informacion itinerarios

of 5 /5
4º E.S.O. Curso 2011/2012 Departamento de Orientación

Upload: lucia-neira

Post on 30-Mar-2016

218 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

informacion secundaria postobligatoria

TRANSCRIPT

Page 1: informacion itinerarios

4º E.S.O.

Curso 2011/2012

Departamento de Orientación

Page 3: informacion itinerarios

4º ESO: avaliación, promoción e titulación. Teñen aprobadas tódalas materias: TÍTULO

GRADUADO EN ESO.

Se teñen algunha materia suspensa: examinarse en Setembro.

Se en setembro teñen avaliación negativa: 1 ou 2 materias: decide xunta de avaliación.

3 ou máis materias: non obteñen Título. REPETIR.

Poden repetir:

-Se non estan repetindo 4º.

-Excepcionalmente, pódese repetir 4º unha segunda vez se non hai unha repetición previa en toda a Etapa.

Page 4: informacion itinerarios

SI Ó REMATAR 4º ESO… NON OBTÉS O TÍTULO DE GRADUADO EN ESO

• Repetir 4º (se non estás repetindo 4º)

• Excepcionalmente se estás repetindo 4º e non repetiches en toda a Etapa.

• Programas de Cualificación Profesional Inicial. (16 anos cumpridos)

• Proba de acceso a ciclos formativos de grado medio. (17 anos cumpridos)

• Educación de Adultos. (18 anos ou 16 anos e contrato de traballo)

• Probas libres para obtención do Título da ESO.

• Formación ocupacional.

• Escolas Taller.

• Mundo Laboral

Page 5: informacion itinerarios

SI Ó REMATAR 4º ESO… Tes tódalas materias aprobadas: OBTÉS O TÍTULO DE

GRADUADO EN ESO

• Bacharelato

• CF de Grado Medio

• Mundo laboral

• Outras opcións: Forzas e corpos de seguridade do Estado ( Policía, Garda civil, protección civil, forzas armadas, bombeiros); piloto civil, azafato ou auxiliar de voo, socorrista, monitor de tempo libre, oposicións á administración pública (grupo D)