informacioni i sigurise online - procredit mbi... · ( firewall personal) dhe, nëse kompjuteri...

Download Informacioni i Sigurise Online - ProCredit Mbi... · ( firewall personal) dhe, nëse kompjuteri juaj

Post on 29-Aug-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Informacioni i Sigurise Online

  ProCredit Bank përkushtohet maksimalisht në mbrojtjen e integritetit të transaksioneve tuaja dhe të dhënave konfidenciale të llogarisë tuaj bankare. Për këtë arsye, ProCredit Bank përdor softwaret dhe procedurat më të fundit të sigurisë në mbrojtje të transaksioneve tuaja online. Megjithatë, ju duhet të jeni gjithmonë të ndërgjegjshëm se Interneti dhe emaili mund të përdoren si mjete për ushtrimin e veprimtarive të paligjshme dhe për këtë arsye ne ju rekomandojmë që të merrni masat e mëposhtme paraprake për të garantuar sigurinë.

  Udhezime per te qene te sigurt online

  Njihni personin me te cilin po kryeni veprime Kryeni gjithmonë veprime bankare në Internet vetëm pasi të keni shtypur adresën e bankës në browserin tuaj te web-it [https://ebanking.procreditbank.com.al]. Asnjëhere mos ju drejtoni nje websiti nga një link i ndodhur në një email dhe të hidhni në të të dhënat tuaja personale. Nese keni dyshime, kontaktoni ProCredit Bank në: [+355 42 389 389].

  Ruani fjalëkalimet dhe PIN-et në një vend të sigurt Tregohuni gjithmonë i kujdesshëm ndaj emaileve të rastësishme ose telefonatave të cilat ju kërkojnë të jepni të dhënat tuaja personale ose numrat e kartës. Mbajeni këtë informacion sekret. Tregohuni të matur në dhënien e informacionit tuaj personal dhe mos ia jepni personave që nuk i njihni. Banka juaj dhe policia nuk do t’ju kontaktonin kurrë qe të kërkonin zbulimin e informacionit të PIN-eve ose fjalëkalimeve tuaj.

  Shtrëngoni fort paratë tuaja! Mos u mashtroni nga emailet në dukje të sinqerta të cilat ju ofrojnë mundësinë te fitoni shumë lehtë para. Nëse ju duket shumë e mirë për të qenë e vërtetë, ajo ndoshta është! Jini veçanërisht te matur ndaj emaileve te rastësishëm sidomos ndaj emaileve të marra nga jashtë vendit – është edhe më e vështirë për të verifikuar nëse personat janë vërtet ato që thonë se janë.

  Mbajeni te sigurt Kompjuterin tuaj Personal Përdorni software antivirusesh te kohëve te fundit dhe një mur mbrojtës personal ( firewall personal) dhe, nëse kompjuteri juaj operon me sistemin e Microsoft Windows, mbajeni te përditësuar nëpërmjet faqes se internetit te Microsoft.

  https://ebanking.procreditbank.com/

 • Perdorni gjithmonë versionin më të ri të browserit tuaj të internetit e cila përf të gjitha përditësimet e sigurisë. Tregohuni ekstra të kujdesshëm nëse përdorni Internet kafe, biblotekën ose ndonjë Kompjuter tjetër i cili nuk është i juaji dhe mbi të cilin ju nuk keni kontroll.

  shin

  ër më shumë informacion ju mund të vizitoni gjithmonë faqe interneti të posaçme si

  www.banksafeonline.org.uk/faq.html

  Masa mbrojtese shtese

  in tuaj dhe informacione të tjera të sigurisë dhe më pas

  t e bankës tuaj

  fjalëkalimin tuaj dhe

  jtin fjalëkalim të përdorur për veprime bankare online në ndonjë site

  jalëkalimin tuaj, zgjidhni një fjalëkalim i cili nuk mund te hamendësohet

  epni asnjëherë dikujt te dhënat tuaja te llogarisë ose informacionin e sigurisë. Nëse

  onë shërbimin e sigurtë e-banking të ProCredit Bank.

  risë është i dukshëm.

  roCredit Bank duke klikuar ne kycin qe shfaqet ne browserin tuaj.

  P psh: http://

  • Memorizoni gjithmonë fjalëkalim shkatërrojeni letrën e cila përmban këtë informacion sa me shpejt që të jetë e mundur.

  • Mos shënoni asnjëherë ose të regjistroni diku fjalëkalimin tuaj apo ndonjë informacionin tjetër te sigurisë nëse nuk e ruani te fshehte mire.

  • Sigurohuni që të ndiqni gjithmonë afatet dhe kushte

  • Ndërmerrni gjithmonë hapa të arsyeshëm për të ruajtur ne çdo kohë informacione te tjera te sigurisë mos ua tregoni asnjëherë fjalëkalimin tuaj pjesëtarëve te familjes ose miqve.

  • Mos e përdorni të një tjetër jo bankar.

  • Nëse ndryshoni f lehte.

  • Mos i j telefononi ne banke, kini kujdes me informacionin qe ju kërkojnë: normalisht nuk do t’ju kërkohet fjalëkalimi juaj i plote.

  • Sigurohuni që të përdorni gjithm Vizitoni gjithmonë websitin duke shtypur direkt në të [https://ebanking.procreditbank.com.al]. Sigurohuni që të ketë një dryn te kyçur ose një celes te pathyer ne fund te i dritares se browserit tuaj në të djathtë përpara se të hyni në faqen e web-it të bankës. Fillimi i adresës se internetit te bankës do të ndryshojë nga 'http' në 'https' kur arrihet një lidhje e sigurte

  • Kontrolloni nëse simboli i lidhjes së sigu

  • Ju mund te kontrolloni Certifikaten e Sigurise te faqes web P

  https://ebanking.procreditbank.com/

 • Internet Explorer 9

  Internet Explorer 8

  • Çdo përjashtim nga rutina normale e veprimeve tuaja bankare me Internet duhet te trajtohet si e dyshimtë. Nëse në çdo rast ju lindin dyshime, ju lutemi te kontaktoni ProCredit Bank duke vizituar degën tuaj me te afërt, këshilluesin tuaj të klientit apo duke

  r

  të keni përfunduar veprimet bankare

  Firefox 4

  telefonuar linjën tonë të ndihmës: [+355 42 389 389] • Mos e lini asnjëherë kompjuterin tuaj te pambikëqyrur kur logoheni në internet për të krye

  veprime bankare. • Sigurohuni që të dilni nga faqja ashtu siç duhet pasi

  online.

 • Me shume informacion mbi sigurine online

  Cfarë është “phishing” (vjedhje informacioni online)? Phishing është praktika e dërgimit te emaileve te rastësishëm me pretendimin se dërgohen nga një kompani e vërtete, operuese ne internet, ne përpjekje për te mashtruar klientët e asaj kompanie qe te zbulojnë informacion të rëndësishëm në një faqe te rreme webi, te operuar nga mashtrues. Këto emaile pretendojnë zakonisht se “përditësimi” ose “verifikimi” i informacionit te llogarisë tuaj si klient është i nevojshëm dhe këshillojnë qe te klikoni ne linkun e emailit te dërguar e cila ju çon drejt një faqe te rreme web-i. Çdo informacion i dhënë ne faqen e rreme te web-it përdoret nga kriminelet për qëllimet e tyre mashtruese.

  Si mund ta shmangim rënien pre e phishing? Kryesore mbetet fakti i te qenit dyshues ndaj të gjitha emaileve te rastësishme ose te dërguara aksidentalisht, edhe nëse origjina e tyre duket se ka një burim te besuar. Emailet dërgohen krejt rastësisht me shpresën për të arritur tek një adresë emaili ekzistente të një klienti me një llogari ne bankën e shënjestruar.

  Megjithëse ProCredit Bank mund t’ju kontaktojë me email, ProCredit Bank nuk do t’ju kërkonte kurrë me email që të klikoni në një link apo të vizitoni një faqe web-i për të dhënë fjalëkalimin apo ndonjë informacioni tjetër të rëndësishëm. Harrojeni mënyrën se si banka komunikon me ju normalisht dhe mos e jepni kurrë te gjithë fjalëkalimin tuaj apo ndonjë informacion tjetër personal.

  Si te dallojmë një email phishing

  1 – Kush e dërgon emailin?

  Emailet phishing mund t’ju bëjnë te besoni se këto emaile dërgohen nga një adresë e vërtetë emaili e ProCredit Bank. Fatkeqësisht si rezultat i organizimit te emaileve ne Internet, është relativisht mjaft e lehte për personat qe praktikojnë phishing qe te krijojnë një adresë te rreme ne fushën “Nga” (“From”).

  Adresa e emailit e cila shfaqet ne fushën “Nga” te një emaili NUK përbën asnjë garanci se ajo dërgohet nga personi ose organizata e shprehur ne adresën e emailit. Këto emaile nuk janë dërguar nga sistemet e vetë bankës.

 • 2 - Kujt i adresohet emaili?

  Emailet dërgohen ne mënyrë te rastësishme nga një listë e gjerë emailesh dhe mashtruesit

  nuk dinë asgjë rreth emrit tuaj te vërtetë apo diçka tjetër rreth jush. Ato do t’ju adresohen me terma te paqarta si “I nderuar Klient”

  Mbani mend se Bankat nuk do t’ju kërkonin kurrë fjalëkalimin tuaj apo ndonjë informacion tjetër të rëndësishëm me email. Mesazhi mund të përmbajë gjithashtu “gab11me drejtshkrimore” të çuditshme ose fjalë kApitAle në fushën “Subjekt” ( kjo është një përpjekje për t’i shpëtuar softwar-it te filtrit spam) si edhe gabime gramatikore dhe drejtshqiptimore.

  Kurre mos u logoni ne llogarinë tuaj bankare online duke klikuar ne nje link te dhënë nga një email . Gjithmone hapni browserin tuaj te web-it dhe shtypeni vete adresën bankare ne faqen e internetit te ProCredit Bank.

  Nëse keni dyshime mbi vlefshmërinë e një emaili qe pretendon se dërgohet nga ProCredit Bank, ju lutemi të informoni menjëherë ProCredit Bank duke vizituar degën tuaj më të afërt,

  389 389]. Ju mund ta dergoni bashkangjitur emailin e dyshimtë tek adresa e mëposhtme e

  4 - Ku po shkon ky link interaktiv?

  Fatkeqësisht, kamuflimi i një destinacioni te vërtetë linku është mjaft i lehtë, gjë që do të thotë se linku i shfaqur dhe çdo gjë tjetër e cila ndodhet ne ikonën e statusit te programit te emailit tuaj mund te falsifikohet lehtësisht.

  3 - Shqyrtojeni më mire emailin- a ju duket “mashtrues” ("phishy")?

  Shembull emaili mashtrues

  kontaktuar këshilluesin tuaj të klientit ose duke telefonuar në numrin e mëposhtëm [+355 42

  emailit [kujdesindajklientit@procreditbank.com.al].

Recommended

View more >