTW W opolu

9 na 102

godne poleceniastudentw polecio studia w WSB swoim przyjacioom, rodzinie i znajomym.

www.wsb.pl

To nie my mwimy, e jestemy najlepsi, tak mwi o nas inniWiele osb w wyborze uczelni kieruje si wynikami rankingw. To dobry sposb, aby dowiedzie si wicej ojakoci ksztacenia, wykadowcach, bazie dydaktycznej itp. Jednak dla nas rwnie wana jest opinia osb, ktre na co dzie przebywaj w murach naszej uczelni. Sprawd, co o WSB sdz inni studenci, suchacze, eksperci i kontrahenci.

Cieszy mnie fakt, i nasi absolwenci bardzo dobrze radz sobie na rynku pracy. wiadcz o tym prowadzone przez nas badania, jak rwnie opinie pracodawcw. To stanowi dowd na praktyczno naszego ksztacenia i przyjazno form dydaktycznych. Mam wiadomo, e najwysza jako wiadczonych przez WSB usug to start do lepszego ycia dla naszych klientw. Wszystko, co robimy, robimy dla naszych studentw.

Radosaw Rybczyski Wicekanclerz WSB we Wrocawiu

Liderzy rankingwWSB jest liderem wrd wyszych szk o profilu ekonomicznym. Uczelnia zawsze zajmuje czoowe miejsca wrankingach prestiowego miesicznika branowego Home &Market. Pracujemy nad tym, aby by jak najlepsi i z roku na rok poprawiamy swoj pozycj. WSB we Wrocawiu wraz z WSB w Opolu poprawia a o6punktw wzgldem zeszego roku swoje miejsce woglnopolskim rankingu Perspektyw iRzeczpospolitej i znalaza si w cisym gronie najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich wPolsce.

Lepsi ni konkurencjaStudenci uwaaj, e WSB jest lepsza od innych uczelni w Opolu. Jestemy przez naszych studentw oceniani wyej od konkurencji m.in. wobszarach: organizacja zaj obsuga studentw dopasowanie nauczania do rynku pracy. (rdo: Badanie opinii studentw, absolwentw, pracodawcw ipracownikw WSB 2012, Centrum Rozwoju Szk Wyszych TEB Akademia sp. z o.o.).

15-lecie WSB we WrocawiuWSB w Opolu jest integraln czci WSB we Wrocawiu. W 2013 roku mija 15 lat dziaalnoci wrocawskiej Wyszej Szkoy Bankowej. W tym czasie Uczelnia przesza wiele przemian, stajc si nowoczesn iprzyjazn szko biznesu. Oba wydziay konsekwentnie buduj swoj pozycj na Opolszczynie i Dolnym lsku poprzez cigy rozwj wsppracy z pracodawcami i rodowiskiem gospodarczym, ale przede wszystkim dziki praktycznemu ksztaceniu iprzyjaznemu podejciu do kadego studenta. Dzi WSB we Wrocawiu ksztaci ponad 17 000 studentw, a jej mury opucio ju 22 000 absolwentw.

Uczelnia godna poleceniaWysokie miejsca w rankingach s wane, ale jeszcze waniejsze s opinie studentw. 9 na 10 naszych studentw i 9 na 10 absolwentw poleca innym studia w WSB wOpolu. To najwaniejsza, bo oparta na pozytywnych dowiadczeniach studentw, rekomendacja. (rdo: jak wyej).

Studenci wybieraj WSB!W 2012 roku kandydaci na studia chtnie wybierali ofert Wyszej Szkoy Bankowej. Spord wszystkich uczelni niepublicznych na Opolszczynie na studia licencjackie w Wyszej Szkole Bankowej zdecydowao si najwicej studentw. Na rynku opolskim jestemy take liderami (zarwno wrd uczelni publicznych, jak i niepublicznych) pod wzgldem rekrutacji na studia niestacjonarne. (rdo: dane Gwnego Urzdu Statystycznego dotyczce rekrutacji na rok akademicki 2011/2012).

Pracodawcy ceni WSB w Opoluwysza szkoa bankowa

95,4%

uczelni niepubliczn w regionie

najlepiej rozpoznawaln

w badaniu wiadomoci wspomaganej a95,4% pracodawcw niewsppracujcych z wsb wskazao, e zna nasz uczelni.

3

A

o uczelni

Studia najlepsz inwestycjSi biznesu s trafne i dobrze przemylane inwestycje. Zainwestuj w siebie, wybierajc nauk w WSB, awzamian otrzymasz wysok jako ksztacenia, doskonae warunki do studiowania i przygotowanie do dobrze patnej pracy.

Biuro Karier pomogo mi w zorganizowaniu stau w prestiowej firmie. Dziki temu zdobyam cenne dowiadczenie. Podczas stau mogam zaobserwowa, jak wyglda praca w banku i przekona si, e mam odpowiednie predyspozycje. Dzi jestem zadowolon pracowniczk sektora bankowego. Potwierdzam, e dyplom Bankowej jest ceniony na rynku pracy.

Martyna Pomorska Absolwentka WSB w Opolu, pracowniczka BZ WBK w Opolu

Inwestycja na dzi i jutroCzesne w uczelni biznesu powiniene traktowa jak inwestycj. Zwrot zzainwestowanych pienidzy dostajesz od razu: Uczelnia przeznacza ro